Vidám dolog melegnek lenni vagy mégsem annyira?

Konzervatorium I 2012.04.18. 07:05

Mirkóczki Ádám szociológus, a Jobbik parlamenti képviselőjének törvényjavaslata és a rendőrségnek a Meleg Méltóság Menetét elutasító határozata kapcsán, mint minden évben, újra előtérbe került a homoszexualitás témája. Sokat gondolkodom a homoszexualitásról: többek között egy barátom, Csongor kapcsán, aki meleg. Ő azt mondja, ez vele született adottság, és nem azért lett meleg huszonhárom évesen, mert nem sikerültek a lányokkal a párkapcsolatai, és nagy szerelme sose vette komolyan, valamint az sem igaz, hogy egyik csoporttársa csábította volna el, ő mindig is meleg volt. Így született. Ezen egy kicsit vitatkozni szoktunk, aztán mindig oda lyukadunk ki, hogy egy csomóan voltak homoszexuálisak a „nagy” emberek közül, és ez a normális. Csongor meggyőződése, hogy a homoszexualitás „adottság”, a melegmozgalom sikereinek alapját is jelenti, hiszen így a homoszexualitás megtámadhatatlan, vitatkozni felesleges róla. A minap kezembe akadt a katolikus Andreas Laun a témában írt kis könyve (Homoszexualitás katolikus szemmel), és ez alapján úgy tűnik, Csongornak nincs teljesen igaza. Eddig nem tudták bizonyítani, hogy a homoszexualitás örökletes lenne. 

Konkoly Edit írása
 
Az angol Simon Le Vay (1991) és és a német Ryke Geerd Hamer (1998) ez irányú kísérletei szerint nincs rá tudományos bizonyíték. Viszont korábban a legtöbb orvos és terapeuta azt állította, hogy a homoszexualitást gyermek- és ifjúkori traumák okozzák. „Senki sem születik homoszexuálisnak” – vallja Mark R. Cohen, amerikai terapeuta, aki maga is meleg volt. A homoszexualitás szerinte nem szexuális probléma, hanem fejlődési rendellenesség a saját énképben, amelynek kialakulásában az egyik legfontosabb az apa-kapcsolat.
 
„A homoszexuális ember képtelen arra, hogy férfi voltát bensőjében találja meg, ezért azt biológiai-szexuális szinten keresi” – mondta C. G. Jung. E. Ringel, osztrák pszichiáter is úgy gondolja, hogy „a homoszexualitásnak semmi köze sem örökléshez, sem adottsághoz, sem hormonális kisikláshoz, sokkal inkább neurotikus tünet…”, „mintapéldája az olyan szexuális tünetegyüttesnek, amely mögött valójában személyiségzavar húzódik meg”.  
 
A férfi homoszexualitás fejlődési modellje 
 
Hogy a fiúgyermek megtalálhassa nemi önazonosságát, késznek kell lennie az anyától való elszakadásra és az apával való azonosulásra. Az apának melegszívűnek, szeretettelinek és elfogadónak kell lennie, és ezáltal segíteni a fiát, hogy szoros kapcsolatba kerüljön vele. Számos homoszexuális hajlamot érző férfi állítja, hogy családjában inkább semleges neműként kezelték, mintsem fiúként. A nőiséggel szemben a férfiasságot leghatékonyabban a közös tevékenység közvetíti a gyermek számára. A fiúnak szüksége van az apjával való testi kapcsolatra, az egymással való birkózásra, a közös tevékenységre, a közös élményre és a különböző „veszélyek” közös és játékos leküzdésére.
 
Amennyiben azonban az apját visszautasítónak, ridegnek, érzelmileg megközelíthetetlennek, érdektelennek, hűvösen elutasítónak vagy durvának és szándékoltan sebeket okozónak találja, megtörténhet, hogy a fiú megbántottan és sértődötten visszahúzódik – ebben az esetben narcisztikus sérülésről és „defenzív elszakadásról” beszélhetünk. Ez a fajta belső, az apa elől és ezzel a férfiak világától való visszavonulás jelenti az egyik döntő váltó-átállítódást a homoszexuális fejlődés irányába.
 
Joseph Nicolosi pszichoterapeuta így írja le az ilyen fiúgyermeket: „Legyen a neve ’Konyhából leselkedő’, mert az ablak előtt áll, és onnan figyeli, hogyan fociznak a többiek, ő maga azonban bent marad édesanyja, lánytestvére és nagynénje társaságában. Irigyli a fiúkat, akik kint játszanak, de nem tudja, hogyan vegye fel velük a kapcsolatot. Testiségük, energiájuk, önbizalmuk izgatja őt. Ha azt kérdezik homoszexuális irányultságú férfiaktól, hogy mi az, amit olyan vonzónak találnak más férfiakban, akkor gyakran azt válaszolják: ’magától értetődő és öntudatos testi férfiasságuk’ – és pontosan ez az, amit ők önmagukban nem tudtak kifejleszteni.
 
Különböző tanulmányok rámutatnak arra, hogy a homoszexuális hajlamot érző férfiak, a heteroszexuális irányultságú férfiakhoz képest jóval nagyobb arányban voltak kitéve gyermekkorukban nemi erőszaknak. Bár a nemi erőszak önmagában még nem vezet homoszexualitáshoz, amennyiben azonban a tettes ezzel egy időben időt szán áldozatára és törődik vele, az ifjú pedig magában hordozza a férfi törődése utáni mély és betöltetlen vágyat, akkor megtörténhet, hogy az ifjú ezt szűri le: ha azt akarom, hogy egy férfi törődjön velem, akkor szexuális kapcsolatba kell lépnem vele. (forrás: MOSEN, NOEL B.: My Story, hrsg. von Lion of Judah Ministries, 242 Coast Rd., Wainuiomata, Eastern Hutt 6340, Neuseeland.)
 
A homoszexuális irányultság megváltoztatható
 
Akik egy bizonyos okban keresik a magyarázatot a homoszexualitásra, nem járnak helyes úton, hiszen minden eset más és más.  A gyógyulás akkor könnyebb, ha a kezelés idejében elkezdődik, még mielőtt az azonos neműekkel folytatott szexuális kapcsolat megszokottá válna (és természetesen csak ha az érintett is akarja). És a gyógyulás nem biztos, hogy a heteroszexualitásra való áttérést jelenti. Sokan maradnak homoszexuális hajlamúak, ám többé nem élnek szexuális életet. Sok homoszexuális szenved, ami szintén azt feltételezi, hogy a homoszexualitás betegség, és mögötte valószínűleg nem csupán az empátiára érzéketlen környezet, az elutasítás van.  
 
A gender-elmélet normálisnak tartja a homoszexualitást, amikor azt mondja, hogy a férfi és a női lét pusztán egy társadalmi szerep, amely felcserélhető. Ha ez tényleg így lenne, akkor mindent szabadna.  Érdekes, amit Jeffrey Burke Satinover, a zsidó orvos észrevett, miszerint az ortodox, vagyis a hagyományokhoz ragaszkodó, hívő zsidók körében alig létezik homoszexualitás.
 
Végső soron akár vannak veleszületett homoszexuálisok, akár nincsenek, és akár normálisnak, tekintjük a homoszexualitást, akár nem, a homoszexuális irányultság megváltoztatható, amit igen nehéz kétségbe vonni, tekintve, hogy számos példa bizonyítja. Például Richard Cohen amerikai pszichoterapeuta, aki egykoron maga is homoszexuális volt, könyvet írt Hogyan értsük meg és gyógyítsuk a homoszexualitást? címmel. Cohen nem betegségről beszél, hanem érzelmi sebek gyógyulásáról. Persze műve kiváltotta az LMBT-szervezetek haragját. (Említhetnénk még a londoni exmelegek kampányának esetét és a katolikus Courage-mozgalmat is.)
  
Egy 1997-ben készült kanadai tanulmány szerint a homo- vagy biszexuális életet élő férfiak várható életkora 8–20 évvel kevesebb, mint a kanadai férfiak átlagos várható életkora. Egy 2001 januárjában végzett, reprezentatív holland kutatás arra az eredményre jutott, hogy az aktív homoszexuálisok határozottan gyakrabban szenvednek pszichés betegségektõl, mint azok a személyek, akik heteroszexuális életet élnek. (forrás: SANDFORT, T. et al.: Same-Sex Sexual Behavior and Psychiatric Disorders, Findings from the Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study (NEMESIS), Arch. Gen. Psych. 58, 2001.)
 
 De mi is történik Isten által a Bibliában?
 
Az Újszövetségben Pál a homoszexualitást Istentől való elfordulásként határozza meg: „Ezért Isten szívük vágya szerint kiszolgáltatta őket a tisztátalanságnak, hadd gyalázzák meg saját testüket. Isten igazságát hamissággal cserélték fel, s inkább a teremtmények előtt hódoltak, mint a Teremtő előtt, aki mindörökké áldott. Ámen. Ezért szolgáltatta ki őket Isten a saját gyalázatos szenvedélyeiknek. Asszonyaik a természetes szokást természetellenessel váltották fel. A férfiak hasonlóképpen abbahagyták az asszonnyal való természetes életet, egymás iránt gerjedtek vágyra, vagyis férfi a férfival űzött ocsmányságot. De meg is kapták tévelygésük megszolgált bérét” (Róm 1,24–27).
 
Ez azt jelenti, hogy nem a konkrét ember bűnének a következménye a hajlam, hanem az eredendő bűnnek. Persze, ettől függetlenül az is lehet, hogy valaki kíváncsisága, vagy csábítás miatt lesz homoszexuális, de hogy valójában miért is, ez tényleg a pszichoterapeutákra tartozik.
 
Isten egy nőt teremt a férfi mellé, aki kiegészíti őt, aki illik hozzá, akivel a lét teljességét élheti át, aki „csont a csontomból és hús a húsomból”. Egy másik férfi nem oldhatta volna fel ezt a magányt. Ha mégis, akkor biztosan férfit teremtett volna mellé, aki „férfiúi hús”, hogy „hús lehessen az ő húsából”. Az embert Isten valamiért „férfinak és nőnek” teremtette.
 
Bármit is tesz egymással két férfi, szexuális együttlétük terméketlen marad, nélkülözi az értéket. Mert az egyik legnagyobb érték az életünkben a gyermek. Sokan azt mondják, két férfi is tud szeretni, tehát igenis szeretetteljes lehet egy homoszexuális aktus is! De a szexuális aktus a heteroszexuális kapcsolatokban is csak bizonyos lelki és fizikai feltételek mellett válik a teljes önátadás testbeszédévé. Szükséges hozzá, hogy felvállaljuk a másik életét és a gyermeket, aki esetleg megfogan. Kell még hozzá a hűséges, kitartó szeretet, és férfi és nő testi különbözősége.
 
Férfi homoszexualitás és szexuális hűség 
 
A Family Research Council Washington a házasságon, illetve a férfiak homoszexuális kapcsolatán belüli szexuális hűségre vonatkozóan az USA-n belül széles körben elvégzett tudományos kutatás eredményeit állította össze az alábbi táblázatban. Az adatok mind személyes nyilatkozatokból származnak. A nyolcvanas években két észak-amerikai kutató külön tanulmányt szentelt annak, hogy igazolják, a homoszexuális férfiak is képesek tartós kapcsolatot kialakítani. Hosszas keresés után 156 homoszexuális párkapcsolatot találtak, akik 1–37 év óta együtt éltek. A 156 párkapcsolat közül azonban csak hetet jellemzett szexuális hűség, ezek között pedig egy sem akadt, amely több mint 5 éve fennállt volna. Más szóval: a kutatók egyetlen homoszexuális párt sem tudtak találni, akik több mint 5 éve szexuális hűségben éltek volna együtt. Így a következő eredményre jutottak: „A szoros kapcsolaton kívüli szex jellemzője a homoszexuális partnerkapcsolatoknak, a heteroszexuális kapcsolatok esetében viszont kivételt képez.” A kutatók szerint sok homoszexuális pár már a kapcsolata korai szakaszában rájön arra, hogy kapcsolatukra nézve óriási veszélyt jelent „a szexuális birtoklás kifejeződésre juttatása”. (forrás:Zusammengestellt von Dailey, T., in: Comparing the Lifestyles of Homosexual Couples To Married Couples, Timothy J. Dailey 2004.)
 
 Ha jó esetben mindez megvan, akkor képes az emberi test a termékeny szerelem szexuális nyelvét beszélni. Akkor a szexuális egyesülésük akár szent cselekedet is lehet. Ha két (homoszexuális) férfi jó barátságban van, akkor sem biztos, hogy szexuális aktusukban a szerelem fejeződik ki, hiszen nem kötelezték el magukat egymásnak teljesen, és lehet, hogy képesek egymást szexuálisan izgatni, azonban úgy gondolom, szexuális együttlétük inkább baráti segítségnyújtás lehet a másik szexuális kielégüléséhez. Persze, ez még mindig jobb, mint úgynevezett „szaunákban”,  ismeretlenül egymásnak esni, mint az Csongorral sokszor megesik Nyugat-Európa különböző nagyvárosaiban.
 
„Minden ember heteroszexuális, egyesek esetében azonban a heteroszexualitást beteges módon elnyomják a homoszexuális érzések: heteroszexualitásunkat ezer félelem fojtja el” – mondja C. Cook, aki maga is homoszexuális volt. Sok más rendetlen hajlamot is hordozunk magunkban: a büszkeség, sértődés, ítélkezés, gőg, hiúság, irigység, a másik házastársa iránti vágy, a birtoklásvágy, a hatalomvágy, gyermekek iránti szexuális vágy. Hogy miért vannak bennünk ezek a hajlamok, vagy miért születnek például fél lábbal, vagy vakon gyerekek, az a Teremtő örök titka marad. Egyébiránt: attól még, hogy valaki meleg, természetesen lehet igen kiváló politikus (akár konzervatív színekben), művész, akármi más, akit kedvelhetünk, akire szavazhatunk. Nem nyerő ezen egy tulajdonsága alapján megítélni bárkit is.
 
Ma a konzervatívok közül sokan erkölcsileg ítélik el a homoszexuálisokat, másrészt közönyösen állnak a szenvedésük mellett, vagy csak nem tudják, hogyan segíthetnének. A liberálisok a homoszexualitást normálisnak tartják, sőt valamilyen módon vidám életformának láttatják. Az egyház tanítása szerint maga a homoszexuális aktus továbbra is súlyos bűn, de az embert Jézus soha nem ítélte volna el, és ma már az egyház sem teszi ezt, hiszen látja azt a sok szenvedést, amelyet az érintetteknek viselniük kell. 
 
Szép, hogy Mirkóczki Ádám aggódik a világ mai folyása miatt (vagy csak a népesedési ráta aggasztja), de ha megelőzésen gondolkodik, akkor nem annyira a büntetést kellene szorgalmaznia. Inkább olyan intézkedéseket kéne támogatnia a parlamenti pártoknak, amelyek segítik a családokat egyben tartani, olyan munkát adnak, amellyel normálisan lehet keresni, ami egy családapa önbecsülésének is egyik alapja.
 
És nem értem azt sem, miért nem engedélyezte a Meleg Méltóság Menetét a rendőrség (utána persze felülírta döntését a Fővárosi Törvényszék). Legyen nyugodtan melegfelvonulás, hiszen demokratikus államban élünk. Bár szükség lenne az Apák Nélkül Felnövő Generáció Menetére is, hiszen ők is küzdenek a méltóságukért. Merthogy szerető apa nélkül felnőni, úgy tűnik, egyre kilátástalanabb.
 
A szerző a Talita.hu keresztény női portál főszerkesztője.
 

Kövesd a Konzervatóriumot a Facebookon is!A bejegyzés trackback címe:

https://konzervatorium.blog.hu/api/trackback/id/tr514456319

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Azok az országok boldogabbak, ahol elfogadják a melegeket? 2012.04.18. 16:53:47

A budapesti melegfelvonulást 2010-ben 18 ország nagykövetsége támogatta. Ezek alapvetően nyitott toleráns országok, amelyekben a melegek házasságot vagy élettársi kapcsolatot köthetnek. Érdekes összevetni, hogy az általános boldogságindex-en ezek az or...

Trackback: Divat-e a melegség? 2012.04.18. 16:52:16

Az utóbbi években egyre inkább terjed a nézet, miszerint divat melegnek lenni: „sőt, lassan az a baj, ha valaki nem az” – panaszkodnak sokan. Azt szokták mondani, hogy a piac mindig azt csinálja, ami kifizetődő. Ricky Martin menedzser...

Trackback: 162 éves volt az első egybekelt meleg pár 2012.04.18. 16:50:49

New York államban július végén engedélyezték a melegházasságot. Az első egybekelt meleg pár összesen 162 éves volt, a 77 éves és a 85 éves hölgy rég várt a lehetőségre.Persze voltak olyan New York-iak, akik Kanadában már 2007-ben házasságot kötöttek - ...

Trackback: Legyünk melegek egy napra 2012.04.18. 14:10:00

Akárhányadszorra kerül elő a téma, hogy legyen-e meleg felvonulás vagy sem Budapesten, sőt, minden évben rendszeresen attrocitások is érik a felvonulókat. A Fidesz vezette Belügyminisztérium hivatalos nézete szerint erre a felvonulásra nincs ...

Trackback: Mandiner blogajánló 2012.04.18. 10:45:03

Ezt a posztot ajánlottuk a Mandiner blogajánlójában.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Kormányváltás, önáltatás. Volt, lesz. (törölt) 2012.04.18. 13:07:12

@Counter:

Iszonyú jellemző az érvelés technikád olyanokra akik a védhetetlent védik. Mindegy milyen témában. Ami ilyenkor közös, az a mellékkörülmény kiemelése, erőlködő túlhangsúlyozása, néha abszolutizálása a lényegi rovására. Ezért nem érdemel ennél közvetlenebb választ.

Jack Torrance 2012.04.18. 13:08:47

@ByA: és más társadalmak? Miért gondolod, hogy "valóság" csak az amit te gondolsz vagy a keresztény egyház hirdet?

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2012.04.18. 13:09:25

@ByA: Tehát szerinted a valóságra sokkal jellemzőbb jelenség a meleg párok gyermeknevelése, mint a heteroszexuális családokban a gyermeknevelés ideje alatti válás vagy özvegyülés.

Ejha!

Jack Torrance 2012.04.18. 13:11:28

@ByA: én pont nálad látom azt, hogy a véleményedet axiómaként közlöd, majd levezeted belőle a következtetéseidet. persze jól következtetsz, csak a kiinduló állítás az, ami a levegőben lóg.

Kormányváltás, önáltatás. Volt, lesz. (törölt) 2012.04.18. 13:14:32

@Jack Torrance:

Nem tudom miért. Van aki szerint Isten így teremtette. Van aki szerint a termszet így alakította. Egy biztos: így van. De ha tudsz homoszekszuális párról, amelyiknek a homoszekszuális tevékenysége eredményeképpen család jött létre, megjhajlok érved súlya alatt. (Mondanom sem kell, hálás lennék, ha nem a család szó olyan némileg önkényes megközelítésével kínálnál példát, hogy akármennyi homoszekszuális öszeállt és akkor ők ettől egy család. Világos ugyanis, hogy nem efféléről van szó az örökbefogadás kapcsán, hanem a gyermekáldás meg vagy meg nem történéséről két összeálló között.)

Yeeger 2012.04.18. 13:15:09

@ByA: "Árva gyerekek homoszekszuális pároknak örökbe adása erőszak,"

Hát vannak meleg ismerőseim és ők se tökéletesek, de sokkal nagyobb akadály nekik a gyerek vállalás, mint egy általad "normál" párnak. Sokkal tudatosabban élik az életüket és ezért sokkal rendezettebbek.
Szóval ez egy elég komoly kérdés, hogy egy alkoholista apánál jobb-e a gyereknek vagy elvenni tőle és árvaházba adni. Mert ott biztos az erőszak.
Es kb. ugyanilyen nehéz és szerintem egyedi elbírálást igénylő kérdés, hogy egy elhagyott gyereknek hol lenne jobb egy személytelen árvaházban vagy a szerető családban, ami nem teljesen elfogadott. Egyik hely se 100%-ig biztos és kényelmes. Tudom neked ez nem "család", de akkor értsd két ember életvitelszerű együtt élésének.

sussudio 2012.04.18. 13:18:00

@ByA:

1. A klasszikus családfogalom a gyerekekkel az azonos jogok kérdésének csupán az egyik, kétségtelenül legneuralgikusabb összetevője.

Tény azonban az, hogy az azonos jogok elérésének kérdésében a bejegyzett élettársi kapcsolat léte sokat dobott a helyzeten, az ehhez kapcsolt jogi következmények miatt ma praktikusan tényleg az örökbefogadás maradt fent kérdésként.
(Azt megelőzően rengeteg más kérdés is volt - ld hozzátartozók kérdésének polgárjogi relevanciája.)

2. Örökbefogadás

Kezdem azzal, hogy előhozhatnám azt az érvet, hogy dehát a meddő hetero pároknak sem lehet gyereke - tehát akkor nekik sem természetes, hogy felneveljenek egyet... - előhozhatnám, elő is hoztam:) , de orbitális baromságnak gondolom magam is: nyilvánvaló szociális beidegződések, a természeteshez való közelítés miatt a két helyzet nem azonos, ez tény.

Ennek megfelelően inkább azt hangsúlyoznám, amit fent már elmondtam:

tény, hogy preferálni kell a "természeteshez" közelítő családmodellt.

Az örökbefogadásnál azonban elfelejted, hogy az örökbeadott gyerekek eleve nem ebben a környezetben vannak.

Én úgy látom, hogy egy árvaházban, senkihez-semmihez nem tartozva igazán, nyomorba belenőni rosszabb, mint két szerető apával/ két szerető anyával.

Ennyit mondtam.

BTW megjegyezném, hogy a társadalomnak pedig feltétlenül jobb... Még ha igaz is, hogy a melegek által nevelt gyerek szexuális fejlődése szükségszerűen/ lehetségesen eltérő lesz a "normálistól" (amiben én speciel nem igazán hiszek, de lehet velem vitatkozni erről) - a társadalom számára ez még mindig kevésbé probléma, mint ha a gyerek 18 évesen gyakorlatilag kilőködik az utcára, gyakorlatilag családi kapcsolatok, háló nélkül.

(Hogy nagyon egyszerűen és primitíven is megfogalmazzam: miért zavar az jobban téged, hogy meleg lesz, mint ha az autódat fogja ellopkodni?? - bocs, ez nagyon bunkó és leegyszerűsítő volt :)

"Az örökbefogadás úgymond jogának erőltetése abból az igényből fakad, hogy a homoszekszualitás mindenben azt bizonygassa, tettesse, hogy nem az ami, miközben azt hírdeti, hogy büszke arra ami. "

Hm. Még sosem merült fel benned az, hogy talán csak a gyerekek szeretete, gyermek utáni vágy a mozgatórugó?

Jack Torrance 2012.04.18. 13:19:44

@ByA: márpedig pont ezzel próbálkoznék, némileg önkényesen. Ha a családot kizárólag szaporodási képződménynek tekintenénk, az igencsak degradálná az intézményt.
És mivel sok társadalomban nem így definiálják a családot, nemigen látom, miért kéne ragaszkodnunk pont a te korlátozott értelmezésedhez.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2012.04.18. 13:20:45

@ByA: "(Mondanom sem kell, hálás lennék, ha nem a család szó olyan némileg önkényes megközelítésével kínálnál példát, hogy akármennyi homoszekszuális öszeállt és akkor ők ettől egy család. Világos ugyanis, hogy nem efféléről van szó az örökbefogadás kapcsán, hanem a gyermekáldás meg vagy meg nem történéséről két összeálló között.)"

Tehát család szigorúan csakis a nemzőképes nő és férfi közössége?

Elképzelhető például, hogy ha szerdán stresszes, kimerült és törődött a férfi, akkor ők éppen nem család, de szombat este már igen?

Vagy ha a felek egyike meddő, akkor ők már nem család, és ezért örökbe sem fogadhatnak az inkoherens álláspontodnak megfelelően, még akkor se, ha egyébként ők heteroszexuális férfi és heteroszexuális nő?

Runciter 2012.04.18. 13:21:06

@sussudio: bocs, félreérthető volt, helyesbítek, nagyon jól meglennének nélkülük.

misc · http://misc.blog.hu 2012.04.18. 13:21:29

a nyugat európai konzervativizmus már régen túltette magát a homofóbián. talán egyszer nektek is sikerülni fog.

Kormányváltás, önáltatás. Volt, lesz. (törölt) 2012.04.18. 13:21:38

@insert random:

Hamisalternatíva kínálásával mellébeszélsz. Úgy csinálsz, mintha a homoszekszuális párnak örökbe adás alternatívája az árvaházban fölnövés lehetne csak. Én meg úgy gondolom, éppen elég nem homoszexuális pár szeretne örökbe fogadni ahhoz, hogy ez ne legyen igaz.

Sajnálom, hogy ki kell modanom: az ilyenfajta ál-érvelés amilyenhez folyamodsz, csak lejáratja a képviseltnek szánt ügyet azzal, hogy nyilvánvalóan tisztességtelen (intellektuális értelemben persze).

Runciter 2012.04.18. 13:23:15

@ekszvájzed: "Kívánom, a gyerekeitek szülessenek homofób buzigyűlölőnek (ill. váljanak azzá)"

Hát annak viszont nem születik senki, ahhoz sokat kell dolgozni a magatok fajta bigott túlmozgásosoknak.

syedra 2012.04.18. 13:28:35

@kalandfereg:

Teljesen egyetértek.

Külön vicc, hogy minden egyéb ostobaságtól eltekintve, igazan "hiteles forrást" hoz a szerző, ugyanis Új-Zélandon nincsen Eastern Hutt nevű település. (Ilyen választókerület létezik csak).

Kormányváltás, önáltatás. Volt, lesz. (törölt) 2012.04.18. 13:28:53

@Counter:

Fáraszt már a sok mellébeszélés. Továbbra is a mellékörülmény abszolutizálásával operálsz. Unom ezt folytan a helyre tenni, nálad s másnál. Aki csak szívózik, soha érvvel szembe nem néz, csak kiforgat az csaló, sőt ha jól megnézzük, hazug. Viszont hadd gondoljon az ilyen is amit akar, hát gondolj te is tőlem, ha seghít a jobb közérzeted elérésében. Én erre nem szánok több időt. Terméketlen. Éppen úgy, ha már itt tartunk, mint... De hagyjuk. Úgysem ismernéd be azt sem, mást sem, mindegy mennyire nyilvánvaló és tagadhatatlan. Mert nem érdekel az igazság, csak az ideológia. (nem csak rád vonatkozik, személyesen persze, hanem mindenki más hasonló módon operálóra is.) Eltűntem.

sussudio 2012.04.18. 13:29:29

@ByA:

ByA, ha ez igaz lenne, akkor miért nő fel mégis annyi gyerek árvaházban?

Igen, az örökbefogadási procedúra lassú és nehézkes - mégis azt gondolom, ettől függetlenül nem csak ez az ok. Egyszerűen nincs annyi örökbefogadó szülő, mint ahány árva.

Ráadásul a helyzet egyre romlik, mert a tudomány fejlődésével a meddőség egyre több formáján lehet segíteni - így egyre kevesebb hetero pár választja az örökbefogadás alternatíváját.

Igaz, hogy sokan sokáig várnak - de végül minden várakozó sorrakerül, legalábbis én nem hallottam olyat, aki bár alkalmas lenne, nem jutott gyerekhez. Az árvaházak mégis tele vannak...

Kormányváltás, önáltatás. Volt, lesz. (törölt) 2012.04.18. 13:32:02

@sussudio:

Nem áll módomban válaszolni, elnézést. Az előbb elköszöntem. Mindenesetre a másnak mondottaimban van elég elem amit haszálhatsz tőlem válaszként több pontodra. Bocs.

Jack Torrance 2012.04.18. 13:32:06

@ByA: akkor vajon miért van oly sok gyerek az árvaházban? Mert vannak, és nem fogadják őket mind örökbe

Mrs.Columbo 2012.04.18. 13:32:49

MUHAHA. :D Ez a poszt a bekopizott cikkdarabkáival együtt kb. annyira vehető komolyan, mint amikor a papok tanácsadást adnak házastársaknak vagy anyáknak hogy hogyan neveljék a gyerekeiket.

sussudio 2012.04.18. 13:33:30

@ByA:

Semmi gond. Úgysem tudjuk meggyőzni egymást, amíg más dolgokat tartunk fontosnak és másokat mellékkörülménynek.

syedra 2012.04.18. 13:35:53

@Avatar:
viszont köldökkel megajándékozta őket.....logikus, nem?:-))

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2012.04.18. 13:49:30

Visszatérhetünk annak a kérdésnek a boncolgatására, hogy hogyan lett Dean Hamerből Ryke Geerd Hamer, és hogy egy keresztény női portál szerkesztője miért szerkeszti, szerkesztheti bele éppen és kifejezetten Ryke Geerd Hamert a segédpüspök kontárságába? :-)

Elijah_Baley 2012.04.18. 14:05:55

ezt a konkoly editet sunáznám, komolyan intelligencs kis fehérnépnek tűnik :)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2012.04.18. 14:10:10

@Counter:

Játszhatjuk ezt is (míg meg nem unom), de azt a szopást ne nagyon forszírozza, mert ki tudhatja azt, hogy mi lesz a meccs vége?!:-)

Mit ír Laun?

"Semmiféle bizonyíték nincs arra, hogy a homoszexualitás örökletes lenne. Le Vay (1991) és D. Hamer (1998) idevonatkozó kísérletei épp kudarcukkal bizonyítják, hogy nincs rá tudományos bizonyíték,50 sőt, ellenkezőleg, a legendás „meleg gén” („gay gene”) puszta „fantomnak” bizonyul az alaposabb vizsgálat során!51"

Ennek cáfolatára linkel egy 1993-as Science-es összefoglalást. De Laun épp azt írja, hogy az "alaposabb vizsgálatok" során bizonyult puszta fantomnak a "meleg gén" és egy 1998-as Hamer kísérletre hivatkozik!

Mivel a JORDAN-hivatkozás feloldása kimaradt a könyvből, ezért kerestem a '98-as Hamer vizsgálat mellett hivatkozott VONHOLDT-szöveget. (VONHOLDT, Ch., Ist Homosexualität angeboren? In: Brennpunkt Seelsorge 5/1998, 133.) Sajnos ez sincs fönn a Világhálón.

Ekkor kicsit nagyobbat merítettem a mintába és nézze csak, hogy mit találtam!

www.sciencemag.org/content/285/5429/803.full

Mivel --- magával ellentétben --- én nem képzelem magam genetikusnak és simán beismerem, hogy ezt a szöveget magyarul sem érteném, nemhogy angolul:-), de azt még én is megértettem belőle, hogy polémia alakult ki Rice és Hamer között és Hamer "sokat visszavett" korábbi --- a "meleggénre vonatkozó" állításaiból:-)

Látja, ilyen ez a filmesszakma:-)

ü
bbjnick

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2012.04.18. 14:23:22

@bbjnick: Mert mit ír Hamer az újabb hivatkozott cikkben?

"It appears to us that (i) the family pedigree data from the Canadian study (2) actually support the Xq28 hypothesis; (ii) three other available Xq28 DNA studies did find linkage; and (iii) the heritability of sexual orientation is supported by substantial evidence independent of the X-chromosome linkage data."
"As noted by Rice et al. (2), there is substantial evidence from family and twin studies, such as those reported by Pillard, Bailey and colleagues (9), that sexual orientation is genetically influenced. Rice et al. also argued, however, that “there would be strong selective pressure against such a gene.” Linkage analysis of a single locus on a limited number of families can show no such thing. Moreover, there are many plausible evolutionary scenarios whereby a gene that predisposed some individuals toward homosexuality could survive or even increase in the population (10)."
"In summary, a meta-analysis of all available DNA linkage data continues to support a modest but significant role of the Xq28 region in male sexual orientation. Although there is a 0.01% chance that the observed link represents a “false positive,” there is a greater than 10% chance that the conclusions in the report by Rice et al.represent a “false negative,” resulting from their use of a small, apparently nonrepresentative subset of families for genotyping. Moreover, their family pedigree data appear to actually support X-chromosome linkage."

Azt speciel jól értette, hogy Rice vitatta Hamer kutatási eredményeit, azt azonban igen rosszul, hogy Hamer hogyan és mivel reagált.

Azon kívül, hogy Laun finoman szólva is beleesik az absence of evidence is evidence of absence hibájába*, azaz egy kontár, maga miért csinálja ezt? Tényleg nem olvassa, amit hivatkozik, azt hiszi, elég úgy csinálni, mint ahogyan a tudományosságban szokás, és akkor majd bizonygatható lesz az igaza?

* Az absence of evidence sem igaz.

Tudja, mi az, amit művel? Cargo-kultusz. Rítus, tartalom nélkül.

Jack Torrance 2012.04.18. 14:37:50

Ha jól értem, most ott tartunk, hogy jeles (vagy kevésbé jeles) tudósok vitatkoznak azon, hogy genetikus vagy sem, eldöntve vagy el van (pozitívan, tehát genetikus), vagy nincs, de néhányan azért biztos ami biztos, börtönbe vetnék azokat, akik egyenlő jogokat szeretnének a melegeknek.

Akkor most WTF?

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2012.04.18. 14:57:16

@Jack Torrance: Nem WTF, ez az, ami van :-D

A jeles, nyilván filozófiai ismeretekkel is bíró teológus meg belemegy a "kétséget kizáró bizonyítás hiányában kétséget kizáróan bizonyossággal hamis" logikai csapdájába. És megteheti, sőt katolikusok számára igaza is lesz, hiszen katolikus eközben!

Az már csak hab a tortán, hogy a segédpüspököt és hülyeségeit számunkra leszállító katolikus főszerkesztő a leszállítás közben belecsempész egy gyakorló szadista gyilkost a sztoriba, mint tudományos tekintélyt. Hát miért is ne?

Lecsóx 2012.04.18. 14:58:34

@hammer:

Hmm ha ez így van miért nem gyógyítják ki a sok homokos papot? Vagy az rendben van, hogy a keresztény papok világszerte fiú gyerekekkel, erőszakkal létesítenek szexuális kapcsolatot? Vagy éppen ti vagytok ultraliberálisok és ez belefér.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2012.04.18. 15:05:41

@Counter:

Most már csak arra volnék kíváncsi, hogy maga tényleg zakkant vagy fizetik ezért?:-) De, tudja mit, igazából nem is érdekel:-)

Folyik egy tudományos vita nemzetközihírű tudósok között, amit egy népszerű kötetben a szerkesztő úgy interpretál, hogy "Semmiféle bizonyíték nincs arra, hogy a homoszexualitás örökletes lenne. Le Vay (1991) és D. Hamer (1998) idevonatkozó kísérletei épp kudarcukkal bizonyítják, hogy nincs rá tudományos bizonyíték". Annyit állít tehát, hogy nincs rá bizonyíték, hiszen különféle tudósok különféléket állítanak --- amit az egyik bizonyítékként interpretál, azt a másik vitatja. Vitatott megfigyelések és adatok vannak tehát és nem bizonyítékok.:-) Nézze, ha maga genetikus lenne, akkor is csak véleménye lehetne a kérdésről és érvei a véleménye mellett. De maga nem genetikus és még csak érvei sincsenek, ehelyett tolja itt a halandzsát és a rabulisztikát orrvérzésig. Ha eddig nem jött volna rá, akkor én most elárulom magának, hogy ezzel senkit nem tud, nemhogy meggyőzni, de még csak megtéveszteni sem. Ha a katolikusok iránti gyűlöletének szeretne hangot adni, akkor tegye azt és ne csomagolja beteges akadékoskodásba és zagyva okoskodásba. Nincs bizonyíték, érti?!:-)

ü
bbjnick

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2012.04.18. 15:09:57

@Counter:

Komolyan mondom, kezd megesni magácskán a szívem:-) Tudja, a katolikusok ilyen érzelmesek:-)

ü
bbjnick

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2012.04.18. 15:18:17

@bbjnick: Laun konkrétan azt állítja, hogy a bizonyíték hiánya a hiány bizonyítéka. A saját szavait idézve: "ellenkezőleg, a legendás 'meleg gén' ('gay
gene') puszta „fantomnak” bizonyul az alaposabb vizsgálat során!".
Mit állít? Hogy bebizonyosodott ("bizonyul") a hiány ("puszta fantomnak"). Ez köztudomásúan érvelési hiba.
Nem azt állítja, hogy nincs rá bizonyíték, hanem azt állítja, hogy mivel nincs rá bizonyíték, biztosan nem igaz. (És lépjünk túl azon, hogy Hamer és Le Vay kutatása sem a genetikai összefüggés nemlétére következtet, hanem azt valószínűsíti és annak jeleit mutatja ki. Meg azon is lépjünk túl, hogy a segédpüspök firkálmánya nem üti meg a tudományos mércét a bibliográfiai és technikai hibáival, valamint az ordító kontársággal.)

A katolikusokkal semmi bajom, a hülyékkel szokott lenni. A talita.hu szerkesztője és Laun segédpüspök a jelek szerint nem csak katolikusok, de hülyék is (máshogy). A maga vádjára alighanem éppen maga a legékesebb cáfolat, magával is van bajom, holott maga nem is katolikus – csak hülye ;-)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2012.04.18. 15:28:09

@Counter:

Tehát, van bizonyíték?:-)

No, én magára hagyom kiskegyedet, fortyogjon egyedül a saját beteg levében.

ü
bbjnick

Jack Torrance 2012.04.18. 15:32:24

@bbjnick: és ha nincs bizonyíték akkor mi van? Mert vitatkoztok itt hülyeségekről egy ideje, de konkrétan a melegekkel és akik a jogaikért küzdenek, azokkal mi a baj? Miért is érdemelnének börtönt?

2012.04.18. 15:50:23

@sussudio:

Válaszomban erős antiliberalista ellenérzéseim okául a többi hozzászólamlóra utaltam, akik megszokott borzalmas érveikkel évek óta az agyamat baccák (jobb híján :) ...)

A "homofób" kifejezést értelmezve pedig: mivel nevezett viselkedésforma pl. Magyarországon is kultúra- és tájidegen, magukra valamit is adó lakói nem szívesen nézegetik, avagy értesülnek róla.

A homoszexualitás elfoglalta jogos és őt megillető helyét az emberi faj és művelődése történelmében, de útja nem megvalósuló utópiák / disztópiák felé kellene hogy vezessen.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2012.04.18. 15:51:18

@Jack Torrance:

"A párt nem magát a homoszexualitást, hanem annak népszerűsítését kriminalizálná – jelentette be mai sajtótájékoztatóján Mirkóczki Ádám országgyűlési képviselő.

A politikus elmondta: a Jobbik régóta szorgalmazza, hogy a szexuális szokások kizárólag az alanyra és a hálószobára tartozzanak, ne a nyilvánosságra. Mirkóczki hangsúlyozta: nem szabad oda jutni, hogy egyenlőséget teszünk normalitás és deviancia között.

Az indítvány célja, hogy ne lehessen közvetett vagy közvetlen módon reklámozni, hirdetni ilyen jellegű rendezvényeket, kiadványokat, hírportálokat és szórakozóhelyeket, valamint ne mutathassák be a szexuális devianciákat egyenrangúként a normálisakkal – magyarázta a törvényjavaslatot a képviselő. Mirkóczki úgy látja: a médiában sok helyre eljut ezen szokások bemutatása és reklámozása, amely a fiatal generáció pszichés fejlődését negatívan befolyásolja.

A törvényjavaslat alapján a Btk. úgy módosulna, hogy azok a nagykorúak, akik a fenti devianciákat népszerűsítik, 3 évig terjedő szabadságvesztéssel lennének büntetve. Aki kiskorút céloz ilyen jellegű reklámmal, azt 5 évig, aki kiskorút szexuális devianciák gyakorlására rávesz, azt 8 évig terjedő szabadságvesztéssel sújtanák. A javaslat kitér a televíziós műsorok tartalmára is, a törvény szerint ott sem lehetne népszerűsíteni vagy pozitív színben feltüntetni a fentieket.

A képviselő leszögezte: a törvénymódosító javaslat nem valami ellen, hanem a közerkölcs mellett és annak védelmében született. A fiatalok egészséges és hagyományos gondolkodása érdekében szeretnék elfogadtatni a javaslatot. Hozzátette: a társadalom nagy része is osztja ezeket a javaslatokat, a kérdéskör mellett pedig nem szabad érintetlenül elmenni.

A jobbikos indítványt több hazai hírportál - köztük a HVG - szándékos csúsztatást alkalmazva úgy tálalta, hogy a Jobbik a homoszexuális embereket akarja "börtönbe zárni". A párt sajtóosztálya portálunk megkeresésére közölte, hogy sajtópert indítanak minden olyan médium ellen, amely azt hazudja, hogy a Jobbik a homoszexualitás reklámozása helyett magukat a homoszexuális embereket büntetné.

F.Z.

barikad.hu"

marcali.jobbik.hu/content/jobbik-b%C3%BCntetn%C3%A9-szexu%C3%A1lis-devianci%C3%A1k-rekl%C3%A1moz%C3%A1s%C3%A1t

ü
bbjnick

Jack Torrance 2012.04.18. 15:59:02

@bbjnick: "A párt nem magát a homoszexualitást, hanem annak népszerűsítését kriminalizálná"

Erről beszélek. Természetesen a homoszexualitást senki sem népszerűsíti.
Sokan viszont azt szeretnék, hogy a melegeket is egyenlő jogok illessék meg. Ezért van a felvonulás és ezért szólnak fel számos helyen. Úgy sejtem, de javíts ki, hogy a Jobbik ezt is büntetendőnek tartaná.

Nem tudom továbbá, hogy akkor ezután lehetne-e Queen, George Michael vagy mondjuk Boy George felvételeket publikusan hallgatni, nézni (nem az én ízlésemről vitatkozunk), vagy akár a sixtusi kápolna freskóit nyilvánosan bemutatni Magyarországon.

trollhunter89 · http://trollhunter.blog.hu/ 2012.04.18. 18:17:53

Szerintem a közerkölcs védelmében a zsidózást és cigányozást tiltsuk ki a parlamentből. A szoba négy fala közt (meg a kocsmában) tőlem mindenki úgy szidhatja a cigányokat, meg a zsidókat, ahogy a kedve tartja, de aki a parlamentben teszi, arra minimum egy szaftos pénzbírságot rójanak ki!!

Frizuravarjú 2012.04.18. 18:28:29

@trollhunter89: És akkor tessék mondani milyen szavakat használhatunk a be-, illetve kitiltottak helyett?
Persze előnye is lenne a dolognak, hiszen megszűnne a holokauszt nevű halottakért pénzbeszedő üzletág, mivel az csak a betiltottaknak és a "nem mondjuk ki a nevét" (Voldemort?) népeknek jár.
Ugye?

negondolkozz!majdénmegmondom! 2012.04.18. 18:34:02

@trollhunter89: Mit kéne még betiltani te fasiszta majom? Magadat nem akarod betiltani?
Szabadság harcosai, mi ti náci férgek. Betiltani.
Húzzál haza izraelbe falazni, szögesdrótozni, haláltábort építeni és nőket, gyerekeket gyilkolni. Itt nem fogsz semmit tiltani!

aritus 2012.04.18. 18:45:14

@hammer: a sikeres exodus mozgalomról:
"Az Exodus mozgalom alapító tagjai és vezetői (Michael Busse, Darlene Bogle és Jeremy Marks) 2007-ben formálisan bocsánatot kért a szervezet által kezelt összes LMBT embertől. Elmondásuk szerint tévedtek, amikor 30 évvel ezelőtt azt hitték, hogy a homoszexualitás bűn és megalapítottak mozgalmukat. Kezeléseikkel csak ártottak, depresszióba és öngyilkosságba hajszoltak embereket, családokat tettek tönkre. Ugyanakkor a 30 év alatt egyetlen olyan emberrel sem találkoztak, akit sikerült volna "átnevelni" heteroszexuálissá. Darlene Bogle úgy fogalmazott: „nem a szexuális orientációt kell gyógyítani és megváltoztatni, hanem a társadalomban és vallásban elterjedt gyűlölködést, ami sérti a homoszexuális embereket és családjaikat.”[13][14]
hu.wikipedia.org/wiki/Homoszexualit%C3%A1s#Pszichol.C3.B3giai_.C3.A9rt.C3.A9kel.C3.A9se

hammer 2012.04.18. 19:01:42

@aritus: :) :) :) Ja...ha a wikipedia ezt írja akkor biztos úgy van...:))) Írtam, hogy az ultraliberális libsibibsi rágalmazás ellenes liga, gyakorlatilag az életüket fenyegette, hogy kiadják ezt a hazug nyilatkozatot. Persze ezt kifelejtetted, mert nem illik bele a hülye, szellemi fogyatékos, rikácsolós libsi paneljeidbe...kedves libsi-birka. Hja...az internet sosem hazudik ugye....Majd ha a gyermekeitek (ha lesznek) bejelentik hogy fiú létükre faszt szeretnek szopni és végbélbe élvezni, vagy lány létükre vaginát nyalni, akkor ti...a hit védelmezői bizonyára tapsikolni fogtok hozzá..., ugye...Nos, hát ez legyen majd a legnagyobb öröme életeteknek, azt (nem)kívánom!

aritus 2012.04.18. 19:34:35

@hammer: a stílusodból látom, hogy te egy valódi, konzervatív keresztény vagy, és egyáltalán nem érdekelnek olyan gusztustalan, természetellenes dolgok, hogy a buzeránsok hová mit tesznek.
Így ez a poszt éppen neked íródott, egymásra találtatok.

Goo 2012.04.18. 19:48:14

Szegény Csongor, ha ilyenek a barátai, milyenek lehetnek az ellenségei?

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2012.04.18. 21:35:11

Reggel nem értem rá, ezért most tennék még hozzá pár dolgot.

"A gender-elmélet normálisnak tartja a homoszexualitást, amikor azt mondja, hogy a férfi és a női lét pusztán egy társadalmi szerep, amely felcserélhető."
A gender elmélet nem ez, hanem, hogy a nemiség több rétegű. A biológiai rétegen felül van egy társadalmi is. Azaz az, hogy a nő megy bevásárolni, ő mosogat stb. csak társadalmi szokás és nem biológiai, vagy isteni elrendelés.

"az ortodox, vagyis a hagyományokhoz ragaszkodó, hívő zsidók körében alig létezik homoszexualitás."
Legalábbis felvállalt. Az ortodox zsidók ugyanis kisebb dolgokért is képesek kitagadni gyerekeiket...

Richard Cohent kizárták a szakmai kamarából többrendbeli etikai vétségért, illetve az orvosi engedélyét is bevonták. Konkrétan mindenféle kamu szerekkel csapja be a hiszékeny betegeket.
A Family Research Counsilt már említettem.

A felsorolt források közül egyedül az AMA tekinthető komolyan vehetőnek, viszont ha áltudományos forrásokat keresel, amik alátámasztják az álláspontod, akkor semmiképp ne hagyd ki a NARTH-t, gazdag tárház.

Komolyra fordítva a szót. Felhívnám a figyelmedet pár apróságra. Csak tények, de talán érdekelnek.
1. Az, hogy nem találtak ilyen gént, nem jelenti, hogy nem genetikus. A több génhez kötött öröklődésnél sincs egyetlen felelős gén és marha nehéz megtalálni.
2. Az, hogy valami nem genetikus nem jelenti azt, hogy nem veleszületett. Ezt támasztja alá, hogy a homoszexuálisoknál rendszerint eltér a második és negyedik ujj aránya. Ez az arány még az anyaméhben dől el, attól függően, hogy az anya szervezetében mennyi androgén hormon található.
3. A férfi és a nő agy különbözik, de homoszexuálisoknál gyakran megfigyelhető igazából egyik nemre sem jellemző. Ez egészen biztosan nem választás kérdése.
4. A homoszexualitás gyakori az állatvilágban is, akik aligha választanak, vagy befolyásolja a kultúra, sőt azt se mondhatnám, hogy elfordulnak Istentől.

cikus 2012.04.18. 22:24:24

Kedves Mindenki,

valahogy úgy érzem, hogy középen állok. Nem tudok úgy fogalmazni, hogy buzeránsok, nem tudom a melegeket ellenségnek, rossznak tekinteni. Olyanok mint mindenki más: tehetségesek, tehetségtelenek, szépek, csúnyák, szorgalmasok, lusták. Csak hogy - és ez sem mindig egyértelmű - a saját nemükhöz vonzódnak. Ők a testvéreim. Nem szeretném nagyon Istent se belekeverni, bár bele lehetne mindenbe.

Én is meleg voltam. 12 évig éltem meleg életformában. De már nem így élek, tehát dicsőíteni sem tudom, mert nekem nem volt kielégítő.

Egy biztos, hogy a biológiai determináltsággal kapcsolatos kutatások kudarcot vallottak. Sajnos komoly tudományos hiányossággal folytak le.
Csak néhány példa:
Simon LeVay a saját feltevését nem tudta bizonyítani, nevezetesen, hogy egy bizonyos neuron csoport heteroszexuális férfiaknál jóval nagyobb a hypothalamusban, mint homoszexuális irányultságuaknál.

Nem is biztos hogy egy ilyen neuronszaporulat bármilyen módon befolyásolja a szexuális érdeklődést.

Meglehetősen kétséges volt a kontrollcsoport összetétele: értsd ezt úgy, hogy nem jártak utána, valóban heteroszexuálisok voltak-e.

A homoszexuálisok közül mindegyik AIDS-ben halt meg, ez is okozhatta az agyi elváltozást.

stb.

Még két nagyobb kutatás zajlott a 90-es években (Bailey-é és Hamer-é), hasonló hibákkal, hiányosságokkal.

Nekem viszont inkább az volt a meggyőző, hogy talán mégsem annyira megkövesedett a szexualitásunk, mint korábban gondoltam, amikor emberek beszámolóját hallottam, hogyan változtak meg, lettek heteroszexuálisok. Saját bevallásuk szerint kiegyensúlyozottabban élnek heteroként. (Találkoztam valakivel, személyesen, is, aki megváltozott négyszemközt beszélgettem vele órákig. Nem volt oka hazudozni, sokkal jobbnak jellemezte jelenlegi életét.)

Mióta úgy döntöttem (nem keresztény megfontolásból), hogy elkezdek egy terápiát, változott néhány dolog, és nőként nőkre nem úgy nézek már mint esélyes partnerre, mert egyáltalán nem is tetszenek meg, tehát nem ez a probléma.

A nagy feladatot inkább abban látom, hogy a személyiségemet erősítsem, a valós, meglévő, mély sebeimet gyermekkoromból, egy tanult terapeuta segítségével feldolgozzam. Ilyen sebei mindenkinek lehetnek, csak nem mindenki reagál ugyanúgy. Én korábban nőkben kerestem azt, ami bennem nem volt meg vagy úgy véltem hogy nincs meg. Felteszem kérdést: Miért működig az én életemben is úgy, ahogy egyébként sok szaktekintély állítja, nem csak a Narth-tól, hogy ha a személyiséged erősödik, csökkennek a homoszexuális vágyaid. Én ezt pillanatról-pillanatra tapasztalom meg. Még sok harc van hátra, de megéri.

Ha nem vagy homoszexuális, szerintem a legtöbbet akkor teheted, ha nem bántasz, nem ítélsz meg senkit a mássága miatt.

A(z egyébként nagyon jó szándékú) melegeket aktivistákat arra kérném, hogy hagyjanak lehetőséget a homoszexualitásból való változásnak a propagálására, és ne próbálják azoknak a jogait elvenni, akik keresik a változás esetleges lehetőségét.

Remélem senkit nem bántottam meg!

Szép estét nektek!

Deutsche Gabbana 2012.04.18. 22:59:58

@cikus: az ember szexualis iranyultsaga valtozhat, a hetero tolodhat homo fele es forditva is. az sem utolso szempont, h tarsadalmilag mit tud felvallalni, miben erzi jol, teljesnek magat. van hazas ferfibol lett fullmeleg ismerosom es van olyan is, aki biszexbol lett hetero. egyaltalan nem fekete-feher ez a kep, de ezt csak azok tudjuk, akik valamennyire erintettek vagyunk. a visszafogott irasodbol atsejlik az elettapasztalat, igazan jolesik a nagy vicsorgasban ilyet is latni.

király vagyok 2012.04.19. 01:51:54

a meleg asz egy szép szó ne hasznájjátok a köcsög buzira amelyiket ütni kell

komplikato 2012.04.19. 04:09:40

Érdekes írás
Tisztára úgy tűnik belőle mintha nem is léteznének női homoszexuálisok.
Aztán le lehet szűrni belőle, hogy "férfiatlan" testével elégedetlen fazonok lesznek csak homokosok. Nyilván akikre meg gerjednének és marhára férfiasak, azok között nincs is homokos.
Ja és az írást elolvasva biszexuálisok nem is létezhetnek még annyira sem mint a Lochnessi szörny ...

Biztos nem maradt ki legalább a harmada a szövegnek?

kaleidoscope · http://kaleidoscope.blog.hu 2012.04.19. 06:37:02

Elkeserítő, hogy a naponta előforduló újabb és újabb homofób indíttatású bűncselekmények (legutóbb pl: kaleidoscope.blog.hu/2012/04/18/ujabb_aldozat_3) ellenére a legtöbb szélsőségektől mentes, a többségi hetero társadalomhoz tartozó ember még mindig azon morfondírozik, hogy csak kicsit beteges dolog a homoszexualitás, vagy nagyon ahelyett, hogy saját ösztönös homofóbiáját leküzdve határozottan kiállna amellett, amit a jelen helyzetben minden tisztességes embernek képviselnie kellene: megengedhetetlen a homoszexuálisokkal szembeni minden féle támadás, és a homofóbiát erősítő, megalapozó ideológiák gyártása és hangoztatása.
Elkeserítő, hogy értelmes emberek annak ellenére képesek még 2012. 04.18-án is olyan írásokat publikálni, amelyekben már rég nyilvánvaló vált sarlatánságokra, emberek százainak életét megnyomorító hazugságokra (pl. Richard Cohen, a hazug, ártalmas és már régen lelepleződött ex-gay és exodus mozgalmak, stb.) hivatkoznak, pedig tudniuk kell, biztos, hogy hallottak már arról, hogy milyen botrányosan lepleződtek le ezek a csalók (kaleidoscope.blog.hu/2010/05/12/csalok_sarlatanok_tundoklese_es_bukasa és kaleidoscope.blog.hu/2010/03/25/narth_es_a_reparativ_terapia_moiralis).
Elkeserítő, hogy a mérsékelt, mértékadó magyar hetero többség odáig jut el, hogy azt írja: "Szép, hogy Mirkóczki Ádám aggódik a világ mai folyása miatt (vagy csak a népesedési ráta aggasztja), de ha megelőzésen gondolkodik, akkor nem annyira a büntetést kellene szorgalmaznia. " ahelyett, hogy az ilyen megnyilvánulásokra mindenki egyöntetűen és határozottan azt mondaná, hogy az ilyen homofób megnyilvánulások elfogadhatatlanok és súlyosan sértik Magyarország érdekeit azok, akik képesek a Parlament falai közé bevinni a homofóbiát, de azok is, akik ezt ott megtűrik (ld: kaleidoscope.blog.hu/2012/04/12/fegyelmit_lezsaknak).
És végül elkeserítő, hogy még mindig vannak, akik Szent Pál egészen másra vonatkozó, szövegkörnyezetéből egészen helytelenül kiragadott (Róm 1,24–27) részekre hivatkozva még mindig hirdetik azt az életveszélyes tévtanítást, hogy "Pál a homoszexualitást Istentől való elfordulásként határozza meg". Teszik ezt annak ellenére, hogy tudják: Pál apostol a rómaiak között dívó biszexuális orgiákra hívta fel a figyelmet, azokat ítélte el valóban Isten akarata szerint. Szót sem ejtett a mély szeretet kapcsolaton s egymás kölcsönös tiszteletén alapuló, homoszexuális kapcsolatokról, melyek egyértelmű és gyönyörű példájaként mutatja be a Biblia Dávid és Jonatán kapcsolatát, amelyről azonban nem vesznek tudomást a homofóbia rabságában és megkötözöttségében élő keresztények.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2012.04.19. 07:04:47

@cikus:
Nem ismerem a te esetedet, de a homo-heteró nem bináris, hanem kontinuum. Vannak csak kicsit buzik, meg vannak nagyon. Mint egykori leszbikus, biztos felfigyeltél arra, hogy a sok leszbikus nő (butch) igencsak férfias mind jellemre, mind testfelépítésre.

LeVay kísérletét később megismételték és találtak eltérést.

@Deutsche Gabbana:
"ezt csak azok tudjuk, akik valamennyire erintettek vagyunk"
Nemcsak :)

aritus 2012.04.19. 07:50:56

@kaleidoscope: figyelj, a 4 linked közül 3-ban nincs megjeleníthető tartalom. Csak a csalók és sarlatánok olvasható.

kaleidoscope · http://kaleidoscope.blog.hu 2012.04.19. 09:12:32

@aritus: köszi a figyelmeztetést. a kommentben már nem tudom korrigálni a linkeket, de a kaleidoscope blogban kipublikáltam a kommentet és abban korrigálom.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2012.04.19. 10:07:48

@aritus:
elkövette az a hibát, hogy a zárójel elé nem rakott space-t...

Keresztény szellemiségű luxuskurva 2012.04.19. 12:48:21

Állatok (szintén a Jóisten teremtményei) vajon miért buzulnak? Biztos azok is divatból meg a kulturális nyomás hatására...

VI. Béla 2012.04.19. 16:34:57

Na, micsoda buziparádé van itt ma!

Namely 2012.04.19. 17:25:03

@bbjnick:
"A párt sajtóosztálya portálunk megkeresésére közölte, hogy sajtópert indítanak minden olyan médium ellen, amely azt hazudja, hogy a Jobbik a homoszexualitás reklámozása helyett magukat a homoszexuális embereket büntetné."

"aki kiskorút szexuális devianciák gyakorlására rávesz, azt 8 évig terjedő szabadságvesztéssel sújtanák"

A két mondat üti egymást.

Amúgy Jobbik.... nem csinálnak semmit a Parlamentben, és mivel az ég világon semmire nem tudnak megoldást, így időnként előveszik a szokásos dolgokat: buzi, cigány, zsidó, külföldi, libsi. Lássák már, hogy ők is ott vannak. Mintha az igazi munkát helyettesíthetné a gárdamellény. Tuti nem ezért szavaztak rájuk többségében.

Mintha azt mondta volna a párt a választások idején, hogy "radikális változást".... na ja.... mint a többi párt esetében: ha valaki elég ideig él (a tempót nézve, még úgy 800 évig), talán megláthat valami változást is.

Addig pedig ctrl+c ctrl+v. Csak a tolvaj személye változik. Kész röhej, hogy valaki szemét ki lehet szúrni azzal, hogy a buzikra vicsoroghat, cserébe nem kérdezi meg, hogy hol vannak a beígért nagy tettek.

Persze lehet mondani, hogy nem ők vannak kormányon, de láttunk tőlük, pl egy alternatív számítást a költségvetésre? Vagy valamilyen megvalósítható megoldási javaslatot?

Lófasz....

Mindegy.

[legyint]

negondolkozz!majdénmegmondom! 2012.04.19. 18:07:30

@Namely: Szerinted a Jobbiknak mennyi esélye van változtatni, mikor a sok birka a Fideszre szavaz? Ott virulnak Fideszprolik a 2/3-ukkal és kormányozzák a szakadék felé az országot. Azért, mert nemzeti színek mögé bújtak, minden döntésükön látszik, hogy miféle "emberek".
De legalább Morvai kiosztja a férgeket az EU parlamentben, ha nagyon nekiállnak fújni ránk.
Ha pedig javaslatokat akarsz látni tőlük, akkor ne a szennymédiumokból tájékozódj, hanem a saját oldalaikról.

dr. pretender 2012.04.19. 18:14:31

szerintem a szexuális orientáció egy skála aminek a két végpontja a teljesen homoszexuális és a teljesen heteró állapot. a kettő között van egy rakás átmenet, és hiszem, hogy a többség bizony a két végpont között helyezkedik el.
a posztban szereplő megállapításokkal (pl. "Egy másik férfi nem oldhatta volna fel ezt a magányt. Ha mégis, akkor biztosan férfit teremtett volna mellé") lehetetetlen vitatkozni, de azt hiszem, nem is érdemes erre a szintre lesüllyedni...

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2012.04.19. 19:31:08

@dr. pretender:
Dehogynem, pl. meglehet mutatni az érvelés abszurditását. Egy öreglány mondta egyszer a faxról: "Ha Isten azt akarta volna, hogy telefonon levelezzük, akkor nem teremtette volna meg a postaládát."

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2012.04.19. 19:35:20

No de még mindig nem tudjuk, hogyan és miért költötte át a segédpüspök írásában tudományos hivatkozásként szereplő Dean Hamert a talita.hu keresztény női portál szerkesztője gondolkodás (és olvasás) nélkül a szadista gyilkos Ryke Geerd Hamerre?

Mi van a fejében, hogy a kettőt felcserélhetőnek tartja? És milyen gondossággal forgatta a segédpüspök művét, ha ekkora hibába futott bele egy sima kopipésztelés közben is? :-)

Ez színvonalas keresztény újságírás?

algi 2012.04.19. 20:24:22

Aki úgy véli, hogy a homoszexualitás választás kérdése, az úgy érzi, hogy őt csak egy döntés választja el attól, hogy egy azonos neművel lefeküdjön? Úgy érzi, képes lenne rá, de nem akarja? Ellenáll neki? Azért bűn a homoszexualitás, mert ha levetkőzné a civilizált erkölcsöket, akkor homoszexuálissá válna? Küzd ellene?

Deutsche Gabbana 2012.04.19. 20:55:03

@algi:
(nem a homoszexualitás választás kérdése, hanem az, hogy aki az, az elfogadja-e és vállalja-e az életformát. bár gondolom pont neked nem kell magyarázni :)

kaleidoscope · http://kaleidoscope.blog.hu 2012.04.19. 22:06:37

@Deutsche Gabbana: "nem a homoszexualitás választás kérdése, hanem az, hogy aki az, az elfogadja-e és vállalja-e az életformát" És ha nem fogadja el és nem vállalja, akkor mit kell tennie? Lemondania azokról a testi vágyakról, amiket a heterók kielégíthetnek? Annak ellenére, hogy a homoszexuálisok is képesek lennének erre a maguk módján, de akkor bűnt követnek el, és a társadalom jogosan megveti őket, néhány országban börtönbe zárja, vagy kivégzi, igaz? Ez így OK?

negondolkozz!majdénmegmondom! 2012.04.20. 11:53:49

Ne fogd vissza magad kisbarátom! Baszd meg a gyerekeket, az állatokat, mindenkit. Éld ki vágyaidat, valósítsd meg önmagadat, te perverz állat. Hiszen nem vagytok ti emberek, hogy uralkodjatok ösztöneiteken, csak az orgazmus fontos. Nem az emberi értékek, a család és a gyermeknemzés. A tudás örökítése utódaidnak.
Példálózz az állatvilággal, hiszen ahhoz közelebb állsz.
Nem?

Apeiron (törölt) 2012.04.20. 11:57:40

Ez a harmadik poszt itt a Konzervatóriumon, mellyel a Talita kapcsolatba hozható és melyet olvasva a hányinger kerülget.

Apeiron (törölt) 2012.04.20. 12:23:03

"Konzervatórium - a szabadság szemszögéből...."

alatta:

"Bármit is tesz egymással két férfi, szexuális együttlétük terméketlen marad, nélkülözi az értéket. Mert az egyik legnagyobb érték az életünkben a gyermek. Sokan azt mondják, két férfi is tud szeretni, tehát igenis szeretetteljes lehet egy homoszexuális aktus is! De a szexuális aktus a heteroszexuális kapcsolatokban is csak bizonyos lelki és fizikai feltételek mellett válik a teljes önátadás testbeszédévé. Szükséges hozzá, hogy felvállaljuk a másik életét és a gyermeket, aki esetleg megfogan. Kell még hozzá a hűséges, kitartó szeretet, és férfi és nő testi különbözősége."

Na röhögnöm kell. Ez egy viccblog. Tréfa. Geg.

Apeiron (törölt) 2012.04.20. 12:29:19

Konkoly Edit bemutatkozása:

"Tanár, újságíró, nyomdai segédmunkás, díszletfestő, sajtkészítő vagyok/voltam, aki néhány embernek barát, a lányaimnak anya, Istennek sokáig dacos és konok, ma már szelídebb gyermeke. Egy nagy és régi vidéki házban élek, ahová sokan jönnek pihenni.
Jó a fűben heverészni, hallgatni a madarak éneket, bámulni az ég szivárványos színeit. Jó kenyeret sütni, finomakat főzni, teázás közben beszélgetni. Jó gyerekeknek táborokat tartani, szőni, nemezelni, batikolni, papírsárkányt készíteni. Jó írni is."

Azt is hozzátehetné, hogy jó buzikat dehonesztálni. Pfej.

◄ ♥♥♥ Niki ♥ cica ♥♥♥ ► 2012.04.20. 12:35:59

Hahaha, egy szerencsétlen buzi sosem értheti meg ezeket a szavakat.

Szánni való Taigetosz szökevények. Nektek hiába éltek szerencsétlen elődeitek, genetikai zsákutca vagytok. A természet haszontalan kudarcai.

Célkereszt 2012.04.20. 15:10:40

Hm. Nem értem. A hozzászólásokat.

pounderstibbons 2012.04.21. 00:21:58

@Counter:

Hát igen, ez a Ryke Geerd Hamer eléggé nagy égés a cikk írójának, de gondolom Hamer-ra keresve ezt dobta a google...

A cikk vége viszont egészen normális/toleráns lett, amit nem szeretnék dícséret nélkül hagyni, de a népesedési ráta miatti aggodalmat azért nem igazán érzem túlzottan őszintének Mirkóczi képviselő indítványában, ha egyszer globálisan inkább a túlnépesedési rátával van probléma.
Ha lokálisan (esetleg pont egy körülírható populáció) alacsony születési rátájával van baja, akkor az meg a közlegelők problémája nevű nyomor és népirtás-esélyes játszmát hozhatja el. (Te túlnépesedsz? Akkor én is!...)

Azt viszont jelezném t. Konkoly Editnek, hogy ha a XXI. sz-i internetes publicisztikák világában akar működni, ajánlatos lenne, ha a cikkei után érkező kommentek relevánsabb felvetéseire legalább megpróbálna válaszolni és nem hagyná ezt másokra, akik ki tudja akarják/tudják-e a szerző álláspontját képviselni.

Vagy igyekezne úgy írni, hogy a cikkei megálljanak a saját lábukon, és ne sántikáljanak félreértett kérdésekre, rossz személynek írt válaszok és ellentmondásos hasonlatok között, mint pl. legutóbb:
konzervatorium.blog.hu/2012/03/07/hazassag_elotti_szex_valasz_tota_w_arpadnak/fullcommentlist/1#c16041997

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2012.04.21. 07:23:35

@pounderstibbons: Ha elolvasta volna Launt, benne lett volna Dean Hamer teljes neve az 50-valahányadik oldalon.

Másrészt ha feltesszük, hogy a google dobta ki neki a teljes nevet, akkor villognia kellett volna a piros lámpának:
Hamer Guitars
www.hamerguitars.com/ - Tárolt változat - Oldal lefordítása
The original boutique electric guitar custom shop. Featuring amazing guitar designs from Jol Dantzig and his team of world-class guitar builders.
Gyógyító eljárások
vesa.2esely.hu/drhammer.htm - Tárolt változat
A Dr.Hamer által felfedezett és kidolgozott Új Germán Medicina, a jelenleg ... Meglepetésemre úgy tapasztalom, hogy nem Hamer Dr. az egyetlen, aki az ...
Ki az a Hamer doktor? | Orvostudomány
www.ujmedicina.hu/.../ki-az-a-hamer-doktor.html - Tárolt változat
Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer (belgyógyász szakorvos, fizikus és a teológia magisztere). Dr, med. mag. theol. Ryke Geerd Hamer. Hamer doktor idén ...
Olvasószoba :: Orvostudomány a feje tetején - és ha mégis igaza ...
www.passzivjovedelem.hu/olvasoszoba_hamer.htm - Tárolt változatHamer doktor - kutatásainak több mint negyedszázada alatt megdöbbentő felfedezéseket tett. Ezek alapján azt állítja, hogy: A betegségek, amelyeket idáig ...

Azért a fülszövegek is árulkodóak, "a betegséges, amelyeket idái", "megdöbbentő felfedezés", "új germán medicina": lerí róluk, hogy legalábbis valószínűleg sarlatán, akiről így szólnak. Hát még ha utánaolvas, vagy netán google helyett/mellett wikit is használ.

No persze a teológiai végzettség lehet, hogy minden kételyt eloszlat.

Sólyom Tomi 2012.04.21. 08:08:53

A kedvencem az a keretes rész, hogy a "kutatók" hosszas keresgélés után nagy nehezen találtak 156 olyan buznyák párt, akik öt évnél tovább nem voltak hűségesek egymáshoz.

pounderstibbons 2012.04.21. 09:20:02

@Sólyom Tomi:
Ami külön vicces/tragikus, hogy ami egy kapcsolatot képes igazán hosszú távra bebetonozni, az nyilvánvalóan egy közös(en nevelt) gyermek. Na a gyerekeneveléshez (vagy a házassághoz) való jogot, pont azok nem akarják megadni a melegeknek, akik számonkérik rajtuk, hogy nem hűségesek.

Asidotus 2012.04.21. 12:03:24

Már az elején is butaságot ír a poszt szerzője. Hivatkozik egy Csongor nevű melegre, aki szerint a homoszexualitás vele születik az emberrel, majd azzal próbálja a szerző ezt cáfolni, hogy nincs rá bizonyíték, hogy örökletes lenne.
Épp ez az. Attól, hogy valami veled születik, még nem örökletes. Tipikus példája ennek a Down-kór. Az is vele születik a szerencsétlennel, de egyáltalán nem örökletes. Velünk született genetikai rendellenesség bőven lehet nem örökletes.

Deutsche Gabbana 2012.04.21. 12:28:47

@kaleidoscope: hát ez az, kegyetlenség más emberek lelki egészségén erőszakot tenni azzal, hogy hazugságba, láthatatlanságba kényszerítjük őket. minimális empátiával belátható.

Sólyom Tomi 2012.04.21. 16:32:10

@pounderstibbons: Sebaj, ma az orvostudomány már csodákra képes. A homoszexualitást még nem tudják ugyan gyógyítani, de a petefészket és a méhet ki lehet operálni, és így legalább Konkoly Edit és sorstársainak veleszületett betegsége (nevezetesen, hogy nőneműnek született) gyógyítható.

negondolkozz!majdénmegmondom! 2012.04.21. 19:07:33

@Sólyom Tomi: Édesanyád petefészkét kellett volna eltávolítani, mielőtt még megdugta a réten az a kecske vagy birka vagy ami volt az apád.

odav 2012.04.21. 22:44:45

Nehéz megszólalnom. Lehet, hogy valami ködkép takarta el a szemem a valóság elől. A kaleidoscope.blog.hu-n a megnevezhetetlennek tartott szerelmet próbálom leírni/megnevezni, s közben... egy ideológia által kreált emberként nevez meg az írás, mint ahogyan a szerző is ideológiailag megkreált alak, mégha nem is tudja...

Különben nem venne át paneleket, ítéleteket, és nem játszaná el, hogy megértő, miközben az empátia nyomát sem fedezzük föl...

Noha biztos vagyok abban is, hogy személyesen képes erre... Remélem, még nem veszítette el végleg a személyes én-jét, s nem lett belőle egy ideológia által vezérelt szerep, hagyma-ember, akiről ha lehántjuk a rétegeket nem találunk magot... csak a héjakat...

Végül csak emlékeztetőül: "az embernél nincs semmi csodálatosabb"... s az ember nem elvont valaki, hanem a saját életen át, gyönyörben és szenvedésben megformálódó személy...

Dr. No 2012.04.22. 00:17:15

"Bármit is tesz egymással két férfi, szexuális együttlétük terméketlen marad, nélkülözi az értéket. Mert az egyik legnagyobb érték az életünkben a gyermek."

Nehéz kihagyni a katolikus egyház legutóbbi botrányait, mint ziccert, de költői kérdésem a szerzőhöz: ezek szerint két férfi kapcsolata értéktelenebb, mint az a vérfertőzés, amiből gyermek születik?

nemecsek ernő áruló 2012.04.22. 08:31:26

@Azúrkék égbolt: Az zsír, mert a magyar meleg-felvonuláson évek óta nem riszál senki. Ha nem lennének ott a deviáns szkinhedek, a világ legszínvonalasabb esélyegyenlőségi felvonulása lenne.

Sólyom Tomi 2012.04.22. 10:28:20

@negondolkozz!majdénmegmondom!: Anyám nem fasisztoid hajlamú, mint K.E., és soha nem gondolta azt, hogy a heteroszexuális beállítottság betegség.

skipy 2012.04.22. 15:03:41

A bejegyzés olyan mértékben szánalmas, hogy az már vicc. Kb minden bekezdésben van egy teljesen nyílvánvaló rávezetés arra, hogy a buzulás (szándékosan nem homoszexualitást írok!) rossz dolog.

Kibújik belőlem a kisördög, de a főszerkesztőnő (író) miért nem ítéli el a leszbikus kapcsolatokat? (FYI: a kérdés költői)

negondolkozz!majdénmegmondom! 2012.04.22. 16:31:10

@Sólyom Tomi: Sajnos. Pedig megkímélhette volna az emberiséget a sallangtól egy vödörbe fojtással...

negondolkozz!majdénmegmondom! 2012.04.22. 16:35:15

@odav: "az embernél nincs semmi csodálatosabb"
Ezt ki állítja? Szerintem az élővilágnak erről merőben más a véleménye.

Sólyom Tomi 2012.04.22. 17:15:14

@negondolkozz!majdénmegmondom!: Próbáld újra, ezúttal lehetőleg magyarul. Már legalábbis, ha valamit közölni is akarsz.

odav 2012.04.22. 17:33:31

@negondolkozz!majdénmegmondom!: Szophoklész írta az Antigonéban. Pedig ott is történt elég szörnyűség.

odav 2012.04.22. 17:40:06

@cikus: A kiegyensúlyozottság, amiről írsz, nem féltetlenül abból következik, hogy megváltoztatták szexuális vonzódásukat. Következhet abból is, s én inkább ezt hiszem, hogy megszönt a személyiségük és a környezetük közti feszültség.

odav 2012.04.22. 17:41:52

@Deutsche Gabbana: Úgy hiszem, nagyon röviden és egyben nagyon találóan fogalmaztad meg a tanulságot: "hát ez az, kegyetlenség más emberek lelki egészségén erőszakot tenni azzal, hogy hazugságba, láthatatlanságba kényszerítjük őket. minimális empátiával belátható." Erről van szó!!!

negondolkozz!majdénmegmondom! 2012.04.23. 12:23:12

@odav: Tudom, hogy ki mondta. Nem ez volt a kérdés lényege. Persze, hogy az ember számára ő maga a legcsodálatosabb.
De a kényelmünk érdekében kiirtott természetnek is ugyanez vajon a véleménye rólunk?
Segítek: nem, szerintük az ember a Föld rákfenéje.

odav 2012.04.23. 22:37:58

@negondolkozz!majdénmegmondom!: Ok! Ebben igazad van! Én is így gondolom, de nem erről beszélgettünk eddig! Hanem arról, hogy az emberi méltóság a legfontosabb. És akkor talán nem zsákmányolnánk haszonért a földet!

Linda_ 2012.04.27. 00:43:43

@odav: ezen gondolkodtam már és... nehéz téma azért. Hogyan választod el, hogy a környezet nemelfogadásából jön a feszültség, vagy tőlük függetlenül, benned van a feszültség (esetleg is). Minden megoldás érdekel :]

Benke Szilveszter 2012.05.08. 22:55:56

A kommentek szövevényében bizony bevallom elkavarodtam, de így van ez, ha az ember nem gyakorolja. Az idézett forrásoknak és azok szerzőinek nem eredtem nyomába, ez is igaz. Viszont újból átolvastam a cikket, és ismét arra a következtetésre jutottam, hogy a szerző igyekezett több oldalról is körbejárni a témát, előítéletektől és indulatoktól mentesen, személyes tapasztalatokkal is átszőve közvetít egyfajta véleményt. Amivel természetesen lehet egyetérteni és vitatkozni is.

Sajnálom, hogy a kommentekben tapasztalható átlagos toleranciaszint nem éri el a cikkben tapasztalhatóénak a felét sem.

„A homoszexuális ember képtelen arra, hogy férfi voltát bensőjében találja meg, ezért azt biológiai-szexuális szinten keresi”– mondta C. G. Jung. - Ez szerintem nem feltétlenül csak a homoszexuális férfiakra igaz.

odav 2012.05.11. 22:11:57

@Linda_: szia! bocs, hogy ilyen soká válaszolok. nem az akartomon múlt. szerintem a feszültség mindig a külvilág és a belső önazonosság ellentétén múlik. sőt a belső feszültségnek külső oka van mindig: nem fogadnak el, másképp látnak... nem kíváncsiak arra, mit érzel-gondolsz te belül. az elvárások. de hát milyen elvárások és miért, és ki jogosult elvárást megfogalmazni?... csupa kérdés. egy biztos. aki az elvárásokhoz igazodik, magányos pillanataiban szeretne önmaga lenni...

Linda_ 2012.05.30. 10:36:12

@Almaleves: Vannak fajok, akik tudatosan döntenek erről? Mesélj! Milyen faj van rajtunk kívül, aki tudatos?

Linda_ 2012.05.30. 10:37:53

@odav: Na és mi van San Franciscóval? A meleg fővárosban, inkább a heterók érezhetik "furán" magukat, mégsincs köztük sem kevesebb depressziós, öngyilkos stb. Sőt, inkább több :-(

OLVASÓK SZÁMA

AKTUÁLIS TÉMÁINK

MANDINER

Nincs megjeleníthető elem

JOBBKLIKK

Nincs megjeleníthető elem

CREATIVE COMMONS

Creative Commons Licenc
süti beállítások módosítása