Ami a történelemkönyvekből kimaradt: fasiszta puccskísérlet Amerikában

max_headroom I 2009.09.17. 08:00

A hiányosan fellelhető dokumentáció miatt a mai napig homály fed néhány fontos részletet, ám annyi bizonyosan tudható: 1933 tavaszán titkos szervezkedés kezdődött Franklin Delano Roosevelt elnök hatalomból való elmozdítására, és egy katonai puccs végrehajtására.

A történet az első világháború végéig nyúlik vissza. A tengerentúli harcmezőkön szolgált katonák az amerikai kontinensre való visszaérkezésükkor fejenként 60 (mai vásárlóértékén 850) dollárt, és egy hazáig szóló vonatjegyet kaptak – ám úgy vélték, ennél többet érdemelnének. 1919-ben létrehozták az Amerikai Légiót, melynek fő célkitűzése volt, hogy rávegye a politikusokat a veteránok helyzetének méltányos rendezésére. Hosszadalmas egyeztetéseket, vitákat követően a Kongresszus végül egy 1924-es törvényben (Adjusted Service Certificate Law) rögzítette a leszerelt katonáknak járó nyugdíj összegét. Minden, az Egyesült Államok területén szolgált napért 1, a tengerentúlon töltött szolgálati időért pedig naponta 1,25 dolláros járadékot kaptak volna – húsz elteltével, azaz 1945-ben. Ez egy veteránnak átlagosan 1000 (mai vásárlóértékén közel) 12 000 dollárt jelentett – volna.

Ugyanis közbejött valami, amit senki nem láthatott előre. A harmincas évek elején beütött a nagy gazdasági válság, s Amerika történelmének legrosszabb éveit élte: a munkaképes népesség közel egyharmada állás nélkül tengődött. A romokban heverő gazdaság miatt általános volt a szegénység, a reményvesztettség és az ebből fakadó düh. Akárcsak Európa országaiban, az Egyesült Államokban is sokan csalódtak a liberális demokráciában, s kérdéseikre a szélsőségeknél vélték felfedezni a válaszokat. Mindkét meghatározó politikai erőn belül voltak olyan politikusok, illetve támogatók, akik a gazdaság élénkítésére a kollektivista eszmék egyes technikáit kívánták meghonosítani; a konzervatív oldalon a fasizmus és a nemzetiszocializmus, a demokrata oldalon a szocializmus és a kommunizmus bizonyos metódusait tartották megvalósítandónak.

A populista politikusok által feltüzelt veterán mozgalom jórészt munkanélküli, elkeseredett tagjai felvetették, hogy családjaikat támogatandó, idő előtt szeretnének hozzájutni a járadékukhoz. Képviselőik tárgyalásba kezdtek a kormánnyal, de hamarosan patthelyzet alakult ki; a 2,2 milliárd dolláros igény a korabeli szövetségi büdzsé több mint felét tette ki – az amerikai vezetés az egyébként is katasztrofális gazdasági helyzetben nem engedhetett a veteránok követelésének.

1932. július 17-én húszezer veterán (Bonus Army) vonult a Szenátus, illetve a Fehér Ház elé, s hogy presszió alatt tartsák az amerikai kormányt, hosszabb tartózkodásra rendezkedtek be; a közelben sátrakat, ideiglenes faházakat állítottak fel. A veteránok magukénak érezhették a hadsereg támogatását is, amikor megjelent közöttük, és az érdekükben szólalt fel egy széles körben tiszteletnek örvendő, nyugalmazott vezérőrnagy, Smedley Darlington Butler.

Tegyünk itt egy rövid kitérőt, ismerkedjünk meg közelebbről Smedley Butlerrel. 16 évesen hazudott a korát illetően, hogy részt vehessen a spanyol-amerikai háborúban. 34, szolgálatban töltött év alatt megfordult szinte minden hadszíntéren, bátorságáért kétszer kapta meg a létező legmagasabb katonai kitüntetést (Congressional Medal of Honor), s anélkül, hogy bármilyen formális katonai képzésben részesült volna, 48 évesen a vezérőrnagyi rangig emelkedett. Douglas MacArthur, a hadsereg főparancsnoka egy alkalommal így jellemezte: „az amerikai történelem egyik igazán nagyszerű tábornoka”. Butler többször is nyilvánosan kiállt alárendeltjei jogaiért, emiatt a katonái körében különleges tiszteletnek örvendett. Bátorságán túl kivételes taktikai érzékkel rendelkezett, ha mód volt rá, igyekezett elkerülni a vérontást, és megkímélni katonái életét, ami szintén hozzájárult népszerűségéhez. Ugyanakkor Butler maga volt az ideális tengerészgyalogos, bármilyen parancsot végrehajtott, évtizedeken keresztül ő volt az amerikai dollárdiplomácia ökle. „Uncle Sam rendőre”, ahogy magát félig tréfásan, félig komolyan nevezte. A tábornok a harmincas évek elején nyilvánosan is kritizálni kezdte az amerikai külpolitikát, melynek irányát abban az időszakban lényegében a nagyvállalatok igényei határozták meg.
1931-ben a vezérőrnagy megpályázta a tengerészgyalogság vezetőjének hivatalát. A pozíció legalább annyira politikai, mint katonai volt, ráadásul az első világháborút követően a tengerészgyalogság egyre nagyobb hangsúlyt helyezett a tisztikar felsőfokú képzésére, így Butler – annak ellenére, hogy ő volt a rangidős kétcsillagos tábornok – alulmaradt egy nála fiatalabb, tapasztalatlanabb, ám tanultabb társával szemben. Nem sokkal ezután a vezérőrnagy nyugalomba vonult, s hivatásos szónokként kereste kenyerét.

Térjünk vissza a Washingtonban demonstráló, leszerelt katonákhoz, akik mellett Butler személyesen exponálta magát. Július 28-án a főügyész elrendelte a terület kiürítését, az intézkedni próbáló rendőrség pedig lelőtt két, ellenálló veteránt. Amikor a hivatalban lévő Herbert Hoover elnököt tájékoztatták az eseményekről, azonnal elrendelte a hadsereg bevetését. A Douglas MacArthur és George S. Patton tábornokok irányítása alatt álló lovas és gépesített alakulatok szétkergették a tüntető veteránokat, a sátortábort és az ideiglenes faházakat felégették. Az akciónak több száz sebesültje, és halottai is voltak. A hivatalban lévő Hoover elnök a gazdaság felélesztésének sikertelensége miatt már rég elveszítette népszerűségét, a szavazók most ezért az incidensért is őt vádolták.

A jövőjüket illetően nem csak a veteránok aggódtak, nem voltak nyugodtak a leggazdagabb iparosok, befektetők és bankárok sem, akik az addig kiépített birodalmaikat, megszerzett javaikat egy kommunista fordulattól féltették. Az 1933 márciusában beiktatott Roosevelt elnökben osztálya árulóját látták. Többük meggyőződése volt, hogy az 1925-ben az olasz nagytőkések segítségével hatalomra került, és a gazdaság fellendítésében látványos eredményeket elért Mussolini egyes módszereit sikerrel alkalmazhatnák az amerikai gazdaság talpra állítására.

Butler tábornokot 1933. július elsején meglátogatta otthonában egy háborús veterán, egy befolyásos kapcsolatokkal bíró New Yorki bróker, bizonyos Gerald C. MacGuire. A tábornok először nem tulajdonított különös jelentőséget MacGuire vízióinak, ebben az időben rengeteg, kisebb-nagyobb segítséget kérő, leszerelt katona kereste fel őt, közülük sokan meglehetősen vad politikai nézeteket vallottak.
Az eleinte csak óvatosan tapogatózó MacGuire azonban többször is visszatért, s megpróbálta rávenni a tábornokot: nyilvános beszédeiben álljon ki az aranyalapra való visszaállás mellett, mondván: szeretnék, ha a veteránok járandóságát aranyban fizetnék ki. Butler elutasította a felkérést, és a felkínált összeg sem győzte meg. Az ismétlődő találkozók alkalmával a vezérőrnagy előtt fokozatosan rajzolódtak ki egy hihetetlennek tűnő terv körvonalai.

MacGuire az Amerikai Légió massachusettsi ex-parancsnoka, William Doyle társaságában újra felkereste Butlert, s együttesen próbálták rávenni, induljon a szervezet országos parancsnoki posztjáért. A tábornok – arra hivatkozva, hogy nem kíván tevőlegesen részt venni az Amerikai Légió politikájában – ezt a felkérést is udvariasan elutasította.

A következő két hónapban MacGuire rendszeresen visszajárt, s győzködte a tábornokot, vegyen részt az Amerikai Légió közelgő konvencióján, sőt, már arra kérte Butlert, mondjon el egy beszédet, melynek szövegét John W. Davis, a demokrata párt 1924-es elnökjelöltje (történetünk idején a J. P. Morgan bankház vezető ügyvédje) írta. A tábornok ekkor fogott gyanút, hogy visszatérő látogatói a nyilvános beszédeinél esetleg többet, valami mást akarnak tőle. Közölte: találkozni kíván a terv mögött álló pénzemberekkel, s MacGuire egyetértett vele.

Szeptemberben Butler tábornoknál megjelent Robert Sterling Clark, a Singer Varrógéptársaság alapítójának unokája, s közölte vele: hajlandó vagyonának felét feláldozni, hogy a másik felének értékét megőrizhesse. Ezen a találkozón került először említésre egy új veteránszervezet, melynek elsődleges célja már nem az első világháborús szolgálati járadék idő előtti felvételének kicsikarása, hanem az elnök meggyőzése az aranyalapra való visszatérés szükségességéről.

1934 nyarán az európai útjáról visszatérő MacGuire beszámolt Butlernek az európai félkatonai szervezetekhez, az olasz feketeingesekhez, a német rohamosztagosokhoz és a francia Croix-de-Feux-höz fűződő kapcsolatairól, s beavatta a tábornokot titkos terveikbe. Az elképzelések szerint az országos ismertségnek örvendő vezérőrnagy az elégedetlen amerikai veteránok félmilliós seregének élére állva, s a legbefolyásosabb nagytőkések színfalak mögötti segítségével vette volna át az ország vezetését – akárcsak Mussolini és Hitler, akik szintén magánhadseregeiknek köszönhetően jutottak országaikban hatalomra. Roosevelt elnök csupán ceremoniális jelleggel maradhatott volna a hivatalában, a teljhatalom pedig egy mindent átfogó minisztérium élén álló ember (Secretary of General Affairs) kezében összpontosult volna. Az összeesküvőknek egy karizmatikus egyéniségre volt szükségük, aki a hatalomátvétel élére áll, s akit tekintélye miatt vakon követnek a tömegek. MacGuire minden kétséget kizáróan egy fehér lovon érkező diktátort keresett, a további támogatók neveit azonban a tábornok többszöri kérése ellenére sem volt hajlandó elárulni. Smedley Butler kétségeire, hogy az amerikai nép hogyan fogadna egy diktátort, a bróker pökhendien így válaszolt: „a magazinok a kezünkben vannak, s a buta amerikaiak mindent elhisznek, amit azokban leírunk”.

Ahogy MacGuire előre jelezte, 1934-ben az „alkotmány fenntartása és védelme” céljából megalakult az amerikai történelem legmagasabb egy főre jutó bevételével rendelkező szervezete, az Amerikai Szabadság Liga. 125 ezer fős tagsága főleg első világháborús veteránokból állt. A szervezethez való csatlakozást még a konzervatív Hoover ex-elnök is arra hivatkozva utasította el, hogy a szabadság szélsőségesen értelmezett, Wall Streeti modellje nem neki való. Az Amerikai Szabadság Liga fő támogatói a DuPont család, J. P. Morgan, a Chase National Bank, a Singer-örökös Robert Sterling Clark, a Standard Oil, a U.S. Steel, a General Motors, a Goodyear, a Colgate, a General Foods, a Heinz Foods, a Birds Eye, valamint jó néhány politikus, úgymint Al Smith (a demokrata párt 1928-as elnökjelöltje), Hugh Johnson (a National Recovery Administration vezetője) voltak. A Liga pénztárnoka egy Grayson Murphy nevű bróker, MacGuire közvetlen főnöke lett.

A konspirátorok számára Butler több szempontból is ideális választásnak tűnt. Tekintve óriási népszerűségét, joggal feltételezték, hogy a Szabadság Liga élére álló vezérőrnagy parancsait nemcsak a szervezet veterán tagjai, de sok, az amerikai hadseregben szolgálati idejét töltő katona is habozás nélkül végrehajtja majd. Arra számítottak, hogy a tengerészgyalogság parancsnoki posztjára sikertelenül pályázott vezérőrnagy kapni fog a nagyobb hatalommal kecsegtető lehetőségen. Nem utolsósorban pedig bíztak benne, hogy tanulatlan, „bozótlakó” tábornokot könnyen tudják majd a háttérből manipulálni.

Csakhogy az összeesküvők számításába hiba csúszott. Butler ugyan komplex személyiség, de a demokrácia elkötelezett híve volt, s egész addig folytatta a találkozókat, amíg kellő mennyiségű bizonyíték állt rendelkezésére, amivel már felkereshette a kongresszus különleges, Amerika-ellenes propagandatevékenységet vizsgáló bizottságát, mely náci-szimpatizánsok után nyomozott. 1934-ben, a McCormack-Dickstein kongresszusi vizsgálóbizottság előtt, eskü alatt tett tanúvallomásában megerősítette: befolyásos üzletemberek, gyáriparosok és nagybefektetők nevében keresték fel, kulcsszerepet szánva neki egy tervezett katonai puccsban, melynek hatalmi bázisát a kifizetetlen ígérvények miatt kiábrándult, és a velük szemben alkalmazott erőszak miatt elkeseredett első világháborús veteránok jelentették. Butler megnevezte az Amerikai Szabadság Liga hatalom-átvételi tervét ismerő prominens tagjait, fő anyagi támogatóit.

A kongresszusi vizsgálóbizottság előtt tett tanúvallomása, illetve a sajtótájékoztatója után az Amerikai Szabadság Liga országos kampánnyal próbálta diszkreditálni Smedley Butlert – a lapok kétségbe vonták elmeállapotát. A korabeli sajtó nem foglalkozott érdemben az üggyel, a New York Times szerint az egész történet légből kapott, „hatalmas átverés” volt.

Ugyancsak tanúvallomást tett a vizsgálóbizottság előtt Paul Comly French újságíró, akit Butler az első megkeresések után bizalmába avatott. French szintén találkozott MacGuire-rel annak Wall Streeti irodájában, s részletesen beszámolt az ott folytatott beszélgetésekről. MacGuire az újságíró társaságában még szókimondóbbnak bizonyult, víziója szerint, hogy megvédhessék a kommunizmustól az Egyesült Államokat, egy fasiszta kormányt kell hatalomra juttatniuk. French felfedte; az Amerikai Szabadság Liga igazgatótanácsának egyik tagja, a Remington cég feletti ellenőrzést biztosító tulajdonarányt birtokló Irénée du Pont gondoskodott volna a komolyabb fegyverkészletekről.

A McCormack-Dickstein vizsgálóbizottság beidézte MacGuire-t is, aki vehemensen tagadta a vádakat, ám hamar önellentmondásba keveredett. Európából küldött, a különböző országok félkatonai szervezeteinek felépítését, működését részletekbe menően elemző levelei szöges ellentétben álltak vallomásával.

A McCormack-Dickstein vizsgálóbizottság zárójelentésében leszögezte: bizonyítottnak találták Butler állításait, miszerint egy katonai hatalomátvételre készülő csoport Roosevelt elnök eltávolítására, és a demokratikus hatalom megdöntésére szövetkezett.

Érdekesség, hogy a zárójelentés említést tett a Hamburg-American Line nevű hajótársaságról, mely ingyen hajójegyeket ajánlott fel újságíróknak – cserébe a Hitlerről szóló, kedvező hangnemű cikkekért. Felmerült a gyanú, hogy a társaság hajóin esetleg német kémek érkeztek az Egyesült Államokba, de ezt nem sikerült bizonyítani. A Hamburg-American Line egyik felső vezetője Prescott Bush, a nemrég leköszönt amerikai elnök nagyapja volt. A társaság teljes vagyonát nyolc évvel később, az 1942-es Trading With the Enemy Act értelmében az amerikai kormány lefoglalta.

A kongresszusi vizsgálóbizottság beidézési joga 1934 végén lejárt, ám meglepő módon az igazságügyi szervek nem tettek semmilyen további lépést a lelepleződött konspirátorokkal szemben. A vizsgálat elmaradásában feltehetően közrejátszott, hogy MacGuire 37 évesen, egy tüdőgyulladást követő komplikációban meghalt. Smedley Butler erősen felindult, amikor tudomására jutott, hogy a kongresszusi vizsgálóbizottság jelentéséből kimaradt tanúvallomásának néhány kritikus részlete, s hogy az összeesküvés mögött álló üzletemberek egyikét sem idézték be vagy vonták kérdőre. A tábornok rádión keresztül fordult a nyilvánossághoz.

***

Leo Ribuffo, a George Washington egyetem történész-professzora rámutatott: a harmincas évek elején az Egyesült Államokban nem létezett olyan törvény, melynek értelmében az összeesküvőket bíróság elé állíthatták volna. Az USA ekkor még nem állt hadiállapotban sem Olaszországgal, sem Németországgal, így bárki tetszése szerint, legálisan folytathatott tárgyalásokat vagy tarthatott fenn üzleti kapcsolatot az említett államokkal vagy azok állampolgáraival, sőt, akár pénzelhette is a szélsőséges eszméket valló pártok hatalomra jutását.

Bár erről semmiféle írásos dokumentum nem maradt fenn, történészek egy csoportja erősen valószínűsíti, hogy a puccskísérletet kitervelő nagytőkések a színfalak mögött politikai alkut kötöttek; cserébe büntetlenségükért, támogatták Franklin D. Roosevelt elnök grandiózus tervét, az addig heves támadásaiknak kitett New Dealt. Tény, hogy a lelepleződést követően semmiféle egyéni felelősséget megállapítani hivatott nyomozás nem indult meg, s büntetőjogi felelősségre sem vontak senkit – ugyanakkor egyik napról a másikra leállt a New Deal elleni, országos lejárató kampány. Az amerikai gazdaság hamarosan élénkülni kezdett, s Roosevelt elnök elsöprő győzelmet aratott a következő választásokon.

Ugyancsak nincs egyetértés a történészek között a kérdés eldöntésében, hogy mennyi reális esélye lett volna egy fasiszta puccsnak a demokrácia otthonában. Egyesek állítják: bármekkora anyagi háttere is lehetett volna a fasiszta hatalomnak, a meglehetősen jól felfegyverzett amerikai nép nem tűrt volna meg egy diktátort, és a hadsereg sem nézte volna tétlenül a puccsot. Emellett 1934-ben az amerikai kormány hatalma jóval decentralizáltabb volt a mainál; az egyes államok kormányzói ellenőrzést gyakoroltak a helyi fegyveres erők felett. E történészek szerint az események egy a spanyolországihoz hasonló polgárháború kitöréséhez vezethettek volna.

Mások azonban úgy vélik: a békeévekben 120-130 ezer főre leépített hadsereg és a gazdasági válságban legyengült kormányzat nem tudott volna ellenállni, s a fasizálódó Amerika Hitler és Mussolini mellett lépett volna be a II. világháborúba, melynek így egészen más végkimenetele lett volna…
 


A bejegyzés trackback címe:

https://konzervatorium.blog.hu/api/trackback/id/tr791370369

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

jan 2009.09.17. 08:37:02

elképesztő sztori!

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2009.09.17. 09:45:44

Most, sajnos. nem érek rá rendesen elolvasni, de egy megjegyzés:
"Az amerikai gazdaság hamarosan élénkülni kezdett"
A New Deal 3/4 évvel a válság fordulópontja után kezdődött.

RickyTerror 2009.09.17. 10:35:36

Bírom az ilyen ismeretlen történeteket, melyek megmutatják, mennyire kacskaringós is az út a jelenbe.

Karcolt lendület 2009.09.17. 10:40:15

@Lord_Valdez:
Az állítás attól még kb. igaz, csak nincs összefüggés. :-)

A poszt különben baromi jó volt...

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2009.09.17. 10:44:47

Végre egy valóban érdekes poszt, a teám mellé kiváló.

Most akkor vannak konspirációk vagy nincsenek?
:>

Kerecsen68 2009.09.17. 11:09:37

Rendkívül jó a post. Gratulálok.

Neocon 2009.09.17. 11:19:22

Na ennek siman a konteo blogban a helye....

xstranger 2009.09.17. 11:36:51

Szerintem a National Guard meg mindig tagallami iranyitas alatt van, legalabbis van valami modja arra a kormanyzonak hogy az iranyitasa ala vonja oket. Innentol meg 50 tagallam vezetoivel kellene egyezkednie egy diktaturanak. Vagy lenyomni oket a hadsereggel, szoval tuti nem olyan egyszeru.

Daily Shark · http://dailyshark.blog.hu/ 2009.09.17. 11:47:00

Érdekes volt, csak kicsit túl hosszú...

A spekuláns 2009.09.17. 12:08:54

Nagyon jó poszt!

Az ilyen írásokon keresztül láthatjuk, hogy valójában, hogy is működik a "szabad" világunk.

Elképesztő!

Mennyi mindenre képesek bizonyos érdek csoportok és mennyire vakok az emberek. Ha ép ésszel belegondolunk, megáll az eszünk:)

Ha alapul vesszük a leírtakat, akkor mi mindenre következtethetünk az elmúlt 50 év történéseiből?

Elképesztő és borzalmas.

Mindent a pénz irányít, mindent! Erről semmi kétsége se lehet senkinek. Ha 70 éve erre voltak képesek, a mai globalizált világban mennyivel lehet nagyobb befolyásuk mindenre?

Csak néhány példa: Kennedy gyilkosság, WTC 9/11>> Afganisztáni és Iraki háború.

És a világ mindent elhisz, mindent!:)
Az emberek alapvetően "buták", könnyű félrevezetni és becsapni őket.
Ez a pénzben mérhető, mérhetetlen siker egyik titka, tudd, a világ "balfax" és be lehet csapni.

peetmaster · http://nemdohanyzom.blog.hu 2009.09.17. 12:09:47

érdekes. Én a Bonus Army-ról már olvastam egyszer, wikicímlap volt.

serteperte55 (törölt) 2009.09.17. 12:28:48

Ez a pénzeszsákok dilemmája: vagy valami súlytalan személyt választanak, és biztos a kudarc, vagy profi politikusra bízzák, aki szőröstül bőröstül felfalja őket, ha hatalomra kerül.

raszt@ · http://stoppolas.blog.hu/ 2009.09.17. 12:32:20

Itt egy játék melyben Magyarország erősebb az USA-nál is, sőtt az USA egyes területeit birtokolja. Regisztrálj az alábbi linken és légy részese ennek a nagy és erős Magyarországnak.
www.erepublik.com/en/referrer/raszta

==T== 2009.09.17. 12:51:29

Érdekes post. Asszem ha összejött volna, nem kellene most a nyelvtörvénynel bajlódnuknk, és a 40 év kommunizmust is megúsztuk volna.

JámborAndrás · http://magyarinfo.blog.hu/ 2009.09.17. 12:54:31

@==T==: De jó lett volna :D
érdekes poszt erről olvassnék még többet.

Rókakígyó 2009.09.17. 13:17:01

És ha Németország nem a szabadság földje lett volna, akkor a 30-as években ott is hatalomra juthatott volna egy diktátor és a történelem teljesen másképp alakulhatott volna, mint így. :)

1lány 2009.09.17. 13:35:05

hát én amerikanisztika szakra jártam, de erről sose beszéltek egy szót se.... interesting:)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2009.09.17. 13:56:20

@==T==:

"Asszem ha összejött volna, nem kellene most a nyelvtörvénynel bajlódnuknk, és a 40 év kommunizmust is megúsztuk volna."

Ha összejött volna, talán te sem itt püfölnéd a billentyűket, hanem egy donyekcki vagy szibériai szénbányában fejtenéd rabszolgaként szenet. Vagy valami még vidámabb foglalatossággal ütnéd el az időd.:-(

ü
bbjnick

laszy001 · http://www.autostat.hu/ 2009.09.17. 14:21:35

És mennyi mennyi minden maradt ki a történelemkönyvekből!

siwaan 2009.09.17. 14:25:55

szeretem az ilyen szkifis sztorikat.

egyébként lehet hogy át is vették a hatalmat anno, csak tényleg uralják a médiát és a mai napig titokban tartják az egészet :)))))))

orsi00 (törölt) 2009.09.17. 14:29:17

Érdekes, ám nem tudom belőle megítélni, mekkora volt az esély rá. Azt meg végképp nem, ha bekövetkezik, hogyan folytatódott volna. Például '33 Pilsudski javasolta az angoloknak és a franciáknak, hogy sétáljanak el közösen Berlinbe leváltani Hitler. Ha kapnak egy ilyen Amerikát a fenekükbe, lehet, hogy észbe kapnak. És még ezer más dolog is lehetett volna.

bastian 2009.09.17. 14:48:48

Hát igen ha úgy történt volna, akkor most mi gyarmatosítanánk másokat és nem minket gyarmatosítanának....

rosta 2009.09.17. 14:55:16

Teljesen máshol három kérdés merült fel. A harmadikra egy jó kis írást kaptunk:

"A Dunkerkue kikötőjében összegyűlt angol hadsereget miért nem bántotta a Hitler, miért hagyta őket kihajózni?
A Hess kikkel akart békét kötni?
Amerikában milyen társaság volt Hitler párti?"

Jester 2009.09.17. 16:13:53

1938: Henry Ford accepts the Grand Cross of the German Eagle..

Az a megdöbbentő, hogy miként nem kerültek hatalomra mégsem.. Lehet, hogy mégis hatalomra kerültek? :)

Bell & Sebastian 2009.09.17. 19:15:37

@rosta:

A kőművesek - akiket ismerünk -, trágárul beszélnek, fegyelmezetlenek, nem túl okosak, drágák és a vakolókanál az elsődleges fegyverük a sörbontóval.

De a piramisokat nem ők építették - a jelek szerint.

max_headroom 2009.09.17. 20:59:47

@Neocon: Na ennek siman a konteo blogban a helye....

Ez a történet annyira azért nem a fantázia világába tartozik. Az eseményekről, azok részleteiről számtalan fénykép, sőt filmfelvétel tanúskodik. A vizsgálóbizottság tevékenysége ugyancsak dokumentált.
Találgatások itt csak a három csillaggal elválasztott részben vannak, és akkor sem arra vonatkoznak, hogy mi történt valójában, hanem arra, hogy ha sikeres a puccs, milyen következményei lehettek volna.

@A Spekuláns: "Mindent a pénz irányít, mindent!"

Ez mindig így volt, és így is lesz. Beggars cannot be choosers.

@1lány: "én amerikanisztika szakra jártam, de erről sose beszéltek egy szót se.... interesting"

Ezért a cím.

@rosta: "A Dunkerque kikötőjében összegyűlt angol hadsereget miért nem bántotta a Hitler, miért hagyta őket kihajózni?"

A németek nem igazán szerettek volna konfrontálódni az angolokkal.

"A Hess kikkel akart békét kötni?"

Az angolokkal. Hess egyéni akciójára több lehetséges magyarázat kínálkozik, biztosat a magával vitt iratok ismerete nélkül nehéz lenne mondani. Az anyagot 2017-ben fogják feloldani a titkosítás alól.

"Amerikában milyen társaság volt Hitler párti?"

A nagytőke egy része feltétlenül szimpatizált vele, de ez csak időleges volt. A koncentrációs táborokról érkező információk után nemigen maradt híve Amerikában.

Sutty 2009.09.18. 01:07:35

jó látni, hogy a pár héttel ezelőtt szétfikázott, wikipedia-val alátámasztott érv-technikám mégiscsak hitelesítő képességű erővel bír. a szerző is használja bőszen a wikipedia-s linkelést...

szamárfül/pável · http://pavelolvas.blog.hu/ 2009.09.18. 09:25:05

@Loxon: "a teám mellé kiváló" Hát igen. :)))

Tényleg remek.

Smits41 2009.09.18. 09:26:38

Remek poszt és jó példa arra, hogy egy igazi összeesküvés mennyi ideig maradhat titokban.

(És ha megvalósul a terv szerintem évtizedek óta német gyarmat lennénk, de ez elég történelmietlen.)

melimeli 2009.09.18. 11:19:29

Riszpekt, végre a sok álmodozó a valódi történelembe pillanthat.

Arma Gedeonka 2009.09.18. 11:28:22

@Jester:

Természetesen hatalomra kerültek és volt annyi eszük, hogy a hitleri megoldással ellentétben formálisan meghagyták a népképviseleti rendszert.

De az aranyalap kakukktojás. E körök a hamispénzrendszer haszonélvezői...

Igaz, a New Deal-t se békaként kellett valójában lenyeletni velük, ők kerestek azon is.

Döglött macska · http://www.pallas70.hu/tb-berugy-tanfolyam.php 2009.09.18. 12:57:08

Azért egy olyan ország, ami háborúba kezd ennyire nyíltan az olajért, az gáz. Mondjuk ez a Bush-bagázs érdeme, Obama azért sokkal jobb. Pl a rakétavédelmi rendszert is visszavonta Európából (vagyis a tervet)

Arma Gedeonka 2009.09.18. 13:18:27

@Döglött macska:

Jobb lett volna, ha ügyesebben leplezik, hogy az olajért megy a háború???
Obamát ugyanazok tették kirakatba, akik Busht.

Arma Gedeonka 2009.09.18. 14:07:15

@Benei_Peter:

a támogatók névsorát tekintve ez nem Bácsfi-szint. Vagy a szervezetek taglétszámát, még népességarányosan sem tekinthetjük semmiségnek.

evil overlord (törölt) 2009.09.18. 20:53:18

Azért nem ártana egy nyevi lektor :)))
- Nem haditengerészetről van szó, hanem tengerészgyalogságról. A haditengerészetnél nincs vezérőrnagyi rang (O-8: RADM), másrészt elég vicces lenne egy ellentengernagy mint CNO (a U.S. Navy vezetője).
- Nincs olyan, hogy Congressional Medal of Honor, csak Medal of Honor.

max_headroom 2009.09.18. 21:06:19

@Arma Gedeonka: "De az aranyalap kakukktojás. E körök a hamispénzrendszer haszonélvezői..."

Igen is, meg nem is. A korabeli nagytőke - már aki nem volt benne - igen erősen ellenezte a hitelpénz bevezetését. Ők a lakosság túlnyomó részével ellentétben pontosan tudták, mit jelent ez. A cégalapító Ford antiszemitizmusának is ez volt a fő oka, úgy élte meg, hogy a bankok elveszik a hasznot attól, aki kitalál és felépít egy működő üzleti modellt. (Fordról a későbbiekben lesz poszt.)

Viszont a hitelpénz-rendszernek ők is haszonélvezői lehettek, és a későbbiekben ez az ellentét már korántsem volt ilyen egyértelmű.

Tervezgettem egyébként, hogy egy posztban megírom a FED létrehozásának történetét is, de tartottam tőle, hogy csak zsidózás lesz a vége.

max_headroom 2009.09.18. 21:33:35

@evil overlord: "Azért nem ártana egy nyevi lektor "

A te nyelvi lektorod hogyan fordítaná a major general kifejezést?

"... elég vicces lenne egy ellentengernagy mint CNO (a U.S. Navy vezetője)."

Akkor jó mulatást. Az előd is kétcsillagos tábornok volt, abban az időben ez volt a gyakorlat, csak később, az ötvenes évektől kötötték négycsillagos ranghoz. (Sőt, 1876 és 1891 között egy ezredes töltötte be ugyanezt a pozíciót.)

"Nincs olyan, hogy Congressional Medal of Honor, csak Medal of Honor."

www.cmohs.org/
"The Medal of Honor is the highest award for valor in action against an enemy force which can be bestowed upon an individual serving in the Armed Services of the United States. Generally presented to its recipient by the President of the United States of America in the name of Congress, it is often called the Congressional Medal of Honor."

Übermayer 2009.09.18. 22:14:31

@max_headroom: első olvasásra nekem olyan "leszámolok politikai ellenfelemmel, úgy hogy összemosom az általam kreált szélsőségekkel" típusú történetnek tűnik (azért Bácsfinál egy kicsit komolyabb játszma)

a veteránok járadékával mi lett ezek után egyébként?

a FED magánosítás története, de főleg az előzménye és utóélete (Lincoltól Kennedyig) tényleg izgalmas ...és nem hiszem, hogy pont ott kellene politikailag korrektnek lenni. :)

evil overlord (törölt) 2009.09.18. 23:15:04

@max_headroom:
Az amerikai haderőnemek:
- US Army: szárazföldi hadsereg
- Air Force (USAF): légierő
- US Marine Corps (USMC): tengerészgyalogság
- US Navy: haditengerészet
Az első háromnál hívják Major General-nak az O-8-as rangot, a tengerészetnél Rear Admiral (upper half) van.
A jó Butler tábornok a tengerészgyalogságnál szolgált, nem a haditengerészetnél.
A Chief of Naval Operations (CNO) nem azonos a Commandant of the Marine Corps-al. Az első a haditengerészet vezetője, és mindig is 4 csillagos admirális töltötte be a posztot (kivétel a 2. vh. alatt King és Nimitz, ők 5 csillagosak (FADM) voltak). A Commandant of the Marine Corps posztot tényleg töltötték be alacsonyabb rangú katonák (őrnagytól felfele), de ezt a haditengerészetnél nehéz lenne elképzelni.

Az egy dolog. hogy often called, de a hivatalos neve akkor is Medal of Honor.

evil overlord (törölt) 2009.09.18. 23:24:22

@evil overlord: A en.wikipedia.org/wiki/Rear_admiral_%28United_States%29 lap alján amúgy van egy táblázat a US katonai rangokról. A Navy-nél teljesen mások az elnevezések, mint a másik három fegyvernemnél (pl. a captain nem századosnak (O-3), hanem ezredesnek (O-6) felel meg).

max_headroom 2009.09.21. 11:34:31

@evil overlord: A haditengerészet / tengerészgyalogság kérdésben igazad van, javítottam az írást. (Ennek következtében az egész el is tűnt pár napra, de mr. pharmacist segítségével helyreállt a rend.) Mindenesetre köszönöm a jelzést.

Congressional Medal of Honor / Medal of Honor: A Congressional Medal of Honor az elnevezés használatának bevett módja, semmiképpen nem hibás. Lásd a saját website neve is ennek a rövidítése. A cikk szempontjából kevéssé számít, hogy mi a hivatalos neve, ez fontos részlet lehet egy kitüntetésekről szóló szakcikkben, de itt csak sokadrangú részlet.

max_headroom 2009.09.21. 11:44:12

@Übermayer: "azért Bácsfinál egy kicsit komolyabb játszma"

Kicsit? Egy szem zavarodott egyetemista lányhoz képest egy 125 ezer fős tagságú szervezet az ország nagytőkéseinek anyagi támogatásával? Nincs valami baj ott az arányérzékkel? :-)

"a FED magánosítás története, de főleg az előzménye és utóélete (Lincoltól Kennedyig) tényleg izgalmas ...és nem hiszem, hogy pont ott kellene politikailag korrektnek lenni."

Egyetértek, valóban izgalmas a történet, és hogy a teljes képet átlássa az ember, az 1700-as évekig kell visszamenni. Elkezdtem írni, úgyhogy coming soon.
A politikai korrektségre teszek magasról, viszont a zsigeri gyűlölködéstől felfordul a gyomrom.

Arma Gedeonka 2009.09.21. 12:40:55

@max_headroom:

1. Intelligens antitalmudisták nem gondolják, hogy a pénzrendszerrel, vagy kamattal kapcsolatos visszaéléseket csak zsidók tudnák elkövetni, vagy hogy ne ellenezné az ilyesmit sok zsidó is.
2. Miért fulladna zsidózásba, zsigeri gyűlölködésbe a FED megtárgyalása?
Vagy van alapja annak, hogy firtassuk a zsidók és a FED kapcsolatát, és akkor miért kellene előre kizárni, vagy nincs, akkor meg tényekkel érvekkel bizonyítsa, aki szerint nincs.
3. a konzin zsigeri gyűlölködés???

És ez még csak a FED-téma, hol vagyunk akkor a holokausztipar, revízionizmus stb. kérdéseitől!

max_headroom 2009.09.21. 21:11:33

@Arma Gedeonka: 1. -> Már abból le lehet vonni következtetéseket az illető személyiségéről, ha önidentitását valami _ellenében_ határozza meg. Ezt nem provokációként mondom, hanem mert így gondolom.

2. -> Azért, mert az egész kérdésfeltevés hamis, ha úgy nézzük, hogy "a zsidók". Pusztán mert egy szűk kis csoport erősen megkérdőjelezhető dolgokat tett / tesz, hazugság kivetíteni a felelősséget egy egész embercsoportra. Konkrétan tudom például, hogy Weisz bácsi, a hentes nem volt benne.

3. -> A helyszín mindegy, jönnek majd a trollok a témára, mint vadállatok a vérszagra. Vagy te még nem találkoztál itt acsarkodó kommenttel?

Arma Gedeonka 2009.09.23. 10:55:25

@max_headroom:

nem valami ellen, hacsak nem önvédelemből...

Attól függetlenül, hogy vannak kivételek, érdemes vizsgálni egy adott helyzetben "a magyarok" vagy "a zsidók" szerepét.

A zsidók ugyanúgy sokfélék, mint mások, de azt érdemes vizsgálni, hogy mik annak az identitásnak az alapjai, amelyek alapján valakik odasorolhatók (mert ugye nem "származási" alapon sorolunk senkit ilyen csoportokba) és hogy vajon ezen identitásalapozó tények, elvek magyaráznak-e egyes jelenségeket, amelyeken előítéletek lovagolnak.
Szerintem igen.

max_headroom 2009.09.23. 21:51:56

@Arma Gedeonka: "nem valami ellen, hacsak nem önvédelemből..."

Ennek semmi köze az önvédelemhez, ez egy személyiségfejlődési probléma. Ha valaki anti-globalistaként vagy antikapitalistaként határozza meg az önidentitását, ahelyett, hogy arról beszélne, hogy mi ő, arról beszél, hogy mi nem. Valamiért megragadt a kiskamaszkor dackorszakában, amikor már működik a csírázó akarata, fel képes fogni, mi nem jó neki, de azt még nem tudja meghatározni - és főleg nem tudja elérni - ami igen.

"Attól függetlenül, hogy vannak kivételek, érdemes vizsgálni egy adott helyzetben "a magyarok" vagy "a zsidók" szerepét."

A magyaroknak a FED történethez semmi köze sem volt. A FED története szemszögéből a kivétel volt a több, mint a szabály. Az meg milyen szabály, ami alól több a kivétel?
Ha a romagyilkosságokat elkövetők - tegyük fel - mind 45-ös cipőt hordanak, ésszerű úgy kezelnünk a kérdést, hogy a 45-ös lábúak által elkövetett bűncselekmények? Ugye nem? Pedig igaz a megközelítés, de a belőle származó, a sok százezer ártatlan 45-ös lábúra kiterjesztett általánosítás már egyértelműen hamis. Sőt, kimondottan rosszindulatú.

Arma Gedeonka 2009.09.24. 10:30:03

@max_headroom:
És a romagyilkosságokat csupa 45-ös cipőjű követte el? Nem hinném. Tehát ha a FED körül meglepően sok zsidó lenne, akkor az se véletlen lenne. De én nem hiszem, hogy az uzsora, vagy a kizsákmányolás kizárólag zsidókhoz köthető jelenségek lennének. Viszont az nem marad hatástalan, ha egy kultúrában évezredek óta arra nevelik az egyéneket, hogy a nem magukfajtával szemétként kell bánni, hogy zsidótól tilos kamatot szedni (ezt nem tartják be), viszont gojtól kötelező a lehető legtöbbet beszedni. Hogy goj fuldoklót nem kell kimenteni a vízből, sőt segíteni is tanácsos, hogy megfulladjon. Nem gondolom, hogy ez utóbbit szó szerint alkalmaznák a ma már zömmel nem vallásos utódok, de ha identitásuk ilyen elvekre alapozódik, az érthetővé teszi, miért dúsultak fel az olyan rabló jellegű intézmények körül, mint a FED és a modern bankrendszer.

max_headroom 2009.09.24. 20:30:30

@Arma Gedeonka: "És a romagyilkosságokat csupa 45-ös cipőjű követte el?"

Nem tudod, mit jelent a "tegyük fel"?

"Tehát ha a FED körül meglepően sok zsidó lenne, akkor az se véletlen lenne."

Nem véletlen. Puszta jófejségből megtiltottak nekik, hogy földet birtokolhassanak, ők meg azt csinálták, amit egyáltalán csinálhattak - például a pénzváltást. Bizony nem véletlen, hogy ebből kinőtt néhány zsidó bankárdinasztia.
Ettől függetlenül hamis a megállapítás, hogy "a zsidók" lettek volna a FED létrehozása mögött, mert egy maroknyi csoport vitte át az egészet, és még csak ők sem mind zsidók voltak.

"... goj fuldoklót nem kell kimenteni a vízből, sőt segíteni is tanácsos, hogy megfulladjon. Nem gondolom, hogy ez utóbbit szó szerint alkalmaznák a ma már zömmel nem vallásos utódok..."

Akkor miért beszélünk róla?

___________________________ (törölt) 2009.09.27. 11:25:51

Az megvan, ugye, hogy 1933 körül FDR eléggé kamázta Mussolinit: en.wikiquote.org/wiki/Franklin_D._Roosevelt

Az igazság az, hogy a New Deal eléggé hasonlított Mussolini "korporatív államára".

Valszeg a helyes kifejezés "fasisztÁBB puccskísérlet" lenne...

Régi meggyőződésem, hogy azzal az egész korral (1920-1960) úgy en bloc nem stimmelt valami, nem csak egyes oldalakkal, pártokkal vagy személyekkel, az egész kor általános szellemére az aggresszivitás és a központi irányítás volt jellemző...

max_headroom 2009.09.28. 10:47:27

@Shenpen: "Az megvan, ugye, hogy 1933 körül FDR eléggé kamázta Mussolinit"

Persze, de ez nem FDR-specifikus - Mussolini egész Amerikában nagyon népszerű volt abban az időben. A nép egyszerű gyermeke, a határozott kiállású államférfi, aki cselekedett, és talpra állította országa gazdaságát. Kicsit American dream-szaga van.

"Régi meggyőződésem, hogy azzal az egész korral (1920-1960) úgy en bloc nem stimmelt valami, nem csak egyes oldalakkal, pártokkal vagy személyekkel, az egész kor általános szellemére az agresszivitás és a központi irányítás volt jellemző..."

Ez csak arra a korra jellemző? Szerintem ez mindig előjön, amikor van egy belső vagy külső feszültség, a politikusok pedig érzik, hogy elég egy szikra, és minden lángba borul.

Karesz (Charlie) 2010.02.05. 10:46:59

Max' segiteni szeretnek a gordonkaval valo vitaban... De elobb az 1) ponthoz: a valaki ellen meghatarozashoz, ez nem jo erv, az antiglobalista pl. eppenseggel nepfrontot jelent, szivarvanyszint Peace, mindenkit, akinek nem tetszik a jelen vilag egyenlotlensege, kirablasa, jovo folélése, és ezek kozott van mindenki: vallásos, konzervativ, vörös, anarchista, zold, stb. nincs bennuk kozos nevezo mas...

a tobbi erv jo, nyilvan olvastad a Szaraz Gyorgy konyvet is. Természetes (kellene legyen) hogy nem növeljuk az eloiteleteket, ha nem muszaj,
hogy nem altalanositunk (ezt jol megvilagitja a 45-os cipőjuek esete.)

ma viszont mar a multi szo kimondasa is zsidozasnak számit:
www.klubradio.hu/cikk.php?id=16&cid=102926

"Akkor miért beszélünk róla? " nyilvan hogy az előiteleteket lehessen növelni.

ezt a fuldoklókimentes ervet még sose hallottam. DE az iszlámnak vallási parancsa, hogy az igazhitűt meg kell vedenie a masik igazhitűnek (függetlenlenül attól, hogy a vitaban kinek van "igaza"). Ennek a pandantja lehet ez a vizbefúlás.

Amúgy gordonka érvelése ellentmondásos, olyan elvekre hivatkozik, mint elitélendőt, amit maguk a zsidók se tartanak be.

max_headroom 2010.02.16. 07:11:12

@Karesz (Charlie): Változatlanul azon az állásponton vagyok, hogy valami ellenében önidentitást megfogalmazni nem nagy kunszt.

"ma viszont mar a multi szo kimondasa is zsidozasnak számit:"

Idióták között talán - viszont nálunk ez hadd ne legyen már szempont.

"ezt a fuldoklókimentes ervet még sose hallottam."

Cion Bölcseinek Jegyzőkönyve. Látom, ez a klasszikus kimaradt. :-)

"DE az iszlámnak vallási parancsa, hogy az igazhitűt meg kell vedenie a masik igazhitűnek (függetlenlenül attól, hogy a vitaban kinek van "igaza")."

Ez a tipikusan primitív, törzsi alapú állásfoglalás. Netes vitákban gyakran megfigyelhető, hogy egyesek automatikusan annak a pártjára állnak, akit önmagukkal egy akolból valónak vélnek.

OLVASÓK SZÁMA

AKTUÁLIS TÉMÁINK

MANDINER

Nincs megjeleníthető elem

JOBBKLIKK

Nincs megjeleníthető elem

CREATIVE COMMONS

Creative Commons Licenc
süti beállítások módosítása