Forradalom után

Konzervatorium I 2011.01.07. 07:25

 „Védelmező nincsen felettünk,
se isten nem véd, sem király:
A közjó alkotói lettünk –
hát vesszen el, ki ellenáll!”

A baloldali kormányhatalom sorsa legkésőbb 2008 tavaszán, a szociális népszavazáson már megpecsételődött, így a baloldal 2010-es veresége már régóta nem volt kérdéses, csak a vereség mértéke függött a kormány teljesítményétől. A fővárosi MSZP körül naponta kirobbanó korrupciós botrányok pedig mindenkivel megértették, hogy ezeknek tényleg menniük kell. Már rég nem érdekeltek senkit a baloldali értelmiség vészjelzései a sátán második eljövetelével kapcsolatban, sőt ismert baloldali közírók is inkább pozitív várakozásokkal néztek az új Orbán-kormány elé.

Huhogó János írása

A Fidesznek nyolc éve volt felkészülnie a kormányzásra, számba venni a teendőket, levonni a tanulságokat az 1998-2002 közötti kormányzati tapasztalatokból, főleg pedig higgadtan elemezni az alapvetően sikeres kormányzás utáni 2002-es bukás, majd pedig annak tanulságait, hogy az MSZP a bemutatott kormányzati teljesítményével hogyan tudott 2006-ban újrázni, s mennyiben járult hozzá az MSZP sikeréhez a Fidesz elhibázott választási kampánya. Ám egy reális önvizsgálatot a felelősség megállapításának kellett volna követnie.  S a politikában a felelősség megállapításának egyetlen következménye van: a hivatalvesztés, a Fidesz esetében a pártvezér tényleges eltávolítása a helyéről.

Ehhez képest míg a pártelnöki tisztség forgott körben az egyes vezetők között, a tényleges hatalom mindvégig a pártvezér kezében maradt. Már a 2002 utáni két-három évben végrehajtották a Fidesz olyan átalakítását, ahol minden személyi és politikai kérdésben a döntő és megfellebbezhetetlen szó Orbán Viktoré maradt. Ebben az időszakban indult Schmitt Pál és a több más közéleti nagyság szédítő karrierje is.

Orbán Viktort 2002 óta, s különösen pedig a 2006-os választási kudarc óta a reváns vezérelte. Egy pillanatra sem tudta elfogadni a vereséget, és főleg nem tudott azzal szembenézni, hogy nemcsak az 1998-as győzelemnek, hanem a két egymást követő vereségnek is az elsődleges oka ő maga volt. A 2002-es vereségből nem a háborús politika kudarcára, hanem az ellenkezőjére következtetett: nem voltak elég konfrontatívak, nem foglaltak el elég hadállást, lehetőleg az összest, s nem semmisítették teljesen az ellenfelet. Ellenzékben a Fidesz válogatás nélkül, a legélesebben támadott minden és bármilyen kormányzati intézkedést. Ha a kormány osztogatott, akkor nem adott eleget, ha jóléti jogosultságot vont el, akkor romlásba döntötte a magyarságot. Miközben folyamatos elosztási nyomás alatt tartották az MSZP-t, a választási csalás, majd 2006 után a hazugsággal megnyert választások vádjának állandó lebegtetésével a kormányzat legitimitását vonták kétségbe. Az 1989-90-ben újjászületett magyar parlamentarizmusnak és a jogállamnak ma már alig maradt tekintélye és társadalmi támogatottsága. Összeroppantak a rendszert hatékonyan és jogszerűen működtetni képtelen baloldal és a baloldal elleni harcban az intézmények elpusztítását is megengedhetőnek tartó Orbán kettős szorításában.

A Fidesz ellenzéki politikája és választási ígérete – kimondva-kimondatlanul – nagyon egyszerű volt. Minden nehézségért a kommunisták a felelősek, s ha a kommunistákat eltakarítják, akkor semmit vagy szinte semmit nem kell változtatni, mindenkinek jut majd nagyobb falat kenyér, magasabb nyugdíj, nagyobb agrártámogatás, magasabb bér az orvosoknak, nővéreknek és tanároknak, tandíjmentes oktatás és teljesen ingyenes egészségügy, közben adócsökkentés a vállalkozóknak. Hogy ezek egymást kölcsönösen kizárják, az láthatóan nem érdekelte őket. Mivel politikája egyetlen célja a kormányhatalom visszaszerzése volt, szinte semmit nem lehetett megtudni arról, hogy a Fidesz mit is kezdene majd a megszerzett hatalommal. 

Sokan már akkoriban is azt gondolták, hogy a Fidesz politikai elképzelései az egyes gazdasági ágazatokról és a társadalmat szorító problémákról annyira titkosak, hogy azokat ők maguk sem ismerik. A kormányalakítás óta eltelt jó nyolc hónap tapasztalatai azt a mutatják, a hatalom közvetlen megragadásához és megtartásához kapcsolódó terveken kívül a Fidesznek nem voltak érdemi és főleg megalapozott elképzelései arra, hogy mit is kellene csinálni az ország legégetőbb ügyeiben.

Orbán Viktor második választási győzelmét páratlan hazai és nemzetközi bizalom fogadta. Már rég nem érdekeltek senkit baloldali értelmiségiek vészjelzései a sátán második eljövetelével kapcsolatban, annyira lejáratták magukat azzal, hogy minden kritika nélkül asszisztáltak a baloldali koalíció politikájához. A politizáló közvélemény túlnyomó többsége abban bízott, hogy a kormányhatalom megszerzésének alárendelt ellenzéki politikát majd felváltja a józan helyzetfelmérésre épülő, reális kormányzati cselekvés, az egymásnak ellentmondó, s nyilvánvalóan megalapozatlan ígéreteket az a szükséges változtatások végrehajtása. Sem a közoktatásügyben, a szociális ellátásokban vagy az egészségügyben szükséges átalakításokhoz, sem – mondjuk – a MÁV szanálásához nem kell az alkotmányhoz vagy a sarkalatos (kétharmados) törvényekhez, vagy akár a kormányzati szerkezethez hozzányúlni. 

A szavazófülkében végrehajtott forradalmat még tarthattuk olcsó retorikai fogásnak, de a fellengzős NENYI és annak kötelező kifüggesztése a közhivatalokban és közintézményekben, majd az első kormányzati lépések már arra utaltak, hogy Orbán tényleg komolyan gondolja a forradalmat.

A magyar állam átalakítása egy sok betegséggel küzdő parlamentáris rendszerből centralizált egyszemélyi uralommá új alkotmány elfogadása nélkül is megtörtént. Orbán már évekkel ezelőtt tűz alá vette az alkotmányos berendezkedést, mert az – állítása szerint – felélte tartalékait, meggyengült, s nem képes magát megvédeni. A tartalékait felélt alkotmányos berendezkedés megállapításából logikusan következett, hogy a hatályos magyar alkotmányban semmi megbecsülésre méltó nincs.

A nemzeti közösség egységét, a napi politika viharai feletti országot, a „hazát a magasban” megjelenítő vezető szerepét Orbán Viktor már az első miniszterelnöksége idején is egyre inkább átvette a passzív Mádl elnöktől. Látványosan elhanyagolta a parlamenti üléseket, a hozzá intézett kérdésekre nem ő, hanem valamelyik minisztere válaszolt, miközben ő kisiskolásokat kalauzolt a gótikus házban. A fontos politikai bejelentéseket sem az országgyűlésben, hanem saját hívei előtt, az akkoriban állandósult éves „országértékelő beszédek” elmondásakor tette meg.  Ezáltal is jelezte, hogy nem része a politikusok vacak csetepatéinak, mert „előtte egy nemzet sorsa áll”. Egy ilyen kormányfői szerepfelfogás nem tűr el önálló személyiséget a Sándor-palotában (sem). Göncz, Mádl, majd pedig Sólyom nyilván nem volt hibátlan, de voltak valakik. Schmittnek bizonyosan vannak erényei, de ő egy senki. S Orbánnak épp ilyen elnök kell.

Noha minden tényleges hatalmat változatlanul a kezében tart, Orbán lényegében kivonult az unalmas, hétköznapi ügyvitelből. Átláthatatlan méretű szupertárcák létrehozásával radikálisan átszabták a kormányzás szerkezetét, amely hónapokra megbénította a központi közigazgatást. Ma sem világos, mi a miniszter és mi a reszortállamtitkárok feladata és felelőssége, közben az újra létrehozott Belügyminisztérium olyan erős, mint utoljára Kádár János idején volt. (Ha ilyen szépen fejlődnek az orosz-magyar kapcsolatok, még különleges tanácsadók is érkezhetnek majd Moszkvából, mint a régi szép időkben.) A kormányzati reform egyben a teljes hatalmi centralizációt jelenti. A közigazgatási szuperminisztérium kontrollál minden ágazati jogalkotást és minden közszolgálati kinevezést, miközben bármelyik köztisztviselő bármikor indokolás nélkül eltávolítható állásából. A területi közigazgatás átalakítása az önkormányzati rendszer érintése nélkül egyelőre összevonja és a megyei kormánymegbízottakon keresztül közvetlen „pártirányítás” alá helyezi lényegében az összes ágazati szakigazgatási hatóságot. Így aligha fognak érvényesülni szakmai szempontok, mindent a Fidesz, pontosabban a Fideszhez közeli helyi erős emberek közvetlen üzleti és politikai érdekei fognak meghatározni.

A parlamenti jogalkotás legfontosabb ügyeinek előkészítését az új rendszer nem bízza a minisztériumi jogászokra és a hosszadalmas közigazgatási egyeztetési eljárásokra, hanem országgyűlési képviselők nyújtják be, egyéni vagy közös indítványként az ismeretlen helyeken, ismeretlen személyek által és át nem látható érdekek által meghatározott tartalommal megfogalmazott törvényjavaslatokat. A modern parlamentarizmusban nem az a fontos, hogy a vita során a képviselők egymást meggyőzzék, hanem a nyilvánosság előtt folyó politikai vita, melynek során a kormánynak a törvényjavaslatban testet öltő politikai elképzeléseit érvekkel, vitahelyzetben kell megvédenie. A törvényjavaslatok kormányzati előkészítése sem a finnyás jó ízlés számára fontos, hanem azért, hogy az elképzelések hibái, a megvalósíthatóság buktatói már az előkészítő szakaszban kiderüljenek, s ne a parlament elé kerülő szöveg megismerésekor törjön ki a botrány. Nem létezik mindent tudó forradalmi agy vagy technokrata racionalitás, amelynek elképzeléseit vita, egyeztetés és kompromisszumok nélkül lehet kormányzati akarattá formálni. A szovjet típusú rendszerek története során volt számos ilyen kísérlet, de mind véres diktatúrákba fulladt, majd csúfos kudarcot vallott.  Ha pedig a vitára, az egyeztetésre és a kompromisszumok létrejöttére nincsenek rendezett keretek, s ez legalább részben nem a nyilvánosság előtt folyik, a különböző területi és ágazati érdekcsoportok bizantinikus küzdelmei uralják el a politikát s meghal a valós közérdek. Ez utóbbi volt a Brezsnyev-korszak, nálunk pedig a kései kádárizmus jellemzője, ami nagyban hozzájárult a keleti blokk vészes lemaradásához, majd a rendszer összeomlásához. Az orbánizmus egyelőre korai, „spontán forradalmi korszakát” éli, ahol az állam és a jog nem önálló szabályok alapján működő rendszerek, hanem az uralom közvetlen, s főleg pedig korlátozás nélküli eszközei.

A rendkívüli parlamenti többség, rajongóinak százezrei és a belső ellensúlyok nélkül irányítható Fidesz párosulva a szétforgácsolódott ellenzék tehetetlenségével 2010-ben lényegében korlátlanná tették a pártvezér hatalmát. Az alkotmányozó többség birtokában radikálisan korlátozták az Alkotmánybíróság hatáskörét, megszüntették a Költségvetési Tanácsot, a legfőbb ügyész helyére két parlamenti ciklust meghaladó hosszúságú hivatali időre egy kipróbált és megbízható pártkatonát ültettek. Arra is jutott energia, hogy a politika viharai által addig megkímélt versenyhatóság élére egy a szakmában ismeretlen, de nyilván nagyon megbízható ügyvédet állítsanak, s közben eltávolítsák a hivatal tekintélyes, hozzáértő vezetőit. Nyilvánvaló, hogy minden ilyen lépés a 2002-ben elszenvedett választási kudarcból levont tanulságok következménye. Orbán Viktor még egyszer nem veszítheti el a főhatalmat. Már csak külső intézmények, a NATO, még inkább az EU, s főleg persze a világgazdaság realitásai állnak a miniszterelnöki teljhatalom útjában.

Az új kormány első napjaiban világossá vált, hogy Orbán tényleg komolyan gondolta azt a rengeteg népboldogító intézkedést, amit az elmúlt nyolc évben megígért vagy legalábbis sugallt a választóinak. Az ígéretek teljesítéséhez a forrásokat először a magasabb költségvetési hiány elfogadtatásával remélték megteremteni, arra hivatkozva, hogy a távozó kormány hazudozott, s a tényleges hiány lényegesen nagyobb annál, mint amit az EU-nak megígértek. Az államcsődről és a közelgő fizetésképtelenségről szóló kijelentések szerintem nem véletlen elszólások, hanem nagyon is tudatos, ám rendkívül felelőtlen politika eszközei voltak. Így remélték nyomás alá helyezni az EU-t és a nemzetközi pénzpiacokat. Láthatólag nem érdekelte a kormányt, hogy az ilyen szövegek rombolják a kormány tekintélyét, s főleg a forint árfolyamának drasztikus romlása miatt havonta sok tízezer forintot vesznek ki a devizahiteles családok kasszájából. Hiába, forradalom van, „csapásokat adunk, csapásokat kapunk.” (Hogy ezen a bennfentesek nagyon sok pénzt kereshettek, az egy másik lapra tartozik.) A görög válságtól megrémült EU a már amúgy is rossz hírű, folyamatosan trükköző magyaroknak semmi eltérést nem engedett. Így az Orbán-kormány első és legeredetibb gazdaságpolitikája egy hét alatt, már azelőtt megbukott, hogy az első lépéseket a kormány megtette volna.

A miniszterelnök egyik ereje abban rejlik, hogy ha valóban leküzdhetetlen akadállyal találkozik, azonnal és habozás nélkül váltani tud, s szent meggyőződéssel vallja, hogy ő mindig is azt gondolta, amit éppen mond. A költségvetési hiány növekedésének terhére megvalósított népboldogító gazdaságpolitika gyors bukása után egy rövid hétvége alatt előállt a 29 pontos gazdasági program, középpontjában a pálinkafőzés engedélyezésével, már a költségvetési szigor és a maastrichti kritériumok vállalását célozta meg, s Orbán ezúttal is úgy tett, mintha sose gondolt volna mást. Egy darabig úgy látszott, le kell mondani a Fidesz nagy tervéről, az adócsökkentésről és az egykulcsos szja-ról. A kieső bevételek, illetve a többletkiadások finanszírozására először a bankadót találták ki, majd a különféle ágazati különadókat (az energia- és távközlési vállalatokat és a kiskereskedelmi láncokra), amelyek mind ravaszul úgy vannak megkonstruálva, hogy lényegében csak a multinacionális vállalatokat érintsék, a hazaiakat kevésbé. (Az adókkal érintett OTP és MOL vezetőinek száját nyilván más előnyök biztosításával fogják be.) A forradalmaknak megvan az a logikája, hogy nem tudnak leállni, s ez a „gazdasági forradalom” esetében is igaz. Először bankadókról, majd ágazati különadókról és a magán-nyugdíjpénztári befizetések átmeneti befagyasztásáról beszéltek, de hamarosan multi- és bankrendszer-ellenes propaganda, a magán-nyugdíjpénztárakban kezelt vagyonok tényleges államosítása következett. S nem csak az egyes politikai akciók vetnek fel komoly aggályokat, hanem az azt kísérő, Hugo Chávez stílusában előadott balos, antikapitalista retorika és a folyamatos lódítás is. A plebejus gazdaságpolitika szinte minden eleme szélhámosság. A kisember számára így is elképzelhetetlen nagyságú, havi bruttó kétmilliós vezetői bérplafonokról beszélnek, majd kiderül, hogy a kormányfő egyedi döntése felmentést adhat a korlátozás alól. Megnegyedelik a jegybank elnökének illetményét (amit annak idején a fideszes jegybankelnöknek állapítottak meg), majd négyszeresére felemelik a jegybank felügyelőbizottsága elnökének tiszteletdíját (aki – hogy, hogy nem – volt már a jegybank elnöke is). Az adómentes természetbeni juttatások megnyirbálása sok kisembertől vesz el fontos pár ezer forintokat, miközben az egykulcsos adórendszer a magas keresetű eliteknek és a tőkejövedelmet húzóknak kedvez.

A gazdaságpolitika irányításának is a hatalmi pozíciók átvétele volt a leghatékonyabban működő területe. Az állami vagyon, a fejlesztési források és a gazdasági infrastruktúra tekintetében teljes a koncentráció, s az irányítás még csak nem is leplezetlenül kötődik a Fidesz gazdasági erős emberéhez. Közben nem lehet látni az ágazati politikai elképzeléseket, amelyek az energetika, a közlekedés, különösen pedig a lassan működésképtelenné váló magyar vasútügyet érintenék, hacsak az előirányzott újabb centralizációt és a különböző ágazati szuperholdingok létrehozását nem tekintjük gazdaságpolitikai elképzeléseknek. (A fejlesztési minisztériumban ma helyettes államtitkár foglalkozik egy egész olyan ágazattal, amelynek az első minisztere Széchenyi István volt.) A mezőgazdaságot, a vidékfejlesztést és a környezetvédelmet összefogó falusi szupertárca minisztere helyett a Fidesz gazdasági erős emberei diktálnak, míg a környezetvédelem utolsó keresztes lovagja is csak addig volt látható, ameddig az MSZP-s oligarchák ellen rohamozni. Mióta az alumíniumipar állami ellenőrzés alá került, a környezetvédelem sem olyan rettenetesen fontos.

Az elmúlt nyolc év folyamatos kampányolásában a Fidesz a legtöbb népbarát ígéretet a humánszféra – művelődés és oktatásügy, szociális ellátás és egészségügy – tekintetében tette, de ezáltal a saját kormányzati mozgásterét határolta be. A nemzeti erőforrások miniszterének egyszerre kellene megbirkóznia az egyre inkább finanszírozhatatlan szociális hálóval, az átgondolatlan reformelképzelések által szétzilált egészségüggyel, megvívnia a nemzetközi gyógyszergyárak és a hazai orvosi elitek nyomásával, rendbe tenni az egyre inkább szegregált közoktatást, visszanyesni a méretében túlfejlesztett, de minőségileg gyenge, tömeges felsőoktatást, s közben fenntartani a nemzeti kultúra intézményrendszerét, a múzeumokat, színházakat, zenekarokat. Mindezt úgy, hogy nyilvánvalóan nem lesz mindenre több pénz. Jó esetben egy-két dologra lesz valamennyivel több forrás. A rosszmájú olvasatok szerint az összes pénznyelő területet azért szervezték egy minisztériumba, egy idős, politikailag súlytalan miniszter alá, hogy a harcok zaja és a harcban elesettek földi maradványai ne zavarják az összképet.

A Fidesz nyolc éves ellenzéki léte során soha nem beszélt világosan ezekről a területekről sem. Láthatóan az egészségpolitikában legalább három politikai agytröszt és több gazdasági érdekcsoport versengett egymással, miközben az igazat senki sem mondta ki: a jelen finanszírozási szerkezetben lényeges szolgáltatásromlás lesz. Más lehetőség az adók emelése vagy a részben fizetős egészségügy bevezetése nélkül nem adódik. Nyilvánvalóan, ahogy nincs világnézetileg semleges állam, nincs világnézetileg semleges közoktatásügy sem. Az államnak és a közoktatásnak is a társadalom elfogadott normáit kell érvényesítenie, illetve továbbadnia.  Ez pedig nálunk, mint a nyugati világban mindenütt Athén, Róma és Jeruzsálem öröksége, a nyugati keresztény civilizáció, ahol még az ateisták is keresztények. A szekuláris világban azonban nyíltan kultúrharcot indítani butaság, s eleve vesztésre ítélt dolog, főleg, ha nem párosul a minőséggel és az intellektuális színvonallal. Már látszik, hogy a közoktatásügy kérdésében a koalíciós partnerek között sincs egyetértés, miközben a felsőoktatásnak alig van gazdája, s főleg nincsenek világos, a nyilvánosság elé tárt elképzelések az átalakítás irányáról. Az állami művelődéspolitika és a mecenatúra még az oktatásügynél is rázósabb dolog. A művészeknek hatalmas és érzékeny lelke van, ezért művészek, s nem pedig adminisztrátorok a közigazgatási szuperminisztériumban, s a minőség sem rámutatásra, sem parancsra nem születik meg. Persze a modern képzőművészet, de akár még a modern zene egy része lehet közönséges szélhámosság, s ha állami mecenatúra van, akkor a megrendelőnek joga van a pénz elköltésének megfelelőségét ellenőrizni. De elefánt módjára mozogni nemcsak a porcelánboltban, a múzeumokban és a művészek világában is nagyon veszélyes. S egy nagy előadóművész nyílt levele akkor is nagyon sokat árt az országnak, ha történetesen zsúfolva van valótlanságokkal és félelemből eredő túlzásokkal.

Az elmúlt év utolsó heteit, az új év első napjait, s még várhatóan hosszú heteket-hónapokat az új médiatörvény uralja. A törvény hihetetlen részletességgel, 230 szakaszban szabályozza a sajtó világát, a nyomtatott és elektronikus sajtótól egészen az internetig. A hivatalos magyarázat szerint a törvény minden egyes rendelkezése megtalálható valamely EU-s tagország hasonló szabályozásában, de a törvény megszületését, majd hatályba lépését követő nemzetközi sajtókampány, illetve az egyes „nyugati” politikusok nyilatkozatai arra utalnak, hogy a törvény egészében véve mégsem tűnik elfogadhatónak. A magyar jobboldalnak régi, s nem alaptalan sérelme a magyar sajtóviszonyok kiegyensúlyozatlansága, a médiában létező baloldali túlsúly. A kilencvenes évek elejének „médiaháború” néven elhíresült politikai konfliktusa része volt az akkori kormánypártok és az akkori ellenzék közötti harcnak, s az utóbb közszolgálatinak nevezett állami rádió és televízió feletti politikai kontroll megszerzése körül forgott. A küzdelemben az akkori teljes ellenzék (SZDSZ, MSZP, Fidesz), majd egy idő után az ellenzék túlnyomó része (ohne Fidesz) a Kádár-korszak utolsó éveiben az állami rádiót és televíziót uraló elitcsoportok mellé állt.  A magyar sajtó szerkezete azonban a kereskedelmi televíziók és rádiók megjelenésével, majd az internet elterjedésével radikálisan átalakult, a jobboldali sajtóvállalkozások megerősödésével pedig a baloldali politikai túlsúly sem igaz már, s a magyar sajtó már sokszor tényleg úgy viselkedik, ahogy egy szabad ország szabad sajtójának kellene.

A Fidesz ezzel az új sajtószabályozással, a teljes média állami kontrolljával mintha azt a harcot szeretné elsöprő győzelemmel befejezni, amit húsz évvel ezelőtt az akkori sajtó, az akkori (MDF-es) kormánnyal szemben vívott, s amely harcban a Fidesz nem az akkori kormány mellett, hanem azzal szemben állt, mint a sajtó elsőszámú kedvence.  Akármit is állítanak a hivatalos magyarázatok, a két parlamenti ciklust meghaladó időre hivatalt kapott, s a miniszterelnök legbelső bizalmasai közé tartozó médiaügyi főregulátor önmagában bizonyítja a törvény elfogadása mögötti tényleges politikai szándékot, a jobboldali sajtó politikai gleichschaltungja után a teljes média feletti kontrollt megszerzését. Ez azonban aligha fog működni. Ez nem Kína, a magyarok pedig nem kínaiak, hanem Európa egyik legrenitensebb népe. De az is megtörténhet, hogy a média feletti politikai kontroll megszerzése helyett olyan bohózati jeleneteknek leszünk tanúi, mint amikor a hatósági eljárással a megregulázni szándékozott rádióállomás számára sok tízezer vagy még több új hallgatót szereztek.

A forradalmi kormány külpolitikai orientációkeresése a belpolitikai lépések logikus következménye. A Lajtán túl a Nyugathoz – „Európához” – való tartozás egyszerű ténykérdés, nálunk politikai program, nemzeti cél vagy éppen súlyos csalódások okozója. A Nyugatról alkotott kép tele van a rettenetesnek talált hazai viszonyokkal szemben felállított vágyképekkel, de az illúziókkal párhuzamosan él, s időnként hallatlanul megerősödik a nyugattal szembeni dac, ellenségesség, sőt valamiféle sértettség, amit jócskán táplál, hogy az ország minden keletről érkező pusztításnak ki volt téve, amelyektől a „Nyugat” nem védte meg. Az elmúlt húsz év politikai diskurzusában a baloldali kormányok vagy épp az ellenzékben levő baloldal a velük szemben felhozott érveket rendre az európaiságra, demokráciára, jogállamra, piacgazdaságra, meg a hasonló szép dolgokra hivatkozással bunkózták le. A legutóbbi nyolc év baloldali politikai teljesítménye pedig nem egészen indokolatlanul keltette sokakban azt az érzést, hogy ha az az európaiság, az a demokrácia, az a jogállam, s az a piacgazdaság, amit „ezek” művelnek, akkor köszönjük, de egyikből sem kérünk. A történelmi és az egészen közelmúltbeli előzmények magyarázzák, miért tetszik olyan sok honfitársunknak az odamondogatós, az EU-t és a világkapitalizmus intézményeit froclizó orbánista külpolitika.

Az oroszok és a kínaiak felé való tapogatózásnak más okai is vannak. Orbán Viktor már régóta azt keresi, hogyan szabadulhat meg a politikájának külső, általa nem alakítható korlátaitól. Az 1989-90-ben létrehozott alkotmányos berendezkedés fékek és egyensúlyok finom rendszerét építette fel, hazánk NATO-, majd pedig EU-tagsága jogilag is korlátozták a magyar kormány öntörvényűségét, az ország hatalmas külső finanszírozási szükségletei pedig a kormányzat gazdasági mozgásterének szabtak korlátokat. A kétharmados többség belföldön lényegében korlátlanná tették a miniszterelnök hatalmát, de a nemzetközi tőkepiacok akár naponta is mérlegre tették a magyar kormány tevékenységét, s ettől is meg akar szabadulni.

Orbán választói jelentős tömegeivel osztozik a nyugatellenes dacban . Gondolkodására láthatóan erős befolyást gyakoroltak azok a szerzők, akik az angol-amerikai kultúrájú világkapitalizmus helyett a sikeres kelet-ázsiai országok (Tajvan, Szingapúr, Dél-Korea, stb.) példáját ajánlották követésre. Bogár László globalizáció- és nyugatellenes filippikái, Lovas István Amerika-ellenes éllel megfogalmazott lelkes beszámolói a tajvani és szingapúri közállapotokról és Matolcsy könyvszemléi a világkapitalizmus összeomlását prófétáló könyvekről nemcsak Orbán, hanem az egész jobboldal gondolkodását alakították.

A miniszterelnök orosz és kínai útjai nem egyszerűen egy racionális gazdaságpolitikai döntés eredményei voltak, akárhogy is arról beszélt, hogy „a jövőben átalakulnak a külpolitikai kapcsolatok, és elsősorban a gazdasági, pragmatikus szempontok lesznek fontosak. Az ideológiai, civilizációs, vallási vagy katonai szempontok viszont háttérbe szorulnak a szövetségkötésekkor.” Orbán az oroszokkal természetesen energiaügyekről akart tárgyalni, de fideszes körökben a kormányzatot érintő nyugati kritikai megjegyzéseket hallva, divatos a vállrángatás: „,majd az oroszok megoldják ezt nekünk”.

A kínai nyitástól pedig olyan finanszírozást remél az ország számára, amely más logika szerint működik mint a világ tőkepiacai, s kormányzását függetlenné teszik az EU és a nemzetközi tőkepiacok kontrolljától. Az orosz vagy kínai mintájú irányított kapitalizmusban a vállalkozások sikerességét nem a gazdasági versenyben való helytállás alapozza meg, hanem a kormányzati befolyás vagy az állami erőforrásokhoz való hozzáférés lehetősége.  A miniszterelnök számára nem új a gondolat, már 1994-ben sem a szabad verseny elősegítését, hanem lényegében az országnak pár kiválasztott nagytőkés közötti felosztását, egy mai putyinista rendszer létrehozását kérte számon az akkor éppen frissen vesztes MDF-n.

Az orosz és kínai orientáció, különösen, ha az – kimondva vagy kimondatlanul – államhatalmi és társadalmi modellválasztás is, halálos illúzió. Nem olyan rég vonultak ki innen a Vörös Hadsereg alakulatai, s a Tiennanmen téri tüntetések se olyan régen voltak még, hogy ne tudnánk, milyenek is az oroszok, meg a kínaiak, s főleg milyen az a rendszer, ami ott van.

*

2011. január elsejétől hazánk az Európai Unió soros elnöke, s a soros elnöki feladatokat az ország képviseletében Orbán Viktor látja el. Akármi is a véleményünk az Európai Unióról – az én véleményem például nem túlságosan hízelgő, kedvező erről a rettenetesen bürokratikus intézményről, ahol a megfogant, de meg nem született madarakat jobban védik, mint a megfogant, de meg nem született gyermekeket –, mégiscsak nagy dolog, s főleg pedig nagy lehetőség, hogy a nyugati világ legfontosabb nemzetek feletti intézményében, ha formálisan is, de a magyar kormányfő az első számú politikai vezető. De sajnos Orbán nem érti, hogyan működik az EU, vagy sokkal valószínűbb, hogy érti, de nem hajlandó elfogadni a játékszabályokat. Pedig a mai nyugati világot formáló angol-amerikai kultúra egyik legfontosabb kultúraformáló intézménye a férfi csapatjáték, aminek a lényege az előre meghatározott játékszabályok által meghatározott keretek között folyó harc. A bonyolult szerkezetű mondatnak mindkét eleme egyként fontos: az előre meghatározott szabályok és a harc. S egy ilyen régi lelkes focistának, mint a miniszterelnök, értenie kellene, hogy a játékszabályokat semmibe vevő csapatot kizárják a bajnokságból.

A rengeteg túlzással, igaztalan váddal és merő rosszindulattal folytatott sajtókampányt, mely a magyar kormány és rajta keresztül országunk ellen folyik, s megmérgezi a féléves uniós elnökséget, el lehetett volna kerülni, ha a miniszterelnök hajlandó lenne tudomásul venni, hogy sem az EU-val, sem az IMF-fel, sem pedig a sajtóval nem lehet úgy viselkedni, azzal a hazudozással, pofátlansággal és arroganciával, ahogy ő a pártját, a kormányát és ma már az egész országot is kezeli.

E sorok írója nem Orbán-fóbiás, csak épp a miniszterelnök húsz éve az egyik legfontosabb politikai szereplő, aki most szinte egyszemélyben határozza meg az ország sorsát. Magyarországon még nincs diktatúra, valószínűleg nem is lesz. Amit szeretne felépíteni, az valami furcsa keveréke a putyinizmusnak, a kínai állam irányított kapitalizmusának és valamiféle dél-amerikai balos népbarát rendszernek. Az Európai Unió soros elnöke az első, ebben a minőségében tartott sajtókonferencián kijelentette, büszke arra, hogy őt Putyinhoz hasonlították a nemzetközi sajtóban.

Ha nem iróniának szánta, akkor ezt hívják a büntető eljárásjogban beismerő vallomásnak.

Frissítés, 2011.01.07., 15.17.: A cikk a Világgazdaság Online tudósítását vette alapul, ami annyit ír: „Orbán Viktor emellett a külföldi újságírók kérdésére elmondta: büszke arra, hogy Vlagyimir Putyin hoz hasonlították a nemzetközi sajtóban.” Ehhez képest a mai Magyar Nemzet (9. o.) szerint a miniszterelnök azt mondta: „Ami a Putyin-hasonlatot illeti, nézze, én Hitlertől kezdtem.” (Azaz korábban Hitlerhez hasonlították.) „Személyesen engem nem érintenek meg az ilyen bántó, szurkáló megjegyzések, de Magyarországgal szemben tisztességtelennek tartom őket.”

Kövesd a Konzervatóriumot a Facebookon is!

 


A bejegyzés trackback címe:

https://konzervatorium.blog.hu/api/trackback/id/tr372566438

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Áprilisi fülkeizé: Forradalom vagy ellenforradalom? 2011.01.07. 14:26:07

Lehet, hogy mégis forradalom kezdődött tavaly áprilisban? Egyre inkább úgy tűnik, hogy a Fidesz, ha nem is fegyverrel, de mégiscsak gyökeresen felforgatja Magyarország nagy nehezen kivívott többpárti demokratikus társadalmi berendezkedését. Ha viszont ...

Trackback: Heuréka! Adó kedvezmény= lex Orbán! 2011.01.07. 14:25:14

Kövezzetek meg, nevessetek ki, de most esett le kinek is kedvezmény, a családi adóelőleg kedvezmény!Költségvetési intézmény középvezetőjeként több tíz ember ügyeit intézem, így hát elért a -Magyar Állam Kincstár jóvoltából- szűk határidős adójóváírásos...

Trackback: Vége van a jogállamnak? 2011.01.07. 13:46:04

Szerző:  Ténytár Mostanában elég sokat hallhatunk, olvashatunk arról, hogy a friss törvényi változások nyomán már a jogálla

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

2011.01.11. 00:01:54

be kell látni: orbán és bandája megérett a pusztulásra. Egy indokom van: az ft árfolyam "lebegtetés(zuhanás)" előre kiszámított folyamat, mely haszna a fidesz pártkasszát növeli, miközben a polgárok jelentős részének hatalmas károkat okoz. Akasztófára mindet!

macibarcelona 2011.01.11. 00:50:27

Az elso vilaghaboru kitorese elott egyes torteneszek szerint az osszes nemet ajku ferfi es no pszichejeben jelen volt a haboru akarasa, es hogy a kepzomuveszek, a zeneszek es az irok muveiben kimutathato az a nyughatatlan vagy, ami almaik elpusztitasara iranyult. Ez az oszton atavisztikus, osi vadsagot hozott ki beloluk. A haboru kitorese utan igy magyarazza ezt Thomas Mann: "Ez a bekes vilag, mely most ilyen hatalmas egihaboru kisereteben omlott ossze - hat nem volt mindannyiunknak mar elege belole? Hat nem volt romlott, minden kenyelmevel egyutt? Hat nem volt gennyes es buzlo a civilizacio rothadasa miatt? Moralisan es pszichologiailag ereztem ennek a katasztrofanak a szuksegesseget, es azt a megtisztulaserzetet is, ami felemelon es felszabaditon toltott el, amikor a lehetetlennek velt valoban megtortent."

Huhogo Janostol kerdezem: rosszul gondolom, hogy van itt egy eros parhuzam?

Amugy pedig nemreg jartam a Vajdasagban, ahol egy ottmaradt es teljesen meghasonlott magyar iroval beszelgettunk a haborurol. Azt mondja, hogy a mai napig nem kepes feldolgozni, hogy ez hogy tortenhetett meg veluk, es mikor mar kirobbant, meg akkor se akartak elhinni, hogy az a valosag, mert annyira irrealis volt. Most, 15 evvel a haboru utan sem erti. A naivak vegig azt gondoltak, hogy igen, komoly baj van, de majdcsak megoldodik valahogy. Na ebben nem tevedtek. A valahogyban.

Iustizmord 2011.01.11. 00:56:58

@macibarcelona: Az elso vilaghaboru kitorese elott egyes torteneszek szerint az osszes nemet ajku ferfi es no pszichejeben jelen volt a haboru akarasa, es hogy a kepzomuveszek, a zeneszek es az irok muveiben kimutathato az a nyughatatlan vagy, ami almaik elpusztitasara iranyult.

továbbá a franciák, az angolok, az oroszok és a monarchia, ezek mid A háborútól várták a megoldást. európa akkor egy nagy fortyogó üst volt, szarajevo csak belobbantotta a puskapot. képzavar,de érted.
amúgy ajánlott uptodate olvasmány: A titánok bukása by Ken Follett, olvasmányosan.

macibarcelona 2011.01.11. 01:35:04

@Iustizmord: most olvastam A Wittgensteineket (Alexander Waugh), en viszont azt ajanlom neked.

Amugy meg azt nem tudom biztosan, hogy az angolok pl. mennyire akartak haboruzni, de ok, elfogadom, hogy egesz europa be volt indulva. Ettol fuggetlenul nem lehet, hogy nincs olyan generacio, aki ebbol a borzalom elmenybol kimaradhat? - Vegul is az 50 utan szuletettek kozul, akiben tulteng a huszarver, az hol kap kielegulest? Nem lehet mindegyikbol rendor. Remelem. A himeknek mindig is szukseguk volt harci trofeakra, meg hosi sebesulesekre, es ha a fociban ilyen szarok vagyunk, akkor mi marad?

Ok, kicsit fatalista megkozelites, de egyszeruen azt latom, hogy az agyhalottakra nem hatnak az eszervek, csak a kognitiv disszonancia dolgozik bennuk, a szoranya oszton

politicus · http://mandiner.blog.hu 2011.01.11. 09:30:56

@HaKohen: Javaslom, hogy írj ironikus stílusban.

politicus · http://mandiner.blog.hu 2011.01.11. 09:32:59

@orulunkvincent:

Nem akarok kioktató lenni, távol álljon tőlem, de azért csendben megjegyezném, hogy ha valaki szakdolgozatot bírál, az még nem jelenti azt, hogy a felsőoktatásban is dolgozik. Mint ahogy nem is teszem. :)

De ha már, mert fúrja az oldalamat, mi lepett meg benne?

orulunkvincent 2011.01.11. 09:34:19

A mandíner csipája is, hogy kinyílt. Rájöttek, hogy az Alkotmánybíróság jogkörének korlátozása nem jó dolog. Nem siették el az biztos. És mindezt azzal indokolva, hogy Thomas Molnar is írt valami hasonlót, vagy inkább valami egészen mást :)))))

orulunkvincent 2011.01.11. 09:54:40

"Az intézet volt sajtófőnöke, Milován Orsolya 1,7 milliós szakértői szerződést kapott a Közigazgatási Minisztériumtól (KIM), és a Nézőpont két elemzője - Böszörményi Nagy Gergely és Szabó Márk - is a KIM-hez került tavaly júniustól. Milován nemzetpolitikai elemzéseket készített a tárcának heti 110 ezer forintért a KIM honlapjának adatai szerint."

jobbklikk.hu/index.php?Szerzok

Valahogy mind a hárman rajta vannak, együtt a konzervatóriumos ideológokkal. :))))

heima_ 2011.01.11. 10:11:01

@orulunkvincent: sikeresen elkaptad a blikk-kurucinfo vonalat grat. Egy Sikeres Ember.

politicus · http://mandiner.blog.hu 2011.01.11. 10:13:29

@orulunkvincent:

Ha nem gond, inkább azt írom le, amivel nem értek egyet, az számszakilag kevesebb lesz.

"teljesen ingyenes egészségügy."

Az egészségügy sosem volt ingyen. Ez szokásos lózung, vagy érv, amely a vizitdíj legitimálását volt hivatva megteremteni.

"A magyar állam átalakítása egy sok betegséggel küzdő parlamentáris rendszerből centralizált egyszemélyi uralommá új alkotmány elfogadása nélkül is megtörtént."

Ez szerintem erős túlzás, miközben igaz, hogy a magyar közjogi rendszerben a miniszterelnöknek, személytől függetlenül magának a tisztségnek kiemelt szerepe van. Ha tetszik Mo.-on a miniszterelnöknek van kormánya, és nem a kormánynak vezetője. Ez már a megválasztásából is adódik, hisz egyedül a kormányfőt nevezik ki a parlament, a miniszterek személyére a kormányfő tesz javaslatot a köztársasági elnöknek, aki csak aláírja azok kinevezését. A miniszterek nem felelősek a parlament felé, a jelen alkotmány szerint a kormányfő hívható vissza egyedül ún. konstruktív bizalmatlansági indítvány keretében. Uralomról beszélni az én ízlésemnek kicsit sok, inkább beszélnék a kormányfői poszt primátusáról.

"A fontos politikai bejelentéseket sem az országgyűlésben, hanem saját hívei előtt, az akkoriban állandósult éves „országértékelő beszédek” elmondásakor tette meg."

Ezeket a beszédeket emlékeim szerint minden esetben elmondta a parlamentben is napirend előtt.

"Noha minden tényleges hatalmat változatlanul a kezében tart, Orbán lényegében kivonult az unalmas, hétköznapi ügyvitelből."

Eddig az volt a vád Orbán ellen, hogy mindent és mindenről ő akar egyszemélyben dönteni, most pedig lényegében arról ír a szerző, hogy ő csak a stratégiai kérdésekkel foglalkozik. Én úgy tudom, hogy Orbán továbbra is minden fontos szálat a kezében tart, hogy kimondhass a végső szót, miközben a részletkérdésekbe természetesen nem avatkozik be.

"Ma sem világos, mi a miniszter és mi a reszortállamtitkárok feladata és felelőssége"

Minden minisztériumnak van SZMSZ-e, ezekből tudható, ki milyen feladat és felelősségi körrel rendelkezik.

Talán ennyi, de ezek sem érintik a cikk lényegi mondanivalóját.

Gabrilo · http://konzervatorium.blog.hu 2011.01.11. 10:14:47

@heima_:

Az egyik 1,7 m bruttó, négy hónapra. Ez egy. A másik az, hogy ezek az arcok - MO, BNG és SZM - teljesen "nyilvánosan" kapnak fizetést. Munkáért. Nem háttérintézményeknél nyúlnak le milliókat ilyen-olyan projektekre.
Ez megint a nagy műbalhé, mert leírva olyan jól hangzik, hogy "1,7 millió", illetve hogy korábbi nézőpontosok dolgoznak minisztériumban.
JT ezt a semmit lovagolja meglehetősen álságos módon :)))

heima_ 2011.01.11. 10:27:59

@Gabrilo: Gréczy Zsolt "nyilvánosan" kapott fizetést? Munkáért? Írt erről vlha is vincent? :)

MIx 2011.01.11. 10:28:01

Gratulálok "Huhogó János"-nak. Annyira egyetértek megállapításaival, mintha magam írtam volna. (Sajnos én nem tudtam volna ilyen rendszerezett lenni). Üdítő kivétel az írás, nincs benne érzelmi túltengés, csak a kegyetlen tényeket írja le. Nagyon kemény, nagyon igaz.
Mostanában OV intézkedéseit bíráló külföldi véleményeket sokan kikérik maguknak, mondván nem ilyenek a magyarok, csak OV ilyen.
Én azt mondom, sajnos jogosak a kritikák, ilyenek a magyarok, mert aki elment szavazni azoknak ~53%-a hitt OV-nak és hisz még most is benne. És sajnos nagy a felelőssége azoknak is, akik megundorodván a politikától, a politikusoktól, nem mentek el szavazni, s ezzel átengedték a döntés jogát a "hívőknek". Lusta a magyar gondolkodni, vagy még nem szerzett olyan politikai stb. ismereteket, hogy egy politikus ígéreteit, eddigi tetteit jól meg tudná ítélni. Sőt, még igazából ígéretek sem voltak, csak egy homályos sejtetés, ha mi jövünk, akkor minden jobb lesz. Akkor majd "repül a sült galamb".
Sokáig azt hittem van OV-nak koncepciója, programja, csak nem akarja idő előtt meghirdetni. Ma már azt látom, nincs semmiféle reális stratégiája az ország talpra állítására. (A fejre állítására sajnos van).
Egyik barátom által gyakran emlegetett idézet jut eszembe a Rischelieu c. színdarabból, amikor a bíborosnak azt mondja tanácsadója: "Excelenciás uram, a koncepciótlanságunk hallatlan manőverezési lehetőségeket teremt számunkra". Most itt tartunk, s tartunk 1984 felé nagy iramban.

Gabrilo · http://konzervatorium.blog.hu 2011.01.11. 10:30:50

@heima_:

Zsoltika aranytündérbogár, hát ő neki nem is kell píz, ő elhivatásból nyalja Feri hátsóját! Ha mégis, akkor Feri pusztán a mecénása, érted :))

orulunkvincent 2011.01.11. 10:41:56

@Gabrilo: Senkinek sem tollas a háta. Gyurcsányék a Demos-t futtatták, Orbánék a Nézőpontot, Századvéget. Gréczy Zsolt egyébként ugyanolyan kis nyüzüge jobber volt mint Te, bejelentkezett a FIDESZ-nél és elhajtották. Erre ment oda ahol megfizették. Szerető Szabolcs meg vérliberális volt, elhajtották a Magyar Hírlaptól elég szemét módon ,lett belőle keménykonzi. Ugyanez a helyzet Torkos Matilddal. Bayer Zsoltnak is volt egy érdekes időszaka, khmmm.... Picit támogatta pl. a Demokratikus Chartát :)))) Azt én nem állítom, hogy az egyik oldal jobb mint a másik. Sem okosabbak nem vagytok a cuclibnél, sem becsületesebbek. Ezt állítom.

heima_ 2011.01.11. 10:42:52

@Gabrilo: ha még a Feri, de még a Szakértő is igényt tartott Zsolt kiváló munkaerejére, kéz a kézben Komássy Ákossal.

Minden állami felsővezetőnek joga megválogatni a közvetlen munkatársait, és igazából a kiválasztott személyek a vezetőt is minősítik. Hát a Szakértőnek Zsolti jutott meg egy kiscúslág, másnak meg az ex-nézőpont, ilyen ez:)

heima_ 2011.01.11. 10:52:26

@orulunkvincent: persze, egy az egyben lehet kicserélni a jobbklikket meg gréczy blogját, fel sem tűnik a különbség :)

Gabrilo · http://konzervatorium.blog.hu 2011.01.11. 11:06:29

@orulunkvincent:

Aham. Akkor még egyszer: mi is a probléma azzal, ha a minisztérium alkalmaz valakit, aki korábban elemző intézetnél dolgozott? Ebben mi "nem tiszta"? A DEMOS kifizetései kicsit másként zajlottak: példának okáért kb. 5 millió egy tanulmányért, majd több mint 3 millió ugyanennek a tanulmánynak a prezentációjáért (!!!). És ez DF-éknek az aprópénz volt, mert a többit nem a MeH-től, hanem háttérintézményektől kapták. Abbul épült villa meg lett terepjáró.
Fent említettek nem kapnak baráti lettát háttérintmézményektől, hanem _állásban_ vannak a minisztériumban és a ktv alapján kapják a fizetésüket (kivéve a megbízásit, de ott lesz szíves szépen számolni, az egy korrekt fizetés, de egyáltalán nem sok, és mellesleg állásban többet kap egy kormánytisztviselő.)
Ennyit erről. Majd ha mutatnak olyan szerződést, amik milliárdokról szólnak, háttérintézményekből, vagy pályázatokról, ahol mondjuk a pályázathoz kicsit sem kapcsolódó témában nyernek heideggerről és lukácsról írt esszékkel, akkor beszélhetünk.
Addig maga csak besározni próbál abszolút tisztességes embereket és hazudik.

orulunkvincent 2011.01.11. 11:19:16

@Gabrilo: Ezek a fiúk-lányok hűséges pincsikutyái voltak Navracsicsnak, és kaptak egy kevés (tényleg kevés) mogyit. Ennyi és nem több.
Lánczi Tamás kicsit többet kapott. Ti meg ha jól értem még mindig semmit. Részvétem.

@heima_: Így van. Nem Orbán Anita férje áll a gzdaságpolitika mögött, hanem a reformkommunista káder Kopátsy Sándor legjobb tanítványa. Éppenséggel joguk van hozzá, nem vitatom.

orulunkvincent 2011.01.11. 11:21:03

@politicus: akkor miben NEM értünk egyet ? eltekintve attól, hogyha nekem egy objektív kritikát kellene írnom Orbán regnálásáról (hálistennek nem kell) akkor valamivel enyhébben fogalmaznék ? :))

heima_ 2011.01.11. 11:25:48

@orulunkvincent: ha meg éppen Orbán Anita férje állna a gazdpol mögött, akkor meg az lenne a baj. szerencsére itt van nekünk a vincent, mint a becsületesség, a vérfüggetlenség és a szakértelem csillaga hazánk ködös egén!

(gondolkoztál már azon h 4x,5x éves matematika guruként huszonéves fiatalok internetes savazása a kedvenc hobbid? jogod van hozzá, nem vitatom.)

IntelCorei5 2011.01.11. 11:31:12

@Huhogó János:

Az Ön elemzése, visszatekintése és megállapításai nagyon ülnek!
Külön öröm, hogy kilépett a "személyt támadom" stílusból.

Sajnos akadnak olyanok is itt, akikre ez nem jellemző (vén csaló) és érvek helyett a személyeskedés az egyetlen fegyverük.

Pár lényeges és fontos témát nem említett mint pld a határon túli magyarok állampolgársága és választójoga. Ez tudatos volt, vagy nem tartotta ezeket
említésre méltónak? A magam részéről ezzel kapcsolatban ambivalens érzéseim vannak, családunk érintett, de még sem tudom elképzelni, hogyan lehet ezt jogilag úgy megoldani, hogy ne okozzon később ellentétet a tényleges és a "virtuális" állampolgárok között.

Úgy érzem olyan ez mint egy paradoxon - helytelen kérdésre adott válasz.

Gabrilo · http://konzervatorium.blog.hu 2011.01.11. 11:33:00

@orulunkvincent:

Lánczi Tamás hosszú évek óta Navracsics kabinetfőnöke. A többiek pedig a Nézőpontnál dolgoztak, most pedig máshol dolgoznak. Nem "mogyit" kaptak, hanem _dolgoznak_ teljesen törvényesen és tisztességesen fizetésért. Mondja csak, hogy is jön ez ahhoz, hogy gyanús tanulmányokért nyúlnak le milliókat? Nem több hónapos megbízási szerződés, hanem konkrét kifizetések, kamu termékekért cserében (de még ha nem kamu, akkor is némi plusz mogyiért).
Az álszentségtől nem lesz valami komoly baja, betegsége?

sashimi 2011.01.11. 12:00:06

"Amikor az emberek és a kzinek először találkoztak, a kzinek örömteli ordítással és heves támadással üdvözölték őket. Úgy hitték, új vadászterületre, új prédára bukkantak. Azonban a földlakók nem csupán visszaverték a támadást, de győztek! Hogyan lehetséges, hogy a Harcos Nép vereséget szenvedett a rafinált, gyáva (noha nem ügyetlen) „növényevőktől”, akik még valamirevaló fegyverekkel sem rendelkeztek? Hosszas, megfeszített gondolkodás eredményeképpen a kzinek rájöttek a válaszra: első alkalommal nem támadtak elég keményen és gyorsan! Végül is, bármilyen fondorlatosak is az emberek, esélyük sincs, ha minden olyan gyorsan történik, hogy a rájuk jellemző találékonyságnak nincs ideje munkába lépni"

Én a fenti idézetet szoktam használni Orbán politikájának a jellemzésére.

politicus · http://mandiner.blog.hu 2011.01.11. 13:13:31

@Gabrilo: bocs, valóban jotunder ír a orulunkvincent néven?

politicus · http://mandiner.blog.hu 2011.01.11. 13:14:36

@orulunkvincent: Én annak örülnék leginkább, ha holnap (de legyen holnapután) az orulunkvincent.blog.hu-n olvasnék egy legalább ilyen terjedelmű és ilyen kritikus elemzést az elmúlt 8 évről.

politicus · http://mandiner.blog.hu 2011.01.11. 13:26:05

@orulunkvincent:
Újfent nem szeretnék kioktató lenni, de a történeti hűség itt is meg kívánja, hogy jelezzem: az AB hatáskörének módosításáról annak kritikájáról 2010. október 26-án emlékezett meg Kálmán&Tóni itt: mandiner.blog.hu/2010/10/26/kotmany

És hogy ezek után ki siet vagy nem siet el mit (pl. tájékozódás, olvasás, értelmezés), azt a kedves olvasóra bíznám. Szigorúan demokratikus alapon. :)

mcs · http://paralelart.wordpress.com/ 2011.01.11. 13:29:27

@politicus: @orulunkvincent:

na, mondjuk az engem is érdekelne. és ideje is volna.

Iustizmord 2011.01.11. 14:10:11

@Gabrilo: többiek pedig a Nézőpontnál dolgoztak, most pedig máshol dolgoznak. Nem "mogyit" kaptak, hanem _dolgoznak_ teljesen törvényesen és tisztességesen fizetésért.

és mit dolgoznak pontosan? amit felcseréltek a nézőpontos munkával? vagy ami eddig társadalmi munka volt most már össztársadalmivá nemesült? vagy csak sportállás? komolyan kérdem mert láttunk már olyat sokat az elmúlt 30 évben

Iustizmord 2011.01.11. 14:12:02

@orulunkvincent: Bayer Zsoltnak is volt egy érdekes időszaka, khmmm.... Picit támogatta pl. a Demokratikus Chartát :

belülről bomlasztotta :o))))))) pont mint a Mancsot

Diocles 2011.01.11. 14:40:25

@politicus:
Ki más? A személyeskedő stílusáról könnyen felismerhető, nincs nick a világon, aki ennyire lemenne kutyába.
Látom sikerült is összetrollkodnia ezt a jobb sorsra érdemes topicot. :(

maroz 2011.01.11. 14:46:27

@politicus: Minek? Hogy legyen mi alá ödaröfikézzék a trollok a sunáznámot? :)

politicus · http://mandiner.blog.hu 2011.01.11. 14:57:47

@maroz: most is "odaröfögted". És rosszabb lett?

egy nik a sok közül 2011.01.11. 15:12:14

MUSZÁJ

itt is HAZUDOZNI?

SEHOL a külföldi online sajtóban nincs nyoma ilyen orbán általi kijelentésnek.

"A cikk a Világgazdaság Online tudósítását vette alapul, ami annyit ír: „Orbán Viktor emellett a külföldi újságírók kérdésére elmondta: büszke arra, hogy Vlagyimir Putyin hoz hasonlították a nemzetközi sajtóban.” "

maroz 2011.01.11. 15:55:46

@politicus: Úgy gondolod, hogy ez kellően motiváló egy kisesszényi poszt megírásához? :) (Nem én kezdtem el arról apropózni, hogy mit is kéne írni a Vincenten, ugye?)

orulunkvincent 2011.01.11. 16:08:16

@politicus: Én ennél bármikor írok kritikusabbat Gyurcsányékról, Kókáékról.

Terjedelmileg viszont nem gondoltad komolyan. Majd pont megőrültem :))

orulunkvincent 2011.01.11. 16:14:51

@politicus: Én teljesen rendben lévőnek találtam amit dobray írt, csak egyszerúen nem hittem a szememnek. Elkezdtétek huzigálni az oroszlán bajuszát :)))

forromadar 2011.01.11. 19:12:30

És hol van a társadalom másik ötvenegy százaléka?
Keresem a nőt, de a konzervatóriumban nem találom.

tarzus 2011.01.11. 22:17:37

Wildmann úrhoz van szerencsénk?

tarzus 2011.01.11. 22:19:24

Wojtyla mindig azt mondta: "Legyetek derűsek!"

Ez a cikk nem az!

trabant 2011.01.12. 00:09:16

@hakos2:
"Az általad kifogásolt keresztény politikának (szósznak nevezed) pedig nincs alternatívája. Orbán azon kevés politikusok közé tartozik, aki saját családi életével is példát mutathat. (Élete és szavai között megvan a ritka összhang)"

A felesége és kegyeltje, Szalai Annamária a ritka nagy összhangról elég sokat tudna mesélni. (Jelenleg nem várható, de ami késik, nem múlik.)

politicus · http://mandiner.blog.hu 2011.01.12. 09:39:28

@maroz: kibújsz az eredeti felvetés megválaszolása alól. Ez is egyfajta válasz.

politicus · http://mandiner.blog.hu 2011.01.12. 09:41:25

@orulunkvincent: Annyi kiegészítést hadd tegyek, hogy ezekre az mszp-kritikus írásaidra az előző kormány regnálása idején lett volna igazán szükség, nem most. De bepótolni semmit sem késő. Azért átnézek néha-néha a blogotokra és kíváncsian várom a fejleményeket.

politicus · http://mandiner.blog.hu 2011.01.12. 09:43:15

@orulunkvincent: Figyelj jobban oda arra, amit írtam, mert pl. most nem arra válaszoltál. Még egyszer: az oroszlán bajszát nem most, hanem kb. 3 hónappal ezelőtt is már harciasan rángattuk. Csak akkor sem voltál elég figyelmes. :)

heima_ 2011.01.12. 11:12:23

@politicus: ez akkor úgy volt, hogy a kormány úgyis kisebbségi, meg szakértői meg lehet tudni a végét etc ezért nem kell velük foglalkozni, ellenben az ellenzéki Fidesszel. máig azon röhögök, h kettes posztot írt a Fidesz (akkor egy ellenzéki párt!!) költségvetési hitelességéből az aktuális büdzsé vitájában.

idén vlahogy elmaradt az MSZP költségvetési felelősségének boncolása. pedig Európa leírta Orbánt, mindenki az MSZPre figyel, aki megszabadít a diktatúrától.

maroz 2011.01.12. 11:46:49

@politicus: Így próbáltam udvariasan jelezni, hogy érzésem szerint a kérdésfelvetésed nem volt valami megfontolt.

Eleve nem értem ezt a baller-jobber dichotómiát, illetve értem, de mégiscsak inkább szeretném nem érteni. Pláne abban az általad sugallt kontextusban (ha félreértettelek volna előre is elnézést) miszerint itt valamiféle paritásnak kéne lennie, ha egy általad "jobbernak" azonosított blog ír egy (ön?)kritikusabbat, akkor a világ rendje és egyensúlya miatt ugyanezt azonnal meg kell tennie egy "baller" blognak is.

Nehéz ebben rációt találni. :)

Persze ettől függetlenül bármikor készséggel elismerem, hogy mindennek én voltam a legfőbb oka, én szültem Gyurcsányt, én neveltem fel, én irányítgattam az útját a hatalomig és én súgtam a fülébe Őszödön, ésatöbbi valamint bármi. Csakis és kizárólag engem terhel minden felelősség az elmúlt nyolc évért, és most, ki nem mondott kérésedre felköpök majd aláállok.

Most, hogy letudtuk ezt a szarságot továbbléphetünk végre? ;)

politicus · http://mandiner.blog.hu 2011.01.12. 11:55:28

@maroz: Ja értelek, két malomban őrölünk, ami nyilván az én hibám, mert félreérthetően fogalmaztam, ill. a gondolataimat nem osztottam meg veled. Elnézést, ezúttal pótolom.

Nyilvánvalóan szó sincs arról, hogy ha mi írunk egy kormánykritikus posztot, akkor másnak írnia kell egy ellenzékkritikusat, ez értelemszerűen baromság. Arra próbáltam meg felhívni a figyelmet, hogy pl. az általatok írt blogban publikáló szerzők (állandó és megbecsült vendégei egyébként a Mandinernek) és persze mások is folyamatosan kormánykritikus írásokat várnak tőlünk. Egy halom született is, de ez mégsem elég.
Az eredeti megjegyzésem fentebb tehát arra vonatkozott, hogy azok, akik ilyeneket várnak el tőlünk, de maguk egyébként soha, a hozzájuk közelebb álló kormányról rossz véleménnyel nem voltak, sőt az előző kormány idején is az ellenzéket ekézték, és akik ezeket a kritikus posztokat rendszerint nem olvassák, vagy ha igen, nem értik meg, nos ezek a kommentelők talán egy kicsit visszavehetnének az elvárásaikból, magukba szállhatnának, mert az mégsem járja, hogy mástól elvárják a kritikát minden irányba, miközben a maguk kritikai attitűdje mindig csak egy irányba mutat. Így érthető, amit írtam?

Iustizmord 2011.01.12. 12:27:32

még mindig epedve várom, @Gabrilo: hogy a volt nézőpontos elvátrsakank milyen nagyszerű érdemi munkát siekrül végeznie kis magyar közigünk részére, amit feltételenül és nélkülözhetetlenül muszáj volt minisztériumi állandó munkával összekötni. vagy csak a slepp szinekúrákkal való szokásos jutalmazásáról van szó, mint az nálunk szokás, fülkeforradalom ide vagy oda.

mondjuk azt sem érem hogy egy "pár hónapos megbízási szerződés" miért drágább mint valakit odavenni teljes fizuval, 4 évre.

ill hogy mi az a hihetetlen elemzőmunka, amire egy minisztérium rendes állománya alkalmatlan és megerősítésre szorul (kíváncsi vagyok hány talpas (nem vezető!) közszolgát rúgtak ki "minőségi csere" jogcímen)

(mondjuk azt eddig se értettem hogyha annyi jogász van a közigben, minek kell kiszervezni ügyvédi irodákhoz a még kávéfőzést és a számgépes passziánszozást is)

maroz 2011.01.12. 12:31:11

@politicus: Írod: "sőt az előző kormány idején is az ellenzéket ekézték".

Talán van egy másmilyen megközelítés is. Csak a jegyzőkönyv végett hadd másoljak ide egy bővítettebb mondatot a Vincent indítóposztjából:

"Horn Gábor — viccbéli agresszív kismalacként — huszadszor fenyegeti meg a kormányt, hogy kibuktatják magukat a parlamentből, egy baranyai orvos agyvérzést diagnosztizál a 14 késszúrással megölt öregasszony holttestén, a frissen felújított Szabadság híd előtt nem férnek el egymás mellett a villamosok, a kormányzati negyed indítása majd visszavonása, bármely szokványos Nyakó-Szíjjártó IQ csata, költségvetési vita a nyírségi színesfémkereskedő és sasadi MGTSZ könyvelője között, vagy egy újabb heti gyurcsánycsomag, vagy Sólyom László, amint megválasztják a vakondok. Mind-mind olyan pillanat, amitől egy normális ember zavartan körülnéz: hol lehet a kamera…?"

Kettő lett, mindegy, a második nem annyira bővített. :)

Abban neked teljesen igazad van, hogy nekünk, polgároknak is tanulnunk kell még ezt a polgári demokrácia nevű társasjátékot, és ugye egy tanulási folyamat alatt törvényszerűen vétünk hibákat. Például azt, hogy túl közel engedjük magunkhoz a Pártot, ami törvényszerűen odavezet, hogy idővel magunkról is csak dichotóm módon tudunk gondolkodni (jobber-baller, és a nüanszai). Nem könnyű ezzel szakítani, és ez a szakítás sem megy egyik pillanatról a másikra, hanem egy folyamat.

2009-ben már egészen jól lehetett látni, hogy itt az elkövetkezendő években az lesz a meghatározó, amit Orbán akar, ezért mindazok, akiket a saját sorsa foglalkoztott jobban a polgár versus hatalom relációban attól nem teljesen ésszerű, hogy inkább Orbánnal foglalkozott, semmint a kivel is? Mit is kellett volna 2009-ben csinálni? Rugdosni a döglött oroszlán foszladozó tetemét? :)

politicus · http://mandiner.blog.hu 2011.01.12. 12:42:45

@maroz: Tudod, az utolsó bekezdésig még el is fogadom, amit írsz, de az utolsó bekezdésed (azon túl, hogy az elmúlt 8 évből 7-et egészen lazán lecsíp) egészen egyszerűen felmentést ad a kormánykritika alól. Ismerem ezt a hozzáállást, amely abból fakad, hogy nagyon nehéz a hozzánk közelebb állókat kritizálni, így aztán minden, hangsúlyozom, minden lehetséges érvet, vagy annak tűnő valamit megragad, amivel aztán alátámasztja az éppen aktuális mondanivalót. Mindegy, hogy mi az érv, ez esetben az, hogy Orbán a potens politikus, aki úgyis kormányozni fog, de olvastam én már azt is, hogy lényegében Orbán az egyetlen tehetség, így az ő mozgását kell figyelni, kritizálni, vagy, hogy ő az egyetlen veszély a demokráciára, így rá kell igazán figyelni, vagy hogy a kormánnyal szemben tulajdonképpen a Fidesz uralkodik az országban (vö.: Gyurcsány kijelentését a fideszes árnyékállamról) és a sor a végtelenségig folytatható.

Tehát csak azt szeretném mondani, megerősítve az általad az utolsó előtti bekezdésben írottakat, hogy bizony nem könnyű szakítani ezzel a barát-ellenség dichotómiával (amelynek során te éppen most könnyedén felmented magad a kormánykritika feladata alól), de meg kell próbálni. Szerintem a Mandiner ezt próbálja.

Gabrilo · http://konzervatorium.blog.hu 2011.01.12. 12:53:32

@Iustizmord:

Magának milyen fogalmai vannak a minisztériumok általános (szürke)állományáról? Fodor Gábor kb. délre járt be, és kettőkor el is ment, Horn Gábor sem dolgozta éppen szarrá magát - és most egy miniszterről meg egy államtitkárról beszélek.
Az említett volt nézőpontosok olyan területen dolgoznak, amit eddig is műveltek. Nyugodtan mondhatom, hogy mindegyikük rendkívül tehetséges, értelmes és dolgos. Ráadásul fiatalok is (sokaknak biztos ez csípi a szemét). Egy átlagos közszolgánál/tisztviselőnél magasabban vannak szellemileg. Ez van. Hát, hogy Navracsics odavette őket - mondja, ha ismer tehetséges, okos és szorgalmas fiatalokat, akkor mi a gond? Majd hülye lett volna, ha nem teszi.

Megbízási szerződéssel pedig sokszor - ebben az esetben biztosabb - olcsóbb valakit odavenni, mint rendes állásba. De a megbízási szerződés egészen más miatt volt, ezt viszont sajna nem kötöm az orrára.

A minisztériumok nagy része pedig kupleráj (volt). A legjobban működő minisztérium, ahol valóban sokat dolgoznak, Navracsicsé. Evvan. És a besározott arcok rengeteget dolgoznak, ezt személyesen tudom.

orulunkvincent 2011.01.12. 12:59:06

@politicus: a vincentre feltett első a politikához valóban kapcsolódó írásom 2009 áprilisa. ez amúgy a harmadik posztom az első egy vicc negyedik henrik és orbán kapcsolatáról, a második matematika.

.........................................................................................................

Kellene valami fontos es mely megmondas, mi? Ami helyreteszi ezt a Bajnai-dolgot, attekinti a helyzetet, es szepen, egyenesen megmondja a tutit, bele az arcotokba, gyerekek. Mert a tuti mondva jo.

Nem fog menni. New Jersey van. Rossz kave, jo narancsle. Itt nem tudjak, ki a Bajnai. A burundi taxisofor megkonzultalta az indiai benzinkutassal, hol a Mall, es ott vagyok. A Mallt azt tudjak, a Bajnait nem, es sajnos jo esely van ra, hogy ez a Hungary dolog is eleg uj lenne a szamukra. Nem, nem mi vagyunk a vilag kozepe. A szele vagyunk, gyerekek, es pontosan annyira erdekli a WSJ-t, a NYT, a WP-t, az NBC-t es a GHTYZX-t a sorsunk, amennyire felnek attol, hogy tul nagy zajt csapna egy nagyobb nozincsuszas es az azt koveto beleallas az altalajba. Megmondasnak kicsit sovany, tudom. De csak ennyire telik. Ilyenkor szokta mondani a tegnapiferi, hogy huzzunk bele. Nem, mostantol a belehuzas fakultativ. Majd meg mondok tutit kesobb. Bye. JT

Iustizmord 2011.01.12. 13:54:07

@Gabrilo: nézze meg már az ember, akkor is a sértett szól belőled amikor mit meked hekuba. érdemben:

1. a minisztériumi dógozók általános felkészültségéről nincs túl jó véleményem, mint általában a magyar közigről.

2. hagyjuk már hornt meg fodort. az AKTUÁLIS balfaszkodásra soha nem érv hogy de mások is balfaszok. a tolvaj sem védekezhet azzal hogy mások is lopnak.

3. ki sározta a cimbijeidet? biztos ügyesek, okosok, sőt ügyesebbek, okosabbak meg szorgalmasabbak mint az a szoci maradány aki ezelőtt ott volt, sőt nemzetközi összehasonlításban is ők a top (bár reméljük nem olyan nyeretlen kétévesek mint.... mint az átlag magyar "értelmiségi" aki ha hozzávágnak egy kommunikáció, bölcsész vagy jogászdiplomát személyesen érez késztetést hogy feltalálja a meleg vizet) de talán itt a baráti elfogultság kissé elveszi a tisztánlátásodat.

ettől függetlenül rövid szakmai életüket átolvasva saját honpaljukon, vannak kétségeim hogy kim miben tudós. a politológusi diploma nálam kb = kommunikáció -büfé szakos töltelékpapírral. pláne úgy hogy nem látom a gyakorlatot, amit megszereztek. humántudományoknál veszélyes a papírízű tudás. legyen mégoly okos is a delikvens. majd te is megtapasztalod.

4. "Az említett volt nézőpontosok olyan területen dolgoznak, amit eddig is műveltek." konkrétan, ha szabad? mert nézőpontja, sőt véleménye mindenkinek van, akárcsak seggeluka, csak a másiké ritkán érdekes. de ha jól értem, a fiúk-lányok pont azt csináljék mint török gábor, dereczeni, ágh attila, stumpf, fricz, meg a többi "elemző"

5. továbbá véletlenül mind navracsics üzlettársa. nem nepotizmus, nem urambátyám, csak a teljesítmény, tudom.

6. továbbá navracsics nagyszerű minisztériumából jönnek azok a jogszabályok, melyektől egy jogász (szigorúan szakmailag) szeretne a sarokba hányni. csak azt nem mondjad h önálló képviselői indítványok, mert akkor meg minek KIM...

háááát, nem győztél meg

mcs · http://paralelart.wordpress.com/ 2011.01.12. 14:04:21

@Iustizmord: most mit morgolódsz, nagyonis dolgoznak navra bácsinál a jogi osztályon:

hirszerzo.hu/belfold/20110111_mediatorveny_uj_valtozat_Fidesz

remélem a joghallgatókat jövő evvel szivatják majd közig vizsgán.

Gabrilo · http://konzervatorium.blog.hu 2011.01.12. 14:17:34

@Iustizmord:

NEm is biztos, hogy meg kell győznöm magát, mert szemmel láthatóan nem kompetens a kérdésben. Ahogyan a politikát sem érti, különben nem jönne ezzel a "tisztán jogászi szemlélet" című izével.

Elhiszem én, hogy magának a bölcsész szitokszó. Én meg magyarul helyesen író jogászt láttam eddig keveset (értelmeset sem túl sűrűn, a legtöbb seggelős szakbarbár, de ahhoz különös szellemi kvalitások nem kellenek). És szerintem sem ér sokat egy politológusi diploma (igaz, a többi itthoni sem).

De nekik bizony van tapasztalatuk. Milován O. (mint az az előhozott anyagból is kiderül) mindig is nemzetpolitikával foglalkozott, elhiheti, hogy lát a pályán. Nemzetpolitika-témában Ablonczy Balázs mondjuk tekintély, szerintem ő is azt mondaná, hogy ebben a korosztályban magasan az egyik legjobb.
Böszörményi Gergővel pedig rengetegen dolgoztak már együtt, őket ki lehet faggatni, mennyire van rendben. Valószínűleg az egyik legtehetségesebb, ha nem A legtehetségesebb abban, amit csinál.
A KIM egy elég "fiatal" minisztérium. Ha dönteni kell a 40 éve íróasztalhoz láncolt, beszűkült bürokraták és a friss, felkészült fiatalok között, valószínűleg utóbbiakat választanám. Innovatívabb, tudja (ezt épp egy liberális vetné el??). Persze, biztosan szükségük van tapasztalatra. És érdemes néha fiatalokat bedobni a mélyvízbe is. Valahol mindent el kell kezdeni, nem? Maga is elkezdett dolgozni valamikor :)))

És nem, a Nézőpont soha nem készített olyan elemzéseket, mint Ágh Attila, könyörgöm. Ha valamit leminősít, legalább tudná, miről is beszél :((

Iustizmord 2011.01.12. 14:57:37

@Gabrilo: nem, szemmel láthatóan semmiben nem vagyok kompetens amiben Gabrilo úgy ítéli. legyen mától ez az origo: Gabrilo állítása. ugorjunk.

egy jogszabályt tisztán jogászi személélettel KELL szemlélni, ezt ún jogdogmatikának hívják. egy jogszabálynak persze van (több) más vetülete: gazdasági, politikai, pénzügyi, demográfiai sőt jogpolitikai, stb, de egy TISZTÁN jogászi mindig van. namost ha a TISZTÁN jogászi szemlélet szernt egy jogszabály nem jó, sőt szar, vagy el van baszva, akkor a többi szemlélettel meg ki lehet törölni.

"magának a bölcsész szitokszó"

dehogy, megvan az értelme a bölcsészkedésnek is. csak az iparból (aka ÉLET) jött szakembereket a magam földhözragadt gyakorlatias módján előbbre rangsorolom hasznossági alapon. nem vitatva hogy micsoda jópofa dolog az antik szerzőkön valóelmélkedés.

"Én meg magyarul helyesen író jogászt láttam eddig keveset (értelmeset sem túl sűrűn, a legtöbb seggelős szakbarbár, de ahhoz különös szellemi kvalitások nem kellenek"

lehet hogy kicsi volt a merítés, vagy sok az általánosítás? vagy az előbbiből az utóbbi? mert akkor teccene érteni hogy a jogászkodás az szemlélet, nem tételes jogszabályismeret. áh, egy bőcsésznek olyan ezt magyarázni mint tiknak az abc-t.

az enumerációra nem tudok reagálni, oscar-átadási ceremónia felkonfja jut az eszembe, vagy inkább egy hollywoodi mozi nyitó képsorai ahol egy sorban elszántan megy a sok űrhajós a kamera felé, eltökélt tekintettel, hátulsról megvilágítva.

"A KIM egy elég "fiatal" minisztérium Ha dönteni kell a 40 éve íróasztalhoz láncolt, beszűkült bürokraták és a friss, felkészült fiatalok között, valószínűleg utóbbiakat választanám. Innovatívabb, tudja (ezt épp egy liberális vetné el??). Persze, biztosan szükségük van tapasztalatra."

a jogászkodás meg egy konzervatív szakma. az államigazgatás is. sajna itt az innováció meg a fiatalos lendület nem elég. konzervativizmus, az jáccik itt.

"És nem, a Nézőpont soha nem készített olyan elemzéseket, mint Ágh Attila, könyörgöm. Ha valamit leminősít, legalább tudná, miről is beszél :(( "

ágh attila neve csak eszembe jutott, nem végzek komparatív (hehehe majdnem azt írtam összehasonlítást) elemzést két politikai elemző között.

Iustizmord 2011.01.12. 15:31:56

@mcs: igen, erre és az ilyenre utaltam amikor azt mondtam h ami joigalkotás címen ma magyaro-n zajlik, attól a jogásszakma szeretne a sarokba hányni.

persze biztos csak a mélyvízbe dobott friss, felkészült fiatalok kezdeti szárnypróbálgatása. vagy lehet h nettó politika, amit mi, egyszerű kommentelők nem értünk, nem is érthetünk??????

Gabrilo · http://konzervatorium.blog.hu 2011.01.12. 15:31:58

@Iustizmord:

Na, igazolt ösmét azzal, amit írt :))) A politika a különböző szempontok közti mérlegelésről és döntésről szól. Semmiféle "tiszta szemlélet" nincs benne, nem is lehet. Tudja, ez amolyan "bőcsészes" metafűzikai légben szálló feltételezés. A valóságban ilyen nincs, majd nézze meg eccer, ha már ennyit beszél róla :)))))

Jogászból elég sokat ismerek. És a legnagyobb része valóban seggelős szakbarbár. Ha valami felmerül, fújja a jogszabályt rá, meg az eljárásmódot, de egy önálló gondolata nem volt sohasem. Sajnálatos módon könnyen lehet, hogy nem is lesz a későbbiekben sem.
De ha már "előítéletesség" meg "általánosítás" (ezeket maguk annyira szeretik!): nem lehet, hogy kissé általánosít a bölcsészekkel kapcsolatban? Tudja-e, hogy az amerikai egyetemeken (amelyek még mindig a legjobban a világon) a fent említett "fölösleges klasszikusokat" hogy verik bele a kinevelendő elit fejébe? Súlyosan. De ez a két dolog biztos nincs összefüggésben egymással, ugye :)))

A magyar közigazgatásra maga mondta föntebb, hogy szar. Tehát rászorul némi javításra. Most meg aszondja, ez konzervatív dolog (nyilván struktúra-konzervatívra gondol, de az valójában nem konzervatív, ám ha ebből is kioktat, akkor árkot röhögök maga köré). Ha javítani akar valaki, változtatni kell a meglévőn, nemde?

Ha a politikai elemzések és elemzők közti különbségről fingja sincs, akkor viszont ezzel kapcsolatban inkább ne nyissa szólásra a száját, esetleg :))

Iustizmord 2011.01.12. 15:45:02

@Gabrilo: nem politikáról, jogról írtam mint tudományról. ne tessék már félrebeszélni.

asztán Kelsenről hallottál-e?

Jogászból elég sokat ismerek. És a legnagyobb része valóban seggelős szakbarbár. Ha valami felmerül, fújja a jogszabályt rá, meg az eljárásmódot, de egy önálló gondolata nem volt sohasem

és peres jogászt? büntetőjogászt? olyat láttál-e már közelről dolgozni, tárgyalóban?

amúgy ismerek pár bölcsészt . És a legnagyobb része valóban kétbalkezes seggelős arcoskodó okostojás. Ha valami felmerül, fújja a kitűnő szerzők SŐT: AUKTORITTÁSOK nevét, mint önigazolást, meg néhány idézetet de egy önálló gondolata nem volt sohasem.

"Most meg aszondja, ez konzervatív dolog (nyilván struktúra-konzervatívra gondol, de az valójában nem konzervatív"

nem nem ezt mondtam , pláne nem gondoltam, olvass vissza és próbálj értelmesen értelmezni.

továbbá változtatás =/= javítás, ez teccik tudni nem ily mechanikus.

"Ha a politikai elemzések és elemzők közti különbségről fingja sincs"

nincs valóban. mind ingyenélő spekulatív varázsgömbbebámuló kenyérpusztító, aki a sötét szobában keresi nemlétező macskáját.

de áruld már el kérlek, de reszelés közben is magázod a csajt, vagy akkor kevésbé vagy modorosch?

Gabrilo · http://konzervatorium.blog.hu 2011.01.12. 15:52:05

@Iustizmord:

Kelsen? És ő volna a "jog mint konzervatív tudomány" gondolatának meglapozója? :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Muhahahahaha.

"a jogászkodás meg egy konzervatív szakma. az államigazgatás is. sajna itt az innováció meg a fiatalos lendület nem elég. konzervativizmus, az jáccik itt. "

Olvasom, értem. Milyen értelemben konzervatív? Politikailag? Kulturálisan? Strukturálisan? És ez pontosan mit is jelent?

"továbbá változtatás =/= javítás, ez teccik tudni nem ily mechanikus."

Igen, pont hogy nem mechanikus. De ha valami szar, akkor azon javítani kell, és a javítás per definitionem változtatást jelent, hiszen ha úgy hagyjuk, szar marad. De ennyire ne menjünk már le oviba.

Jogászt nem keveset ismerek, mint már mondottam, mert a családban is van. Ennyit erről :))

Iustizmord 2011.01.12. 15:59:37

@Gabrilo: Kelsen? És ő volna a "jog mint konzervatív tudomány" gondolatának meglapozója? :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Muhahahahaha.

nem, én a másik művére gondoltam.

z államigazgatás is.. Milyen értelemben konzervatív? Politikailag? Kulturálisan? Strukturálisan?

döntéselőkészítés-döntéshozatal-végrehajtás. avantgard módon (szvsz) (friss, fiatalos, mélyvizes módon) nem megy. erre gondoltam, a magam pongyola módján.

Gabrilo · http://konzervatorium.blog.hu 2011.01.12. 16:03:15

@Iustizmord:

Hát igen, Kelsen valóban csőkonzerv volt. Szerintem ugorjunk inkább :))

"döntéselőkészítés-döntéshozatal-végrehajtás." Ó, a jogász-bölcsesség. Ezek formai kritériumok. Mi van, ha _konkrétan_ a döntéselőkészítés-döntéshozatal-végrehajtás lassú, túl bürokratikus, nem hatékony? Na akkor változtatnak rajta, jobb esetben. És akkor is "döntéselőkészítés-döntéshozatal-végrehajtás" lesz a címkén, mégis teljesen máshogy fog kinézni.

Megbeszéltük.

Iustizmord 2011.01.12. 16:06:17

@Gabrilo: Jogászt nem keveset ismerek, mint már mondottam, mert a családban is van.

csak nem a Zegerszegi Ügyv. kamarában?

Iustizmord 2011.01.12. 16:13:07

@Gabrilo: de testvérem az úrban, HOL írtam én h Kelsen kozervatív volt????? azt mondam (sarkítva) hogy:

1. a jog konzervatív tudomény

és ettől függetéenül állítottam h

2. a jogszabályoknak van egy tisztán jogi, jogdogmatikai vetülete, EKRÖBEN hoztam Kelsent minta "tiszta jogtan" c munkát. (bár nemlévén jogfilozófus, hazudnék ha azt mondanám hogy betéve fújom)

csak te vmi érthetetlen okból összekombináltad.

Iustizmord 2011.01.12. 16:14:49

na jó elég a lazításból jönnek hozzám dógodzani kő, üdv

Gabrilo · http://konzervatorium.blog.hu 2011.01.12. 16:15:02

@Iustizmord:

Most akkó konzervatív, vagy Kelsennek van igaza? A "tiszta vetület" nagyjából megegyezik azzal, hogy Kant csücsül a szobájában, és írja valamelyik nagy művét.
Szóval a pozitivista Kelsen, vagy konzerv tudomány?
Hehehe.

Iustizmord 2011.01.12. 16:19:49

@Gabrilo: szvsz az egyik nem zárja ki a másikat.

mcs · http://paralelart.wordpress.com/ 2011.01.12. 16:20:38

@Iustizmord:

az előkészítés-döntés-végrehajtás (netán utána értékelés), mint tudjuk bolsevista trükk, nemzeti kormányban, vagy önkormányzatban nincs helye.

ne legyél már gyerekes.

@Gabrilo:

olyan bájos, amikor összekevered a politikai döntést (ami politika) meg a döntés nyomán születő törvény megalkotását (ami meg egy szakmai aktus)
aztán következik a lesajnálás, afféle eposzi kellékként.

---

"De ha valami szar, akkor azon javítani kell, és a javítás per definitionem változtatást jelent, hiszen ha úgy hagyjuk, szar marad."

érzésem szerint, ha valami szar, akkor elsőként meg kéne tudni, hogy mi is a hiba, mielőtt nekiállunk ész nélkül fabrikálni.
mitől szar valami:
1. nem értük, hogy hogy kell használni, ezért szarul működik
2. nem arra használjuk, amire való, ezért szarul működik
3. nem biztosítjuk a működési feltételeit, ezért szarul működik
4. tényleg szar elemekből áll össze, ezért szarul működik

ebből az első három esetben ugye javításra nem szorul, a változás más területeket kellene, hogy érintsen.

volt hibakeresés?
volt rendszerelemzés?
volt döntés-előkészítés?

az minek, ugye. változtatás az volt, mert a változtatás az menő dolog. mióta lettél te obamista?

mellékesen szólva kb. 1 hónapja még nem volt szmsz (sem) pl. a gazdasági minisztériumban.

határidős nemzetstratégiai projektek bemutatása már ki volt tűzve, de még ki sem volt írva a főosztályvezető pályázata. vicc. rossz vicc.

Gabrilo · http://konzervatorium.blog.hu 2011.01.12. 16:28:48

@Iustizmord:

Sajna ezt rosszul tudja :(( Most valami vagy konzerv, vagy pozitivista. Sajna a kettő együtt nem megyön.

@mcs:

Nézze, ez nem olyan bonyolult kvantumfizikai feladvány. Valami rosszul működik, huzamosabban - változtatni kell. Most hogy elemeiben, egészében, vagy másban, az mellékes.

Miért lenne obamista valaki, ha azt mondja, itt-ott kell változtatás? Mivel az állapotunk tökéletlen, és mindig van javítanivaló, eleve kell változtatás.

"rendszerelemzés" ----> szépen kérem, ne káromkodjon.

mcs · http://paralelart.wordpress.com/ 2011.01.12. 16:42:12

@Gabrilo: az direkt nekem szóló fricska, hogy csak a lényegre nem reagálsz?

ha valami rosszul működik, akkor meg kell keresni a hibát a javítás előtt. ezt nem előzheti meg logikailag a javítás.

nem szeretnék orvosos, vagy autószerelős párhuzamokba bonyolódni, ha valamitől a már kauzális lánc sem része a konzerv kánonnak, akkor szólj és gyorsan abbahagyom.

maroz 2011.01.12. 17:16:45

@politicus:

"azon túl, hogy az elmúlt 8 évből 7-et egészen lazán lecsíp"

A beszélgetés arról folyt, hogy a Vincent blogon volt-e kormánykritikus írás, a blog az elmúlt 8 évből 7-et lazán nem létezett, akkor meg? :)

Nem tudom, érzed-e, hogy mennyire ciki lenne most egyáltalán arról szólni, hogy a most a Vicentre írogatók mikor és milyen értékek, érdekek mentén kit és hogyan kritizáltak, sőt, részemről még egy olyan is van, hogy dafke se kezdem el mintegy magyarázgatni a bizonyítványt, mert a lényeget csak az nem látja, aki nem akarja.

A lényeg ugyanis az, hogy a szoc(lib)et nem te, ti, oldal, jobber, mittomén (látod, még a fogalmhasználattal is mekkora bajban vagyok), buktattátok meg, hanem én. Azzal, hogy másfélmiliomod magammal nem szavaztam rá. Ez a lényeges, mert ez dokumentált és húsbavágó, míg az, hogy melyik, kéttucat ember által olvasott fórumon ki mit kritizált vagy mulasztott el kritizálni már nem annyira.

Az elmúlt időszakról pedig minden további nélkül lehet beszélgetni, de nem úgy, hogy majd blogon valaki megmondja a tutifrankót az egész nyolcéves időszakról. Majd születnek kibaszott jó könyvek az elmúlt nyolc évről, ahogyan azt Gyurcsány megígérte. :)

Inkább afféle privát tanulságokat lehet az elmúlt évekből leszűrni, számomra például az egyik éppen pont az, amit már említettem, tehát hogy a hatalmat (vagy a hatalom jelenlegi/potenciális jövőbeni birtokosát, a Pártot) nem szabad túl közel engednünk magunkhoz, a másik pedig, hogy a cél és a célhoz vezető eszközök tekintetében érdemes kicsit körültekintőbbnek lenni, mert az eszköz könyörtelenül visszahat a célra, így ha pillanatnyilag elfogadok nem túl korrekt eszközöket akkor számolnom kell azzal, hogy erre könnyen rámehetnek a céljaim is.
De ismétlem, ezek privát, leginkább saját használatra szóló tanulságok.

Gabrilo · http://konzervatorium.blog.hu 2011.01.12. 17:29:21

@mcs:

És nyilván a változtatás előtt senki nem nézte meg, hibás-e a cucc. Csak épp végeláthatatlan útvesztők voltak mindenütt. De az biztosan nem utal hibára.
Pföjj, édes Istenem :(((

politicus · http://mandiner.blog.hu 2011.01.12. 17:34:49

@maroz:

"A beszélgetés arról folyt, hogy a Vincent blogon volt-e kormánykritikus írás, a blog az elmúlt 8 évből 7-et lazán nem létezett, akkor meg? :)"

Ugye azt te is érzed, hogy attól mert egy blog nem létezett korábban, az nem túl erős érv arra, hogy egyébként a szerzői a korábbi évekről miért is nem készítettek egy olyan átfogó munkát arról az időszakról mint, amilyen ez itt a Konzervatóriumon, amely szintén nem létezett az általa elemzett 8 évből kb. 6-ban.

A végén csak megerősíteni szeretném, hogy nem azzal van a gond, ha egy blog, egy fórum ilyen-olyan politikai előítéletektől "terhes", ez tök rendben van, a Mandiner is ilyen, a gondom azzal volt/van, hogy azok - de most kezdjem el megint? - egy kicsit legyenek méltányosabbak pl. a Mandinerrel szemben (amelyik megkapja a magáét a kemény jobberektől is), akiknek a nyila elsősorban egy jól körülhatárolható irányba száll.

maroz 2011.01.12. 17:57:05

@politicus: Oké, legyenek, és igen, ezt már tényleg túlragozzuk. :)

orulunkvincent 2011.01.12. 18:07:38

@politicus: En ma eppen nem vagyok megerto kedvemben a Mandinerrel szemben. En regen olvastam ilyen aljas szarsagot mint ma reggel. Ez azonban leginkabb a szerzot minositi. Engem a dolog szemelyesen nem erint, de totalisan felhaborito, etikatlan, konkret intezmeny konkret etikai kodexevel brutalisan ellentetes.

En Grift-et es kicsi baratait nem turnem meg a blogomon. Ennyi. Az, hogy ti hagyjatok, hogy ilyen hangnemben mocskoljanak benneteket egyszeru mazochizmus.

Iustizmord 2011.01.12. 18:11:27

@Gabrilo: na még1x, biztos félreérthető voltam. mondjuk ha félre is akarnak érteni, megnő a téves interpretáció esélye

SZERINTEM a jogtudomány EGÉSZÉBEN , is ide értünk mindent ami a joggal kapcsolatos az egy konzervatív tudomány. annyiban legalábbis hogy naponta nem változtatnak jogdogmatikai szabályokon, nem találnak ki új jogi instrumentumokat, az egész szabályozást nem újraírják hanem finomítják, értelmezik, szal nem fehér lapról indítanak.

ettől FÜGGETLENÜL volt ez a kelsen nevű arc, aki igyekezett a jogról mint normáról lefejteni minden külső cafrangot, ha jól értem tkp logikai alapon építve fel a cuccot. ERRE írtam én, kifejezetten a jogszabályakotás mint jogi aktus körében hogy létezik a jogszabályoknak egy tisztán jogásszakmai minimum tartalmi követelménye, hogy a jogrendet, a jogszabályok egészét mint rendszert szemlélve, ne legen ellentmondás, elvarratlan szál, szabályozatlan rész, tehát a jogszabály a rendszer integráns része legyen, és önmagában is értelmezhető legyen. dogmatikailag rendben legyen, stb. magyarul valamiféle technikai minimumot kértem számon.

ezt a kettőt meg összemostad.

(kelsenről nem akarok vitatkozni, a jogfilozófiai műveltségem nem mélyenszántó)

amúgy emlékeim szerint kelsen éppen kanti alapokon próbálta a jogot mint tudományt leírni mint a "normák tudományát", vö "trmészettudomány".

továbbá ízéelgetem h konzerv VAGY pozitivista. most arra teccik gondolni méltóztatni hogy a pozitivistának nem kell mint végső megalapozó isten, a konzervnek meg igen? úgy értsem tehát aki természetjogi szemléletű az meg szükségképpen hívő és konzerv? aki meg jogpozitivista a szükségképpen nem lehet konzerv? definiáljuk már akkor zártfajú felsorolással hogy mik a konzervség nélkülözhetetlenül szükséges és mik a kizáró feltételei?

megjegyzem, az elhatárolás azért nem tarthat, mert a gyakorlatban minde gyakorló jogásznak a jogpozitivizmust el kell ismernie, csak elborultagyú LB és Ab határozatokban nyer teret (többnyire) valamiféle természetjogias megközelítés.

de nem értem, nem értem, biztos én vagyok a buta.

megyek is vissza utcasöpörni.

Iustizmord 2011.01.12. 18:19:30

@mcs: most tényleg ennyire érthetetlen amit írok vagy Gabrilo akarja direkte félreérteni??????????

Iustizmord 2011.01.12. 18:21:21

oké értem ott basztal el h kelsent belekevertem és ezzel belementem ebbe a konzerv vs pozitivista c. hüjjjeségbe.

politicus · http://mandiner.blog.hu 2011.01.12. 18:22:44

@orulunkvincent:

néhány megjegyzés:
- te ugyanolyan gyűlölködő stílusban írsz azokról/azoknak, akikkel nem értesz egyet, mint azok, akiket éppen kritizálsz (a legjobb példa erre a Bayer poszt, ahol azért kritizálod Bayert teljes joggal, mert implicite gyilkosságra szólít fel, miközben te ugyanolyan aljas módon valami nagyon hasonlót/ugyanazt sugalmazod)
- ha szerkesztő lennék a Mandineren, mint ahogy nem vagyok, bizonyos embereket nem tűrnék meg, akik között pl. Te bizonyosan ott lennél.
- az ugyanis, amit ma elkövettél ott (mindegy, hogy miért, ezt semmi sem menti), az minden józan számítás szerint az egyik legaljasabb cselekedet, amit egy blogíróval szemben el lehet követni. Ha igaz, amit írtál, ha nem.

De mindez csak arra jó, hogy szépen eltereljük a témát az eredeti kérdésfelvetéstől (a vincent miért nem volt kormánykritikus az előző kormánnyal). Amit felfogtam. Meg azt is, hogy e hónapban már nem írsz. Talán a következőben sem, esetleg már soha. Egy biztos: önkritikát pl. tőled valószínűleg sosem fogunk olvasni. Megértettem, megjegyeztem.

mcs · http://paralelart.wordpress.com/ 2011.01.12. 18:26:08

@Iustizmord: nem tudom. úgy tűnik, mintha azt sem értené, amit én írok, még töprengek rajta, hogy direkt játszik ostobát, vagy ez valami újnenyis pökhendiség része, amit még mi nem szoktunk meg.

bár a téma eszelősen túl lett ragozva, szóval az se lenne baj tényleg nem értené, és annyiban is maradnánk. bár ennek kicsi az esélye.

(btw, figyelmeztetlek, hogy elhasználtad a negyedéves mondatzáró írásjel kvótádat!)

Iustizmord 2011.01.12. 18:46:05

@mcs: a nenyihez mi köze a pökhendiségnek?

Iustizmord 2011.01.12. 19:10:22

@mcs: hehe. látom maga inkompetens. olvas Schöcköt? ha nem, akkor maga azt úgyse értheti, megsúgom. na próbálkozik még megérteni vagy magának az már sok?

orulunkvincent 2011.01.12. 20:05:21

@politicus: az a poszt egy igazi köztörvényes mocsok volt. szerintem lesz következménye. nem hiszem, hogy a továbbiakban olvasni fogom a mandínert, nyugi. az erkölcsi érzék teljes hiánya undorral tölt el.

politicus · http://mandiner.blog.hu 2011.01.12. 20:12:25

@orulunkvincent: az, hogy elkerülöd a Mandinert, azt kifejezetten és nagyon jól teszed.
"erkölcsi érzék teljes hiánya undorral tölt el."
Ezt a te esetedben tökéletesen megértem.

Bert 2011.01.12. 20:12:45

Korrekt konzervatív elemzés.
Sajnos tényleg ez a helyzet.

Iustizmord 2011.01.12. 21:22:20

@orulunkvincent: furdal az oldalam, melyik? amiben a filozófusokat fikázza?

Iustizmord 2011.01.12. 21:23:30

@orulunkvincent: viszont dobray cikke nagyon korrekt volt !!!!!!!

@Bert: áh ezewn már túl vagyunk, lapozz...

orulunkvincent 2011.01.12. 23:41:18

@Iustizmord: konkrétan a saját kollégáit mocskolja. teljesen tudatosan hazudozva mindenfélét. az egyetemen is kampf van, pozíciókért harcolnak, a kisfiúk kis feladatokat kapnak, a nagyfiúk nagyobbat. kálmánka nagyon kicsi fiú.

Iustizmord 2011.01.12. 23:45:09

nem ide tartozik sőt off, de érdemes:

„A technikai obstrukciónak voltak mesterei és tudósai, akik valósággal remekeltek a Ház munkaképességének megbénításában. A legmegszokottabb fogásuk az volt, hogy az ülések elején négy-öt módosítást indítványoztak a jegyzőkönyv szövegéhez – olykor csak hasonló jelentőségű szavak kicserélését, mint például indítvány helyett javaslat – mindegyik módosításra húsz képviselő aláírásával név szerinti szavazást kértek. Mivel minden név szerinti szavazás eltart egy óráig, a házszabályok szerint pedig az ülés négy órában van megszabva, tehát négy-öt név szerinti szavazással agyon lehetett ütni egy-egy ülést. Mégpedig a házszabályok tiszteletben tartása mellett, teljesen törvényes módon"

a megfejtők között egy "magyar parlamentarizmus a kommenizmus előtt c antológiát sorsounk ki.

Alf (törölt) 2011.01.13. 15:31:23

és akkor ezzel szemben ajánlom törökgábor mai posztját.

HaKohen 2011.01.13. 18:13:04

@Iustizmord:

Iskolai emlékeim alapján az 1900-as évekre gyanakszom (+- egy évtized pontossággal). Na, küldöd az antológiát?

Ha nem létezik olyan, akkor megelégszem egy Mikszáth-kötettel is.

HaKohen 2011.01.13. 18:14:32

@Alf: És mikor, és mivel szemben?

Különben tudod, mit ajánljál? Olvassa a halál.

Iustizmord 2011.01.13. 20:07:52

@HaKohen: bezony, a tisza istván vagy a bánffy kormány alatt kelt az idézet :o))))

Iustizmord 2011.01.13. 20:09:41

@Iustizmord: @HaKohen: daliűás idők, amikor még nem cserpalkovics meg rogán, szíjjártó, lázárjános-szerű niemandok tolongtak az akkor még T. Házban...

OLVASÓK SZÁMA

AKTUÁLIS TÉMÁINK

MANDINER

Nincs megjeleníthető elem

JOBBKLIKK

Nincs megjeleníthető elem

CREATIVE COMMONS

Creative Commons Licenc
süti beállítások módosítása