Tényleg, mi folyik itt?

Hiller Haver I 2007.11.25. 23:32

A Jó és a Rossz pozíciói és attribútumai eleve ki vannak jelölve. Az univerzális világképlet valamint a Nagy Cél rendelkezésre áll. Ezt a dogmatikus-ideologikus elméleti rendszert ráhúzzuk mindenre. Így egyfelől egymástól teljesen független dolgok között fogunk felfedezni megcáfolhatatlan ok-okozati és egyébb kapcsolatot, másfelől mindazok az összefüggések és kapcsolatok, amelyek nem felelnek meg a Rendszernek, láthatatlanok maradnak.

Ha "élőben" is meg akarjuk nézni, hogyan működik ez a folyamat, elég fellapoznunk néhány jól ismert szerző menetrendszerűen érkező Kinyilatkoztatását vagy Nagy Leleplezését. A folyamat működési elvén túl azonban legalább olyan fontos jelenség a Kinyilatkoztató és a Nagy Leleplező magabiztossága, arroganciája, buzgalma és hite. Ugyanis csak ez a kettő állandó. Az aktuálisan vallott dogmarendszer vagy ideológia viszont sűrűn változhat, és változik is.

Hé! Én most csak általánosságban beszélek! Ki mondta, hogy TGM-ről van szó?


Na jó, nyertél. Tényleg róla. "Az 'európai újraegyesüléstől' az akkor még meglehetősen liberális közvélemény (ez is hol van már…) elsősorban azt várta, hogy enyhíti a kontinensnek az ismeretes tömegszerencsétlenségekbe torkolló etnikai gyűlölködéseit." Írja TGM a Népszava Szép Szó című mellékletében. Az egykor meglehetősen liberális TGM (ez is hol van már...) felidézi egykori munkáit, ahol felépített egy zseniális kis (természetesen teljesen erdeti, saját kisujjból kiszopott) elméletet, miszerint a régi típusú nacionalizmus és a nemzetállamok közötti ellentét átadja a helyét az új etnicizmusnak, amely "a nemzetállami szint alatti regionális, etnikai, felekezeti – apolitikus vagy szubpolitikus – ellentétek föllángolása". Most, hogy a Mester a mi ujjunkat is a világtörténelem ütőerére tapasztotta (amelyhez az ő ujjai szinte már oda vannak ragadva), most értjük meg, hogy miért történik minden úgy, ahogy.

"...töredezik az Egyesült Királyság (Skócia a függetlenség felé sodródik, Észak-Írország az Ír Köztársasághoz közeledik)" Ismerve a korona országainak tökéletesen harmonikus történelmi viszonyait, már itt döbbenten vesszük tudomásul, hogy az "új etnicizmus" fogalma mennyi mindent megmagyarázott nekünk, és örülhetünk, hogy máris rendelkezésre áll egy új fogalom e soha nem látott jelenség megnevezésére. A "nemzetállami" és "nacionalista" korszakban Skócia sohasem sodródott a függetlenség felé, bezzeg az "új etnicizmus korában"! Amikor olyan dolgok is történnek - valószínűleg szintén nem voltak jellemzőek korábban -,  hogy "romlik Belgiumban a flamand–vallon viszony". Forgassuk még kicsit ezt az új fogalmat, gargalizáljunk vele, és mindjárt megvilágosodik minden.

Úgy tűnt a 21. század fordulójának szürke, mindennapi üdvtörténetében, hogy a Gonoszt már legyőztük, a Cél karnyújtásnyira van, de tévedtünk. A gonosz visszatért. "A hagyományos nacionalizmus nem maradhatott fönn az állammal kapcsolatos attitűdök mély átalakulása miatt. Ennek sokan örültek, akik ismerték a nacionalizmus romboló és gyilkos szerepét az európai történelemben. Ám az öröm korai volt, mert a nacionalizmus örökét azonnal átvette az etnicizmus." Choose your destiny! Get ready! Fight!

Milyen meglepő, ám ugyanakkor milyen jó, hogy amit "e sorok írója elméleti munkáiban már régen kifejtett(...)" - innen látszik, hogy tökmindegy, a sorok írója éppen milyen ideológiát és dogmarendszert vall, a szerkezetük meg az attitűd ugyanaz marad -, az kicsit felmelegítve, átforgatva, az aktuális Gonosz(oka)t célkeresztbe fogva, immár újra alkalmazható. A fenyegető probléma a következő: "az etnikailag meghatározott embercsoportok közötti szörnyűséges konfliktusok heve nem csillapul, (...) ez mindenütt a kisebbségek ellen irányul".

(Egyébként véletlenül nem arra jó ez a fogalom, hogy alá be lehet súvasztani egymástól teljesen eltérő problémákat, a régi nemzetiségi ellentéteket ugyan úgy, mint a bevándorlás okozta újabb keletű bajokat? És az egészet beállítani valami fantasztikusan új és egységes rémként?)

Nem maradnak el a bizonyítékok sem. Felvázolódik egy ördögi szövetség, ahol a világ (Európa, Magyarország) rasszistái, romagyűlölői, a jog, szabadság (egyenlőség, testvériség, satöbbi) ellenségei egyesülnek. A liberális román külügyminiszter, a Magyar Nemzet, a Népszava és Kertész Ákos, a "cigányellenes írásokat" sűrűn megjelentő "neoliberális internetes portál", a hírszerző. Kísértet járja be Európát, az új etnicizmus kísértete - személy szerint én így kezdtem volna TGM helyében a cikket, na de az ő változata sem kevésbé hatásos.

TGM keveri a szezont a fazonnal, csúsztat és torzít, ahol csak tud, hogy minden korrekten megfeleljen a szélbalos dogmájának. Összeránt össze nem tartozó dolgokat, nyilvánvaló (ám az ideológiájának ellentmondó) összefüggéseket pedig nem képes észrevenni. Persze mindez öntudatlan.

"A kezdeti bizonytalanság után számos országban, bár nem mindenütt, a kelet-európai vendégmunká­sokkal és bevándorlókkal kapcsolatban ugyanazok a rasszista jellegű magatartásformák alakultak ki, mint a muzulmán arab és fekete-afrikai menekültekkel és bevándorlókkal szemben (s mint korábban a törökországi és jugoszláviai vendégmunkások ellen), bár itt „faji” különbségekről nem lehet szó. Spanyolországban és Olaszországban a szintén neolatin román bevándorlók ellen valóságos pogrom- és lincshangulat alakult ki, vezető politikusok a második világháború óta ismeretlen hangnemben ordítják világgá a legalpáribb, vakon előítéletes, elfogult, rasszista-etnicista szólamaikat."

Igen, Nyugaton (is) erős a xenofóbia. Nem szeretik, ha keletről odamennek azok a lopós, büdös, koszos, kulturálatlan barmok. Aztán talán rádöbbennek (talán nem), hogy az a lengyel vagy magyar vagy román srác nagyon megbízható munkaerő és udvarias, kedves fiatalember, és elgondolkoznak azon, hogy akkor talán máshogy van, mint gondolták. Az előítéletek csúnya és makacs dolgok, de ha az "idegen" dolgozik, adózik, tiszteli a törvényt, akkor (talán) hajlamosak a beképzelt nyugatiak is revideálni a velü(n)k kapcsolatos nézeteiket. Ellenben ha az "idegen" nem tartja be a törvényeket, sőt, sorozatosan megszegi azokat, veszélyezteti a közbiztonságot, nem adózik, nem tesz semmit azért az országért, amely befogadja, ellenben a segélyeket és egyebeket elfogadja, követeli, sőt, autókat borogat ezért esetleg, akkor azok az előítéletek egészen BIZTOSAN még tovább nőnek. De hogy a kelet-európaiakkal kapcsolatban ugyanazok a rasszista jellegű magatartásformák alakulnak ki, mint a muzulmán arab és fekete-afrikai menekültekkel kapcsolatban, hát ezt minek nevezzem? Csúsztatás, tudatlanság vagy hazugság? Ja, hogy azért keleteurópaizik itt TGM, mert az Olaszországban balhézott román romák is azok, és hogy érezzem magam személyesen érintve a xenofóbia meg új etnicizmus áldozataként? Olcsó manipuláció, sorry.

Az előítéletek csúnya dolgok, de emberi dolgok. Kiírtani őket nem lehet. Valamit kezdeni kell velük, de azt hazudni, hogy létezik "előítélet-mentesség", az nem a jó út. Minden féle-és fajta, fokozatú előítéletet egybemosni, kontextusából kiszakítani és egyszerűen leköpdösni - hülyeség. Önsorsrontás. Kontraproduktív.

TGM szerint a világ egyszerűbb. A dogmának ellentmondó összefüggések nem létezhetnek. A pogrom-és lincshangulat csak úgy, magától "kialakul", arról viszont mély hallgatás van a cikkben, hogy miért éppen most "alakult ki". Azt felvetni, hogy esetleg bizonyos, a bevándorlók által elkövetett cselekedetek vezettek ehhez, és ezt bármilyen szelíden vetjük fel, az ugyan úgy "vakon előítéletes, elfogult, rasszista-etnicista" szólam lesz, mint bármelyik széljobbos hordószónok uszítása.

Hogy a "külföldiekkel szemben rendszerint barátságtalan Magyar Nemzet, a magyarországi jobboldal vezető orgánuma", ami a "kubai menekültek pártjára állt, amikor összeverekedtek Bicskén a helyi kocsma törzsvendégeivel", hogy mindezt hogyan tette, bevallom, nem tudom. Esetleg a megfogalmazásból kövezhet egy olyan megoldás, miszerint a szerkesztőség testületileg képviseltette magát a törzsvendégek elleni bunyóban, ám ezt a lehetőséget és értelmezést kizárnám. Amúgy is evidens, hogy aki egy olyan nagyszerű országból képes elmenekülni, mint a virágzó Kuba, ráadásul a gonosz imperialista USA is segíti, az eleve sáros, és valószínűleg szintén rasszista. És bármikor kapható egy kis bicskázásra, főleg ha cigányokat lát. Ismerjük ezeket a fasiszta kubai árulókat...
Olyan összefüggéseket, amelyek a rasszista ösztönökben való vájkáláson túlmutatnak, jelesül a Fidesz atlantista félfordulatából következő, megváltozott külpolitikai pártálláspontok megjelenése a MaNemben, TGM nem vet fel. Egyébként, csak úgy kérdezem, az nem nacionalizmus (pardon, új etnicizmus), ha egy magyar újságtól elvárjuk, hogy az idegenek ellen, a saját állampolgárok mellett álljon ki? Vagy nem az új etnicizmus jelenik meg abban, ha a nemzeti szolidaritás eme hiányát furcsának találjuk?
(Csak hogy demonstráljuk, hogyan lehet az efféle érvrendszert visszafordítani. Akkor most ki a rasszista, he?)

"Az új, a kibővített Európai Uniót darabokra szaggatja a rasszizmus, amelynek az elsődleges célpontjai a közel-keleti és a fekete-afrikai, többnyire muzulmán menekültek és bevándorlók, másodlagos célpontjai a kelet-európaiak az Európai Unió nyugati felén. A célkeresztben a romák és (kisebb mértékben) az ázsiai bevándorlók állnak – az Európai Unió keleti felén. "

TGM manapság sokat játszhat first person shooterekkel, legalábbis a retorikájából akár erre is lehetne következtetni. A rasszizmus, mint egy rocket launcher, darabokra szaggatja az EU-t. Fasza. Célkereszt, elsődleges meg másodlagos célpontok. A gonosz többségi fehér középosztály, úgy tűnik, le akarja vadászni a kisebbségeket, és már sorrendet is felállított, már céloz is. A romák a Kelet muzulmánjai és arabjai, a muzulmánok és arabok meg a Nyugat romái. Kill'em all! Már megint dübörögnek a fekete bakancsok.

"Magyarországon a baloldalinak tartott Népszava hasábjain Kertész Ákos, a sok díjjal koszorúzott, népszerű író és filmes, aki szintén baloldali hírében áll, fulmináns írásában (2007. november 14-én) javasolja az alapvető szabadságjogok fölszámolását, és lelkesen üdvözli a különféle rendőrállami rendszabályok javasolt bevezetését."

Szintén fel sem merül, hogy a Népszava mint pártlap (ld. Kovács 'Pinológus' László emlékezetes elszólása) és Kertész Ákos mint pártközeli értelmiségi most is éppen a párt közvéleményének hangulatát tolmácsolja, aminek szimpla belpolitikai indíttatásai vannak, és aminek a romákhoz meg a berberekhez túl sok köze nincs. Annál több köze van a tavalyi és idei zavargásokhoz. A "fasiszta csürhe" egy ponton az amúgy mindig derekan fasisztázó TGM számára politikai éleslátása és remek asszociáló-képessége miatt a Sarkozy-féle "csőcselék" hazai kiadásaként tűnt fel. A szélbal dogma - előítéletként működve - ismét vakká tette. Ciki, nagyon.
 
"A magyarországi balközépen valóságos divattá vált az emberi jogokat védő (és a környezetvédő) egyesületekkel szembeni gyűlölködés, a szólás- és sajtószabadság törvényi korlátozásának kultusza, ami másfél évtizeddel ezelőtt szintén elképzelhetetlen lett volna."

Miért lett volna elképzelhetetlen? Nem mindig is ez jellemezte? A "magyarországi balközepet" egyébként az éppen aktuális belpolitikai pozíciókhoz és érdekekhez igazítja, választja elveit. Pár lelkes és buta emancipancit erről elfelejtettek értesíteni, akik így néha beleköpnek a levesbe, ezért nem komálják őket a pártkatonák. Pedig inkább lehetne utálni őket azért, mert nagyrészt szimplán hülyék, ráadásul nagy a pofájuk is. (Apropó, másfél évtizeddel ezelőtt az mennyire volt elképzelhető, hogy TGM a Népszavában publikáljon rendszeresen?)

"Neoliberális internetes portálon (hírszerző.hu) sűrűn jelennek meg cigányellenes írások."

Ja, persze. Ha interaktív lenne a dolog, ilyenkor kellene szépen linkeket és forrásokat kérni a szerzőtől a kommentekben.

Szóval rasszizmus és "új etnicizmus" mindenütt. A Gonosz fehér európaiak bőrszínűk és egyebek miatt zsigerből utálják a bevándorlókat, na meg a romákat. Ja, meg vannak a sztrájkok. "Ugyanakkor éleződnek a szociális konfliktusok: egyszerre vannak vasúti sztrájkok Franciaországban, Németországban, Magyarországon." Szociális konfliktus - kizsákmányolás, ugye? Véletlenül sem az folyik itt, hogy túl liberálisak a bevándorlási törvények, hogy a törvénytelenséget és jogtiprást túlzottan tolerálja a multikulti, hogy az állami újraelosztás balos egalitárius mítosza egy olyan rendszert hazudott, ami roskadozik. A feministák addig hangosak, amíg a fehér nők jogairól van szó, ha az arab nőkéről (ld. Hirsi Ali), akkor már a "kulturális másság" miatt meg kell állni, mert a rasszista-imperialista-kapitalista jobboldallal szemben a nők jogait sárba tipró iszlám a "természetes szövetséges". Satöbbi. Véletlenül sem az ideológiáknak és dogmáknak az a családja vezette ide Európát, amihez TGM is tartozik (jelenleg).

Nem az folyik itt, hogy végre kezd nyilvánvalóvá válni az, hogy nem lehet huzamosabb ideig az "erkölcsi és társadalmi igazság" hazugságának pozitív pólusába azokat belepakolni, akik nem tartják fönn az államot adókból, akik nem tisztelik a törvényt, sőt mindezek mellett akár még csak nem is állampolgárok? Nem az folyik itt, hogy kezdünk rádöbbenni, talán kár volt azokat kikiáltani rosszfiúknak, akik adóznak és tisztelik a törvényt, és kár őket okolni azért, mert mások ezt nem teszik? Hogy a "kulturális másság" kezd gyenge indok lenni a törvénysértésekre?

Miért létezhet egy állam? Ki tartja fönn az államot? Kinek az érdekeit kell szolgálnia az államnak?

A bejegyzés trackback címe:

https://konzervatorium.blog.hu/api/trackback/id/tr24241839

Shimoda · www.konzervatorium.blog.hu 2007.11.29. 18:07:28

Nem akarok túlzottan hozzászólni, de fetrengtem a röhögéstől, mindig élmény TGM-kritikát olvasni. :D

Gabrilo · http://konzervatorium.blog.hu 2007.11.29. 18:50:38

"A rasszizmus, mint egy rocket launcher, darabokra szaggatja az EU-t. Fasza. Célkereszt, elsődleges meg másodlagos célpontok. A gonosz többségi fehér középosztály, úgy tűnik, le akarja vadászni a kisebbségeket, és már sorrendet is felállított, már céloz is. A romák a Kelet muzulmánjai és arabjai, a muzulmánok és arabok meg a Nyugat romái. Kill'em all! Már megint dübörögnek a fekete bakancsok."

ez a rész különösen üt, én is beborultam tőle:-DDDD

Hiller Haver · http://www.konzervatorium.blog.hu 2007.11.29. 23:35:54

igazából én magán a TGM-cikken derültem ilyen jót...az első helyet a top25-ben méltán kapta meg éppen Ő :)

OLVASÓK SZÁMA

AKTUÁLIS TÉMÁINK

MANDINER

Nincs megjeleníthető elem

JOBBKLIKK

Nincs megjeleníthető elem

CREATIVE COMMONS

Creative Commons Licenc
süti beállítások módosítása