SZDSZ reloaded avagy az antifasiszta népfront új ruhája

Aron M I 2012.12.14. 07:04

bajnai.jpgAz Együtt 2014 látszólag könnyű helyzetben startolt a politikai mezőnyben. Új formációként, jól láthatóan elkülönülve az MSZP-től és Gyurcsány-féle Demokratikus Koalíciótól, a friss nemzeti összefogást hirdette meg. A létrehozók szándéka és vezetőinek nyilatkozata szerint lényegében a politikai táborokon átívelő, széleskörű „népfronttá” kellene válnia, hogy mindenkit egyesítsen a nagy cél érdekében, a nagybetűs Köztársaság helyreállításában. Az Együtt 2014 lényegében Bajnai Gordon pártját jelenti – márpedig Bajnai a nyilvánosság előtt ügyesen próbálja leválasztani magát korábbi énjéről, vagyis a Gyurcsány-kormányokban betöltött szerepéről. Az már egy másik kérdés, hogy van-e bármilyen eredeti, formabontóan új a Bajnai-jelenségben és a hozzá tartozó politikai szövetségben.  Az első lényeges pont Bajnai Gordon arculata. A Figyelő által idézett szakértő szerint „minthogy finom modorú emberről van szó, nem csoda, hogy nagy közönség előtt meg-megbicsaklik a hangja.”

Ez a verkli Medgyessy Péter esetében már egyszer szólt, kérdés, hogy a hangja nem lesz-e ismét hamis. A következő érdekesség Bajnai beszédmódja. Az elmúlt években vele készült interjúkat, vagy a beszédeit hallgatva az embernek az az érzése támad, hogy Bajnai szándékosan utánozza Horn Gyula jól bevált intonációját, amely a pártvezető megnyugtató magabiztosságát sugározza a nép felé. A szocialistáktól ideiglenesen elpártolt választói csoportok vélhetően vevők erre az imázsra és erre a hangra. Ugyanakkor Bajnai fiatalsága és üzletemberi, „válságmenedzseri” reputációja hatást gyakorolhat a technokrata szlogenekre és a „reform-közgazdaságtan” paradigmájára fogékony szavazókra is.

Az Együtt 2014 koncepciója sem új találmány. A magyar „Olajfa” lehetőségeiről régóta folyik a szó a baloldalon, de a gyökerek még mélyebbre nyúlnak. A kádári időkben, az aczéli kultúrpolitikán szocializálódott társutas értelmiség és szellemi utódainak politikai szerepvállalásáról van szó, amely értelmiségi kört a rendszerváltás hajnalától kezdve SZDSZ-ként ismerhette meg Magyarország. Ez a társutas értelmiség hívta életre 1991-ben a Demokratikus Chartát. Népfront volt ez a javából, az antifasiszta harcra kondicionálva. Akadt hozzá úgymond „jobboldali” szereplő is: az MDF-ből leszakadó „szabadelvű” politikusok szóvivőként (Krasznai Zoltán) vagy a náciveszéllyel riogató megszólalásaikkal (Debreczeni József) hitelesítették az akciót. A Demokratikus Charta volt a kézzelfogható megjelenése annak a koalíciónak, amelynek keretében a szocialisták technokratái és az SZDSZ szélsőliberálisai kisebb engedményeket téve, át tudták verni programjukat az MSZP „társadalmias” részlegein. Az SZDSZ emberjogi szárnyán azért nem kellett átverekedni a teljes leépítéssel kombinált külföldi tőkére alapuló gazdasági programot, mivel ez a szárny már nagyjából hátat fordított a többségnek. Ebben egyébként hasonlítottak az SZDSZ másik szárnyára. Az, hogy az élcsapat szerepét magának vindikáló SZDSZ „elszakad” a tömegektől – vagyis a magyar valóságtól, ekkor még nem volt nyilvánvaló, bár a Chartás tüntetéseken a résztvevők inkább a szocialista párt támogatói közül kerültek ki, míg a szónokok többségét a liberális holdudvar adta.

Végeredményben a következő majdnem két évtized alatt változatlan maradt volna ez a felállás. A reformszocialisták és technokrata holdudvaruk az SZDSZ-el együttműködve, előadták a farok csóválja a kutyát mutatványát.

Nagy vonalaiban mintha ez a képlet lenne felfedezhető az Együtt 2014 esetében is. Ha megnézzük az Együtt 2014 aláíróit, ugyanez az élcsapat-jelleg domborodik ki, amely a Gyurcsány–Bajnai-kormányok idején a gazdaságot tekintve az állandó reformőrület és a megszorítás lázában égett, kulturálisan pedig igyekezett az identitásválságot elmélyíteni.

Az Együtt 2014 programját a honlapjukon olvasható lista szerint eddig 133-an írták alá (pont 133-an, milyen fárasztó poén). A 133-ból összesen 64 aláíró neve olvasható négy másik kezdeményezés támogatói között.  Az első és legfontosabb  a Magyar Demokratikus Charta, amelyet 2008-ban hívott életre az akkori miniszterelnök, Gyurcsány Ferenc. Ezt a második Chartát kezdeményezői az első Demokratikus Charta örökösének tekintik. „Az antidemokratikus politikai erők” és a „kirekesztés” ellen jött létre, és ezért az aláírók „figyelmeztetnek, tiltakoznak, szembeszegülnek”. Azt ugyan nem értette senki, hogy a kormányon levő erők, sőt, maga a kormányfő miért hozzák létre ezt a Chartát, amikor tevőlegesen cselekedhetnének is.
A második kezdeményezés a Klubrádió fennmaradása érdekében közzétett nyílt levél, amely 2011 nyarán látott napvilágot. A nyílt levél állításai alapján ha „elnémul a Klubrádió, az a demokratikus nyilvánosság felszámolásának nyitánya lehet”.

A harmadik kezdeményezés Gyurcsány Ferenc mentelmi jogának felfüggesztése után indult útjára, 2011. szeptember 12-i keltezéssel, és a „Tiltakozás a Gyucsány Ferenc elleni koncepciós eljárás miatt” hangzatos néven fut. Akik aláírták, azok szerint „Gyurcsány Ferenc ellen koncepciós eljárás folyik. A vád koholt, a büntetőeljárás nem az igazságot, hanem a hatalmat szolgálja. Ilyen eljárásra a Rákosi-korszak és az ötvenhatos forradalmat követő megtorlás óta nem került sor. Az utolsó perbe fogott magyar kormányfő Nagy Imre volt.” Tényleg, Imre, te mit tennél? – kérdezhetnénk Gyurcsányt követve, ha nem lenne az egész szöveg egy merő képzelgés, amelynek írói hihetetlen módon próbálják átlapátolni saját elődeik múltját a másik térfélre.

A negyedik, legrégebbi kezdeményezés még jobban mutatja az aláírók pártpolitikai elkötelezettségét. 2006. október 5-én a Joggal a Jogállamiságért Egyesület nyílt levelet intézett Sólyom László akkori köztársasági elnökhöz, amelyben mintegy megfeddik azért, mert ugyan végtelenül erőtlenül és nagyon burkoltan, de mégis utalt Gyurcsány Ferenc lemondásának szükségességére. A nyílt levél írói felhívják Sólyom „figyelmét olyan összefüggésekre, amelyek eddig, láthatóan, elkerülték a figyelmét. Az utcán politizálni és utcai politizálást folytatni két dolog! … Reméljük, hogy tévedését belátva nem áll be azok sorába, akik a törvényesen és demokratikusan megválasztott miniszterelnök megbuktatását még e pillanatban is fontosabbnak tartják, mint az alapnorma, a demokratikus intézményrendszer, a köznyugalom és nem utolsósorban az állampolgárok biztonságának védelmét. Bízunk benne, hogy Ön sürgősen, egyértelműen és nyíltan felszólítja a legnagyobb ellenzéki pártot és vezetőit, hogy térjenek vissza a számukra kijelölt helyre, az országgyűlésbe, azonnal hagyjanak fel azzal, hogy mindannyiunk nehezen kialakult életkereteit saját hatalmi ambícióik érdekében szétzúzzák, egyben felszólít minden demonstrálót az alkotmányos parlamenti demokrácia törvényi kereteinek maradéktalan betartására.” Összefoglalva: Orbán Viktor hívja vissza a csapatait az utcáról, Gyurcsányt pedig elnöki szó is erősítse meg a helyén!

Az Együtt 2014 listáján szereplő aláíróknak majdnem a fele csatlakozott a fent részletezett kezdeményezések valamelyikéhez, vagy többhöz is.  A Gyurcsány-féle Magyar Demokratikus Chartához 35-en.  A Gyurcsány Ferenc elleni „koncepciós eljárás” miatti tiltakozáshoz 16-an. A Klubrádió „elnémítása” elleni petícióhoz 46-an. A Joggal a Jogállamiságért Egyesület Gyurcsány-párti nyílt leveléhez 11-en.  

A legtöbben, akik egynél több-, sőt akár mind a négy kezdeményezéshez csatlakoztak, a Magyar Demokratikus Charta aláírói közül kerültek ki (23 fő a 35-ből). Ezt azt jelenti, hogy azok, akik a Gyurcsány-féle Magyar Demokratikus Chartát aláírták, minden más csoportnál hajlamosabbak más hasonló listákat is aláírni. Az ő részvételük meghatározónak tekinthető.

Most lássunk néhány olyan politikust, aki az Együtt 2014 listáján szerepel. Az egykori SZDSZ nagy számban képviselteti magát: Gulyás József (az SZDSZ egyik alapítója és vezetője), Gyekiczky András (Demszky-, majd Kuncze kabinetfőnöke); Hodosán Róza, Radnóti Sándor, Ungár Klára. Az MSZP ezzel szemben csak egy fővel (Huszár Tibor) jelentkezik. Rajtuk kívül három aláíró a Medgyessy-Gyurcsány kormányokban miniszter is volt: Bozóki András, Görgey Gábor, Magyar Bálint. Egyikük sem az MSZP-hez kötődik, hanem inkább vagy teljesen az SZDSZ-hez. Végül álljon itt még egy pár további ismert balliberális név az aláírók közül: Babarczy Eszter, Eörsi László, Ferge Zsuzsa, György Péter, Halmai Gábor, Heller Ágnes, Korniss Mihály, Parti Nagy Lajos, Rajk László, Vásárhelyi Mária, Vincze Mátyás. Korniss Mihály esetében szimbolikus, hogy ő volt az eredeti, 1991-es Demokratikus Charta megszövegezője.

A baloldalon konvergálódó nevekről és a „demokratikus mozgalom” politikától független, civil voltáról Szánthó Miklós Civil átverés című írásában már olvashattunk: „a nagy civil mozgalmárkodásban a '90-es évek elejétől napjainkig időről-időre ugyanazok a nevek bukkannak fel minden esetben, ugyanazok az emberek jelennek meg a tüntetéseken. … amellett, hogy a demokratikus mozgalmárkodók mindegyikéről lerí, hogy állításukkal szemben nem civilek, hanem a politikai elit részesei hosszú évek-évtizedek óta, egymással is veszekedtek már annyit, hogy egy-egy jó, szaftos sztori előrángatható legyen, kikről van szó valójában.” Bakonyi Ádám írásából (MN, 2012. november 20.) pedig kiderül: az Együtt 2014 Egyesület jogi ügyeit pedig egy olyan ügyvéd (dr.Tordai Csaba) intézi, aki a Gyurcsány-kormány egyik államtitkárává avanzsált, a nyilvántartásba vételi kérelmen pedig szerepel Gyurcsány Ferenc szövegírója is (Gyurkovics Tamás). A szervezők között feltűnt az SZDSZ egykori bulvárcsillagának, Kóka Jánosnak az egyik bizalmi embere, Kátai Gábor.

Adva van tehát egy értelmiség, amely pártokat tekintve leginkább az SZDSZ környékén mozgott, hősének viszont Gyurcsány és Bajnait tekinti. Az MSZP számukra a kádári támogatott- és a néha kis izgalmat jelentő tűrt létforma nosztalgiáját jelenti. És ami ennél is fontosabb: azokat, akik a tömegbázist szállítják, hogy utána lehessen egy jót „emancipálni”, egyenlősíteni, társadalom-mérnökösködni, vagy pedig üzletelni. Hogy is hangzott Medgyessy Péter elkeseredett kijelentése? „Az SZDSZ tele van korrupciós ügyekkel”. Azaz: a más kontójára beleszövegelni más dolgába. Az, hogy ez az értelmiség hogyan állt a számára hatalmi kereteket biztosító MSZP-hez, jól mutatta az egyébként nagyon igaz Horn Gábor-féle kinyilatkoztatás: „Kemény ez a csapat!”

Lehet, hogy megfordult a helyzet: a szocialisták lettek a hasznos hülyék és a társutasok a tartják a pórázt? De végül is miért jó ez a szociknak? Ez az értelmiség egyvalamire volt képes az elmúlt két évtizedben: a rombolásra. A valami-ellenességre. Az antifasizmusra. A magyar identitás gányolására. Állandó vád, már az első Charta idejétől kezdve, hogy a jobboldal a Horthy-rendszert akarja restaurálni. (Restaurálni senki nem akarja, újraértékelni viszont néhány vonatkozásban nem ártana). Félő, hogy valójában az a helyzet, hogy ez az értelmiség nem tudott elszakadni a múlt század viharos évtizedeinek generációkon átívelő emlékezetétől, amikor lehetett ellenállni, amikor lehetett a Nagy Ábrándért dolgozni, amikor lehetett népfrontozni.  Észre kellene venniük: az antifasiszta ideológia lejárt, az F-betűs szó lassan szavatosságát veszti. Még akkor is, ha a Jobbik megengedhetetlen kijelentései menetrendszerűen érkeznek, tápot adva a riogatásnak. Egyébre ezek a megnyilvánulások nem alkalmasak, igazi súlyuk nincs. Az exkluzív baloldali értékeken alapuló nagybetűs Köztársaság pedig csak egy üres szlogen. Ez az államisten halott, sose élt. A Szent Koronát nem lehet svájcisapkával felváltani, és turult sem kell a (kripto)fasizmus szimbolikájával azonosítani. A nemzeti középen csak olyan erő foglalhat helyet, amely nem idegenkedik a nemzeti mitológiától, vagyis a magyarság identitásának központi elemétől.

Minden egyéb balliberális „közép” lesz legfeljebb, ha egyáltalán valami.

Kövesd a Konzervatóriumot a Facebookon is!


A bejegyzés trackback címe:

https://konzervatorium.blog.hu/api/trackback/id/tr764956012

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: SZDSZ reloaded avagy az antifasiszta népfront új ruhája 2012.12.14. 12:42:02

Az Együtt 2014 listáján szerepel sok, egykori SZDSZ-es politikus.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Kandeláber 2012.12.14. 08:45:00

Remek írás. Persze a reggeltől estig mantrázott "mi vagyunk a közép, mi vagyunk az új arcok" szlogeneket kezdettől fogva nem lehetett komolyan venni.
Tulajdonképpen az a vallásos áhítat sem igazán újdonság, amellyel a Bajnai-hívők imádják a felkent Messiást, egy vakbuzgó inkvizitor dühével támadva bárkit, aki kétségbe meri vonni a küldetését.

Kandeláber 2012.12.14. 09:15:08

Volt aki elhitte a "mi vagyunk a közép, mi vagyunk az új arcok" mantrát, és egy pillanatig is kételkedett abban, hogy az szdsz reinkarnációjáról van szó?
Stílszerűen még Messiást is választottak hozzá.

tpd 2012.12.14. 09:19:20

ezek szerint 2014-es választás a két népfront versenye lesz?

ha már kádározol, és aczélozol, akkor érdekes lenne megnézni, hogy a fidesz miért szavazza le az ügynöklisták nyilvánossá tételét..

Vidéki 2012.12.14. 09:22:53

A szerző nagyon jól bemutatja az Együtt 2014 „Népfront mozgalom” kemény magjának hátterét és azt, hogy korábban hol és milyen ügyek támogatására szövetkeztek.

Ez az élcsapat kicsi, mégis évtizedekig képes volt táncoltatni a hozzá képest hatalmas MSZP-t is és lényeges döntéseket saját akaratából meghozni.

Az 1994-es választások előtt az MSZP szlogenje ez volt:

Szavazz ránk, hogy „Végre a szakértelem kerüljön a kormányra”.

Mikor bőséges abszolút többséggel megnyerték a választásokat, annyira bizonytalanná lett a szakértelmükbe vetett hitük, hogy muszáj volt a hozzájuk képest pici SZDSZ-t is bevonni a kormányba, amelyik annak ellenére, hogy pici volt, mint a nyúl farka, képes volt „csóválni” az MSZP-t, mint a farok a kutyát, (később is, összesen 12 éven keresztül).

Mi motiválhatta Horn Gyulát, hogy pártjának bőséges abszolút többsége ellenére úgy érezte, hogy muszáj bevonnia a kormányba az SZDSZ-t és gyakorlatilag átadni neki a kormányzati hatalmat?

Valószínűleg úgy érezte, hogy a választóktól kapott legitimáció, nem elégséges, sokkal nagyobb rejtett erők működnek az SZDSZ-t támogatva.

Ez az úgynevezett „szabad sajtó”, amelyik nyugaton is úgy működött, mint a szarvasmarhák kettős gyomra, amivel benyelik a kizárólag növényi eredetű takarmányt, majd felböfögik, mint általában a kérődző haszonállatok. Gyomruk csak speciális takarmányt fogad be Magyarországgal kapcsolatban: csak azt az ócska propagandát, amit Konrád György féle alakok tesznek eléjük a jászolba.

Horn Gyula megrettent attól, hogy őt is olyanfajta alantas rágalmak özöne érheti a „Szabad sajtótól”, mint az Antall kormányt, ezért megrettent a zsarolástól és inkább megadta magát az SZDSZ-nek, feltétel nélkül.

Behódolt annak a fenyegetésnek, hogy: „Különben dühbe jövünk és pokollá tesszük az életeteket”:

Gengszterbandák százéves gyakorlata volt, hogy felhívták üzlettulajdonosok figyelmét arra, hogy milyen veszélyes hely a Föld.

Rendszeres védelmi pénz fejében vállalták, hogy kiküszöbölik az üzlettulajdonosok életéből a veszélyt.

Voltak olyan üzlettulajdonosok, akik nem érzékelték a veszélyt amit a gengszterek talán nem eléggé ékesszólóan érzékeltettek.

Ezek jobb belátásra tértek, mikor verőlegények jelentek meg üzletükben és szétverték azt.

Horn Gyula „reálpolitikus” volt, ő komolyan vette a „gengszterek” fenyegetését, de az ország lakossága fizette a súlyos árat érte.

tpd 2012.12.14. 09:34:49

@Vidéki: jó kis összeeskűvés elmélet lett

Kandeláber 2012.12.14. 09:41:09

@Vidéki: Pár hónappal azután, hogy '90-ben bukott a választásokon, az SZDSZ már meg is szervezte a taxisblokádot, amely gyakorlatilag egy puccskísérlet volt. Következő évben jött a "Demokratikus Charta", majd Göncz nyilatkozata Olaszországban.
Az MSZP nagyon jól tudta '94-ben, hogy tulajdonképpen profitálhat is azzal, ha beveszi a buliba az szdsz-t, és igazuk is lett. Csak éppen összenőttek, és már nem tudtak szabadulni egymástól.

Vidéki 2012.12.14. 09:55:47

@Kandeláber:

A Demokratikus Charta alapítójaként megvolt Konrád György szerepe az MSZP és az SZDSZ házasságában.

Érdemes megnézni, mivel riogatott az 1991-ben SZDSZ-közeli civilek által megalakított Demokratikus Charta:

veszélyben levő demokráciával,
szélsőjobboldali veszéllyel,
antiszemitizmussal.

Mindez különösen annak tükrében mulatságos, hogy az Antall-kormányról sok rosszat lehet mondani, de hogy bármilyen formában is veszélyeztette volna a demokráciát, az szimplán nem igaz.

Ebben az időszakban jelentek meg először mértéktartónak számító német, francia, osztrák és más nyugati újságokban azok a cikkek,

melyekben rendszerint ellenzéki értelmiségiek nyilatkoztak a magyar közéletről,

miközben idegengyűlöletről,
antiszemitizmusról,
Horthy-nosztalgiáról panaszkodva
festettek az országról ( és Antallról) olyan képet,

mintha a Gömbös-kormány idején lennénk.

Túl Hosszú Captcha (törölt) 2012.12.14. 10:07:33

Sajnálom, egy percig rokonszenves volt Bajnai, de a támogatói névsor bennem is határozott és egyértelmű elutasítást vált ki. Ezekkel egyszerűen nem lehet és kész.

Kandeláber 2012.12.14. 10:16:45

@Vidéki: Nevetséges módon én is bevetten az szdsz erőteljes antikommunista retorikáját '89-táján, teljesen azonosultam belük, de aztán néhány gesztusukból, a "kemény magról" szóló cikkekből rá kellett jönnöm, kik is ezek valójában.
Az általad említett tevékenységük aztán még visszataszítóbbá tette őket, természetesen a magyarellenes tevékenységükkel egyetemben.
Az újrahangszerelt változat ugyanaz, mint húsz éve, max. az "újszülöttek" nem veszik ezt észre.
Nem tudom megfigyelted-e, hogy az E 2014 szlogenjei közül mintha hiányozna a "liberális" jelző, amelyről nagyon jól tudják, hogy szitokszó lett, így 'hívószónak" nem igazán alkalmas.
Az aláírók és a Bajnainál szolgálattételre jelentkezők névsora magáért beszél, bárki, de ezek nem.

Sandokohn - a maláj jiddis 2012.12.14. 10:17:31

A szadesz nem vész el, csak átalakul. Sunyibb, hazugabb, alattomosabb politikai formációt még a föld nem hordott a hátán.

nu pagagyí 2012.12.14. 10:28:28

Elfogult, politikai megrendelésre készült poszt. Bajnai alternatívája: Matolcsy, Németh Lászlóné, Budigyula, Giró-Szász. Tessék választani!

nu pagagyí 2012.12.14. 10:31:07

@Kandeláber: "Nevetséges módon én is bevetten az szdsz erőteljes antikommunista retorikáját '89-táján, teljesen azonosultam belük, de aztán néhány gesztusukból, a "kemény magról" szóló cikkekből rá kellett jönnöm, kik is ezek valójában."

Talán az lehet az oka a pálfordulásodnak, hogy közben kommunista lettél. Ezen még nem volt időd elmélkedni?

doggfather · http://dogg-n-roll.blog.hu/ 2012.12.14. 10:34:08

Jól láthatóan elkülönülve az Mszp től és a dk-tól???

az mszp kormány támogatta volt, és a dk vezér kormányának volt tagja, sose tud elkülönülni, ne is írjuk le, hogy elkülönül, mert nem.

Megpróbálja, vagy kísérletet tesz, de nem különül el!!

Kandeláber 2012.12.14. 10:37:54

@nu pagagyí: Ne erőlködj, kis bajnaifan.

r222 2012.12.14. 10:44:10

Remek írás! A báránybőrbe bújt zsidó-maffia.Nem vagyok hajlandó finomabban fogalmazni,mert nem is szabad.Az már régen nem mentség,hogy de hát a fidesz is bla,bla,bla.... Ideje lenne ezektől megszabadulni,majd egy alapos szellőztetést tartani,mert szarra várat építeni nem szabad,ha demokrata,ha nem.

Vitéz Kőbányai Világos 2012.12.14. 10:44:55

@sárospataki lány: Valóban kiválló.
Két dolgot állapít meg:
1. A balos magyar szavazók eddig sem voltak vevők a dél-dunántúli rátarti lókupec stílusra. Szeretik, ha máshogy beszélnek hozzájuk. A felfedezéshez gratulálok!
2. Ha azt mantárzzuk folyamatosan, hogy a "balliberálisok lopnak, a balliberálisok romoblnak, a balliberálisok nem akarnak mást, csak hatalmat", akkor a legsötétebb jobber ámokfutás indoklásához se kell vitatkozni. Érvelni se. Semmit se.
Ez egy jobbos értelmiségi blog?
Szarban vagytok.

Nils. H 2012.12.14. 10:47:02

Az én identitásomat fekete györgy meg ezek gányolják, fröccsöntik, de úgy néz ki még Szörényiét meg Rockenbauerét is, nem Halmai Gábor, meg Babarczy Eszter....

Nem tudom, kiben mit rombolt le Ferge Zsuzsa, Bozóky András vagy Parti Nagy Lajos, de az igen szegényember lehetett már eleve is. Már úgy agyilag, meg lelkileg.

Rwindx 2012.12.14. 10:48:34

@nu pagagyí:
Ja, az szdsz 94-es 18%-nyi eredményt összehozó szavazótábora 98-ra jobbára kommunista lett, és csak a kemény antikommunista 7%-nyi mag aki tolerálta a posztkommunistákkal való összeállást, maradt hű antikommunista elveihez.

Vicces vagy.

tpd 2012.12.14. 10:51:35

@r222: gyöngyösi márton?

Nils. H 2012.12.14. 10:52:26

"Ez az értelmiség egyvalamire volt képes az elmúlt két évtizedben: a rombolásra. A valami-ellenességre. Az antifasizmusra. A magyar identitás gányolására."

Ez zseniális, tényleg. És mire volt képes az ún. "jobboldali" értelmiség?

"Az Együtt 2014 listáján szereplő aláíróknak majdnem a fele csatlakozott a fent részletezett kezdeményezések valamelyikéhez, vagy többhöz is. "

Magyarul a felét se teszi ki az aláíróknak... És különbenmeg, azt eleve sejteni lehetett, hogy ez az értelmiség egyetért bárkivel, aki OV ellen megy, és az aláírás nem szól semmiféle (pláne nem szervezeti) kapcsolatról, csak egyetértésről. szóval nem értem miről szól a cikk. Bajnai lehet hogy totál hiteltelen, de nem attól, hogy egyetért vele a Radnóti Sándor meg a György Péter.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2012.12.14. 10:59:00

Nem akarlak elkeseríteni, de ti se vagytok képesek másra vagy többre, mint a "valami ellenességre". Nézd meg Viktort! Ha nem látsz értelmet és koncepciót a kormányzásában az, azért van, mert nincs. Annyiból áll, hogy antikommunista, antiliberális, antimodern, antikonzumerista, antimindenféle.

A nemzeti mitológia nem azonos azzal a pszichózissal, amit a magyar jobboldal kb. fele képvisel.

hadri 2012.12.14. 11:05:57

Nagyon gyenge firka ez a poszt. Olyan igazi zsenge cucc, amit a birkák szeretnek...

Valaki összefoglalná ennek a legelőnek a tartalmát öt mondatban?
Köszönöm.

Kandeláber 2012.12.14. 11:08:56

@Nils. H: A Demokratikus Charta '91-ben tudta, hogy Orbán '98-ban majd 2010-ben miniszterelnök lesz?
Nem, az szdsz destruktív módon mindent ellenzett/ellenez, ami csak egy egészen hangyányit is "nemzeti". A Török nevű egykori kultuszminisztériumi államtitkár egyenesem új Himnuszt akart íratni, mondván, hogy a régi már elavult. Próbálta ezt régebben Rákosi is, neki sem sikerült.
Egyáltalán, mit képzel Kuncze, Magyar Bálint, Fodor, Bauer és a többi tetszhalott?
Kinek kellenek ők?
Nem értik már meg, hogy az egész, Kádár köpönyegéből kibújt magyar politikai elit elavult, Orbán és Kövér ugyanúgy mint ők, csak őket már elküldték a vérbe?
Nem, nem értik meg. Ezért próbálnak szánalmas módon megint előre tolakodni a sorban, ezért bizonygatják naponta Kálmán Olgi egyáltalán nem elfogult műsorában, hogy nélkülük nem megy.
De megy.

efes · http://efesasanisimasa.wordpress.com/ 2012.12.14. 11:09:57

@hadri: Fidesz az egyedüli jó, hazugkomcsilibsibajnaigyurcsányegyütt 2014 rossz.

pierre bayle 2012.12.14. 11:11:08

Kicsit off, de ideírom, ha már szerepel benne a neve. Valamelyik nap eszembe jutott, hogy a jobboldal, sőt a baloldaliak egy része is - s magam is - milyen csúnyán ironizáltunk Debreceni Józsefen, aki megprófétálta, hogyan is fog kinézni a kétharmad hatalomgyakorlása.

Utólag bocsánat tőle: igaza volt, sőt, sokkal rosszabb a helyzet, mint ő gondolta.

efes · http://efesasanisimasa.wordpress.com/ 2012.12.14. 11:11:30

Amúgy pedig, a svájci sapka igenis hordható darab, ellentétben a szakmailag elcseszett "szent" koronával.

hadri 2012.12.14. 11:12:04

@efes: A fidesz az télleg jó. Oszt neked mi tesszik benne? Mongyad mán meg nekem me nemtom.

pierre bayle 2012.12.14. 11:12:29

Egyébként meg: komolyan Radnóti, György Péter meg mondjuk Kornis támogatása ingatná B hitelét...?

Nils. H 2012.12.14. 11:16:11

@Kandeláber: "A Demokratikus Charta '91-ben tudta, hogy Orbán '98-ban majd 2010-ben miniszterelnök lesz?"

Én a 2014 aláíróiról beszélek.

"A Török nevű egykori kultuszminisztériumi államtitkár egyenesem új Himnuszt akart íratni, mondván, hogy a régi már elavult. "

A hülyeség nem oldal- vagy pártfüggő.

"Egyáltalán, mit képzel Kuncze, Magyar Bálint, Fodor, Bauer és a többi tetszhalott? Kinek kellenek ők?"

Egyetértek. Rettentő szánalmas volt, hogy Kuncze egyből közölte hogy ők csatlakoznak a Bajnaihoz. Kik? Nem kellenek a gittegyleteik, ez így van.

Nyrségi Trolls (törölt) 2012.12.14. 11:19:04

Becsüljük meg és szeressük ezeket az aláírókat. Ők azok, kik bátran felemelt fejjel vállalják zsidóságukat a nyolcmillió fasiszta országában.

Virt02 2012.12.14. 11:19:28

És bajnainak a farka is kisebb mint a normál embereké!!!!!!!!!

fidesz = házmesterek pártja 2012.12.14. 11:20:38

Konzervnek mi köze a szabadsághoz? Egyébként is szánalmas, hogy mennyire rettegtek bajnaiéktól.

fidesz = házmesterek pártja 2012.12.14. 11:22:18

@Vidéki: és nem volt igazuk? Mostanra a parlamentbe is jutott belőletek.

sterimar 2012.12.14. 11:22:51

@Túl Hosszú Captcha: Bajnai és amiket mond, önmagában nekem is szimpatikus lenne, ha nem tudnám, hogy miniszter volt gyurcsány alatt és kik sereglettek fel köré. De kibújt a szög a zsákból, Bajnai csak egy kirakatember.

hadri 2012.12.14. 11:23:32

Nem válaszó senki nekem? Aszittem majd megvilágosodok. Ne haggyatok itt a sötétben!!!

csavari 2012.12.14. 11:24:20

Hülye gyerek! Reménytelen vállalkozás, hogy a gyilkos liba tolvajt újból lenyomják a nép torkán!

hadri 2012.12.14. 11:31:52

@csavari: Ezt magamra vettem de nem sértődök meg. Szeretem ha bántanak engemet. Oszt egy egész libát ellopott? Hallatlan.

Daniel W. Mcload 2012.12.14. 11:32:06

Az azért elég érdekes, hogy ez a Magyar Nemzet Bajnait lejárató cikkjével egy napon jelent meg. Néhány állításának hitelessége pedig elég kérdéses.

hadri 2012.12.14. 11:39:57

@r222: Tégedet ollyan okos embernek nézlek, nem tudsz nekem világosságot adni? Ez nem igasság, hogy csak ti láttyátok a fényt nekem meg nem is segítetek. :-(

Nyrségi Trolls (törölt) 2012.12.14. 12:04:07

"Schiff András fél, hogy levágják a kezét.
A zongoraművész szerint tombol az antiszemitizmus az országban."

Köszönjük, Emese.

SemBoga 2012.12.14. 12:05:48

ez egy ilyen fizetett blog?

Szilvay Gergely 2012.12.14. 12:10:08

@SemBoga: igen, milliókat kapunk, plusz nyaralást a déli féltekén télen.

Vidéki 2012.12.14. 12:23:15

@Nyrségi Trolls:

Írod: "Schiff András fél, hogy levágják a kezét.
A zongoraművész szerint tombol az antiszemitizmus az országban."

Magyarországon hatalmas a tolerancia a külföldről finanszírozott politikai indíttatású beavatkozásokkal szemben is, amikor külföldi pénzekkel táplált erők akarnak kormányt alakíttatni Magyarországon.

Mégis habzó szájú propagandisták magyarországi diktatúráról tépik a szájukat.

Izrael egy demokrácia, nem diktatúra, mégis „az új szabályozásnak egyik fele megtiltja, hogy idegen országok 20000 sékelnél nagyobb összeggel támogassák az angolszász terminológia szerint „ nem kormányzati szervezeteknek” (NGO) nevezett entitásokat.”

Mi Magyarországgal kapcsolatban a valóság?

Idegenbe szakadt „hazánkfiai és lányai, mint Paul Lendvai; Heller Ágnes; Schiff András; Ivan Nagel,

Antiszemitizmus Magyarországon - Mit lehet tenni?

címmel tartottak pódiumbeszélgetést a magyarországi politikai helyzetről a berlini Schaubühne színházban. (HVG)

Sok beszédnek sok az alja.

A beszélgetés idővel elkanyarodott az eredeti témától, a szó a magyarországi politikai helyzetre terelődött.

Schiff András zongoraművész hangsúlyozta, hogy a változásokhoz nem elég néhány értelmiségi,

az utca támogatása is kell,

az utóbbi időben pedig éppen ez utóbbinak látszanak a jelei "élénk ellenzéki mozgalmak" formájában.

A közönség soraiban felmerült, hogy gyűjtést kellene indítani
a magyarországi változások előmozdításának támogatására,
a rendezvényen kialakult közmegegyezés szerint az anyagi támogatás címzettje a Klubrádió lesz.

A berlini Schaubühne tehetős és „jókedvű adakozói” jóvoltából összegyűlt perselypénz létrejötte teljesen legálisként mutatható be, a „jókedvű adakozók” személyi összetétele homályban marad.

A külföldön összegyűlt pénzösszeget fel lehet használni Magyarországon a szabadon megválasztott kormány elleni aknamunkára.

Lehet belőle finanszírozni:

„az utca támogatását”, vagy

a Klubrádió, „Drága Bolgár Úr” kormányellenes gyűlöletfröcsögéseit.

Feltehetően a berlini Schaubühne tehetős és „jókedvű adakozói” 20000 sékelnél nagyobb összeget gyűjtöttek be és Magyarországon nincsen megtiltva, hogy idegen országok 20000 sékelnél nagyobb összeggel támogassák az angolszász terminológia szerint „ nem kormányzati szervezeteknek” (NGO) nevezett entitásokat.

ynd 2012.12.14. 12:35:30

"A nemzeti középen csak olyan erő foglalhat helyet, amely nem idegenkedik a nemzeti mitológiától, vagyis a magyarság identitásának központi elemétől."

"az SZDSZ szélsőliberálisai ... 'elszakadtak' a tömegektől"

A nacionalizmus vagy a kommunisták fogalomkészleteivel nem lehet értelmes gondolatokra jutni...

janos444 2012.12.14. 13:03:31

@r222: helyes: tárgynál vagyunk. Minek szdsz-ezni, amikor valójában zsidózni akarunk?

"A nemzeti középen csak olyan erő foglalhat helyet, amely nem idegenkedik a nemzeti mitológiától, vagyis a magyarság identitásának központi elemétől."

"A magyarság identitásának a "KÖZPONTI ELEME" a "nemzeti mitológia".

Jaj, jaj, csak semmi újat, semmi modernséget, semmi versenyt, semmi világot, mert az "zsidó ".

"Mitológiát" nekünk!

Ennyit az "új" konzervativizmusról.

Jobb, ha visszabújtok a turulba. Ugyanazt az etniaki nacioanalista dumát böfögite, amit már a nagyapukátok is. Lószar sem lesz ebből, nem egy élhető moidern Magyarország.

Kandeláber 2012.12.14. 13:12:43

@janos444: Lehet menni Bécsbe kávéházat nyitni - például.

Korogi24 2012.12.14. 13:23:39

Biztos, hogy az SZDSZ-ezésnek van még értelme? Érdekel ez valakit? Jó, a saját kemény mag tábort lehet vele még idegesíteni és ez is számít (mert ők is letargikusak).

De itt már mindenki volt SZDSZ, bnakker: mondták az LMP-re, mondták a DK-ra, mondták az Együttre, természetesen az MSZP is tkp. az SZDSZ (mondjuk Horn az jó lenne őt még Orbán is elismer, de ezek a fiatalabb MSZP-sek nagyon gyanúsak) politikáját akarja megvalósítani ésatöbbi ésatöbbi. Mondjuk ez alapján elég sok bújkáló SZDSZ szavazónak kellene lennie, mert azért ezek együtt elég sokan vannak.

Ki lehet új mumust találni (de szerintem nem fognak, mert nincs fantázia már a Fideszben).

A Fiatal Demokraták Szövetségéből -- Középkorú (kiégett, lekarcolt, felpüffedt) Autoriterek Maffiája (KAM) lett. Köszönjük.

sárospataki 2012.12.14. 13:35:58

@Vitéz Kőbányai Világos: nem tudom, miért találtál meg engenm, de ha igen, válaszolok. Én a jobbos szellemi sötétségtől is fázom, de míg az ostobaság, az eszdéeszes az konkrétan gonosz, és a jobboldali/konzervatív gondolkodás folyamatos kriminalizálásával, a folyamatos hisztériakeltéssel és az "értelmiségi" szó einstandolásával szinte jóvátehetetlen károkat okoztak - az egész országnak. Ez utóbbit konkrétan úgy történt, hogy megfelelő marketinggel összekapcsolták a "normális" és a "baloldali", illetve a "normális" és az "európai" szavakat. Az európait pedig felruházták valami nem-kommunista internacionalizmussal. Ezen elemek mindegyike ismerős volt már a szociban agymosott népnek, olyan nehéz dolgok azért nem volt.

A legördögibb ebben az egészben az, hogy tudatosan léptek akkor, amikor az ország a szabadság mámorában úszott, az szdsz és köre egyel előrébb gondolkodott, és az elvesztett választások másnapján elkezdték fasisztázni a baloldalt.

Ennek az egésznek az egyik következménye, hogy a nagy tömegvonzás miatt nem nagyon tudott kialakulni egy olyan konzervatív értelmiség, amelyik szintén "normális", hiszen azt már lestipistopizták balról. Ez pedig helyet teremt a feketegyörgyöknek.

sárospataki 2012.12.14. 13:36:51

@sárospataki lány: ... fasisztázni a jobboldalt ...

Kandeláber 2012.12.14. 13:37:06

@Korogi24: Baromi sok embert érdekel, például azokat, akik kiejtették az szdsz-t a parlamentből, és most nem szeretnék vissza juttatni más néven, de ugyanazzal a személyi állománnyal.
Ez ilyen egyszerű.

Kandeláber 2012.12.14. 14:12:04

@sárospataki lány: Én tovább megyek: az szdsz és a fidesz jóval a választások előtt antiszemitázta az mdf-et.
@Herr SturmLikudnik: '88 környéki felvétel lehet. "A Mester és tanítványai".

Vitéz Kőbányai Világos 2012.12.14. 14:15:49

@sárospataki lány: Gondoltam esetleg rámutatsz, hogy mitől oly nagyon kiválló ez a poszt, esetleg elmagyarázod, hogy mit mond még azon a két dolgon kívül, amit nekem - a nemkonzervatívnemmagyarnak - sikerült úgy a poszt terjedelmének negyedében összefoglalnom.
Ebből a két dologból ugyanis az egyik - eltérő milliőben élő emberek eltérő hangnemben szeretnek beszélgetni - közhely, a másik - a balliberális oldal az ország tönkretételére tör, különös tekintettel a konzervatívokra, akiket mindenféle körmönfont módokon bayerzsoltosít - meg egyszerűen egy bornírt baromság.

bolá 2012.12.14. 14:48:30

@Vitéz Kőbányai Világos:
Igyál még egy Kőbányait, bár attúl sem fogsz megvilágosulni!

R_John · http://sardobalo.blog.hu 2012.12.14. 15:07:18

@Szilvay Gergely: cuncika, ez akár vicces is lehetne, ha a szerzők fele nem a kimből vagy a századvégtől kapná a fizetését, vagy a mandinertől.

Kandeláber 2012.12.14. 15:34:15

@calam: Kendet meg a hitközség dotálja, ahogy elnéztem az írásait, különös tekintettel "az élethalálharcát vívó Izrael" elleni Anonymus-támadás kapcsán.

janos444 2012.12.14. 15:40:22

@Kandeláber: lehet. (Ha van miből.) Csak valamikor úgy gondolták némelyek, hogy ez itt minden magyar ember országa lesz így vagy úgy.

Kandeláber 2012.12.14. 15:53:15

@janos444: Egyeseknek (szerencsére) nem jött el az ő országuk, sőt.
Hogy kik mikor és mit gondoltak, az az ő magánügyük.

sárospataki 2012.12.14. 16:13:28

@Vitéz Kőbányai Világos: nem, az a bornírt marhaság, hogy a magyar konzervatív/jobbértelmiség eleve bayerzsoltos, ha nem értetted.

Vitéz Kőbányai Világos 2012.12.14. 16:16:04

@sárospataki lány: Valóban, ugyanakkor én ilyet nem is írtam. Olvasd újra, ha megértetted, esetleg válaszolj újra!

hadri 2012.12.14. 16:48:36

Monnya mán meg valaki, hogy kijaz igazi magyar? Me nem tom.

laci0011 2012.12.14. 17:05:56

A magukat jobboldalinak tartó volt rezsimszolgáknak évtizedes sokk az SZDSZ.Elképesztő mi mindenre képesek csak azért hogy sárba rángassák őket,akik szerintem a mai napig csak lesnek,mint a vett malac,hogy puszta létük mekkora bűn!

lapi 2.1 2012.12.14. 17:20:36

a magyar belpolitika paradoxona, hogy a fideszt 2014-ben a szoclib (including bajnai) politikai erő nélkül lehetetlen leváltani, - velük viszont nem érdemes.

Geo_ 2012.12.14. 19:36:35

"és turult sem kell a (kripto)fasizmus szimbolikájával azonosítani. "

Nem kell - de attól még az.

Egy konzervatív embertől elvárnám, hogy ha fanyalog a ballib középen - akkor mutassa fel a konzervatív közepet.

laci0011 2012.12.14. 23:26:34

Vicces ez a szadesz fóbia,miközben a barnák folyamatosan provokálják az ország lakóit.

Putyilov gyári melós 2012.12.15. 05:43:56

Ejnye Áron elvtárs!

Kerényi Bástya elvtárs a Charta szóvivője és Pozsgay Imre Népfrontos főelvtárs a Párt Nemzeti Konzultációinak oszlopos tagja már le sincs szarva?
A szélsőbalos kommunista Hoffman elvtársnő és a Fideszbe beépült, ádvedlett kriptokommunista mozgalmárok?

Kiadta a Nagy Testvér, hogy ki kell őket írni a történelemből?

Putyilov gyári melós 2012.12.15. 05:49:09

@laci0011:

Kell az elvtársaknak egy virtuális démon, ami ellen mozgósítani lehet a birkákat.

Kár, hogy nem veszi észre a posztíró elvtárs, hogy pl. a tandíj bevezetéssel Orbán elvtárs turbógyurcsány üzemmódba kapcsolt és túltesz a legvérmesebb neoliberális szadeszos elképzeléseken.
Talán még Kóka elvtársuk se ment el ennyire szélsőséges neoliberális üzemmódba,mint Orbán elvtárs, a kínai társadalmi modell Messiása.

Putyilov gyári melós 2012.12.15. 05:57:29

Amúgy egy kis kedvesség, ajándékocska a konzerv elvtársaknak!

A konzerv Messiás:
www.blikk.hu/blikk_aktualis/hajnali-kettokor-kebaboztak-orbanek-2124777

Hetyke sörpocak, kilógó fehér(VOR?) ing, laza nyakkendő, kebabozó jómunkásember főelvtárs.

Asszem már a nyolcvanas években se nagyon mutatkozott így nyilvánosság előtt egy járási párttitkárnál értelmesebb állami muki :o))))

Putyilov gyári melós 2012.12.15. 06:06:43

@Kandeláber:

A parlamentben Orbán Viktor fasisztázott először, napirend előti felszólalásban, Gönz kifütyülése kapcsán.
Kikereshető a parlamenti jegyzőkönyvekből, ahogy lefasisztázza az egész kúrmányt.
(feltéve, ha nem töröltette ezt is a Nagy Testvér)

Kandeláber 2012.12.15. 10:01:34

@Putyilov gyári melós: Mint az szdsz köpönyegéből kibújt liberális párt, a fidesz nemcsak fasisztázott, hanem horthyrezsimezett, kereszténykurzusozott is az Antall-kormány idején.
Testvérpártjával karöltve támogatta a taxisblokádként ismert puccskísérletet, továbbá támadta a kormányt, amiért fegyvereket szállított a vörös csillagos tankokkal támadó szerbek ellen harcoló horvát szabadságharcosoknak.
Senki sem felejti el nekik.

Kandeláber 2012.12.15. 10:25:01

@laci0011: Nem, a puszta létük nem bűn.
Az a bűn, amit tudtak, mertek és tettek, mert tehettek.

laci0011 2012.12.15. 14:46:33

@Kandeláber: Döglött oroszlánt felesleges rugdosni,önmagát alacsonyítja le aki ezt teszi.

laci0011 2012.12.15. 14:48:47

@Kandeláber: Tetszik a NEMZETI EMLÉKEZETED,sokra lehet vele jutni.

laci0011 2012.12.15. 14:51:40

@Putyilov gyári melós: Echte rákosi recept a csávó mára.A diktátorok agya ugyanarra a srófra jár,birka biztos kommunikáció kell,ezért néznek most ki a fejükből a diákok tüntijét látva.

Kandeláber 2012.12.15. 14:52:40

@laci0011: Döglött? Ha te mondod, akár el is hiszem.
Nem megyek sokra vele az igaz, de legalább nekem nem olyan rövid az emlékezetem, mint sokaknak.

laci0011 2012.12.15. 15:25:46

@Kandeláber: Légy pragmatikus,jelenleg barna veszély van inkább.Támadnak a zombik,a fityusz kedvenc árpád sávos lobogó hordozói akik mára kicsit önjáróak lettek,zavart okozva az erőben.

miért 2012.12.15. 23:17:18

Azt hiszem ennek a bloggnak egy célja van: bármi áron megvédeni ezt a neobolsevik kormányt. És ez ugyebár elég anakronisztikus! Sajnos ide jutottunk. .

szobor · http://godot-ra.blog.hu/ 2012.12.23. 15:52:49

Az egyébként jó kérdés, az ideológiai szembenállásnak van-e még valami relevanciája, ha egyik fél sem törekszik erősen arra, hogy a tényleges jogszabályokat ehhez igazítsák (vö. baloldali párt és alkoholtilalom, de az egész működésük következetlen).

Schwerer Gustav · http://menekulttabor.blog.hu 2012.12.23. 23:44:53

A szerző kissé "régies" (jobb szó nem jut az eszembe) módszert követve megnézi a "dokumentumot", az írásos bizonyítékot, ennek kapcsán megtalálja természetesen a demokratikus chartát, akiken nagy elégedettséggel kérődzik egyet. Ami ízlés dolga, de gustibus non est disputandum.

Ami nagy hiányosságot érzek a cikkben: kifejteni, megmutatni, hogy liberális világnézet és foglomkészlet miért elavult, lejárt, és miért van éppen megszűnőben. Ezt a szerző csak érinti, egy rejtett jobbikozás kíséretében ("adják magaslabdákat...mégse tudják a libsik lecsapni" -nem szószerint idéztem). Magyarul: hiányzik az erőteljesen megfogalmazott világnézeti fundamentum, amely nélkül a cikk is csak bicebóca marad.

Aztán: akármilyenek is ezek a libsik, koalában mégis háromszor választást nyertek. Tehát eléggé könnyelműség a svájcisapkázással meg köztársaságozással elintézni az egészet. igenis ide kéne egy technikai elemzés, hogy a liberók miért nem fognak újra hatalomra jutni. Mert valószínűleg nem fognak. de sztem ennek nem feltétlenül a Szent korona misztikus hatalmához van köze. sokkal inkább a Médiahatósághoz, és a tévék-rádiók nagy részénél bevezetett önkéntes cenzúráról. Ha valaki Orbánnak nekimegy aktuálpolitikailag, az illető tévé/rádió záros határidőn belül számíthat rá, hogy a szart is kibüntetik belőle -ilyen-olyan ürügyekkel.
Többek között ennek köszönhető, hogy a retken meg a telvív2-n megszűnt a _híradó_ mint olyan, helyét átvette az aktív meg a fókusz, melyik celeb épp melyik celebbel mikor mit csinált stb.

Tehát a médiahelyzet átalakult. A komcsi/libsi propaganda szerepe beszűkült, a helyébe persze jött a fideszbolsi propaganda. Natura abhorret vacuum.

Szóval úgy néz ki, hogy a fityesznél van a médiatúlsúly. Ez egyelőre a fityesznek fújja a szelet.
Ennek fényében igencsak valószínű, hogy 2014-et is a fityesz nyeri. Egyszerűen azért, mert megy a sztálinista orbán-kultusz, valamint bármekkora hülyeséget csinálnak, a média vagy elhallgatja, vagy teljes gőzzel ráfekszik a magyarázására.

A baloldal a nagy rivalizálásban pont a nagy összefogást őröli fel. A bajnainak beálmodott 14% népszerűség a mediántól egy nagy lufi, semmi sincs mögötte. Jó ha a fele megvan az. De az is csak addig, amíg abajnai a nagy baloldali ernyőszervezet vezetőjének szerepére pályázott.

Most hogy csak egy szimpla senki lett a baloldali gittegyletek vezetői közül, nem pedig a "messiás", mint sokan várták, ezért a népszerűsége is rohamosan csökkenni fog tovább.

bye bye gordon! És vele együtt a baloldal reményei is elszálltak 2014-re.
ennyi...

OLVASÓK SZÁMA

AKTUÁLIS TÉMÁINK

MANDINER

Nincs megjeleníthető elem

JOBBKLIKK

Nincs megjeleníthető elem

CREATIVE COMMONS

Creative Commons Licenc
süti beállítások módosítása