Hajléktalanok mindig lesznek veletek

Szilvay Gergely I 2011.11.16. 07:24

Most már mennem kell, ne haragudjon, de minden szerdán járok erre, még találkozunk – mondom egy hajléktalannak a Móricz Zsigmond körtér mellett, a Gellért-hegy egyik lépcsőjén. Köszönöm, és főleg  a beszélgetést, tudja, olyan ritkán tudok beszélgetni valakivel – válaszol a lépcsőn üldögélő úr. 

Hétfőn megszavazta a parlament, hogy ezentúl szabálysértésnek minősül a közterületen való életvitelszer lakás tényálladékának ismételt megvalósítása: azaz ha egy hajléktalant fél éven belül kétszer is azon kapnak, hogy kapualjban alszik, azt akár 150 ezer forintra is büntethetik, és a börtönkoszt is kinéz. Utóbbi indoklása: a pénzbüntetés nehezen hajtható be, így aztán nem igazán van visszatartó ereje. Bravó, micsoda meglátás. 

Mostanában sokan feltették a kérdést, elsősorban a Kocsis Máté-féle nyolcadik kerületi népszavazás kapcsán: hogyan nem veszik észre a parlamenti törvényhozók és a kormányzati, valamint önkormányzati döntéshozók, hogy tökéletesen felesleges félrekezelés hajléktalanokat pénzbüntetésre ítélni. Ezek szerint észrevették, valamiért viszont nem az tűnt számukra evidensnek, hogy akkor ezt a szabályt eltörlik (vagy módosítják, és mondjuk néhány speciális esetre korlátozzák alkalmazhatóságát), hanem hogy megfejelik. Bár azt hiszem, a börtönnek sok hajléktalan fog örülni, már ami a komfortérzetet illeti. Az ugyanis még a hajléktalanszállóknál is biztonságosabb elhelyezést jelent. Cserébe priusza lesz az embernek, ráadásul a hajléktalanok által emlegetett szabadságérzést sem igazán biztosítja. 
 
Mindenestre nehéz igazságot tenni, még nehezebb azon ügyben dűlőre jutni, hogy mi is volna a megfelelő szakpolitika a hajléktalan-kérdés kezelésére. Mostanában úgy tűnik, a kormány elsősorban rendvédelmi kérdésként tekint rá, míg bírálói arra hívják fel a figyelmet, hogy ez nem rendvédelmi kérdés. A Hírszerző által megdícsért Bús Balázs például azzal fordult Kocsis Mátéhoz: „a rendőr legyen rendőr, a szociális munkás legyen szociális munkás, a szegényekkel pedig a szociális munkás foglalkozzon, ne a rendőr”. Tegyük hozzá: az Új Ember katolikus hetilap pár héttel ezelőtti számában Vecsei Miklós, a Máltai Szeretetszolgálat vezetője Tarlós István fővárosi rendpolitikája kapcsán megjegyezte, hogy nagyon jól együtt tudnak működni a főpolgármesterrel, és kívülről talán úgy látszik, pusztán rendészeti kérdésként kezeli a hajléktalanok ügyét, de belülről kitűnik, hogy komplexebben áll a problémához, az ellátás, elhelyezés ügyét is gőzerővel igyekszik megoldani. 
 
A hajléktalanok kérdése talán az egyik legösszetettebb politikai ügy, amely mögött a szokásosnál is élesebben kitapinthatóak lehetnek a világlátásbeli eltérések: máshogy kezelnék a kérdést a más antropológiai, gazdasági, társadalmi nézeteket magukénak való irányzatok. Nem szeretnénk elmélyedni a szakpolitikai vitákban, mivel nem is értünk hozzá, ám annyit talán megjegyezhetünk: a hajléktalanok kérdése szociális, rendészeti, gazdasági és munkaügyi kérdés is egyben. 
 
Tulajdonképp megoldhatatlan gordiuszi csomónk van: a hajléktalanok többsége büdös, látványuk és viselkedésük az aluljáróban és az utcán nem javítja a közérzetet, turisztikai szempontból kifejezetten hátrányt jelentenek. Ugyanakkor a szolidaritás, pontosabban a caritas, a szeretet törvénye azt diktálná, hogy ne rúgjunk bele valakibe, akibe már így is eleget rúgott az élet. Ne csupán, és elsősorban ne köztisztasági, turisztikai, esztétikai, rendészeti problémaként tekintsünk rájuk. Hanem, hát ugye, emberként. Viszont: Kocsis Máté is rámutatott egy nem kicsi problémára, amikor azt mondta, minden település lássa el a saját hajléktalanjait, mert nem állapot, hogy mindenki a nyolcadik kerületbe megy. 
 
Mit lehet itt tenni, hogy az emberség is megmaradjon, a kerület túlterheltsége is csökkenjen, és voálá, mindenkinek jobb legyen? Nem állunk-e szemben a célok halmozásának problémájával, miszerint vannak célok, amelyek egyidejű, teljes megvalósítása kizárja egymást (klasszikus, politikatudományi tankönyvekben felhozott példája a szabadság és egyenlőség időnként már unalmas témája)? 
 
Szögezzük le: a társadalmi igazságosság eredetileg nem azt jelenti, amit sokak számára, köztük a mindig a szolidaritás (és a társadalmi igazságosság) jelszavával operáló civil önkéntes egyesületek számára, amelyek munkáját egyébként minden elismerés megilleti. A társadalmi igazságosság alapján nem „jár” semmiféle segély vagy szociális juttatás senkinek, sem a munkanélkülieknek, sem a „rászorulóknak”, sem a hajléktalanoknak (de még a családoknak sem, amik támogatását egyébként fontosnak tartjuk – de nem a „társadalmi igazságosság” miatt). A társadalmi igazságosság ugyanis klasszikusan az igazságossággal egyenlő (a társadalmi előtag teljesen felesleges): mindenkinek érdeme szerint. 
 
A segélyek, juttatások, a hajléktalanszálló nem „jár” senkinek, azt szerencsés esetben megengedheti magának az állam, hogy folyósítja, ha van miből, a caritas, a szeretet alapján. De nem az igazságosságén. (Itt a szeretet nem pusztán érzelmet jelent, ahogy a mai kor szentimentális értelmezése szubjektivizálta a fogalmat). Amint a Talita keresztény női portál szerzője írta: „jókora adag cinizmus kell ahhoz, hogy a hajléktalanok szabadságjogának tekintsük az utcai életet. Ahhoz pedig, hogy magas pénzbírsággal és elzárással büntessük őket, az az életszerűtlen elképzelés kell, hogy ennek visszatartó ereje lesz, és megoldja a helyzetet.”
 
Azért van az a sejtésem, hogy a területen jól jön az állami beavatkozás, mert valószínűleg csak az állam (no és az egyházak) rendelkezik olyan többé-kevésbé előre látható mennyiségű bevétellel, valamint infrastruktúrával és szervezési-koordinálási képességekkel, amellyel kiszámítható módon, hosszabb távon fenntartható egyfajta hajléktalan-ellátási intézményrendszer. Bocsáttassék meg nekem, hogy konkrétabban most nem vizsgálom a magyar helyzetet, azt azonban még hozzátenném: nyilvánvaló, hogy az állam/önkormányzat nem tudja teljes körűen kezelni a helyzetet, fellépése szükséges, ám nem elégséges. Ami elvárható, az egyfajta minimál-beavatkozás. A többi rajtunk múlik.
 
Ugyancsak bonyolult kérdés, hogy mit várhatunk el egy hajléktalantól. Aki elsősorban rendészeti kérdést lát az utcán lakók ügye mögött, az a dolgozni nem akaró, önként hajléktalan, lődörgő léhűtő képével operál. Biztos van ilyen is elvétve, ám ez ügyben talán mégis azoknak van több köze az igazsághoz, akik rámutatnak: mennyien kerülnek önhibájukon kívül utcára, és ott milyen leépülés vár rájuk, a régi motoros hajléktalanok pedig milyen mentális problémákkal küzdenek. Azaz a kérdés pszichológiai megközelítése sem mellékes. Nyilvánvalóan nem száműzhető a rendvédelmi tényező sem a hajléktalan-kérdésből, ahogy az élet más területeiről sem. A mértéke a kérdéses. A parlament most talán túllőtt a célon, mert ugye egy rendetlenkedő hajléktalant nyilván nem árt rendre utasítani a hatósági közeg tekintélyével, de a kényszerből utcán lakást magában büntetni, hát... elég nagy sorscsapás az magában is. 
 
Mindenek előtt: jó eséllyel sosem lesz olyan, hogy elfogynak a hajléktalanok, mert az államnak és esetleg a „civil társadalomnak”, a társadalom köztes intézményeinek sikerül mindenkit becsatornázni az „hajléktalanellátási intézményrendszerbe”, illetve mert a kiváló kormányzás miatt megszűnik a probléma, mert mondjuk mindenkinek lesz munkája. Nem lesz, a teljes foglalkoztatás álom, amelyre felé törekedni érdemes, de elérni sosem fogjuk, és nem biztos, hogy mindent érdemes megtenni érte. 
 
Eléggé populista érv, hogy az állam adjon mindenkinek munkát. Hol, mit, honnan, miből? Különösen érdekes az „állam adjon munkát” érve azok szájából, akik egyrészt ellenzik a közmunkaprogramokat, másrészt hangsúlyozzák, hogy a hajléktalanok (és a tartósan munkanélküliek) olyan pszichológiai problémákkal küzdenek, amelyek miatt nem tudnak munkát vállalni. Munkaerőpiaci kereslet és kínálat sosem egészíti ki egymást tökéletesen, mindig lesz olyan, hogy egyrészt vannak betöltetlen álláshelyek, másrészt vannak, akiknek nincs munkájuk. Nem csak az lehet probléma, hogy a két szegmens nem talál egymásra, hanem az is, hogy például a munkakeresőknek nincs megfelelő végzettségük, vagy alkalmatlanok az elvégzendő munka elvégzésére. Az állam/önkormányzat, logikusan, igazából csak az állami/önkormányzati, közszférában tudna munkát ajánlani, a magánszférát maximum kedvezményekkel tudja erre ösztönözni, de ez utóbbi felvet erkölcsi-gazdasági-pénzügyi kérdéseket, szóval nem biztos, hogy nyerő húzás. Ráadásul nem valószínű, hogy a hajléktalanokon segítene, mivel egy cég hozzá nem értőket nem fog kedvezményért sem felvenni. 
 
A köznek pedig nem feladata, hogy mindig a kereslethez „képezze hozzá” a kínálatot. Feladata-e a pszichológiai-mentális segítségnyújtás? A baj az, hogy a tapasztalatok alapján nem valószínű, hogy bárkit is annyira előre lehet segíteni, hogy végül elengedje a kezét a szociális munkás (ez a helyzet fokozottan igaz a börtönpszichológusok helyzetére. Nehéz meggyőzni arról egy 12 éves elkövetőt a fiatalkorúak börtönében, hogy a világ igazából gyönyörű hely, ahol elsősorban nem a farkastörvények uralják a terepet). Persze sokféle eset létezik: a kezdő hajléktalan és munkanélküli még megmenthető, de később egyre kisebb rá az esély. A mentális segítségnyújtás valahol – úgy látom – szélmalomharc, aminek már a szinten tartás is siker, azaz az, ha megakadályozzák, hogy valaki még inkább szétessen. 
 
Ez még persze nem jelenti azt, hogy felesleges a hajléktalanokra költött pénz. De gondoljunk bele, csak a nyolcadik kerületben százmilliós a nagyságrendje az összegnek, amiből sejthető, hogy a hajléktalanellátásra fordítandó összeg nem kalapozható össze könnyűszerrel. De az is kérdés, hogy jó üzenet-e az, hogy: ne aggódj, ha hajléktalan leszel, nem vállalsz munkát, majd az állam, önkormányzat felkarol, és ellát téged. Persze nem valószínű, hogy egy akármilyen tökéletes szociális ellátórendszer is valódi motiváló tényezőként hatna a lecsúszás felé. Még inkább ugyanez a helyzet az olyan ötletekkel, amelyet például A Város Mindenkié nevű szervezet vetett fel, hogy szállásolja el a nyolcadik kerület az üresen álló bérlakásokban a hajléktalanokat. Egyrészt igaza van Kocsis Máténak abban, hogy valószínűleg nem tudnák fenntartani a lakást. Másrészt az sem lenne jó üzenet (pedig nagy kísértés), ha mindent biztosítanak a beköltözők számára. Nem csak az anyagi vonzatok és az irgalmatlanul megnövekedő bürokrácia, hanem a bekezdés elején felhozott példamutatás miatt sem osztogathatunk lakásokat hajléktalanoknak (sem). 
 
Úgy tűnik, a hajléktalan-kérdés végső soron örökké fennálló patthelyzet. Az adakozás, személyes segítség kritizálói azzal szoktak előállni, hogy ez csak a „felsőbb osztályok” saját lelkiismeretének elhallgattatására szolgáló eszköz, ami függőségi helyzetet teremt a megajándékozott és az adakozó közt. Ők úgy látják, az adakozás csak a megoldás elodázása, „strukturális reformokra” van szükség, amely egyszer s mindenkorra megoldja a helyzetet.  Az állami szerepvállalást ha nem is ellenző, de azzal szemben szkeptikus hangok viszont épp az állam személytelen paternalizmusát kritizálják. 
 
Az egyházak elég nagy részt vállalnak szociális téren, és nehezen lehetne megvádolni őket a szolidaritás hiányával. Mégis, II. János Pál és XVI. Benedek is felhívta a figyelmet a személytelen, bürokrata állam negatívumaira. Utóbbi így fogalmaz Spe salvi kezdetű enciklikájában: „az emberi dolgok állapotát, a jó világot nem lehet egyszerűen struktúrák által biztosítani, bármilyen jók legyenek azok”, mivel azoknak „nem szabad hatályon kívül helyezniük az ember szabadságát. (…) Ha volnának olyan struktúrák, amelyek visszavonhatatlanul létrehoznának egy meghatározott – jó – világrendet, kiiktatnák az ember szabadságát, és így végső soron már nem is volnának jó struktúrák”. A pápa mégiscsak arra hív fel, amit a „strukturalisták” (nevezzük őket így) kifogásolnak: a személyes odafigyelésre, hogy a szenvedők, rászorulók, és köztük a hajléktalanok nem elsősorban anyagi ellátásra vágynak, hanem – mily meglepő – szeretetre. Mások is hangoztatták mostanában, hogy a hajléktalanság végső soron az emberi kapcsolatok hiányát is jelenti, sőt ez lehet az oka is. De rengeteg más ok is fennállhat. (Persze az államot is emberek működtetik és képviselik, az állam emberekből áll, és amennyiben az állami szerepvállalást a szociális munkás jeleníti meg, természetesen a dolog nem személytelen. De ez az ő személyes hozzáállásán múlik, nem a rendszeren.) 
 
Akivel én beszélgettem tavaly ősszel a Gellért-hegy lépcsőjén szerdánként, miután megkínáltam némi elemózsiával, és aki a tél beköszöntével eltűnt, például egy rokonával pereskedett (talán még pereskedik is) a házáért. Régen sikeres vegyész volt, viszont történt valami a családjával, amit most nem részleteznék. Baleset, no. Az ő esete is rámutat arra a pápák által is kiemelt evidenciákra, a személyes odafordulás fontosságára. Persze vannak olyan hajléktalanok is, akik ha bemegy velük az ember egy boltba, akkor rögtön válogatni kezdenek, hogy ne ezt, hanem azt vegyük meg nekik, vagy akik közlik, hogy ne kenyeret adjunk, hanem pénzt. Utóbbiak jó eséllyel a koldusmaffia markában vannak. Ettől még igaz az, hogy ha segítünk, akár beszélgetéssel, akár pénzzel, akár azzal, hogy megvesszük a Fedél nélkült, az udvarias hozzáállás sokkal többet számít, mint maga az adomány. Nincs megalázóbb, mint mordulva odadobni egy százast. 
 
Hajléktalanok mindig lesznek velünk, és mindig büdösek, ápolatlanok lesznek, és nem fognak végleg eltűnni a közterekről. Problémájukat sem állami sem önkéntes, sem civil; sem rendészeti, sem szociális, sem összetett módon nem tudjuk végleg megoldani, maximum valamennyire kezelni, enyhíteni. Fene tudja, a szép szó és erőszak milyen egyvelege vezet egy jobb megoldáshoz. Örök feladat ez mindenkinek, feladat a szeretet törvényének alkalmazására. Felhívás egy mikor jobban, mikor rosszabbul teljesített, örök gyakorlatra, amiben mindig marad restanciánk. 
 

Kövesd a Konzervatóriumot a Facebookon is!

 


A bejegyzés trackback címe:

https://konzervatorium.blog.hu/api/trackback/id/tr583385038

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Hajléktalan-holokauszt 2011.11.16. 20:47:35

Miközben az ezredforduló alterglob mozgalmai – óvatosan, visszafogottan – újra itt vannak köztünk, miközben az occupy speace minden „civilizációs harc” ellenére egyre nyíltabban megfogalmazza rendszerkritikai észrevételeit, mikö...

Trackback: Ne szarozz: építs te is diktatúrát! 2011.11.16. 10:39:35

A bölcs vezetők tökéletessége megkérdőjelezhetetlen, ezért szeretnek téged. Mert te csak a népet szolgálod, döntéseid a javukat szolgálják, a hatalmad pedig felelősségteljesen és bölcsen gyakorlod....

Trackback: Ne szarozz: építs te is diktatúrát! 2011.11.16. 10:39:35

A bölcs vezetők tökéletessége megkérdőjelezhetetlen, ezért szeretnek téged. Mert te csak a népet szolgálod, döntéseid a javukat szolgálják, a hatalmad pedig felelősségteljesen és bölcsen gyakorlod....

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Ékszíj 2011.11.16. 08:08:45

Sok sikert a hajléktalanok eltüntetéséhez!!! Jót tenne sok helynek!

kormányzó 2011.11.16. 08:31:02

@Csapágy:
Voltunk mint Ti,lesztek mint Mi.

Vidéki 2011.11.16. 09:18:24

Szilvay Gergely I 2011.11.16. 07:24 cikke feszegeti a hajléktalanok problémáját, de az utolsó bekezdés jól tükrözi, hogy nem látja ő sem tisztán, mi lenne a végső megoldás:

„Hajléktalanok mindig lesznek velünk, és mindig büdösek, ápolatlanok lesznek, és nem fognak végleg eltűnni a közterekről. Problémájukat sem állami sem önkéntes, sem civil; sem rendészeti, sem szociális, sem összetett módon nem tudjuk végleg megoldani, maximum valamennyire kezelni, enyhíteni. Fene tudja, a szép szó és erőszak milyen egyvelege vezet egy jobb megoldáshoz. Örök feladat ez mindenkinek, feladat a szeretet törvényének alkalmazására. Felhívás egy mikor jobban, mikor rosszabbul teljesített, örök gyakorlatra, amiben mindig marad restanciánk. „

A cikk elején viszont kibújik Szilvay Gergelyből az utópista, amikor ezt írja:

„Hétfőn megszavazta a parlament, hogy ezentúl szabálysértésnek minősül a közterületen való életvitelszer lakás tényálladékának ismételt megvalósítása: azaz ha egy hajléktalant fél éven belül kétszer is azon kapnak, hogy kapualjban alszik, azt akár 150 ezer forintra is büntethetik, és a börtönkoszt is kinéz. Utóbbi indoklása: a pénzbüntetés nehezen hajtható be, így aztán nem igazán van visszatartó ereje. Bravó, micsoda meglátás. „

Néhány naív utópista manapság is elfogadja azt a gondolatot, hogy az ékesszólás, a racionális érvelés a szép szó eltérít minden a potenciális törvénysértőt szándékától és ezért a kényszert ki lehet küszöbölni a társadalom életéből.

Élt egyszer egy szocialista író, Makarenko, aki egy híressé vált könyvet írt: „Az új ember kovácsa” címmel.

Ebben azt bizonygatta, hogy az antiszociális magatartás, a bűnözés egyedüli oka a rossz társadalmi berendezkedés (a kapitalizmus). Ha ez megszűnik és helyébe a szocializmus lép, megszűnik „embernek ember által való kizsákmányolása”, ezáltal a bűnözés is megszűnik. Nem lesz szükség kényszer alkalmazására a társadalom életében.

A szocializmus a Szovjetúnióban felépült, a magántulajdon leépült, létrejött az „osztálynélküli társadalom „, megszűnt „embernek ember által való kizsákmányolása”, mégis amikor Sztálin elvtárs meghalt, több, mint tízmillió ember sínylődött kényszermunka táborokban, köztük köztörvényes bűnözők is. Nem sikerült a kényszert kiiktatni a társadalom életéből, sőt hatalmas létszámú erőszakszervezetek működtek.

Ha egy józan ember megvizsgálja a való világot, érzékelheti, hogy mindig voltak és vannak olyan ragadozó természetű aberrált emberek, akik semmibe veszik normális embertársaik jogait, gyakran élvezik embertársaik megfélemlítését, megerőszakolását, megkínzását, megölését és akiket az ékesszólás, a racionális érvelés, a szép szó nem tud eltéríteni a bűncselekmények végrehajtásától.

Csak a kényszerítéssel lehet megakadályozni őket abban, hogy tönkretegyék embertársaik életét.

Miért követelik széplelkek, hogy a hajléktalanok hajlékként kisajátíthassák a frekventált közterületeket, azokat beszennyezzék, fokozva járványveszélyt.

Elgondolkodtak-e azon, hogy miért él sok külföldi hajléktalanként Magyarországon? Annyian hogy a csepeli sorozatgyilkosságot is külföldi hajléktalanok követték el.

Mi lehet mégis a logikus magyarázata annak, hogy ezek a külföldi hajléktalanok, mégsem a gazdag Ausztriában, Svájcban , Luxemburgban tanyáznak, hanem nálunk?

Ott nem olyan elvarázsolt alakok védik a „jogot”, mint nálunk.
Ott elfogadják a törvény előtti egyenlőség elvét.
Ott, ha valaki hajléktalanként nem tartja be a törvényt, akkor a szankció nem marad el.

Az emberi együttélés szabályainak megsértését (tehát nem a hajléktalanságot, hanem a kukázást, utcára vizelést, közszeméremsértést) Angliában több, mint egy évtizede büntetik elzárással.

Ott, talán a Golf-áramlat hatása alatt, józanabbá válhatott a döntéshozók gondolkodása és nem zárkóznak el a törvény előtti egyenlőség elvétől.

Ott a törvény a hajléktalanokra is vonatkozik.

Ezt nálunk még Szilvay Gergely is vonakodik elfogadni. Ezt talán a kontinentális éghajlat okozhatja?

Szilvay Gergely 2011.11.16. 09:20:16

@Vidéki: igenám, csak hogy nem mondtam azt, hogy egyáltalán nincs helye a rendészetnek a hajléktalanok kérdésében.

fidesz = házmesterek pártja 2011.11.16. 09:20:41

@Csapágy: ahogy az is jót tenne az internetnek, ha belőled meg rövid úton hajléktalan lenne.

Roy 2011.11.16. 09:22:59

@Csapágy: Belőled is válhat bármikor hajléktalan.
Akkor másképpen gondolkodnál. Sokak közül nem saját akaratukból váltak azzá.

fidesz = házmesterek pártja 2011.11.16. 09:29:34

@Vidéki: valamit te nagyon félreértelmezel.
Egyik oldalról próbáld elképzelni, hogy adott esetben te is utcára kerülhetsz! Vajon akkor mit fogsz csinálni? Nekem csak fél éjszakás tapasztalatom van e téren, de az is épp elég volt... :-(

Másik oldalról: nekem sem tetszik, amikor a sok hugyos-szaros-részeg, embernek már csak jóindulattal nevezhető roncs ott fetreng az aluljáróban vagy mondjuk a házunk bejáratánál, de... Amíg a hajléktalan szállókon nem tudnak olyan feltételeket biztosítani, hogy az is nyugodtan oda tudjon menni, aki képtelen megvédeni önmagát és a "vagyonát" a tolvajoktól, erőszakoskodóktól, addig tán nem kellene bűnözőként kezelni őket, pláne nem még hergelni is a magadfajtákat a szerencsétlenek ellen.

Viktus 2011.11.16. 09:41:16

A börtönökben annyi , de annyi a szabad hely :D a kisebb huncutságokért már így is várólista van, hogy mikor kell bevonulnia a delikvenseknek ...

Viktus 2011.11.16. 09:43:12

@Vidéki:

Nyugi Brüsszel is tele van velük sőt jóvalta többet látni belőlük, mint Pesten ... arabok, románok meg mindenféle népség.

Terézágyú 2011.11.16. 09:45:51

@Vidéki:
"Ott a törvény a hajléktalanokra is vonatkozik."

Nálunk a törvények senkire nem vonatkoznak.

Úgyhogy majd ezek után, ha ezt betartatják, akkor hurrá, RÁJUK vonatkozni fog.

SvenH. (törölt) 2011.11.16. 09:53:14

@al kotmány aláiro álamfö: "Másik oldalról: nekem sem tetszik, amikor a sok hugyos-szaros-részeg, embernek már csak jóindulattal nevezhető roncs ott fetreng az aluljáróban vagy mondjuk a házunk bejáratánál, de..."

ott az a DE !!!
add mar meg a cimed kuldom oda hozzad az itteni csoviket!
de aztan beengeditek ugy a lepcsohazba is, annyi emberseg szorult beletek?

Lófasz esti fényben 2011.11.16. 09:54:42

a fidesz politikusoknak is jobb helye lenne a bortonokben

Terézágyú 2011.11.16. 10:00:28

@SvenH.:
"add mar meg a cimed kuldom oda hozzad az itteni csoviket!"

demagógia rulez.

mi is küldhetünk hozzád olyanokat, akik meg minket zavarnak?

Zabalint (törölt) · http://sznobizmus.blog.hu 2011.11.16. 10:02:07

@Vidéki:
Egyszerű vagy, mint a faék. Amit a bűnözésről és a társadalomról írtál irreleváns, hiszen itt nem a bűnüldözés szigorodásáról van szó, nem arról hogy a hajléktalanok által elkövetett bűncselekményeket üldözze a rendőrség aktívabban, meg hasonlók, hanem arról, hogy gyakorlatilag azért büntessék, mert nincs hol laknia. Innentől kezdve az egész fejtegetésed a bűnözésről baromság, mert nem erről az ügyről szól.

Másrészt kisajátításról beszélsz, holott attól hogy az utcán fekszik egy hajléktalan, még el tudsz gyalogolni a munkahelyedre. Ilyen alapon folytathatnánk a büdös emberek kitiltásával, majd a ronda emberekével is. Meg az utcán lassan lépegető nyugdíjasokkal, akik akadályt képezhetnek a fiatal polgárok haladásánál.

Egyébként én ég külföldi hajléktalant nem nagyon láttam, mondjuk lehet, hogy a nickeddel ellentétben te nem is vidéki vagy, hanem fővárosi, mert ott elképzelhető, hogy sokan vannak.

portis · http://www.online-szallas.com 2011.11.16. 10:08:11

@Csapágy:
Hajléktalanok mindenhol vannak, még Svájcban is.
Genfben a főposta előtt már évek óta él egy.

Vidéki 2011.11.16. 10:08:44

@al kotmány aláiro álamfö:

Hajléktalan szállókra van szükség, olyan mennyiségben, amelyek képesek befogadni az összes rászorulót.

Ezeknek a színvonala nem kell, hogy elérje a Hotel Kempinsky szinvonalát, de felül kell múlnia mondjuk egy forgalmas aluljáró színvonalát, ahol nincsenek meg a higiéniai feltételek és télen a hőmérsékélet is kedvezőtlen lehet.

Aki nem hajlandó elfogadni a hajléktalan szállón a normális emberi együttélés szabályait azzal szemben kényszerítést kell alkalmazni.

Ha nem hajléktalanként egy szállodában szállsz meg, ott is létezik egy házirend, amit a nem hajléktalannak is muszáj betartani.

Nem szükségszerű, hogy a hajléktalan szállók túlnyomó többségét Budapestre a Józsefvárosba telepítsék.

Nem szükségszerű, hogy a hajléktalan válogathasson, mazsolázgathasson a szállóhelyek között.

Aki ilyen helyzetben van, minden segítséget meg kell ragadnia, akár egy vidéki hajléktalan szállót is.

Aki nem hajlandó elfogadni a hajléktalan szállón a normális emberi együttélés szabályait azzal szemben kényszerítést kell alkalmazni. Ők is állampolgárok, a törvény előtti egyenlőség elve rájuk is vonatkozik.

Ha valaki hajléktalan, az még nem jogosíthatja fel arra, hogy felette álljon a törvényeknek.

TrueY · http://qltura.blog.hu 2011.11.16. 10:09:43

@Roy: Hát igen. Valószínűleg, akit jobban fenyeget a "lecsúszás" veszélye, empatikusabban fordul ehhez a kérdéshez is. Nem véletlen, hogy az adakozók többsége szegényebb.

<kicsit off>
Amerikában van egy muki, aki süteményeket árul becsületkasszára. Azt mondja, hogy a pár fizetés nélkül elvitt süti még mindig olcsóbb, mint egy csomó árust fizetni. Ez a muki mondta, hogy a managerek ajtajai elő letett sütis kosár mellett lényegesen kevesebb pénz szokott lenni, mint máshol. Elgondolkodtató.
</kicsit off>

negondolkozz!majdénmegmondom! 2011.11.16. 10:10:09

Vagy be akar illeszkedni a társadalomba és tesz is érte, vagy vannak olyan bazinagy kemencék...

Plumper_ 2011.11.16. 10:16:53

@negondolkozz!majdénmegmondom!: tiszta náci gondolkodás. azt hihettük, hogy ettől 1945-ben megszabadultunk.

portis · http://www.online-szallas.com 2011.11.16. 10:20:13

@Vidéki:

Dehát milyen törvényt sért meg aki büdös és ül egy padon néhány szatyorral.
Teljesen fölösleges betarthatatlan törvényeket hozni.
Az élet nem mindig jólfésült és illatos...

Terézágyú 2011.11.16. 10:21:00

@Vidéki:
"Aki nem hajlandó elfogadni a hajléktalan szállón a normális emberi együttélés szabályait azzal szemben kényszerítést kell alkalmazni. Ők is állampolgárok, a törvény előtti egyenlőség elve rájuk is vonatkozik.

Ha valaki hajléktalan, az még nem jogosíthatja fel arra, hogy felette álljon a törvényeknek. "

Így van. Ahhoz politikusnak kell lennie, vagy legalábbis kell hozzá egy bömös.
De jó kiindulópont, ha hangosan bömbölteted a fülhallgatódat a buszon/villamoson, akkor MÁRIS felette állsz a törvényeknek.

fidesz = házmesterek pártja 2011.11.16. 10:25:21

@SvenH.: te szarházi nácipalánta! Ezzel most kurvára mellényúltál, mert rendszeresen melegedőnek használja néhány hajléktalan a lépcsőházunkat...

fidesz = házmesterek pártja 2011.11.16. 10:27:58

@Vidéki:
"Nem szükségszerű, hogy a hajléktalan válogathasson, mazsolázgathasson a szállóhelyek között. "

Kicsi paraszt! Gyere fel valamelyik nagyobb városba vagy Budapestre és nézd meg, milyen sorok állnak hideg estéken még így is a szállók bejáratánál! És nézd meg, hányan rekednek kint, a hidegben, mert kikerül a "Megtelt" tábla!
Imádom, amikor valaki ilyen okos tud lenni, miközben fingja sincs az egészről.
És akkor még szó sem volt a rendszeres lopásokról, verekedésekről, egyebekről, ami miatt a gyengébb, békésebb hajléktalanok inkább el sem mennek ezekre a helyekre.

fidesz = házmesterek pártja 2011.11.16. 10:29:15

@negondolkozz!majdénmegmondom!: kedvem lenne elbeszélgetni a kurvaanyáddal, hogy miért nevelt egy tetű nácit.

Anti Anyag (törölt) 2011.11.16. 10:36:14

Már megint egy szagértő blogger, aki a büdös életben nem volt hajléktalan.

Az ilyenek szoktak cigánytémákban is nagyon büfé lenni.

Leonard Zelig 2011.11.16. 10:44:11

@Vidéki: A szocializmus a Szovjetúnióban felépült, a magántulajdon leépült, létrejött az „osztálynélküli társadalom „, megszűnt „embernek ember által való kizsákmányolása”, mégis amikor Sztálin elvtárs meghalt, több, mint tízmillió ember sínylődött kényszermunka táborokban, köztük köztörvényes bűnözők is.

Ez vagy ostobaság, vagy csúsztatás, vagy sima orbáni történelemhamisítás.

A szocializmus a Szovjetunióban (rövid u) nem "épült fel". csak megpróbálkoztak vele. Lenin és Sztálin kiforgatta, és a maga képére formálta az idealisztikus elveket. Mint ahogy krisztusi társadalom sem épült fel soha, és Hoffmann Rózsa, Semjén elvtárs és társaik sem fogják soha felépíteni.

Vidéki 2011.11.16. 10:48:21

@al kotmány aláiro álamfö:

Írod: „És akkor még szó sem volt a rendszeres lopásokról, verekedésekről, egyebekről, ami miatt a gyengébb, békésebb hajléktalanok inkább el sem mennek ezekre a helyekre.”

Nem szükségszerű, hogy ez így legyen.

Széplelkek küzdenek azért, hogy a hajléktalanok territóriumába a rendvédelmi szervek ne tehessék be a lábukat, és hogy a hajléktalanok "ügyeiket" saját törvényeik szerint, egymás között "rendezhessék le".

SvenH. (törölt) 2011.11.16. 10:50:06

@al kotmány aláiro álamfö: te hugyosjóska vérkommunista!
ha ugyis szaratohelyek hasznalja nehany csovi akkor miert lenne gond meg nehany csovivel tobb?
tudod ha egybe vannak akkor melegebb is lesz az a lepcsohaz, neked se kell futeni

Vidéki 2011.11.16. 10:50:40

@Leonard Zelig:

Tévedsz: Sztálin elvtárs halála után a Szovjetunióban már a kommunizmust is elkezdték építgetni

Terézágyú 2011.11.16. 10:53:53

@Vidéki:
"Sztálin elvtárs halála után a Szovjetunióban már a kommunizmust is elkezdték építgetni"

Csak ezt mondták.
Tudod: hazudtak. Ezek ilyenek.

Martian (törölt) 2011.11.16. 11:01:37

@Vidéki: "Ebben azt bizonygatta, hogy az antiszociális magatartás, a bűnözés egyedüli oka a rossz társadalmi berendezkedés (a kapitalizmus). Ha ez megszűnik és helyébe a szocializmus lép, megszűnik „embernek ember által való kizsákmányolása”, ezáltal a bűnözés is megszűnik."

Remek diagnózis arra nézve, hogy a SZU-ban valójában se szocializmus (ezt pl. Svédország közelítette meg valamennyire), se kommunizmus nem volt, csak egy diktatórikus "rossz társadalmi berendezkedés".
:)

Martian (törölt) 2011.11.16. 11:13:26

Érthető szándék a közterületek megtisztítása, de azt nem a hajléktalanok rabosításával kellene kezdeni... vagy ahogy azt egy gyakran idézett bölcs ember kétezer éve megjegyezte:
"nem az ember van a törvényért, hanem a törvény az emberért!"

Dr. Trebitsch 2011.11.16. 11:14:07

Senki Alfonz jut eszembe, akit a világ összes országából kitiltottak, így már csak a legnagyobb titokban tartózkodhat a Földön.

A szállók tele vannak. A börtönök úgyszintén. Nincs más megoldás, fel kell szívódniuk...

De ne csüggedjünk, előbb-utóbb kidolgozzák a végleges megoldást, sikeres történelmi minták vannak hozzá.

DillingerEscapePlan 2011.11.16. 11:19:31

hát igen, ez nehéz ügy. mindenesetre leginkább ezért utálok pestre járni, mert tele van lepukkant emberekkel, egy percre nem lehet megállni közterületen várakozni mert tuti odajön hozzád egy hogy adj cigit vagy aprót vagy akármit.

T mint T 2011.11.16. 11:24:57

Igen erdekes, gondolatebreszto iras. Persze nem tudok minden soraval azonosulni, de nem is ez a lenyeg.

Engem a hajlektalanokban leginkabb az zavar, hogy kozegeszsegugyi szempontbol a legveszelyesebb (es legveszelyeztetettebb) tagjai a tarsadalomnak. Neha a kisfiammal kenytelen vagyok keresztulmenni gyalogszerrel egy-egy gocponton (Moszkva ter, Nyugati, stb.), ahol koncentraltan gyulekeznek. Az egy dolog, hogy a latvany es a szag nem epp szivderito, de sokkal inkabb aggaszt, hogy mikor kopnek egy antibiotikumrezisztens korokozt (Tbc es egyeb nyalanksagok) a gyerekemre (vagy ram). Odajon hozzam, penzt ker; nem azert fordulok el, mert milyen bunko vagyok, vagy mert a szagat nehezen viselem, hanem mert nem szeretnek ilyesmiket elkapni toluk. Ez az igazsag.

Gyakran azon gondolkozom, hogy nem kellene-e sokkal tobb nyilvanos tisztalkodohelyet (es WC-t) mukodtetni (akar ugy is, hogy az alkalmazottak nagy resze volt hajlektalan, aki tudja kezelni ezeket az embereket), ahol kimosakodhatnanak, par ora alatt kitisztittathatnak a ruhaikat, adott esetben egy orvos vagy apolo rajuk nezne.

Tudom, ez is penzbe kerul az allamnak, de a korhazi kezeles is penzbe kerul, ha esetleg valaki fertozest kap toluk.

Termeszetesen az eletviteluk kriminalizalasa (amennyiben valoban nem tortenik torvenysertes) nem megoldas, sot szerintem aljas huzas. De pl, ha valakit azzal "zaklatnanak", hogy "Papa, el kene menni egy nyilvanos furdobe, mert ez mar gaz", az szerintem elfogadhato merteku beavatkozas lenne az eletukbe.

szintetikus 2011.11.16. 11:26:04

Aki ezt a kezdeményezést jó ötletnek tartja, egyszerűen elmebeteg.

guy2 2011.11.16. 11:31:09

Be kellene látni, hogy manapság nem mindenkinek kellene dolgozni ahhoz, hogy mindenkinek legyen hol aludni és legyen mit enni, sőt még a tisztálkodást is meg lehetne mindenki számára oldani munka nélkül. Van olyan, hogy gépesítés, ami miatt sokkal többet termelünk, mint amit el tudunk fogyasztani, ezért is alakulnak ki a válságok, amikor már az embereknek nincs kedve többet vásárolni, a polc meg tele van. Az elvégzendő munkához képest az emberiség jelentősen túl van szaporodva. Támogatni kellene azt, hogy az emberiség legalább fele ne dolgozzon (cserébe ne szaporodjon), csak üljön egy kis helyiségben, és nézze a tévét, igyon valamit mellé (vagy szívjon). A kaját meg letennék az ajtaja elé.

Aki meg dolgozik, az nagyobb lakásban lakhatna, ami lehetne a sajátja, megengedhetne magának luxuscikkeket (pl. mobiltelefon), stb.

Martian (törölt) 2011.11.16. 11:31:15

@DillingerEscapePlan: ha látod, hogy kikerülhetetlenül közeledik, vedd át a kezdeményezést és lejmolj te tőlük!
:)

DillingerEscapePlan 2011.11.16. 11:33:39

@T mint T: sztem ilyen nyilvános fürdőhely meg mosógép-cucc tökjó ötlet lenne. illetve valami széf vagy értékmegőrző. csak ebből is azlenne hogy jönne a sok tapló ember akinek van lakása csak olcsóbb lenne ilyen helyen mosni meg fürdeni, és képes lenne kihasználni ezt a lehetőséget.

DillingerEscapePlan 2011.11.16. 11:35:57

@Martian: múltkor épp cigit vettem, ott álldigált a trafik mellett egy hajléktalan. már láttam a szemén hogy lejmolni akar, namondom rendes leszek. megvettem a cigit, bontom ki, már mondja is "tudsz adni egy cigit, hajléktalan vagyok", kivettem kb 8 szálat, odadom neki, gondoltam tök boldog lesz vagy valami, erre zsebrerakja, megszólal: tudsz adni egy kis aprót, hajléktalan vagyok. mondtam neki hogy most váltottam be azt cigire :)

tucano 2011.11.16. 11:42:05

Háát, hiába szeretne a dolgozat írója nyugodt észérvekkel egyensúlyozni, akkor is nácizmus, ami történik. Ha nem látja, akkor nem a fogalmazókészséggel, hanem az erkölcseivel van a gond.
Na, most hajléktalanok letudva, jöhetnek a drogosok, buzik, sapkások, bevándorlók, bankárok.

Mercel 2011.11.16. 11:43:40

Hello!

Kifejezetten jó poszt, (szerintem) és örülök, hogy több oldalról is körbejárta a kérdést.

Egy dologról viszont nem tett említést a Szerző, illetve csak utalt rá;
A hajléktalanokkal foglalkozó szervezetekre gondolok.

Azt mindenképpen érdemes tudni a témáról, és most nem a szeretett vezérünk és sleppje iránti ellenszenvem szól belőlem - hogy a kormányzat az elmúlt egy év során hatalmas összegeket, állami támogatásokat vont el, szüntetett meg.
Közeli ismerősöm dolgozik szociális munkásként, és ősszel egyszer nagyon csüggedten mesélte, hogy a hajléktalanokat segítő szervezetek kétségbeejtő helyzetben vannak/lesznek az elvonások miatt.

Amely elvonások (szokás szerint) abszolút mentesek voltak az egyeztetésektől - tárgyalásoktól, logikától.

Ha a kormányzat valóban (Értsd ténylegesen) meg akarná oldani a "hajléktalanügyet" akkor nem az lett volna az egyik első dolguk, hogy az üggyel foglalkozó szervezeteket ellehetetlenítsék.
Arról az apróságról nem beszélek, hogy számos kisegyház foglalkozik humanitárius tevékenységgel, akiknek a kigolyózása szintén csak azoknak az intézmények számát, súlyát csökkenti amelyek az elmúlt években ténylegesen tettek is valamit azért, hogy a hajléktalanok ne az utcán, és ne teljesen embertelen körülmények között éljenek.
A Wesley intézmények például ilyenek.

Az pedig teljes mértékben világos, hogy a kérdés kriminalizálása semmit, de semmit nem fog megoldani.
Pénzbüntetés? ÉS? Az életét nem tudta finanszírozni - azért lett hajléktalan - majd a büntetést be tudja fizetni ugye?
Börtön?
NEm megyek abba bele, hogy egy hajléktalan mennyire tehet arról, hogy hajléktalan lett - egészen szélsőséges esetek is előfordulnak attól kezdve, hogy valaki szétlinkeskedte az életét és elfogytak a lehetőségek addig, hogy valaki beteg lett, tragédia érte, kisemmizték, és egy szép napon arra ébredt, hogy nincs hová hazamenni.

Sajnos viszont azzal kapcsolatban egyet kell, hogy értsek a Szerzővel, hogy vannak akiken még lehet, (és kéne is) segíteni, és vannak akik már olyan szinten szétestek, és kivetkőztek önmagukból (Bár ők is eljutottak valahogy odáig..) hogy rajtuk már szinte lehetetlen segíteni.
Nyilván valamit tenni kellett - kell. De ennek nem az a módja amit ma az állam produkál / nem produkál.
Az állam részéről a legkönnyebb dolog egy kérdéskört bűnként feltüntetni, ugyanis onnantól kezdve lehet a rendőrség, és egyéb rendfenntartó szervek nyakába varrni az ügy elintézését.
És ki lehet pipálni egy pontot megint..

Azoknak pedig akik annyira egyszerűen és magas lóról látják az egész kérdést ajánlom, hogy próbáljanak meg pusztán életben maradni egy héten keresztül Budapesten étel, ital, kommunikációs lehetőségek, és leginkább fedél nélkül. Hirtelen nagyon fel fogják értékelni azoknak a hülyéknek a szerepét akik ételt/italt/fedelet , vagy akár csak egy mosolyogva de akár mogorván adott százast nyomnak a markukba.
De meg fognak tanulni félni is a saját embertársaiktól, minden egyenruhástól, minden csoportosan feléjük tartó embertől.

Embertelennek lenni könnyű, talán ezért is választják ezt az utat olyan sokan.

"Frigyes"

csoko20 2011.11.16. 11:56:18

Tök jó, hogy rendőrök majd hajléktalanokat fognak pátyolgatni cigányok, kurvák, tolvajok, rablók helyett. Külön jó, hogy a sittes cigányokat is hamarabb kiengedik a böribők, hogy legyen hely néhány alultáplált csövesnek.

Amennyi pénzt elbasznak erre, abból már egy-két melegedőt is fel lehetne húzni...

daito 2011.11.16. 12:12:43

Ez egy marhaság; ez az egész erőlködés, és mindenki csak a főbejáratot nézegeti.
Hajléktalanok, koldusok mindig és minden társadalomban voltak és vannak; az más kérdés, hogy egyes helyeken ezeket hogy kezelték. Azért, mert a sztálini vagy hitleri rezsim "megoldotta" a kérdést, attól még nem kellene őket példának venni, vagy mondjuk a fáraókat, esetleg az aztékokat.

Az emberi társadalom, mivel alapvetően versenyre van kihegyezve, ezért mindig veszteséggel is jár. A hajléktalanok a veszteség, a rendszer hulladéka; de más esetben is tudjuk, hogy a hulladék egy része valójában nem hulladék, csak az adott rendszer tökéletlenségéből adódóan került oda. Ez nem túl humanista megközelítés; de hajléktalan és hajléktalan között is van különbség; szerintem ezt is mindenki megérti.

Ez a büntessük meg, fizessen, kerüljön börtönbe dolog viszont bődületes hiba.
Nem azért, mert nem működhet; hanem azért, mert ez újabb, súlyos összegekbe kerülő feladatokat ró az államnak arra a részére - bűnüldözés, igazságszolgáltatás, bv - ami SÚLYOSAN túl van terhelve, ÉS alul van finanszírozva. Ergo, idővel úgyis ahhoz fog vezetni, hogy ennek rendszernek a dolgozói nem fogják, nem fogják TUDNI végrehajtani az ilyen feladataikat. Ma Budapesten egy betöréses, rablásos esethez nem ritkán órák múlva mennek ki a járőrök. De országos viszonylatban is; vannak tipikus, vagyon elleni bcs típusok, aminek felderítési mutatója tragikus. S emögött többek között az is áll; hogy KEVÉS a rendőr. De, ha elkapnak valakit, akkor utána még 2-3 év is eltelik, mire börtön közelébe kerül. (És akkor még lehet, hogy jogerős ítélet markában 4-8 hónapot otthon héderel, mert nincs hely a kóterben, az épp 190%-on üzemel.)

Ráadásul, ez a hajléktalan dolog, ha be is illeszthető ezen rendszerek feladatkörébe, bőségesen túlmutat rajtuk. A rendőr, ügyész, bíró, börtönőr által közrefogott rendszer arra képes, hogy bűnelkövetőt elkapja, elítélje és VISSZA IS TARTSON. Erre van kitalálva ez a rendszer. Ha az ember olyan tulajdonsággal rendelkezik; amin NEM TUD MÓDOSÍTANI, azzal ez a rendszer NEM TUD mit kezdeni.
Értelemszerűen, egy tolvaj elviekben visszatartható attól, hogy lopjon; egy gyilkolni készülő, hogy gyilkoljon; de egy homoszexuális ember ezért nem lesz heteroszexuális; egy vagyontalan, kitaszított ember nem tud visszalépni a társadalmi közegbe, ami kitaszította/kiengedte magából; mivel ehhez olyasmivel kellene rendelkeznie, ami nincs; és számára teljesíthetetlen.

Érthető a másik oldal ez irányú igénye; de meg kellene maradnia a racionalitásnak. Ha nem volna ennyi hülye a politikai vezetők között kormány és ellenzéki oldalon, akkor valaki csinálna egyszerű számítást.
Egy börtönbéli elítélt min. 150-200 ezer forintjába kerül az adófizetőknek; tessék utánaszámolni, hogy egy hajléktalan elfogása, utána a büntetőeljárás és maga a büntetés - legyen egy hónap: mennyibe is fog kerülni?
Az állam elmondhatja, hogy "na, egy csövivel kevesebb", és ez belekerült alsó hangon 300 ezer forintjába. (Amiből kijön 2 rendőr fizetése; de lesz az inkább 3.; arról nem beszélve, hogy akár 2-3 munkanélkülinek, hajléktalannak is adnának valami pimf munkát ebből.)

Roy 2011.11.16. 12:24:24

@TrueY: Sajnos egyre több embert fenyeget a lecsúszás veszélye. Egyre több ember fog az utcára kerülni. Sokan tartanak ott, hogy rezsit fizet, vagy eszik, vagy már egyiket sem. Ez a veszély már nem csak a legyszegényebb réteget fenyegeti, hanem a középosztály egy részét is.

komplikato 2011.11.16. 12:25:27

@SvenH.: Hát ez az. Szeretném látni, hogy nem csak rájuk. :(

komplikato 2011.11.16. 12:27:17

Az ugye mindenkinek megvan, hogy egy csomó lakáshiteles lakását, vélhetőleg a tudtuk nélkül, már szeptember-októberben bagóért eladták a bankok nagy cégeknek? Majd ha velük is tudatják és ki kell költözniük, akkor érdekes lesz az egész téma újbóli felvetése.

SvenH. (törölt) 2011.11.16. 12:38:15

@Kompli: te szerencsetlen hulye
persze mert nem kepesek kiberelni albit mi?

az hogy valaki hajlek nelkuli nem jelenti azt hogy szarban-hugyban fetreng kozteruleten te majom

idelle · http://egymondatban.blog.hu/ 2011.11.16. 12:47:06

itt tart a magyar értelmiség: jól beugrottatok a hajléktalan témának (is). meg még sok mindennek.

tessenek már körülnézni, hoyg milyen problémák vannak az országban, meg a városokban, meg a kerületekben.

erre mit csinálnak nagy okos politikusaink (PR- és marketing-tanácsadói)?

bedobatnak olyan gumicsontokat, amivel jól egymásnak lehet ugrasztani az embereket, akik addig sem a nagyobb problémákkal foglalkoznak.

gratulálok mindenkinek!

egyébként meg: ahogy a dolgok állnak, egyre több és több hajléktalan lesz. ennek gyökere kb. egy (két-, há-, négy-, stb.-) milliószor nagyobb probléma, mint az, hogy egyes kimosakodott parasztok nem bírják a hajléktalanok látványát.

T mint T 2011.11.16. 13:18:11

@DillingerEscapePlan:
Mondjuk szerintem egyreszt nem sokan osztoznak szivesen a hajlektalanokkal egy furdoben vagy mosogepben. Masreszt meg ha egyesek annyira szegenyek, hogy ugyan van lakasuk, de ezzel eszszeruen tudnakn sporolni a villannyal meg a vizzel, am legyen! Ezt azert meg elbirja a tarsadalom.
Egyebkent egy ilyen kozmosoda kornyezetvedelmi szempontbol is elonyosebb, mint minden haztartasban egy kulon mosogep (foleg a szennyviz miatt).

T mint T 2011.11.16. 13:22:13

@negondolkozz!majdénmegmondom!:
egyreszt nem kimosakodott paraszt vagyok, amsreszt nem a latvanyat nem birom a hajlektalanoknak, hanem az egeszsegugyi vonzatukat. De arra mar nem vetted a faradtsagot, hogy elolvasd a tobbi hozzaszolast is.
Ha intelligensebben fogalmaztal volna, azt mondanam, hogy van igazsag abban, amit mondasz.

negondolkozz!majdénmegmondom! 2011.11.16. 13:35:12

@T mint T:
Te biztosan nekem akartál írni, Pumukli!? :))

Zabalint (törölt) · http://sznobizmus.blog.hu 2011.11.16. 13:38:17

@idelle:
Szvsz szerves része ez is a kormány politikájának, és nem csak egy gumicsont. Az elv a lényeg, hogy bármit megtehessen a kormány 1-1 réteggel úgy, hogy a többség még tapsol is hozzá, nem gondolva, hogy ő is sorra kerülhet. A hajléktalan kérdés valóban nagyon kis szelete az egésznek, de jól mutatja a fideszes gondolkodásmódot.

negondolkozz!majdénmegmondom! 2011.11.16. 13:39:38

@al kotmány aláiro álamfö: őrjöngjél csak, imádom amikor a zsidó csürhe nácizni kezd. Szar lehet neked, hogy a saját testvéred az apád!

magino 2011.11.16. 13:42:22

Nem kell sajnálni a hajléktalanokat.Kipróbáltam,és kiültem én is egy hétköznapi napon a nyugati lépcsőjére,és 3h-át maradtam.Rendesen fel voltam öltözve,tiszta voltam.Megvolt az óránként 1000ft-om.Aztán kiültem péntek délután a legnagyobb hőségben megint 3h-át,és lássatok csodát,megint megvolt az óránként 1000ft-om.Kérdem én:a hajléktalan aki tarhál,miért nem tud ebből megélni?Számoljunk:Napi 8h-át ül kint,és akkor egy hét alatt keres 56 ezer ft-ot!!!!!
Tovább nem is számolok.Ebből miért nem tud lakást bérelni?Miért nem tudja kimosni a ruháját? És fürdeni?
Ja,nem kellene elinnia a pénzét.Emberek!!Ebből az 56 ezerből még csak nem is adózik!!
Lecsuszott?Ebből akkor is ki tudna jönni,ha AKARNA!!!
De senki nem kényszeríti erre,mert kap INGYEN enni,ruhát,és ez neki jó.
Nézzétek meg a Moszkva teret egy ilyen ingyen ebéd után,milyen koszos,és szemetes.Miért nem takarittatják ezekkel az emberekkel el maguk után amit szemetelnek???
Te hol keresel heti 56ezret?Ki ad neked ingyen kaját?És kit röhög ki a hajléktalan?Téged barátom.

T mint T 2011.11.16. 13:46:01

@negondolkozz!majdénmegmondom!:
nem, de nem tudom mi tortent, mert Idelle-nek akartam cimezni, de ez jott ki belole. Biztos valamit en rontottam el, de a dolog Idelle-nek van szanva, nem neked... Bocsi!

Terézágyú 2011.11.16. 13:50:14

@magino:
"Nem kell sajnálni a hajléktalanokat."

Ja, akkor jó.

hááááát 2011.11.16. 14:03:49

Ott van egy csomó üres gyárépület, lerobbant régi orosz laktanyák amiket szépen saját kezüleg felújithatnának. Pont nem is olyan rég láttam az Index-en egy videót a kiskunhalasi reptérről ahol enm tudnak mit kezdeni a reptér melletti laktanya területével. nesze ott van.

Na és akkor elvinni oda az összesett, majd amelyik távozik és újra az utcán kezd el élni szépen megbüntetni.

Mellette közmunkaprogram. Ha valamilyen ok folytán el tudja hagyni ezt, (talál állást, ki tudd fizetni egy albérletet, esetleg családja visszafogadja, stb.) Már megérte az egész.

Ez megoldás lenne, de azt a választ kaptam Kocsis úrtól:- Jó hogy nem deportálni akarom őket.

Én esélyt adnék, ő meg kötelet. A keresztény polgári párt. Lófaszt

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2011.11.16. 16:07:17

@Szilvay Gergely:

Tudom, nem oszt, nem szoroz, de azért csak leírom, ha már kigondoltam: ez a poszt lényegében nem egy katolikus poszt, hanem egy kötcseiánus poszt! Ez nem egy fiatal katolikus újságíró posztja, hanem egy olyan jobboldali értelmisié, akinek, ugyan, sok minden nem tetszik, de lényegében elfogadta a kötcseiánus játékszabályokat.

"(…) Az elit irodalom (…) nagyon világosan megmondja: ahhoz, hogy az elit teljesíthesse a kultúrateremtésen keresztül fennálló kötelezettségét, néhány létformát nem választhat – már amennyiben szépen, nemesen és választékosan kíván élni. Ez az a minta ugyanis, ami kívánatos lenne, ha a társadalomban elterjedne. Szépen, nemesen és választékosan márpedig nem lehet élni, ha az elit az önteltség állapotában van. Akkor sem, ha az önelégültség, akkor sem, ha a törtetés állapotában van, akkor sem, ha az állandó támadás, vagy éppen a szorongás állapotában leledzik, s akkor sem, ha a számonkéréstől való félelem, az önvédelmi reflexek vagy az állandó önigazolási kényszer határozza meg mindennapjait. Ezt mind el kell kerülni. Úgy gondolom tehát, hogy a következő kulturális kormányzatnak az a dolga, hogy a magyarországi kulturális elit számára ezeket a létformákat elkerülhetővé tegye, és a nyugodt lelkiállapothoz, a teremtő alkotáshoz, valamint a szép, nemes és választékos élethez szükséges feltételeket megteremtse és biztosítsa." --- mondta Orbán Kötcsén.

No, szóval, csak semmi "önigazolási kényszer", ha elfogadjuk, L*zár J*nos axiómáit az emberi minőségről, Orb*n V*ktor axiómáit az emberi méltóságról és így tovább, akkor majd megteremtetik nekünk "a nyugodt lelkiállapothoz, a teremtő alkotáshoz, valamint a szép, nemes és választékos élethez szükséges" (szóval, mindaz, ami szükséges).

De ha elfogadjuk ezeket az axiómákat, akkor már hogyan is mondhatnánk ki az "önteltség", az "önelégültség", s. pláne, "szorongás" nélkül, hogy a jelen hatalom egy önbecsapó és nemzetrontó spirálba csavarta bele magát?! Ehelyett hebegünk-habogunk (innenisnézhetjükonnanisnézhetjük), visszafelé is elolvassuk a pápai enciklikákat, hátha akkor kevésbé élesen utasítják el azt, amivel szembesülni vagyunk kénytelenek. Pedig, mi ne tudnánk megkülönböztetni a szegénység fogalmát a hajléktalanság fogalmától?!

Uff!

ü
bbjnick

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2011.11.16. 16:09:55

@bbjnick:

az "önteltség", az "önelégültség", s. pláne, "szorongás" nélkül= "önteltség", "önelégültség", s. pláne, "szorongás" nélkül

fidesz = házmesterek pártja 2011.11.16. 17:37:01

@negondolkozz!majdénmegmondom!:
Édesem! Azért, mert anyádnak fizetett a szomszéd nyilas házmester, hogy dugassa meg magát a kecskéjével és ebből a kefélésből jöttél létre te, még ne hidd, hogy mindenki hozzád hasonló korcs! :D

fidesz = házmesterek pártja 2011.11.16. 17:38:46

@magino: hazudsz.
Ha másból nem is, abból biztosan tudható, hogy ha kiültél volna a nyugatinál, a helybéli maffia minimum kipofozott volna a térről...

fidesz = házmesterek pártja 2011.11.16. 17:39:57

@T mint T: úgy őszintén, egy ilyen korcs, gerinctelen nyilaspöccsel minek állsz le "társalogni"?

negondolkozz!majdénmegmondom! 2011.11.16. 18:25:22

@al kotmány aláiro álamfö: te szerencsétlen fasiszta zsidó seggfej. Hány gyereket öltek ma meg büszkén a rokonaid? Jól megy a haláltábor-biznisz, te kis szarfaszú nyomorult féreg?
Remélem felkoncolnak a metéltfarkú haverjaid és mehettek Sztalinnal és Hitler haveroddal pertut inni. Gondolom anyádat is valami vak párttitkár vagy ÁVH-s csinálta föl az Andrássy 60-ban a pinyóban. Ilyen pétergáborféle kis gerinctelen, azért lettél ilyen nyomorult féleszű.

TrueY · http://qltura.blog.hu 2011.11.16. 21:06:10

@Roy: Hát igen. Sajnos nem dübörög a gazdaság, és az Orbáni cirkáló is belassult. Bár inkább süllyedni látszik... :( Ilyen dilettáns gazdaságirányítással nem is fogunk kilábalni. Viszont legalább a budapesti vezetés is rosszul kezeli a hajléktalan problémát. Nem hiszem, hogy jó megoldás lenne, ha dutyiba dugdosnák őket...

komplikato 2011.11.16. 21:10:11

@SvenH.:
" te szerencsetlen hulye
persze mert nem kepesek kiberelni albit mi?"
Ha elég csórók akkor simán nem. Azt vágod, hogy mióta a lakásokat bagóért lehet csak eladni, meg sokan szívnak a havi törlesztővel közben igen rondán felmentek az albérlet árak? De én legalább, másokkal ellentétben itt, nem tagadom, hogy lehet hülyeséget írók.

"az hogy valaki hajlek nelkuli nem jelenti azt hogy szarban-hugyban fetreng kozteruleten te majom"
Ezt meg biztosan nem nekem írtad, mert ebben a témában nem az én szám habzott itt.

Martian (törölt) 2011.11.16. 22:34:17

@magino: "Lecsuszott?Ebből akkor is ki tudna jönni,ha AKARNA!!!"

Ha valaki eleve "lecsúszik", többnyire hasonlóan beszűkül a tudata, mint egy fecskendőért remegő heroinistának... ebből úgymond akarattal kijönni csaknem olyan nehéz, mint nyomorék gyerekből olimpiai bajnok atlétává lenni (volt rá példa, de kb. egy a millióból).

Vagy ahogy Feynman a könyvében megírta a hipnózis alatti élményeit: "tulajdonképpen fel tudtam volna emelni a karomat, de valahogy semmi sem vitt rá, hogy megtegyem".

peetmaster · http://nemdohanyzom.blog.hu 2011.11.17. 15:00:23

én csak egyet kérdeznék a cikkhez:

„jókora adag cinizmus kell ahhoz, hogy a hajléktalanok szabadságjogának tekintsük az utcai életet.“

vs.

„II. János Pál és XVI. Benedek is felhívta a figyelmet a személytelen, bürokrata állam negatívumaira. Utóbbi így fogalmaz Spe salvi kezdetű enciklikájában: „az emberi dolgok állapotát, a jó világot nem lehet egyszerűen struktúrák által biztosítani, bármilyen jók legyenek azok”, mivel azoknak „nem szabad hatályon kívül helyezniük az ember szabadságát. (…) Ha volnának olyan struktúrák, amelyek visszavonhatatlanul létrehoznának egy meghatározott – jó – világrendet, kiiktatnák az ember szabadságát, és így végső soron már nem is volnának jó struktúrák””

Akkor most hogy állunk a szabadsághoz?

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2011.11.24. 21:18:21

még nem olvastam el teljesen a posztot, de szállókat kellene a hajléktalanoknak létrehozni, ahová a rendőr kötelezően odavinné, mindet.

mi itt a probléma? miért kell ezen annyit lovagolni?
pénzpénzpénz

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2011.11.24. 21:38:57

Eléggé populista érv, hogy az állam adjon mindenkinek munkát. "

szemétszedés, csikkszedés, graffitieltüntetés, csendőrködés esetleg, előbbi három ideális feladat egy hajléktalannak.

elolvastam a posztot, nem lettem okosabb, ugyanaz a véleményem mint az előbb, én átvágtam ezt a "megoldhatatlan gordiuszi csomót"
egyetlen jó dolog lett volna a posztban, megkérdezni ezt a hajléktalant, hogy ő mit szeretett volna, mi a véleménye a törvényekről, miben kellene szerinte változtatni,.

"s nem fognak végleg eltűnni a közterekről."
ez csak akarat kérdése

Szamiz67 2011.11.25. 10:21:30

Szépen haladunk egy csinos államcsőd felé, az államháztartás idei hiánya 7% , a jövő évi is úszik már (papíron persze világcsúcs...) és a konzervatorium.blog csöndben van?

OLVASÓK SZÁMA

AKTUÁLIS TÉMÁINK

MANDINER

Nincs megjeleníthető elem

JOBBKLIKK

Nincs megjeleníthető elem

CREATIVE COMMONS

Creative Commons Licenc
süti beállítások módosítása