A kultúrharc mellett

Konzervatorium I 2011.01.03. 07:37

2010-ben jelentős változás történt az országban, nem túlzás talán a rendszerváltás évei után a legjelentősebbnek nevezni. Egy politikai erőnek először van lehetősége arra, hogy a jogállamiság keretei között gyökeresen átrendezze a kialakult kereteket, sőt, esetleg a tartalmakat is. Az, hogy ez szerencsés-e, vagyis a tartalmi átrendezés, vagy jobb megvárni, amíg ezt az idő elvégzi, egy másik kérdés. Amennyiben ilyen, komoly, minőségi átalakulásra van törekvés a kormányzat részéről – márpedig mind a NENYI, mind pedig a miniszterelnök erre vonatkozó nyilatkozatai ezt látszanak megerősíteni – akkor bizony adósságok halmozódtak fel az elmúlt évről, a kétségtelen eredmények mellett is. Az alábbi lista egyrészt a kormányzatnak a társadalom (a nemzet) felé fennálló adóssága; másrészt a mi adósságunk is önmagunk felé.

Máthé Áron írása


A kultúra leértékelése

A Fidesz egyik meghökkentő húzása volt, hogy kultuszminisztérium helyett a kulturális ügyeket mindössze egy államtitkárság erejéig szorította be a Nemzeti Erőforrások Minisztériumának nevezett konglomerátumba. Pedig, a kultúra minden – az emberi világ sajátossága, hogy nem csak a megtörtént események számítanak, hanem szinte azzal egyenlő módon az azokról szóló narratíva is. Ráadásul, ahogy mondani szokás, az élet utánozza a művészetet és nem fordítva. Ha az átmenet húsz zavaros évéről beszél az új kormányzat, akkor ez bizony annak is köszönhető, hogy a posztkommunista baloldal nagyon erős kultúrfölénnyel indult, az ő narratívájuk uralta a közbeszédet.

Nem elsősorban a politikai újságírásra gondolok, hanem minden egyébre is, amivel igyekeztek megszabni azt az irányt, ahogy Magyarország élt. Volt egy életstílus, egy világszemlélet, és megvoltak ehhez a sztárok, akik mindezt hitelesítették és népszerűsítették. Ez a narratíva mára meglehetősen erodálódott, tekintve, hogy kiderült: nagyon messzire szakadt el a valóságtól. Jellemző, hogy sokan egyáltalán nem értik, hogy a mostani kétharmados győzelem eredményeit nem mindenféle jogtechnikai megoldásokkal lehet hosszú távra megőrizni, hanem a lelkekben bekövetkező változásokkal. Sokan ódzkodnak a kultúrharctól, arra gondolva, hogy az általános politikai zsibbadtságot igazán kár lenne ilyesmivel felrázni. Nos, dobszóval tényleg nem lehet verebet fogni. De azon az úton, amely a Terror Háza Múzeum megnyitásával kezdődött el, tovább kellene menni a szimbolikus térben.

Meg lehet találni az olyan ötleteket, amelyek nem a koronaúsztatáshoz vagy a Hídemberhez hasonló ellenérzést váltják ki, hanem ellenkezőleg, sikerességükkel széles körben változtathatják meg a társadalmi közgondolkodást. Ilyen szempontból a Petőfi Rádió cincálása sajnos eklatáns ellenpélda: a Petőfi nem csak hogy az egyetlen működőképes ötlet volt az elmúlt nyolc évben, de egy stratégiai öngóllal is felért a baloldal részéről. Szintén ellenpélda az értelmiségellenes „plebejuskodás” és a stadionépítés. A látványos, nagyobb ügyek hanyagolása mellett az aprómunka sem folyik: utcanevek cseréje, lejárt szavatosságú szobrok eltávolítása, minden olyasmi, ami megfosztja szimbólumaitól azt a magyar baloldalt, amely a múlt században nem egyszer vágta haza az országot.

Természetesen ne legyen félreértés: a nemzeti kultúra ápolása nem ebből áll, és nem is ezért kifogásoltam a kultuszminiszteri tárca hiányát. Azonban ez is a része annak a feladatnak, amely identitásunk megerősítését és egy nemzetközi szinten is sikeres „brand” építését szolgálja. Erre már volt egyszer példa a magyar történelemben. Bármilyen közhelyszerűen is hangzik ez, a Klebelsberg-féle kultúrpolitika bizony az egyik magyar sikertörténetet jelentette. A kultúrfölény nem csak üres szó volt. Okkal félnek a hivatásos rettegők a Corvin-láncok csörgésétől.
    
Az amorf pártrendszer

Nehogy azt higgye valaki, hogy az SZDSZ-t és az MDF-t siratom. Kimúlásuk jelképe annak, hogy talán tényleg véget ért egy korszak. Ugyanakkor „Fideszország” lelkes propagálóit muszáj emlékeztetni kell rá, hogy ez nem Fideszország, hanem Magyarország, és mint ilyen – összefüggésben a kulturális kérdésekkel – sajnos nem csak nyomokban tartalmaz MSZP-t és hasonlókat. A „centrális erőtér” elméletének és gyakorlatának kidolgozói nem vették figyelembe a régi bölcsességet, miszerint nemcsak a barátokat, de az ellenségeket is körültekintően kell megválasztani. Jelenleg egyiket sincs igazán miből. Az MSZP, mint párt – de nem mint érzésvilág! - döglött kutya, az LMP túl sokat nem mutatott, a Jobbik pedig állandóan a bőrfejűek és a focihuligánok világába pozícionálja magát. Ez az ellenzékmentes, zsibbadt helyzet egyelőre kedvez a gazdasági tűzoltásnak, de hosszabb távon nehezen lesz tartható és nem is biztos, hogy szerencsés. Ahogy feljebb a kultúrharc mellett törtem lándzsát, itt is meg kell jegyeznem: kissé orwellinek tűnhet ugyan, de az állandó győzelem útja az, ami a politikában járható - arról nem is beszélve, hogy a verseny a politikai piacon sem káros jelenség. Ettől függetlenül is vonzóbb számomra a lengyel példa, a két nagy jobboldali tömörüléssel. (Igazán nem akarok bántani senkit, de a KDNP-t nem tartom a Fidesztől függetlenül létező, jelentős entitásnak).

A biztonsági szervek kérdése

Ha valaki kinyitja a történelemkönyveket, akkor 1944. őszére lapozva feltűnő lesz, hogy a szovjetek mögött érkező kommunisták első dolga volt a politikai rendőrség és általában a karhatalom kézbevétele, illetve a honvédségi nevelőtörzsek felállítása. A legjobb elvtársakat küldték be a szervekhez. Ehhez képest 1990-től nem történt hasonló kaliberű változás sem a titkosszolgálatoknál, sem a fegyveres erőknél. A váltás a „szakmaiság” jelszava alatt maradt el. (Emlékszünk rá, hogy Horn Gyuláék is „szakértői kormány” voltak.). Mindennek ára volt. Megfordítva a kommunista szlogent: Magyarország nem bástya, hanem rés a nyugati szövetségi rendszer frontján, mi több, az elmúlt évek botrányai miatt felmerül a kérdés, hogy egyáltalán kinek dolgoztak a titkosszolgálatok. A rendőrség átpolitizáltságának erős jele volt a magyar zászló megtaposása 2006-ban, a „rohadtfideszesezés”, miközben ugyanez a rendőrség a személyi és a vagyonbiztonságot képtelen volt garantálni az ország jelentős területein.

Ez jelentősen nem változott tavasz óta sem. Több mint két hét telt el, de nem lett rend. A honvédség az elmúlt kormányok alatt önmaga paródiájává züllött: a pénz fagylaltkészítő gépekre, illetve nyugalmazott elvtársak nyugdíj-kiegészítő keresetére ment el. A Szekeres-féle pénzcsapok remélhetően elzáródtak, de egyebekben a helyzet változatlan, ahogy a „Csőrike-ügy” és az új tartalékosokról készült fotó mutatja. Elismerésre méltó, hogy a biztonsági szervek ügyében az első lépés a Terrorelhárító Központ létrehozásával megtörtént, de ezen az úton tovább kell menni. Meg kell nevezni a 2002 és a 2010 közötti időszak felelőseit is, mégpedig jól dokumentáltan (például csak a legemlékezetesebb jelenetek kitesznek egy könnyebb hangvételű DVD-t, de a polgári jogok sorozatos megsértését is jó lenne egy illusztrált Fekete Könyvben kiadni). Elvileg a számonkérés folyik, de valójában csak folydogál. Jó lenne, ha ez a folyamat nagyobb nyilvánosságot és nagyobb lendületet kapna, hogy az egykori döntéshozókig is elérjen.

Az új alkotmány körüli bizonytalanságok

Az, hogy az úgynevezett „rendszerváltó” alkotmány helyett új alkotmány kell, nem lehet kérdés – ugyanis a jelenlegi alkotmányunk szövege is tartalmazza, hogy ideiglenes. Azonban amennyit eddig meg lehetett tudni az új alkotmányról, nem túlságosan megnyugtató. A alkotmányozó bölcsek összetételének furcsaságai – egy „pártonkívüli, de megbízható”, egy mégannyira is nemzeti, de volt kommunista; az olyan pletykák, mely szerint a NENYI lenne a preambulum; az, hogy olyanok vesznek részt az új alkotmány körüli bábáskodásban, akik eddig tagadták, hogy erre szükség lenne; az, hogy esetleg nem új törvényként, csak módosításként fogadnák el; az alkotmány megváltoztatásának „kétciklusos” megnehezítése – nos, ezek egyike sem megnyugtató. Az új alkotmány ópusztaszeri elfogadása némileg patetikus, sőt giccses. Felesleges lenne direkte kelteni az ellenszelet ezzel.

A demográfiai kérdés

Itt érkeztünk el a legkényesebb kérdéshez. Ha kihagyjuk az etnikai-kulturális szálat, akkor az a szomorú kép tárul elénk, hogy demográfiai értelemben a munkanélküliség és a garázda-munkanélküli életmód bővített újratermelésének lehetünk szemtanúi, ráadásul állami szponzorálás mellett. Ez nem bal vagy jobboldal kérdése – ezek számok. Mármost, ha ehhez még hozzátesszük az etnikai szálat is, akkor még rosszabb a kép: képzetlen, munkanélküli, az erőszak kultúráján felnövő egyre nagyobb létszámú nemzedékek, egy kicsiny, félművelt, de annál öntudatosabb „értelmiséggel”, amely elkötelezett a roma  emancipáció és az ebből következő disszimiláció mellett. Ez a legveszélyesebb gyúanyag egy kis hazai terroristáskodáshoz pro vagy kontra, illetve némi Los Angeles-i zendülős színhez. Ráadásul, miközben az elmúlt húsz évben a magántulajdon és a munka fogalmát az állam önmaga és holdudvara közösen rendítette meg felülről, a kilátástalanságban élő roma tömegek pedig alulról ásták alá ezeket. Persze ez sokkal inkább  kultúrális,  mint etnikai kérdés; vagy mondjuk úgy: etnikai hátterű kulturális kérdés.  Ha a jelenlegi trendek tovább folytatódnak, akkor Magyarország finanszírozhatatlanná és élhetetlenné válik, mert nem lesz, aki bevételt generáljon. Visszautalva az első pontra, a jól képzett, de a nemzeti kultúrát egzotikumként szemlélő, identitásukban kilúgozott fiatalok fogják magukat, és szépen elmennek külföldre. A körülbelül egymilliós cigányság lélekszámát tekintve éppen annak a határán van, hogy még beleférjen a Max Weber-i értelemben vett magyar ethnos fogalmába. Ami a közbiztonságot illeti, egyes helyeken már a 2005-ös Katrina hurrikán utáni New Orleans-re emlékeztető pillanatok alakultak ki. A külföldi befektető nem fog oda gyárat építeni, ahol a gyárat az első időkben begyűjtik a színesfémgyűjtők. Lényegében nem is kellene nagy horderejű változás a törvényekben, csupán a meglevőket kellene betartatni és betartani. A paradigmaváltás egyrészt tehát a törvények komolyan vételéből és a józan ész alapján történő alkalmazásából állna, illetve a segélyezési rendszer radikális átalakításából. Polkorrektül: az újraosztott pénzeket a járadékosoktól az aktívak felé kellene átirányítani. Első lépésként a gyerekek után járó adókedvezmény és az iskoláztatáshoz kötött pénzbeli családi pótlék mindenképpen üdvözlendő, de a demográfiai fordulat előfeltételeinek megteremtéséhez sokkal szélesebb körű intézkedések szükségesek.

Ezeken a módosításokon kívül ismét az első pontra kell visszautalni: erős kultúrával, erős identitással és a jövőbe vetett hittel rendelkező nemzeti közösség az, ami a megmaradás és a jólét záloga. A Kádár-féle történelmi szólás aktualizált változatát szeretném a figyelmünkbe ajánlani: nem baj, hogy szavazófülkés, de a forradalom legyen forradalom. Tetsszük végre megcsinálni.
 

Kövesd a Konzervatóriumot a Facebookon is!

 


A bejegyzés trackback címe:

https://konzervatorium.blog.hu/api/trackback/id/tr222555212

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Milyen köztévés műsort csináljon Philip? 2011.01.03. 12:18:23

Rákay "kurva anyátok" Philip lesz az MTV 1-es csatornákának intendánsa. Medveczky Balázs vezérigazgató közleménye szerint azt várja tőle, hogy a köztévé "mértékadó és kiegyensúlyozott információs csatornájává váljon". Ez nyilván jó ...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

aeidennis 2011.01.03. 11:55:47

"A Kádár-féle történelmi szólás aktualizált változatát szeretném a figyelmünkbe ajánlani: nem baj, hogy szavazófülkés, de a forradalom legyen forradalom. Tetsszük végre megcsinálni."

Konzervatív ember nem dicsőít semmiféle forradalmat, tessék ezt MOST abbahagyni!

piefke 2011.01.03. 11:59:09

1.) A Klebelsberg-féle "kultúrfölény" egyenesen vezetett a Don-kanyarhoz - talán nmóem kellene ebből a receptből megint főzni kezdeni...:-)

2.) "...erős kultúrával, erős identitással és a jövőbe vetett hittel rendelkező nemzeti közösség az, ami a megmaradás és a jólét záloga..." - A kultúra nem megalapozója, hanem folyománya a jól teljesítő társadalomnak. A társadalom teljesítőképességét pedig a munkakultúra szintje, azt viszont a társadalom "mentalitása" (társadalmi stratégiái) határozzák meg. Nem lehet egy épületet a 3-4 emeletnél (kultúra) elkezdeni "megalapozni".

3.) A jól képzett fiatalok azért kezeilk a magyar nemzeti kultúrát "egzotikumként", mert annak létét, további fenntartását semmi sem igazolta "teljesítmény-oldalról". A magyar kultúra önsajnáló, múltban élő, nem konstruktív és nem képes hatékonyan működő, jól szervezett, pozitív célokért dolgozó közösség alapjaként működni - ezzel szembe kell néznünk! Attól, hogy valami "magyar", attól, hogy "ez a miénk" még nem válik automatikusan értékké - pláne nem értékteremtésre alkalmassá.

...Lenne mit elbeszélgetni a Szerzővel!

31/48 2011.01.03. 12:00:38

Ejnye. Ez azért tényleg meg van kavarva. A kulturkampf nem fog segíteni a cigányáság integrációjában. Amiről a földi beszél az más. Azt civilizálásnak nevezik. Esetleg hungarizációnak.

Az utóbbi viszont azért nem szerencsés, mert a cigánysággal nem az a probléma, hogy eltérő nyelvük és kultúrájuk miatt szeparatista mozgalmakat dédelgetnek. Hanem akikkel közülük baj van azok egyszerűen civilizálatlanok.

Az erős egység pedig szép dolog, de ahhoz kell egy erős alap, amihez fel lehet zárkózni. A nemzeti dalárda és a nyugati rapszámok kizárása még nem jelent magasrendű kultúrát. A múlttal pedig nem lehet önmagában véve jövőt építeni. Ahhoz kicsit több kell: tudományos/technikai/gazdasági fejlődés. Illetve legalább egy olyan irányvonal ami nem önmagáért hirdeti a magyarságot, hanem ami belátja, hogy a magyarságnak is fel kell emelkednie, a cigányokat pedig egy sikerorientált, felemelkedő társadalomba kell beintegrálni.

Bandibacsi34 2011.01.03. 12:00:50

Egy görög politikus mondta annó, hogy "Jobban félek a saját hibáinktól, mint az ellenfeleink cseleitől".
Szép ez a kultúrharc, de van egy olyan érzésem, hogy döglött kutyába rúgnak. Gondolok itt. pl. az utcanevekre és egyebekre. Döntse el az adott közösség hogy hogyan nevez el egy utcát, milyen szobrot tat meg stb. stb.

Nem látok változást a külpolitikai "odanyalásban" (Kárpát medencén kívül)
Nem látok változást a média világában. Itt minőségi jobboldali magán tv-k kellenének (nem hír tv hanem szórakoztató tv)

A jobboldalnak egy rakás kérdésben NINCSEN ÁLLÁSPONTJA, vagy ami még rosszabb, a bal vagy liberális oldaltól vesz át formulákat, illetve régi beidegződések alapján dönt!!!

pl.

1. A munkakörülmények javítása nála nem téma
2. A munkanélküliség kezelését abszolút a piacra bízza
3. A sztrájkjogot korlátozza
4. A vasárnapi kötelező boltbezárások munkahelyeket veszélyeztetnek
5. Nincs kidolgozott erkölcsi világképe! (A baloldalnak sincs, csak a "Tedd ami jólesik"). Egy-egy kérdésben jobboldaliként döntenek, másban konzumidiótaként.

piefke 2011.01.03. 12:02:17

@Morbus_Hungaricus:

Hm... Csakhogy ahhoz, hogy a kultúra feljődjön, az egész társadalomnak kell fejlődnie - ez pediga legkevésbé sem volt jellemző a Horthy-korszakra!
Csak egy dinamikusan fejlődő társadalom képes új és új erőforrásokat kitermelni - akár a gazdaságban, akár a kultúrában. Egy bezérkózó és elitféltő társadalom erre alkalamtlan - nincs ilyen példa az emberi történelemben.

31/48 2011.01.03. 12:05:49

@piefke: habár az első pont egy csúsztatott baromság, de a második és harmadik pontban van a lényeg. A magyar kultúra nem automatikusan jó, mert magyar. Valamint a felemelkedés nem csak önmagunk, hanem a világ megismerésén keresztül érhető el. Hiába penge mindenki magyar történelemből, népzenéből, irodalomból és mégmiből. Attól nem lesz sikeres és nagy nemzet a magyar. Aki pedig azt hiszi, az igencsak rászorulna egy jó kis XIX. századi tébolyda szolgáltatásaira.

hakos2 2011.01.03. 12:09:38

@bs395: Csakhogy amit leírsz, azok mind a kulturkampf részei, annak eszközei....

Morbus_Hungaricus 2011.01.03. 12:10:19

@piefke: Igazad van, de valahol el kell kezdeni. Klebelsberg azt gondolta úgy kell kezdeni, hogy minden faluba iskola kell meg tanító. És mint cél megfogalmazta ezt a kultúrfölény dolgot (CÉL ismeritek a szót? azt jelenti valami amit el szeretnénk érni). Ennek a félremagyarázásából él a tisztelt baloldal a mai napig.

Severus 2011.01.03. 12:12:44

Hányok a kultúrharc kifejezéstől, és most újra meg újra azt látom, hogy a Fidesznek meg a holdudvarának létkérdés, hogy újragenerálja ezt a régi ellentétet. Mert magától lassan vége lenne... Ez a népies-urbánus ellentétre visszavezethető kettősség végre az lehetnee, ami valójában: egy-egy acsargó, pozícióért küzdő értelmiségi csoport belügye. A rendszerváltáskor ez az SZDSZ-MDF-kettősségben intézményesült, amihez csatlakozott az MSZP és a Fidesz is, szépen kiszorítva a két értelmiségi csoportot, és folytatva a harcot - immár igazi intellektuális tartalom nélkül. Most végre a politika elválhatna ettől, de nem, muszáj ellenséget keresni. Épp ezt szolgálja az LMP azonosítása az SZDSZ-szel is, kell az urbánus ellenség. És épp ez mutatja meg a Fidesz ideológiai ürességét... A másikra mutogatás nélkül nem képes meghatározni a saját identitiását.

Az a kormány NEM konzervatív, fogjátok már fel... Annyira az, mint a szexlapszerkesztő Szalonnamária, aki konzervatív frazeológia mögé bújva véletlenül épp a Tilost találta meg, holott minden csatorna ellen eljárást indíthatna. Hipokrita elvtelen banda. Ti meg ehhez asszisztáltok...

Ez a poszt meg egy zavaros szemét, már bocsánat. Hogy a fenébe jön a kultúrharchoz a rendvédelmi szervek nevelése meg az etnikai kérdés??? Vagy csak nem akarom érteni?... A rendőrségnél kell kezdeni a kúltúrhatcot??? Azt nem úgy hívják.

"A váltás a „szakmaiság” jelszava alatt maradt el. (Emlékszünk rá, hogy Horn Gyuláék is „szakértői kormány” voltak."
Milyen durva összemosás... A rendszerváltó koalíció konzervatív volt, benne MDF-el, a kisgazdákkal, meg a KDNP-vel. Ezekből Viktorotok 1998-ban MINDDEL koalíciót kötött, de még a KDNP most is ott van, az átült kisgarázdákról meg MDF-esekről nem is beszélve...

"posztkommunista baloldal nagyon erős kultúrfölénnyel indult" Érted, amit leírsz? Pont egy olyan posztban, amiben Klebersberggel példálózol?

Kívánok jobb posztokban és gondolatokban gazdag új évet!

misc · http://misc.blog.hu 2011.01.03. 12:16:13

@Morbus_Hungaricus: pontosan azt írtad le, amire gondoltam. A kultúrfölény arról szól, hogy a gazdasági és politikai sikertelenségünket azzal kompenzáljuk, hogy bezzeg ezer éve milyen királyak voltunk. Tudod, idősebb vagyok, mint Szlovákia. Haha.

Quadrille Lobster · http://oriblog.blog.hu/ 2011.01.03. 12:19:18

Attól nem leszünk beljebb, hogy kollektív identitást meg múltbéli nagyságot vizionálunk. A narratíva csak arra jó, hogy elkenje az egyéni lazulást. Én sokkal szívesebben látnék olyan felnőtt egyénekből álló országot, amelyik nem a nemzeti fikcióban keresi a nagyságot, hanem mindenki tudja, hogy ő pontosan mennyit tett le. Az összeg nagyobb lenne, mint a kollektív hőzöngés eredője.
Mert sajnos kevesen képesek rá, hogy úgy érezzék magukat "nagyobbnak", hogy attól nem látnak mást kisebbnek. Ez ugyanannak az érmének a két oldala. Törekedni sem kéne rá.

A magyar az a nemzet, amelyik a legtöbb Nobel-díjast üldözte el. Na, ennyit a kollektív büszkeségről. Én nem tudok jobban úszni attól, ha a magyar vízilabda-csapat győz és még a C-vitaminhoz sem értek.
Cserébe csak annyit kérek, hogy ha egyszer kimegyek a nagyvilágba, senki ne dörgölje az orrom alá, hogy a hunok törzsfőnöke sima szillogizmussá degradálta a jogállamot. Az a baj, hogy kulturkampfot más is csinál - és őket is utálom.

misc · http://misc.blog.hu 2011.01.03. 12:19:31

@SCUMM: és ennek a plebejus változata a perverz kiéhezettség a nemzeti sportsikerekre: amikor a magyar gazdaság szarban van, de nem baj, mert legalább aranyérmet szereztünk agyaggalamb-lövészetben.

31/48 2011.01.03. 12:22:52

@SCUMM: a kultúrfölény annak lett szánva, hogy lehet, hogy a szomszédnak jutott a szénbánya, a vasérc-telér, de attól még egy jöttment tanulatlan senki; bezzeg nálunk ennyi jó orvos, mérnök, kutató van, és majd K + F szektorban, tudományos szakmai hátteret igénylő új iparágakban lenyomjuk őket.

Morbus_Hungaricus 2011.01.03. 12:24:28

@SCUMM: "pontosan azt írtad le, amire gondoltam" Akkor szövegértési problémáid is vannak. Üdvözöllek.

Flúgatlan 2011.01.03. 12:25:27

Alapvetően egyetértek.

Bár én enyhítenék: egyelőre nem az "erős kultúra" kellene legyen a cél, hisz ezt definiálni is nehéz. Vagy egyenesen lehetetlen.

Én megelégednék azzal, ha a tömegkommunikációban visszaszorítanák a kifejezetten romboló és manipulatív tartalmakat, még azokat is, melyek a mostani un. demokratikus országok mércéje szerint elfogadhatók.

Az aktualitások: A gengszter-rap rossz. Leszarom, hogy van, aki ezt művészetnek hívja: kultuszt teremt a bűnözésnek. A hírolvasók ne kommentálhassanak: váljon el világosan a hír és a kommentár.

Ami nem forog fenn: én pl. betiltanám a hitelreklámokat, mert konkrétan anyagilag is függőségre vezetnek és rossz szemléletet is sugároznak.

A családellenes tartalmak ellen is fel kell lépni. Tudom, nehezen húzhatók határok, de a mostani média tele van olyan anyaggal, amik nyilvánvalóan túllépi a határt és a tartós kapcsolat, gyerekvállalás ellenpropagandája. Hogy csak egyet említsek: Szex és New York.

Ja, lehet finomkodni, hogy "Jajj! De ha túllépi a médiahatóság a hatáskörét, akkor mi lesz??" Persze, ez is veszélyes, de a jelen tendenciák viszont reménytelenül rosszak. Ez "a médiának mindent szabad" szemléletű civilizáció pár generáción belül működésképtelenné teszi magát, mert demográfiailag eltűnik; a könnyed életvitel kultusza minden nehéz dologtól elriasztja az embereket, így pl. a műszaki, természettudományi területekről és a technikai fölény is kicsúszik az európai kultúrkör kezéből. Akkor meg mi marad? Ami felválthatja ezt egy világszintű átrendeződésben (Kína, iszlám, ...) az rémes alternatíva.

A romboló tartalmak megfékezése nélkül esély sincs az európai kultúrkör, a "demokratikus országok" túlélésére, ezért mindenképp meg kell próbálkozni vele. Még ha fújnak is ránk épp ennek a kultúrkörnek a képviselői.

A negatív dolgok háttérbe szorítása után majd eldől, milyen pozitívak találják meg az utat az emberekhez. Ezt nem lehet levezényelni előre.

misc · http://misc.blog.hu 2011.01.03. 12:27:41

@Tīmūr-e Lang: nem tudom, ki minek szánta, de ami lett belőle, az a magyarság alanyi jogú felsőbbrendűségébe vetett hit.

Quadrille Lobster · http://oriblog.blog.hu/ 2011.01.03. 12:29:50

@piefke: Egyetértek azzal hogy a kultúra csak következmény.
És amit óvsz, az meggyengül. Valahogy sosem jelennek meg kultúravédők egy sikeres országban. És valamiért azok a sikeres országok nem is bánják, hogy a kultúrájukat idegenek abuzálják (eltekintve az ottani kulturkampfos hülyegyerekektől). Egy nyitott társadalom tanulhat másoktól. Nem kell mindent átvenni, de nem is muszáj, ez a lényeg. És egy társadalom, amelyik megérkezett a jelenébe (és nem picsog a múlton) valahogy jobb helyzetben van ahhoz, hogy menjen is valahová. Nem köti le a szellemi képességei 2/3-át a múlton való frusztrált dühöngés, hanem ugyanaz a kapacitás arra meg el, hogy körülnéz a jelenben, megérti, ki hol van most és aszerint lép.

Quadrille Lobster · http://oriblog.blog.hu/ 2011.01.03. 12:30:49

Amúgy meg a diktatúrának a kialakulásakor csak második legjobb eszköze a kulturkampf. Az első az, hogy az emberek nem akarják elhinni, amit látnak. Ha a diktátor ad esélyt rá, hogy a homokba dugd a fejed és kimentsd minden lépését (mondjuk hallgat), akkor te megteszed helyette a mentális diktatúra-építést. Harcolni elég akkor, ha már a megfélemlítés is elég, mert az intézmények készen állnak.

Rive 2011.01.03. 12:31:17

A magyarosch újkonzervativizmus sose tudta eldönteni, hogy akkor most a két világháború közti, vagy a második világháború utáni időszakot válassza referenciának: az egyik időszak tömegesen köztünk élő emlékezők hiányában nagyon jó alanya a romantizálásnak: a másik meg afféle boldog békeidőként él a tömegbázis szivében.

No, ennek megfelelően ez a cikk is egy elcseszett kutyvalék. Mondhatni, tényleg 'konzervativ'. Olyan magyarosch...

Megbuggyantva egy adag felsőbbrendűségi érzéssel, amitől meg egyenesen feláll az ember hátán a szőr.

A két világháború között cirka másfélmillió: utána még vagy félmillió (vagy több) ember vándorolt ki ebből az országból. Ha nem hagynak: nem biztositanak végre nyugtot az embereknek a szerzőhöz hasonló erőszakos jólmegmondók, nemzetmegmentők, világátalakitók: ha az efféle hozáállás továbbra is porondon marad, akkor megint ez lesz. Van, ami azt illeti.

Quadrille Lobster · http://oriblog.blog.hu/ 2011.01.03. 12:47:14

Közben rájöttem, mi zavar engem ebben a nagy nemzeti kollektív öntudatosdiban.
Hogy valahányszor olyat hallok, hogy "rős kultúrával, erős identitással és a jövőbe vetett hittel rendelkező nemzeti közösség az, ami a megmaradás és a jólét záloga" valahogy mindig úgy érzem, hogy a szerző a többiekkel akarja kikapartatni magának a jólétet. Ha a nemzeti öntudat egészséges és pirospozsgás, akkor az ő hangulata is jobb lesz.
Nem, tévedés.
Te vagy a saját jóléted és jó hangulatod felelőse. Nem a nemzet.
ha ilyeneket írsz, kénytelen vagyok arra következtetni, hogy te magad nem tettél le sokat (saját értékrended szerint) és szeretnéd a másokét szétosztani.
Ha nem egymással foglalkoznánk, hanem előbb a saját portánkon tennénk rendet, mind-mind külön és országként is előrébb lennénk.
Csak erről nem lehet olyan ízes, veretes mondatokat írni, mint a fenti, mert egy csomó egyéni lustaságot kínosan érint.

Quadrille Lobster · http://oriblog.blog.hu/ 2011.01.03. 12:49:14

Amúgy ennek az oldalnak az alcíme, hogy a "szabadság szemszögéből".
Csak szólok, h a nemzetieskedés a kollektivizmus szemszögéből van, arról meg biztos tudják már páran, hogy nem a szabadság puszipajtása.

Veder1 2011.01.03. 12:52:55

Ez egyre szánalmasabb lesz. Az elején még röhögtem, ma már csak ásítozom...

Quadrille Lobster · http://oriblog.blog.hu/ 2011.01.03. 12:55:52

@Flúgatlan: Az jutott eszembe, hogy a gengszter-rap is csak frusztrált, ideges, erőszakos hőzöngés. Mutogatod a smukkot a kirakatban, de nincs mögötte semmi. Ésszel nem is próbálkozol, erővel és hangerővel akarsz nyerni.
Ebből a szempontból a gengszer-rap sokban hasonlít a nemzeti hőzöngésre. Egy csoport, akit frusztrál, hogy mások cikinek tartják, főleg azért, mert tényleg az. Ideges, fursztrált és erőszakos dolgokat beszél és másokat akar kicsinyíteni, ahelyett, hogy magát okosítaná ki
Csak ők legalább pénzt csináltak belőle.

Várúr 2011.01.03. 12:56:15

Elkedvetlenít a kommentek többsége. Lényegüket összefoglalva:
1 Nemzeti kultúrára nincs szükség.
2 Ezért harcolni sem érdemes a nemzeti kultúráért.
3 Sikeres ország nem foglalkozik a saját kultúrájával.
4 Aki mégis foglalkozik vele, az erőszakos nemzetmentő.
5 Bízzuk az emberekre a kultúrát, ha nem is érdekli őket.
Így hengerli le a tartalmas elemzést pár felelőtlen mindentudó.
Egyben igazolják, hogy a nemzeti kultúrának bőven vannak teeendői.

szamarhegy 2011.01.03. 12:59:18

1. A kultúrharc életbevágó, legsürgetőbb célja a magyar emberek Európába, a multinacionális cégek, az EU-s vállalkozói világ, az EU-ba történő kulturális nyelvi, integrációja lenne, összekötve a magánszféra, a vállalkozók (nem a kézből, pályázati pénzből, támogatásokból élő vazallusok, oligarchákra gondolok), a valós teljesítmények elismerése és középpontba állítása. De a Fidesz kormány éppen azon van, hogy elvadítsa az embereket ettől a világtól, ahonnan 'a multi cégek érkeznek, ott van a csúnya IMF, onnan jönnek a direktívák, béklyóba kötve a magyarságot, az ottani bankok leányvállalatai tőzsdéznek, spekulálnak, kizsákmányolnak, együttműködnek a ballibsi réteggel, kivonják a magyar ember elől a profitot, stb.'

2. A kultúrharc következő lépése lenne, hogy a magyar választók tiszteljék, elismerjék és fontosnak tartsák a demokratikus intézményrendszert és a demokráciát....

3. Ha a gazdaság és a demokratikus intézményrendszerek rendben működnek, akkor lehet azon elmélkedni, hogy a Fidesznek, különösen az elmúlt félévben felmutatott értékrendje alapján mi köze a konzervativizmushoz.

2011.01.03. 13:02:08

"tovább kellene menni a szimbolikus térben"

Én attól félek, hogy ha csak egy centit is továbbmegyünk a szimbolikus térben, Magyarország úgy ahogy van, testestül-lelkestül, mind földrajzilag, mind népesség tekintetében végleg kiszakad a valóságból, és egy olyan szimbolikus univerzumba fordul át, ahol a jelképeken kívül már tényleg semmi nincs.

A jó hír az, hogy ott aztán tényleg fölényben leszünk.

2011.01.03. 13:03:57

"Lényegében nem is kellene nagy horderejű változás a törvényekben, csupán a meglevőket kellene betartatni és betartani."

Azt azért nem ártana hozzátenni, hogy a törzsi erőszak uralta régiókban ez már csak géppisztollyal lehetséges. Köszönhetően a liberálbosevikok deviánstenyésztő politikájának.

Flúgatlan 2011.01.03. 13:12:05

@King Size Lobster: "a gengszter-rap is csak frusztrált, ideges, erőszakos hőzöngés. Mutogatod a smukkot a kirakatban, de nincs mögötte semmi."

Lehet. Felteszem, hogy Ice-T sem ölt még rendőrt. De a sokmilliós hallgatóság agyában rossz felfogást terjeszt. Az emberek nagy része az idő nagy részében nem gondolkozik, hanem mintákat követ. Az ismétléses sulykolás minden reklámtevékenység alapja. A sokszor hallható, bűnözéspártoló szöveg ilyen irányban mozdítja el a hallgatóságot, illetve erősíti meg a bűnözőket abban, hogy jól van az úgy, ahogy csinálják.

"Ebből a szempontból a gengszer-rap sokban hasonlít a nemzeti hőzöngésre." A nemzeti hőzöngésre én is allergiás vagyok. Badinyi Jós Ferenctől vonyítok, dühöngök vagy röhögök -- hangulatomtól függően. De a cikkíró nem a nemzeti hőzöngést ajánlotta, mint új kultúrális vonalat, így nem tudom, miért hoztad ezt fel. Az, hogy a mostaninál erősebb hazaszeretet, magyarságtudat kell, az nem ezt jelenti. Pl. legyünk csak fele annyira nemzetszeretők, mint az átlag USA állampolgár. Az már nagy előrelépés lenne, de még igen messze volna a nemzeti hőzöngéstől.

beavereater [AT] 2011.01.03. 13:17:30

@Várúr: nos, nem sikerült összefoglalni a lényeget. Amiről a kommentek szólnak: ha sikeres az ország, akkor van változatos kultúra. Magas is, meg nem annyira magas is. Viszont ugyanez fordítva nem igaz: hiába erőltetsz rá bármilyen sikeresen bármilyen kultúrát egy országra, attól nem lesz sikeres maga az ország.

A sikeres országok sikeres lakói meg nem görcsölnek a "nemzeti kultúra" c. ökörségen, hanem ápolják a maguk kultúráját. Kinek milyen (igénye) van. És nem baszogatják a másikat kultúra ügyében. Egyszerűsítve: Ice-T lesz@rja a MET (Metropolitan Opera, a világ egyik leghíresebb és legjobb operaháza) közönségét, azok viszont. És mindenki él boldogan, mindenki megtalálja a maga előadóját/közönségét.

És ami a legfontosabb:
"5 Bízzuk az emberekre a kultúrát, ha nem is érdekli őket."
Igen, így van. Tudod a cenzúra és a kötelező (akár "nemzeti") erőltetése csak addig lesz kedves szívednek, amíg a cenzor ízlése véletlenül egyezik a tiedével. Gondolatkísérlet: most tapsolsz a "nemzeti rockot a rádiókba" irányvonalnak, aztán holnap hipp-hopp leváltják a cenzort (valami homályos politikai háttérjátszma közben), jön egy új, aki a "magyarnótát a rádióba" irányvonal híve. Te meg nyűszítve kaparod majd a falat, mert ki nem állhatod a magyarnótát. Pedig éppen pont akkor az lesz a menő "nemzeti kultúra"...

freesleep 2011.01.03. 13:21:20

akármi is a nemzeti kultúra, az biztos hogy nem választás és csinálás képessége. ami választás és csinálás képessége, az a belső és külső pr, az országimázs. a különbség ott van, hogy az országimázsban nemigen hisz senki

aeidennis 2011.01.03. 13:23:54

@beavereater: Cél nélküli ország lehet valaha sikeres?...

beavereater [AT] 2011.01.03. 13:49:18

@aeidennis: a sikeres kultúra nem cél, hanem "melléktermék". A cél a modern, sikeres ország. Ha ezt megcsinálnánk, akkor lenne még sok egyéb sikerünk.

aeidennis 2011.01.03. 15:35:27

@beavereater: "Sikeres" kultúra?... ejha...

excopp 2011.01.03. 16:02:16

t. fórumtársak!
- a cikk egészéhez - felkészültség hiánya miatt - nem tudok hozzászólni
- ami a biztonsági szerveket illeti:
- kicsit lúdbőrös a hátam, amikor a kommunista beszivárgás és pozíciónyerés taktikáját kéri számon a mostani (vagy az összes eddigi) kormányon, miközben
- a mostani belügyminiszter, aki már volt 1998-2002 között is e pozícióban, különben 1971-től 1996-ig rendőrtisztként szolgált...- majd' két évtizedet az átkosban

-nekem az a véleményem, hogy a depolitizáltság nem sikerült elég jó, ÉS
- a magyar politika még nem jutott el az önkorlátozás hosszú távú hasznának felismeréséhez
- a demokratikusan professzionális rendőrség (és hadsereg) megteremtése nem egy lépés, hanem folyamat (flow) - ez az irány azonban alig-alig észlelhető
- sem a teljesítményelv, sem a szakértelem nem számít, az egyetlen erény ma rendőri vezetőnek a destruktív engedelmesség (ez bizony a szervilizmus eufemisztikus jellemzése...)
- azt a kétheti ígérvényt pedig - mármint, hogy ennyi időn belül lesz közbiztonság - nem kellett volna komolyan vennie a vitaindító írásnak...

kicsit OFF:
- mivel az objektív helyzet (bcs-ek száma és súlyossága) lényegesen nem romlott az elmúlt öt évben, ezért az csakis a tudati oldalon romlott - ergo ott is javítható
- ezért talán a médiatörvény azon rendelkezése, amely maximálja a bűnügyi hírek tudósíthatóságának mennyiségét, a szubjektív (azaz a polgárok által érzékelt) biztonság erősítését, de legalábbis annak illúzióját szolgálja...

Várúr 2011.01.03. 16:07:02

@beavereater:
Nem tapsolok a "nemzeti" rocknak, a rocknak inkább.
A nemzeti kultúrát görcsölni nem kell, ápolni igen.
Ahogy teszi minden sikeres ország.
Az igazi kultúra kevés embert érdekel.
Ettől még szükség van rá.
Csak épp ne bízzuk a tömegre.
Ha nem így lenne, mindenki Michelangelo volna.
Véleményemből keveset értettél.
Kultúrára ezért is nagy szükség van.

Quadrille Lobster · http://oriblog.blog.hu/ 2011.01.03. 16:23:06

@excopp:
"talán a médiatörvény azon rendelkezése, amely maximálja a bűnügyi hírek tudósíthatóságának mennyiségét, a szubjektív (azaz a polgárok által érzékelt) biztonság erősítését, de legalábbis annak illúzióját szolgálja..."
Hát igen, az Igazság Minisztériuma is így jött létre.
Meg végülis a politikust ugyanolyan jól szolgálja, ha a választó azt hiszi, hogy megoldották a problémáját, mintha tényleg megoldódott volna a probléma - csak a látszaton kevesebbet kell dolgozni. Úgy látszik, a bűnüldözésre is vonatkozik ez az axióma :D

@tory_t:
Ez az!
Mindenki vonuljon vissza a saját kis szimbolikus terébe!
Én például most bedugom a fülemet, hangosan énekelni kezdek és egy olyan szimbolikus térbe vonulok vissza, ahol a Lobsterek a legmenőbbek, azon belül is a legnagyobb. Fabrikálok magamnak lobster-múltat, amiből egyértelműen kiderül, hogy a lobsterek már a dinoszauruszok előtt a kárpát medencében éltek és minden ma ismert nyelv a lobster-tongue-ból fajult el. Minden lobster egy misztikus, vérségi kötelék tart össze, ami bizonyítja, hogy a lobsterek irdatlan menők. És ebben a szimbolikus világban a lobsterek lobsterségüknél fogva mind összetartanak és ezért egymás társaságában végtelenül jól érzik magukat. Mert minden lobster egyetért abban, hogy a lobsterek jobbak, de attól mások nem rosszabbak, max sajnálhatják, hogy nem lobsterek.
Hú, ez jól ment.
Akkor dolgozni már nem is kell :D Attól nyilván nem érezném jobban magam.
Vagy ha kifesteném a lakást és rendben tartanám a kertemet.
Vagy ha csak nem duzzognék annyit és nem várnám másoktól, hogy ők majd felviszik az értékemet és helyreteszik az önbecsülésemet.
Az ilyen bűnös, individualista megoldások a nemzet ellenségei! Mind önző aki nem a nemzeti tudatot építi! Fúj!

bs395 · http://killtheradical.blog.hu 2011.01.03. 17:39:16

@hakos2: a hagyjuk, hogy a zemberek eldöntsék, vagy a mi majd jól eldöntjük helyettük?

Kárpáthy Zoltán 2011.01.03. 17:44:23

Nem értem a nagy felháborodást; aki életében egynél több külföldivel beszélt (én a munkámból kifolyólag ebbe a kategóriába tartozom), tudhatja, hogy foggalmuk (igen, két g) sincs a magyar kultúráról, ha valakinek, előbb egy japánnak mint egy nyugat-európainak (az amcsikat most hagyjuk). Kurvára nehéz megérteni, hogy elhelyezni magunkat a világ kulturális térképén lassú és szívós munkát igényel? Annál is inkább, mert az igazán jelentős magyar kulturális teljesítmények nagy része (pl Csontváry, József Attila, Krúdy, Kondor Béla) teljességgel érthetetlen és értelmezhetetlen számukra. Nagyjából Bartók jelenti az egyetlen kivételt (műfaji okokból is). Nyilván a kulturkampf határon belülre is vonatkozik, de a Klebelsberg-féle elképzelésnek a fentebbi is a része.

Persze, lehet, hogy inkább a szokásos magyar öngyűlölet szép kifejlett példájával állunk szemben? Tulajdonképp ugye nincs is nagyon mit mutogatni nekünk, mert, a Belga együttest idézve, "de szar itt élni".

A többit illetően, maximálisan egyetértek, gratulálok Áron, remek írás.

nexialista · http://nexialista.blog.hu 2011.01.03. 18:45:48

remélem, valaki tudja itt idézni Csepeli könyvéből az etnián nép hitvallását
(Nemzet által homályosan)

Gerbó 2011.01.03. 21:00:23

Atyavilág! Csodálkozhatunk-e a baloldali kulturfölényen, amikor a magukat konzervatívnak valló, tanult ifjak ilyen irományokkal kísérelnek meg hadba vonulni ellene? Azt sem tudom, röhögjek vagy sírjak?
"Jogállamiság keretei között"??? Mire gondolhatott a kedves posztíró? A visszamenőleges törvénykezés jogállami vívmányára, azAlkotmánybíróság kiherélésére, a nyugdíj einstandra, a médiatörvényre?? Ezek után elképzelni sem merem, mi lenne, ha a törvénykezés nem a jogállamiság keretei között zajlana? És jól hallom a sorok közül: a posztíró mintha túl lassúnak találná a tempót, mintha kevesellné az elért "eredményeket"? Még vannak ötletei,mivel lehetne az írmagját is kiírtani a másképp gondolkódóknak, de legalábbis felgyorsítani a nép szellemi " megtérését".
Gratulálok a "konzervatív" ifjak demokráciafelfogásához! Igaz, ezt a mentalitást sehol Európában nem neveznék konzervatívnak...

Meg 2011.01.04. 00:28:20

A postot végigkíséri a felsőbbség biztos tudata, no és a "cél szentesíti az eszközt" mély meggyőződése. A kultúrharc bármelyik változata - részben - jogállami keretek közötti erőszakos, intézményesített harc, (eredetileg a katolikus egyház világi hatalma ellen). Lásd a Magyar Katolikus Lexikon vonatkozó címszavát: lexikon.katolikus.hu/K/kult%C3%BArharc.html Vagyis, ha jól értem, a szerző tulajdonképpen egy "ellen-kultúrharcot" szorgalmaz, a konzervatív/jobboldal (?) klebelsbergi "kultúrfölényének*" (bármi legyen is ma az...) a megteremtése érdekében. Miért? Erőszak nélkül nem megy? A "hivatásos rettegők" erősebbek? Amúgy mi köze a kultúrharcnak (vagy a jogállamnak) a "számonkéréshez", ami ugye "valójában csak folydogál"? Mi köze az új alkotmányhoz? Melyik sikeres ország folyat "kultúrharcot" a fegyveres erők, de különösen a titkosszolgálatok körében? A hazai cigányság 20 éve gyorsuló ütemű visszazuhanása egy jóval korábbi állapotba miféle kultúrharccal győzhető le, és mivel ellensúlyozható annak a hatása, ha a szerző javaslata szerint "az újraosztott pénzeket a járadékosoktól az aktívak felé" átirányítjuk? Abban az országban, ahol az EU-ban a legalacsonyabb a foglalkoztatás. Nemes ötlet. Ja, és mert csak a "színesfémgyűjtők" nem dolgoznak... (No és mi köze ennek a "demográfiához"? Demográfiai "intézkedéseket" amúgy nálunk utoljára Ratkó Anna hozott, igaz, ő más előjellel.) Azt pedig végképp nem értem, hogy a posztmodern és az internet korában (ja, és az EU-ban) hogy akar egyáltalán valaki kultúrharcot folytatni? Valóban ez lenne az, ami egy "egy nemzetközi szinten is sikeres 'brand' építését szolgálja"? Hol és kik előtt lenne ez sikeres? Miben? Végül, nem kellene esetleg a modern kultúrharchoz szakmai igényesség, alaposság? Mert azért ez Klebelsbergnél legalább kétségtelenül megvolt. Ha pedig ezt elvetjük, legalább legyünk bátrak, a forradalom legyen forradalom, ne sumákoljunk! Akkor - a tényektől függetlenül - nyugodtan többször is leírhatjuk (demográfiailag), hogy a munkanélküli az egy államilag szponzorált, garázda "cigánybűnöző". No és az értelmiség egy részét - mint a nemzet ellenségét - újra deportálhatjuk (van benne praxis), hogy legyen hely a feltörekvő "konzervatív" kultúrharcosoknak. (Egy kis numerus clausus a nemzeti egység megteremtése érdekében még Klebelsbergnek is belefért, noha állítólag ő nem szavazta meg...)
A "viccet" félretéve: harc nélkül nem lehetne?!

*A történelmi Magyarország visszaállítását illetően egybeesett a társadalmi közfelfogás és az állami akarat. A komoly nemzetközi szankciótól tartó kormányzat a kultúrfölény-programban tudta megfogalmazni és napirenden tartani a trianoni békeszerződés felülvizsgálatának vágyát anélkül, hogy kiváltotta volna a nagyhatalmak rosszallását. (Drabancz M. Róbert:
Egy európai magyar kultúrpolitikus, Új Pedagógiai Szemle 2000/7)

Iustizmord 2011.01.04. 01:14:22

NÉHÁNY GONDOLAT:

"Egy politikai erőnek először van lehetősége arra, hogy a jogállamiság keretei között gyökeresen átrendezze a kialakult kereteket, sőt, esetleg a tartalmakat is."

SAJNA ITT A JOGÁLLAMISÉG KERETEI MOST PRO FORMA sincsenek BETARTVA, VÖ AB

bocs, capslock off

"mennyiben ilyen, komoly, minőségi átalakulásra van törekvés a kormányzat részéről – márpedig mind a NENYI, mind pedig a miniszterelnök erre vonatkozó nyilatkozatai ezt látszanak megerősíteni –"

1 azaz egy példát mondj ahol VOLT ün nemzeti konultáció. mert az egyéni képviselői törv.javaslatok pont nem ezek

"Meg lehet találni az olyan ötleteket, amelyek nem a koronaúsztatáshoz vagy a Hídemberhez hasonló ellenérzést váltják ki"

példát kérnék.

"az elmúlt évek botrányai miatt felmerül a kérdés, hogy egyáltalán kinek dolgoztak a titkosszolgálatok. "

pl nem ártana megkérdezni kövért.... nem a válaszért, am kérdésért

"A rendőrség átpolitizáltságának erős jele volt a magyar zászló megtaposása 2006-ban, a „rohadtfideszesezés”, miközben ugyanez a rendőrség a személyi és a vagyonbiztonságot képtelen volt garantálni az ország jelentős területein."

ez itt nettó baromság. ismered az ERÜBS-öt, vagy csak ez olyan epohitenon ornans?

"Az, hogy az úgynevezett „rendszerváltó” alkotmány helyett új alkotmány kell, nem lehet kérdés –"

finoman szólva nem igaz. jogászszakma pl 95%-ban ellenzi. mondom: a SZAKMA.

"ugyanis a jelenlegi alkotmányunk szövege is tartalmazza, hogy ideiglenes. "

a fidesz neve is a "demokrata"-t. oszt jónapot

"Azonban amennyit eddig meg lehetett tudni az új alkotmányról, nem túlságosan megnyugtató. A alkotmányozó bölcsek összetételének furcsaságai – egy „pártonkívüli, de megbízható”, egy mégannyira is nemzeti, de volt kommunista; az olyan pletykák, mely szerint a NENYI lenne a preambulum; az, hogy olyanok vesznek részt az új alkotmány körüli bábáskodásban, akik eddig tagadták, hogy erre szükség lenne; az, hogy esetleg nem új törvényként, csak módosításként fogadnák el; az alkotmány megváltoztatásának „kétciklusos” megnehezítése – nos, ezek egyike sem megnyugtató. Az új alkotmány ópusztaszeri elfogadása némileg patetikus, sőt giccses. Felesleges lenne direkte kelteni az ellenszelet ezzel."

na ez bizony így vagyon

"A külföldi befektető nem fog oda gyárat építeni, ahol a gyárat az első időkben begyűjtik a színesfémgyűjtők."

mint viktor a mal-t. ez nagyon magas labda volt, bocsi...

Iustizmord 2011.01.04. 01:27:06

@Iustizmord: ephitenon ornans, úgy.

@King Size Lobster: lehetek én is lobster? lécci-lécci-lécci....

2011.01.04. 07:33:22

@King Size Lobster: Ez így leírva nem is hangzik rosszul, Iustizmordhoz hasonlóan én is kedvet kaptam a lobster-léthez. :D Kezdem már belátni, hogy a Konzervatóriumnak igaza van, mégis haladni kell abban a szimbolikus térben!

Basszus, ha ezt előbb olvasom, egész más ember lennék. :D

R.H. ny. 2011.01.04. 13:25:05

Mondjatok egy olyan országot, civilizációt -bármikor- ami teljesen magától, belső ráhatásoktól mentesen fejlődött ki.

Quadrille Lobster · http://oriblog.blog.hu/ 2011.01.04. 15:32:50

@Iustizmord: @tory_t:
Lobsternek születni kell!
Bizonyítani kell a lobsterfelmenőket és akkor kaphattok (nem másodrendű) lobster-polgárságot. Mert itt nem az határozza meg, hogy ki vagy, hogy mit választasz, hanem hogy minek születtél, na!
(Mondjuk tegnap a Harry potterben azt hallottam, hogy a választásaink vagyunk, nem a születésünk, de a sok felvilágosodás-párti, szabadkőműves, illuminátus nemzetmegrontó mind téved!

Quadrille Lobster · http://oriblog.blog.hu/ 2011.01.04. 15:37:08

Különben meg a kishitűség olyan mint a depresszió, más nem tud kigyógyítani belőle.

Definíció szerint. CSak a saját teljesítményedtől leszel elégedett.

Én nem találtam fel rubik-kockát és az agyam se oly furmányosan kétszercsavart, hogy képes lennék rá.

És egy kis kulturális relativizmus azoknak, akik csak a saját fejükkel bírnak gondolkodni:

Egy román eléd áll és henceg azzal, hogy nagyrománia, már a románok is az ufóktól származnak, hoyg a román néptáncot és nyelvet is ápolni kell és hogy ő attól nagyobb, hogy egy román találta fel 100 éve az xxx szabadalmat.
Hát nem körberöhögöd, hogy "ugyan mi közöd neked az xxx-hez?"
És ugye te sem érzed ártalmatlannak a román nemzeti nagyságot? Akkor sem, ha egy szóval sem mondja, hogy a magyar az hülyébb...

2011.01.04. 15:54:31

@King Size Lobster: "Lobsternek születni kell!" :((
Egyszer hozzászóltam a Tékozló Homárhoz, az nem elég?

"Harry potterben azt hallottam, hogy a választásaink vagyunk, nem a születésünk"
Ezt biztos egy mugli mondta. Azt se szabad elhinni nekik, amit kérdeznek.

"Egy román eléd áll és henceg azzal, hogy"
Erre egyébként van is egy szó, nem csak a román hencegésre, de onnan származik, a protokronizmus.

en.wikipedia.org/wiki/Protochronism

dr. pretender 2011.01.04. 18:11:59

ez az utóbbi idők legszánalmasabb posztja, pedig erős a verseny...

dr. pretender 2011.01.04. 18:16:19

Kedves szerző, szociológia szakot végeztél és a "demográfiai kérdésre" a válaszod a segélyezési rendszer átalakítása?
Leülhetsz, egyes!

Iustizmord 2011.01.05. 12:31:08

@pretender: mondjuk tényleg van abban kis báj hogy huszonéves szerzők konzervatívosdit játszanak, néhányan erős arcoskodással (pl magázódás, de az a legenyhébb).

azért egí jó adag élettapasztalat , melyet vagy a hosszú évek, vagy irdatlan szopások, vagy az életben való megmártózás (szociológus diploma azzel nem egyenértékű), az ami sok cikkől hiányzik. a szobakonzervség az tényleg olyan műanyag.

Gabrilo · http://konzervatorium.blog.hu 2011.01.05. 13:18:38

@pretender:

Ó igen, ez (az ideológiailag) tiltott válasz. Én inkább pozitívként értelmeznem, hogy nem a beprogramozott választ adja Áron: nem mindenkinél működik az indoktrináció, olybá tűnik.
A probléma csak az, hogy az elmúlt évtizedekben az ilyen és hasonló problémák kezelése épp a jó szándékú liberális szociológusok tanácsadásai alapján történt, oszt mégse vezettek sikerre. Ki érti ezt?

@Iustizmord:

Tán aki fiatal, az kötelezően libi is? Van ilyen meghatározottság? Nemán! Ezek szerint Iustiz, mint libi, tagadja a szabad gondolkodás lehetőségét?
A magyarázathoz megsúgom: Magyarországon sajna a jobbosok/konzervek innovatívabbak, mert a szocik-libik a status quot védik. Így alakult. És talán ezért is lett sok fiatal számára szimpatikusabb a jobb.

Iustizmord 2011.01.05. 14:19:33

@Gabrilo: nem kötelező, dehogy. sőt sokkal konzervatívabb vagyok-ebben abban mint 10-12 éve.

de kösz, hogy pont te veted fel, ugyanis elgondolkodtam legutóbb.

végoignézve a Konzi szerkesztőgárdájának rövid bemutatkozását feltűnt hogy jobbára huszoniksz éves bölcsész szerzőkről van szó. ez ömaga nem baj, csak pár dolgot juttat eszem,be:

1. a vicc szerint: értem én hogy maga bölcsész, nincs is azzal baj csak ne nyúljon semmihez
2. a humántudományok sajna olyanok, hogy a művelőjük egyénisége4, érettsége igencsak rányomja a bélyegét művelésükre. értem ezalatt hogy az egyén változásával, fejlődéásével, jó esetben egyre bölcsebbé, tapasztaltabbá válásával megváltozik (jat) adott kérdésről, eszméről alkotott véleménye (szemben pl egy fizikusnak newton törvénye ugyan azt bjelenti egyetemistaként meg 70 éves öreg profként is). hogy igen konkrét példát mondjak, pusztán azapává válás után egy sereg elvi kérdésről megváltozik az ember gondolkodása. sőt, ha dolgozol egy keserveset, és lehet az egy "eygszerű" adminisztratív munka, határidőre, de lehet jogászi, orvosi, mérnöki munka, de csak az egyetemről kikerülés élménye is, sokat váltopztat az egyénen.

és éppen ezért van némi stichje, ha (és amikor, mert nem áll ez minden itteni posztra) fiatal értelmiségi(palánták) megfellebbezhetetlen tételeket írnak ide, majd re-kommentelnek arcoskodó "kia f@asz vagy te", stílusban. magázódva.

kis alázat, a témával szemben.

nem baj, majd 10 év meg két gyerek, néhány szopás után múlva te is megérted.

Iustizmord 2011.01.05. 14:24:55

@Gabrilo: Magyarországon sajna a jobbosok/konzervek innovatívabbak, mert a szocik-libik a status quot védik.

téves állítás.

1. en bloc ilíyen általánosítások sosem igazak,
2. mit védenének a "szocilibik" a status quo-n? viktort? vagy mit ?
3. implicite feltételezed h "szocilibi" vagyok én is. tévedés. konzervatív libsinek gondolom magam. legkevésbé sem szoci. egyebekben NEKEM per spec semmi sincs amit akr a 2002-10 közti, akár a fülkeforraqdalom utáni rezsimben védenem lehetne / kéne.

Így alakult.

így bezony.

" És talán ezért is lett sok fiatal számára szimpatikusabb a jobb."

megsúgom: nem. hanem azért mert minden fiatal lázad, lázadni az aktuális hatalom ellen lehet (kell), ami 2002-10 között, tehát amíg Te gimis meg egyetemista voltál és alapjában formálódott az értelmed, a szocstalista kormány volt. ha akkor Vitya regnál, jó eséllyel most nem a szocilibsik eredendő gonoszságáról volnál meggyőződve. még ha nem is lennél szocstalista szavazó

Iustizmord 2011.01.05. 14:26:16

@Gabrilo: Iustiz, mint libi, tagadja a szabad gondolkodás lehetőségét?

dehogy, éppen ellenkezőleg. pl ezért is vagyok libsi. csak súgom. :o)

Iustizmord 2011.01.05. 16:07:53

@King Size Lobster: ja, a szíriuszról érkező hétszercsavarodottat kihagytad mint a lobster-létet kvintesszenciálisan meghatározó szubsztanciák egyikét.

másrészt ha apám Rák (a feleségem meg Halak, a fiam Vízöntő) akkor bizonyítottnak tekinthetem-e lobster -i vérvonalamat?

dr. pretender 2011.01.05. 17:56:16

@Gabrilo: Szia Gabrilo! Én nem ideológiákról beszéltem. A szociológusok tanulnak demográfiát. Alaposan tanulmányozhatják a trendeket és összefüggéseket. Ezek után (számomra) meglepő egy ilyen sekélyes (és hamis) megoldással előállni. Arról már ne is beszéljünk, hogy esetleg romológiát is tanulhatott a szak keretében a tisztelt szerző, és lehetne fogalma arról, hogy mondjuk bizonyos kulturális és társadalmi rétegekben hogyan gondolkodnak a gyermekről. Ezen túl tudhatná, hogy milyen ambivalencia tapasztalható a magyar társadalom elvi értékrendje ("a család és a gyerek a legfontosabb") és a mindennapi cselekvés gyakorlata között (1,1 gyerek/család, rengeteg válás, családon belüli erőszak stb. stb.); hogy sok gyereket jellemzően a társadalom két rétege vállal: a legszegényebb és a leggazdagabb; hogy a társadalmi jólét növekedésével együtt óhatatlanul csökken a születésszám; hogy a GYES összege pl. független a gyerekvállalási kedvtől stb. stb. Egy végzett szociológustól elvárnám, hogy ezeket az összefüggéseket legalább villantsa fel, és ne hirdesse, hogy a megoldás oly csodálatosan egyszerű.

"a jól képzett, de a nemzeti kultúrát egzotikumként szemlélő, identitásukban kilúgozott fiatalok fogják magukat, és szépen elmennek külföldre" WTF??? Én nem azért fogok elmenni külföldre, mert az identitásommal bármi baj lenne. Azért megyek el, mert nincs perspektíva ebben az országban, ha körbenézek, azt látom, hogy a társadalom fő szervezőelve a kontraszelekció; emellett nem a nemzeti kultúrát szemlélem egzotikumként, hanem azt a hányingert keltő, giccses, szűklátókörű és az érdemi és sürgető politikai intézkedések helyetti nemzetieskedést, ami sok helyen folyik.

tölgy · http://konzervativok.blogspot.com 2011.01.05. 19:24:45

A konzervek típusai:
- fiatalok, de ezek műanyagízűek, tankönyvszagúak, nem éltek még,
- öregek, ezek felett eljárt az idő, dohosak, vissza akarják forgatni az idő kerekét, stb., így életidegenek.
- európai értelemben vettek, ezek sajnos csak addig léteztek a magyari ugaron, amíg a Pojáca táplálta őket. Így ők magyar-idegenek. Meg se érdemlik őket a magyarik, miként a libiket sem.

Iustizmord 2011.01.05. 19:53:11

@tölgy: mármint kis hazánkban ez egy jó összefoglaló, márha te poénnak szántad is. de a jó poánban mindig nagy igazság van...

de pl David Cameron biztos egyik sem.

Quadrille Lobster · http://oriblog.blog.hu/ 2011.01.05. 20:11:30

@Iustizmord: Nnnajó.
Lobster-teszt:
Ha forró vízben vörössé válsz, kaphatsz egy átmeneti állampolgárságot.
DE!
Mivel nálunk NEM a teljesítmény számít, ne is reméld, hogy bármiféle ügyeskedéssel a nemes lobster kultúrnemzet tagja lehetsz.
Ahhoz idő kell. Mondjuk 1000 év. És ha letelt, még mindig a lobsterek diszkrecionális döntési joga a befogadás.
A lobster-lét a múltban gyökerezik, nem holmi jelenben.
És kétszer át kell bukfencezni az ollóidon a beavatáson.
Ennyi

HaKohen 2011.01.05. 20:18:14

@King Size Lobster:

Bocs, hogy bejelentkezem.

"Ahhoz idő kell. Mondjuk 1000 év."

Nekem van (igazoltan) vagy 3500. Akkor most átbukfencezhetek az ollóimon?

Iustizmord 2011.01.05. 21:15:16

@HaKohen: Nekem van (igazoltan) vagy 3500

zsidó-e vagy ?

:o))))))))))))))))))))))))))))))

@King Size Lobster: szőcs géza már figyel téged....

tölgy · http://konzervativok.blogspot.com 2011.01.05. 21:23:37

@Iustizmord: summa: konzervek lehetnek jó arcok valahol a világban, de Mo-n biztosan nem.
(Változata 1990 óta: "ezek nem is konzervek")

HaKohen 2011.01.05. 21:45:33

@Iustizmord:

Hát nézz a nickemre. Ha nem érted, kérdezd a rabbit. (Chabad, JMPoint, Mazsihisz, Bét Orim stb.)

(Nem lehet mindenki jogász. És Árpád közvetlen leszármazottja sem. Szegény ember vízzel főz.)

Iustizmord 2011.01.05. 23:08:18

@tölgy: debizony lehetnek a konzik jó arcok, szeretném is . sőt van pár barátom aki lelkemélyén igazán konzi hogy csak na. és szeretem őket.

csak az arcoskodást aztat nem. nem.

@HaKohen: ja hogy zsidó vagyol. érdekel a faszt. engem nem. zsidulj és éljbódog, aszondom.

HaKohen 2011.01.06. 11:22:21

@Iustizmord:

Há te kérdeszted, nem? Én meg má válaszoltam. Most mit mentegetődsz?

És a kérdésedről eszembe jutott egy anekdót kb. a XIX. század végéről:

Kohnt tanúként hallgatja meg a bíróság valamilyen ügyben. A bíró felveszi a személyi adatait.

- Neve?
- Kohn Izidor.
- Foglalkozása?
- Ószeres.
- Lakóhelye?
- Teleki tér.
- Vallása?
- Tisztelt Bíró Úr! A nevem Kohn, a foglalkozásom ószeres, a lakóhelyem a Teleki tér. Mégis mit gondol, talán buddhista vallású vagyok?

tölgy · http://konzervativok.blogspot.com 2011.01.06. 14:05:28

@Iustizmord: maga puhul.
Én figyelmeztessem? Tudja, stupid party...

Quadrille Lobster · http://oriblog.blog.hu/ 2011.01.06. 17:12:10

@Iustizmord: @HaKohen:

3500? Egy okleveles halhatatlannal van dolgunk?

Már úgy vártam ezt a találkozást! Úgy 300 éve elkezdtem nagyon egyedül érezni magam - tudod, minden ismerős meghalt, a maradéknak meg gyanús lett, hogy nem öregszem... De ezek szerint te is ismered az érzést.
Majd egyszer összecsaphatnánk az ollóinkat. Aztán megküzdünk mert csak egy maradhat...

Amúgy régebben úgy gondoltam, hogy senkit nem kéne felidegesíteni - és ha mégis sikerült, az mindig véletlen volt.
Aztán egy nap rájöttem, h bizonyos embereket az idegesíti fel, ha valamit nagyon jól csinálok. Szóval ha valami irritálja őket, az mintegy kontraindikátor, hogy minden rendben, csak így tovább, Lobster.
Ez kábé olyan, mint amikor a kopasztól nem kérünk hajápolási jótanácsot, csak jobb.

Na szóval végignéztem az antiszenyókat meg a hungaristákat (meg a közös halmazt) és arra jutottam, hogy ha bármivel irrtálhatom őket, az csak jó. Szal lehet, h holnaptól én meg Reb Lobsternek szólíttatom magam (és bekapcsolom az előzetes moderációt :DD)

HaKohen 2011.01.06. 19:52:10

@King Size Lobster:

Télleg van valami oklevélfélém róla.

Neked viszont az iróniád king size méretű. (Ez nálam a legnagyobb dicséretek egyike - pláne, ha összeveted némely politikusok, celebek és konzisok iróniamentességével, amitől baromira tudok szenvedni.)

Iustizmord 2011.01.07. 01:50:06

@King Size Lobster: az antiszenyókat meg a hungaristákat (meg a közös halmazt

egy gyűjtő bemegy egy galériába amit két diszjunkt halmaz vezet
- jó napot kívánok, valami derkovits-művet keresek - így a gyűjtő
- sajnáljuk, nincs metszetünk - így a két diszjunkt halmaz

@tölgy: milyen figyelmzettetés? milyen stupid jelző mánmegint?

na, csak hogy oldjam:

- fiatal anyuka kétségbeesetten viszo be a 2 éves gyerekét az orvoshoz, de annyira ki van borulva h nem tudja elmondani mi a gyerek baja. az orvos diktálni kezd: "mater stupidiása miatt az anamnézis felvehetetlen". mire anyuka": ne-ne-nehem va-va-vagyok stupid, la-latin-görög szakos tanár vagyok"

Gabrilo · http://konzervatorium.blog.hu 2011.01.07. 10:37:24

@Iustizmord:

A "stupid party"-val t. JS Mill elhíresült megjegyzésére utalt, amit a brit konzervatív pártra tett, már elég régen. Tessék-lássék, a konzervek lehülyézése igen régi libbant hagyomány, és a brit libbantak ugyanúgy hülyének tartották a konzerveket, ahogyan az itthoni libbantak a magyarokat.

Czelder Orbán 2011.01.07. 13:51:20

"Tessék-lássék, a konzervek lehülyézése igen régi libbant hagyomány, és a brit libbantak ugyanúgy hülyének tartották a konzerveket, ahogyan az itthoni libbantak a magyarokat."

Tehát ha brit liberálisok szerint a konzervek = hülyék valamint a magyar liberálisok szerint a "magyarok" = hülyék, akkor csak egy logikus végkövetkeztetés lehetséges; "magyarok" = konzervek.

Kognitív disszonanciával a kognitív disszonancia ellen. Cukik vagytok.

Czelder Orbán 2011.01.07. 13:52:22

Hopp, a libbant hagyomány szóösszetétel csak utólag tűnt fel. Megér egy külön Muhahahát!

Gabrilo · http://konzervatorium.blog.hu 2011.01.07. 13:59:01

@Czelder Orbán:

Ne feszüljön annyira neki, még szétreped.

Czelder Orbán 2011.01.07. 14:05:16

@Gabrilo: Spontán jött, ne aggódjon.

Gabrilo · http://konzervatorium.blog.hu 2011.01.07. 14:06:54

@Czelder Orbán:

Ja, vagy úgy! Pubertáskorban előfordul, nincs akkor itt gond.

Czelder Orbán 2011.01.07. 14:23:27

@Gabrilo: Ja úgy, kend is csak trollkodik? Mennyi az óradíj _maguknál_?

Quadrille Lobster · http://oriblog.blog.hu/ 2011.01.07. 21:34:29

@Iustizmord:
De még mindig nem tudom, kiaza szőcsgéza?

Lobster-e?
érdemes-e idegesíteni?

most nagyjából ennyi érdekelne

Quadrille Lobster · http://oriblog.blog.hu/ 2011.01.07. 21:44:27

@HaKohen:
tényleg megvan az okleveled?
és megmutizod?

Az enyém valamikor 1789 és 1914 között elporladt a svájci széfben ahol tartottam. Hiába, már ezek a pergamenek se a régiek...
Te digitalizáltad?

@Iustizmord:

Különben eszembe jutott még egy mód a Lobsterré válásra: segíthetnétek nekem megalkotni a lobsterizmust. A Lobster-állam Lobster ideológia nélkül nem lehet meg a jelenben, hiába a Lobster-öntudat meg a Lobster eredetmítosz.
Kell egy izmus is, és az expanzió be van biztosítva! Kiterjesztjük hatalmunkat a kisebb víziálatok és rágcsálók felett és együtt leigázzuk a rétisast!

Quadrille Lobster · http://oriblog.blog.hu/ 2011.01.07. 21:48:28

@HaKohen:
Óigen, és van egy örök kérdésem, hátha te tudod a választ.
El tudod nekem magyarázni a humortalanság és a diktatórikus hajlam közötti korreláció (if any) okát?

HaKohen 2011.01.07. 22:37:03

@King Size Lobster:

Na nem igazi oklevél. Csak valami anyakönyvi bejegyzés sorozat, hogy az apám apjának az apja... stb. Merhogy az ilyenek már II. József előtt is voltak. De annyira nem érdekel, hogy jobban utánajárjak. Halkan megsúgom neked így négyszemközt, hogy nem is igazán vagyok vallásos, csak tisztelem a tradíciókat (jaj, ezt egy konzis meg ne hallja), az identitást, no meg egy icipicit (tényleg csak icipicit) sznob is vagyok.

Ebbe a sznobságba tartozik, hogy imponál nekem, hogy a leviták, ezen belül Áron (tudod, az égőcsipkebokoros Mózes tesója mint főpap) leszármazottja vagyok állítólag. Ez komoly kiváltságokkal jár manapság: pl. szombati imánál elsőnek a kohénokat kell fölhívni a tórához, valamint halottakhoz nem érhetnek, ezért csak a (z ortodox) temetők falánál lehet eltemetni őket. Sok más funkciójuk nincs is már az utóbbi két évezredben.

A lobsterizmus meg szimpatikus nekem, csak ne csinálj vallást belőle, mert akkor meghal. És az ollókkal meg az a helyzet, hogy egy csomó életlen ollóm van itthon, úgyhogy a fene sem fog a te ollóiddal verekedni.

HaKohen 2011.01.07. 22:46:06

@King Size Lobster:

"El tudod nekem magyarázni a humortalanság és a diktatórikus hajlam közötti korreláció (if any) okát?"

Hát igazán csak az 'if any'-ra tudom a választ: van ilyen korreláció.

Azt meg gyanítom, hogy a diktatórikus hajlam együtt jár az illető önmaga halálos komolyan vevésével, ami már eleve öli a humort (az, hogy valaki vicceken képes nevetni avagy mások kigúnyolását tudja élvezni, az nálam nem tartozik a humor fogalmába).

És szerintem nem is a humor, hanem az irónia (felfogásának és művelésének) képessége hiányzik a diktátori hajlamúakból. Merthogy az irónia per definitionem magában foglalja az öniróniát, az önmagad kinevetését is. Nahát ez aztán nem megy nekik.

Az még rádob egy lapáttal az egészre, hogy aki diktátori hajlamú, az valamilyen személyiségzavarral is küszködik. Az meg pláne nem fér össze az iróniával.

Quadrille Lobster · http://oriblog.blog.hu/ 2011.01.07. 22:50:26

@HaKohen:
Levita és Kohennek hívatja magát... végülis ez is egyfajta réteg-sznobizmus, ha úgy vesszük :D

De akkor te nem is vagy igazi halhatatlan, csak olyan intergenerációs wannabí :((

Addig nem érted meg az igazi halhatatlanokat, míg először azt nem kell hazudnod, hogy nem is te vagy, hanem a saját dédunokád, azért a hasonlóság... (sóhaj)

Hát mégis magányos Lobsterként (nem) halok meg

De a humorról és a diktatúráról nem vélekedtél semmit. Te sem tudod a választ?

Quadrille Lobster · http://oriblog.blog.hu/ 2011.01.07. 22:57:49

@HaKohen:

Erről egy filmjelenet jut eszembe. Egy BBC 4-részes, The House of Saddam. Amikor Saddam megtekinti a készülő emlékműve makettjét. Az építész magyaráz, hogy ez itt egy diadalív, amihez Saddam saját nagybecsű pracliját veszik majd alapul, stb....
Mire Saddam közbevág:
- Jó, jó. De nem kicsi ez?
Az építész zavarba jön, még jobban izzad, dadog:
- Ó, az én hibám, elfelejtettem mondani, hogy ez csak egy makett, az igazi nagyobb lesz...
Mire Saddam elneveti magát:
- Csak vicceltem!

Amúgy a humorral talán az a helyzet, hogy nem vicces valami, ha nem igaz. Vagy legalább valami sztereotípia szerint igaz. Ha skót-viccet mondanál és kicserélnéd a skótot egy elefántra, nem sok értelme maradna, ugyanígy a zsidó viccek vagy akármi.

Úgyhogy ha írna valaki rólam egy Lobster-viccet, csak az lehetne a csattanója, hogy piros vagyok, meg nagy az ollóm, ilyesmi. Ha aza poén, hogy dadogok, akkor nem röhögne senki, mert a Lobsterekről nem köztudott, hogy mind dadognak. (Tényleg nem, ez csak városi legenda).

Szóval ha mondasz egy viccet a diktátorról és annak igazságmagva van... és az az igazság ciki...

Nem is tudom, talán ez.

Lehet, hogy minden diktátor szégyelli amit tesz, azért sem szabad a nevén nevezni.

Iustizmord 2011.01.08. 10:24:22

@King Size Lobster: @HaKohen: vigyázzatok, judeológiai kérdéseket a konzin tárgyalni... hm...

ami a lobster ideológiát illeti: egy lobster nem lobster, két lobster fél lobster, 3 lobster egy lobster, egységben az erő, egyesítsük ollóink rejét a lobster nép felemelkedése végett, az egyéni érdek nem mehet szemben a lobsterek közösségi mérdekeivel, és a forróvizes fazék tabu. in a nutshell

HaKohen 2011.01.08. 18:22:20

@King Size Lobster:

"...végülis ez is egyfajta réteg-sznobizmus..." Mondtam, hogy ebben sznob vagyok. Vagy csak neked lehet sznobnak lenni a lobsterséggel? Ki a rák vagy te? Nahát!

"Amúgy a humorral talán az a helyzet, hogy nem vicces valami, ha nem igaz."

Hát asszem nagyon is igazad van. Sőt, hogy még általánosabb síkra emeljem: nem is művészi valami, ha nem igaz. Volt egyszer egy - mára már elfelejtett - osztrák marxista, később revizionistaként kiátkozott esztéta: Ernst Fischer (nem a zeneszerző). Az ő tétele maradt meg bennem egy magyarul is megjelent könyvéből (asszem 'A nélkülözhetetlen művészet' volt a címe). Eszerint az esztétika alapkategóriája nem a szép(ség), hanem az igazság. Azóta sem tudom elfelejteni, és azóta is ugyanezt vallom. Persze a humorra is érvényesnek tartom, még akkor is, ha a humor nem egyértelműen esztétikai műfaj.

Viszont: "Lehet, hogy minden diktátor szégyelli amit tesz, azért sem szabad a nevén nevezni." Na ezzel aztán nem értek egyet. Mondhatnám, hogy nem hiszem, hogy szégyellne bármit is. De hát ez az én hitem, márpedig hitvitákat itt ne folytassunk.

Ja, és a 'wannabi' az olyan, mint a 'wasabi', csak helyesírási hibával?

HaKohen 2011.01.08. 18:26:53

@Iustizmord: @King Size Lobster:

1.) Most olvastam az indexen, hogy nemrégiben 40.000 (negyvenezer) elpusztult rákot vetett ki a tenger Anglia partjaira. Szóval, csak tessenek (tessünk) vigyázni! (Nem lobstereknek nevezték őket, de már elfelejtettem, hogy minek.)

2.) "...judeológiai kérdéseket a konzin tárgyalni... "

Nahát! A rákok is zsidók?!

Iustizmord 2011.01.09. 15:38:15

@HaKohen: nemrégiben 40.000 (negyvenezer) elpusztult rákot vetett ki a tenger Anglia partjaira.

a nagy lobster partraszállás, az első invázió Hódító Vilmos óta...

Quadrille Lobster · http://oriblog.blog.hu/ 2011.01.10. 00:06:40

@HaKohen:
"a 'wannabi' az olyan, mint a 'wasabi', csak helyesírási hibával?"

Nem, csak az utolsó betűt már magyarítottam. Tudod, a kultúrát védeni kell...

@Iustizmord:
"a nagy lobster partraszállás"
valóban. mit nekünk szlovákia meg kárpát medence! nekünk saját sziget kell!
Ott amúgy is könnyebb hencegni a nagyságunkkal. Kevesebb nem-lobstert irritál :)

The glorious call of Great Lobstership!

Iustizmord 2011.01.10. 09:37:48

@King Size Lobster: állítólag Lancashire-t át fogják keresztelni Lobstershire-nek. és imigíen lesz a felsőházi képviselő címzése: Lord Steven Douglas, 1st Earl of Lobstershire. címere: kék alapon zöld hármas halmon fehérrel és vörössel hétszer végott lobster mászi fel az uborkafára.

azure on a triple hill vert a lobster barry of seven argent and gules, climbs an "uborkafa"* proper

*sajna nem tudom heraldikailag mi az uborkafa.

HaKohen 2011.01.10. 19:42:18

@Iustizmord:

Két uborkafa-vonatkozás jut eszembe:

Az egyik Urbán Ernő Uborkafa c. szoc.reál drámája az 50-es évekből (van-e még, aki emlékszik a neves téesz-drámaíróra?)

A másik Mark Twain 'Hogyan szerkesztettem mezőgazdasági lapot?' c. humoreszkje. Ha nagyot akarok röhögni, elolvasom. Abban vannak abszurd fordulatok, így az uborkafára fölmászás is.

Quadrille Lobster · http://oriblog.blog.hu/ 2011.01.12. 17:39:32

@Iustizmord: @HaKohen:

Ne komolytalankodjuk el, kérem.

Későbbi önnönmagunkat nagynak-látás érdekében ajánlom az uborkafa cédrussá masszírozását, mégiscsak jobban hangzik.
És lobster-lábnyomok kellenének a Holdra is.
És be kéne bizonyítani, hogy jézus is lobster volt.

Majd megíratjuk egy történelemszakossal egy lábjegyzetek nélküli könyvben és onnantól mindenki hivatkozhat rá.

Különben is, ki az az "Lord Steven Douglas, 1st Earl of Lobstershire"? Én egészen biztosan nem adományoztam neki élethosszig tartó lobsterséget, pláne nem örökleteset...Nnna.

Iustizmord 2011.01.14. 12:26:51

@King Size Lobster: azure on a triple hill vert a lobster barry of seven argent and gules, climbs a cedar proper

na, íg már heraldikailag is helyre van ütve a címer.

továbbá Lord Steven (Earl of Lobstershire) azt van hivatva jelképezni h a lobstereknek sikerült, ami másnak I. Vilmos óta nem: meghódítani angliát.

a hold-projecten már dolgozunk, jézus meg PERSZE hogy lobster volt amit igazol h az utolsó vagyorán mit evett? neem, nem marhastea- et, hanem IGEN, DÖGLÖTT HALAT!!!!!

OLVASÓK SZÁMA

AKTUÁLIS TÉMÁINK

MANDINER

Nincs megjeleníthető elem

JOBBKLIKK

Nincs megjeleníthető elem

CREATIVE COMMONS

Creative Commons Licenc
süti beállítások módosítása