Paradigmaváltás előtt állunk – Mezei Balázs a „filozófusbotrányról”

Szilvay Gergely I 2011.01.24. 07:12

Mezei Balázs vallásfilozófus, az ELTE BTK oktatója, a PPKE BTK Filozófiai Intézetének igazgatója, az MTA doktora arról, hogy létezik-e „Heller-network", a továbbélő kádári struktúrákról, mammutpályázatokról, a Filozófiai Kutatóintézet körüli botrányról, a politikai szimpátiákat keresztbe metsző analitikus-nem analitikus törésvonalról, Molnár Tamásról és arról, hogy az angolszász világban szitokszavakkal szokták jellemezni Lukács György életművét. Mezei Balázs szerint Hellerék után a filozófia egyes köreiben nem lesznek tekintélyek, és pluralizálódik a hazai filozófiai gondolkodás, több kisebb kör jut majd szóhoz. A vallásfilozófus megjegyezte: idővel megtanulta, hogy komolyan kell venni az emberi különbségeket. Interjú.

Hogyan érinti a „filozófus-botrány”?

Elválasztanám a következő aspektusokat: a jogi oldal áttekintése szakértőkre tartozik. A szakmai oldalról már nekem is határozott véleményem van. Emberileg pedig ismét másképp néz ki az ügy. Az egész filozófus-ügy emberileg kellemetlen, mert Magyarországon élni olyan, mint tömött buszon utazni. A pályázatok olyanokat érintenek, akik körülöttünk szoronganak, de valahogy mi mégis kimaradtunk abból, amit nekik kiosztottak. A szóban forgó nevek közül jó néhány az én korosztályomba tartozik, többüket fiatal korom óta ismerem. Azóta elágaztak az útjaink, s mint egy tömött buszon, egymásnak háttal rázkódunk itt, évtizedek óta elhanyagolt útjainkon. Ami a szakmát illeti: Radnóti Sándor vagy Steiger Kornél hatalmas tudását, szellemességét, körültekintő írásait ki ne méltányolhatná? A tájékozottak közül ki ne tartaná fontosnak, hogy új Platón-fordítások készüljenek? S ki ne vélné jónak a totalitarizmus traumájának feldolgozását? De azt már a Magyar Nemzetben is megírtam, és a Heti Válasz velem készített interjújában is elmondtam, hogy élesen különválasztanám a vitatott pályázatok szerkezetét, amit hibásnak tartok, illetve az elkészült munkákat. A köztes kérdés persze az, hogy a rossz szerkezet és az elkészült jó munka között milyen húzások rejlettek.

Heller Ágnes szerint nem a pályázó feladata eldönteni, hogy a pályázata megfelel-e a kiírásnak.
    
Ebben azért van némi naivitás. A pályázatokat az akkori kultuszminiszter felügyelte, akivel ő és társai szoros kapcsolatban voltak. A pályázati rendszer felvet problémákat, nem biztos, hogy az elkészült munkák megfelelnek a pályázati kiírásnak. Ha vannak kérdéses eredmények, azok vizsgálata nekem nem feladatom. Csak annyit jeleznék: fordított és szerkesztett köteteimmel együtt most, húsz éves szakmai tevékenység után 24 munka áll a hátam mögött, ebből tíz egyszerzős kötet. Mindezek elkészítéséért nem kaptam pályázati forrást, főleg nem a kérdéses, jelentős mértékben. Volt részem támogatásban, amilyen pl. a Széchenyi ösztöndíj. Ott nagyon világosan meg volt határozva, hogy a cél a habilitáció, a professzori fokozat megszerzése. De sajnos én és még száz más kollégám nem élhettük meg azt az élményt, hogy néhány tanulmányunk megírásáért – ami amúgy is feladatunk – sokmillió forintot kaphattunk volna.

Nem az irigység beszél önből?

Persze. Ki ne szeretne ma Magyarországon olyan juttatásban részesülni, mint nyugati professzorkollégája, akinek tudásával a sajátunk teljes mértékben versenyképes? Az én irigységem azonban közösségi: nem magamért, hanem általában a szakmai közösség miatt érzek így. Nem is kell Németországig menni: Görögországban az egyetemi professzori fizetés kb. havi kétmillió forint. Nagyon is érthető, ha a hazai tudósok nem értik: miközben mindenért nyugati árat fizetünk, munkánk kedvezően értékelhető, mégis egy tizedét kapjuk ottani kollégáink jövedelmének. Nem azért vagyunk mi „Bazillusland”, ahogyan Peter Frey, ez a láthatóan potencia- és személyiségzavaros zsurnalista mondta, mert szótlanul eltűrjük ezt az arcátlanságot? A pályázati források elosztása mögött ez a jelentős aránytalanság is meghúzódik, ami persze az egész magyar világot jellemi: húsz évvel a rendszerváltás után kevesebb eszközünk van, mint annak előtte.  

Heller Ágnesnek a Magyar Nemzet idézte egy kijelentését, miszerint nem lehet tudományos egzakt módon vizsgálni a filozófiát. Akkor miért ücsörög tudományos intézetekben?

Ez a vélekedés olyan törésvonal, amely a pályázatok körüli botrány mögött álló politikai meggyőződést is felülírja. Ilyen törésvonal ugyanis azok közt is van, akik most egyöntetűen védik a mundér becsületét: ez pedig az analitikus-nem analitikus felfogás közti különbség. Az általam nagyra becsült Radnóti Sándor szerint is biztosítani kell a gondolkodás sokszínűségét, és a filozófiát nem lehet metrizálni. Mások, ugyanabból a körből, úgy vélekednek, hogy igenis metrizálni kell. Szerintem bizonyos részét lehet metrizálni, de ezt óvatosan kell kezelni, kicsit úgy, mint a művészeteket. A filozófia lényegét tekintve közelebb áll a művészethez, mint a szaktudományhoz. És amikor ezt mondom, ez ügyben történetesen azokkal szemben fogalmazok meg eltérő véleményt, akik a szcientometrikus felfogás elkötelezett hívei. Ezt az MTA-ban is tudomásul kellene venni: a filozófia nem szaktudomány, noha tudományosan releváns. Persze fontos feladat e relevancia széles körű kifejtése.

Ha meg is változna a pályázati rendszer, a szubjektív elem kiküszöbölhetetlen, valamilyen szinten a szimpátiák is belejátszanak a döntésbe így is, úgy is, nem?

Szerintem nem lett volna szabad mamutpályázatokat csinálni. Volt egy-két kisebb, húszmilliós pályázat is. Ha az uniós előírások nagy összegű kiírásokat támogattak is, meg lehetett volna oldani, hogy az egyes témákon belül sok pályázat érkezzék be kisebb feladatokra. Például a totalitarizmus-pályázaton belül fel lehetett volna dolgozni a kommunizmus filozófia-felfogásának jellemzőit. A mamutpályázatok feudális rendszert hoznak létre, hűség alapján vonnak be egyeseket és hagynak ki másokat. Itt elsősorban nem politikai szimpátiáról, hanem korábban kialakult kapcsolatokról beszélek. Leszögezem: tisztelem e személyeket, például Vajda Mihályt, mivel ő volt az egyetlen, aki annakidején külön tanulmányban nézett szembe azzal, hogy miért nem akar többé marxista lenni. Mindez mégsem mehet a sokféleség kárára. A filozófia sokféle; a nagy pályázatok centralizált szerkezete elveszi ezt a jellemzőt. Hogy konkrét példát is mondjak: van egy sorozatom, amelyet 2002 óta készítek, a Vallásbölcselet kiskönyvtára. Ennek egyes köteteiről azok is elismerőleg szóltak, akik a vitatott pályázatok résztvevői. A kiadás azonban lassan megy, kevés rá a pénz. Kérdezem: miért nem jött oda valaki a nagy pályázók közül és miért nem mondta: kaphattok mondjuk egymillió forintot arra, hogy a sorozatot gyorsabban lehessen folytatni. A sorozat egyébként esztétikusan és tartalmilag is elsőrangú. Ám ők saját céljaikat fontosabbnak tartották, mint az objektivitást.

A Mandiner által ismertté tett Galamus-csoport egyik szerzője, Mihancsik Zsófia azt írta, szerinte Heller Ágnes akkor is megérdemel akár ötszázmilliót bármilyen jogcímen, hogy kacsalábon forgó palotát vegyen magának, ha többé egy sort sem ír le. Erre Körmendy Zsuzsanna azt írta a Magyar Nemzet egyik vezércikkében, hogy az ő egyik kedvence Szilágyi István, a Kő hull apadó kútba szerzője, de mégsem gondolja, hogy csak úgy megérdemelne százmilliókat.

Mihancsik Zsófiából talán a recenzens lelkesedése beszél. A szakmabeli körültekintőbb, jobban ismeri a terepviszonyokat. Egyetértek Körmendy Zsuzsannával, és az ízlésem is közel áll az övéhez. Szilágyi István tényleg nagyszerű író, aki nem volt hajlandó beállni ezekbe a futtatott irányzatokba, és szegény maradt, ami még inkább felértékeli az ő karakterét. Írói minősége nem kérdéses. Mint ahogyan azon gondolkodók minősége sem kérdéses, akiket a recenzensek nem ünnepelnek felszínes lelkesedéssel, de mégis fontos műveket hoznak létre.   

Heller Ágnes azt nyilatkozta a Magyar Narancsnak, hogy nincs networkje, csak szellemi tekintélyek vannak. Tényleg nincs Heller-network?

Ebből a szempontból nincs. Itt újra az említett, a politikain keresztbefutó analitikus-nem analitikus törésvonalra utalnék, és tudom, hogy mások által feltételezett „networkön” belül is milyen megvetéssel nyilatkoznak többen arról, amit Hellerék csináltak. Amikor egyszer meghívtam Vajdát Piliscsabára előadni, hatalmas ellenszél támadt azok körében, akik a metrizálható filozófia oldalán állnak. A politikai törésvonal magasabb szinten van, a szakmai viszont nagyon éles és megosztó. Tehát imigyen nincs Heller-network, ám a politikai kultúra szintjén mégis összezárnak. Ez ugyanaz a jelenség, amit a filmes vagy a színházi szakmában láthatunk, és az egész magyar kultúrára jellemző, mert nem sikerült alternatív struktúrákat létrehoznunk. Az íróknál ez valamelyest sikerült, úgy, hogy kettévált az Írószövetség, és létrejött a Szépírók Társasága. Azt tehát el lehetett volna érni, hogy nyitottabb legyen a filozófusszakma, de akkor meg az írókéhoz hasonló megosztottság jött volna létre. Nem biztos, hogy ez annyira jó lett volna. Annak, hogy ez nem jött létre, az oka az, hogy a rendszerváltás előtt a filozófia teljes ideológiai ellenőrzés alatt állt és nem éltek benne olyan csírák, mint az íróknál, ahol ott voltak a például a népiek és a konzervatívok is. A filozófia a színházhoz és a filmhez hasonlóan szigorúan ellenőrzött terület volt – előbbi ideológiai, utóbbi kettő propagandisztikus okokból. Tehát a jelenlegi monolit struktúra a Kádár-éra öröksége. Az MTA Filozófia Intézetének vezetése körüli vita is a kommunizmus alatt kialakult polaritások visszfénye. Ezen nincs mit csodálkozni. Tetszik, nem tetszik, az a korszak oly erősen meghatározta az egyéni és közösségi világot, hogy annak szerkezetei ma is látszanak.  

Olyan értelemben sincs Heller-network, hogy ők csak a hozzájuk gondolkodásban közel állók egyetemi előmenetelét segítenék elő, a többiekét pedig akadályoznák?

Dehogynem, ez teljes mértékben működik. Mégis voltak és vannak méltányos felfogásúak. Például én nem tartoztam ehhez a körhöz, de mégis azt kell mondjam, hogy előmenetelemet, egyetemi tanárságomat nem lehetetlenítették el, volt főnököm elfogulatlanul támogatta. A Lukács-körnek ezért inkább általános szintű, de nem kizárólagos a befolyása.

Az emberi tényezőt nyilván nem lehet kiküszöbölni, mindig lesznek beprotezsáltak, és nyilván elősegíti egy professzor valakinek a szakmai előmenetelét, akit tehetségesnek tart. Hol a megoldás?

Pluralizálni kellene, segíteni a sokféleséget. Ez a filozófia hagyományos feladata is egyben: a dogmák megtörése, a sokféleség elősegítése, új objektivitás teremtése. Az objektivitás jelen esetben azt jelentené, ha több lehetősége lenne a pályakezdőknek, nem csupán egy kör monopóliuma lenne a hazai filozófia. Végül is liberális elv, hogy a más szép és támogatni kell, nem? Az objektivitáshoz hozzátartozik a szempontok sokfélesége. Amikor pedig monopolisztikus helyzet jön létre, a sokféleséget kell támogatni, elősegíteni. Egyébként ez működik a gazdaságban is, az Egyesült Államokban például trösztellenes törvénynek hívják. Ez nagyon fontos lenne, persze csak amíg nem vezet káoszhoz. Itthon mindenképp többféle hangra lenne szükség, ezt pedig minden lehetséges módon támogatni kellene.

Milyen eszközökkel lehetne a sokféleséget támogatni?

Szakmaiakkal, pályázatiakkal, kiadási tervezetekkel, publikálással – s azzal, amit most ön tesz, különböző felfogások megszólaltatásával. Mindazonáltal nem nézem jó szemmel a napilapokban megjelenő, sokszor személyeskedő cikkeket. Persze szerintem hecckampánynak és támadásnak azért nem nevezhetjük a Magyar Nemzet cikksorozatát, mert az túlzás lenne, a megjelentek ugyanis tények, csak ezeket a tényeket viszont támadó éllel tárják föl, ez pedig még jobboldali körökben sem tetszik sokaknak, például számos jobboldali szimpatizáns aláírt egy tiltakozó nyilatkozatot a napokban is. Ők kérik a tények feltárását, de ugyanakkor a kampány leállítását is. Véleményem az, hogy a tényfeltárás még nem kampány. De a személyekre irányuló támadást nem lehet megengedni.

Igen ám, csak kérdés, hol a határ a tényfeltárás és a kampány közt. Az érintettek például nyilván magát a tényfeltárást is hecckampánynak tartják, már csak az időzítés miatt is. Valahogy csak szavakba kell önteni a tálalandó információt, azaz meg kell írni a cikket.

Egyetértek. És elítélem azt, hogy a Magyar Nemzet cikksorozatát például a Liberation francia napilag antiszemita hadjáratnak minősíti, ez ugyanis rágalmazás. Ebben az ügyben pedig azért sincs helye az antiszemitizmus emlegetésének, mert a Heller-körrel szemben állók közt is sokaknak van zsidó háttere, ami köreinkben nem szokatlan.

Tulajdonképp a kádári struktúráknak és ennek a körnek köszönhető, hogy nem engedték megrendezni a Molnár Tamás-életmű-konferenciát az MTA-n.

Így van. Amit Molnár Tamás képvisel, az legközelebb a francia konzervatív jobboldalhoz áll. Az akadémián akkor lehet konferenciát szervezni, ha valamelyik osztály ezt megszavazza. Mivel Molnár Tamás életműve a filozófiához tartozik, ezért a filozófiai bizottságnak kellett szavaznia. Leszavazták, biztosan a „tudományos objektivitás” nevében.

A Lukács-iskola a saját tagjai nemzetközi elismertségét szokta hangsúlyozni. Mennyire ismertek ők külföldön?

Baloldali körökben eléggé ismertek. Sokat utazom angolszász vidékekre, és ott jól képzett filozófusok igen erős szitokszavakkal szokták illetni Lukács György életművét.

És Molnár Tamás mennyire ismert?

Ő inkább eszmetörténész. Erősen jelen volt a katolikus és a konzervatív sajtóban, mindenütt ismerték a nevét, a hetvenes évek közepén pedig elstartolt a világhír felé, és valóban komoly érdeklődést váltott ki. De miután jobboldali gondolkodóról volt szó, Franciaországban is hamar levették a címlapról. A konferencia kapcsán azt gondolom, hogy elfogadhatatlan, ha megfosztjuk magunkat a lehetőségtől, hogy értékeljünk egy életművet. De hát jelenleg a nyugati kultúra ilyen jellegű elfogultságban él, ezzel meg kell küzdeni.

Apropó, nyugati elfogultság. Ugyan a Konzervatórium nincs elragadtatva a médiatörvénytől, de az ellene folyó nyugati médiakampányt kissé túlzónak tartjuk. Több hazai filozófus viszont  mintha kifejezetten örülne neki.

Világosan kell látnunk, hogy e kampány folytatói, legyenek politikusok, mint Cohn-Bendit, vagy újságírók, mint az állítólag konzervatív német napilapok és televíziók főnökei, intellektuálisan és morálisan mélyen azok alatt állnak, akik idehaza üdvrivalgással köszöntik egy-egy megnyilvánulásukat. Legyen szabad személyeskednem: példának okáért Geréby György kollégám felkészültsége, tájékozottsága, emberi és morális jellemzői egyszerűen más kategóriába tartoznak, mint mondjuk egy Cohn-Bendité, aki az Európai Parlament Torgyánja, egy főfoglalkozású csepűrágó. Ezekkel egyetérteni még a tőlünk eltérően gondolkodóknak sem szabad – ez intelligenciateszt. E meghatározó hangok és intellektuális háttérországuk – vegyük már észre! – elmarad a számunkra természetes tudástól és moralitástól. Mi, legyünk konzervatívok vagy liberálisok, sokkal közelebb állunk egymáshoz, mint amazok hozzánk. Kérem kollégáimat: vegyük észre, hogy itt egy intellektuális-morális színvonalnak a megvédése, fenntartása forog kockán.

Hogy áll a Molnár Tamás életművét rendszerező archívum felállítása?

Folyamatban van, kicsit lassan működik a magyar adminisztráció, hihetetlen kanyarokat kellett megtenni az előző hónapokban. Ezen a héten megszületik az a jogi levél, ami alapján haza lehet szállítani a hagyatékot. Azt gondoltam, ezt sokkal hamarabb meg lehet oldani, de nem.

A MTA Filozófiai Kutatóintézetben történtekről mit gondol? Az új vezetés érvei, miszerint a munkatársak nem jártak be dolgozni és nem végeztek értékelhető munkát, megalapozottnak tűnnek.

Mióta az intézet elköltözött a Belvárosból, a könyvtára sem a székhelyén van, egy ügyintéző irodába meg felesleges lett volna hivatali időt tölteni a munkatársaknak. Abban a betonépületben még dolgozni sem lehet, a munkatársaknak pedig könyvtárra van szüksége. Ezen ügyben is látni a továbbélő struktúrákat. Az intézetet akkor fejlesztették föl, amikor titokban már a rendszerváltásra készülődött az MSZMP, a nyolcvanas években. Akkor kialakítottak egy olyan kutatócsoportot is, amelyik vallással és teológiával foglalkozott, egyértelműen azért, hogy később ők adják a szakértőket a területre. Ez az enciklopédikus gondolkodás mindig jellemző volt a pártra.

Ma mi a helyzet?

Amennyire látom, az új elnök, Boros János erős akaratú, önálló koncepcióval rendelkező ember, aki meg is akarja valósítani az elképzeléseit. Valóban rendet akar csinálni, pörgést akar, fiatalokat akar, élő nemzetközi kapcsolatokat akar. Ez utóbbit ő tökélyre fejlesztette, az a specialitása, hogy egy-egy, nyugaton nagyobb visszhangot kiváltó kötet kapcsán konferenciát rendez itthon, amire meghívja a szerzőt is. Ez jó műfaj – nemzetközi szemináriumot tartani aktuális művekről és szerzőikről –, ami persze nem pótolja az önálló filozófiai és tudományos munkát. Ám Boros a korábbiakhoz képest objektívebb felfogást képvisel. Amikor kiderült, hogy mindebbe nem szeretné bevonni a régi embereket, kirobbant az ellenségeskedés, amit viszont ő nem kezelt elég jól, fölöslegesen váltott ki indulatokat. Itt megjegyzendő, hogy azok között, akiket eltávolított az intézetből, jó szakemberek vannak, akiknek a megélhetése is veszélybe került. Ezt a tényezőt komolyan kell venni: a mai Magyarországon látjuk, miféle sorsromlások állhatnak be úgy, hogy nincs, aki segítsen. Ezért itt is körültekintően kellett volna eljárni.

Hogyan tovább?

A pályázatok kapcsán megtámadottakkal sokan szolidárisak. Úgy érezzük, nem szép pellengérre állítani egy nyolcvan éves asszonyt és egy hetven éves férfit, akik mögött sok munka, gazdag élet áll és emberileg is becsülendő, amit pl. Vajda Mihály tett. A támadások kiszámított következménye azonban az lehet, hogy ez a kör elveszíti a befolyását. Paradigmaváltás előtt állunk. Elég tudatosnak látszik ez a törekvés: Gyurcsány Ferenc ma már hasztalan ágál, az ő tekintélye és tömegbefolyása oda. A mostani kampány eredményeképpen az intellektuális körben is tekintélyvesztés lép fel, akárcsak a politikai élet baloldalán. Nincs olyan középgeneráció, melynek valamely tagja a helyükre tudna állni. Ez egyébként az ő vétkük is, hiszen nem engedtek erős egyéniségeket a maguk közelébe, inkább famulusokra támaszkodtak. Így nem emelkedhetett ki egy-két önálló arcélű folytató. Ezért várható, hogy a baloldali tekintélyek szétfoszlása következtében meg fognak erősödni más, kisebb csoportok, például az is, amelybe engem szoktak sorolni, a jobboldali, konzervatív filozófusok köre. Közülük a legismertebb a nagyszerű politikafilozófusi munkát megalkotó Lánczi András, de ide tartozik a mélyen látó, jellemesen gondolkodó eszmetörténész, Molnár Attila Károly is. Végre eljöhet az ideje annak, hogy sokan belássák: gondolkodni sokféleképpen lehet és szabad, nemcsak az előre rögzített, dogmatikus módon. Fiatalabb koromban „konzervatív liberálisnak” tartottak, mert nagyon sokat adtam a párbeszédre, a nyitottságra, de azóta megtanultam, hogy komolyan kell venni az emberi különbségeket. Különbségeinket vállalnunk kell: azért vannak, hogy mindenki lehetőséget kapjon a személyi, gondolkodásbeli sajátossága kialakítására. Ez végül is az emberi élet célja: a konkrét nemiség (genus) létrehozása, a magasabb személyiségé. A párbeszéd fontos, a magasabb személyiség még fontosabb. Tíz éven belül szerintem megerősödnek a kisebb csoportok, ami egészségesebb, plurálisabb helyzetet fog eredményezni a magyar nyelvű gondolkodásban.

Mezei Balázs blogja a Homo homini.

Kövesd a Konzervatóriumot a Facebookon is!

 


A bejegyzés trackback címe:

https://konzervatorium.blog.hu/api/trackback/id/tr632605166

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Két hír 2011.01.31. 23:55:33

1. Lemondott Kopits és ezzel -legalábbis- átmenetileg megszűnt a Költségvetési Tanács. Elnök hiányában a KT nem tud összeülni, az pedig kérdés, hogy talál-e a Köztársasági Elnök alkalmas személyt erre a posztra. 2. Nyílt levélben keltek az MTA&nbs...

Trackback: Paradigmaváltás előtt állunk 2011.01.24. 10:16:02

Nincs Heller-network: ez ugyanaz a jelenség, amit a filmes vagy a színházi szakmában láthatunk. Interjú.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Buba Blictrix 2011.01.24. 10:53:35

Kedves Mezei Balázs!

Interjúját álszentnek találom. Menjünk sorban:

1. A 10 egyszerzős munkát miből adta ki a kiadó? Mert kétlem, hogy ez pályázati pénz nélkül lehetséges lett volna.
2. Volt-e külföldön, vett-e részt konferenciákon? Ha igen, milyen forrásból tette ezt? Nem az érdekel, hogy mennyiért, hanem hogy mi volt a forrása? A fizetése, vagy pályázat? És itt az mindegy, hogy a kiadó pályázott, vagy Ön.
3. Peter Freyt nem ismerem, és nem dolgom megvédeni. De vajon illik-e a filozófiával kialakított "magasabb személyiséghez" valakit nyilvánosan "potenciazavarosnak" nevezni?
4. A lejáratókampány ténye a kívülállók számára is világos. Célzottan csoportosított információk, kiválogatott pályázatok, rosszindulatúan interpretált számok (800 ezres szállodaszámla? - nemzetközi konferencia összesített számlája!), titoktartásra kötelezett nevek kiszivárogtatása, nem létező kapcsolatok sejtetése - ezek Ön szerint egy tisztességes, konzervatív szemlélet és a jogállam jellemzői?

Szilvay Gergely 2011.01.24. 11:54:19

@Buba Blictrix:
Kommentjét továbbítottam Mezei Balázsnak, a következő választ küldi:

"A könyveim közül néhánynak volt támogatása -- alacsony
összeggel, a kiadó költségeire kifizetve. Honoráriumot talán két
esetben kaptam, minimális összeget: egy havi benzinpénzre sem futotta
belőlük. Nagyon sokat voltam és vagyok külföldön. Neves nemzetközi intézmények pályázataiból, ill. saját költségemre. Peter Freynak tessék utána nézni. S annak is, milyen szavakkal illette
országunkat a nagy nyilvánosság előtt. Más a kampány, és a más a tények kérdése. Az egyiket elítélhetjük, a tények és szerkezetük átgondolást igényel. Erre tettem kísérletet.

MB

quodlibet 2011.01.24. 13:08:25

Ott van a kutya elásva, hogy mi is a filozófia? Nos, itt van egy keresztény orientáltságú egyetem - szándékos választás - tessék körülnézni mondjuk itt: www.jcu.edu/philosophy/gensler/index.htm
No komment, ennyi.

Iustizmord 2011.01.24. 13:27:46

hát ha már a nemlétező macska keresése is ilyen indulatokat gerjeszt.... tán jobb lenne azt a sötét szobát bezárni és elmenni dógozni. ha már a vallás méreg, és a vallás egyfajta filozófia...

lucanus 2011.01.24. 17:41:11

Hú, ez nagyon csúnyára sikeredett, Professzor Úr! Néhány tanulmány megírásáért -- ami amúgy is feladatuk lett volna-- milliókat vettek fel? Ezt honnan veszi? Csak nem a Magyar Nemzet írta? Nem rágalmazás ez? És nem irigység? És azt mivel is tudjuk verifikálni, hogy mindenki, aki a nyugati sajtóban bírálja a médiatörvényt mélyen morálisan alul áll?
Szép kis riport! Tessék megfontoltabban nyilatkozni!

Sztyepan Asztahov 2011.01.24. 18:34:39

A kifizetett 30-40 milliókat 10-15 ember kapta 3 évre, ez kb. 120-180 ezer forintot jelent ez havonta. Ezt én még nem nevezném lopásnak, annak fényében, hogy a professzor azon szomorkodik, hogy miért nem egy milla az egyetemi tanári fizetés Magyarországon.
Én sem szeretem Heller politikai megnyilvánulásait, mert eléggé maszop-szadesz káder hangja van azoknak, de azért nem kell még üldözni és a tudományban ellehetetleníteni.
Szerintem a vádaknak lassan csak az-az alapja lehetséges, hogy nem azt kutatták, amit kellett volna, vagyis a beadott tanulmányok nem felelnek meg a pályázati feltételeknek. Természetesen azt sem tartom kizártnak, hogy esetleg pártszimpátia alapján kaptak pályázatokat, de ezek nagyjából reális összegeket takarnak, nem igaz, hogy fél milliárdot elkutattak, elloptak. Teljesen torzítatlan körülmények közt ennyi járna, itt csak azon mehet még a vita, hogy ők kapták ezeket a (reális összegű) pályázati pénzeket és miért nem mások.

Laikusként én így látom.

Szélmalomharcos 2011.01.24. 21:09:43

@Sztyepan:
"Természetesen azt sem tartom kizártnak, hogy esetleg pártszimpátia alapján kaptak pályázatokat"

Teljesen hülyének nézel hogy ilyet leírsz?

A pártszimpátia alapján való pénzosztogatás önmagában persze még nem bűncselekmény. Ha kicsit kevésbé elbizakodottak és ügyesebben csinálják, akkor lepapírozták volna és kész, de nem ez történt.

A vizsgálatok eredményétől függetlenül kérdés, hogy az államnak kell-e finanszíroznia az ilyen aktuálpolitikai öklendezéseket, amiből Hellertől már többet is hallottunk a kelleténél. Szerintem egyértelmű hogy nem

BenőBá 2011.01.25. 09:31:54

@Sztyepan: Először is, nem 30-40, hanem 70-90 milliókról van szó. Másodszor, 6x10-15, azaz 60-90 filozófus nincs is magyarországon.

amergin 2011.01.25. 15:59:36

@BenőBá: Ez konkrétan óriási butaság - honnan veszed ezt? Több száz szerencsétlen, boldogulni próbáló fiatal, filozófus kutató van - legalább hatvannal vagyok én magam személyes kapcsolatban.

Ezen, már bocsánat, mindig fel megy bennem a pumpa. Az olyan miért szól bele, akinek lövése sincs az egész ügyről?

lucanus 2011.01.25. 16:14:37

A hecckampány csak azt felejti el hozzátenni, hogy a balosok mellett ugyanebben a pályázatban sokan voltak nem balosok, sőt jobbosok, és az ő klasszikus bölcsésztémáikat ugyanúgy nevetségessé lehet tenni, mint a filozófiai témákat. Ezen a fórumon erről szerintem másképp kellene beszélni. A jobboldaliság mint a (magyarországi) konzervativizmus gyermekbetegsége.

szamok ember 2011.01.25. 16:59:52

Mezeit kérdezik a Lukács-iskola tagjainak elismertségéről, mire válaszul azt mondja, hogy Lukács életművét erős szitokszavakkal szokták illetni. Mellébeszélés helyett nem lehetne a kérdésre válaszolni?

A Heller nevűt mintha becsülnék pl Németországban, legalábbis erről tanúskodik a Lessing-díj, a Hannah-Arendt díj, meg a Goethe-érem...

szamok ember 2011.01.25. 17:10:19

@Szélmalomharcos: "A vizsgálatok eredményétől függetlenül kérdés, hogy az államnak kell-e finanszíroznia az ilyen aktuálpolitikai öklendezéseket, amiből Hellertől már többet is hallottunk a kelleténél. Szerintem egyértelmű hogy nem"

Az NKTH a tudományos munkát támogatta. Honnan tudhatta volna 2006-ban, hogy ki lesz kormányon, és miket csinál 2010-ben?

BenőBá 2011.01.25. 18:37:30

@amergin: Kösznöm a kritikát. Kicsit utánanézve, a főbb egyetemek honlapjáról összeszedve az infókat ennyi filozófust lehet megtalálni:

elte 37
mta 21
szeged 19
debrecen 14
pécs 9
miskolc 14
ppke 32
károli 4

Ez összesen 150 fő. Persze ez nyilván nem fedi le a magyarországi filozófustársadalmat, de nagyságrendileg nem állhat távol a valóságtól. Na most az összességében 500 millió ft pályázati pénz az kb ennek a 150 főnek az egy éves fizetése.

Ez rengeteg. Ha ezt rábízzuk a szóbanforgó 6 emberre, akkor gyakorlatilag ők diszponálnak egy magyarországnyi filozófustársadalom egy éves bérkerete felett. Ez bizony mammutpályázat, és a feudális viszonyokat egy alapvetően demokratikus tudományágban nem lebontja, hanem megerősíti.

Ez akkor is így van, ha nem erre a 6 emberre, hanem a 150 közül tetszőlegesen kiválasztott másik 6 emberre bízzuk rá ezt a summát.

Alapvetően nem feltételezném, hogy ők ezt a fél milliárdot lenyúlták, elköltötték. Abban viszont biztos vagyok, hogy a saját filozófiai iskoláikat fejlesztették belőle, és így közvetve a többieket gyengítették.

Semmi ellenérzésem nem lenne, ha összességében nem félmilliárd, hanem 20 millió forintról lett volna szó.

amergin 2011.01.25. 22:05:00

@BenőBá: Kedves BenőBá! Én sem akarok túl offenzív lenni, nem szeretnék az ég világon senkivel sem perlekedni - csak ez az egész ügy elég mélyen érintett, ezért hajlamos vagyok a kelleténél élesebben reagálni.

Nos: a filozófusok közé a végzett filozófusokat kell számítani, akik meg is próbálnak pályán maradni, és akár egyéb, nem pályaspecifikus munkák mellett is, de megpróbálnak kitartani a filozófia, mint hivatás mellett. Akik a filozófiát életformává próbálják tenni.
Mivel az oktatás telített (a felsőoktatás, a középiskolákban pedig már régen megszüntették a filozófiát, mint kötelező tantárgyat, még ott is, ahol egy ideig még az volt) - minden egyes helyért iszonyatos küzdelem dúl. Én végigcsináltam azt az iszonyúan megalázó procedúrát, hogy minden helyet végigkilincseltem, próbálkoztam, ahol csak lehetett - a legtöbb helyen eleve a saját végzett diákjaikat próbálják elhelyezni, ha nagy ritkán üresedés van.
De sok helyről, a felsőoktatásban is, inkább csak elküldtek embereket. Nagyon sok konkrét példát tudok mondani - bár nem tudom, így nyilvánosan etikus volna ez.

Vagyunk néhány százan filozófus kutatók - akik az elmúlt húsz évben végeztünk, termelődtünk ki. Miből élünk meg?
Mivel tanári pozíció nagyon kevés van, még tudományos segédmunkatársi állást, ami a ranglétrának a legalsó foka, és tényleg szinte semmit sem fizet, (én gondolkoztam rajta, hogy a saját intézetemben, ahol társadalmi munkában tanítok ötödik éve, megkérdem ősszel, hogy nem lenne-e legalább tudományos segédmunkatársi állás - de ismerőseim mondják, hogy teljesen felesleges még csak megkérdezni is), még azt is csak szökőévenként egyszer kínálnak fel, és arra is húsz-, harmincszoros túljelentkezés van, nos, miből él meg egy filozófus kutató?

Megmondom: pályázatokból és ösztöndíjakból. Ahogy én is.

Mezei tömött busz hasonlata nagyon plasztikus és nagyon precíz.
Én ismerem, milyen torokszorító, gyomorforgató érzés az, amikor az ember végigjár hetven (több mint hetven, egy idő után már nem számoltam) helyet, hogy lenne-e valahol előadói állás, bármilyen, bármilyen feltételekkel, és mindenhonnan elküldik. Van Hegel-kutató kollégám, akiből reptéri jegyeladó lett. Én kutatni akarok. És idehaza. Mert végtelenül szeretem Magyarországot, de a szakmámat is végtelenül szeretem.

És ilyenkor a pályázatok jelentik az utolsó szalmaszálat, ha az ember nem akar kisodródni a szakmából.

Hat darab pályázatot kifogásoltak, valamivel több mint 450 millió forint értékben. Ez a hat darab pályázat körülbelül száz kutatónak biztosított három évig állást. És vannak, akiknek ez az életet jelenti.
Nem tudom, pontosan hány embernek: én Weiss János projektjében voltam benne, ha jól emlékszem, 18-an voltunk. A Gond Cura Alapítvány projektjében harmincas voltak. Ennek a két projektnek a létszámát ismerem.
Én 2005 és 2008 között Weiss projektjében korai német romantikát kutattam - havi nettó 20.000 (húszezer) forintért. És ez nekem iszonyú sokat jelentett, mert minden egyes ilyen projekt és pályázat nemcsak pénzforrás, de a szakmai pozíciókat is erősíti.
Ahogy valamennyi más részvevőnek.

Aki a pályázatokból él, az tudja, milyen ez: minden hülyeséget meg kell pályázni, mindent, amit csak lehet, amihez csak érintőlegesen, de kapcsolódni lehet - nem azért, hogy "ne kelljen dolgoznia, a büdös bölcsész fajtájának", hanem mert ezt szeretjük, ehhez értjük, és úgy gondoljuk, mi bölcsészek, mi filozófus kutatók, hogy így tehetünk többet a társadalomért, többet, mintha elmennénk a Burger Kingbe pénztárosnak. (Nem is beszélve arról, hogy sokunkat nem is vesznek fel minden szakmába, mondván, hogy "túlképzettek" vagyunk).

És amikor az egész filozófus-ellenes kampány kibontakozott, akkor úgy éreztem, hogy sírógörcsöt kapok, mert ezután borítékolható, hogy az egész szakma en bloc kevesebb pályázati pénzhez jut, és én szívom meg a küszködő filozófus sorstársaimmal egyetemben, akiknek nem jutott állás a felsőoktatásban, de akik mégis küzdenek azért, hogy a pályán maradhassanak. (Ha valaki a Burger Kingben vagy egy építkezésen dolgozik, az kevésbé tud kutató életmódot folytatni: aki kutat, annak folyamatosan nyomon kell követnie a szakmai vitákat és diskurzusokat).

És úgy éreztem, hogy az utolsó szalmaszálat próbálják tőlünk, kutatóktól elvenni (nem hat emberről volt szó: mondom, szerintem kb. száz ember lehetett benne a hat projektben) - és nem értem, miért?
Ez az, amin majdnem elbőgtem magam: miért pont mi, filozófusok?

HaKohen 2011.01.25. 23:28:21

@amergin:

Miért pont ti?

Hát mert mindig kell egy bűnbaknak kiszemelt csoport a koncepciós ügyekhez (van-e még, aki ismeri ezt a szóösszetételt?). Valamikor papok vagy pedagógusok, máskor újságírók vagy katonatisztek, esetleg vendéglátósok, üzletemberek stb. - néhány valóságos eset az elmúlt több, mint fél évszázad kis magyar történelméből. Most éppen filozófusok.

Ilyenkor ugyanis lehet áldozatokat gyártani, pénzeket "átcsoportosítani", a csatorna szennyét szétspriccelő honfitársainknak a számukra oly fontos szétspriccelésre lehetőséget adni. És persze "megtisztítani" az adott szakmát.

Van egy konstruktív javaslatom. Nevezzék ki a Filozófiai Intézet élére Budai Gyulát, Keller László legjobb magyar tanítványát. Ő az elmúlt éveket nyilván szorgalmas filozófiai kutatással, a szakirodalom buzgó böngészésével töltötte. Ki más lenne alkalmasabb erre a posztra? És akkor oda kéne adni neki az összes pénzt: ossza el köztetek.

(Bocs tőled és társaidtól az érzéketlennek tűnő szöveg miatt; nagyon együtt tudok érezni veletek. De kompetenciám csak az ilyen szövegekig terjed.)

világoság 2011.01.26. 03:48:54

@HaKohen: Kedves Barátaim!

Véletlenül(?) idetévedtem. De nem tudom, hogy hol vagyok.
Ifjú filoszok... között?

Úgy tudom, hogy a tudós (különösen a moralista) előbb
alaposan tanulmányozza vizsgálata tárgyát és utána próbál véleményt alkotni.
(vagy rosszul emlékszem---és fordítva kell?- vagy azok a bolsevik marxisták?)

Hozzászólásaitokban (tisztelet a kivételnek)az előzetes tájékozódásnak nyomait is nehéz felfedezni, az ítéletalkotás annál több.

Nem lévén filozófus, de a tudomány és igazság annál nagyobb híve, hogy itt már "filozófusüldözés"sőt már "zsidóüldözés"is van, utánajártam! Nem volt nehéz!
Minthogy a jobboldalt érik ezek a vádak, objektivitásomhoz azt a módszert választottam, hogy balos forrásokból tájékozódtam..
1.)
"Hú, ez nagyon csúnyára sikeredett, Professzor Úr! Néhány tanulmány megírásáért -- ami amúgy is feladatuk lett volna-- milliókat vettek fel? Ezt honnan veszi? Csak nem a Magyar Nemzet írta? Nem rágalmazás ez? (Lucanus)"

Nem barátom! Olvassátok el pl. a HVG.hu jan.18-i " Hellerék, a korpa meg a disznóól"(SebŐk.J)c.opust( kicsit fésületlen)és a hozzá többnyire látnivalóan belsőkörösök által írt kommenteket! És még a többi cikket! A HV-ban is.

Lényeg:NKTH(MA NIH)" a Kormány kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős szerveként a hazai K+F eredmények hasznosítását, piacra jutását" célzó ..bla -bla
szóval ez a legkevésbé filozófiai kutató hivatal anno....

"Szerintem a vádaknak lassan csak az-az alapja lehetséges, hogy nem azt kutatták, amit kellett volna, vagyis a beadott tanulmányok nem felelnek meg a pályázati feltételeknek." (sztyepan)
Jól van "sztyepan", te legalább gondolkodsz, de már a pályázat kiírása is....kehes.

...szóval kedves "lucanus" inkább alapfilosz kutatásokra kiutaltak 88.9.-/ 90.-/ 90.-/70,5.-/
53,9.-/ 54,1.- millió Ft-ot. Azóta még többről is szól a fáma...
És ez 5 éve nyílt-elhallgatott titok!( erről később)

"A pártszimpátia alapján való pénzosztogatás önmagában persze még nem bűncselekmény." (Szélmalomharcos)

Közpénzeknél de bizony bűncsel., bizonyíthatóság kérdése, ráadásul a PTK már az elején beszél a "jóhiszeműség" és később a "jóerkölcs" követelményéről nem filoszi összefüggésben!
2.)
"A lejáratókampány ténye a kívülállók számára is világos"./Buba)

"Én sem szeretem Heller politikai megnyilvánulásait,.... de azért nem kell még üldözni és a tudományban ellehetetleníteni.("Sztyepan")

A Népszabi. nem hírforrás! H.Á.-nak és néhány társának nagyon jó a sajtóbéli dezinformációs ereje, jól tudva, hogy az ..."üldözés" meg az "antiszemitizmus" szóra azonnal ugranak , ellene védekezni viszont nem lehet.

VISZONT:"A Magyar Filozófiai Társaság állásfoglalást tett közzé az elmúlt egy hétnek a filozófiára vonatkozó, a médiában zajló eseményeivel kapcsolatban".(2011.jan14.)

"A Magyar Filozófiai Társaság Elnöksége mély megdöbbenéssel figyelte az elmúlt egy hétnek a filozófiára vonatkozó, a médiában zajló eseményeit. Azt a „vitát”, amely az NKTH 2004-ben és 2005-ben odaítélt pályázatainak részleteiről folyt.
Ez a „vita” a végső eszkalálódása annak a szakmán belüli konfliktusnak, amely már kb. egy-másfél év óta tart.
Minden érintettnek be kell látnia, hogy ezt a konfliktust, nemhogy megoldani, de még kezelni sem sikerült. Most már csak egy vigaszunk lehet: innen nincs tovább út."

Tehát: =" konfliktus"már egy-másfél éve hivatalosan, egyébként érintettek szerint(v.ö.HVG)már öt éve folyik
=a"vita"(ezt ők idézőjelezték!) "a konfliktus végső eszkalálódása"(=rohadt nagy a balhé!)
=" ezt a konfliktust, nemhogy megoldani, de még kezelni sem sikerült."
Szakmán belüli(!): Tehát ők üldözték saját magukat! De hiába "kezelték", nem tudták házon belül tartani.

Még jött egy belső feljelentés és a sajtó ráugrott. Mint látható, balról is.

"Kezelni" már csak "lejáratás", "filozófusüldözés", "antiszemitizmus" kormányra "ráolvasásával" akarják. És magyarázkodnak, az országot (Titeket is!) pedig besározzák.

"És amikor az egész filozófus-ellenes kampány kibontakozott, akkor úgy éreztem, hogy sírógörcsöt kapok, mert ezután borítékolható, hogy az egész szakma en bloc kevesebb pályázati pénzhez jut, és én szívom meg" (amergin)

Így van kedves amergin! Az egész szakmádat lejáratják! Ők maguk!Nem a kitalált kampány.

És mit szól ehhez Heller Ágnes?:
2011. január 18., 16:00 Heller Ágnes
Jól fogok éldegélni ebből pénzből halálomig, más úgy sincs sok hátra, hát miért sajnáljátok ezt tőlem? Shalom !

(HVG.hu komment)

Magyarul: üldözöttetek tesz a fejetekre és Te csak szívhatod kedves amergin!

Ha tájékozódni akartatok volna, ismerve az Istenadta agykapacitásotokat, meg hogy laptoppal a nyakatokban születtetek, begépelve a "Heller" és/vagy "filozófusok" bűvszót,3 perc elteltével megvilágosodtok!

Tessék tájékozódni, mert a támadás nem onnan jön ahonnan szoptátok.Másrészt a szó szerint nyomorgó millióknak be kell bizonyítanotok, miért kell eltartania többszáz részben felkészületlen sirdogáló filozófust?

világoság 2011.01.26. 04:12:09

@világoság: Pedig volna dolgotok ebben a morálisan teljesen szétgyalázott társadalomban ( a német romantikát majd nyugdíjaskorotokban--ha lesz nyugdíjatok, meg ha érdekel még valakit a német romantika).

Most dicstelenül, mocskolódva lassan távozik a fejetek fölül a filozófus tásadalmat eddig uraló "Megmondó" krém.

Intézeteitekben, egyetemeiteken minden o.k.?

Újjá kell szervezni magatokat, friss levegőt beengedve. A rendszerváltozás megtörtént nálatok?

Tekintsétek az elmondottakat baráti aggodalomnak. Ti tudjátok.

Tudjátok? Mindannyiunk érdekében sok sikert!!

világoság 2011.01.26. 04:13:34

@világoság: Pedig volna dolgotok ebben a morálisan teljesen szétgyalázott társadalomban ( a német romantikát majd nyugdíjaskorotokban--ha lesz nyugdíjatok, meg ha érdekel még valakit a német romantika).

Most dicstelenül, mocskolódva lassan távozik a fejetek fölül a filozófus tásadalmat eddig uraló "Megmondó" krém.

Intézeteitekben, egyetemeiteken minden o.k.?

Újjá kell szervezni magatokat, friss levegőt beengedve. A rendszerváltozás megtörtént nálatok?

Tekintsétek az elmondottakat baráti aggodalomnak. Ti tudjátok.

Tudjátok? Mindannyiunk érdekében sok sikert!!

világoság 2011.01.26. 09:48:11

@világoság: Kinyílt a csipám.
Így jár, akinek sötét éjszaka eldurran a feje.
Nick: "világoság" Még egy s hiányzik!
Mentség: nem laptoppal születtem. Üdv. az olvasónak!

BenőBá 2011.01.26. 10:52:39

@amergin: Nyugi, ez az egész nem filozófus-ellenes kampány. Pár emberrel van gond, akik egyrészt nagy hangon fasiztáznak meg diktatúráznak. Másrészt pedig kiderült, hogy aránytalan nagy hasznot húztak az előző, még ezek szerint demokratikus rendszerben, amit liberális demokráciának neveznek, és aminek bizony-bizony vége van. A haszon itt nem ft-ban mérhető, hanem hatalomban és befolyásban.

Két lehetőségük lett volna. Vagy nem fasiztáztak és diktatúráztak volna, vagy nem húztak volna aránytalan hasznot.

Ha nem fasisztáznak, nem piszkálták volna őket, ha nem húztak volna hasznot, nem piszkálhatták volna őket.

Így nyilván pár ember ebből az érintett körből nagyon pórul járt, mert pl. eszébe sem jutott volna fasisztázni, mert nem is biztos, hogy úgy gondolja, és ráadásul nem is nagyon van ideje rá, mert elbíbelődik ő mondjuk Platónnal vagy a skolasztikusokkal.

Tudod, ha már belehugyozik valaki a medencébe, akkor azt mégse a dobogóról tegye, mert akkor bizony elvezeti az úszómester, és ezen nincs is mit csodálkozni.

Külöben nehézségeidet megértem, de Magyarországon az emberek legtöbbjének nehézségei vannak. A filozófusok ráadásul előnyben vannak nehézségeik megoldásának lehetőségeit illetően. Elég csak arra gondolni, hogy Thálész milyen csinos summát szedett össze, amikor megjósolta az elkövetkező kedvezőtlen időjárást, és ezen tudása alapján a jó időben bagóért felvásárolt termést a rossz időben általa meghatározott igen magas áron tudta értékesíteni.

BenőBá 2011.01.26. 11:08:52

@világoság: Úgyúgy, sok sikert és tegyétek amit tennetek kell.

világoság 2011.01.26. 11:12:49

@BenőBá:Kedves BenőBá!

Elismerésem nyugodt hangvételű érvelésedért!
Így lesz v i l á g o s s á g !

Üdvözli: "világos(s)ág.

világoság 2011.01.26. 11:18:42

@világoság: Ez nem egymás szokásos szembe- laudációja!
Csak párhuzamosan kommenteltünk. És én lassú voltam, s nem figyeltem.

szamok ember 2011.01.26. 11:48:22

@BenőBá: azt írod, hogy
"Két lehetőségük lett volna. Vagy nem fasiztáztak és diktatúráztak volna, vagy nem húztak volna aránytalan hasznot.
Ha nem fasisztáznak, nem piszkálták volna őket, ha nem húztak volna hasznot, nem piszkálhatták volna őket."

Nem vagy nagyon jó véleménnyel az igazságszolgáltatásról, mert ezzel azt mondod, ha nem járatják a szájukat a jelen rezsim ellen, akár lophatak is volna.

Hogy húztak-e nem megengedhető hasznot, az meg majd elválik. Ne olvasd fel az ítéletet a vádirat előtt.

világoság 2011.01.26. 13:17:31

@szamok ember: T. Szamok Ember!
Amit bírálsz, két mellérendelt(!) mondat. Nézzük csak:

Ha nem fasisztáznak, nem piszkálták volna őket,
ha nem húztak volna hasznot, nem piszkálhatták volna őket."

Tehát mindkét esetben lett volna piszka!Nincs felmentő kitétel!

Egyébként is: miután a "filozófián"(?) belülről kikerült az ügy, védekezésül ők kezdtek vádaskodni, fasisztázni--naná, hogy ezt jóérzésű ember nem nyeli le,főleg ha a világlapokban látja viszont--és "piszkálódni kezd".

A magam részéről a kurzust befejeztem.
Tegyetek rendet Ti magatok körül. De egzisztenciátok védelmében NE
hazátok lejáratásával (Helleréké most kulminál, olvassátok!)

Isten óvja a filozófia tudományát és az erkölcsöket!!

Iustizmord 2011.01.26. 16:37:03

philosophus philosophi lupus est

HaKohen 2011.01.26. 20:18:28

@Iustizmord:

Á, csak a szokásos trollok.

Szélmalomharcos 2011.01.26. 21:26:17

Ebből a vitából nekem az jön le, hogy a filozófusok lehetnek ugyan okosak a maguk választott területén, de ha máshol kell placcra léni akkor még az átlagnál is rosszabbul szerepelnek

Filozófusok vitája normálisan inspirálná a szellemi miliőt maguk körül (talán nem is kell visszamenni az Agoráig) de Heller rikácsolása legfeljebb a jóérzésű ember elborzasztásra alkalmas

Sok sikert a szakmának a megtisztuláshoz, megfiatalodáshoz!

amergin 2011.01.26. 22:21:30

@Iustizmord: Erre most benyomnám a lájkot, ha a fészbúkon volnánk :)

lucanus 2011.01.26. 23:09:10

Elolvastam a HVG cikkét. Abból nekem nem derült ki, hogy ,illókat vettek fel a munkaköri kötelességük teljesítéséért. Ez egyébként amúgy sem lehetséges. Mint mindazok, akik már adtak be ilyen pályázatot, pontosan tudják, amikor a kutatóhely befogad egy ilyen pályázatot, azt vállalja, hogy a munkatársa az ideje egy részét erre a kutatásra fordítja. Tehát az eredmény egyben a kutatóhelyé és a pályázaté. Ez a kutatóhely hozzájárulása a pályázathoz. Ennek fejében az ő leltárába kerülnek a számítógépek, katalógusába a vásárolt könyvek. Aki ezt nem tudja, igen tapasztalatlan ezen a területen, vagy szándékosan ferdít. Azt állítani, hogy milliókat vettek fel tanulmányírásért, rosszindulatú heccelés. Hány tanulmányért? Mennyi idő alatt? Milyen hosszú tanulmányért? Benne volt-e ez a pénzügyi terveb? A vizsgálatot megelőlegezve beleszellenteni ezt az éterbe rossz ízlésre vall.

Iustizmord 2011.01.27. 00:55:26

követelem a filozófusok elszámoltatását, és ha 5 forint 73 fillérnél többet vettek fel / leütés, akkor nincs irgalom. melynek anyja ugye el se hagyj.

@amergin: hát nyomjad :o)

@HaKohen: ugyan, gab rilo sehol... ill a faszt, a mandineren jelen cikk kapcsán is megtalált, pedig azt hittem hogy ez az ő háza, meg vára, karanténja. tényleg vissza kéne állítani a vízumot.

Iustizmord 2011.01.27. 00:57:14

no offense, de miért tartom a fényképen szereplő prof mosolyát egy behízelgő, színimázi, felfelenyal-lefeletapos, ellenszenves pasasénak???? kb olyan cippola-s

Iustizmord 2011.01.27. 01:07:45

@Szilvay Gergely: ne személyeskedés, no offense, de muszály megkérdenem: ez valami határozott és konzekvens blog-policy hogy huszonpár éves emberek a netikettel totál ellentétesen, MAGÁZÓDNAK a kommenetlőkkel?

nem veszi ki jól magát, és nem is elegáncsos, ammondó vagyok. merem mondani neked, mert semmi konfliktus nem volt köztünk, tehát biztos nem találod személyeskedőnek / támadónak/kioktatónak. ez inkább őszinte kritika, no more.

üdv.

Gabrilo · http://konzervatorium.blog.hu 2011.01.27. 08:16:21

@Iustizmord:

No offense, de a muszáLYT muszáLY LY-al írni? :((( Vagy a lyogászoknak így tanítlyák? :))

Iustizmord 2011.01.27. 15:50:13

@Gabrilo: na már nyelvtannáculunk is. de istenem, néha kijön rajtam a fülig jimmy -féle ortográfia. micsoda magas labdát csaptál le, hihhhetetlen.

apropos, megtaláltad habsburg ottót királyi titulusát hatályba léptető törvénycikket azóta, vagy még keresed?

Iustizmord 2011.01.27. 15:50:58

@orulunkvincent: a hetiválaszos képe emberibb.

HaKohen 2011.01.27. 17:18:27

@Iustizmord:

"ugyan, gab rilo sehol... ill a faszt, a mandineren jelen cikk kapcsán is megtalált..."

1.) már kérdeztem néhányszor: ki az a gabrilo (pláne gab rilo)?

2.) Na ja, aki a mandinert látogatja jobb szórakozás híján, az vessen magára.

HaKohen 2011.01.27. 17:35:18

@Iustizmord:

Nagy szellemek találkoznak. Én már az interjú itteni megjelenése óta töprengek azon, hogy szóvá teszem a fényképet.

Ha nem muszáj (sőt: muszály), akkor nem minősíteném az ilyen (sőt: ijen) fotókat, bár bizonyos benyomást keltenek, ha szubjektívet is. Inkább az foglalkoztat, hogy miért éppen ezt a fotót (pláne, hogy örülünkvincent szíves közléséből kiderül, hogy a Heti Válaszban teljesen más portré jelent meg) tartották szükségesnek iderakni.

Ugyanis, amint tapasztalom, a nyomtatott magazinok nagyon fontosnak tartják, hogy milyen fotókat közölnek, különösen a címlapjukon, de az egyes cikkekhez csatlakozóan is. Vö. pl. a Demokratától a 168 órán és a Heti Válaszon át a Magyar Narancsig a "beszélő" fényképeket. Ugyanis azoknak hogy úgy mondjam "üzenetük" van.

Mármost kissé zavarban vagyok, hogy a jelen poszt interjúalanyának fotója mit akar üzenni - nyilván nem függetlenítve a szövegtől.

Egyik lehetséges föltevés: mosolyog, mint egy jonatánalma, fülig érő szájjal, merthogy olyan vidám ez a történet (mármint a filozófusoké); valamiféle "örömhírt hoztam nektek" attitűddel.

Egy másik lehetséges föltevés: arcára fagyott a mosoly (talán pontosabban: vigyor) az ügy és hullámai pitiánersége és provincializmusa láttán - bár ez nem teljesen vág egybe a szöveggel.

Ennyit tudtam kipréselni szűk kis agyamból; hátha valaki tud jobbat (sőt: lyobbat).

Iustizmord 2011.01.27. 21:45:12

@HaKohen: Lombroso hogy bukott volna egy ilyen fényképre, és most h klasszikust időzzek:

"nyöhehe"

___________________________ (törölt) 2011.01.27. 23:56:47

Mezei Balázs olyan húrokat penget, amelyek számomra legalábbis ismerősnek hangzanak: szerintem a filozófia a művészet és a tudomány közötti szükséges kapocs.

Egy író, költő, akkor is, ha "közíró" v. politikai költő, bármit írhat, lényeg az, hogy jól hangozzék, ha jól hangzik, lesznek követői.

A tudósnak minden egyes mondatát falszifikálhatóan bizonyítania kell, és emiatt a nagyon defenzív hozzállás miatt elveszhet a részletekben.

A filozófus a kettő között áll. Nem mondhat csak úgy bele a vakvilágba ütősen hangzó dolgokat, illik érvelnie és bizonyítania az állítasait, mondjuk, egy logikai levezetés néhány hétköznapi példával alátámasztva. Ugyanakkor a bizonyítási kényszer messze nem olyan szigorú, mint a tudósnál, akitől csak kontrollált kísérleteket fogadnak el és élettapasztalatokat nem. Ezért jobban megengedheti magának, hogy a világ és a társadalom nagyobb, átfogóbb témáiról nyilvánítson véleményt, pl. hogy X dolog igazságos-e, amit a tudós nemigen tehet meg, túl tág az ilyen ahhoz, hogy minden mondatát tényleg a tudósoktól elvárt módon bizonyítani tudja.

Amelyik társadalomban ez a láncszem elvész, ott a nagy társadalmi kérdésekről szükségszerűen írók és költők mondják meg a frankót, akikkel szemben semmiféle bizonyítási, alátámasztási, érvelési, logikai, tapasztalati kényszer nincs, akkor meg nagy baj van.

Az is baj persze, ha a lukácsisták jelentik a filozófusokat. Menjenek. Nyugdíjba, úgy értem. Ha valaki 65-70-80 éves és a korszellem elfordult tőle, nem időszerű, amit csinál, nem hiszem, hogy olyan nagyon kegyetlen vagy tiszteletlen dolog lenne azt mondanom, hogy menjenek nyugdíjba, ami nem azt jelenti, hogy kussoljanak is, hanem hát írjanak továbbra is oda, ahol szívesen fogadják az írásaikat, de ne legyenek többé ők a hivatalos elit. De legyenek aztán helyettük mások s jobbak és ne engedjük át a terepet a "közíróknak".

___________________________ (törölt) 2011.01.28. 00:18:36

@amergin:

A hazaszeretettel tökéletesen összefér az, hogy az ember pár évig külföldön dolgozzon és aztán az így szerzett tekintéllyel könnyen szerezzen itthon jó állást. Sőt, ez az okos hazaszeretet, mert nemzetközi színvonalú tapasztalatokkal felszerelt szakemberekre van szüksége az országnak. Egy pár éves kalandot nem kell tragédiának, szakításnak, vagy emigrációnak felfogni. Aki úgy megy el, hogy lélekben itt marad, és tudja, hogy harmincöt-negyvenéves kora előtt visszajön - én ezzel a felfogással dolgozom Bécsben - az nem vágott el semmiféle köteléket, nem lett kivándorló, és sokkal többet tud használni az országnak, mint előtte. Senkinek nem lesz semmi baja abból, ha 2-3-5 évig Németországban kutatod a német romantikát, neked meg utána valszeg abból a tekintélyből jó állásod lesz itthon, és sokkal többet tudsz adni aztán a magyar diákoknak, mint azok, akik csak egy-egy konferenciára mozdultak ki. Nem kell ezt ennyire drámaian venni, szerintem.

___________________________ (törölt) 2011.01.28. 00:27:55

@Iustizmord: bár nem engem kérdezett, de csak a úgy a példa kedvéért nálam pl. a magázódás hol annak a jele, hogy az illetőt komolyan tisztelem, hol pedig éppen fordítva, a lenézés finom és pontosan netikettellenessége miatt ironikus formája, és alapvetően IQ-tesztként működik, mert mindenkinek magának kell kitalálnia, hogy melyik csoportba tartozik, amely csoportok ráadásul nem is fixek, és ha valakivel korábban tegeződtem, de kap tőlem egy nagyon távolságtartó, magázódó megjegyzést, annak elvileg le kéne vennie belőle, hogy kb. azt értem alatta, hogy hülye nem vagy, de ma rossz napod lehet, mert ma hülyeséget beszélsz. Úgy értve az egészet, hogy az irónia nem csak szórakoztatási forma, hanem funkcionális stíluselem, aminek célja van.

___________________________ (törölt) 2011.01.28. 00:34:41

@HaKohen: harmadik opció (bár nem én írtam a cikket, ezért csak tipp): nem vagyunk profi újság, nincs fotósunk, nagy valószínűséggel egy Goggle-keresés eredménye. Kipróbáltam, kijött ez meg a Wikipediás, az meg szörnyű, mint aki most csapta le a Cthulhut és a háttérben még ott vannak a darabjai.

orulunkvincent 2011.01.28. 11:07:25

@Shenpen: Egyetlen" lukácsista" van a világon. Ő valóban marxista, Sussex-ban egyetemi tanár, főleg Dél Amerikában, és különösen Braziliában és Venezuelában népszerű, Mészáros Istvánnak hívják, és Magyarországon gyakorlatilag senki sem ismeri a nevét.

Lukács tanítványai közül ketten valóban az MTA tagjai a 81 éves Heller Ágnes és a 75 éves Vajda Mihály. A többi akadémikus-filozófusnak mint mondjuk Fehér M. István vagy Kelemen János nincs köze Lukácshoz. Egy filozófiatörténész van, aki akadémikus jelölt volt és Lukács tanítványnak számít, Ludassy Mária. De valójában Hellerének és Vajdáénak sincs köze semmiféle "lukácsizmus"-hoz. Fehér meghalt, Márkus külföldön él. A vitában ellenoldaliként szereplő Nyíri Kristóf munkásőr volt, és ő írta a "hivatalos" filozófiatörténet könyvet Kádár alatt. Vajdáék egykori ellenfele a kommunista Szigeti akadémikus teljesen visszavonult.

A négy éve elhunyt Bence György elvileg Lukács ovis volt, gyakorlatilag konzervatív liberális lett aki Seymour Martin Lipsettel írt könyvet, Kis János is régen eltávolodott a marxizmustól.

A ma élő Nyugaton legismertebb negyvenes filozófusoknak köze nincs Lukácshoz vagy a marxizmushoz, Farkas Katalin, Huoránszki Ferenc vagy Szabó Zoltán (Yale) Magyarországon egyáltalán nem ismertek, mert nem foglalkoznak politikával. Nincs semmiféle celebstátuszuk. Lánczinak, MAK-nak van valamennyi, de ők egyáltalán nem ismertek külföldön, még marginális értelemben sem. A legismertebb magyar filozófiai műhely valójában a CEU filozófiai tanszéke, amit éppen a fentiek, tehát Lánczi és MAK támadnak élesen (és végtelenül szánalmas módon).

Iustizmord 2011.01.28. 14:30:17

@Shenpen: ennek még akár volna is értelme, de a itt úgy látom népi mozgalmat indítottak hogy a bloggazdák nem tegeződnek. ami egyfajta fényes úri elkülönülésnek a jele, de ezen leginkább csak kacagni lehet - huszonéves emberektől ez modorosság, és akkor még finom voltam.

max_headroom 2011.01.28. 16:53:13

@Shenpen: "A hazaszeretettel tökéletesen összefér az, hogy az ember pár évig külföldön dolgozzon és aztán az így szerzett tekintéllyel könnyen szerezzen itthon jó állást. Sőt, ez az okos hazaszeretet, mert nemzetközi színvonalú tapasztalatokkal felszerelt szakemberekre van szüksége az országnak. "

Pontosan. Bár szerintem az sem feltétlenül hazaáruló, aki tartósan külföldön él. Olyan ez, mint egy házasság; nem árulod el vagy hagyod cserben a szüleidet azzal, amikor párt választasz magadnak, és elköltözöl otthonról. Normális esetben ugyanúgy megmarad az irántuk érzett szeretet, a feleségedhez pedig egy másfajta érzelem fűz.

Persze van egy másik vetülete is a témának, amikor a pozícióféltő, gyengébb felkészültségükkel pontosan tisztában levő otthoniak jó előre megpróbálnak keresztbe tenni a hazatérni kívánónak. Mert roppant kínos szituáció tud lenni, ha hirtelen megjelenik egy erős kontraszt. Láttam rá példát nem egyet.

2011.01.28. 17:53:34

A 168 órában olvastam:
www.168ora.hu/itthon/tudosaink-vedelmeben-68856.html

ha az ember "mindenevő", akkor kicsit árnyaltabb a kép, ebben a cikkben tényekkel bizonyítják, hogy joboldali érzelmű tudósok ugyanúgy kaptak támogatást, ráadásul a nagyságrendek között sincs akkora eltérés, továbbá:

Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program (NKFP) elindításáról valójában Orbán Viktor első kormánya döntött 2000 augusztusában – a kabinet által felkért Tudományos Tanácsadó Testület javaslatára. Szal mégse Magyar Bálint találmány ez a dolog.

HaKohen 2011.01.28. 20:01:26

@orulunkvincent:

Meglehetősen pontos információdhoz kiegészítő adalékok:

Mészáros István az eredeti (!) Lukács-tanítványok egyike volt. Még részt vett 1956-ban a Petőfi-kör filozófusvitáján, majd a forradalom leverése után külföldre ment, először talán Olaszországba, ellentétben a többi lukácsistával. Rajta kívül Hermann István, Heller Ágnes első férje (korán meghalt), maga Heller Ágnes, Fehér István, Heller Ágnes második férje (korán meghalt) tartozik ebbe a körbe. A többiek (Vajda M., Ludassy M., Márkus Gy. vagy az általad nem említett Eörsi István, aki Lukács fordítója is volt) egy vagy fél nemzedékkel fiatalabbak, bár az "óvodista" valóban Bencze Gy. volt.

Szigeti József más káposzta. Ő volt a II. vh. előtt az utolsó Baumgarten-díjas. A Rákosi-korszakban "ellépett" Lukács mellől, ám az említett Petőfi-köri vita nagyhatású vezérszónoka volt, "természetesen" Lukács mellett és a pártmameluk filozófusok ellen. 1957-ben belépett az MSZMP-be, és a "revizionizmus (inkluzíve Lukács) elleni harc" középcsatára lett. Néhány évig a proletariátus (értsd: korai Kádár-korszak) kivont kardjaként tevékenykedett mint művelődési (oktatási?) miniszterhelyettes. Majd a Filozófiai Intézet igazgatója lett. A rendszerváltáskor, amikor szétesett az MSZMP, nem ment az MSZP-be, hanem a rövid életű maradék-MSZMP szélsőbalos szemléletű tagja lett. Kétségtelenül nagytudású filozófiatörténész és esztéta volt, eredetileg a legidősebb Lukács-tanítvány. Ám a fentiekben is érzékeltetett többszörös pálfordulásai felülírták tudományos tevékenységét.

HaKohen 2011.01.28. 20:09:18

@Belpo:

"Szal mégse Magyar Bálint találmány ez a dolog."

Nem, ugyanis a filozófusoknak és más léhűtőknek először kutatási pénzeket osztogató Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok nevű hivatal főnökét Pálinkás Józsefnek hívták, aki akkor az első Orbán-kormány minisztere volt. (A 168 órát nem olvastam, de a MaNcs eheti számában Vári György meglehetősen részletes és sok adatot közlő háttéranyaga olvasható ugyane témában.)

Iustizmord 2011.01.28. 21:14:29

@HaKohen: (remélem mndezt gabrilo előtt titkoljátok)

BenőBá 2011.01.28. 22:36:14

@HaKohen: Ennek semmi értelme sincs. Olvassatok Kantot, Heideggert. Ettől kezdve ezek a provinciális alakok, meg hogy ki lukácsista (különben az ki is?), teljesen felesleges tényezők és kérdések lesznek. Ha filozófiával foglalkozunk, akkor foglalkozzunk is azzal, ne pedig a senkiháziak kategóriázásával töltsük az időnket.

hacsaturján 2011.01.29. 08:06:02

@BenőBá:

én óvastam kantot, heideggert, hasekot és p. howardot is, hogy csak az igazán komolyakat emlegessem, mégis hol magázódok, hol meg nem. ez egy igen fontos momentum, amivel föl lehet tenni a pontot a jéghegy csúcsára. az ontológiával pl. nem lehet, ezér asztán ez a lukács nekem nincs fölírva korommal a szivem csücskibe és hogy nekem mér sztálin elvtárs ugrott be magyar bálint helyett, mán nem is tudom.

hacsaturján 2011.01.29. 08:15:38

paradigmaváltásrul pediglen még megboldogult györgy pétertül óvastam, úgy a kilencvenes évek elején, de ő akkor a 3+2 és lakodalmas lajos művészetének elfogadása kapcsán értekezett és különben is, ez mán az esztétika mezején tört lándzsát.

hacsaturján 2011.01.29. 08:17:00

@Iustizmord:

régen a borbélyom tudott így mosolyogni, csak neki bajsza is vót, hamár...:))

amergin 2011.01.29. 10:33:25

@max_headroom: Egyébként valószínűleg tényleg ez lesz - néhányat évet külföldön, hogy legalább szert tegyek valami nemzetközi reputációra, és akkor talán itt is terem nekem majd valami szakmabeli megélhetés :)

Tegyük azért hozzá: azért külföldön könnyű magyar hazafinak lenni :) Molnár Tamásnál jegyeztem meg néminemű gonoszsággal: hát Amerikában én is baromi nagy magyar hazafi tudnék lenni :D

Én egyébként három helyen végeztem el a PHD-t: Dublinban, Wuppertalban (Németország) és Párizsban. És Párizs volt számomra a legszebb hely - oda nagyon szívesen visszatérnék.
De majd meglátjuk :)

HaKohen 2011.01.29. 17:18:43

@hacsaturján:

"régen a borbélyom tudott így mosolyogni, csak neki bajsza is vót, hamár...:))"

Hogymár? Mint Lukács, Iustizmord, Magyar Bálint, György Péter vagy Sztálin?
A legutóbbinak penig vót bajsza.

HaKohen 2011.01.29. 17:26:28

@hacsaturján:

Most már teljesen meggyőztél, hogy nem a levegőbe beszéltél öt nappal ezelőtt a Megáll az idő bejegyzéshez fűzött észrevételedben. Lehidaltam a legutóbbi képzavaraidtól.

A csúcs, hogy föl lehet tenni a pontot a jéghegy csúcsára.

Szinte éreztem a gyomromban a libabőrt, amint átsuhant a kérges kezem fölött a konzi esztétika jeges (sőt: jéghegyes) lehelete.

Iustizmord 2011.01.30. 02:24:26

na jó, ezt a posztot tartalomnélküliség és értelmetlenség okán lezártnak minősítem.

oszoljanak, nincs itt semmi látnivaló.

HaKohen 2011.01.30. 18:50:31

@Iustizmord:

Ha nem lenne a kezedben az a hatalmas bárd, még megijednék.

Erről jutja eszembe. Ha ezt az interjút nem számítom, akkor kb. 10 napja nem olvashattunk eredeti, ide szánt bejegyzést. Hozzászólásaink magas színvonaláról hadd ne is szóljak.

Hova lettek a konzisok? Elmentek Egyiptomba forradalmat csinálni? Vagy elkísérték ugyanoda OV-t, és ottfogták őket?

HaKohen 2011.01.30. 18:52:44

@Iustizmord:

Ja és most látom:

"oszoljanak..."

A rohadt életbe, mi ez a modoros magázás? Tanulékony vagy mégis.

Kiráj vagyok bazmeg 2011.01.31. 10:07:57

Legyen már új post, már a faszom tele van, hogy ez a jóllakott ovis fogad a főoldalon, lassan egy hete.

Sztyepan Asztahov 2011.02.01. 11:29:33

Lassan már időszerű lenne egy új poszt...

Iustizmord 2011.02.01. 15:49:03

@Sztyepan: hé, Arisztotelész, lassan kéne már egy új cikk :o)

zeta 2011.02.01. 16:43:48

csak azt nem értem, miért hiányzik innen a Konzervatórium harcos libertánus álláspontja, vagy az csak a munkanélküliek és a "nyuggerek" kapcsán kifejthető álláspont?

avagy nekem adófizetőként ugyan miért kellene finanszíroznom - pályázatokon keresztül - mert Amergin nem volt képes magának rendes hivatást találni?

ha meg annyira ragaszkodik ahhoz, hogy filozófus legyen, menjen el gyémántot csiszolni vagy asztalosnak, aztán lehet mellett filozofálni.

vagy szerintetek Szókratész is pályázati pénzből élt? és panaszkodott ő valaha arra, hogy az athéni adófizetők nem vesznek neki ebédet?

mcs · http://paralelart.wordpress.com/ 2011.02.01. 18:21:49

@HaKohen: gondolom sorban állnak a fiumei úton.

lucanus 2011.02.02. 22:21:59

Na már elég régóta bazsalyog innen a professzor úr ahhoz, hogy cseréljünk. Alacsony színvonalú volt az egész topik, váltsunk!

La Serenissima 2011.02.03. 11:51:28

@dobray: szerintem is baromi jó, hiszen én csináltam :)

dobray · http://mandiner.blog.hu/ 2011.02.03. 14:12:18

@La Serenissima: hagyjuk meg a kitárulkozást a hanyatló nyugat ópiumának :D

hacsaturján 2011.02.03. 17:10:09

@HaKohen:

a lomboroso megjegyzésre vonatkozott volna (nem tom má ki követte el), meg asztán eszembe jutott az is, hogy a rodini pózt (amikor is gondolkodóba vagyok ejtve) akkor szokom elkövetni, amikor egyedül üldögélek a klozeton és azon morfondírozok, hogy nincs aki papírt hozzon utánam.

lucanus 2011.02.08. 00:54:41

@dobray:
Szerintem meg ritka szar interjú. Olyan amelyik miatt majd szégyellheti magát, ha évek múlva visszaolvassa, a kérdező, a válaszoló meg a leközlő fórum is. Politikai indulatból nekimennek tudósoknak, meg sem várják a vizsgálat végét, máris a becsületükbe gázolnak, előre azt sugallják, hogy becstelen emberek nyerészkedtek. Politikai bosszúvágy története ez, részt venni benne az erkölcsi érzék teljes hiánya. Nem értem a Konzervatoriumot. Méltatlan egy darab. Minek beállni a csahosok közé? Vannak elegen, a különállás és az elvszerűség adhatna némi méltóságot. Befejeztem a témát.

amergin 2011.02.08. 09:10:58

Még egy lábjegyzetet szeretnék tenni a filozófus-ügyhöz: Weiss János 44,5 milliót kapott három évre, ami 18 ember között oszlott el. Most Szijjártó - lefelé kerekítve - 72 milliót kap három évre. (A fizetése ti. 2 millió forint fölött van, havonta). Egyedül, az ő saját személyére. Én vagyok az egyetlen, aki ebben aránytalanságot lát?

dobray · http://mandiner.blog.hu/ 2011.02.08. 09:16:40

@lucanus: milyen csahosok? Ha a tisztelt filozófusok ártatlanok, nyilván nyugiban végigvárják a vizsgálat végét. Minek pattognak? A kérdező nem kérdezett alá. Egyébként meg sosem tartottuk példaképnek a Lukács-iskolát, csodálkozom, ha magának így jött le.

La Serenissima 2011.02.08. 10:28:55

@dobray: micsoda, hogy azok "pattognak", akik ellen rágalomhadjárat folyik? ezt hogy érted?

azért a "példáképnek tartjuk őket" és a "velük kapcsolatban minden rosszindulatú hazugságnak hitelt adunk" között van még néhány fokozat, ezt te is jól tudod.

La Serenissima 2011.02.08. 10:35:34

a MN vádjait csak kétféleképpen lehet komolyan venni:

1. fogalmad sincs a kérdéskörről, de eleve benyalsz mindent amit a Nemzet ír. azaz korlátolt jobboldali vagy - ezt rólad nem feltételezem.

vagy 2. tudod pontosan, hogy lejárató kampány folyik, szelektív adathalmaz rosszindulatú tálalásban, de nem érdekel, mert jobb tisztességtelennek lenni, ha az ügy úgy kívánja. és ezt legitimálod azzal a képtelen érvvel, hogy ún. lukácsisták ellen bármit lehet - megjegyzem Lukács 40 éve halott és Vajda pl. eléggé heideggeriánus, mégse vádolták őket nácizmussal (milyen érdekes ugyebár!). ekkor meg cinikus vagy - amit tényleg nem feltételezek.

viszont akkor tudsz harmadik opciót mondani?

lucanus 2011.02.08. 11:22:18

Satis superque. Ez már a hülyék párbeszéde.

lucanus 2011.02.08. 11:24:31

Még egyszer:
Ebben az ügyben drámai módon szembe került egymással a politikai jobboldaliság és a konzervatív értékrend. Nagyon sajnálatos, hogy a szerkesztők nem érzékelik.

dobray · http://mandiner.blog.hu/ 2011.02.08. 11:29:18

@lucanus: szerintem Mezei tök korrekten nyilatkozik, és kaptunk ilyen visszajelzés más véleményen levőktől is. Egyébként meg egy interjú úgy működik, hogy feltessszük a kérdéseinket, a válaszokért pedig az alany felel. Sajnos nem lucanus kívánalmai a mércénk. Aki pályázik, tegye rendesen. Szerintem nincs itt semmiféle boszorkányüldözés, meg ilyenek, Hellerék paranoiásak. Az antiszemitizmus-vád meg egyenesen nevetséges.

dobray · http://mandiner.blog.hu/ 2011.02.08. 11:30:23

@La Serenissima: nyilván, de azért én úgy látom, ez alapvetően nem rágalomhadjárat. Itten tények vannak.

orulunkvincent 2011.02.08. 11:33:36

@dobray: Ha Mezei Balázs ártatlan, és pedofiliával vádolnák meg, akkor bizonyára sztoikus nyugalommal várná meg a vizsgálatok végét. Aha.

Az megvan, hogy Lukácsnak valójában NINCS iskolája ?? Nincsenek "lukácsisták".

Mezei Balázs egy Nyugaton gyakorlatilag ismeretlen filozófus, Lánczi Andrással és Molnár Attila Károllyal együtt. Én nem állítom azt, hogy ez kizárólag a képességeik miatt van így, de azt igen, hogy a mérhetetlen frusztrációjuk mögött elsősorban ez van. Rohadtul irigylik Helleréket, igazságtalannak tartják, hogy ők ennyire ismertek a világban, miközben ők azonnal turisták lesznek ahogy átlépik a Lajtát.

Szerintem lehet amellett érvelni, hogy a magyar filozófia vélelmezett pecking ordere nem fair. De az igazság az, hogy nincs egységes filozófiai pecking order, hanem pecking orderek vannak. Hellerék egy bizonyos pecking orderben vannak élen, más pecking orderekben Farkas Katalin, Forrai Gábor vagy Huoránszky Ferenc lenne az elsők között. Megint más pecking orderekben Rédei. A filozófia valójában sok dolgot jelent egyszerre.

Amellett is érvelhetsz, hogy Thomas Molnart nem becsülik meg eléggé Magyarországon. Az is rendben van. Az amit konkrétan csinálsz, csináltok, az szerintem végtelenül kínos, jellegzetesen piliscsabai, provinciális, és nemsütiillatú.

HaKohen 2011.02.08. 19:01:20

@dobray:

"megjöttek a trollok. Éljen."

Hm... Véletlenül nem a mandíneren akartad közölni ezt a kommentedet, azután tévedésből ide sikerült?

La Serenissima 2011.02.08. 19:30:16

@dobray: milyen tények is vannak? nagyon érdekelne!

ugyanis már sokakat kérdeztem, akik hisznek az ügynek (kevés intelligens ember van köztük, de ezt ne vedd személyeskedésnek), de eddig csak annyit tudtam meg tőlük, hogy "pályáztak és nyertek pénzt, elég sokat, ezért bűnösök" (sic). néhányan még hozzátették, hogy "nem ott nyertek, ahol nyerniük lehetett volna".

namármost azt gondolom belátod, hogy ha stikli volt az odaítéléskor, akkor az odaítélő bizottságnak kell felelnie, nem a nyerteseknek, akik ártatlanul pályáztak. legalábbis így kell gondolnunk, amíg nincs ellenük valami egyéb bizonyíték - amilyenről még nem hallottam senkitől.

de tényleg, mondd már el, hogy szerinted hogy is van.

mert szerintem speciel az elmúlt évek legnyilvánvalóbb rágalomhadjárata és szívesen elmondom miért.

dobray · http://mandiner.blog.hu/ 2011.02.09. 10:00:33

@HaKohen: nem, ez direkt ide jött. :)
@La Serenissima: olvass Magyar Nemzetet. Nem egy jó lap, de azért a tények tények. Az szerintem elég világos, hogy ezek az odaítélések előzetes megállapodás alapján mentek, ez a személyi összefonódásokon is látszik. Nagyjából nem érdekel, mi a véleményed rólam, tekintve hogy fogalmam sincs, ki vagy. Szóval nem érdekel minket, mit gondol rólunk "La Serenissima". De komolyan, csak azt tudom javasolni, vedd elő a vonatkozó MN-eket.

La Serenissima 2011.02.09. 10:27:50

@dobray: ez válasznak nagyon gyenge, ugyanis nem azt kértem, hogy kijelentsd, hogy 1. "az MN írt róla" 2. "amit a MN ír, az szerintem úgy is van".

Képzeld, én is olvastam és szerintem meg rohadtul nem úgy van, de így nyilván nem fogunk tudni értelmesen vitatkozni, mert nincs egy érved se - csak annyit vallasz be éppen, hogy te "benyaltad" a sztorit.

Azt kértem előzőleg is, hogy magyarázd már el, hogy te minek jártál utána és az alapján mit tartasz igaznak és mit hamisnak. Vagy egyáltalán nem néztél utána semminek, csak elolvastad az MN rágalmazó cikkeit és utána 100%-ig azok alapján mondasz véleményt? Hogy magyarról magyarra fordítottak Platónt, stb.?

Mert ha így van, akkor nagyon súlyos a helyzet. Az adatok ellenőrzése az újságírói minimum része...

La Serenissima 2011.02.09. 10:45:57

@dobray: ajánlom, olvasgasd, aztán térjünk vissza az esetre
www.scribd.com/filozofusok

orulunkvincent 2011.02.09. 12:15:06

@dobray: Ugye tudod, hogy egy csomó jobboldali kötődésű társadalomtudós is kapott NKTH pénzt ? Ugye azt is tudod, hogy a támogatási szisztéma a FIDESZ korszakra vezethető vissza ? Szerinted a Pázmányos éltudós Roska Tamás és nagyívű tudományos teljesítménye a Cellular Neural Networks hazai égbeplankolása, Bolyai díjjal való kitüntetése, és brutális támogatása (hehe a Sztaki honlapján a CELL nevű számítógépet Roska kapcsolatba hozza a CNN-nel, ami egészen vicces) mögött nem volt "összefonódás" ? Szerinted Szabó Csaba körbefuttatása a médiában, majd NKTH-s megtámogatása mögött nem volt összefonódás (itt most milliárdos összegről beszélünk, akárcsak az ún. Dermavir projekt esetében) ? Szerintem volt. Az utóbbi esetben szerintem Magyar Bálint és Kóka János fonódott, nem tudom természetesen bizonyítani, de úgy gondolom. Igen, ez egy fonódó ország, mindenki azonnal fonódik amikor teheti. Nem baloldali/liberális dolog a fonódás. Hanem baloldali/liberális dolog IS. Szerinted miért lesznek most mindenütt fideszes színházigazgatók, akik egymás után itélik el a trendy európai színházi kultúrát és helyette nemzeti, keresztény értékelvű színházat követelnek ??? Mert fonódnak. Az megvan, hogy Mezeinek az egésszel az a baja, hogy ő nem kapott a könyvecskéjére egymilliót Helleréktől? Hát vazze le is írta !!!!!!! Te tudod, hogy az mekkora szabálytalanság lett volna ?????? Tudom, ez trollkodás. :)))

abrakadara 2011.02.09. 13:07:54

@orulunkvincent:
Vidám Vince jól mondja, igen zörögne a haraszt a jobbsávban is, csak most éppen nem ott fú a szél. Lehetne vastagon ott is tényfeltárni, külső megbízásoknak utánajárni, kitűzött cél-elnyert pénz viszonylatokat bogozgatni. De ott valahogy most csend van. A Dermavires céget piszkálgatják, ők is nagy NKTH-s pénzt akasztottak, jobbos kötődésük ezek szerint meg nincsen: www.mno.hu/portal/761133
Amúgy a Vajda és Borbély-féle pályázatok Bt.-s megbízásai tényleg problémásak, volt mire rárepülni. Csak a szelektivitással van baj.

La Serenissima 2011.02.09. 13:32:18

@abrakadara: van mit feltárni, ez tuti.

Csak akkor meg kellene vizsgálni a rendszert, kik bírálnak, kik kapnak, mennyit, mire, stb., egészében.

Mert olyan hogy szelektív igazságszolgáltatás, olyan nincs.

Az hogy személyes kapcsolódások is vannak (csúnyán: összefonódások) az igaz, de (sajnos) elkerülhetetlen is, 10 milliós az ország, kicsi az elit. EU-s szintén tudományos pályázat elbírálása esetén könnyen lehet, hogy nem lesz személyes ismertség, közös részvétel más projektben, stb., de itthon szinte mindig van. Ekkora az ország.

Akik ezt most úgy állítják be, hogy példátlan meg mekkora botrány, hogy a bíráló és a kedvezményezett máskor együttműködött, azok nyilván egyoldalúak és csalni próbálnak - vagy sose ismerték Magyarországot.

orulunkvincent 2011.02.09. 14:43:21

@La Serenissima: zsenialis. Nyiri Kristof az egykori munkasor elkezdte hosszu meneteleset a legnagyobb magyar konzervativ filozofus cimert. Az a vita a ScienceInsiderben zsenialis

Amugy :

www.hunfi.hu/nyiri/

A finom kis hangsulyok a konzervativ multon. Hogy o mar akkor. Igaz, hogy kommer volt, de titokkonzi kommer. Egy konzervativ filozofus akademikus ugy kell Orbaneknak mint egy falat kenyer, es most megkaphatjak olcson. A Konzervatoriumosok meg neznek...

HaKohen 2011.02.09. 20:07:59

@orulunkvincent:

Titokzokni kommer? Na ja, annyira látszik, mint a tűsarkú cipőben a titokzokni.

Nekem a kriptokonzi jut eszembe. Az olyan konzi, aki a kriptájában várja, hogy eljöjjenek a jobb idők (majnem aszt montam, hogy a szebb jövő).

abrakadara 2011.02.10. 13:44:10

Szép hosszú levél.
mta.hu/mta_hirei/az-akademia-elnokenek-valasza-a-kulso-es-tiszteleti-tagok-januar-28-i-nyilt-levelere-126982/
Abban igaza van hogy a pályázati pénzek felhasználásáról a filozófusok is elszámoltathatóak és hogy "a támogatást elnyert kutatók nem kötnek alvállalkozói szerződést saját vagy családtagjaik magáncégeivel a kutatás elvégzésére. A támogatás feltételezi, hogy a kutatók a pénzt a saját intézeteikben használják fel diákok támogatására, könyvek vagy bármi más vásárlására, ami szükséges a kutatásokhoz, konferenciára utaznak stb.".
Arra viszont hogy miért csak az adott személyek pályázatait vonták ellenőrzés alá, nem tud egyebet mondani mint "Filozófus kollégáik némelyike politikai küzdelmekbe kezdett, és most sebeiket nyalogatják.".
Nagyon helyes a kutatási pénzek tiszta, szábályos és átlátható felhasználására törekedni, de akkor ez legyen mindenkire egyformán érvényes.

Közöd???? 2011.02.10. 20:38:12

Csak az elejét olvastam ahol elsírja magát a pali hogy hellerék kaptak lecsót ő meg nem, ezek után nem tudom komolyan venni. savanyú a szölő effektus

OLVASÓK SZÁMA

AKTUÁLIS TÉMÁINK

MANDINER

Nincs megjeleníthető elem

JOBBKLIKK

Nincs megjeleníthető elem

CREATIVE COMMONS

Creative Commons Licenc
süti beállítások módosítása