Trianon-emléknap: megosztó busongás?

Szilvay Gergely I 2011.06.08. 07:04

Régi adósságot törlesztett a kormány 2010-ben, amikor nemzeti emléknappá, „a nemzeti összetartozás napjává” nyilvánította a trianoni békeszerződés aláírásának évfordulóját, június 4-ét. A jelentős szimbolikus lépést balról főleg fanyalgás fogadta. Elég a trianoni búslakodáson, lépjünk tovább, felejtsük el az egészet – ez a kép rajzolódik ki a baloldali véleményformálók elképzeléseiből, hozzátéve: az egész trianoni emléknap és a téma napirenden tartása „megosztó”. Például keresztbe tesz a szomszédokkal való jó viszonynak

Lehet bírálni az ünneplés módját, kritizálni a „nemzeti giccset”, de azért szögezzük le: az emléknapra szükség volt, ünnepelni, vagy inkább jelen esetben tragédiáról megemlékezni pedig nem ironikusan, cinikusan vagy egykedvűen szokás. Az emelkedettség és a bombasztikus pátosz közt persze nehéz megtalálni a határt, de nem lehetetlen. A magyar jobboldal egy jelentős része sajnos hajlamos az árvalányhajas szenvelgésre, de ez még nem kérdőjelezi meg a trianoni döntés miatt érzett fájdalom jogosságát. Ráadásul a mesterségesen felkorbácsolt érzelmek emléknap-függetlenek, az már nem oszt, nem szoroz ezek tekintetében. Hogy miként viszonyulunk Trianonhoz és örökségéhez, az nem az emléknapon múlik, sokkal inkább az emléknap ünneplésének mikéntje múlik azon, hogyan viszonyulunk Trianonhoz. 
 
A gyászt nem jó elfojtani, sokkal inkább fel kell dolgozni, és a trianoni emléknap ennek ad hivatalos keretet. Baloldalon állandóan a történelemmel való szembenézésre hívnak fel minket, hát a trianoni emléknap kiváló alkalom a szembenézésre. Ezt a szembenézést szívesen ajánljuk a baloldali véleményformálók figyelmébe is. Ugyanakkor nem hiszem, hogy a baloldaliak többségét egyáltalán nem érdekli Trianon, vagy ne tartaná tragédiának. Magától értetődő, hogy egy nemzetnek, egy országnak tragédia, ha feldarabolják (lásd Eörsi Mátyás válaszát Bauer Tamásnak a Galamuson, vagy Gréczy Zsoltot). (Tudom, hogy nem feltétlenül lehet teljesen egységes baloldalról beszélni, de ez igaz a jobboldalra is, viszont az egyszerűség kedvéért had ne differenciáljak. Akinek nem inge, ne vegye magára.)
 
Megértem, hogy a románoknak december elseje nemzeti ünnep, viszont ők fogadják el, hogy nekünk Trianon tragédia. A történelem tele van ilyen feszültségteli ellentétekkel, amelyeket nem úgy kell megoldani, hogy az egyik félnek igazat adunk, a másiknak meg kuss a neve, és el kell fogadnia az egyik álláspontját, hanem hogy igyekezünk megérteni a másik álláspontját, ha esetleg egyes sérelmeit jogosnak találjuk, azt elismerjük. 
 
De ez nem jelenti azt, hogy ne lenne jogunk a magunk elgondolásaihoz, ne lehetnének meg az érveink Trianon ellen, amik alapján mélyen igazságtalannak tartjuk. És amelyek alapján azt az álláspontot sem osztjuk visszamenve az időbe, hogy bele kellett volna jó szívvel nyugodnunk egy „igazságosabb” döntésbe, ami szerint a magyar többségű területek nálunk maradnak. Természetesen ez még mindig jobb lett volna, mint a végső döntés (ha lehetőség lett volna rá), de ettől még Trianon ugyanúgy fájna. 
 
Nem hiszem ugyanis, hogy a racionalizáló-kiporciózó „igazságtétel” lenne a nyerő területi-nemzetiségi ügyekben. Van történelmi emlékezet, kötődünk egyes helyekhez (mint a szerbek Koszovóhoz), és a történelmi Magyarország mégis organikus földrajzi-gazdasági-kulturális egység volt, a maga kialakult szövedékével, ezt pedig akárhogy osztják fel, nekünk így is, úgy is fájdalmas lett volna. 
 
A fájdalom pedig nem olyan dolog, ami jogos vagy jogtalan, ez van, fel kell dolgozni, szembe kell nézni vele. Még úgy is, ha idővel képesek vagyunk megérteni azok szempontjait is, akiknek a mi fájdalmunkat okozó döntés öröm volt. És még akkor is, ha tudjuk, a magyar politika nem bűntelen Trianon ügyében (persze a nemzetiségek elnyomása a történelmi Magyarországon kissé el van ma túlozva). Az évszázados demográfiai folyamatok alapján Trianont akár szükségszerűnek is be lehetne állítani, de hát a halál is szükségszerű, mégis fájdalommal tölt el minket hozzátartozóink elvesztése, és saját elmúlásunk gondolatával sem egyszerű megbarátkozni (más kérdés, hogy mi, itt, a Konzervatóriumnál, a fatalizmust nem kedvelvén ritkán gondoljuk azt, hogy valami „szükségszerűen” következett be). 
 
Ráadásul azt is látjuk, hogy akárhogy is sakkozunk, és az államhatárok tologatásával megpróbáljuk viszonylag „igazságossá” tenni a térség államainak nemzetiségi viszonyait 1920-ban (vagy ma), végső soron ez lehetetlen. Egy kipróbált, soknemzetiségű állam (Magyarország, vagy épp a Monarchia) pedig még mindig jobb a maga bejáratott kapcsolataival, kialakult szövedékével, mint egy ismeretlen, most alakulgató, mohó és végtelenül magyarellenes elittel rendelkező új ország. (A magyarországi kisebbségek ráadásul nem elszakítás által kerültek a Trianon előtti Magyarországra, hanem ide születtek.)
 
Ha a Trianonról való megemlékezés megosztó és szítja a feszültséget, akkor december elsején is szítják a feszültséget a románok, stb. Én elhiszem, hogy a trianoni emléknap nem valószínű, hogy tetszik a szomszédoknak, de akkor az ő vonatkozó ünnepeik se kell, hogy tetszenek nekünk. De leginkább azzal nem értek egyet, hogy a magyar baloldal nem tudja elfogadni ezt a feszültséget. Mindenáron meg akar békélni, ami viszont kábé lehetetlen. Ezek a konfliktusok hozzátartoznak a történelemhez, a legjobb, ha nem háborodunk fel december elsején, de nem is megyünk oda megalázkodni közösen ünnepelni a románokkal a „megértés” jegyében. Mindenki ülje meg a saját ünnepeit, és ne hisztizzen a másik ünnepei miatt.  
 
Sok mindenben együtt lehet működni, vannak dolgok, amiben azonban nem. Miért kellene mindenáron, racionalista-aufklérista módon kisimítani a ráncokat Trianon körül, miért kéne, hogy minden érintett egy álláspontra jusson? Amellett, hogy ez utópikus elképzelés, még fölösleges is (ráadásul a baloldal sosem arra gondol, hogy a magyar álláspontot kellene elfogadnia a szomszédoknak, hanem valamiért mindig fordítva). Ha más tekintetben a Kárpát-medence népei viszonylag jól együtt tudnak (tudnának) élni, és rendesen kezelni lehetne a kisebbségi „kérdést”, nem hiszem, hogy ne tudnánk-tudunk együtt élni a Trianonról alkotott, gyökeresen eltérő nézeteinkkel. 
 
Rendszeresen felhozzák azt is többen a baloldalon, hogy nincs egységes nemzet. Egyáltalán, a nemzetektől irtóznak, mint konfliktusforrásoktól, akárcsak a felekezeti különbségektől. Mintha ez lenne minden baj forrása, és ha megszüntetnénk őket, békében egyesülhetne az emberiség valami közös eszme alatt. Csakhogy ha valaki kitalál egy közösnek szánt eszmét, rövid úton szembe találja magát majd azokkal, akik nem osztják azt – ezek lesznek a „megosztók”, akik nem fogadják el a közös üdvözítő eszmét annak hirdetői szerint, holott az újabb frontvonalat az nyitotta, aki előállt az újabb közös eszmével. Hogy ezzel a konfliktusellenességel hogy fér össze a pluralizmus támogatása, az megint jó kérdés. Persze a baloldal azt szeretné, hogy a pluralizmus békés legyen, konfliktusok nélkül, de hát a plularizmus konfliktusokkal jár óhatatlanul is. 
 
Tehát egységesség: attól még, hogy számos kérdésben nem ért egyet minden magyar (miért is kéne neki?), máshol lakik, mások a tapasztalatai, érdekei, stb, miért ne lehetne a nemzet „egységes”? Vagy az egységes csak azt jelentheti, hogy minden élményünk és véleményünk egyforma? Az egységesség egyenlő lenne a homogenitással? Szerintem az összetartozás napja arra akar utalni, hogy végső soron, különbségeink ellenére magyarságunkban össze tartozunk. Miért lenne ez lehetetlen? 
 
Ahogy Rák Király írta annak idején: Emlékeznek-e még az általános iskolára? Ott voltunk összezárva 25-30 másik gyerekkel, és azt mondták rá, hogy második bé. Pedig volt ott mindenféle: okos, buta, nagyszájú, szerény, leendő szakmájában kiváló orvos/kőműves, nomeg jövendő kontár ügyvéd és csapnivaló asztalos. Mégis második bé volt.
 
 Ha tehát a jobboldal a megosztó a nemzeti kérdés napirenden tartása miatt a baloldal szerint, akkor a jobboldaliak is mondhatnák, hogy a baloldal a megosztó, amiért elmismásolja a kérdést, és nem néz vele szembe (pedig a szembenézésnek nagy balos hagyományai vannak). Ha a megosztás az, hogy merészelünk máshogy vélekedni, mint a balosok, akkor ez vica versa is igaz, és máris értelmetlen megosztásról szövegelni. Hogyha pedig Trianon nem fontos, akkor miért pattog a bal, ha meg akarunk róla emlékezni?
 
Amiben egyetértés lenne szükséges a szomszéd államokkal, az nem Trianon kérdése, hanem annak következménye, a határon túli magyarok ügye. Most Szlovákiát leszámítva ez az ügy jobban áll, mint korábban. A kettős állampolgárság ellen nem hiába csak Szlovákia tiltakozott, Románia, Szerbia és más országok maguk is lehetővé teszik ezt saját polgáraik számára, illetve más államok polgárainak (moldovai románok). A kettős állampolgárság intézménye teljesen európai dolog, hiába nemeurópaiznak a baloldalon. Konfliktusforrást sem igazán jelent, maximum a hisztiző Szlovákiával, de a politika nem arról szól, hogy egyoldalúan mindig meghunyászkodunk a hamis békesség kedvéért. A kettős állampolgárság kérdése pedig olyan konfliktus, amit fel kell vállalni, akármennyire is rontja a balosok közérzetét. Az is teljesen európai, hogy Magyarország felvállalja a határon túli magyarokért való kiállást. Ausztriának hivatalosan is elfogadott védelmező szerepe van a tiroliakkal kapcsolatban. Simán mondhatnám tulajdonképpen, hogy a baloldal érvei Trianon és főleg a határon túli magyarság ügyében nem európaiak. 
 
Mit kell tenni? A nemzetközi élet számára is érthető nyelvezettel kell eladnia a határon túli magyarokért való kiállást, az emberi jogok és regionalizmus nyelvén kell(ene) lobbizni értük, hangsúlyozva, hogy ez minden liberális kötelessége lenne. Nem pedig történelmi jogokra hivatkozó sérelmi politikával. Le kell számolni a Trianon-legendákkal (amit ez a könyv meg is tesz, már csak el kéne terjednie). A trianoni emléknapnál pedig még fontosabb a honismereti táboroztatás, az elszakított területek konkrét megismertetése, az évente egyszeri megemlékezésnél jóval nagyobb hangsúlyt kell helyezni erre, illetve Trianon okainak, következményeinek higgadt bemutatására. 
 
A honismereti táboroztatás arra is jó lenne, hogy leszámoljunk azzal a romantikus elképzeléssel, hogy a határon túliaknak valamiféle autentikus magyarság és régi népi hagyományok őrzőjének kellene lenniük mindenáron, ahelyett, hogy ugyanolyan emberek lennének, mint mi, körülbelül ugyanolyan problémákkal (plusz nemzetiségi lét).
 
Trianonról meg kell emlékezni, de nem nézhetünk állandóan hátrafele (egyébként összességében nem is tesszük), a főszerep a következmények rendezéséé kell, hogy legyen (azé is, kivéve a Trianon-emléknapot, de hát olyankor emlékezünk). Nem sérelmi politikával, hanem okosan diplomáciázva, lobbizva, viszont a konfliktusokat is felvállalva.
 
(A képen a siófoki Trianon-emlékmű látható.)
 

Kövesd a Konzervatóriumot a Facebookon is!

 


A bejegyzés trackback címe:

https://konzervatorium.blog.hu/api/trackback/id/tr312964949

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Lázadás a Bountyn - avagy az önkormányzati reform előtt álló akadályok 2011.06.08. 18:49:32

Úgy tűnik, hogy a felsőoktatási koncepció után, újabb komoly konfliktusokat generáló téma fekszik a kormány asztalán: az önkormányzatok ügye. Sőt, ebben az esetben a törésvonal nem a kormányzó frakciószövetség két pártja, hanem a Fidesz berkein be...

Trackback: Trianon = hungaroluzerikum! 2011.06.08. 16:57:21

Elkúrtuk, drága véreim, nem kicsit, nagyon! Oké, hogy még nem éltünk akkor, de azok akkor is mi voltunk ott. Mi, magyarok bántunk borzalmasan a saját nemzetiségeinkkel a 64 vármegye idején...

Trackback: Bele a nulláslisztbe 2011.06.08. 10:36:57

Kövér doktor bizony ismét beledurrantott, de nagyon: a bős-nagymarosi vízmű egyoldalú felépítése által Pozsony megváltoztatta a magyar-szlovák határt, s ezt a helyzetet Magyarország a nemzetközi jog segítségével próbálta orvosolni, holott akár katon...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

aeidennis 2011.06.08. 11:25:33

Az összetartozás napján sajnos a saját köldökünket nézzük megintcsak. Elfeledkezünk a bánsági svábokról, akik mindent megtettek, hogy a terület Magyarországnál maradjon. A szabadkai bunyevácokról akik fegyveres lázadást szerveztek a szerb megszállók ellen, a román és szász honfitársainkról, akik Kolozsvár megszállása előtt 2 (!!) nappal a demilitarizált városban kinyilvánították, hogy eszük ágában sincs román polgárokká válni. A szlovákokról, akikből csak Kossuth és Petőfi esztelen nacionalizmusa tudta csak kipusztítani a Hungarus-tudatot. A ruténekről, akik mindig együtt véreztek velünk, a Lónya-mezei horvátokról, akik a Magyar Királyság kebelén belül képzelték el jővőjüket. Trianonban nem csak területet vesztettünk, hanem méltóságunkat, királyunkat és a körülöttünk, velünk élő népek hűségét is.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2011.06.08. 12:11:32

Ezzel úgy általában egyet is lehet érteni, de azért van pár vad állítás:
"Egy kipróbált, soknemzetiségű állam (Magyarország, vagy épp a Monarchia) pedig még mindig jobb a maga bejáratott kapcsolataival, kialakult szövedékével, mint egy ismeretlen, most alakulgató, mohó és végtelenül magyarellenes elittel rendelkező új ország. (A magyarországi kisebbségek ráadásul nem elszakítás által kerültek a Trianon előtti Magyarországra, hanem ide születtek.)"
Ez nem általános nézőpont, hanem a mi nézőpontunk. Ha megkérdezel egy baszkot, hogy neki jobb-e Spanyolországban élni-e, mint Baszkországban lenne, aligha választaná a spanyolokat.

Illetve a fájdalom témához. Ez a fájdalom egy általános valami, nem személyes. Ha belegondolsz, ekkor még csak, hogy te nem éltél, hanem a szüleid se és a nagyszüleid is kisgyerekek voltak, ha éltek egyáltalán. Ezért ez nem olyasmi, amit feltétlen fel kell dolgozni, legfeljebb érdemes.

Gyáli úr 2011.06.08. 16:21:31

Fogadta, fogatta, ebatta!

genyamagyar 2011.06.08. 16:29:40

Azt, hogy ma még van egyáltalán Magyarország, Trianonnak köszönhetjük, mert egyébként rég szétfeszítették volna a nemzetiségi konfliktusok. (lásd Jugoszlávia és Szerbia)

immortalis · http://immortalis.blog.hu/ 2011.06.08. 16:33:03

Nem nyelvtannáciskodni szeretnék, de a "fogatta", az kicsit erős. Vagy ilyen schmittpáli értelmezésben kezelitek a helyesírást?

alternat 2011.06.08. 17:01:00

@genyamagyar: Hosszan akartam ecsetelni ezt a "Trianon" témát!
Te megtetted röviden!

A trianonisták jó lenne ha tanulmányoznák a történelmet.

Én elfogadom a mai határokat, azon nem kívánok változtattni. Főleg nem fegyverrel.
De ha a fidesz kövér vezetésével megy, nem tudom megakadályozni.

Wolff 2011.06.08. 17:11:35

A nemzet pontosan azért nem egységes, amit a szerző is feszeget: tagjai nem egyformák. A nemzet, mint entitás minden meghatározása szerint persze "egységes", hiszen egység és tagjai elfogadják odatartozásuk. Éppen ezért viszont az egységes jelző vagy tautológia és akkor felesleges, vagy a homogenitást jelenti, ami viszont a szerző szerint sem igaz. (Mint ahogy a kettős állampolgárság é a választójog pont a homgenitásra épül, elvégre akinek nincs állampolgársága az nem ugyanolyan magyar, mint akinek van és ezt reparálni kell. S ha már végre van neki, akkor nem lehet kétféle állampolgárság, vagyis megint csak itt van nekünk a homogenitás) Állandó emlegetése ellenben nem egyéb, mint neurózis, láthatóan szerző sem tud mit kezdeni azzal, hogy vannak olyanok akik nem úgyanúgy gondolnak Trianonra, nemztre, mint ő és máris megalázza őket és fennsőbbségesen közli elük, hogy kussoljanak.

nesze nektek két harmad... 2011.06.08. 17:14:57

Gyűlölöm a határon túli seggnyalást, Gyűlölöm a Trianoni Buzizást, A Székelyeket meg a román szőröstalpú magyarul röfögő disznókat egyenesen leszarom. és már a Székelygulyást is megutáltam!

nesze nektek két harmad... 2011.06.08. 17:16:18

Ja és a Kövér László suttyó bunkó parasztot aki lenyelte a WC kefét és a szőrös rész még állandóan a szájából kilóg....( na meg a kapa) egyenesen nem embernek tartom hanem ÁLLATNAK!!!!!!

ben2 2011.06.08. 17:20:30

@alternat:

Na helyben vagyunk, kezdődik a fideszezés, csoda hogy eddig kibírtátok.

@genyamagyar:

Jugoszlávia egy mesterségesen a tagállamokra erőltetett, működőképtelen államszövetség volt, ahogy Cseh-Szlovákia is. Ehhez képest ott van mondjuk Nagy Britannia, ahol legalább ötszáz éve megvannak a nemzetiségi sérelmek és autonómia törekvések (skót, welszi, ír vs. angol ellentét), mégse hinném, hogy egyhamar szétvetné őket, ha eddig úgy-ahogy együtt maradtak.
A történelmi Magyarország hasonló volt Nagy-Britanniához, az itt élő nemzetiségek sohasem a magyar nemzet, hanem a Magyar Királyság alattvalói voltak.

Vitéz Kőbányai Világos 2011.06.08. 17:31:24

@poszt: Jópofa cikk, de sajnos pusztán terjedelmében mutat túl egy szokásos reggeli MN publin.
Állítások:
- Nekünk fáj Trianon, ez érthető
- A románoknak meg ünnep, ez is érthető
- Meg kell érteni egymást, ez is oké
-----és itt a cezúra-----
- Tulajdonképpen az egyetlen probléma, hogy a balosok nem akarnak mindenáron nemzetben gondolkodni, holott az olyan jó kis integráló kategória. Mindenkit tud integrálni, csak a balosokat nem.*

Egyáltalán hogy jött össze ez a két dolog?
Azt már meg se kérdezem, hogy a balos külpol ilyen mérvű félreértése (engedünk, hátha akkor ők is <-> folyton meghunyászkodni, tehát hazaárulók) hogy jött össze.

*Oké, még egy eltérés szlovákrendszámzsótitól: nem jelenti ki, hogy a balosok nem magyarok.

nexialista · http://nexialista.blog.hu 2011.06.08. 17:42:37

két idézet a posztból:
1/ "Csakhogy ha valaki kitalál egy közösnek szánt eszmét, rövid úton szembe találja magát majd azokkal, akik nem osztják azt..."
2/ "A nemzetközi élet számára is érthető nyelvezettel kell eladnia a határon túli magyarokért való kiállást, az emberi jogok és regionalizmus nyelvén kell(ene) lobbizni értük"

közös eszmének valóban elég az emberi jogok eszméje

fidesz = házmesterek pártja 2011.06.08. 17:43:21

Ostoba barmok...
Óbégassatok csak, hogy jajj szegííny magyarság, meg rohadt trianon! Ahelyett, hogy végre felfognátok, hogy 2011-et írunk, réges-rég beléptünk az EU-ba, határok már csak alig-alig... Ha valakinek nem tetszik a környezete akár ide is költözhet. De nem... ti sötét, húgyagyú nemnácik csak ennyit tudtok: nyavajogni.

Szalahadin 2011.06.08. 17:54:29

A szerző túlontúl engedékenyen bánik a két liberális förmedvénnyel, körmösbauerrel és eörsimátyással. Előbbi teljesen szándékosan fogalmaz meg képtelen és védhetetlen ostobaságokat, jól mutatva a mai magyar ballib oldal aktuális állapotát, senki nem akadt, aki rászólt volna, hogy azonnal vegye be a gyógyszerét és maradjon kussban.
A két leginkább hajmeresztő baromsága a következő volt:
1. Trianon jó, Trianon nagyszerű, Trianon igazságos, mert utána kevesebben éltek kisebbségi sorban, mint előtte. Ha a hideg logika mentén eljátszunk a gondolattal, ez az állítás akkor is tarthatatlan, mert eszerint a szempont szerint nem Trianont kellene dicsérni, hanem a II. világháború alatt megnagyobbodott Magyarországot, hiszen legkevesebben abban a felállásban éltek kisebbségben. Itt dől bele az állítólag racionális közgazdász a saját kardjába, mert nem ezt a megoldást tartja jónak, hanem Trianont. Magyarra fordítva: Trianonban az a jó, hogy a zsigerből gyűlölt magyaroknak volt rossz, nem az, hogy igazságos volt. Ezt továbbgondolva MINDEN jó, ami rossz a rohadt, gyűlölt magyaroknak és MINDEN ROSSZ, ami akár igazságos velük szemben. Ne felejtsük el a médiaháború idején az MDF irányába tett liberális kijelentést, mely szerint „MI jobban gyűlölünk benneteket, mint ti minket” A mi ebben a relációban a liberális csürhe, a ti pedig a nemzeti érzelmű magyarok, vagy esetleg úgy általában a magyarok, ez nem egyértelmű.
2. Szembe kell nézni azzal, hogy 90 évvel a szétszakíttatás után egységes magyar nemzet nem létezik. Aha, értjük. Olyan viszont mindenképpen van, hogy 2000 évvel a világ minden tájára történt szétszórattatást követően viszont jövünk, hogy na akkor őslakosok táguljatok, mert mi 2000 évvel ezelőtt itt laktunk. Bravó. Már csak az a kérdés, hogy körmösbaueri értelemben ki is volt az a mi? Az a nép, akinek a tagjai között négerek és eszkimóknál világosabban pigmentáltak egyaránt vannak, a közös beszélt nyelvüket tanulni kellett, mert szemben a nem egységes magyarokkal nekik olyan se volt, meg még napestig lehetne sorolni az ordító különbségeket. Megint oda lyukadok ki, hogy betegesen gyűlöl mindent, ami a magyar nemzethez kapcsolódik, vitatva a legelemibb jogainkat is.
Ezek után kijelenthető, világraszóló botrány, hogy egy ilyen agyhalott, mentális nyomorék magyar emberek adójából kapott fizetést.
Sokkal nem különb a másik díszpéldány sem, az óvatos kritika mellett azért szorgosan forgatja a nyelvét körmösbauer seggében, hogy mennyire igaza van, pedig észérvekkel is levezethető módon kibaszottul nincs neki.
Ami miatt vele mégis lehetünk elnézőbbek, az egyetlen, talán nem is szándékolt mondat, amin vonyítottam a röhögéstől, annyira tetszik, hogy ide is idézem:
„Miért is kell a gyászoló fiúnak azt mondani, hogy apád egyáltalában nem volt jó ember, örülj a halálának?”
Nesze bazmeg, agyhalott körmösbauer, csak nem a te mocskos, emberek tucatjait megkínzó ávós rohadék apádról van itten szó? Én ez alapján a mondat alapján nem tudok másra asszociálni. :-)

Vitéz Kőbányai Világos 2011.06.08. 17:57:05

@Szalahadin: Most az általad referenciának használt szerzők nyílvánvaló félremagyarázásán kívól megkérdezhetem, hogy:
- Ha zsidózni akarsz, akkor miért vagy ennyire gyáva szar?
- És egyébként ez hogy jön ide?
"észérvekkel levezethető"... hát hajrá :DDDD

R_John · http://sardobalo.blog.hu 2011.06.08. 17:58:16

Dobray, az azért elég ciki, hogy a cikked elején bevallod, hogy képtelen vagy differenciálásra, de azért folytatod a publit. mennyire érzed magad gáznak?
komolyan, miért megy újságírónak az, aki képtelen arra, hogy ne egy-két emberből vonjon le követeztetéseket...

vadiúj nick 2011.06.08. 17:58:41

a szokásos kis balos-jobbos fantasy. elég unalmas.

ha az egész 20. századi M.o.-i hazug, balfék sirám a könyökömön jön ki, akkor gondolom, balos vagyok a kis homokozód szabályai szerint.

R_John · http://sardobalo.blog.hu 2011.06.08. 18:02:24

hmm, klasszik konfliktus elmélet egy konzerv blogon. menő:D

rianna 2011.06.08. 18:06:40

ritka normális írás

melmek 2011.06.08. 18:16:35

Lehet erről a témáról vitatkozni, de nem érdemes. Elsősorban olyan országok itélete volt akik elitélhető módon gyarmatok tartásával még nővelték is a saját területüket. Tőlünk meg szorgosan elvették az ország jövedelmezőbb területeit,aljas módon alakítgatva a határokat egy hegy vagy egy falu vagy egy értékesebb vár miatt. Nagy erőkkel tevékenykedtek azon hogy minnél kevesebb érték maradjon a csonka országban. Ebbe azért nagyon sok állam belerokkant volna. Ilyen "békeszerződésre " nem volt még példa a világon, és valószínűleg nem is lesz. Akiben van egy kis tartás, annak mindíg is szálka lesz a körme alatt ez a téma. Sokakat pedig nem érdekel az egész, ezek már a sikeres agymosottság tudatlan áldozatai.

scsaba1 2011.06.08. 18:16:38

@Lord_Valdez:

Nem érted Valdi, vagy nem akarod érteni...

Nézz meg egy részletesebb közúti és/vagy vasúti térképet! Hány út és vasútvonal szakad meg az új határnál és fut a semmibe. Hány család szakadt szét úgy, hogy az egyik része a határon túl maradt (magyar, szlovák, román az most mindegy), hány városról vágták le természetes agglomerációját, ill megfordítva: hány agglomerációról vágták le a nagyvárosát kvázi lassú halálra ítélve azt? Ez is hozzátartozik például ahhoz a szövedékhez, amiről a szerző beszél.

scsaba1 2011.06.08. 18:22:07

@genyamagyar:
Svájcról már nem is beszélve...

Sutur 2011.06.08. 18:34:41

Felháborító irredenta baromság, már az elején lesöpri az ellenérveket miszerint igen is jogos tragédiának tekinteni és búsongani Trianon miatt. Hát a lofaxt! Trianon a legnagyobb legvidámabb nemzeti ünnep kell legyen, eljött az igazság pillanata a magyarok és a velük élő nemzetiségek számára, felszabadultak végre a habsburg uralom alól! És MAgyarország is szabad lett a maga 93 ezer négyzetkilométerén.

regress 2011.06.08. 18:42:03

ki a faszt érdekel trianon?ha visszacsatolnkák,a magyarok kevesebben lennének.a magyyar hódítások miatt miért nem sir senki?ez csak pár megélhetési politikus rögeszméje.a világon sehol nem lehetne kijelölni hol vannak a határok.max.egy szigeten.

Szalahadin 2011.06.08. 18:47:12

@Vitéz Kőbányai Világos:
Ha olvastad volna bármelyik szerző hivatkozott írását, akkor rájönnél, hogy nem nyilvánvaló félremagyarázásról van szó, hanem pontosan az van a hivatkozott förmedvény írásokban, amiről beszéltem, nem kell hozzá még különösebb szövegértési képesség sem, igen direkt és nyilvánvaló a mondanivaló.
Nem volt szándékom a zsidózás, nem azon volt a hangsúly, hanem azon az összehasonlításon, hogy ha az egyik népnek elfogadjuk azt a jogát, hogy 2000 év után tényleg a világ minden tájáról bevándorló tagjait egy népnek tekintsük, akkor miért kell azon vitatkozni, hogy mondjuk a Szegeden és a Szabadkán született magyarok összetartozása csak fikció? A referencianép ebben az összehasonlításban bárki lehetett volna, írhattam volna a Németországba visszavándorló erdélyi szászokról, vagy volgai, esetleg kazahsztáni németekről is, de azért a zsidók a legjobb példa, mert az ő esetükben telt el a leghosszabb idő a szétszóratás és az új honfoglalás között, az ő esetükben pedig senki nem kérdőjelezi meg, hogy egy néphez tartoznak.
Egyébként ha szerinted félremagyaráztam ennek a két förmedvénynek az írását, miért nem hozol valami konkrétumot, miért vagy ennyire gyáva szar?

2011.06.08. 18:48:50

El kellene már felejteni a baloldali söpredéket.
Nekik és a véleményüknek csak a történelem szemétdombján jut hely.

Szalahadin 2011.06.08. 19:05:46

@Sutur: Szerintem meg az a felháborító baromság, amit te írsz, különösen ez a rész:
"eljött az igazság pillanata a magyarok és a velük élő nemzetiségek számára, felszabadultak végre a habsburg uralom alól!"
Arról hallottál már valaha, hogy annak a 3.3 milliónak, aki a kevésbé szerencsés 1/3 részhez tartozott, pontosan mit is tartogatott ez a "felszabadulás"?
A magyar társadalom számára igen sikeres 47 év helyett olyan államokban történő kényszerű létezést, akik létüket az ő gyűlöletükre alapozták és igyekeztek mindent elkövetni az erőszakos asszimilálásuk érdekében. Tovább egy világháborúba torkolló lehetetlen helyzetet, amely aztán hozta magával tízezrek középkori kegyetlenséggel történő megkínzását, lemészárlását, máshol százak lefejezését a Maniu-gárdisták által, magyarkérdés=vagonkérdés típusú igen kifinomult megoldásokat a harmadik, majd végül a benesi dekrétumok által történő jogfosztást, állampolgárság és vagyon elvételét a negyedik országban.
Hát, ennél vidámabb ünnepet tényleg nehéz lenne elképzelni!!!

is 2011.06.08. 19:15:02

@ben2: "ahol legalább ötszáz éve megvannak a nemzetiségi sérelmek és autonómia törekvések (skót, welszi, ír vs. angol ellentét), mégse hinném, hogy egyhamar szétvetné őket, ha eddig úgy-ahogy együtt maradtak."

az eszak-ireknel sehogy se megy. a skotoknal most nyert egy part valasztast, amelyik kirja a fuggetlensegi nepszavazast 2014 elott, miutan ~10 eve kaptak onallo parlamentaris jogokat. az irek ugye a 20. szazad elejen lettek fuggetlenek, es erre azota is roppant buszkek.

hogy voltal kepes leirni a tortenelmi tenyek totalis ellenkezojet? szamomra ez felfoghatatlan.

is 2011.06.08. 19:16:22

@Schindler Pistája: "judeokomcsik (bocs: "baloldali véleményformálók")"

kerdezi egy nacifasiszta (bocs: ""jobboldali kommentelo")?

is 2011.06.08. 19:23:22

@poszt: ez a poszt se tesz mast, mint szamonker. tessek meselni magadrol, hogy te pontosan mit akarsz Trianon kapcsan. itt azt irod, hogy csak emlkezest. de akkor mit keres a Nagy-Mo matrica a 'jobbosok' autoin, akikhez sorolod magad, hiszen a 'balosokat' basztatod? ha szerinted csak a megemlekezes, ami kell, akkor miert nem a radikalis jobbosok irredenta cuccait kered szamon? errol az iranyrol miert nincs egy arva szo sem a posztban? leirod az elejen, hogy Greczy, Eorsi megirta, hogy nincs gond a megemlekezessel, meg a tragediaval, aztan megis rajtuk kered szamon, hogy de miert is nem emlkezhetnel meg. a nyitott kapun dorombolsz, mert a sajat eloiteled fogja vagy.

valojaban egy oldalon allsz Eorsivel es Greczyvel. es most ne pattanj fel, hogy elrohanj, hanem ismerd fel, hogy a Nagy-Magyarorszagos oldallal nem vagy egy oldalon. es hagyd abba a jobb-balozast, mert a fentiek utan nagyon, de nagyon szarul all neked. lepd at a sajat arnyekod.

is 2011.06.08. 19:26:46

@libbancs: es mi legyen a baloldali nem-sopredekkel? es mi legyen a jobboldali sopredekkel? koltoi kerdes volt, nem varok erdemi valaszt, legfeljebb szemelyeskedest.

regress 2011.06.08. 19:45:48

mivel lenne jobb nektek nagy magyarország?ugyanúgy járnátok melózni,vagy a munkaügyi központba segélyért.nem a méret számít.azért tartunk itt mert még mindig ezen siránkozunk.ha az asszony mindig a szomszédokkal foglalkozna,sose vacsoráznátok

2011.06.08. 19:50:12

@poszt

"Ha a Trianonról való megemlékezés megosztó és szítja a feszültséget, akkor december elsején is szítják a feszültséget a románok, stb. Én elhiszem, hogy a trianoni emléknap nem valószínű, hogy tetszik a szomszédoknak, de akkor az ő vonatkozó ünnepeik se kell, hogy tetszenek nekünk."

Ha ők is, akkor mi is. Ez az érv óvoda középsőcsoport.

"Ha tehát a jobboldal a megosztó a nemzeti kérdés napirenden tartása miatt a baloldal szerint, akkor a jobboldaliak is mondhatnák, hogy a baloldal a megosztó, amiért elmismásolja a kérdést, és nem néz vele szembe (pedig a szembenézésnek nagy balos hagyományai vannak). Ha a megosztás az, hogy merészelünk máshogy vélekedni, mint a balosok, akkor ez vica versa is igaz, és máris értelmetlen megosztásról szövegelni. Hogyha pedig Trianon nem fontos, akkor miért pattog a bal, ha meg akarunk róla emlékezni?"

Ez már megint ugyanaz a középsőcsoportos logika, megfejelve a balos-jobbos dologgal. (És ha már szóba került a nyelvtannácizmus, akkor én is beszállok eggyel: nem vica, hanem VICE versa.)

Négyszer is írod, hogy ez milyen jó alkalom a történelemmel való szembenézésre. Ha így van, gondolom te már szembenéztél, és meg tudod mondani, hogy mi Trianon tanulsága, milyen jövőbemutató mondanivalója van számunkra? Mit lehet a jelenre vonatkoztatva levonni belőle, amit eddig nem tudtunk? (Mert a szembenézésnek alighanem ez az értelme. Ha csak emlékezünk, akkor az emlékezés, nem szembenézés.)

Az, hogy eszünkbe jusson, hogy léteznek határontúli magyarok? Amúgy nem tudjuk?

Vagy az, hogy bajuszos házelnökünk ennek kapcsán generálhassa kicsit a feszkót Szlovákiában? (Ami ugye egészen biztos, hogy sokat használ az ott élő magyaroknak, a két ország kapcsolatának, meg úgy általában mindennek.)

Szóval azon kívül, hogy néhány szavazónak felteszem ez bizonyos mértékű lelki kielégülést jelentett, egészen pontosan mire is jó ez az emléknap? Miben jobb, mint amikor nem volt? (Akkor is meg lehetett emlékezni, mint ahogy meg is emlékeztek Trianonról.) Magamtól amúgy nem jutna eszembe feltenni ezt a kérdést, csak mégis itt van egy bejegyzés, ami elvileg erről szól, mégsem derül ki belőle semmi.

Qqriq 2011.06.08. 19:51:25

@nesze nektek két harmad...:
te ritka nagy paraszt!
Nem értem, miért nem küldött még el senki az anyádba, de akkor megteszem én: ha utálod a határon túliakat, mi a fasznak írogatsz ide?! Bármelyik székely különbet szarik, mint ami te vagy.
Kövér lehet hogy bunkó, és éppen lenyeli a WC kefét, de szurkolok érte, hogy neked kelljen kiszarni.

regress 2011.06.08. 19:55:46

@Qqriq: akkor költözz ki,és egyél jókat.ez nem a határon túliak utálata.ők ott.mi meg itt.de onnan ne döntsenek az én jövőmről!

Qqriq 2011.06.08. 20:02:56

@genyamagyar:

Szlovákiát miért nem feszítette szét 1920-ban? 30% volt a magyarok részaránya.
A szeparatizmus kezelhető. Ha a szlovákok meg tudták oldani (ma már csak a lakosság 9%-a magyar), gondolod nekünk nem ment volna? Teljesen EU konforman csinálták az etnikai tisztogatást. Soha senki nem magyar a szemükre nem hányta.

Qqriq 2011.06.08. 20:08:44

@regress:

Dönt a Te jövődről??? Törvényeket, rendeleteket hoznak? Talán tanulmányozd kis hazád közjogi rendszerét....
Az EU a határok nélküli Európáról szólna. Akkor mi ez a mi itt, ők ott?

csincsilla72 2011.06.08. 20:12:49

Hölgyek-uram, Trianon előbb-utóbb elhalványul. Még megy a sírás egy darabig, de örökké ez sem fog tartani. Az ominózus kettős állampolgárságról szóló népszavazás már megmutatta, hogy a magyarországi magyarok többségét már nem izgatja az egész. Tök mindegy, mi ennek az oka, túlléptek a kérdésen. Persze, nyilván könnyű annak, aki a határ innenső oldalán él, mert őt nem az állampolgárságától fosztották meg, csak országának méretét csökkentették. De ez hosszú távon azért nem okoz neki álmatlan éjszakákat. És ez a meghatározó. 91 éve elváltak útjaink, a határon túli magyarság majd megkeresi a saját boldogulásának a lehetőségeit, a magyarországi magyarok meg élik tovább az életüket, ahogy eddig is. Nem nagyon van már mit egyben tartani.

ruszkaszov 2011.06.08. 20:41:13

Egyes helyeken azt írod, hogy "Trianonról meg kell emlékezni", másszor meg "ha meg akarunk róla emlékezni". Persze tudom a te néző pontod szerint, de az első nekem is szól, ami személy szerint zavar, mert én nem akarok megemlékezni róla.

Hozzáteszem engem Trianon egyszerűen nem érdekel, szerintem sem kell megeggyezni ebben a kérdésben a szomszéd államokkal, de egyszerűen így mostanság, amikor simán lehet utazni minden szomszédos országunk között (vízum nélkül) nem nagyon tud foglalkoztatni a kérdés. Mondjuk Trianon ünneplését sem tudom hova tenni, maximum ha valójában a mostani határok közötti állam megalakulását ünneplik. Ha meg tényleg olyan rossz lenne a helyzetük a kissebségi magyaroknak, akkor valszeg látnánk valamiféle népmozgást, de ez jelenleg nincs. A mostani szlovákiai helyzet számomra egyetlen egy jelentéssel bír: az ottani magyarok politikailag gyengék. Gazdaságilag Trianont elemezni meg nonszensz, ennyi idő alatt elég pl csak Japán példáját nézni. Szóval maga a megemlékezés nem zavar egészen addig míg valaki azt nem írja, hogy "meg kell emlékezni".

A szembenézés meg ha még nem történt meg, az már rég rossz. Szerintem a szembenézés ebben az esetben kb azt jelenti, hogy oké ez van, és az új helyzet alapján megyünk tovább előre. Ebből már következhet az, hogy nem kéne búslakodni, és gyakorlatilag elfelejteni. Habár szerintem azért elfelejteni nem kéne, de jóval kevesebb energiát kellene a kérdésbe belefektetni, mint amennyit egyesek. Persze nem tudom, hogy a cikkben említett "baloldali szembenézés" mit takar, lévén nem ismerem a baloldali álláspontot.

Vitéz Kőbányai Világos 2011.06.08. 20:45:42

@Szalahadin: Hozhattad volna... de neked valahogyan mégis a zsidók jutottak eszedbe, akiket viszont nem mertél megnevezni, hiszen akkor elkezdhettünk volna vitatkozni azon, hogy zsidók vajon kulturális egység-e (nyilván nem, ezt az állítást csak neonácik szokták védeni, jórészt azért, hogy legyenek nekik ellenségképük, mert nekik úgy látszik arra áll fel).
Summa summarum: a zsidóknak az egész sztorihoz semmi köze, de valami frusztráció okán te nem álltad meg, hogy idekeverd őket.

Egyébiránt: a magyar nemzet nem egységes, és nem is túl jól körülhatárolt. Senki sehol nem állítja, hogy Trianon igazságos volt (szerintem ezt érted félre: "Igazából nem Trianon volt igazságtalan,", felhívnám szíves figyelmedet, hogy az idézet vesszőre végződik). Igen, Baueré egy hideg, történeti tárgyú elemzés, és igen, ő is a Bécsi Döntések utáni határokat tartaná igazságosabbnak. Rendben is lennének azok, csak Horthyék szemérmetlenül megforgatták a nyelvüket Hitler seggében, így aztán bebuktuk őket. Ennyi. (Az, hogy ma a határon túli magyarokat sirató honfitársaink emiatt nem ekézik Horthyt, nem más, mint egy szegénységi bizonyítvány.)

A többire amit itt összehordtál nem érek rá sajnos, valakinek dolgozni is kell.

ruszkaszov 2011.06.08. 20:52:51

@csincsilla72: Az állampolgárság és a nemzetiség két teljesen külön kérdés. Miért kell magyar állampolgárság valakinek? Annyira szeretne ide adózni? Magyarország oldalán akar harcolni? Az összes többi kérdés kívül esik az állampolgárság kérdésén. Ha annyira akar valaki állampolgárságot, hogy tényleg nagyon fusztrálja, költözzön ide. Btw, a kettős állampolgárság intézményével, már ez sem szükséges. Az, hogy valaki magyar már más kérdés. Mint ahogy itthon is élhetnek németek, görögök, románok, szlovákok, stb. A magyarországi német szerinted kevésbé német, mint a németoszági?

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2011.06.08. 20:58:13

@melmek:
Értékesebb vár? Kezicsókolom a XX. századról beszélünk, nem a XII.-ről. Egy vár 3 lövés egy nagyobbfajta első világháborús ágyúnak.

"Nagy erőkkel tevékenykedtek azon hogy minnél kevesebb érték maradjon a csonka országban."
Ez nem egy nagy magyarellenes összeesküvés volt, hanem egy elcseszett béke.

"Ilyen "békeszerződésre " nem volt még példa a világon, és valószínűleg nem is lesz."
Ami azt illeti volt, sőt olyan is, amikor még ennyi se maradt meg, meg olyan is, hogy totálisan kiirtották az adott népet...

@scsaba1:
A személyes tragédiákat megértem és velük együtt érzek, de az egy másik kérdéskör.

Az infrastrukturális pusztítás minden területváltoztatás velejárója, ez így önmagában nekem kevés ahhoz, hogy személyes fájdalomként fogjam fel.

@Schindler Pistája:
Ha egy icipicit kevésbé lennél ostoba, akkor tudnád, hogy a zsidók nagy része nem siránkozik ennyit a holokauszton. Mindazonáltal igazad van abban, hogy az sem egy egészséges életszemlélet.

2011.06.09. 07:28:52

@calam: "képtelen vagy differenciálásra"

Írja ezt a szélsőlibbant agyhalott, aki Magyarország lakosságát kb. annyira képes differenciálni, hogy ártatlan zsidók/cigányok vs. gonosznácifasisztarasszista magyarok.

melmek 2011.06.09. 07:34:35

@Lord_Valdez: Amikor a várakat említettem nem a hadi jelentőségére céloztam, hanem az eszmei értékre, amennyiben jelent ez még valamit. Példa erre Somoskő vára ami az alatta lévő falu szerves része. A határvonal - megtekinthető ma is - direkt béyen belenyúlik országunkba, kihasítva a várat a Szlovákoknak. A térkép magáért beszél.
Az elcseszett béke egyenlő a magyarellenes összeesküvéssel!
Kezicsókolom, ez a "békeszerződés" a huszadik században történt Európa közepén és állítólag a kor legfejletteb kulturnépei döntöttek és nem a bantu négerek az őserdőben, vagy a dogonok a sivatag szélén!

melmek 2011.06.09. 07:42:56

@Schindler Pistája: A zsidókról csak annyit hogy ajvékolnak bőven hogy mindíg tele legyen a pénztárcájuk és mindíg naprakészek holokamuiparból. Ez a megélhetési forrásuk.
Egy zsidó sosem tudja a trianoni helyzetet megérteni, hiszen nincs igazán hazája egyiknek sem. Mindíg ott van otthon ahol a pézt szerzi és ha nem gömbölyű valami könnyűszerrel tovább áll. Azt most hagyjuk hogy hát akkor Izrael nem a hazájuk? Nem! Izrael előtt volt hatájuk? Nem! Az csak egy összetartozási jelkép, mert bárhol a világon érdekeik sérülnek, rögtön lobogtatják a kék csillagot, de akkor sem települnek oda.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2011.06.09. 19:51:45

@melmek:
És tessék mondani a XX. század mitől volt különb, mint a többi? Hogy mást ne mondjak 1900-ban Anglia, az USA, Németország, Franciaország,Japán, Oroszország,Olaszország és az Osztrák-Magyar Monarchia felosztotta egymás között Kínát. 1908-ban egy tollvonással annektáltuk Boszniát stb. Ennyit a kultúrnépekről, XX. századról és az egyedülállóságról.

tarackos 2011.06.10. 12:38:54

Én elfogadom az emléknapot ugyanis az elmúlt 20 évben rá kellett jönnöm, egyeseknél erekciót vagy egyéb zsigeri effektusokat váltanak ki a nemzeti szimbólumok és ezt kezelni kell. Ezért jó ötlet az emléknap és egyéb segédeszköz.

"Mit kell tenni? A nemzetközi élet számára is érthető nyelvezettel kell eladnia a határon túli magyarokért való kiállást, az emberi jogok és regionalizmus nyelvén kell(ene) lobbizni értük, hangsúlyozva, hogy ez minden liberális kötelessége lenne."

A Szerző nyitott kapukat dönget, csak olvasson el néhány Bauer írást a témában de a demokratikus ellenzék munkáiban is talál bőven ebben a szellemben írt publicisztikát. Igazából röhej ez az elvárás, éppen ez volt a különbség a jobb-bal között, míg az egyik emberi jogi kérdést csinált belőle (vö kétoldalú megállapodások) addig a másik a naftalin szagú búsmagyarkodással és persze a magyar vircsafttal replikázott...

Hessler ezredes - halál az ötven órára 2011.06.10. 13:43:06

@regress: ott sem: nézd meg Haitit és Dominikát - tűz és víz.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2011.06.10. 16:45:45

@Hessler ezredes - halál az ötven órára:
Na, ja, ők speciel nem tiltakoztak ellene, mert előtte meg török megszállás alatt voltak.

futura 2011.06.13. 23:49:31

Én ebbe az országba születtem, bejártam szinte minden szögletét és nagyon szeretem. A térképét is.
A magyarlakta vidékeket is bejártam,a szomszéd országokban. Sokat busogtunk öreg nagyarokkal pálinka mellett kocsmákban és házaknál a gaz történelmen. de rákellett jönnöm. a fiatalabbak már nem nosztalgiáznak, végzik a dolgukat. Legyünk reálisak, ne ködképeket kergessünk. Ez megakadályoz abban, hogy a szomszéd országokkal jó viszonyban, tényleg egy családban éljünk határon túli magyarokkal-

OLVASÓK SZÁMA

AKTUÁLIS TÉMÁINK

MANDINER

Nincs megjeleníthető elem

JOBBKLIKK

Nincs megjeleníthető elem

CREATIVE COMMONS

Creative Commons Licenc
süti beállítások módosítása