Miről szólt a népszavazás?

homopoliticus I 2008.03.31. 06:30

A március 9-i népszavazáson tapasztalt szokatlanul magas részvételi arány és az ellenzék által aratott győzelem nagysága sem tudja elcsitítani a népszavazás valódi értelméről szóló vitákat. Egyrészt adja magát a szimpla magyarázat, mely szerint az igennel szavazó mintegy 3 milliónyi állampolgár egész egyszerűen nem akar vizitdíjat, kórházi napidíjat és tandíjat fizetni. Legalább ennyire népszerű az a verzió - különösen a jobboldalon -, hogy aki igennel szavazott, az egyben a kormány, személyesen pedig a miniszterelnök ellen szavazott.

Mind a két magyarázatban van igazság: az elkötelezett jobboldali tábor boldogan demonstrálta, hogy mennyire utálja a jelenlegi hatalmat és az ő reformpolitikáját, de a baloldali szavazók közül is kevesen mondták azt, hogy de, én igenis szeretnék fizetni. A sajnálatosan feledésbe merült kisgazda szóhasználat szerint nincs ezekben a magyarázatokban semmilyen új nóvum.

Nem úgy, mint Lánczi András egy nemrég megjelent írásában (Korunk kérdése a népszavazás után. Heti Válasz 2008. március 13.):


"Több értelme is van a Fidesz népszavazási kezdeményezésének, mint eddig sokan vélték. A közvetlen demokrácia az elmaradt forradalom pótlása: mivel a rendszerváltás a posztkommunisták fölényét hozta, nem maradt más, mint az elitdemokrácia felváltása a demokrácia közvetlenné tételével, a régi rend híveinek leleplezésével, miszerint nem akarnak mást, mint a privatizáció hosszú távú előnyeinek politikai bebiztosítását."

Lánczi azt is mondja, hogy noha a jobboldal jogosan tekinti illegitimnek a hazugság útján hatalomra került baloldalt, leváltására korlátozottak az eszközei, hiszen a magyar alkotmányos rendszer a stabilitásra törekszik. A megoldás a demokrácia fogalmának átértelmezése, kitágítása, vagyis a közvetlen demokrácia alkalmazásának kiterjesztése. Ezzel két legyet ütünk egy csapásra: egyrészt lehetőség nyílik a kormánytöbbség sakkban tartására még a 2010-es választási kampány beköszönte előtt (=az ellenség fárasztása). Másrészt megoldható lenne a rendszerváltozás rendszerének, a modern magyar parlamentáris demokráciának a régóta tapasztalható legitimitáshiánya. Ha már nem tetszettünk forradalmat csinálni, vagyis nem vontunk éles cezúrát a diktatúra és a demokrácia között - lehetővé téve ezzel, hogy a régi rend örökösei visszatérjenek a hatalomba -, akkor majd a nép ezt utólag megteszi. Azzal, hogy a polgárok közvetlen módon kinyilvánítják a véleményüket fontos kérdésekben, lehetőségük nyílik arra, hogy ténylegesen azonosuljanak a rendszerrel - hiszen a döntéseket ők maguk hozzák. Ily módon - ha késve is, de - megteremtődik a régóta hiányolt legitimáció.

Hiszen

"a magyar demokráciának van alkotmányos váza, érrendszere, de nincsenek a vázat mozgató ízületei, nincs az erekben zubogó, éltető energiát adó vér."

Vagyis a nép a közvetlen demokrácia eszközeinek szélesebb körű alkalmazásával lényegében legitimációs vérátömlesztésben részesítené a demokratikus berendezkedést.

Ebből a gondolatmenetből is látszik, hogy Lánczi András már jó ideje azon dolgozik, hogy ő legyen a magyar jobboldal meghatározó konzervatív ideológusa. Egyrészt tipikusan konzervatív motívumokkal dolgozik: az állami berendezkedést emberi testhezhasonlítja, amelynek élnie kell, ugyanakkor nem áll meg a puszta elemzésnél, hanem a konkrét politikai cselekvésre is javaslatot tesz. Ennek érdekében még olyan pikáns dolgokat is elkövet, mint a Konzervatív Kiáltvány. No nem azért pikáns ez a kiáltvány, mert esetleg puci nők szerepelnének benne, hanem a puszta létéből kifolyólag: egy konzervatív valószínűleg kevés dologtól irtózik jobban, mint hogy kiáltványt írjon. Persze, a magyar konzervatív eleve paradox helyzetben van, hiszen az az eszmeiség, amit szíve szerint konzerválna, megszakadt 1945-ben, és több szempontból vállalhatalan. Ami meg elérhető közelségben van, az - fogalmazzunk így - nehezen vállalható, hiszen úgy hívják, hogy Kádár-kor. Nem csoda, hogy a magyar konzervatív egy kissé ideges fajta, és hajlamos a merész következtetésekre.

Mint Lánczi is, aki szerint az elmaradt forradalom pótolható. A meg nem teremtett legitimást utólag meg lehet teremteni. Ha nem húztunk cezúrát '89-ben, hát majd húzunk utólag, népszavazások útján. Ha már voltunk olyan úriemberek - és hülyék -, hogy nem rúgtuk ki a közéletből a kommunistákat már az elején, akkor majd utólag megteszi a nép. Aki felváltja ez elitdemokráciát közvetlen demokráciával (vagy plebejusdemokráciával). A követendő példa Svájc, ahol kőkemény költségvetési és szakpolitikai kérdésekről tartanak nap mint nap népszavazást.

Ez ám csak az igazán pikáns gondolat egy konzervatívtól! Hiszen ez nem más, mint vegytiszta társadalmi mérnökösködés. Az alapozásnál a betonból kispóroltunk ennyi és ennyi cementet, tehát amikor a födémet csináljuk, abba ennyivel többet kell belőle rakni. Mintha az alapozásnál elrontott dolgokat bármikor is mechanikusan pótolni lehetne. A népszavazás mint utólagos eszköz ugyanis egyáltalán nem alkalmas az "elsikkasztott rendszerváltás" pótlására, több okból sem.

Egyrészt aki azt várja a népakarattól, hogy az majd népszavazások formájában időről-időre elkergeti a posztkommunistákat, az nagyot fog csalódni. Népszavazással nem lehet egy elitet vagy annak egy részét - annak minden társadalmi-gazdasági-politikai beágyazottságát, kapcsolatrendszerét stb. is figyelembe véve - kiebrudalni a hatalomból, ez ennél összetettebb feladat. De egyáltalán: miért akarná a nép a posztkommunistákat elkergetni? Vagy bárki komolyan azt hiszi, hogy az a több mint 3 millió ember, aki igennel szavazott március 9-én, egyben elkötelezett antikommunista? Az a 3 millió ember egyszerűen nem akart fizetni bizonyos közszolgáltatásokért. Ezeknek csak egy része tekinthető ténylegesen jobboldali szavazónak, de ha megkérdeznénk őket, hogy mit gondolnak a Kádár-rendszerről, a szép emlékek valószínűleg náluk is többségben lennének.

Másrészt a folyamatos népszavazásokra, a közvetlen demokráciára való áttérés - Lánczi nem fogalmaz egyértelműen, de valami ilyesmire céloz - nemhogy a jelenlegi parlamentáris rendszer elfogadottságának növelését, hanem épp ellenkezőleg, a felszámolását jelentené. Hiszen ez a demokrácia - tetszik, nem tetszik - elitdemokrácia: választunk egy elitet, ami helyettünk dönt a fontos kérdésekben. Belefér ebbe időnként egy népszavazás egyes szimbolikus, nagy jelentőségű kérdésekben (pl. EU-csatlakozás) -, de ez szükségképpen kiegészítő jellegű.

A Lánczi által példaként felhozott Svájc teljesen más eset: ott valóban gyakoriak a népszavazások, és a költségvetést érintő kérdésekben is kiírhatóak, de Svájcnak a kormányzati rendszere is teljesen más, nemcsak a népszavazás szempontjából kuriózum. Svájcban például a parlament nem válthatja le a kormányt, noha ő választja meg a tagjait. A kormány mindig nemzeti egységkormány, minden parlamenti párt részt vesz benne. A kormány elnöke nem igazi kormányfő, nincsenek többletjogai, viszont nincs az országnak államfője sem. Vannak kantonok, ahol a mai napig népgyűlések töltik be a helyi parlament szerepét. És így tovább (a hagyományok szerepét meg sem említettem). Tehát nem lehet csak egy ponton hozzányúlni az államszervezethez, hozzá kell igazítani a többi állami szerv szabályozását is.

Ha a népszavazást mint eszközt nem a rendeltetésének megfelelően használjuk, megbéníthatja a kormányzást. Persze mondhatjuk, hogy pont ez a cél, minél több hatalmat a szovjeteknek, és minél kevesebbet a népnyúzó Gyurcsány-kormánynak. Azonban Lánczi igazán szem előtt tarthatná egy majdani jobboldali kormány túlélési esélyeit, hiszen a "népnyúzó" jelzőt az is könnyen megkaphatja, és maga is sakkban tartható a népszavazási fenyegetéssel. Persze ha Lánczi célja egy újabb rendszerváltás eszmei megalapozása, akkor egészen más a helyzet. Hiszen ha a kormányzás már nem közvetett módon, a kormányzati többség által, hanem közvetlenül, népszavazások útján fog történni, akkor mindaz, amit 1990 óta megtanultunk a demokráciáról, érvényét veszíti. Írhatunk új játékszabályokat.

De mik lesznek ezek a szabályok? Hogyan zajlik majd a kormányzás, a döntéshozatal, ki fogja a köz ügyeit intézni és milyen módon?

Szerintem ezt sem Lánczi, sem a jobboldal nem tudja. Nem véletlen, hogy ő maga sem ír erről egy sort sem, hanem cikke végén azt mondja, hogy

" (...) a Fidesz erkölcsi tőkét szerzett a népszavazással, ezt kell a kormányzóképesség hitelességévé alakítania. (...) Előbb-utóbb be kell mutatnia árnyékkormányát és annak programját. Egyre szorosabbra kell fűznie kapcsolatát a civilszervezetekkel, mert csak így tudja felőrölni a koalíció társadalmi támogatottságát, s kérlelhetetlenül harcolnia kell a korrupció és a nepotizmus ellen, az önkormányzatokon keresztül pedig minimalizálnia kell a társadalmat ért károkat. Világossá kell tennie, hogy eljövendő kormányzásának mi a társadalmi bázisa, hogy polgári-konzervatív politikája nem akar senkit megsérteni, s hogy a nemzeti egység eszméje és az emberek biztonságát nem fenyegető politika vezérli."

Aha. Nem őrült beszéd, és nincs is benne rendszer. Nem is jelent semmit. ("Civilszervezetek" - ez valami maláj törzs?)

A lényeg, hogy a parlamentáris demokráciát meg kell haladni, hogy milyen irányba, az másodlagos. Bebizonyosodott - szól az érvelés -, hogy a posztkommunisták parlamentáris keretek között nem verhetőek meg, tehát a megoldás: ki kell lépni ezekből a keretekből. Hiszen ha erre a célra nem alkalmas, akkor maga a rendszer létjogosultsága kérdőjeleződik meg.

Lánczi ezzel az érveléssel tökéletes ideológiai támaszát adja a létező magyar jobboldal nárcizmusának és szellemi lustaságának. Senkinek sem jut eszébe a jelek szerint ezen az oldalon, hogy elképzelhető: nem a rendszerben van a hiba, hanem bennük. Hogy esetleg nem azért nem sikerült kétszer egymás után megverni a parlamenti választásokon a baloldalt, mert a rendszer rossz, hanem azért, mert ők nem képesek megérteni a működését. Hogy rosszul politizáltak. Nem okos szövetségeket kötöttek, hanem csatlósokkal vették magukat körül. Nem értékteremtéssel próbáltak meg javítani a magyar média színvonalán, hanem alacsony színvonalú pártsajtóval. Nem okos piacpárti politikát hirdettek (ott engedve teret az államnak, ahol az tényleg szükséges), hanem a kádári etatizmushoz nyúltak vissza. És így tovább.

Mint a durcás kisgyerek, aki nem tudja rendesen összerakni a legóvárat, ezért lezúzza. Pedig a legóvár alapvetően szép, csak türelem kell hozzá. Igazi felnőttjáték, csakúgy, mint a képviseleti demokrácia.

A bejegyzés trackback címe:

https://konzervatorium.blog.hu/api/trackback/id/tr57403504

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

letterforce · http://letterforce.blog.hirszerzo.hu 2008.03.31. 08:21:13

Nagyon egyetértek.Jó volt olvasni ezeket a józan sorokat.

letterforce · http://letterforce.blog.hirszerzo.hu 2008.03.31. 08:23:58

Itt van Seres témáról szóló cikke:

beszelo.c3.hu/cikkek/vegkepp-eltorolni

Tetszett,de ez a poszt sokkal jobban tetszett,sokkal józanabb a hangneme.

Jani Begónia · http://www.menekulttabor.extra.hu/forum/ 2008.03.31. 08:28:27

Hej, de jó is lett volna, ha 56 után 89-ben is gyilkolásztuk volna egymást, és ezzel az utánunk következő nemzedékeknek okozunk olyan traumát, majd azt követően kibogozhatatlan dilemmát, amelynek végén, úgy ötven év múlva ők is úgy dönthetnének, hogy "csináljunk forradalmat".
Aki szerint a vértehetségtelen, szdsz-kém Antall gagyi szövegét kell alapul venni a demokrácia-formálás hazai lehetőségei kapcsán, az nem normális. "Tetszettek volna forradalmat csinálni!" - mondta ez a kókler. És ugyan minek? Öldöstük volna egymást, az tetszett volna?
Elvtársak! A felelősök felelősségre vonása nem forradalom kérdése, hanem a jogállamiságé. Vér nélkül is börtönbe lehetett volna zárni a szocialista rezsim kiszolgálóit, a bíróságok bíróit, népi ülnökeit, karhatalmistáit, ideológusait és haszonélvezőit. Nem tettük. Inkább megbocsátottunk nekik, mint atya a hülye gyerekének. Ez lett az eredménye.

A népszavazás arról szólt, hogy az emberek nem hisznek többé a jogállamiságban, inkább vennék saját kézbe az igazságszolgáltatást és jogalkotást. Az igenek nem a vizitdíjat törölték el, hanem azt a hozzáállást, ami megteremtette a vizitdíjat. Ezt sehogy máshogy nem lehet értelmezni. Mindez, a bépszavazás körüli herce-hurca analóg a magyar jogállamiság kérdése körüli káosszal. Mert egyesek szerint nem számít más, mint a törvény szövege, és annak céljával, mivel az egyeseknek túlságosan elvont, nem foglalkozik. A jogalkotók és jogalkalmazók (hatóságok, bíróságok, ügyészség) közösen fojották el a jogállamiság csíráját, átadva a teret a politikai intrikáknak. S ma már nem áll másból a diskurzus, mint az erről való szócséplésből. És ez káros, akár aljas szándékok mentén, akár jó szándékú oktalanságból fakad.

letterforce · http://letterforce.blog.hirszerzo.hu 2008.03.31. 08:30:42

Még annyit,hogy ez az egész nem a fideszutálás gyakorlása miatt lényeges,hanem azért,mert lehet,hogy hamarosan kormányoznia kell a jobboldalnak.
Nem ártana ,ha józanul tennék.

Tt 2008.03.31. 08:35:19

Én még annyit tennék, hozzá, hogy 1 db "Akar-e fizetni Ön " típusú, erősen alkotmányjogi kérdéseket felvető népszavazásból, ilyen nagyívű, messzire tekintő következtetéseket levezetni több mint botorság.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2008.03.31. 08:58:17

Jó az írásod, sőt nagyon jó, de hogy ezért mit fogsz kapni? :)
Ami azt illeti, lehet, hogy kevesebbszer kellene Lánczira hivatkozni, mert kezd beTGMesedni.

simonmondja.... 2008.03.31. 09:55:20

Homopoliticus.

Én nem hinném, hogy ő lenne a konzerv főideológus a jövőben - ha ilyeneket mond.
Gondolom, realista akkor vagyok, ha az alkotmányozni akaró Orbán kormányrajutása után már nem számítok több népszavazásra. Egyre sem. Sőt választásra sem. Mert győz a haza, ami nem lehet még egyszer ellenzékben.
Véghezvisszük az igazi rendszerváltást, amit most végre megcsinálhat Orbán. A demokráciát elvetjük, ahogy a Bárdosnak nyilatkozta. Jöhet az egypártrendszer, vagy a királyság. Asszem, ezt még nem mondta meg, hogy melyiket szeretné. De majd megmondja hamarosan. Amint kétharmada lesz.

Slothrop 2008.03.31. 10:05:46

Konzervatív főideológus, aki _forradalmat_ akar? És senki sem röhögi ki?

woz 2008.03.31. 11:02:19

azert ez a civilezes megerne egy miset... foleg h felteszem egy konzinak alapveto fontossaguak az egeszsegesen mukodo eros helyi kozossegek. nemdenem?

a jol elterjedt kozhely szerint magyarorszagon gyengek a civilszervezetek illetve gyenge a helyi kozossegek erdek ervenyesito es onszabalyozo/oniranyito kepessege, mert... es leginkabb itt megszakad a szoveg. es arrol aztan, hogy ezen hogy lehetne valtoztatni (ami minden bizonnyal erosen osszefugg a miertekkel; persze mar az is kerdes (lenne), hogy mi egyaltalan az igazsag tartalma ennek a kozhelynek, miben gyenge valojaban micsoda, es miben eros etc)

nem akartok errol irni egyet? adjatok a wishlisthez lecci!

Gabrilo · http://konzervatorium.blog.hu 2008.03.31. 12:19:59

homopoliticus,

ezt a dolgot szvsz benézted. Pedig részben még egyet is értek (a "plebejus" állandó népsvazós demokrácia ötletétől nekem is borsódzik a hátam, stb.)

A komcsik pedig azért tudtak nyerni, mert visszahozták a baloldali populizmust - igen, ők. Szorri vagyok, de ez nem most kezdődött, és nem a Fidesz kezdett bele. Gyufakirályék kezdték el nyomni még 94 előtt nem sokkal. Eztet folytatta nagy hévvel megyó a jóléti izéjével, stb. A keserű felismerése Orbánéknak az volt, hogy ez van, így lehet választásokat nyerni. Ha az ellenfél folyamatosan öv alá üt, akkor lehet játszani a keménylegényt, hogy téged az nem érdekel, de valahogy mégis védekezned kell az övön aluli ütésekkel szemben.

Még abban is van igazság, hogy a jobboldal néha rosszul politizál, vagy talán sokszor is. Ok. De bocsika: kormányozni ki tud jobban? A r.v. után a jobboldalnak volt összesen 8 éve. A többi a komcsiké volt. És akkor - ha már elutasítjuk a szélsőséges népszuverenitás eszményét, a.k.a. népsavazás - mégis mi számít jobban, a választások megnyerése, vagy a kormányzás? Most akkor hogy? Melyik a fontosabb? Amit Te mondasz, az az, hogy a baloldal a parlamentáris demó keretei között is bír választásokat nyerni, zágsón - hazugsággal, manipulálással, elqrással, stb. Ezzel legitimek lesznek? Csak a választások legitimálnak egy kormányzatot? Ha én azt mondom neked, hatalmazz fel engem arra, hogy a pénzedet befektessem, majd befektetem a saját lakásprogramomba, vajon örülnél-e neki? Nem lennél-e egy kicsit ideges, hogy te nem erre hatalmaztál föl?

A komcsik azt vették észre, hogy a komcsi módszerek megfelelő ügyességgel minden további nélkül alkalmazhatóak a demokráciában is.

Ezért a jobboldal a hibás?

Bocs, szeretem az írásaidat, de a kezdeti néhány ponton túl nem értek vele egyet.

Jani Begónia (törölt) · http://www.menekulttabor.extra.hu/forum/ 2008.03.31. 16:19:44

Reggel írtam pár sort, de nem jelent meg. Oszt mér?

Néhány éve nagy rajongója voltam a Heti Hetesnek. Konzervatív barátaim gyakran cikiztek is emiatt. Számomra hihetetlen volt, amit állítottak: hogy a HH felelős jobboldal 2002-es veresége miatt. Persze, nem kell szó szerint érteni. Az inkriminált mondat jelentése valójában az, akié a média, até a hatalom. A Fidesz ezt nem ismerte fel, ezért elbukott. Az ortodox bolsevista magyar média minden erejével támogatja a jogállamiságot eltiporni és a diktatúrát visszahozni igyekvő ortodox bolsevik új generációt. Ebben a mozgalomban az említett médiák bármilyen eszközt megengednek maguknak. A hiteles tájékoztatástól úgy prüszkölnek, mint ördög a tömjéntől. Azon áll vagy bukik a törékeny magyar demokrácia, hogy a tisztességes, nemzeti érdekek mentén gondolkodó oldal vissza tudja-e kaparintani a tollat és a mikrofont ezektől a magyarellenes barmoktól.
Számomra világos, hogy a jobboldalt semmilyen vád nem érheti a kialakult helyzettel kapcsolatban. Esetleg annyiban, hogy hagyták magánliberalizálni a médiát.

egyiketsem · http://egyiketsem.blog.hu 2008.03.31. 16:50:50

"Reggel írtam pár sort, de nem jelent meg. Oszt mér?"

Az enyém sem, de gondolom a moderáció nem pörög annyira. Dolgozó emberek vagyunk. :)

Én megfogadtam, hogy most már csak akkor ekézem a jobboldalt, ha kormányon lesz. :D

Jani Begónia (törölt) · http://www.menekulttabor.extra.hu/forum/ 2008.03.31. 17:10:17

Fogalmazzunk világosan:
Aki szerint a népszavazás egy "akar-e fizetni Ön" típusú, bugyuta, jelentéktelen marhaság volt, az egészen biztos, hogy komp akart lenni, de nem komp-lett (by Laar pour lart). Az ilyenek számára én mindenképpen nyitva hagynám a lehetőséget, hogy mindenért legalább kétszer fizessenek. A boltban befelé menet is, meg kifelé is. Ez lenne az ő személyre szabott demokráciájuk. A moziban is fizthetnének a jegy vételekor, meg a vetítés végén is. Aztán, ha ez nem tetszene nekik, akkor mondhatnánk mi, többiek, hogy Hőőő, meg háááá, meg ugyanmár.

homopoliticus · http://homopoliticus.blog.hu 2008.03.31. 17:36:15

Jani Begónia,

azért, mert a reggeli kommentednél nem voltál regesztrálva, tehát előzetesen moderálni kellett. Beengedtem, de reagálni nem nagyon tudok rá, mert egész egyszerűen nem értem, mit akarsz mondani. A másodiknál sem vagyok teljesen biztos benne, hogy most idézel valakit, pl. konzervatív barátaidat, de ha nem, akkor meg azt mondom, kevés vagyok én ehhez (mármint a válaszhoz).

Lord_Valdez 2008.03.31. 08:58:17

Miért, Gabrilo egy ujjal nem nyúlt hozzám :)

simonmondja.... 2008.03.31. 09:55:20

Arra én is kíváncsi vagyok, hogy mit csinálna, de szerintem valamiféle furcsa posztmodern-neobarokk kormányzást, sok vallásos és nemzeti szöveggel, etatizmussal. De hogy pl. gazdasággal, oktatással, egészségüggyel mit kezdene... hát nem tudom. Szerintem leginkább semmit.

woz 2008.03.31. 11:02:19

A civil szervezetek tényleg fontosak lennének, ha lennének. Lánczi szövegéből azért emeltem ki ezt, mert annyira ordít, hogy a jobboldal a civilszervezet = felülről szervezett/pénzelt meghosszabbított kar: polgári kör, Gaskó, szakszervezet, keresztény értelmiségiek nemtommije. (Ez nyilván a baloldalon is így van.) Szerintem a civil szervezetek általános gyengesége ezzel, vagyis a politikafüggőségükkel is összefügg, de ennek a kitárgyalásához tényleg bővíteni kell a wishlistet...

Gabrilo,

megint oda lyukadsz ki, hogy jó-jó, a jobboldalnak csomó hibája van, de hát ezek a kommunisták mit meg nem engednek maguknak. Én ezt a gondolkodást rettenetesen károsnak tartom, meggyőződésem, hogy azért ordenáré siralmas a mainstream jobboldal szellemi és minden egyéb színvonala, mert a kommunisták gátlástalansága miatt felmentve érzi magát pl. a jó ízlés szabályai alól. Milyen joboldal az, amelynek a mértékadó publicistája Bayer Zsolt? Lapja a Magyar Nemzet? Szerintem szar.

Azt mondod, Gyuláék kezdték a populizmust. Igazad van. És? Onanntól kezdve ér gátlástalannak lenni? Már az óvónéni körberöhögött, ha azt mondtuk neki, "ő kezdte". Nem, ebbe csapdába nem szabad (nem lett volna szabad) belemenni. A Fidesz pontosan olyanná vált, amilyennek a 90-es évek elején-közepén rosszindulatúan lefestették: populista, helyenként szélsőségeseket megtűrő, tekintélyelvű párt.

Ami kár, sőt, borzalmas. Mert mit várt az ember Horn Gyulától? Még a semminél is kevesebbet. Na de Orbántól, aki egy őstehetség, és a jobboldal reménysége volt? És akinek három ilyen sunyi, ostoba népszavazási kérdés kell ahhoz, hogy győzhessen egy ilyen szar kormánnyal szemben? Szégyen.

Nem, kedves Gabrilo, én pont leszarom a baloldal stiklijeit. Megvan nekik a maguk baja, az ótvar kommunista múltjuk, hozzák ki belőle, amit lehet, ha kormányra kerülnek, tegyék a dolgukat. Engem a jobboldal érdekel, és nem bocsátom meg neki az elbaszott esélyeket (pl. a 98-as ciklust) mindeféle Horn Gyulák meg Gyurcsányok miatt.

Én nem szorri vagyok, hanem dühös és elkeseredett.

Hadrian VII. · HTTP://KONZERVATORIUM.BLOG.HU 2008.03.31. 18:46:00

Remek poszt. Nincs mit hozzátenni:).

Gabrilo: Nem értem egészen, HP mit nézett be, Lánczi fejtegetéseinek kritikája szerintem igen találó, és a poszt erről szól, Lánczi írásáról.

Egyébként nem tudom, milyen ideológus az, aki utólag ideologizál meg politikai döntéseket, keres hozzá ideológiai magyarázatokat. Gondolom olyan, aki azt szeretné, hogy legközelebb majd az ő ideológiai fejtegetéseit kövesse a politikai cselekvés...:) Mindegy. Lánczi egyéb munkáinak értékeit ez nem érinti.

qbr 2008.03.31. 19:56:16

Gabrilo:
"A r.v. után a jobboldalnak volt összesen 8 éve. A többi a komcsiké volt"
Ezt a mondatot már többször láttam tőled, de nem egészen értem. Jobboldalnak 8 éve volt, baloldal most jár a 10. év felénél. Ez olyan 45-55%-os arány, ebben én nem látok akkora különbséget.

Nekem is tetszik a cikk. Svájc és Magyarország között nem is a politikai berendezkedés a fő különbség, hanem az, hogy ott merik és képesek felnőttként kezelni a polgáraikat.

Jani Begónia (törölt) · http://www.menekulttabor.extra.hu/forum/ 2008.04.01. 08:37:52

HP, nekem nem kell válaszolnod. Ha lett volna megjegyzésem feléd, akkor jelzem, hogy előzményeztem.

A rendszerváltozás után azonnal az SZDSZ ragadta magához a hatalmat. Noha a bárgyú Antall és bandája azt hitte, ők a janik, valójában csak a formális hatalom volt az övék, az informális a libsiké. Az 1994-es választások során a szadesz "pálfordulása" csak néhány bárgyú balféknek volt pálfordulás. A rendszerváltás egyetlen független jobboldali kormánya az Orbán-kormány volt. Az összes többi időszak a szadesz zsarolás-korszakának egy-egy fejezete volt. Azaz a jobboldal 4 évig volt uralmon informálisan.
Van egy műsor az Echo-n, ami arról szól, hogyan vágta zsebre a szadesz az MDF-et a rendszerváltáskor. Hogyan akadályozták meg a felelősségre vonásra való törekvéseket, gondolok itt a különböző törvényjavaslatokra. Akkor még a háttérből irányítottak, és így nyírták ki az MDF-et. 94 óta pedig nyíltan folytatják a zsarolás politikáját, egészen mostanáig eredményesen. A szadesz vitte keresztül, a demokráciát letiporva, hogy a múlt bűnözői büntetlenek maradjanak, és hatalmukat átmenthessék. Az eredmény ismert.

Ugyan semmi közöm hozzá, és nem is baj, hogy szem előtt vannak, de nem értem, egy konzervatív blogon hogyan születhetnek ortodox bolsevista érzületű, szellemiségű posztok. Biztos, hogy szükség van ilyesmire? Nem ezek rombolják a blog színvonalát, jobban, mint a - vagy létező, vagy nem létező - trollok? Hozzáteszem, a Fidesz pont ilyen nagyvonalú volt velük regnálása idején. Hagyták, hogy mindenütt hallathassák veszett csaholásukat, meg is lett az eredménye.

Tokfalvi 2008.04.01. 08:52:16

Jobban elolvasva Lánczi cikkét, figyelemre méltó az érvelés olcsósága és sunyisága. Pl. Svájc idecitálása. Mint konzervatív politológusprofesszor pontosan tudhatja, hogy Svájc kivétel, az ottani demokrácia a legtöbb európai országétól, így Magyarországétól is eltérő történelmi hagyományra épül. Miért nem azt kérdezte, hogy miről rendeztek országos népszavazást az utóbbi tíz vagy ötven évben Németország Szövetségi Köztársaságban?
Ez a kérdés az o.-ista értelmiség más jeleseivel kapcsolatban is felvetőpdik: vagy nem tudja, hogy mit beszél, és akkor az szellemi botrány, vagy tudja, az pedig erkölcsi botrány.

Jani Begónia (törölt) · http://www.menekulttabor.extra.hu/forum/ 2008.04.01. 16:59:14

Megboldogult leány koromban néztem a Nap-keltét, ahol Lánczi elvtárs nekem egy bigott komcsinak tűnt. Ahogy Kocsi Ilona is. Most mindketten Széles Gábor seggnyalói némi baksisért cserébe. Mérvadóak lennének?

Gabrilo · http://konzervatorium.blog.hu 2008.04.01. 17:48:02

homopoliticus,

az a baj, hogy a végére kb. annál a baller toposznál kötsz ki, hogy effektíve mindenért a jobboldal hibás, még a balosok tettei miatt is. Ők az igazi elkúrók, mert nem nyomják perfektül. Namármost a perfekcionizmus követelménye megint egy külön probléma, arról is érdemes volna értekezni, pl. mit is gondol egy konzi a perfekcionizmusról.
És még csak azt sem mondom, hogy az embernek nincs elvárása a jobboldallal szemben, mert van, és legyenek is nagyobbak, mint a balosokkal szemben. De te átestél a ló túloldalára, és ha a jobbosoknak lekvárfoltos a gatyájuk, már azért is mennyenek a bánatba, miközben az Elkúrók Egyesülete hibáiért is leginkább előbbiek a felelősek.

Másrészt: sok fikát olvastam már a népszavazással kapcsolatban, meg a kérdéseivel kapcsolatban. A nagy fikázóknak van valami alternatív ötletük, hogyan lehet elmozdítani egy hazugsággal hatalomra kerülő felvilágosult abszolutista kormányt? Lehet még kukaburogatással próbálkozni, meg hasonlókkal. És szemmel láthatóan a népszavazással csúnyán megtörölték a baloldal orrocskáját. Köcsög Fidesz?

De nem folytatom, sőt, asszem válaszcikket írok, mert főleg a cikk második fele nagyon-nagyon nem állja meg a helyét.

Gabrilo · http://konzervatorium.blog.hu 2008.04.01. 17:49:19

+1

bayer most hogy jön ide? Elmondhatom a véleményemet róla, nem titok, undorító, ocsmány, förmedvény, stb. De ennek most mi köze is van ehhez a cikkhez?

Paranoid Android2 2008.04.01. 18:25:03

A demokrácia működik? Életszagúan haldoklik!:)
A magyar rendszer nem tartalmaz kellő ellensúlyokat és lenne rá igény, hogy legyenek benne. De a népszavazás gyalázásával az ellensúlyok jelentéktelenítése folyik.
Ha demokraták lennétek, küzdenétek, hogy legyenek fékek a rendszerben, de elvakít benneteket, hogy a parlamentalizmust csak egy szavazásnak akarjátok látni.
A demokráciánk szereplői olyanok amelyenek. Nem lesznek jobbak, csak a rendszer lehet jobb, ha nem lehet mindent megtenni benne.

homopoliticus · http://homopoliticus.blog.hu 2008.04.01. 20:37:26

Gabrilo,

nem, nem mondom azt, hogy mindenért a jobboldal a hibás. Hol olvastál tőlem ilyet, vagy olyasmit, ami erre utal? Nem vagyok sértődős fajta, de ne keverj össze Mészáros Tamással, mert még valami kellemetlent mondok. Ha Gyurcsányék rossz eü-reformot csinálnak, az az ő saruk. Orbán nyilván nem tehetett róla, hogy Horn Gyula olyan volt, amilyen, nagyon jól tette, hogy legyőzte.

Azt pedig nem tartom perfekcionizmusnak, ha egy jobboldali pártól elvárom, hogy ne működtessen színvonalalan, ostoba pártsajtót, ne futtasson handabandázó megmondóembereket (ennyi volt a funkciója a Bayerre való utalásnak), ne nyomasson kádárista szövegeket, ne tegyen gesztusokat a szélsőségeseknek, ne működjön velük adott esetben együtt stb. Én ezeket alapvető elvárásoknak tartom, és ezeknek a jelenlegi jobboldal nem felel meg.

Hogy mi a népszavazás alternatívája, hogyan lehet megbuktatni a kormányt? Roppant egyszerű: kell írni egy nagyon jó programot, következetesen képviselni kell a Parlamentben meg egyéb fórumokon (adott esetben még az utcára is ki lehet menni), a háttérben felkészülni, és meg kell nyerni a választásokat. Ennyi. Persze készenlétben kell állni, hogy ha a kormányoldal netalán megteszi azt a szívességet, hogy megbuktatja magát, akkor akár a hatalmat is át tudja venni.

Egyszóval azt kell csinálni, amit a Fidesz tett - 1994 és 1998 között. Ennél jobb módszer nincs egy parlamentáris demokráciában, és ez nem egyszerűen esztétika vagy elvhűség, hanem kőkemény gyakorlat. Így lehet nyerni, amikor a jobboldal nem ezt csinálta, nem nyert. Legalábbis választásokon, a népszavazást én nem számítom ide, az március 9. óta - attól tartok - nem egy komoly műfaj Magyarországon.

Várom a válaszcikket :)

fuxosbömis (ex kacagányos) · http://fuxos.blog.hu 2008.04.01. 21:41:54

Homopoliticus:

Jó irás, sajnos osztom a fájdalmadat a nívótlan jobboldal miatt.......ha valamiért hát ezért nem a baloldal a hibás.

Gabrilo · http://konzervatorium.blog.hu 2008.04.01. 21:45:26

A programról:
Ismerve az ellenfél eszközeit (kőkemény lenyúlás, lásd pl. "polgárosodás", meg egyéb dolgok, amiket GyF folyamatosan nyúl a korábbi Fidesztől) jobb nem nyílt kártyákkal játszani. Mert az ellenfél hamisokkal jáccik:))) A Fidesz mögött van sok nem buta közgizda meg egyebek, én ezért nem aggódom. Persze ez a "legyen program" ilyen pol. racionalizmus ízű (by Michael Oakeshott), de ez privát problémám:((( Egyelőre a gyakorlat terén a jobboldal bizonyoult jobbnak. És a gyakorlat számít.

Mellesleg ha kis esze volna a kormánynak, átadná most a kormányzást, mert a sz@rt amit csináltak, úgyis a fityisznek kell összetakarítania. De ostobenkók. Ehhez is.

Válaszcikk lesz.

Jani Begónia (törölt) · http://www.menekulttabor.extra.hu/forum/ 2008.04.02. 08:46:04

Eccer találkoztam Bayer Zsolttal, és kedélyesen elbeszélgettünk arról, hogy miket mondott rólam a HírTv-ben. Mókás volt.
Most meg az van, hogy ostoba tabukat döntöget, és van mersze beszólni a nyílt magyarellenesség zászlóvivőinek. Ha lehetne egy olyan szavazás, hogy "ön szerint jól csinálja-e Bayer, hogy beszól a nemzetellenes, magyarellenes csahosoknak?", azt a szavazást nagy fölénnyel nyernék az "igen, jól csinálja" válaszok. Az összes szavazópolgárra levetítve közel 3/4 - 1/4 lenne az arány. Ha ettől valakinek rasszistázni, antiszemitázni és nácizni van kedve, az sürgősen keresse fel kezelőorvosát, gyógyszerészét.

Guild 2008.04.02. 17:17:01

Homopoliticus szerintem is félreértette Lánczi cikkét. A kritika elsősorban népszavazás intézményének alkalmazásáról szól, mintha arról írna Lánczi, hogy most majd kéthavonta népszavazunk egy jót, és ettől minden megjavul. Ugyan a bevágott idézetből ki lehet ezt is olvasni, de a cikk maradék része nem erről szól.
A népszavazás annyiban érdekes, hogy ezzel rákényszerült a kormány egy választási ígéretének betartására. A kormány azzal a módszerrel élt, hogy választások előtt megtévesztették az embereket a kormányzati teljesítményükkel kapcsolatban, kiszórtak egy zsák pénzt a szavazók közt, és beígértek minden szépet és jót, aztán ennek pont az ellenkezőjét kezdték el csinálni a választás után. Ha jól értem Lánczi arról ír, hogy a trükk a jövőben nem játszható el. A népszavazás sikere rákényszeríti a kormányokat a jövőben, hogy ne csak a választások előtti pár hónapban figyeljenek a népre, hanem a ciklus egészében.
Én nem félek attól, hogy ezentúl majd mindenről népszavazunk. A Fidesznek jó szervezéssel több mint egy év kellett ahhoz, hogy ezt összehozza, és ha nem lett volna ilyen átütő a siker, akkor szánalmas próbálkozásként lenne elkönyvelve a dolog. De maga az a tény, hogy ilyen módon vereséget lehet mérni egy kormányra, amelyik az emberek nagy többségének akaratával szemben próbál kormányozni, féket jelent a mindenkori kormánnyal szemben.

simonmondja.... 2008.04.02. 22:14:33

Gorgiasz.
Te tényleg hiszel abban, hogy ezt a mindenkori kormányok ellen lehet alkalmazni?
Te ilyennek látod a helyzetet?
És vannak igéretek, amiket a következő kormánytól számonkérhet bárki is?
Mert én nem sok igéretet láttam.
Szerinted mit igértek, amit behajthatunk rajtuk?
98-ban azt mondták, hogy van a választási program, és egy másik tészta a kormányprogram.
Akkor még nem mondták, hogy - Oszt jónapot.
Nekem ez akkor elég világos volt.
És ma is ehhez tartom magam.

Guild 2008.04.03. 01:16:18

simonmondja:
Szerintem nem sok veleje van annak amit írsz, és semmi köze a témához, de próbáljunk meg válaszolni.
- Egy kormány ellen már alkalmazták. Ez tény. Miért ne lehetne máskor is bevetni?
- Igazából nem én látom ilyennek a helyzetet hanem Lánczi (ha jól értem), de egyetértek vele.
- Most nincs választási kampány, miért ígérgetne bárki is?
- A 98-as eset előszedéséről nekem a szálka meg a gerenda esete jut eszembe.

OLVASÓK SZÁMA

AKTUÁLIS TÉMÁINK

MANDINER

Nincs megjeleníthető elem

JOBBKLIKK

Nincs megjeleníthető elem

CREATIVE COMMONS

Creative Commons Licenc
süti beállítások módosítása