Felnőtt tartalom!

Elmúltam 18 éves, belépek Még nem vagyok 18 éves
Ha felnőtt vagy, és szeretnéd, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használj szűrőprogramot.

A belépéssel elfogadod a felnőtt tartalmakat közvetítő blogok megtekintési szabályait is.

Testellenes-e a kereszténység?

dobray I 2010.12.27. 07:19

Karácsony Jézus születésének, azaz Isten megtestesülésének, emberré válásának ünnepe a keresztények számára. Széleskörben elterjedt tévhit, hogy a kereszténység elveti az anyagot, ami szerinte gonosz, és csak az önsanyargatást propagálja, elveti a szexet és az evilági élvezeteket. Való igaz, hogy a keresztények szerint van értelme az aszkézisnek, és volt időszak a kereszténység történetében, amikor úgy tűnt, szembeállítják egymással a testet és a lelket. Az anyagi világ eredendően gonosz voltát vallókat azonban már igen korán eretnekként ítélték el a zsinatok. (Képünkön a X. Szent Piusz pápáról elnevezett szivarmárka dobozának fedelét láthatják.)

Beton atya, azaz Balás Béla kaposvári püspök az újságíró kérdésére úgy nyilatkozik a somogysámsoni Krisna-völgyről a december 23-i Heti Válaszban, hogy „amikor megtudtam, hogy hajnalban kelnek, fizikai munkát végeznek, szex meg alkohol nélkül élnek, és vegetáriánusok, megnyugodtam. Tudtam, ebből nem lesz Somogyban tömegmozgalom. Krisna bensőségessége számukra megváltás, ám nekünk nem mond újat. Nem akarok ellendrukkerük lenni, de amikkor mondták, hogy a hozzájuk érkező fiatalok nyolcvan százaléka egy-két év alatt továbbáll, beláttam: ez nem más, mint biofarm. Minket azért ennél többre szánt az Úristen, és a bajaink ennél nagyobbak.”

A kereszténység szerint – egyes, az anyagot a gonosztól származtató nézetekkel szemben – a világot, így az anyagot is Isten teremtette – azaz eredendően nem is lehet rossz. Ha az lenne, nem valószínű, hogy a keresztények Isten megtestesülését ünnepelnék karácsonykor. Emellett a kereszténység kifejezetten hisz a test feltámadásában is, nem csupán a lélekében, ahogy sokan gondolják. Nem másik testet kapunk feltámadásunk után, hanem ugyanaz a test fog feltámadni, amiben most vagyunk, habár olyasmi módon, ahogy Jézus színváltozása mutatja. Továbbá a katolikusok úgy tartják, hogy a misében, az átváltoztatáskor a kenyér (ostya) és a bor ténylegesen és valóban Krisztus testévé válik („Ez az én testem és vérem, mely értetek adatik.”) – azaz megint csak az anyag nem lehet valami gonosz.

A test és a lélek elválaszthatatlan, „az ember test és lélek egysége. Testi mivoltánál fogva magába gyűjti az anyagi világ elemeit, amelyek benne emelkednek fel a legmagasabbra, és általa szólalnak meg, hogy felszabadultan dicsőítsék a Teremtőt. Az embernek tehát nem szabad lenéznie a testi életet; épp ellenkezőleg: kötelessége, hogy jónak és tiszteletreméltónak tartsa testét, hiszen az Isten teremtette és feltámasztja az utolsó napon. (Vienne-i zsinat, 1312)

A test és lélek közt olyan mélységes egység van, hogy a lelket mint a test ’formáját’ kell tekintenünk; ez azt jelenti, hogy a szellemi lélek révén lesz az anyagból összeállt test emberi és élő testté; a szellem és az anyag az emberben nem két összekapcsolt természet, hanem az egyesülésükkel egyetlen természetet alkotnak.” (A Katolikus Egyház Katekizmusa)

XVI. Benedek pápa úgy fogalmaz Bevezetés a keresztény hit világába című könyvében: „Az ember oszthatatlan egész”. A Biblia „nem a testtől elvált léleknek, hanem az egész embernek ígér halhatatlanságot”. Persze „szép dolog az ember egységéről beszélni, de ki tudja elképzelni a test feltámadását mai világképünkben?” – teszi fel a kérdést a Legfőbb Teokrata – „nem menthetetlenül mitologikus-e az egész?”, hiszen ehhez „teljesen megváltozott anyagi valóságra lenne szükség”. Mindebbe persze most nem fogunk belemenni, hiszen ebben a posztban nem különböző keresztény hittételek bizonyítása a célunk, csak arra óhatjunk rámutatni, hogy függetlenül attól, hogy valaki keresztény-e vagy nem, nem mondhatja, hogy a kereszténység testellenes, mert objektíve nem az. A Szentatya mindenesetre könyvében rámutat a görög és a bibliai felfogás lényeges különbségére, amelyek nem egészítik ki egymást, és amelyeket nem lehet egyszerűen „összeadni”, mert azok két külön, teljes választ adnak az ember jövőbeli sorsára: a görög felfogás szerint az emberben „két, egymástól idegen szubsztancia képez egységet, amelyből az egyik (a test) elporlad, a másik (a lélek) pedig lényege szerint maradandó”. Sőt, a lélek csak akkor tud igazi valójához eljutni, ha el tud válni a testtől. A Biblia viszont nem ismeri a lélek testtől elszakadt fogalmát, sőt a lélek szó abban a teljes embert jelöli. A Biblia világát tehát szembe kell állítanunk „az antik világ dualisztikus elképzelésével”. A Szentatya el is veti a skolasztika „anima separata”, a testtől elvált lélekre vonatkozó gondolatát, ami görög behatás. Tegyük hozzá: amit magyarra testnek fordítanak, az általában más nyelveken és eredetiben „hús”, „ez az én húsom”, „a hús feltámadása”, ami sokkal naturalisztikusabb és plasztikusabb megfogalmazás.

A Szentírás szerint „ideje az ölelgetésnek és ideje az ölelgetéstől való eltávozásnak”. „Megismertem, hogy nem tehetnek jobbat, mint hogy örvendezzen kiki, és hogy a maga javát cselekedje az ő életében. De még az is, hogy az ember eszik és iszik, és jól él az ő egész munkájából, az Istennek ajándéka.” (Prédikátor könyve)

Azon dualisztikus elképzeléseket, hogy az anyag a rossztól való, és ezért elvetendő, a kereszténység elítélte. Ezek szerint az anyag, a test teljesen elvetendő rossz, amivel azt csinálunk, amit akarunk: gyilkosság, öngyilkosság, extrém aszketizmus, vagy épp ellenkezőleg, hedonista orgiák is következhetnek ebből a nézetből, ahogy következtek is. A korai egyház már az első időben figyelmeztette a mártírhalálra néha túlságosan is kész, azt szinte célul kitűző híveket, hogy a mártíromság önmagáért való kiprovokálása nem nyerő cselekedet.

Az egyik ilyen első dualista tan volt a manicheizmus, amely a perzsa mazdaista dualizmusból táplálkozott, és amely szerint "az örök és abszolút jóval szemben áll az örök és abszolút rossz, ennek képe a világosság és a sötétség. A két elv harcban áll egymással. A sötétség a világosságból részecskéket ragad magához, ebből keletkezik a világ, mely sötétség és világosság keveréke. A világhoz tartozik az ember is, akinek lelke (világosság) a testhez (sötétség) van kötve. Hogy az embert ebből a rabságból megváltsa, Isten követeket küldött az emberekhez: Buddhát, Zoroasztert, Jézust és végül az igazi apostolt, Manit. - A megváltást csak a legszigorúbb aszkézissel lehet elérni, ezért le kell mondani a házasságról, nem szabad növényt vagy állatot elpusztítani és vegetáriánusként kell élni. A lelket az anyagból a tudás, a gnózis szabadítja ki (lásd még gnoszticizmus), a tudás üdvözít.

Szent Miklós pápa (858-867) elítéli a beismerő vallomás kínzással való kicsikarását, VIII. János elítéli a rabszolgaságot, II. Sándor (1161-1173) a istenítéleteket és a zsidók erőszakkal való térítését. III. Lucius pápa (1181-1185) például az egyház korábbi határozataira hivatkozva elítéli a kasztrálást Simon meaux-i püsöknek írt levelében. A zsidók erőszakos megkeresztelését több elődjére hivatkozva aztán III. Ince pápa is elítéli, részletesen kifejtve ezt, és figyelmeztetve, hogy kiközösítést von magára, aki megzavarja a zsidókat ünnepeikben, valamint tulajdonukra kezet emel. III. Ince ugyancsak elítéli az istenítéleteket.

A testellenesnek gondolt középkor folyamán az egyház folyamatosan küzdött azon tanok ellen, amelyek szerint a testi kapcsolat, „az asszony csókja” bűn, amelyek elvetették a házasságot, illetve minden testi érintkezést. Valamint az egyház végig védelmezte a magántulajdont. Mindez kitűnik a manicheus és gnosztikus tanokból merítő bogumil, kathar, albigens és egyéb mozgalmak tanainak elítéléséből. III. Pál pápa pedig kiállt az indiánok szabadságáért és tulajdonhoz való jogaiért, valamint szolgaságba hajtásuk ellen.

Csak azok számára nem nyilvánvaló, hogy például a kereszténység, és kifejezetten a katolikus egyház nem szexellenes, akik életükbe nem vettek még kezükbe még egy általános iskolásoknak szóló hittankönyvet sem. Az egyház kifejezetten tanítja, hogy a nemiség jó dolog, és a házastársak tartoznak egymásnak vele. Továbbá egyáltalán nem keresztény (és végképp biztos, hogy nem katolikus) tan, hogy szexelni csak gyermeknemzés érdekében lehet. Érdekes egyébként, hogy az egyházi iskolákban milyen nagy hangsúlyt tudnak fektetni a tánctanulásra – a tánc pedig hát, valljuk be, végső soron a szexről (is) szól. 

Azok pedig, akik papságra, szerzetességre,és imigyen cölibátusra adják fejüket, nem azért teszik, mert elvetik az anyagiakat, hanem mert szabadon lemondanak az ilyen jókról. A keresztény vagyonközösség is csupán szabadon választható opció (egyébként ha jobban belegondolunk, végső soron minden család vagyonközösségben él).

Már Jézus is figyelmeztetett, hogy felesleges mindenről, minden mulatozásról és minden ünnepről, akár pazarlásról is lemondani, csak azért, hogy felszámoljunk valamilyen rosszat az Földön, például a szegénységet (most mondhatnám a klímaváltozást): „szegények mindig lesznek veletek”, úgyhogy igenis, adjuk meg a módját például az ünnepnek.

Ilyeténmódján például mi sem természetesebb, mint például a dohányzás burzsoá formáinak kultiválása, X. Szent Piusz pápa által, aki hódolt a szivarozászszenvedélyének  (fel is hozták ellene a szentté avatási perében).

Most, hogy így tisztáztunk pár közhelyes dolgot, és az esetleg minket olvasó elmaradott haladók is, akiknek szegényes neveltetésük folytán nem volt alkalmuk és felszínesen sem megismerkedni a keresztény tanítás alapjaival, felzárkózhattak keresztény tanítást dolgában, kívánok jó mulatást szilveszterre. Az evilági lét ugyanis nem siralomvölgy (persze a túlvilághoz képest biztos az), hanem a jóknak sokasága. Azért pancsolt szarokat ne igyatok, és ukrán cigit se szívjatok, ha egy mód van rá.

További olvasmány: II. János Pál: A test teológiája.

(„Aki pediglen mindezeket nem hiszi, legyen kiközösítve.”)
 

Kövesd a Konzervatóriumot a Facebookon is!

 


A bejegyzés trackback címe:

https://konzervatorium.blog.hu/api/trackback/id/tr852535421

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Jézus szexelt? 2011.01.03. 12:45:53

Társadalmi kísérlet. Mi történik egy ilyen karikatúra hatására? Mivel mindig is érdekelt a nyilvánosság és a társadalmi tűréshatár maximumának a kutatása. "Lássuk nálunk mekkora balhé lesz, az ízlésvilágon uralkodni próbáló ókori mítoszalak pikáns...

Trackback: A Katolicizmus bűne 2011.01.03. 12:43:44

  Részletek az Emberi Jogok Egyetemes Humanista  Világszövetségének tanításainak összefoglalásából amelyek korunk egyik fő problémájára mutatnak rá:  A KATOLICIZMUS BŰNE 2123 § Kortársaink közül sokan egyáltalán nem fogják föl a be...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2010.12.27. 09:14:34

Te úgy beszélsz a kereszténységről, mintha az csak a katolicizmus lenne. Igaz, akik a kereszténység testellenességéről beszélnek szintén egy kalap alá veszik az összes irányzatot.

Manapság nem az aszkézist szokás kritizálni, hanem pl. a fogamzásgátláshoz való hozzáállást. A pápa szerint házasságon belül minek, azon kívül meg nem is lehet szex.
Mondanám, hogy ez ma már abszurd, de nem csak ma már. Ez semelyik korban nem működött.

Mellesleg a biofarm hasonlat tetszik. A krisnásoknál egyébként van szex, de csak házastársak között, havonta egyszer és gyermeknemzés céljából. Mondjuk azokat a krisnás nőket, akiket ismerek én se kívánnám meg gyakrabban :)

"Nem másik testet kapunk feltámadásunk után, hanem ugyanaz a test fog feltámadni, amiben most vagyunk"
Ez azért elég rosszul hangzik :)

gravi_t 2010.12.27. 10:23:48

Hát ez mind nagyon szép. Akkor valószínűleg csak az elmaradott műveltségem miatt tudom úgy, hogy a beismerő vallomás kínzással való kicsikarása, a rabszolgaság, az istenítéletek és a zsidók erőszakkal való térítése vígan zajlott egészen a modern korig, némelyik kimondottan az egyház napi gyakorlatát jelentette. A kínzásról pedig még ma is érkeznek hírek innen-onnan.

Továbbá nyilván szintén szegényes nevelésem okán tudom úgy, hogy a következő dolgok szintén jelen vannak a katolikus egyház hivatalos álláspontjában:

A házasság előtti szex (és nem csak a konkrét szex, hanem az ahhoz vezető dolgok is) halálos bűn, paráználkodás. Házasság előtt együtt élni helytelen. A házasságon belül helyeslik a szexet, mint gyermeknemzési eszközt (, tehát ha nem akarsz gyereket, ne szexelj). Bármilyen hormonális vagy fizikai terhességmegelőzés nem megengedett, mert ezek megakadályozzák a terhességet, így az azt alkalmazók bűnt követnek el.

Nagyon örülök, hogy a szerző szerint sikerült tisztáznia pár közhelyes dolgot, azt azonban sajnálom, hogy végül pont neki nem sikerült felzárkóznia a keresztény tanítás dolgában.

A szerző elvakult és lekezelő stílusára pedig csak annyit tudok mondani: Máté 5, 3.

dobray · http://mandiner.blog.hu/ 2010.12.27. 17:10:57

@gravi_t: a házasság előtti szex elvetése miéárt is testellenes? Mit értesz azokhoz vezető dolgok alatt? CSókolózni pl szabvad, egyébként meg minden mindenkire rá van bízva. Az egyház elveti a fogamzásgátlást, de ez miért is lenne ellentétes a szex élvezetével? Egyébként mindig is léteztek az erkölcstanban kivételes esetnek mnevezet esetek, és a házaspárrra is végső soron rá van bízva, hogy védekezik-e vagy sem. Egyébként hormonális védekezést nem ajánlok, szétcseszi a szervezetet. Az istenítéleteket az egyház mindig elvetette, evvan. A zsidólk erőszakkal való térítése elsősiorban világi állami lépés volt, pl Spanyoország. Nyilván az egyháziak is bűnösek voltak benne, de talán nem csak ebből aáll az egyház. A kínzáshoz hogy jön az egyház? Eléggé félre vagy tájékozva, ha azt gondolod, ma egyháziak kínoznak embereket. A kersztényeket viszont kínozzák itt-ott, az igaz.
@Lord_Valdez: a feltámadás utáni test kérdését nem akartam tovább feszegtni, de a szeztők úgy próbűálják ezt megfogalmazni, hgoy "átszellemült" vagy "spiritualizálódott" lesz ez a mi testünk, szóval nem kell félni. :D Való igaz, hogy elsősorban a katkókról írtam, de egyérszzt ezt ismerem, másrsézt a reformációig nem volt más, a legtöbb, amiről írok, idézek, az pedig azelőtt született. A test feltámadása dolgában tudtommal a többi felekezet is egyetért, emellett meg sajnos nem tudok minden felekezetre kitérni, ezért a katkó-központúság.

BISMARCK 2010.12.27. 23:29:58

@gravi_t:

Te egyáltalán tisztában vagy a "halálos bűn" fogalmával? Nem hiszem.

gravi_t 2010.12.28. 02:57:34

@dobray:

"a házasság előtti szex elvetése miéárt is testellenes?"
Ne tulajdoníts olyan gondolatokat nekem, amiket nem mondtam és nem is sugalltam.

"CSókolózni pl szabvad, egyébként meg minden mindenkire rá van bízva."
Az egyház szerint nincs.

A fogamzásgátlással kapcsolatos válaszod irreleváns. Nem a te ajánlásaidról szólt a cikk, hanem az egyházéiról. Azokat pedig már fentebb leírtam.

"A zsidólk erőszakkal való térítése elsősiorban világi állami lépés"
Aha, a középkori Spanyolországban. Állami. Nem egyházi. Jó vicc.

"A kínzáshoz hogy jön az egyház?"
Inkvizíció, boszorkányüldözések.

"ha azt gondolod, ma egyháziak kínoznak embereket."
Nem mondtam, hogy ezt gondolom. Ne tulajdoníts olyan gondolatokat nekem, amiket nem mondtam és nem is sugalltam.

"A kersztényeket viszont kínozzák itt-ott, az igaz."
Ennek mi köze van a cikkhez? Az egyházakról volt szó, nem a vallásos emberekről. Mert akkor viszont a keresztények is kínoznak, pl. vízbefojtásos módszerrel.

@BISMARCK:
Igen, tisztában vagyok vele. Te tisztában vagy a katolikus egyház álláspontjával a házasságon kívüli szexszel kapcsolatban? Mert úgy tűnik, nem.

BISMARCK 2010.12.28. 08:42:59

@gravi_t:

Miután házas vagyok, a felkészítést pedig Bíró László tartotta (mond ez a név valamit vagy ebben is segíteni kell?) azt hiszem tisztában vagyok vele.
Te viszont biztosan nem mert ezt írtad : "házasság előtti szex (és nem csak a konkrét szex, hanem az ahhoz vezető dolgok is) halálos bűn", ez pedig nettó hülyeség.

GKar 2010.12.28. 10:46:11

A házasság előtti szex bűn mivel az paráznaságnak számít. Volt idő amikor a bujaság is főbűn volt még a házastársak közötti gyakori kapcsolat esetén is. Bár értelmét nem igen látom az ilyen-olyan bűn besorolásnak. Mivel a hívő keresztényeknek automatikusan megbocsát a 3 részből álló 1 isten, addig a biofarmerek mennek a pokolba.
Ha jól tudom 1 megbocsáthatatlan bűn van a keresztényeknél és ez az isten/hit pillanatnyi értelmezésének elutasítása.

gravi_t 2010.12.28. 11:55:51

@BISMARCK: Engedd meg, hogy a bírólászlós válaszodra egy tipikus vallásos érveléstechnikával, a másik fél teljes félresöprésével válaszoljak (az "Isten útjai kifürkészhetetlenek" mintájára):

Ezek szerint a titeket felkészítő atya sem volt tisztában az egyház és a Biblia álláspontjával a házasság előtti szex témakörében.

Következő hozzászólásomban elmagyarázom, miért is írtam azt, hogy a házasság előtti szex halálos bűn.

gravi_t 2010.12.28. 12:17:55

Idézet az általad linkelt oldalról, a halálos bűn meghatározásából:
"Ez történhet közvetlen és formális módon; de úgy is, hogy valaki súlyos anyagban engedetlen Isten parancsai iránt."

Idézet a Bibliából, kiemelés tőlem:
"Mert ez az ISTEN AKARATJA, a ti szentté lételetek, hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok;" (1. Thessz. 4,3)

További idézetek a Bibliából:

Máté 15,19
Márk 7,21
Apostolok 15,20 és 29
Apostolok 21,25
1. Korintus 6,13 és 18
Gal. 5,19
Efézus 5,3
Kol 3,5
Jelenések 2,14 és 20 és 21
Jelenések 9,21

Tehát a paráznaság mindenhol egy szinten van említve más halálos bűnökkel, mint pl. a gyilkosság, vagy a bálványimádás. A paráználkodás nincs benne a tízparancsolatban, viszont rendszeresen ugyanolyan súlyos bűnként említi a Biblia. Így tehát elég nyilvánvaló, hogy a házasság előtti szex (paráznaság) Isten parancsai ellen való.

Tényleg értékelem, hogy próbálsz meggyőzni az ellenkezőjéről, főleg mert úgy tűnik, vallásos vagy. Az a probléma, hogy az én érveim összhangban vannak a rengeteg keresztény és katolikus vitafórumon, weboldalon stb. megjelenő véleményekkel. Meg a Bibliával is.

BISMARCK 2010.12.28. 12:55:24

@gravi_t:

Nos igen, a Te értelmezésed ill. magyarázatod az szinte biztos, hogy elfogadhatóbb mint a Központi Papnevelő Intézet (akkori) rektorának ill. a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családügyi referensének álláspontja. De azért ha nem bánod, megkérdezem még egyszer, mert ennek már 9 éve volt, hátha most más az álláspontja (bár nem valószínű).

gravi_t 2010.12.28. 14:15:15

@BISMARCK: Nézd, én nem vonom kétségbe, hogy a sok-sok címmel és ranggal rendelkező illetőnek ez a véleménye. Én ugyanis nem vagyok elvakult, és elfogadhatónak tartom, hogy másoknak lehet más a véleménye. Én azt is logikus lépésnek tartom (bár nem túl hitelesnek), hogy az egyház (katolikus) látva a mai világot, próbál kicsit lazítani-változtatni az eredeti szabályain, hogy egy 21. századi ember is elfogadhatónak tartsa azokat. Ez viszont oda vezet, hogy önmagukkal kerülnek ellentmondásba. Elméleti szinten: ha az Egyház Isten véleményét tolmácsolja, akkor hogyhogy az Egyház álláspontja időnként megváltozik? Ez azt jelenti, hogy Isten álláspontja is megváltozott? Ha igen, akkor miért nem volt új kinyilatkoztatás? Ha nem, akkor korábban nem Istent képviselte az Egyház? Ez a gondolatmenet messzire vezet, nem is folytatom.

A mi vitánkban inkább arról van szó, hogy a Szentírásban írott dolgokat mennyire fogadjuk el iránymutatásnak. Ha a Bibliában az van, hogy a paráznaság bűn, akkor egy egyházi ember hogy mondhatja azt, hogy nem az? Ilyenkor kinek kell hinni? Az Írásnak, vagy az embernek?

Itt szeretném hozzátenni, hogy tisztában vagyok vele, hogy vallási témákban nem lehet tisztán logikai módszerekkel vitázni, mert a vallások nem logikusak.

Részemről ez a vita elméleti, nem a saját álláspontom mellett vagy ellen érveltem; a saját véleményem nem jelent meg a vita során. Csupán érdekesnek tartom, hogy egy vallásos ember véleménye alapján érvelsz a Biblia szava ellen.

Természetesen szívesen veszem, ha tényleg megkérdezel egy valláselméleti embert erről az ellentmondásról, és megírod, ő mit mondott.

Emellett én már elmondtam, amit akartam, és a célomat is elértem: rámutattam a cikkben levő visszásságokra és a te érvelésedben rejlő ellentmondásokra is.

Köszönöm az "ütésváltást", remélem legalább gondolatébresztőnek jó volt.

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2011.01.03. 12:49:57

A szex jó és erkölcsös dolog, és éppen a szextől, a simogatástól magát elzáró emberek válhatnak potencionálisan veszélyessé. Lásd a mindenkit tűzzel, vassal, vérrel a maguk vallására erőszakkal térítő katolikus papokat. Nem véletlen, hogy azok a vallások békésebbek, ahol a szex, a testi szerelem szent dolog és rituálé.

Továbbá megjegyzem az én vallásomban a nevetés a legfőbb szentség és a testi szerelem is egy szép és kívánatos emberi dolog, és így ezen kép feltételével is a vallásos életemet élem.

Vitatkozva saját magunkkal, tegyük fel, hogy Jézus nem csajozott, akkor azt miért tette, milyen indíttatásból? Miért nem csajozott Jézus? Az anya komplexusa volt? Félt a lányoktól? Nem működött neki? Esetleg a fiúkat szerette? Esetleg felsült az elsőnél és sérült miatta? Ne gyertek nekem itt olyan mesékkel, hogy ilyen, meg olyan szellemi tréning miatt egész életre eltiltotta magát és követői hivatalnokait! Ez butaság és inkább valamelyik előző okra szolgál csak magyarázatul. A zsidó törzsekben nagyon egészséges többnejűség volt. Az Istenek Istene Zeusz is szerette a csajokat. Jézus miért nem szerette a csajokat?

Iustizmord 2011.01.05. 16:15:27

„amikor megtudtam, hogy hajnalban kelnek, fizikai munkát végeznek, szex meg alkohol nélkül élnek, és vegetáriánusok, megnyugodtam. Tudtam, ebből nem lesz Somogyban tömegmozgalom. Krisna bensőségessége számukra megváltás, ám nekünk nem mond újat. Nem akarok ellendrukkerük lenni, de amikkor mondták, hogy a hozzájuk érkező fiatalok nyolcvan százaléka egy-két év alatt továbbáll, beláttam: ez nem más, mint biofarm. Minket azért ennél többre szánt az Úristen, és a bajaink ennél nagyobbak.”

na ez egy arcoskodó szöveg Beton pátertől, és a róm.kat egyház bizony taniulhatna egyet -mást a krisnásoktól. Lucifer atya (a megboldogult , és felekezettől függetlenül mindenki által tisztelt és szeretett János atya a pünkösdfürdői templomból) biztos sokkal pozitívabban nyilatkozott volna azokról, akik hajnalban kelnek, fizikai munkát végeznek. mondjuk a szex, a dohányzás és az alkohol nála nem lehetett oly nagy bűn, utóbbi kettőt erősen, az elsőt talán (?) maga is gyakorolta menjetek és szeressétek egymást felkiáltással.

@Lord_Valdez: igen aztb hiszem a legtöbb r.katnál kereszténység = r.kat felekezet, aki nemr.kat az csak félig keresztény. de minimum téved.

IdomitottFoka 2011.01.06. 13:13:41

Ez a cikk olyan,mintha vmire felelet lenne, de a kérdés/állítás nem hangzott el. A keresztény vallás nem testellenes - oké, de hogy jön ez most ide?

Bloodscalp 2011.01.09. 17:12:34

@Iustizmord: azon a megnyilvánuláson én is csak lestem

Virágoskert 2011.01.22. 14:31:18

Üdv!

Az volna a kérdésem, hogy honnét, milyen hiteles forrásból lehet tudni azt, hogy Szent X. Piusz pápa valóban szivarozott? Hol lehet olvasni erről? Ugyanis, ez egy érdekes "adalék", mely kissé más megvilágításba helyezhet bizonyos dolgokat.

GKar 2011.01.24. 10:47:54

Azt, hogy mennyire volt testellenes a keresztény vallás azt mindenki eldönti értelmi színvonala és világképe szerint.

VIII. Bonifác ellen halála után rendezett perben olyan vádpontok vannak amik elég érdekesek.
Az egyik fő vádpont az, hogy azt állította:

"A testi örömök éppúgy nem főbenjáró bűnök, mint a kézmosás. "

Egy ilyen állítás ennyire súlyosnak minősült, hogy része lehetett egy halott ember elleni lejárató hadjáratnak.

Ilyen vádpontok voltak még mint hogy azt állította:
- "keresztény hit éppúgy emberi kitaláció szüleménye, mint a zsidók vagy az arabok"
- "A holtak csak úgy fognak feltámadni, mint a tegnap elhullott lovam"
- "Mária, amikor megszülte Krisztust, éppúgy nem volt szűz, mint anyám, mikor életet adott nekem."

Ha egy ilyen kijelentés, ami a testi örömöket nem tartja bűnnek ilyen komoly vád lehet a középkorban. Az nem éppen arra utal, hogy nem volt testellenes a keresztény vallás.

OLVASÓK SZÁMA

AKTUÁLIS TÉMÁINK

MANDINER

Nincs megjeleníthető elem

JOBBKLIKK

Nincs megjeleníthető elem

CREATIVE COMMONS

Creative Commons Licenc
süti beállítások módosítása