Gasztronómia és gasztrozófia - vegetarizmus

tita I 2008.07.10. 12:03

A vegetarizmus mostani helyzetével nagyjából mindenki tisztában van. Kevés a tudatosan táplálkozó ember, hiszen a legnehezebb az emberek étkezési és egyéb szokásait megváltoztatni, eltérni a valójában egészségtelen mostani magyar konyhától. A vegetarizmus, bár terjedőben van, tért hódítani igazán még nem tudott. Sokan nem meggyőződésből, hanem divatból nevezik magukat vegáknak, miközben fogalmuk sincs, mit jelent a vegaság, mennyire oda kell figyelni a megfelelő táplálkozásra, ha valaki elhagyja az állati eredetű táplálékot.

Enni jó. Az ember egyik fő örömszerzési forrása az evés, semmiképp sem kell és szabad lemondani róla. Fontos viszont, hogy táplálkozástudatossá váljunk. A szokások megváltoztathatók, ha kellő energiát fektetünk bele mert felmérjük, mi a hátránya az egyiknek és mi az előnye a másiknak. Testi-lelki harmóniát kell kialakítani magunkban hogy megőrizzük egészségünket és tökéletessé tegyük életminőségünket. Életünket a túltápláltsággal rövidítjük meg. Jó levegőn élni, megfelelő környezetben, eleget mozogni, lelki harmóniában és tiszta egyszerű táplálékkal, ez a hosszú élet titka valamint a szeretet, szeretni embertársainkat és cselekedni az ő boldogulásukért is.

A civilizált ember betegre, kövérre eszi magát, betegre üli, idegesíti és mérgezi magát gyógyszerekkel, vegyszerekkel, tartósítószerekkel, adalékanyagokkal. Sok betegséget okoz a húsevés, elsősorban a szív- és érrendszeri, vérkeringési betegségeket segíti elő. A falánk túltáplálkozás mellett az alkoholfogyasztás és a dohányzás a legnagyobb önpusztító szenvedélyünk. A gyermekétkeztetésben történtek apró változtatások, de komolyak sajnos nem. Pénzhiányra hivatkozva mérgeződnek tovább gyermekeink. Nagy a közösség felelőssége, és nagy a szülőké is. De ha a vegetarizmusról, mint egészséges életmódról beszélek, nem hagyhatom említés nélkül nagy szellemi emberek, közösségek tiszteletre méltó álláspontját sem: a nem ölés, az állatszeretet, az állatvédelem elve alapján utasítják el a húsevést, ezért vegetáriusok elsősorban.

Mahatma Gandhi mondta:

"Számomra a bárány élete nem értéktelenebb, mint egy ember élete. Vonakodnom kellene, hogy elvegyem egy bárány életét az emberi test kedvéért. Fenntartom, hogy minél tehetetlenebb egy teremtmény, annál inkább az ember feladata megvédeni az ember kegyetlenségétől. Egy nemzet nagysága és morális fejlődése lemérhető azon, hogyan bánnak az állatokkal."

Jómagam is ehhez a csoporthoz tartozom. Az agresszív magatartással szemben, irányuljon bármilyen élőlényre a békés életforma megvalósítására törekszem. Életmódváltáshoz ösztönző erőt jelenthet a pozitívum, amit nyerünk: az egészség, a termékeny, cselekvő élet, a jó közérzet a mások hasznát, üdvét szolgáló élet. Nem könnyű változtatni, tudom. Az előítélet gúzsba köti az embereket, azt gondolják, az evés minden öröméről le kell mondani, el kell felejteni a megszokott, jó ízeket, azt hiszik, hogy a húsmentes élet aszkézis.

Nincs így. A gasztronómiáról a gasztrozófiára térünk át. Előbbi elvarázsol bennünket minél ínycsiklandozóbb ételekkel, az a lényeg, hogy minél jobban jóllakjék valaki, mindegy milyen áron, csak a pillanat élvezete számít. A gasztronómia az étvágy mesterséges fokozásának és bármilyen természetellenes vagy káros étel vonzóvá varázsolásának művészete, amely az asztal örömeit helyezi középpontba.

A gasztrozófia egészen más. Az étkezés bölcselete. Tartózkodik minden túlzástól, a falánkságtól és a koplalástól (aszkézistól) egyaránt. A természetes ízlés és az értelem, a tudatosság egységét érvényesíti a táplálkozásban. Ha elhatározzuk az életmódváltást, természetes ízlésünk gyorsan magára talál. Hiszen mikor kisgyermekek voltunk, ez a természetes ízlés kívántatta velünk annyira a friss gyümölcsöt, a nyers növényi ételt, hogy a nyers krumplit is kikönyörögtük anyánk keze alól krumplihámozáskor, belecsipegettünk a nyers tésztába ha senki nem látta és annyira sajnáltuk a levágott kedves tyúkot, a büszkén kukorékoló kakast az idétlenül, aranyosan totyogó kacsát, a kés alá került, borzalmasan sivalkodó disznót, hogy nem bírtunk, nem akartunk enni a húsából. Valahogy nem is kívántuk, nem is szerettük a húst. Inkább fára másztunk a gyümölcsért, dióért, mogyorót ettünk, kukoricát csentünk. De hát betörtek bennünket lassan, különösen a városi gyerekeket, azt kellett ennünk, amit elénk raktak. Így aztán sok gyereknél ez az ösztön már nem is jelentkezik.

Egy kis történelem

1883-ban alakult meg a Magyarországi Vegetárius Egyesület (később Magyar Vegetárius Egyesület). Az alapszabály szerint az egyesület célja: „A tagoknak úgy testi, mint kedélybeli s szellemi egészségét összhangzatosan kiképezni, jólétüket előmozdítani természetes és ésszerű életmód által, azaz a Vegetarismus értelmében a tapasztalat s tudomány alapján….Mértékletességet ébreszteni, valamint ezen erények iránti hajlamot tágabb körökbe vinni, meghonosítani”.

Az 1940-es évekig folyóiratokat adtak ki. A Természetes életmód című Bicsérdi Tibor szerkesztésében jelent meg. Ezt 1926-ban az Életművészet című „bölcsészeti és erkölcstani, egészségnevelésügyi folyóirat” követte, majd 1931-től kezdve az évente tíz számmal publikált Életreform című egészségügyi, gazdasági és társadalomtudományi értesítő következett „útmutató, hogyan oldhatók meg az ember erkölcsi, egészségi és gazdasági feladatai természetes eszközökkel” alcímmel. Szerkesztője Makó Sándor (Szentendre) volt. Az egyesület védnöksége alatt állott az 1911-ben a Rákóczi út 9. szám alatti Rauch Emil tulajdonaként megnyílt vegetárius Reform étterem, ahol felolvasásokat tartottak minden hónap második szombatján. Később a Múzeum körút 17. szám alatt nyílt az egyesület házi kezelésében „dr. Lahmann rendszere szerinti húsmentes higiénikus-diatetikus étkező.” Itt keddenként tartottak előadásokat a természetes élet- és gyógymódokról. Három-négyhetente kirándulásokat szervezett az egyesület, azt vallották, hogy „a turistaság, mint egészséges erkölcsnemesítő tényező a vegetarizmusnak egyik legfontosabb szerves része, amely nemcsak természet- hanem emberszeretetre is megtanít”.

Sok támadással kellett szembenézniük az életreform magyar képviselőinek. Az Életművészet 1928 február 6-i száma így ír erről: „Minálunk, a „jól élés” hazájában a leglassabban terjednek ezek az eszmék. Áldatlan viszonyok. A tömeges elbetegedésnek és a korai elhalálozásoknak az életmód helytelenségei az okai, melyeknek gyógyítására hiába sietnek a derék orvosok heroikus gyógyszerekkel. S ebből a circulus vitiosusból csak egy kijárás van, ha erős közvélemény tömörülne egy egységesebb életmód eszméje körül. De akik a hús, az alkohol és a narkotikumok ellen komolyan szót emelnek, hogy ideájukat megvédelmezzék, azoknak sokszor szenvedniök kell. A megszenvedésnek legelső stádiuma, hogy magukat őszintén vegetáriusoknak vallókat gyakran gúnnyal fogadják, mint ahogyan ezt szokásosan a magyar napilapok teszik. De hiába, az emberek legtöbbje tudja vagy sejti, hogy nem jó úton jár. A szebb, jobb és egészségesebb életreformok feltartóztathatatlanul utat törnek”.

A gúny, a kritika, sőt üldözés ellenére tiszteletre méltó erkölcsi erőről és meggyőződésről tesznek tanúságot az életreform megvalósítói a század első felében. Nem csak vegetárius éttermek voltak Budapesten, hanem természetes gyógymód szanatóriumok is Budapesten és vidéken. Ilyen volt például ifj.dr. Rusznyák István „hústalan diétás üdülőpanzió”-ja Balatonföldváron, ahol orvosi irányítás mellett nap- és légfürdő, vízkúra, gimnasztika, masszázs, strand, hús nélküli diéta, böjt, nyerskoszt-kúrák álltak a betegek rendelkezésére.

Értékes életreformer közösség alakult ki a század elején Gödöllőn Nagy Sándor és felesége Kriesch Laura valamint Körösfői Aladár festőművészek körül. Remsey Ágnes iparművész és író így emlékszik azokra az időkre: „A kolónia élete többsíkú volt. Nem szorítkozott a művészi munkára, az életmód is fontos szerepet játszott. A fennálló polgári életrenddel ellentétben ők reforméletet éltek, ami kiterjedt a táplálkozásra, sportra, a színházlátogatásokra, könyvek figyelemmel kísérésére, folyóiratok járatására, olvasására. Egy széles spektrumú életszemlélet volt az, ami mindnyájunkat ebben az irányban befolyásolta. A nők a telepen ún. reformruhában jártak, ami azt jelentette, hogy levették a fűzőket, ami az akkori divat szerint kötelező volt, nem hordtak se kalapot, se kesztyűt, a szoros, magas szárú cipőket mellőzték, helyettük sarukat csináltattak vagy csináltak saját kezükkel és abban jártak. A ruháik bő zsákruhák voltak, amivel úgyszintén nagy feltűnést keltettek. Egészséges életmódot folytattak. Ez kezdődött azzal, hogy reggel nagyon korán keltek, különösen nyáron és akkor a szabadban tornagyakorlatokat végeztek. Télen pedig közösen sportoltak. A kolóniának az alaptörvénye nem az volt, hogy kizárólag művészi alkotásokban akarják kifejezni magukat. Általában művészek voltak, akik itt csoportosultak, de a művészet is alá volt rendelve egy szerintük magasabb célnak. Ez kimondottan etikai cél volt, vagyis egy emberebb embernek a megteremtése, s azálta, hogy ők itt egy ilyen csoportot alkottak, a kellő közeget akarták megteremteni ahhoz, hogy egy ilyen új embertípus kifejlődhessék.”

Az 1930-as évek elején dr. Antolik Arnold nyugalmazott polgármester vezetésével a szentendrei Izbégen megvalósult az első magyar „vegetár telep”, vegetár közösség. 1935-ben kilencvenen tartoztak a közösséghez, huszonnégy család. A németországi Éden mintájára közös területen természetes otthonokat építettek. Egy-egy család egy-két holdon gazdálkodott, megtermelte a vegetárius étrendjéhez szükséges zöldféléket. Említésre méltó kezdeményezés volt az 1937 október 3-án Budapesten megtartott Vegetárius és Állatvédelmi Nap is, egész napos programmal, számos értékes előadással.

Aztán gyorsan vége lett a szép világnak. 1948, a fordulat éve után a személyi kultusz éveiben csírájában elfojtottak minden ilyen jellegű tevékenységet, megszüntették a vegetárius egyesületet is minden hasznos létesítményével együtt. Megszakadt a természetgyógyászati, életreform könyvek kiadása is egészen 1985-ig. Adminisztratív és büntetőjogi intézkedések miatt ugyanúgy megakadt a magyar természetgyógyászati és vegetárius mozgalom fejlődése mint több más, azóta rehabilitált értékes eszmerendszer és intézmény fejlődésnek lehetősége.

Forrás: dr. Oláh Andor írásai
Szloboda Béla festménye: Csendélet gyümölcsökkel


A bejegyzés trackback címe:

https://konzervatorium.blog.hu/api/trackback/id/tr47554212

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

kolbászoszsömle · http://limerik.blog.hu/ 2008.07.10. 12:26:56

Az állatok azért vannak, hogy megegyük őket!

A vegáknak amúgy jobb az ízük lásd pl. mennyivel jobb a tehén íze, mint a vakondé, ezért, ha elfogy a kaja, szerintem őket kell először levágni.

tita · http://hetkoznapi-mesek.blogspot.com 2008.07.10. 12:31:12

Az állatok nem azért vannak, hogy megegyük őket. Bár kétségtelenül sokan megteszik.

józan' 2008.07.10. 12:36:54

Újabb "ideillő" cikk. Én már várom a 'basic meditation' és a 'buddha élete és munkássága' című részt is valamelyik szerzőtől. P:

kolbászoszsömle · http://limerik.blog.hu/ 2008.07.10. 12:40:26

tita ·

A disznó pl kifejezetten szereti, ha levágják!
Sikoltozik örömében!
Tartja a nyakát, hogy ott kell szúrni, direkt rugdal, hogy jobban kifolyjon a vére, és önként megy a vágóhídra.

Persze ez vicc.

Mindenki azt eszik, amit akar, csak azt nem szabad elfelejteni, hogy a gorilla meg az orángután, ami majdnem tisztán növényevő, az kb 5 centis pénisszel rendelkezik, a csimpánz, ami már egy kicsit több húst eszik, 10-12 centissel, de az is csak ujjnyi vastag, az ember viszont, mivel több húst eszik, mint ezek ketten összesen megfelelő hosszúságú és vastagságú nemiszerve nő.
pl. a kínaiak is vegák, meg a japánok is, és róluk mindenki tudja, hogy kicsi a tökük. Még a South Park-ban is volt erről egy rész.

tita · http://hetkoznapi-mesek.blogspot.com 2008.07.10. 12:40:42

Leginkább tőlem várhatod, Józan:) Nagyon akarod?:) És ne mondd, hogy a konzik nem esznek, meglepődnék.

tita · http://hetkoznapi-mesek.blogspot.com 2008.07.10. 12:47:36

Zsömle kedves, láttad már az elefántét? Vagy a lóét? Szavamra, hatalmas mindkettő. Arról nem is beszélve, hogy igen erős mindkét állat. Tudod, mit esznek? Szerintem tudod. Növényevők.

Összegezve: a hím állatok nemiszervének mérete nem függ össze szervesen az elfogyasztott hús mennyiségével. Bátorkodom kijelenteni, hogy semmi köze sincs hozzá. Innen már csak egy ugrás megfogalmazni, hogy így van ez a pasiknál is. A sok hús, amit megesznek legfeljebb az egészségükre van (negatív) hatással, de a péniszük méretére és a testi erejükre legújabb kutatásaim szerint nincs. A jelenlévők természetesen mindig kivételek, az ő péniszméretükről ne essék szó.

phaidros 2008.07.10. 12:52:15

Megint bevállaltál egy konfrontatív témát, Tita. :)

Zsömle,
ki is a primitív? ;)

phaidros 2008.07.10. 12:56:36

Mesélte egy ismerős, hogy két arab veszekedett az utcán, nagyon összekaptak, és egyszercsak az egyik érvként elővette, és meglóbálta a másik előtt. Valszeg húsevő volt. :D

tita · http://hetkoznapi-mesek.blogspot.com 2008.07.10. 12:59:32

Én már csak ilyen bevállalós vagyok:) Phaidros:D Vizuális típus vagyok és elképzeltem az arabok szóváltását:D

Zsömle csak húz engem, nincs semmi baj. Innen látom a csibészes mosolyt az arcán:) Az evésről pedig beszélni kell, addig, amíg nem késő.

phaidros 2008.07.10. 13:01:04

Józan,
nem irreális elvárás, van köztünk buddhista is meg zen/tao hívő is.

phaidros 2008.07.10. 13:03:54

Tita,
én is, képzeld ha még csördít is egyet! :o)

tita · http://hetkoznapi-mesek.blogspot.com 2008.07.10. 13:07:41

Azt azért sosem gondoltam, hogy érv helyett felhasználható egy vita hevében:D Mit szólnak erre vajon a feministák? Hogy tudják elviselni, hogy erre nem képesek?:) Vicces. (nem vagyok feminista, mint tudjuk).

Ramaty 2008.07.10. 14:14:04

Egyébként egy állat miért fontosabb mint egy növény?
A növények is éreznek.

scsaba1 2008.07.10. 14:22:15

Szerintem is mindenki azt eszik, amit akar... A saját döntése. Az ember (mint minden sikeres faj) nem táplálékspecialista, hanem mindenevő. Ez látszik a fogazaton is, mert ott van az a négy szép tépőfog (szemfog) mindenkinek az álkapcsában, ill. a bélrendszere is közepes hosszúságú (szemben a húsevők rövid- ill. a növényevők hosszú, különféle gyomrokkal tagolt emésztő szervrendszerével)
Tehát elvan akár állati- akár növényi eredetű táplálékon.

A lényege a kommentemnek a _saját_ döntés lenne. Senkinek nincs joga rákényszeríteni ezt (sem) senkire. Még a saját gyerekeire, családtagjaira sem.

hcrules 2008.07.10. 14:46:31

Nem tudom már hol is olvastam szépen levezetve, hogy keresztény ember nem lehet vegetáriánus. Nekem mondjuk sohasem menne, szerintem túlságosan is szeretek enni, na és tisztelem a hagyományokat :) De nem szoktam olyan sok húst enni.

Különben ha Isten azt szerette volna, hogy ne együk meg az állatokat, akkor miért teremtette őket húsból?

hcrules 2008.07.10. 14:50:34

elment egy kommentem :(

Szóval valahol olvastam szépen levezetve, hogy miért kell húst ennie egy keresztény embernek. Különben persze, mindenki azt eszik amit akar. De én szerintem nemigen lennék képes a vegetáriánusságra, ez van. Nem eszek olyan rengeteg húst, de nagyon szeretem.

Különben ha Isten azt akarta volna, hogy ne együnk állatokat nem teremtette volna őket húsból :)))

hcrules 2008.07.10. 14:51:40

ja akkor itt volt, bocs

kolbászoszsömle · http://limerik.blog.hu/ 2008.07.10. 14:52:59

tita ·

A szarvasmarha meg az elefánt igazából csigát eszik -erre alapul a májmétely szaporodási stratégiája is-, csak a fűvel együtt könnyebb összegyűjteni őket.

tita · http://hetkoznapi-mesek.blogspot.com 2008.07.10. 16:19:58

Zsömle, elhiszem neked:) És Csabával is egyetértek, mindenki egyen azt, amit akar. De nem árt néha elgondolkodni, mennyit ér az egészségünk. Egyébként sem lesz valaki attól vega, hogy írok egy posztot. Belső indíttatásból lesz, ha lesz valaha, vagy azért, mert nagyon szereti az állatokat.

Hcrules, ez nagyon aranyos volt:) Isten jókedvében húsból teremtette az állatokat. Úgy lehetett:)

Candide, igen, a növények is éreznek. Nem is kell megennünk őket. Elég, ha a termését, a magját, a virágját megesszük. És van úgy, hogy sárgarépát is. Egyszer Molnárgöri beírta a blogomba, hogy szörnyű a sárgarépa utolsó sikolya:D

Vérszegény éjszakai dúvad · http://hangorienidiocc.blog.hu 2008.07.10. 16:38:12

Az ember (a fogazata alapján) mindenevő. Azaz a normális táplálkozáshoz hús, zöldségek, gyümölcsök, meg mittoménmikmég kellenek. A legfontosabb az, hogy nem szabad túlzásokba esni.
Másrészt meg azzal nem árt magának senki, ha áttér vega étkezésre - feltéve, ha elmúlt huszonvalahány éves, mert addig a szervezetnek szüksége van húsra.
Ja, a hal húsnak számít?

tita · http://hetkoznapi-mesek.blogspot.com 2008.07.10. 16:45:53

A hal az hal, de leginkább élőlény, szeme van. Azt szoktam mondani, nem eszem olyasmit, aminek szeme van, de megkaptam már erre: hát a búza?:D Vannak halevő vegák, kevésbé ártalmas a húsa, mint az egyéb állati tetemek, szerintem nincs különbség.

bazalttufa · http://konzervatorium.blog.hu 2008.07.10. 16:48:45

Húgom dietetikus. Szerinte húst enni kell, én meg nem vitatkozom vele. Megyek, eszem is egy szelet parizert.

nullnick 2008.07.10. 16:50:07


gyerekek étrendjéből semmiképp nem ajánlott mellőzni az állati eredtű táplálékot

bizonyos fehérjék csupán növényi táplálkozásból nem hozzáférhetőek megfeleő mennyiségben a növekvő szervezet számára

egyébként sokmindenféle étrenden el lehet tengődni huzamosabb ideig is, nem hiszem, hogy a vegaság optimális étrend

bazalttufa · http://konzervatorium.blog.hu 2008.07.10. 16:53:27

Józan

A legelső magyar Buddha életrajzot egy kedves rokonom készítette. Irgalmatlanul száraz, és gyakorlatilag olvashatatlan, de valahogy legyűrtem, mint a tofut.

nullnick 2008.07.10. 16:53:33


tessenek már olyanról írni, amihez konyítanak is

van pl.

lactovegetáriánus, aki ugye tejterméket azért fogyaszt
van lactoovovegetáriánus, aki tejterméket és tojást is fogyaszt
van a halat fogyasztóra is valami név de az most nem jut eszembe

ellenben van olyan vegtáriánus is aki még a mézet sem eszi meg


az biztos hogy a gyerkeken kívül betegségből felépülő vagy jelentősebb fizikai munkát végzőnek nem ajánlatos ez az étrend

Vérszegény éjszakai dúvad · http://hangorienidiocc.blog.hu 2008.07.10. 16:54:59

Nullnick,

a fényevés sokaknak nem jött be :)

Egyébként meg fiat piscis!
(Ha jól emlékszem)

nullnick 2008.07.10. 16:55:23

tufa

azé a parizert húsnak nem nevezném

jóétvágyat az ipari szalonna-zsír-keményítő-víz mixhez :)

nullnick 2008.07.10. 16:57:42


szerintem inkább az a praktikus, ha tart az ember húsmentes időszakot

mondjuk legyen épp az aktuális éves áremeléskor egy-gy hónap :)

bazalttufa · http://konzervatorium.blog.hu 2008.07.10. 17:01:58

nullnick

A parizerben olykor nemcsak ipari szalonna-zsír-keményítő-víz, de irónia is van. :)

nullnick 2008.07.10. 17:03:31


vegetarizmus vagy vegetarianizmus?

(már a kajálásban is az izmusok...
tessék jó tejfölös csirkepaprikást enni nokedlivel és kovászos uborkával előtte meg húslevest utána meg meggyesrétest)

tita · http://hetkoznapi-mesek.blogspot.com 2008.07.10. 17:03:56

Nullnick, te nem tudod, hogy aki nem tudja, az tanítja?:) Imádok olyasmiről írni, amihez nem konyítok, tök jó.

nullnick 2008.07.10. 17:05:03

tufa
:D
volt ilyen gyanúm, hogy az a parizer bizony csípős :)

tita · http://hetkoznapi-mesek.blogspot.com 2008.07.10. 17:05:11

Helyesen vegetarizmus. Nem én találtam ki. Govindától tudom.

nullnick 2008.07.10. 17:11:27


csak mert azt értem hogy vegetárius és nem vegetáriánus

csak akor jobb lenne szerintem a vegetáriusság a vegetarizmus helyett

(az izmusoktól amúgyis falramászok)

tita · http://hetkoznapi-mesek.blogspot.com 2008.07.10. 17:14:25

Nullnick, ha elolvasod a posztot, megtalálod benne a szót úgy, ahogy szeretnéd.

scsaba1 2008.07.10. 17:21:42

"Nullnick, te nem tudod, hogy aki nem tudja, az tanítja?:) Imádok olyasmiről írni, amihez nem konyítok, tök jó."

Aki tudja, csinálja.
Aki nem tudja tanítja/magyarázza.
Aki még tanítani sem tud, na abból lesz a tornatanár... :D

(Kedven viccem. A jelenlévő tornatanárok természetesen kivételek.)

bazalttufa · http://konzervatorium.blog.hu 2008.07.10. 17:35:13

tita drága

Én maximálisan támogatom az igénye kajakultuszt, ha tehetem magántermelőtől vásárolok zöldséget gyümölcsöt, de sajnos tejet, tejfölt és bizony jófajta sonkát, kolbászt is.

Az orvos és táplálkozás tudomány jelenlegi állása szerint a hús ill. állati fehérjék fogyasztását semmilyen növényi fehérjével nem tudod pótolni. Ezúton is szeretném a gomba=hús közkeletű félreértést oszlatni. Nem. A két fehérje igencsak különbözik.

A vega életformát tiszteletben tartom, de semmiképpen sem egészségesebb a vegyes üzemmódnál.

scsaba1 2008.07.10. 17:38:33

Egyébként a gyerek dolgot szándékosan hoztam föl. Számos vega szülő/anya magának vindikálj a jogot arra is, hogy meghatározza a gyermekének az étrendjét. (Ezzel nyilván nem az mondom, hogy a gyerek kóla-chips-gumicukor-hamburger vadhajtásait nem kell némileg nyesegetni)

Ez ellen egy kisgyerek még tiltakozni sem tud, és eszi az anya által előírt vega ételeket.
(Sajnos az ismerettségi körünkben is megtörtént ilyen. Az anya olyan keményvonalas vega volt, hogy a gyereknek sem adott semmit, amiben állati eredetű öszetevő volt. Sem bébiételt, sem tejpótló tápszert. Anyateje viszont nem nagyon volt /ami viszont ugyanúgy "állati" eredetű, tehát a logikáját sem értem/.
A gyerek nem gyarapodott, hanem inkább fogyott és -mint később kiderült - súlyosan vérszegény is lett. A védőnők ill. a gyerekorvos kiszúrta, hogy valami nincs rendjén. Javasolt egy vérvételt, hogy tisztábban lássanak. Az anya persze ellenezte, mondván: az ő gyerekét ne szurkálják (hülyeség a négyzeten). A barátnője pedig még a adta is alá a lovat, hogy: állj ki gyerekedért... (hülyeség a köbön).

Végül -némi rábeszélésre- engedte, hogy vért vegyenek a gyerektől, és mint kiderült a gyerek vérképe katasztrófális volt.

tita · http://hetkoznapi-mesek.blogspot.com 2008.07.10. 17:51:27

Bazalttufa, a lényeg a tudatos táplálkozás. Ez lenne fontos, akár húsevés mellett. Hogy kerüljük a mérgeket, a tartósítószereket és egyéb adalékanyagokat, a rengeteg vegyszert, a túlfinomított alapanyagokat, ételeket. Ha valaki nem eszik húst, viszont teletömi magát csipsszel, kólával, gyorsétkezdés kajákkal és egyebekkel, többet árt magának, mintha jó helyről származó szalonnát vagy húst eszik.

Ettől függetlenül hiszek abban, hogy tökéletesen egészségesek lehetünk hús nélkül is. Állati eredetű fehérjét eszem én is, csak nem hús formájában. Joghurt, kefír, túró, sajt. És mindezek a bioboltomból.

mcs · http://paralelart.wordpress.com/ 2008.07.10. 18:40:20

a zöldség és a gyümölcs kiváló - köretnek. :)

a kicsi gyerekekről szólván: az anyatej az vega, vagy "állati" eredetű?

tök jó, meg hasznos, meg finom a növények nagy része, maradéktalanul egyet értek bárkivel, aki azt mondja, hogy együnk sok növényt.

borzasztóan károsnak és kontraproduktívnak tartom ha valaki az egyoldalú és szegényes táplálkozás mellett agitál.
mint a kizárólag növényi étrend.

ha valaki nem kívánja a húst, ne egyen. de ne kezdjen már téríteni, hogy mindenki éljen úgy, ahogy ő.

az ember nem növényevő állat. sajna, de való. (de nem is ragadozó - mindenevő)
el lehet lenni kizárólag növényeken is, ha nagyon muszáj, de nem ez a természetes táplálkozási formánk.

tessék egy keveset utánaolvasni, hogyan korrelál a különféle táplálkozási mód a testalkattal, a várható élettartammal, az átlagmagassággal, stb.

dekoninckx (törölt) 2008.07.10. 18:49:43

Tegnapelőtt bálnát ettem. Olyan bálnaszalonnaféleséget. Nem én akartam, egy haverom titokan rendelt pár szeletet.
A bálna egy nagy barom, de valójában baromság rá vadászni. Elég ócska íze van, pedig minden keleti dolgot szeretek. Kb olyan volt, mint egy szalvéta. Wasabival és szójaszósszal oké, de csak a wasabi és a szójaszósz miatt.
Szóval nem várom meg, míg a Grínpísz leöl engemet, felakasztom inkább magam előbb. Kurvanagy lelkiismeretfurdalásom van, pedig lelkem már régóta nincs. De kíváncsi voltam, mit csináljak.... :-( ha már ot volt... (vö: Edmund Hillary)

CrL 2008.07.10. 19:09:20

tita, én is biorobot vagyok, de inkább az alkalmanként húsevő deviáns típus ;]

Gabrilo · http://konzervatorium.blog.hu 2008.07.10. 20:43:02

Tufa,

Alapvetően csomó minden, ill. minden pótolható. Csak qrva nehéz összeállítani, mert úgy kell kombinálni a kül. fehérjéket-szénhidrátokat meg a jó halál tudja mit, hogy az aminosavakat (és annak esszenciális meg mittomén milyen változatait) kiadja. Ez nem könnyű.
Aztán, ami valóban hiányzik a növényi cuccokból, az a b12 vitatmin. A többi pótolható, de tényleg nehezen.

inszeminator · http://inszeminator.blog.hu 2008.07.10. 22:11:29

Azért az eléggé érdekes, hogy a 44 komment alig reflektál másra mint húsra, vagy nem húsra. Egyszer épp nála voltam, s valami nyaffka fiatalasszony panaszkodott mondván, furcsa sebei vannak, nem tud mit kezdeni velük. Járt már mindenfelé,kenegették tapogatták, de nem múlik el..És fáj nagyon...Andor megnézte és csak annyit mondott - ne egyen húst. A nő sértődötten elviharzott. Nekem épp akkoriban volt hasonló problémám, és életemben először két hétig nem ettem húst. A sebem begyógyult. Ha manapság hasonló tünet jelentkezik már tudom - vétkeztem. De vétkezni jól esik. Azt is megfigyelltem, hogy csak olcsóbb husok esetén jelentkezik a tünet. Olyan mint valami figyelmeztetés. Ezt jó ha elkerülöd legközelebb.
Viszont arra is rájöttem, hogy ha nagy a kisértés s a tünet jelentkezik fokhagymával visszakergethetem.
Tita - jó, hogy összeszedted a cikket - akinek hittérités ízű, annak ajánlok napi negyven fekvőtámaszt reggelire, vagy mittomén bakker.

tita · http://hetkoznapi-mesek.blogspot.com 2008.07.10. 22:14:22

Mcs, ugye egy poszt még nem térítés? Nekem teljesen mindegy, hogy mások vegák vagy nem. Elmondom, amit gondolok vagy ahogy élek osztjóvan. Írtam már a blogomban eleget arról, hogy amúgy sem lehet általános szabályokat felállítani, mert mindannyiunknak más a jó. Ami nekem jótékony az másnak esetleg még árt is. Sőt, arról is írtam, hogy figyelni kell a szervezetünk jelzéseire, mert valóban jelzi, ha valami hiányzik, ha valamire szüksége van. Ha a húst fogom kívánni, elképzelhető, hogy enni fogok. Nem annyira régen, pár éve szoktam le a húsevésről, nem vagyok született vega típus. De lényegesen jobban érzem magam így, energikusnak, soha nem vagyok beteg.

Crl, a bio viszont fontos nekem is:) Gabrilo, B12 vitaminhoz a tejtermékekből jut az ember, bár kétségtelen, hogy nem olyan mennyiségben, mint a húsokból vagy a májból. De tartalmaznak B12 vitamint a csírázó gabonák is. A csírákat nem is szabad kihagyni annak, aki nem eszik húsfélét, rengeteg egyéb hasznos anyag is van bennük.

Ahhoz, hogy a B12 hasznosuljon, szükségünk van az összes többi B vitaminra, kobaltra, vasra, rézre továbbá folsavra, ezek együttes hatása a B12 -vel hat a vörösvérsejtek képződésére. Tudni kell ezeket és így táplálkozni, önmagában a hús elhagyása kevés, ilyesmire gondolok amikor tudatos táplálkozásról beszélek.

Vannak lelki tényezők is nyilván. Megrögzött húsevők jobb, ha nem hagyják el mert komoly stresszt okoznak ezzel maguknak, a lelküknek és a testüknek is. Inkább a jó minőségre kell akkor törekedni. Eszembe jutott erről a dohányzás kérdése: van a szomszédomban egy házaspár, akik három-három doboz cigit szívnak el naponta. Egy időben - anyagi meggondolásból - le akartak róla szokni. Szabályosan idegbetegek voltak napokig, már másnap sikerült a válás gondolatáig eljutniuk, majd arra az álláspontra helyezkedtek, hogy inkább a cigi. Azóta is békében élnek, többé nem próbálkoznak a leszokással, beletörődtek, hogy nekik nem megy. Azt akarom kihozni belőle, hogy a stressz, ami fellépett náluk esetleg többet árthat, mint maga a cigi.

tita · http://hetkoznapi-mesek.blogspot.com 2008.07.10. 22:23:26

Köszi Inszeminátor, még nem láttam a kommentedet, amikor az enyémet írtam. Éppen Oláh Andornak köszönhetem azt, hogy a tudatos táplálkozással kezdtem foglalkozni, még a 90-es évek legelején. Akkor a biokérdés bár már létezett, de gyermekcipőben járt, nehéz volt beszerezni dolgokat, aztán szépen lassan elindult valami.

scsaba1 2008.07.10. 22:34:38

Bazalttufa, a lényeg a tudatos táplálkozás. Ez lenne fontos, akár húsevés mellett. Hogy kerüljük a mérgeket, a tartósítószereket és egyéb adalékanyagokat, a rengeteg vegyszert, a túlfinomított alapanyagokat, ételeket.

Pl. amikor volt a dioxin-botrány és netszerte jöttek-mentek a listák, hogy miben lehet dioxinnal szennyezett guargumi, én meglepődve tapasztaltam, hogy nem vagyunk érintettek az ügyben. Semmit sem szoktunk vásárolni azokból a cuccokból, amelyek a litán szerepeltek.

Attilajukkaja 2008.07.10. 22:36:05

Nullnick
Ovo-pesco-laktovegetarianus (tojas-hal-tejtermek fogyaszto). Nekem tetszik az izmus.
Tita.
Es ki mondta, hogy a magyar etrend nem egeszseges? Nagyon is az. Semmi gond a szalonnaval es a csulokkel, ha valaki eleget mozog hozza. A mediterran etrend pozitiv hatasa az errendszerre meg nem bizonyitott!

Attilajukkaja 2008.07.10. 22:38:47

dekoninckx 2008.07.10. 18:49:43

A balnahus igenis finom, ha jol keszitik el. De en is ellenzem a vadaszatukat!!!!!!!

tita · http://hetkoznapi-mesek.blogspot.com 2008.07.10. 22:44:13

A MOSTANI magyar konyha egészségtelen. Az ősi nem az. Ott van a posztban. Ki beszélt a mediterrán étrendről? Az jó azoknak, akik ott élnek. Nekünk a mi éghajlatunkon, a környezetünkben megtermő növényekben, gyümölcsökben kell megtalálnuk azt, ami nekünk jó. Abban van ételünk, de ha megfázunk, megbetegszünk akkor gyógyszerünk is. De mindenki más gondolhatja másképp, én így gondolom. És tudomásom van azért arról, hogy nem csak én.

Talán el kellene olvasni a posztot, utána vitatkozni. Nem mintha vitatkozni akarnék, nem is teszem. Simán elfogadom, hogy más másképp gondolkodik erről a kérdésről.

bazalttufa · http://konzervatorium.blog.hu 2008.07.10. 22:47:14

Attilajukkaja

"A mediterran etrend pozitiv hatasa az errendszerre meg nem bizonyitott! "

Azért lenne egy-két ismerősöm aki ezzel vitatkozna. Táplálkozástudományi szakember legalábbis.

scsaba1

Én gyakorló tudatos táplálkozó vagyok. A chipset utálom, a szalonnától rosszul vagyok, ellenben ma este megettem fél kiló piaci ribizlit, sőt meg is pucoltam. Ennél tudatosabban úgy érzem már nem tudok élni.

Attilajukkaja 2008.07.10. 22:47:16

Mcs
Az anyatej, az anyatej es csak az ember olyan barom, aki felnott koraba is magaba erolteti azt a taplalekot, amit a termeszet csak a picinyeknek szant. Sok is a tejerzekeny ember, ami teljesen normalis dolog!

"borzasztóan károsnak és kontraproduktívnak tartom ha valaki az egyoldalú és szegényes táplálkozás mellett agitál.
mint a kizárólag növényi étrend."

Meghogy a vega kajak egyoldaluak vagy szegenyesek! Ebbol is latszik, milyen hozzaerto vagy!!!!
Amugy is meseld ezt a kozel egymilliard hindunak, akik kizarolag novenyeket es legfeljebb tejet fogyasztanak, es a sok betegseg mellet meg igy is az egyik legszaporabb nepesseg koze tartoznak.

Attilajukkaja 2008.07.10. 22:55:07

Tita
Azt irtad, hogy a mostani magyar konyha egeszsegtelen. En ezzel semmikeppen sem ertek egyet.
A mediterran konyhat valoban nem te vetetted fel, de azert szabad rola irni, ugye?
Sok az ellentmondo adat az oliva olaj-alapu taplalkozasrol, a vorosbor hatasarol es egyebekrol is a mediterran etrenddel kapcsolatban.
En mar hosszu evek ota nem eszem hust es orulok, ha ezert nem fikaznak le, de nem szeretem, amikor ebbol mitoszt faragnak. A szalonna is lehet nagyon egeszseges, ha utana az ember egesz nap a szabadban dolgozik.
Igaz, az ilyen ember nem irkal be hasonlo bloggokba.

tita · http://hetkoznapi-mesek.blogspot.com 2008.07.10. 23:04:34

A mostani magyar konyha egészségtelen és te, Attilajukkaja nem értesz ezzel egyet. Akkor keveset tudsz a mostani magyar konyha fő jellemzőiről: fehér liszt, rengeteg cukor, fehér rizs és egyebek. És arról is keveset tudsz, hogy rengeteg a cukorbeteg és általában sok a beteg, kövér ember. A mozgás mióta függ össze azzal, hogy milyen az ételed minősége, amit a szádba teszel? Mozogni jó. De attól még a szalonna nem feltétlenül egészséges. Ehető. Van, amelyikben nincs antibiotikum, mert szabadon nevelt és nem gyógyszerezett sertéstől származik. De ez a ritkább.

lynx (törölt) 2008.07.10. 23:28:16

A természetgyógyászat szúrja a szemem. Ha életreform, meg sarlatánság kapcsolódik a vegetáriánus egylethez, akkor mégis mi jót gondoljak róluk?

mcs · http://paralelart.wordpress.com/ 2008.07.11. 00:46:03

tita,

te mit tudsz a "mostani magyar konyha" jellemzőiről?

tudod, hogy pl. én mit eszem? vagy attilajukkaja mit főz? vagy egyáltalán? van arról statisztika, hogy ki főz otthon egészségesen és ki nem?

van egy elképzelésed a jóról. van hozzá ideológiád is. evvel nincs semmi gond.
de van elképzelésed arról is, hogy akik nem a fentiek szerint cselekszenek, azok nem jól élik az életüket. ezt hívom én térítésnek.

nem, nem vagy agresszív, sem ostoba, csak meg vagy győződve róla, hogy csak te csinálod jól és mások (többség) meg rosszul csinálják.
nem szeretem az ilyesféle hozzáállást.
(a 'bezzeg az ősi magyar konyha' kezdetű rigmus meg külön vicces)

többet használt volna a vega "forradalomnak" egy jó zakuszka recept. eh.

nullnick 2008.07.11. 00:46:27

"Ahhoz, hogy a B12 hasznosuljon, szükségünk van az összes többi B vitaminra, kobaltra, vasra, rézre továbbá folsavra, ezek együttes hatása a B12 -vel hat a vörösvérsejtek képződésére. Tudni kell ezeket és így táplálkozni, önmagában a hús elhagyása kevés, ilyesmire gondolok amikor tudatos táplálkozásról beszélek."
tita · pillanataim.blogspot.com 2008.07.10. 22:14:22


VISZONT hiába van meg minden más, ha épp a b12 hiányzik.

egyébként meg épp húsos táplálkozással ezek mind egyszerre különösebb étrendi tervezgetés nélkül bejuttathatók a szervezetbe

nullnick 2008.07.11. 00:48:03


ez a zöld(ség) mozgalom is belül kicsit vörös? :)

nullnick 2008.07.11. 00:53:05

Attilajukkaja 2008.07.10. 22:36:05

igen, tényleg, pescovegetárius

meg va pollo (tyúk) is, mondjuk egy jó kis sültcsirkézés azért már nagyon messze van a vegetáiusságtól :DD, már a hal is elég necces

viszont a szóját időseknek illetve férfiaknak nem ajánlatos huzamosabban fogyasztani

kolbászoszsömle · http://limerik.blog.hu/ 2008.07.11. 09:30:21

Télen, amikor szüretelik a disznót, és készítik a kolbásztököt, meg a sonkacsalamádét, igen egészséges az élet.
Reggel hagymás vérfőzelék, friss sült gyümölcsoldalassal...

nyami-nyami! :)

tita · http://hetkoznapi-mesek.blogspot.com 2008.07.11. 09:35:04

Izgő-mozgó malackát tettem a blogomba, jobbra lent megtaláljátok, míg fát rakodok, le ne vágjátok nekem !!!:) Többször ráklikkelve belefetreng a sárba, fürdessétek meg, ott a spricni. Almát is adhattok neki, szereti.

Attilajukkaja 2008.07.11. 10:36:02

Nullnick

A csirkes vegetarianizmusrol meg nem hallottam, de miert pont az ne letezhetne? Es igazad van, a hal is necces (ha-ha, milyen jo szovicc!), ezert nem is nevezem magam veganak.
Kb. husz eve nem eszem semmilyen hust, de a halnak es vizi gerincteleneknek nem tudok ellenallni :o)
Amugy, az is baromi egeszsegtelen, mert a vizeink mar elegge szennyezettek es ezek a joszagok eloszeretettel halmozzak fel magukban a nehezfemeket. Ez nagy problema sok zoldseggel is: meg a bio sem igazan megbizhato. Ebbol a szempontbol igazat adok Titanak, a magyar konyha ma mar nem egeszseges, ...ahogy az osszes tobbi sem az, es ez nem huseves kerdese.
A fehet liszt, cukor, jo zsirszalonna pedig mindig megbecsult resze volt a magyar konyhanak (ugye nem a nyereg-alatt-huspuhitos idokig kell visszamennunk?) es valamilyen formaban jelen volt az unnepi asztalokon. Ezekkel az elelmiszerekkel nincs semmi baj, csak ha mertektelenul fogyasztjuk oket. Mi a hetkoznapokban sok fozeleket, salatat, teljes kiorlesu peksutemenyt eszunk. A tejtermekekbol is csak a feldolgozottat szeretjuk (turo, tejfol, sajt). A cukor szinte teljesen ki van iktatva, mert nem vagyunk edesszajuak. Nem hiszem, hogy az az egeszseges, ha valaki vacsorara csak egy fel kilo ribizlit eszik meg (igaz, ezzel sincs semmi bajom). Sot, le is pucolja: mit kell azon pucolni?
Vannak, akik baromi egeszseges eletmodot probalnak folytatni es lefikazzak azokat az elelmiszereket, amelyek olyan endorfin loketet tudnak adni, hogy az barmivel feler a leleknek! Mumusnak allitjak be a zsiradekot, a tojast, a csokit, kavet, stb. Pedig nem azok! A sok cukor- es szivbeteg nem ezek fogyasztasatol van, ez annal sokkal osszetettebb kerdes. En elhiszem, hogy Tita sokat tud ezekrol, de ketlem, hogy rendszeresen koveti a szakirodalmat. Akkor nem tenne ennyire fekete-feher kijelenteseket.

Zsomi!
Te mindig hozod a formadat :o)
Amugy egyetertek a Vida Gaboros hozzaszolasaiddal a Comment-en!

phaidros 2008.07.11. 10:36:43

Tita,

ez aztán a web2! :D

Egyébként a vegaságnak az ideológiai oldala is megvan (miattam ne öljenek), és ez nem éppen a vitatható kategória, mármint hogy ki csinálja jól... érzelmi kérdés.

Innentől jöhet az, hogy de Isten nekünk adta az állatokat, ami sokszor tök jó indoknak, mint minden más, amit arra találunk ki, hogy a lényeget - szeretjük a húst és kész - elfedjük.

Én csak annyit tennék hozzá, hogy ha mindenki így viszonyulna az állatokhoz, akkor valszeg az emberek is békésebbek lennének egymással.

Persze ezt nem tudom statisztikával bizonyítani. :)

Viszont a vegaparizer tényleg finom, majdnem teljesen olyan, mint a sima. Pont ezért pofátlanság hogy jóval drágább, pedig egyszerűen csak az a pár százalék hús hiányzik belőle. :(

phaidros 2008.07.11. 10:41:21

Egyébként nekem változó, én eszek ugyan húst, de sokszor kihagyok hosszabb-rövidebb időszakokat. Próbálok figyelni az apró jelekre. A zsírosabb húsokat néha kifejezetten undorral eszem meg, pl. a disznót. Lehet hogy zsidulok? :)

Attilajukkaja 2008.07.11. 10:54:04

Phaidros

"Lehet hogy zsidulok? :)"

A kerdest ugyan nem hozzam intezted, de jot vidultam rajta :o)))

Szerintem nem zsidulsz (milyen jo kis ige!), hanem nagyon is szittyulsz. Az oseink allitolag nem disznopasztorkodasbol eltek, inkabb marhat (marhafe'leseget), lovat ettek. A halat is szivesen fogyasztottak.
Te ontudatlanul az osi gyokereidhez probalsz visszaterni, mert az a genjeidben van. Ha meg a csiposet sem szereted, akkor a szittya gen biztosan dominans nalad (Mendel torvenye alapjan), mert az eredeti magyar konyha nem ismerte a paprikat.

phaidros 2008.07.11. 11:03:46

Attilajukka,

ez bevetett konZServatóriumi kifejezés. :)

Az a helyzet, hogy a marhát sem szeretem enni - nagyon néha eszek steaket, de bűntudatom lesz tőle. Nem szándékos, egyszerűen ez van magától. Utolért a lelkiismereti vegák végzete, hogy mindig látom magam előtt hogyan készül, amit eszek, így elég nehéz élvezni. Nagyon absztrakt formában kell lennie hogy ne jusson eszembe róla. Pl. a kolbász nekem kolbász, nem disznó, és kész. :)

Lovat egyszer ettem a Mongolian Barbecue-ban, s mivel évekig jártam tereplovagolni, azóta is úgy érzem magam, mintha mondjuk kutyát ettem volna - nem tudok a lovak szemébe nézni. :(

Csípős: nem nyert, mindig kétszer csípős kajákat eszek. :) Pl. csípős kolbászt rendesen Erős Pistázva, nekivetkőzve, mert izzadok veszettül. :D

Gabrilo · http://konzervatorium.blog.hu 2008.07.11. 11:04:47

Még csak 11 van, és már zsidóznak. Hátrább, urak!:-))

Attilajukkaja 2008.07.11. 11:13:28

Tita

A hangveteled kicsit ellenseges,...ami manapsag persze nem baj. De akkor sem tul celravezeto, mert megkerdojelezi a targyilagossagodat. Arra a kovetkeztetesre jutottam, hogy te valosinuleg meg eleg fiatal vagy. En mar nem :o)

"A mozgás mióta függ össze azzal, hogy milyen az ételed minősége, amit a szádba teszel? Mozogni jó. De attól még a szalonna nem feltétlenül egészséges."

Nem csak taplalkozastudomannyal foglalkozom hebe-hoba, hanem a sport es a fizikai tevekenyseg hatasaval is, ami manapsag erosen osszefugg a taplalekkiegeszitokkel.
Innen tudom, hogy a fel kilo ribizli ma mar kb. otod annyi vitamint tartalmaz, mint husz evvel ezelott (vagy kevesebbet!). Innen tudom, hogy amit megeszel, az osszefugg azzal, hogyan hasznalod fel. A szalonnat tovabbra is egeszsegesnek tartom a telitett zsirsavak szazaleka ismereteben is, mert ha NEM CSAK azt eszel, viszont lemozgod (lasd sport, kapalas, hegymaszas), akkor olyan egeszseges maradsz, mint a 80 eves apam, aki siman lekoroz mind a verleleteivel, mind az agilitasaval. Pedig csak "egeszsegtelen" kajakat eszik.
A szalonna nem "feltetlenul" egeszseges, hanem csak bizonyos feltetelek mellett az. En azt hiszdem, hogy a magyar dietetikaval komolyan foglalkozo szakembereknek nem annyira egy-egy kipecezett "egeszsegtelen" etellel kellene foglalkoznia, hanem sokkal inkabb az eletvitelunkkel. Sokeves tapasztalatom juttatottt erre a konkluziora.

Attilajukkaja 2008.07.11. 11:23:15

Phaidros

"ez bevetett konZServatóriumi kifejezés. :)"

(az elirasod kifejezetten aranyos, ...ha eliras a "bevetett"!)

A fenebe! Pedig milyen jol felepitettem a genetikai teoriamat!
Most kiderult, hogy a szittya gen nalad is csak recessziv!
Amugy orulok, hogy te sem eszel sok hust.
En is vegigettem anno dacume a krokodiltol a loig mindenfele hust. Pontosan tudom, mirol mondtam le.
Most az identitasod behatarolasanak problematikajan gondolkozom. El kell mennem egy kis idore dolgozni, de oszinten kivancsi lennek arra, hogyan viszonyulsz a kolozsvari kaposztahoz, a pozsonyi kiflihez (masik neven Kossuth kifli), a reteshez (torok szarmazek), a ponyhoz (kinai joveveny) es a paradicsom/krumpli/paprika/csoki-hoz (del-amerikai bevandorlok). Ezek alapjan talan ki tudom deriteni, hogy igaz magyar vagyol-e :o)))

phaidros 2008.07.11. 11:31:59

Bocs, elírtam, de lehetne külön szó is. :D

Kurucék szerint biztos nem vagyok igaz magyar. De azon pl. gondolkodtam, hogy a ház falára kéne egy zászlótartó, hogy nemzeti ünnepen ki tudjam tenni a lobogót. Akkor most? :) Egy ismerősöm meg azt csinálja, hogy minden május elsején lejátssza a kerti pavilonban tök hangosan az Internacionálét meg a mozgalmi dalokat.

Legelső alkalommal átment hozzá egy vén komcsi beszélgetni, úgyhogy azóta a Székely Himnusz és a Kárpátia is megy váltva. :D

Egyébként egyetértek a mondandóddal az egészségesség szempontjából - tényleg az életkörülményekkel függ össze a dolog. Nyilván anyáméknál a másodikon lakó hébe-hóba lábra álló rettenetesen kövér hölgy jobban tenné ha vega lenne, a kinn az építkezésen a napon dolgozó munkásnak meg valszeg nem lesz gondja a hússal.

Egyébként az én vegaciklusom is ezzel függ össze, valószínűleg abból adódik, hogy azért figyelek arra hogy mit eszek.

phaidros 2008.07.11. 11:35:16

Az ellenségességről: azt azért látni kell, hogy amikor valakinek már azt írják, mi a másik, és nem az érveivel vitatkoznak (vagy igen, de a végén minősítenek), akkor annak sem kell barátságosnak maradnia. Csak úgy általánosságban mondom. A másik személye a vitákban is szentnek kéne hogy legyen - főleg akkor, ha elvárjuk, hogy normálisan beszéljen velünk. Van aki bírja, van aki nem.

___________________________ (törölt) 2008.07.11. 12:02:03

"Az a helyzet, hogy a marhát sem szeretem enni - nagyon néha eszek steaket, de bűntudatom lesz tőle."

Nekem nem. Ha már le van vágva, akkor én már nem ártok neki. Azt nem csinálnám, hogy rábökni egy élő halra, hogy azt ott vágják kupán nekem. De ha már hulla, OK. Nem, nem hiszem, hogy kevesebb állat halna meg, ha nem ennék húst. Ahhoz is, hogy egy pohár teát igyunk, először fel kell szántani a földet, ami kettévágja a pondrókat, gilisztákat stb. mindenféle mezőgazdaság megöl egy csomó lényt, ezzel nem lehet mit kezdeni.

tita · http://hetkoznapi-mesek.blogspot.com 2008.07.11. 12:09:37

Jukka, nem hinném, hogy velem van a baj, nem így érzem. Inkább a vitakultúrának lenne még hova fejlődnie. Nem Jó tündér vagy egyébként?:) Ő az, aki mindent tud, sőt, mindent jobban tud. Nem lennék meglepve, ha átöltözve ő tért volna vissza. Imád beszólni nekem, valamiért ennyire fontosnak talál.

Attilajukkaja 2008.07.11. 12:23:05

Tita

Tenyleg fontosnak talallak., mert a blogodhoz irok be. Nagyon tetszik a tema es fontosnak is tartom. A kedvenc temaim egyike, de eleg keves ember van Mo.-on, akit ez fogallkoztat.
A negativ "beszolasom" csak azert volt, mert nem fedeztem fel meg benned azt a toleranciat, ami kedvemre lenne.
En csak nagyon felve irom le a velemenyemet ezek utan, mert se idom/energiam, se batorsagom sajat blogot inditani, de ha megis raszannam magam, akkor picit kevesbe lennek csipkelodos, asszem. Mindenkinek jogaban all ugy irni, amilyen tempearmentumu. De konstruktiv csak akkor lehetnek, ha masok velemenyet nem csipobol fikaznam le.
Tovabbra is varom a szakmai indokaidat, hogy a mai magyar konyha miert is egeszsegtelen.
Amugy, en annyira irredenta vagyok, hogy meg az Amerikai (USA) konyhat is tisztelem es szeretem,...foleg a deli videki konyhat.
Ne haragudj ram, csak egy egyszeru beiro vagyok es nem vonom ketsegbe a blogod ertekeit!

Attilajukkaja 2008.07.11. 12:37:20

Phaidros

Kuruc szerint alig van magyar,...foleg Magyarorszagon. A mi tarsashazunk falan van egy zaszlotarto es az arra kijelolt lakos mindig ki is teszi a piros-feher-zoldet nemzeti unnepeink alkalmaval (hogy eppen mikor, azt rezsimje valogatja).
Velem sem lehet minden rendben szittyailag, mert egyaltalan nem erzem magam magyarabbnak azokon a napokon, amikor kint van a zaszlo. En amugy kedvelem a Karpatiat, de a Presszer es Brody zenejet is. Mostanaban gyakran ragom le a kormom az identitasi nihilem miatt! Mas problemam sincsen.

Az allatok levagasa. Orulok, hogy Shenpennek es meg sokan masoknak nincs lelkiismeretfurdalasa a doglott hus latvanyara. Ugyanakkor nehezen ertem meg, hogy miert irtoznak a csirkevagas vagy a meszarszek latvanyatol. Anyamat is mindig kirohogom, hogy nem birja nezni a Nat. Geographic-on, amikor az oroszlan elkapja a tundi-bundi kis gazellat. Vazze, ez is resze a husevesnek. Soha nem beszelnek le senkit a husevesrol, ez mindenki maganugye. De ha valakinek van/volt egy lo, kutya, macska, esteleg patkany (mint nekem) baratja, es utana keptelen ilyen allat husat fogyasztani,....az ertheto, nem?

tita · http://hetkoznapi-mesek.blogspot.com 2008.07.11. 12:39:36

Ha te úgy gondolod, hogy bárkinek a véleményét is csípőből fikáztam le, akkor nincs miről beszélnünk egymással. Írj nyugodtan amit akarsz, ez egyébként nem az én blogom, hanem a Konzervatórium. És a saját blogom sem a vegaságról szól. Ráadásul nem a kedvenc témám, mint neked, de fontosnak tartom a táplálkozás ügyét.

Szakmailag sem túl nehéz megindokolni, hogy a mostani magyar konyha a túlfinomított alapanyagaival miért egészségtelen. De neked indokoljam? Kettőnk közül te tűnsz ellenségesnek, nem fog megfelelő fogadtatásra találni nálad, bármit is írnék. Felesleges. Viszont te írj csak bármit, jó olvasni.

Attilajukkaja 2008.07.11. 12:48:02

Shenpen

A vegetarianizmusnak sokfele iranyzata avan. Vannak olyanok, akik meg a tojas es a tejtermekek fogyasztasat is elvetik (annak ellenere, hogy ez nem jar semmilyen elet kioltasaval). Aztan jonnek a szigorubb "kasztok". Vannak, akik gyokereket sem fogyasztanak az altalad emlitett okokbol: nem szabad leasni a foldbe, mert ott elolenyeket is karosithatunk. Ezek altalaban paradicsomot sem esznek, mert az meg a verre emlekezteti oket. Aztan jonnek azok, akik az utcan is csak egy sepruvel mernek vegig menni, hogy az utjukbol elseperjek az ott leledzo elolenyeket. Utoljara jonnek azok, akik ki sem mozdulnak a fapriccsukrol, mert a belelegzett levegovel is annyi kart tesznek a kornyezetuknek, hogy az is elitelendo.
Ez nem vicc!
Vagyis a felvetesed egyaltalan nem erdektelen, csak nem tudom, mit akarsz vele mondani a mai magyar tarsadalomnak?

Attilajukkaja 2008.07.11. 12:55:02

Tita
"Ha te úgy gondolod, hogy bárkinek a véleményét is csípőből fikáztam le, akkor nincs miről beszélnünk egymással."

Ez egy tipikus peldaja a csipobol lefikazasnak, az eretlen hepciaskodasnak.

En tenyleg fontosnak es erdekesnek tartottam a temat (barki neve alatt is fut), de azt hiszem, nem foglak tovabb idegesiteni! Talan meg valaszolok a tobbieknek, de az sem biztos. Ok regi "ismeroseim" es mashol is tudok reagalni a felveteseikre.
Sajnalom, hogy igy viszonyulsz azokhoz a beirokhoz, akik maskepp gondolkodnak. Tovabbi jo bloggoolast!

___________________________ (törölt) 2008.07.11. 13:13:44

Én a mai magyar társadalomnak? A kajálásról? Semmit. Miért, kéne?

phaidros 2008.07.11. 13:33:28

Shenpen,

most ítt próbálom sírva visszafojtani a röhögést, nagyon nehezen megy. :DDDDD

Attilajukkaja 2008.07.11. 13:35:23

Shenpen

Haaaat, csak ugy gondoltam. De nem kell :o))
Semmirol sem kell, csak az ember neha erdeklodik.

Hettie · http://www.hettie.nolblog.hu 2008.07.12. 04:28:01

"In fact, the latest fast food industry report just released by Research International USA, was similar to other industry literature. It reported that 14% of the population accounts for about half of all fast food sales. These high-frequency uses are young men, mostly employed, with high incomes. As has also been known for years, it’s not the poor, uneducated masses eating the most fast food. “High frequency users have an average income of $76,575,” the report found. After young men, patrons are young people and families with children. Convenience is the main reason consumers choose to order fast food. And “while the stereotype of a typical fast-food customer may be that of a couch potato,” said Alexander Kleijngeld, Research International, vice president, “our research found the opposite to be true, as high frequency fast food users are more involved and more active than the average consumer.” Running to soccer practice comes to mind. And looking at what people order, finds women are also more likely to look for diet-conscious choices."
junkfoodscience.blogspot.com/2008/07/mothers-and-children-are-not-rodents.html

"Can you guess what this is?

Bring glyceryl esters of fatty acids to room temperature to increase their plasticity, then beat with sucrose to entrap air particles in the mix. Beat phosphatidylethanolamine into the matrix which is now a foam emulsion with droplets of glyceryl esters of fatty acids and dispersed air. Add amylopectin and amylose, the protein gluten, and sodium bicarbonate. Crosslinking occurs between disulphide bonds in the gluten, creating a rubbery texture, with air trapped in the mix. Heat the mix so that the air and dihydrogen monoxide particles expand making the foam rise, coagulate the ovalbumin and stiffen the lining of the cells. Amylopectin and amylose undergo gelatinisation which further stiffens the mix. The foam expands and becomes a solid gel with a light porous texture. "
Can you guess what this is?

junkfoodscience.blogspot.com/2007/06/processed-foods-arent-real-food.html

Elnezest a hosszu angolnyelvu idezetekert, de mashogy nem tudom kifejezni, hogy mit gondolok. Tudatos taplalkozas, vegetarianus eletmod... azokkal ertek egyet, akik az egyetlen tudomanyosan (biologiailag) alatamasztott ervet hoztak fel: az ember mindenevo. Ha valaki meggyozodesbol nem eszik hust, mert az allatok eletet ugyanannyira tiszteletben tartja, mint az emberekert azt elfogadom velemenykent, ezzel nem lehet es nem is kell vitatkozni.A tobbi viszont megideologizalt, termeszetgyogyasz-, noimagazinos, tutitippes, felinformaciora epulo halalfelelem/neurozis.

Attilajukkaja 2008.07.14. 10:51:08

Nagyon jo kis linkek, Hettie!
Nem mintha ezek utan azt javasolnam barmelyik gyereknek, felnotnek, kismamanak, hogy naponta Mc-is hamburgereket vagy hasonlokat nyomjanak magukba, de azert ravilagitanak az erem masik oldallara is.

OLVASÓK SZÁMA

AKTUÁLIS TÉMÁINK

MANDINER

Nincs megjeleníthető elem

JOBBKLIKK

Nincs megjeleníthető elem

CREATIVE COMMONS

Creative Commons Licenc
süti beállítások módosítása