Mandela halálára: etűdök dogmatizmusra

Konzervatorium I 2013.12.12. 14:45

nelson-mandela.jpg„...köztársaságra pedig az a nép alkalmas, amelyben a fegyverfogható elem, a törvénynek megfelelően engedelmeskedni és parancsolni egyaránt tud, és a tehetős polgároknak érdemeik szerint juttatja a tisztségeket.”
(Arisztotelész: Politika)

John Kekes nyomán dogmatikusnak nevezem a mainstream liberalizmust és dogmatikusoknak ennek követőit. A dogmatikusok legjellemzőbb tulajdonsága, hogy a valóság semmiféle befolyással nincs a dogmákba vetett hitükre, ha tények ellentmondanak a dogmáknak, úgy jaj a tényeknek.

Úgy esett, hogy az Afrikai Egységszervezet éppen Kampalában tartotta soros ülését, ahol akkortájt Idi Amin Dada, a bokszolóból lett diktátor uralkodott. Az esemény kapcsán jókívánságaikat fejezték ki az afrikai vezetők Aminnak, aki, miután részben megette előző feleségét, újat emelt magához az Öngyilkos Gépesített Egység táncosnője személyében. A rendezvényen maga Amin négy fehér ember által cipelt hordszékben jelent meg, és egy szőke svéd legyezgette a lankasztó hőségben. E nagyszerű jelent jól jellemzi Afrika új urait – és a „gyarmati felszabadítás” utáni nagyszerű korszakot. A felemelő jelenet – természetesen – nem érte el a nyugati társadalom dogmatikus véleményvezéreinek ingerküszöbét. Nem úgy az apartheid.

Mindennek különös fénytörést ad, hogy napokban meghalt Nelson Mandela. A világ a szívéhez kapott. Obama elnök – ki más? – már úton is van Johannesburg felé, oldalán az iraki győzővel, George Bush-sal, hogy kifejezze Amerika mélységes bánatát. Azét az Amerikáét, amelyik egyébként hihetetlen nagy szerepet játszott, az embargó fenntartásával, az apartheid rendszer bukásában és Mandela hatalomra kerülésében. Bono és Bob Geldolf – akik életművük jelentős részét a Mandela-koncertek szervezésébe valósították meg – közösen requiem írását tervezik, melyet majd a Wembley stadionban mutatnak be, százezer néző előtt, és melyet világszerte milliárdok néznek majd meg. Ez még nem publikus, de biztosak lehetünk benne. A koncerten fel fog lépni a komplett szórakoztatóipar, az összes nagyágyúval, megtekinthetjük az aktuális üdvöskék szépészeti ipar által dizájnolt anatómiáját, és a Bruce Willis által annyiszor megmentett bolygó felsóhajthat: egy nagyszerű ember távozott, de győzött az igazság.

Aristo írása


Nos, ami az igazságot illeti: annak azért van egy másik, kissé sötétebb arca is. 1994-óta – mikor Mandela hatalomra került – Dél-Afrika, amely Afrika legfejlettebb és leggazdagabb országa ma is, rettentő nehézségekkel küszködik. A bűnügyi helyzet – az ENSZ jelentés szerint – az egyik legrosszabb a világon, naponta 44 embert ölnek és 180 nőt erőszakolnak meg, mert nagy természetű népek lakják Afrikát úgy tűnik. Az afrikai vezetők egyik emblematikus alakja a Zairei elnök Mobutu, például magát Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Wa Za Bangának nevezte, ami szabad fordításban annyit tesz: „a kakas, amely egyetlen tyúkot sem hagy békén”. A lakosság nagyjából 20 százaléka AIDS-beteg, Mandela egyik fia is abban halt meg. 1995 és 2009 között legalább nyolcszázezer fehér hagyta el Dél-Afrikát, megelégelve az erőszakot és rettegve a jövőtől. Ez azután komoly problémákat okoz az ország valóban 21. századi infrastruktúrájának üzemeltetésében, amit gördülő áramszünetek és más anomáliák jeleznek.

A második világháború után a brit és a többi gyarmatbirodalom fenntarthatatlanná vált. A háború során ugyanis felfegyverezték és kiképezték a bennszülötteket, ezzel véget vetve a fehérek haditechnikai fölényének, ami a gyarmati rend fenntartásának kulcsa volt. Túl ezen a háború kivéreztette a legnagyobb gyarmattartókat, Franciaországot és Angliát, akik képtelenek voltak a szükséges katonai erőfeszítésekre. Jellemző módon az angolok ezt belátták, míg a franciákat meg kellett alázni Indokínában és Észak-Afrikában, hogy beletörődjenek.

A kivonulást elősegítették a nyugat lelkiismeretére apelláló elméletek is a „gyarmati kizsákmányolásról”. A „harmadik világ” – ahogyan egy ütődött francia a nagy francia terror „harmadik rendjének” mintájára elnevezte – újsütetű vezetői természetesen lelkesen üdvözölték ezt a lelkiismeret furdalást. Hiszen új és új segélyek jogalapját látták benne, melyeken fegyvereket vásárolhattak és maradékot pedig svájci bankszámláikra utalhatták. (A nyugat gyarmatosítás és globalizáció miatti hamis lelkiismereti válságáról itt egy kiváló folyóiratcikk.)

A „harmadik világot” irányító új nemzedék a bandungi konferencián lépett a világpolitika színpadára. Képviselői a későbbiekben – kivétel nélkül – szép karriert futottak be, az emberevő, ellenségeit kőtörő kalapáccsal agyonverő Idi Amintól Bokasszáig, aki Giscard d’Estaing, asszisztálásával császárrá is koronáztatta magát. Kérdéses lehet, hogy a nyugat vezetői hogyan tárgyalhattak és egyezhettek meg ilyen társasággal. A válasz egyszerű: azzal tárgyaltak aki kéznél volt és akivel lehetett. A négerek nem választottak maguknak vezetőt – magát a választás fogalmát sem ismerték – és ha ezt tették volna akkor sem lehetett volna az illetővel tárgyalni. Tárgyalni ugyanis csak azzal tudunk, akivel – legalábbis nagyjából – azonos fogalmakat használunk a világ leírására. Az eredeti afrikai törzsfőnökökre nem állt ez a kritérium. Nem úgy a fiaikra. Az afrikai vezetők többsége valami törzsfőnök fia volt, mint Mandela is, a közügyek irányításának igényét otthonról hozták – von Haus aus, ahogyan művelt szingaléz mondja – amint a közügyek intézésének nemesen egyszerű afrikai módszerét is: aki ellentmond agyonütöm. Kőtörő kalapáccsal adott esetben.

A törzsfőnökök gyerekei voltak azok, akik iskolákat végeztek, ami nem is lett volna baj, ám ugyanezekben az iskolákban aztán megismerkedtek a marxizmus-leninizmus tanaival is és házi használatra ebből barkácsoltak maguknak ideológiákat. Különösen két dolog tetszett nekik. Az egyik az, hogy Marx tanítása szerint a gazdagok elnyomják, kizsákmányolják a szegényeket és ez könnyen ráhúzható volt a gyarmatok helyzetére, csak itt a gazdagok szerepét a fehérek – úgy általában – kapták meg. A másik vonzó tulajdonság a marxista–leninista ideológia nagy és erkölcsi skrupulusok nélküli affinitása az erőszakhoz.

Dél Afrika hányatott története akkortájt kezdődik, mikor az 1600-as évek végén holland és francia hugenotta telepesek érkeztek Dél-Afrika földjére, hogy területeket foglaljanak és államot alapítsanak maguknak. A terjeszkedés során találkoztak a bantu törzsekkel, majd később a zulukkal akikkel több háborút is vívtak, az ugynevezett „kafferháborúkat” ezek végét a zulukkal vívott csata jelentette a Blood-folyónál. A bennszülöttekkel vívott háborúkkal párhuzamosan a búrok harcoltak az angolokkal is. Kiderült, hogy dél-Afrika földje rejti a világ legnagyobb arany és gyémánt lelőhelyeit, ami nem hagyta nyugodni Sir Cecil Rhodes kapzsi természetét. A búr háborúk során az angolok – elsöprő számbeli és technikai fölényük dacára – csak nagyon nehezen tudtak győzni a függetlenségüket hősiesen védő telepesek ellen. Olyan eszközökkel, mint a brit szabadságvágy ékes példájaként feltalált koncentrációs táborok, ahová a búrok asszonyait és gyerekeit zárták és éheztették, hogy előcsalogassák a férfiakat. A búr háborúk révén jött létre a Dél-Afrika Unió és 1910-ben Fokföld, Natal, Oranje és Transvaal tartományok egyesítésével kihirdették az új brit autonóm domíniumot. Az apartheid-rendszer alapjainak kiépítése elsősorban annak a Jan Christian Smutsnak a nevéhez fűződik, aki a Népszövetségnek és az ENSZ-nek egyaránt egyik fő építőmestere volt, s 1945-ben San Franciscóban személyesen fogalmazta meg az ENSZ emberjogi nyilatkozatát, amit, úgy látszik, négerekre nem tartott érvényesnek. Az apartheid alapvetően elkülönülést jelent és abból a liberalizmus rejtett egalitárius voltát tagadó, szentségtörő gondolatból indul ki, hogy a különböző kultúrák keveredése nem helyes, ezért egyaránt elutasítja az integráció és az asszimiláció gondolatát.

Az apartheid azután óriási nemzetközi ordibálást váltott ki. Az a nyugat, amely szemrebbenés nélkül viselte el, hogy Malawiban a „Hódítóként” és „Megváltóként” ismert dr. Hastings Banda varázslókkal avattatta szentté uralmát, hogy a Kongói Népi Köztársaságban egy kivégzett főkatona holttestét a televízióban tették közszemlére, száját dollárokkal tömve tele, hogy a vitéz Francisco Macias Nguema Egyenlítői Guineában külügyminiszterét saját kezűleg verte agyon; ez volt ám a diplomáciai viszály! Mindezek arra indították Julius Nyererét, Uganda szocialista diktátorát, hogy azt mondja: „Afrikában azonban már az a szokás, hogy nem számít, ha egy afrikai más afrikaiakat öl meg… Feketének lenni mostanság jogalappá kezd válni arra, hogy az illető megölhet más afrikaiakat.” Ezek azonban mind semmik voltak az apartheid mellett. Mert ott az eleve bűnös, kizsákmányoló fehérek követtek el igazságtalanságokat. Legnagyobb zajt az amerikai liberális médiaelit csapta; az amerikaiaknak amúgy volt némi vaj a fején ez ügyben, hiszen náluk is csak a hatvanas években törölték el az apartheid jellegű intézkedéseket. Tökéletesen megvadult ezen kívül még a popszakma. A különböző rendű-rangú szórakoztatóiparosok boldogok voltak, hogy végre szellemi kvalitásaiknak megfelelő társadalmi feladatokat láthatnak el, egymást érték az emlékkoncertek és az égboltot becsíkozták a dél afrikai szegény négerekért aggódó sztárok magánrepülőgépeinek kondenzcsíkjai. Szép idők voltak ezek. Dél-Afrika fehér kormánya mellett egyedül a hasonló cipőben járó, ezért megértő Izrael tartott ki, akkora volt a barátság, hogy még atombombát is együtt fejlesztettek. Szerencsére De Klerk miniszterelnöknek volt annyi esze, hogy mielőtt átadta volna a kormányrudat, megsemmisítette a bombákat.

Az embargó sikeres volt és a vagyonuk miatt aggódó gazdag fehérek – akik úgy vélték az új uralom alatt háborítatlanul tovább gazdagodhatnak – átadták a kormányrudat Mandelának, aki az ANC katonai szárnyának alapítója és gyakorló kommunista volt egy időben. Mandela legnagyobb érdemének azt tartják – olvasgatva a sajtót –, hogy megakadályozta a fehérek azonnali lemészárlását. Ez azt jelenti, hogy a feketék hatalomátvétele automatikusan a fehérek lemészárlásával jár, ám van egy különleges képességekkel megáldott ember, aki ezt képes megakadályozni? Mármost, ha ez így van, akkor miért kell átadni a hatalmat – mi van ha Mandelának sem sikerül?

Az új vezetők hatalomra jutását és Afrika tragédiáját azonban végső soron a liberális demokráciába és az ahhoz szervesen hozzátartozó intézmények univerzális alkalmazhatóságába vetett dogmatikus hit okozta. E hit nevében vetették a nyugat uralkodói Afrika szerencsétlen lakóit – feketéket, fehéreket és tarkákat – a véreskezű és többnyire igazolhatóan elmebeteg diktátorok karjai közé, miközben meggyőződésük szerint „demokratikus” országokat építettek. A nyugati értelemben vett szabadság (ami egyébként semmit sem jelent) oltárán feláldozott milliók vére nem elég ahhoz, hogy a dogmatikusok engedményeket tegyenek a valóságnak. Nem látják be, hogy a görög gondolkodástól kezdődő nyugati eszmetörténet hanyatló, dekadens korszakában kialakult államformák tökéletesen alkalmatlanok mások számára, hogy nincs és nem is lehet közvetlen átjárás a törzsi államforma és a liberális demokrácia között. A társadalmakat ugyanis nem intézmények, hanem emberek alkotják, és bárhogyan erőlködünk is, akárhány repülőgép-anyahajót is küldünk oda, a végén olyanná alkotják közösségüket, amilyen nekik való.

Kövesd a Konzervatóriumot a Facebookon is!


A bejegyzés trackback címe:

https://konzervatorium.blog.hu/api/trackback/id/tr545687550

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Dél-Afrikáról 2014.01.12. 11:49:49

Kissé rendhagyó témát választottunk mára, okkal. „Historia est magistra vitæ” (Cicero). Dél-Afrika valódi történetét mindannyiunknak ismernie kell, hogy nota bene, láthassuk mit művelhet egy gyönyörű országgal egy sátáni eszme, amely mint egy vír...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Czelder Orbán 2013.12.12. 16:17:55

Aristo a konzin? muhahaha. how appropriate....

Czelder Orbán 2013.12.12. 16:21:43

nahát, most látom, hogy a sok locsifecsi bantunégezés, liberálisnyugatozás közt azért csak sikerült elbaszni az ország nevét.

Kandeláber 2013.12.12. 16:43:33

@Czelder Orbán: Na most már Mandula is szentté van avatva.
Dél-Afrikában kéz a kézben sétálgatnak négerek a fehérekkel, senkit sem öltek és erőszakoltak meg 1994 óta, vígan fújják a vuvuzelát, és különben is.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2013.12.12. 17:00:57

@Kandeláber: Egy magyar tiborc számára pedig ismerős helyzet lehetne az, amikor is egy országban a XIX. század közepén bevándorolt, az őslakossághoz képest gyökeresen más kultúrájú és vallású, kis lélekszámú rétegek foglalják el az üzleti élet, az ipar, az igazságszolgáltatás, egyszóval az egész társadalom kulcspozícióit, ott számarányukat messze meghaladó befolyásra tesznek szert, megfosztják az őslakosságot a felemelkedés lehetőségeitől, eközben a földeket is elkezdik tulajdonolni és a nyereséget kitalicskázzák az országból.

vantaan 2013.12.12. 17:09:53

"Az új vezetők hatalomra jutását és Afrika tragédiáját azonban végső soron a liberális demokráciába és az ahhoz szervesen hozzátartozó intézmények univerzális alkalmazhatóságába vetett dogmatikus hit okozta. E hit nevében vetették a nyugat uralkodói Afrika szerencsétlen lakóit – feketéket, fehéreket és tarkákat – a véreskezű és többnyire igazolhatóan elmebeteg diktátorok karjai közé, miközben meggyőződésük szerint „demokratikus” országokat építettek. A nyugati értelemben vett szabadság (ami egyébként semmit sem jelent) oltárán feláldozott milliók vére nem elég ahhoz, hogy a dogmatikusok engedményeket tegyenek a valóságnak. Nem látják be, hogy a görög gondolkodástól kezdődő nyugati eszmetörténet hanyatló, dekadens korszakában kialakult államformák tökéletesen alkalmatlanok mások számára, hogy nincs és nem is lehet közvetlen átjárás a törzsi államforma és a liberális demokrácia között. A társadalmakat ugyanis nem intézmények, hanem emberek alkotják, és bárhogyan erőlködünk is, akárhány repülőgép-anyahajót is küldünk oda, a végén olyanná alkotják közösségüket, amilyen nekik való."

Ép úgy mint 1000 éve a Kárpát medencében.

Az új vezetők hatalomra jutását és magyar törzs-szövetség tragédiáját azonban végső soron a kereszténység és az ahhoz szervesen hozzátartozó intézmények univerzális alkalmazhatóságába vetett dogmatikus hit okozta. E hit nevében vetették a nyugat uralkodói a Kárpát medence szerencsétlen lakóit – a magyarokat – a véreskezű és többnyire igazolhatóan elmebeteg? király karjai közé, miközben meggyőződésük szerint "keresztény” országot építettek. A nyugati értelemben vett szabadság (ami egyébként semmit sem jelent) oltárán feláldozott milliók vére nem elég ahhoz, hogy a dogmatikusok engedményeket tegyenek a valóságnak. Nem látják be, hogy a görög gondolkodástól kezdődő nyugati eszmetörténet hanyatló, dekadens korszakában kialakult államformák tökéletesen alkalmatlanok mások számára, hogy nincs és nem is lehet közvetlen átjárás a törzsi államforma és a kereszténység között. A társadalmakat ugyanis nem intézmények, hanem emberek alkotják, és bárhogyan erőlködünk is, akárhány papot is küldünk oda, a végén olyanná alkotják közösségüket, amilyen nekik való.

A történelem ismétli önmagát?!

Kandeláber 2013.12.12. 17:18:52

@Counter: Már elnézést, a törzsi keretek között élő fekákat ne hasonlítsd össze a magyarsággal.
A fehérek megjelenése nélkül a busmanok, zuluk meg mit tudom én kicsodák még mindig a ágyékkötőben szaladgálnának a szavannán az antilopok után meg az oroszlánok elől.
Az ausztráliai aboriginalok pedig még mindig hajigálnák a bumerángot.
Amúgy olvastam Szekfű Gyulától a "Három nemzedéket", annál jobban senki sem ábrázolta a Monarchia társadalmi és gazdasági és társadalmi viszonyait.
Ezt összevetni Dél-Afrikával - több mint merészség.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.12.12. 17:29:45

@Aristo:

"Mandela legnagyobb érdemének azt tartják – olvasgatva a sajtót –, hogy megakadályozta a fehérek azonnali lemészárlását. Ez azt jelenti, hogy a feketék hatalomátvétele automatikusan a fehérek lemészárlásával jár, ám van egy különleges képességekkel megáldott ember, aki ezt képes megakadályozni? Mármost, ha ez így van, akkor miért kell átadni a hatalmat – mi van ha Mandelának sem sikerül?" --- kérdezi.

Most kb. itt tarunk:

"...About 50 people on average are murdered in South-Africa per day, of which at least 20 of them are white (95+ % black on white murder rate). Please take into consideration that white people make up only 9% (4 500 000) of the demographics in South-Africa and therefore the white murder rate in South-Africa is quite significant. The government is obviously turning a blind eye on these statistics as no action plan has yet been establishes to reduce the white murder numbers. In fact, some political leaders encourages black South-Africans to go out and kill whites...

...Since 1994, more than 70000 (and counting) white South Africans have been murdered of which more than 4000 were commercial farmers. Exact figures are very hard to come by as the South African police fail to report most of the murders that take place. These numbers are thus conservatively estimated.

As the white population of South Africa was 4 434 697 according to the official state census in 1996, and more than 400 000 white South Africans have left the country, it could be estimated that nearly 2% of white South Africans have been murdered in the 18 years of democracy. Compare that to the 7518 black people that were murdered by the Apartheid government, which comes to a percentage of 0.02% of the black population. (...)

There were roughly 128 000 commercial farmers in South Africa in 1980. Today there are 40 000 commercial farmers left in South Africa. Since 1994, more than 4000 farmers have been murdered and many more maimed, tortured,raped and assaulted.
It was established that more white farmers die per year is South-Africa than soldiers in Vietnam

The percentages are pretty alarming. Even though it's an inaccurate way of expressing murder rates, one could argue that almost 10% of white farmers in South Africa have been murdered.

The official data is that the murder rate of white South African Farmers (boers) is the highest in the world by profession. It is currently 310/100 000. In London, England, the probability of being murdered is 3/100 000..."

www.genocidewatch.org/images/White_Genocide_TVA.pdf

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2013.12.12. 17:29:55

@Kandeláber: (Népi reakció következik.)

Bő gatyában itták a fütyülős barackot, úgy valahogy? Netán a húst is a nyereg alatt puhították és a rabszolgáiktól meg a civilizátor fehérektől tanultak földet művelni, beszélni, ruházkodni, két lábra egyenesedve járni?

Tudsz róla, hogy a zulu törzsek egész Fekete-Afrikában páratlan harci szervezettel rendelkeztek, fegyelmezett, rendezett társadalmat hoztak létre, egy valódi katonanemzet voltak? Képesek voltak dárdákkal felszerelkezve nyílt csatát nyerni a tűzfegyvereket használó európaiakkal szemben is. Ez szilárd jellemre és magas fokú szervezettségre utal.

Ezt a bátor, sokra hivatott népet igázták le és kezdték el tudatosan megrontani és elsorvasztani a kalmárlelkű búrok és angolok.

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2013.12.12. 17:33:39

@Counter: Azzal az apró eltéréssel, hogy nem a 19., hanem a 17. és 18. században és nem bevándoroltak, hanem megtelepedtek egy gyakorlatilag üres területen, hogy az államot ők maguk hozták létre, hogy a zulukkal úgy találkoztak, hogy azok is hódítók voltak és kiirtották az őslakosságot. Nos ha ezeket félre tesszük valóban meglepő hasonlóság. Pont annyira hasonlít mint a strucc a huszárnyeregre.

Kandeláber 2013.12.12. 17:42:24

@Counter: Néha gondolkodtam azon, hogy vajon miért is nem ilyen szervezett társadalmat alkotó zuluk, netán Amazonas-menti indiánok, esetleg aztékok vagy maják jelentek meg úgy a XV. század táján Európában, és miért is nem ők gyarmatosították a primitív angolokat, portugálokat, spanyolokat vagy franciákat? :D

Kandeláber 2013.12.12. 17:43:38

@Counter: Egyszer nyertek nagyobb csetepatéban, erről szólt a "Zulu dawn" című film.

Urfang 2013.12.12. 17:47:39

A vége a legzavarosabb.

Addig még nagyjából érthető, hogy a liberális nyugati demokrácia a hibás, amiért a dekadens zenekarok és a belvárosi liberális skriblerek tüntettek az apartheid ellen.

Még az is viszonylag követhető, hogy a nyugati liberális demokrácia azért is hibás, mert átengedte a hatalmat a mérsékelten tömeggyilkos kommunista terrorista Mandelának.

De hogy a liberális demokrácia végső bűne, a szabadság oltárán feláldozott milliók, a törzsi társadalomba oltott elkorcsosult hellenikus eszmetörténet, és az Afrika ellen kivezényelt repülőgép-hordozók hogyan függnek össze, az már bizonyára csak a szellemi aristokrácia előtt világos.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2013.12.12. 17:48:55

@aristo: Bizonyára én vagyok a tájékozatlan, de úgy tudom, hogy a Fokföldről a XIX. század közepén rajzottak ki a búr telepesek a későbbi Transvaal, Oranje, Natal tartományok felé.

Azt hiszem, hogy ha a területek tényleg lakatlanok lettek volna, nem lett volna kivel megütközniük ott, nem gondolja?

(Innen ismét népi-konzervatív álláspont következik.)

Az pedig, hogy az aktuális őslakosokat megelőző őslakosok asszimilálódtak (erőszakosan vagy békésen), elmenekültek vagy erőszakos halált haltak, lényegtelen. Az egyidejűleg életben és jelen lévő őslakosok a zuluk. Vagy maga tudja, hová lettek a morvák, frankok, bolgárok és avarok a Kárpát-medencéből?

Egyébként a zuluknak is volt államuk, mucsai zulu fajta, de nekik pont jó volt. Aztán jöttek a búrok és elkezdtek civilizátorkodni; ha maga ezt védi, akkor maga egy civilizátor.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2013.12.12. 17:51:33

@Kandeláber: (Népi álláspont következik.)

Szóval a perfid, hitvány gyarmatosítás, az erőforrások ki- és elszivattyúzása, aminek mi is áldozatul estünk és esünk, a felsőbbrendűség jele?

(Népi álláspont vége.)

Amúgy többször is nyertek és nem csak csetepatéban meg rajtaütésben.

Kandeláber 2013.12.12. 17:56:08

@Counter: Igen, Dél-Koreát sem Észak-Korea támadta meg anno, ők csak a felsőbbrendű szocialista ideológiát kívánták elvinni a gaz imperialistáktól sanyargatott testvéreiknek, és Észak-Vietnam sem támadott, hanem ugyanezen okokból, békés célzattal közeledtek a déliekhez.
És a Szovjetunió sem támadta meg Finnországot a téli háborúban, csak a gaz nácikkal kollaboráló finn kormány elutasította a szovjetek határkiigazítási indítványát, a balti államok pedig önként csatlakoztak a nagy Szovjetúnióhoz, hogy a generalisszimusz védelme alá helyezzék magukat.
Szolzsenyicin pedig egy gaz antiszemita volt, gulágok pedig nem voltak, ahogyan a holodomor is csak mese volt.
Hát így.
Aki pedig megkérdőjelezi Mandela csalhatatlanságát, az egy gaz faszista.

vantaan 2013.12.12. 19:06:44

@Counter: Egy magyar Tiborc számára ..... köztudottnak kéne lenni ,hogy nem a XVIII vagy a XIX. században hanem már a XII. és a XIII században is jelen volt az a bizonyos kisebbség, sőt királyaink hívták be az országba Őket!!
S ez a kisebbség például tudásával, szervező képességével nagyban hozzájárult ahhoz ,hogy államunk pl. a tatárjárás után fent maradhatott. S ez pl. a mindenkori magyar Tiborc szerencséje is ..... mert pl különben most nem lenne már magyar Tiborc!
Ezért hálából IV. Béla 1261-ben kiváltságlevélben (pápai engedéllyel) minden akkori földi jóval ellátta Őket! pl. a közjövedelmeg egy részét is átengedte nekik.

....csak hát a magyar Tiborc tudatlan, vagy .... vagy irigy s számára kell egy bűnbak akit ma ép ebben a kisebbségben talál meg.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2013.12.12. 19:40:44

@Kandeláber: Kettősmérce-szagot érzek. Most akkor szabad-e a búroknak civilizálniuk a bő gatyában cserjepálinkát vedelő mucsai zulukat vagy nem?

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2013.12.12. 19:41:59

@Counter: Ha maga mondja... Azonban hogy jön ez ide? Vita közöttünk - ha ez az - arról van, hogy maga hasonlóságot vélt találni a zsidók 19. századi bevándorlása és a fehérek afrikai betelepedése között. Szerintem meg ez egy marhaság és a két eseménysor között semmiféle hasonlóság nincs. Azt is leírtam, hogy miért. Most maga jön és nem a zulu történelemmel - mert annak ehhez semmi köze - hanem a valós hasonlóság melletti érvekkel. Persze csak ha vannak.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2013.12.12. 19:56:03

@aristo: A maga által felhozott nemhasonlóságok:

1. nem a 19., hanem a 17. és 18. században – megdőlt, mert de
2. nem bevándoroltak, hanem megtelepedtek egy gyakorlatilag üres területen – megdőlt, hiszen ha üres lett volna, nem találkoztak volna zulu törzsfőnökökkel és királyokkal
3. hogy az államot ők maguk hozták létre – megdőlt, voltak zulu államok, amelyek még ha mucsaiak is voltak, a zuluk ízlésének megfeleltek
4. hogy a zulukkal úgy találkoztak, hogy azok is hódítók voltak – és akkor mi van? Mi, magyarok is hódítottunk. Most hippiskedik? Csúnya, gonosz hódítók? Még meglibban itt nekem...
5. és kiirtották az őslakosságot – moralizál is? Hol vannak a morvák, a bolgárok, a frankok, az avarok? Akkor tehát, mivel mi ezeket a népeket (részben vagy egészben) elüldöztük/beolvasztottuk/kiirtottuk, szavunk se lehet nekünk, népi Tiborcoknak az ellen, hogy ránktelepedtek a galiciánerek és megtanították Mucsát üzletet és jogot csinálni, gyógyítani és bort-pálinkát hamisítani?

A hasonlóság egy népi Tiborckonzerv számára ordító kell hogy legyen. Van egy őslakos népesség, jön rájuk egy vallásilag, nyelvileg, kulturálisan idegen bevándorló népesség a civilizátor jelmezében, tartósan elfoglalja a társadalom kulcspozícióit és kizárja belőle az őslakosokat, beállítja magát a fejlődés és a polgárosodás katalizátorainak, majd kitalicskázza a zsozsót. Ha Németh László zulu lett volna, pontosan ugyanazt írta volna, csak még az orvosit se járhatta volna ki.

Az pedig meglepő, hogy maga úgy mucsaizza és kényszercivilizálja a zulukat, mintha most végzett volna a CEU szociológia BA-n és még az SZDSZ-tagságijáról is számon tartaná, hol van.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.12.12. 19:58:06

@vantaan:

Mivel nyilvánvalóan halovány fogalmad sincs, hogy miről handabandázol, talán érdemes volna előbb az általad hivatkozott dokumentumot megismerned és utána hivatkozgatnod rá.

www.hebraisztika.hu/szovgyujt/KG_chrest_015.pdf

vantaan 2013.12.12. 20:37:59

@bbjnick: Ó már megint csak az indulat gondolkodás nélkül!
Ejnye ejnye .... aztán meg majd jössz nekem ,hogy nem is úgy gondoltad. Azért mert valamit becopyzol az még nem jelenti hogy értelmezni is tudod!
Bizonyíték rá a minisítgetésed!
....mert hát miért hozta ezt a rendelkezést IV. Béla? Talán mert unatkozott? ....talán mert elmaradt a lovagi torna? ..... talán mert valamelyik javasasszonya álmot látott? ...... vagy a termést megették a sáskák? ..... csúz gyötörte?

No nézz magadba s gondolkodj mert megint előbb járt a szád mint az eszed!

gloire · http://alkaloida.blogspot.com/ 2013.12.12. 21:21:17

Jan Christian Smuts valóban az ENSZ alapítója és az emberjogi nyilatkozat szerzője, így az elkülönülést sem támogatta. Ő annak a dél-afrikai politikai oldalnak volt a vezére, amelyik '48-ban elveszítette a választásokat, így nem az ő elképzeléseik valósultak meg. Érdekesség, hogy a többség majd 60%-al őt támogatta, de az egyéni választókerületi rendszer miatt kis többséggel a 40%-ot elérő apartheid pártiak kapták a több mandátumot.

gloire · http://alkaloida.blogspot.com/ 2013.12.12. 21:32:21

@Counter:

1.) 200 évig üres volt gyakorlatilag, Ausztráliához hasonlóan szűzföld volt a holland telepesek által elfoglalt terület. A vartrackerek észak-keletre nyomulásával találkoztak a pár évtizede érkezett zulukkal.

2.) Zulu államok ekkor nem voltak. Saka zulu állama az 1800-as évek első évtizedeiben alakult meg.

3.) A bőgatya hucul, azaz szláv eredetű.

4.) A fütyülős barack rác, amit zsidó kereskedők terjesztettek el.

5.) A maga népies párhuzama tökéletesen illene a búr-angol viszonyra, ahol a népiek a búrok, az angolok a "kizsákmányoló civilizátorok". A zuluk ebben a képletben a tatároknak felelnének meg . )

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.12.12. 22:05:11

@gloire:

"A maga népies párhuzama tökéletesen illene a búr-angol viszonyra, ahol a népiek a búrok, az angolok a "kizsákmányoló civilizátorok"." --- írod.

Illene, ha a zsidók nem batyus, taligás menekültekként érkeztek volna Magyarországra, hanem hatalmas hadsereggel, civilizátorként, gyarmatosítóként:-)

gloire · http://alkaloida.blogspot.com/ 2013.12.13. 00:52:36

@bbjnick: "...Illene, ha..." persze, ahogy minden hasonlat, ez sem pontos, de én a németekre értettem. A presbiteriánus, "szabad" de szegény kálvinista búrok és a "birodalomi expanzió" ellentéte valahol hasonlít a korabeli magyar viszonyokra is.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.12.13. 14:31:50

@gloire:

Hát, ha már belemegyünk:-) Magyarországon, szerintem, ezek a birodalmi expanzió-izék és az azokra adott nemzeti reakciók elég sajátságosan alakultak.

Amikor valóságosan jelen volt a birodalmi "civilizációs" nyomás, akkor mindig működött a nemzeti immunrendszer (Zsigmondtól --- sőt, már előbb is --- egészen '67-ig) és nem csak a politika, de a kultúra terén is. '67 után azonban (ahogy azt Szekfűtől Némethen át nagyon sokan elmondták), amikor ez a birodalmi "civilizációs" nyomás már csak indirekt módon jelentkezett, a saját balf*x elitünk, önként, dalolva, ment be az erdőbe és vitte be a nemzetet is.

jött a csősz és mindenkit hazazavart 2013.12.14. 08:07:46

@Urfang:

Hát akkor törd kicsit a fejed, s ha úgy sem megy, vitassátok meg a Vinceklubban. Biztos nagy okosságokra fogtok jutni, s kis szerencsével Fényhozó Beléndek is áthurcolkodik innen oda.

Ha így se megy, hagyjátok az egészet a fenébe.

csi szi 2013.12.14. 23:40:33

Jó, kicsit gusztustalan ez a nagy Mandela-kultusz, de nem értem mit akar mondani Aristo. Hogy jobb lett volna, ha marad az Apartheid? Vagy, hogy az európaiaknak fenn kellett volna tartani a gyarmatbirodalmaikat? Vagy hogy hagyni kellett volna a fenébe Afrikát magának a "primitív törzsi szinten", eleve be sem avatkozni, nem odamenni?
Igen, Mandela "terrorista" volt, ahogy pl. az Ír Köztársaság alapítói is (akik a függetlenség kiharcolása után rögtön rendeztek is egy kis polgárháborút maguk között). (Az említett párhuzamot Izraellel is ki lehetne bontani, vajon mi történne, ha Izrael is véget vetne az "apartheidnek", visszaengednék az összes palesztin menekültet, azaz azok jócskán felduzzadt számú leszármazottait is, és arab vezetésű állammá válna? Na persze erre vajmi kevés az esély.)

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2013.12.15. 09:52:09

@csi szi:
Erre nem fogsz választ kapni. Aristo csak annyit akart mondani, hogy rohadt liberálisok. (A baj, hogy bármiről is van szó, innen indul és ide lyukad ki)

2013.12.17. 16:11:47

Érdekes önellentmondás. Egyrészt felrója a nyugatnak, hogy nem háborgott eleget a kegyetlen afrikai diktátorokon, másrészt kifejti abbéli nézetét, hogy a társadalom úgyis olyanná alakul, amilyennek a tagjai alakítják. Akkor minek háborogni? Ami azt illeti, az apartheid viszont biztosan nem az a rendszer, amit a társadalom tagjai önmaguk számára alakítottak ki, sokkal inkább messziről jött emberek által kierőszakolt rendnek tűnik. Adódik a következtetés: szerzőnk szerint jogos a háborgás, az ilyen rendszernek vesznie kell. És így már érthető is, miért érvel önmaga ellen olyan szenvedélyesen, hogy a történelmet is kénytelen meghamisítani (Smuts és Mandela estében).

.Pierre Bezuhov. · http://www.youtube.com/watch?v=ddk-Q6hXvFk 2014.01.07. 17:05:12

@Lord_Valdez: meg négerezett is egy kicsit.

ha jól megnézzük a konzi blogok témaválasztása durván egybevág a kurucéval:
- köcsög liberálisok/zsidók estébé
- alig burkolt, sőt már inkább nyílt ajvékolás a szabadság és az egyenlőség elvei ellen
- és nem utolsó sorban hirdetik a kereszténység és olykor - mint most is - a fehér ember felsőbbrendűségét

S, hogy mi ebből a tanulság?
A patkány lelkület társadalmi rangtól független gyorsan terjedő kór. Az utcán kukát borogató, zsidózó bőrfejű és a giccses mondatokban, eltartott ujjal blogoló pázmányos docens között csak stílusbeli különbségek vannak.

Danubium 2014.01.19. 20:07:46

@.Pierre Bezuhov.:
Náci kártya kijátszva, vesztettél.

excopp 2014.01.22. 10:39:09

Sajnos, későn léptem be, de Julius Nyerere nem ugandai, hanem tanzániai politikus volt

OLVASÓK SZÁMA

AKTUÁLIS TÉMÁINK

MANDINER

Nincs megjeleníthető elem

JOBBKLIKK

Nincs megjeleníthető elem

CREATIVE COMMONS

Creative Commons Licenc
süti beállítások módosítása