Ez a sarc lesz a végső?

Konzervatorium I 2010.11.16. 07:13

„Tudja a hatalomban az a csodálatos eminenciás uram, hogy amit az ember olyan könnyű kézzel odaad, azt ugyanolyan könnyen vissza is veheti.”
II. Izabella kincstárnoka, 1492 – A Paradicsom meghódítása

 

A posztkommunista országok közül nem csak Magyarország esett a visszamenőleges adóztatás, a különadók kivetésének valamint az alkotmány ad hoc átgyúrásának kisértésébe. Csehországban jelenleg két különadó súrolhatja az alkotmányosság határát, valamint a tavalyi alkotmányossági válság mutat némi hasonlóságot a mai magyarországi eseményekkel. Lengyelországban a törvényhozók helyett az ottani alkotmánybíróság dolgozta ki a visszamenőleges adóztatás alkotmányos tilalmát. Olyan messzire viszont ezidáig egyik ország politikusai sem mentek, hogy az alkotmánybíróság kalapácsa alól kivegyék az olyan alapvető állam–egyén-kapcsolatokat, mint az adózás.

Melecske Ákos írása

A csehek hamarosan jelentős megszorítási intézkedéseket vezetnek be – a spórolásra erős mandátumot kapott jobboldali kormány feltálalta a savanyú levest a közszférának. A nagy nadrágszíjösszehúzás mellett lesz áfaemelés, valamint kivetnek néhány különadót is, melyek elsősorban olyan piaci torzulásokat hivatottak orvosolni, melyeket maga az (eredetileg jó szándék vezérelte) állami politika hozott létre.

Az első különadó azt a jelentős áremelkedést hivatott mérsékelni, melyet a zöld energiaforrásokba történő beruházásokat okoznak. A cseh állam ugyanis 15 évre garantálta a naperőművek által termelt elektomos áram felvásárlási árát, valamint adókedvezményeket biztosított a zöld erőműveket működtető magánvállalkozásoknak. A mesterségesen megteremtett kedvező befektetési körülmények folyamodványaként az elmúlt két évben komoly számú új naperőmű készült el és kapcsolódik rá a villamos hálózatra. Ennek következtében a villamosenergia kis- és nagyfogyasztói árai legalább 10 százalékkal ugranának meg, ami szociálisan nagyon érzékeny lenne. Erre reagált a cseh kormány egy olyan intézkedéscsomaggal, mely a fotocellaipar képviselői szerint selyemzsinór az iparág számára. Többek között kiterjesztik az ajándékozási adót az ingyen kiosztott emissziós engedélyekre, valamint 26 százalékos forrásadót vetnek ki a tavaly és idei évben üzembehelyezett naperőművek árbevételére. Az intézkedésekből 11,7 milliárd korona (1 korona = 10 forint) bevétellel számol az állam, a számítások szerint ennyire van ugyanis szüksége, hogy 2011-ben az áram árának növekedése ne lépje túl a „kompromisszumos” 5,5 százalékot. 

A Hospodářské Noviny szerint a cseh bankok körülbelül százmilliárd koronát hiteleztek ki a „zöld iparnak”, ahol az eddig garantált körülmények mellett 11-15 éves a megtérülési időszak. Nem is meglepő, hogy elsőször a bankok kiáltottak farkast, miszerint a drasztikus forrásadó épp a visszamenőlegessége miatt alkotmányellenes. Ez az állítás vita tárgya, de feltételezhető, hogy hamarosan alkotmányossági panasz lesz belőle. Viszont egy lehetséges alkotmánybírósági elmeszelésnél sokkal nagyobb dollárjeles kockázatot jelenthetnek a cseh állam számára azok az arbitrázsok, melyek a befektetések védelmét biztosító nemzetközi szerződések megsértéséből következnek. Tekintettel az előző precedensekre, a kudarc szinte garantált: a cseh állam a múltban már nem egyszer megsértette az ilyenkor mérvadó  tisztességes és méltányos bánásmód elvét azzal, hogy nem biztosított kiszámítható beruházási hátteret, intézkedései ellentétesek voltak a külföldi befektetők jogos elvárásaival és a korábban vállalt állami kötelezettségekkel.

A másik különadó a cseh lakosság legnépszerűbb (és egyik legmegtérülőbb) befektetési termékét, a lakástakarékot érinti. Az állam egyszeri, 50 százalékos forrásadót vet ki a lakástakarék-pénztáraknak fizetendő idei (szintén nagyvonalú) állami támogatás összegére. A sarc az összes, már megkötött lakástakarék-szerződésre vonatkozik. Továbbá megszűnik az ebből járó kamatjövedelem adómentessége is. A következő években az állami hozzájárulás már a felére csökken – kirántva (legalábbis a pénztárak szerint) a szőnyeget az iparág alól. Jogászok szerint nem egyértelmű az adó  alkotmányellenessége, mindenestre az ellenzékben lévő szocdemek már készítik a beadványukat.

Következtetések magyar különadókra

A fentiek érdekes kérdéseket vetnek fel: mekkora politikai kockázattal kell számolni egy államilag támogatott üzletben, magánbefektetésnél? Milyenek azok a jogi fékek, mely az esetleges állami visszatáncolást korlátozzák? Mennyire szent a magántulajdon, ha az állami (adófizetői) pénzből keletkezik? Mekkora az egész társadalom tranzakciós költsége az egészből (pl. lobbizás)? Az állami szerepvállalással létrejövő tevékenységek erősen függenek magának a államnak a jóindulatától: amit az egyszer nagyvonalúan odaad, azt ugyanúgy vissza is veheti, hacsak nincs olyan jogi környezet, amely megvédje az egyének és cégek vagyonát – legyenek azok cseh fotocellások befektetései vagy akár a magyar magánnyugdíjszámlák. Megjegyzem:  a cseh kormány éppen most készül a régóta halogatott nyugdíjrefromra, melynek átállási költségeit Kalousek pénzügyminiszter az áfa alacsonyabb kulcsának eltörléséből finanszírozná.

Hasonló dilemmák merülnek fel az állami hátszél nélküli üzletágakban is, az üzletláncokat, távközlési vállalatokat érintő és bankokra már kivetett adók esetében. Ezek a különadók rövidtávon gazdasági hasznot hoznak, és talán nemzetközi arbitrázsok sem fenyegetnek vagy az alkotmánybírók is kizárhatók belőle. Mégis, az egész adózási környezetetre kifejtett hatásuk miatt visszafelé sülhet el gyakorlásuk.  Melyik iparág vagy foglakozás űzője tudhatja ezentúl biztosan, hogy nem az ő jövedelme lesz az üresen tátongó államkassza következő áldozata?  A hagyomány már megvan: a teszkóadó és társai egyenes ági leszármazottai az előző kormányzat szerencsétlen konstrukciójú (de már megszüntetett) szolidaritási adójának. Ellentétben a fenti cseh különadókkal, melyek a piaci torzulásokat próbálják (a kritikák szerint rosszul) oldani, a magyar különadók paragrafusait elsősorban Robin Hood diktálta.

Magyarországon sokat várnak a jövőre bevezetendő egyenadótól – a jövedelmek kifehérítését, az munkaterhek csökkenését, a munka nagyobb megbecsülését remélik. A potenciális adócsökkentés fedezeteként szolgáló különadók vagy nyugdíjállamosítás ugyanakkor rossz vért szülhet: minél erősebb a prés és minél kiszámíthatatlanabb az adózási környezet, annál nagyobb a kísértés adóelkerülésre és adócsalásra, vagy a befektetések elhalasztására. Most, hogy a különadóktól hangos a média, a magasabb jövedelműek (akik sok adót fizetnek) nagyon is tisztában vannak vele, hogy számukra mint jelenthet az adózási kérdésekben az Alkotmánybíróság kasztrálása vagy a magánnyugdíj-spórolásaik államosítása. Az egykulcsos adót sikeresen alkalmazó és sokszor követendő példaként bemutatott Szlovákiában sem demoralizálták különadókkal és alkotmányossági fékek feloldásával az adófizetőket. Épp ellenkezőleg – megszüntettek egy rakat különadót, egyszerűsödött a rendszer. Persze, ez akkoriban könnyű volt, még javában dübörgött a világgazdaság s az országba dőltek a zöldmezős befektetések.

Ahogyan mi fütyülünk

Nem csak a magyar politikusokat zavarja, ha a bírók beleszólnak a dolgaikba. Cseh kollégiáik tavaly nem riadtak vissza attól, hogy a pragmatizmus nevében az ottani alkotmányba beletúrjanak. Fő hangadó huszárjuk pedig nem más, mint maga a köztársasági elnök, a mindenben Miszter Különvélemény Václav Klaus, aki egyenesen bírokráciának („soudokracie”) nevezi a jelenlegi cseh demokráciát. Ennek a hozzáállásnak kirívó példája a tavalyi cseh alkotmányossági válság, amikor is a politikusok úgy döntöttek, megkerülik a nekik keresztbe tevő alkotmánybírákat. A történet röviden: 2009 márciusának végén egy bizalmi szavazáson megbukott a Mirek Topolánek vezette jobbközép koalíciós kabinet. A következő rendes választás 2010 júniusában lett volna esedékes. Ellenzék és kormánypártok hirtelen egymás nyakába borulva törvényt fogadtak el az alsóház saját megbízatási idejének lerövidítéséről. Klaus rögtön kiírta az előrehozott választások időpontját, melyet viszont az alkotmánybíróság az ominózus alsóházi önfeloszlatási törvénnyel együtt egy képviselői panasz nyomán semmissé nyilvánított.  A pártok erre megegyeztek egy olyan alkotmánymódosításban, amely lehetővé tette az önfeloszlatást, és így még az ősszel urnához lehetett volna hívni a jónépet. A dologból végül nem lett semmi, mert az utolsó pillanatban a szocdemek (különböző poltikai megfontolások miatt) visszatáncoltak tőle, és így a választások a rendes, 2010-es időpontban lettek megtartva.

A lengyel példa

Lengyelországban volt néhány eset visszamenőleges adóztatásra, melyeket az ottani alkotmánybíróság azonnal elmeszelt, épp a saját döntéseiben már kialakított gyakorlat  alapján. A lengyel akotmányban ugyanis nem szerepel konrétan a lex retro non agit elve, de az ottani Ab szerint a törvények visszamenőleges hatálya a lengyel alkotmány második paragrafusában lefektetett demokratikus jogállam elvével ellentétes. Adózási szempontból pedig a visszamenőlegesség csak akkor elfogadott (noha nem indokolt), ha az az adófizető számára jár előnnyel. Továbbá érvényes egy olyan törvény is, mely a mindenkori törvényhozói hatalmat arra kötelezi, hogy a következő évre vonatkozó adótörvény-változásokat legkésőbb november 30-ig meghozza, elegendő időt adva így az adófizetőnek a felkészülésre. Már volt eset, hogy egy határidő után elfogadott adóváltozást az ottani alkotmánybíróság ezért semmisített meg. Persze, nem volt senkinek kétharmadja, hogy a talárosokba fojtsák a szót.

Mégis, mire jó az alkotmány? Stabil horgony vagy egy darab papír, amit az aktuális politikai akarat és pragmatizmus nevében át-átírnak azokon a tájakon, ahol még mindig az emberek és nem a törvények uralkodnak. Egy alkotmány fő feladata éppen a szabad polgárok (és vagyonuk) védelme a mindenkori állami hatalommal szemben. Az adórendszer meg nem csak az állam materiális létezését hivatott biztosítani, hanem elsősorban az állam, mint  intézmény egy fontos legitimációs próbája is egyben. Ezért az adóztatás, mind koncepciójában és gyakorlatában átlátható, kiszámítható és méltányos kell, hogy legyen. Ellenkező esetben ezt a legitimációs szerepét az adórendszer nem tudja teljesíteni és legvégül magának az államnak a jelentőségét és funkcióját vonja kétségbe. Ki merné ezt a kockázatot felvállalni?
 

Kövesd a Konzervatóriumot a Facebookon is!


A bejegyzés trackback címe:

https://konzervatorium.blog.hu/api/trackback/id/tr162450341

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Beléhátráltak 2010.11.17. 00:32:05

Az alkotmányozó többség alkotmányoz.Abba egy kissé beleléptek, hogy az Alkotmánybíróság jogkörét korlátozni kívánják. Aztán elkezdtek kihátrálni, de benneragadtak abban, ami bűzlik ebben. A közigazgatás dolgozói után – a jól megadóztato...

Trackback: Barkácsklub 2010.11.16. 22:21:35

Az alkotmányszövegen való barkácsolás zavartalanul folyik, az Alkotmány a munkálatok alatt megközelíthetetlen. Természetesen az Alkotmánybíróság jogköreit korlátozó alkotmánymódosítás elfogadásának napján sem maradtunk újabb fordulat nélkül. Az előterj...

Trackback: A demokrata bábjátékos 2010.11.16. 12:09:26

politikai meseAtyámfiai, megkezdődött a köztársaság hanyatlása? A háttérben minden demokráciák atyja, rövidesen, természetesen csak a galaxis és lakóinak érdekében és csakis ideiglenesen minden hatalmat egy kézbe összpontosít? Vajon jámbor és mindenben...

Trackback: A Kármentő Alap, illuziónizmus? 2010.11.16. 12:08:47

mese?Atyafiak, egyszervolt, reméljük csak egyszer, volt egyszer egy iszapömlés az Országban! Sok ember vesztett házat, vagyont, reményt és ami a legrosszabb életet is. Összefogott az Ország színe-java és hamar tette azt mi ilyenkor kötelesség. Segített...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2010.11.16. 07:35:53

Jó írás.

Igazság szerint nem azért vezették be az egykulcsos adót, mert hisznek benne, hogy ettől majd nagyon kifehéredünk, meg jó lesz, hanem mert a Bajnai-kormány intézkedése 15 millióig 17% határozta meg az adókulcsot. Ez kvázi egykulcsos alacsony adót hozott volna létre a legtöbb ember számára (,bár annál bonyolultabbat). Politikai szempontból káros lett volna egy kétharmados kormány számára, ha legmerészebb húzás az előző kormányhoz kötődik.

evil overlord (törölt) 2010.11.16. 10:07:35

@Lord_Valdez: A Bajnai-féle 17% a szupebruttó alapján lett volna számolva, nem?

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2010.11.16. 11:03:24

@evil overlord:
Ha jól emlékszem, akkor a félszuperbuttót használta volna, pont mint a mostani.

A blogmotor pedig mondjon le!

Vidéki 2010.11.16. 11:24:40

"Mennyire szent a magántulajdon?"

A 13. havi nyugdíj és közalkalmazotti ilyen típusú juttatások nem tartoztak-e a magántulajdon fogalomkörébe?

Érdekes, hogy az "értelmiség" nem tartja szentnek ezeket a területeket, viszont hisztériázni kezd ott, ahol az állam eddig tenyeréből etetett intézményeket és válsághelyzetben hozzányúl a pazarlóan bőkezű támogatásaihoz.

Ez a fajta "magántulajdon" hozzászokott az állam bőkezű, paternalista támogatásához, amely olyan helyzetet teremtett számára, hogy létrehozta már itt a földön a kockázatmentes jövedelemszerzés
"Paradicsomi" állapotát.

Persze ezek a hatalmas anyagi erővel rendelkező befolyásos csoportok nem nyugodnak bele abba, hogy "kiesnek az aranykosárból".

Mozgósítják a nekik lekötelezett médiát, amelyik elharsogja kelettől-nyugatig, hogy mennyire Alkotmányellenes, antidemokratikus, jogellenes az, ha tőlük is megvonnak megszokott állami apanázsokat. Nem csak a média indul be, hanem jól fizetett jogászok (prókátorok) hada is, akik hatalmas szövegükkel képesek a szerecsent is fehérre mosdatni.

A szerző rámutat arra, hogy ez nemcsak Magyarországon van így, hanem Csehországban és Lengyelországban is.

Csehországban annyival kedvezőbb a helyzet, hogy az ottani józanabb pénzügyi vezetés és az előrelátóbb állami vezetés annakidején nem nyelte be a Világbank maszlagát és nem hozott létre a magyarországi manyupokhoz hasonló pénztárakat, csak önkéntes magánnyugdíjpénztárakat engedélyezett az általános felosztó-kirovó rendszer mellett. A józan Szlovéniai vezetés is tőlünk eltérően cselekedett.

bádogos 2010.11.16. 12:43:05

@Vidéki: "A 13. havi nyugdíj és közalkalmazotti ilyen típusú juttatások nem tartoztak-e a magántulajdon fogalomkörébe?"

Az a magántulajdon, amit már megkaptál. Tudtommal senki sem vett el ilyen típusú pénzeket visszamenőleg a kedvezményezettektől.

Iustizmord 2010.11.16. 14:16:49

név szerinti szavazással is átment, gondolom navracsics meg salamon is megszavazta.

na hagyják csak ott a katedrájukat a picsába.

a jogászi szakma szégyene ami itt folyik, a politikusi arcátlanságra meg egyszerűen nincs kifejezés.

egyszerűen szavam sincs.

@Vidéki: cimbi, te viktor szövegíró macskája lehetsz. fájóan színvonaltalan az igazodásod. és tudod mit? nekem jogásznak ég az arcom hogy szakmám képviselői adkák ehhez a nevüket. szakmailag ugyanis ez egy nagy büdös nulla.

Vidéki 2010.11.16. 14:21:07

@bádogos:

Még az önkéntes manyupokba belépést is ösztönözte az állam az elmúlt 12 évben.

Az önkéntes pénztárba befizetéshez adókedvezmény is jár, évi 20-30 milliárd forint. Némi becslést is felhasználva tizenkét év alatt 251 milliárd forint bevételről mondhatott így le az állam a reálveszteséget felhalmozó önkéntes pénztárak ösztönzésére.

Ezek a pénztárak (reálértéken) 154 milliárd forint veszteséget realizáltak. Mindezért a befizetők 85 milliárd forint díjat fizettek a pénzüket számlálóknak.

A manyupok matematikája 1998 és 2009 vége között:

Befizetések: 2555 mrdFt

Gyarapodás: Hozam-Működési költség(210 mrd)-Nyugdíjba lépőknek kifizetett pénz(15mrd)=Gyarapodás(109mrd)

Ha a tőke megőrizte volna értékét: 3195 mrdFt lenne

Értékvesztés: 531 mrdFt

(HOZAM HELYETT VISZEM (MN 2010.nov.13. Hétvégi Magazin: Varga István és Patrubány Anna) (A PSZÁF és MNB adatai alapján))

1. Az állami tisztviselő állítólag rossz gazda, de jó gazda a megfoghatatlan offshore szigetre települt spekuláns.
2. A manyupok miatt nő a költségvetési hiány, a pótlás terhe, a pótlás kamatterhe a lakosságé.
3. A manyupokba gyűjtött pénz vásárlóereje folyamatosan csökken, de a pénztártagok vesztesége több áttételen keresztül valakik haszna.
4. A pénztártag vagyonát fedezet nélkül kezelik (el), akik természetesen csak ingatlanfedezettel hiteleznek, például pénztártagoknak.
5. Ismeretlen pénzvilágba kényszerített tömegek nem egyenlő partnerei a brókereknek, szó sincs egyenlően informáltak piacáról, inkább karámról, ahol a tájékozatlanokat nyírják.
6. A manyup rendszer értelme a költségvetést terhelő jövedelemszivattyú telepítése, melyet az egyensúlyra kényes IMF nem kifogásol ( a Költségvetési Tanácsnak sem szúrta a szemét), hogy az egészségügy, az oktatás és az állami nyugdíj ráfordításai csökkentésével teremtsenek forrást e kábítással működő szivattyú táplálásának.
7. Napnál világosabb, kevés beavatott kopaszt sok balekot.

A manyupoknak kockázata nincs, csak az államnak. Ha a manyupok eltőzsdézik a járulékosok pénzét, az állami garanciavállalás lehetővé teszi, hogy a járulékosok az államnál tarthassák a markukat.

A helyzet emlékeztet a Biblia Tékozló fiúról szóló példázatára:

A Tékozló fiú kikérte atyai örökségét, majd rövid idő alatt eldorbézolta. Mikor már majdnem éhen halt, visszatért az atyai házba és bocsánatot kért. Az atya megbocsájtott neki és elhalmozta szeretete jeléül minden földi jóval, noha ez a másik fiútestvérnek, aki végig becsületesen dolgozott az atyánál, rosszul esett és némileg igazságtalannak tartotta.

Mindkét manyup formánál az államnak (az adófizetőknek) kell mélyen zsebébe nyúlni ahhoz, hogy a rendszer egyedüli kegyenceinek, a manyupok működtetőinek kedvezményezett helyzetét fenntartsák.

Ez a helyzet örök időkre megváltozhatatlan-e és valóban sérti-e a magántulajdon szentségét, ha megváltoztatják?

Csak az ilyenfajta magántulajdon lehet-e szent, az állami tulajdon pedig lehet-e "a Csáky szalmája"?

Vidéki 2010.11.16. 14:27:21

@Iustizmord:
Írod:

"nekem jogásznak ég az arcom hogy szakmám képviselői adkák ehhez a nevüket. szakmailag ugyanis ez egy nagy büdös nulla."

Kiábrándítasz: Én idáig hittem abban, hogy

"egyik holló nem vájja ki a másiknak a szemét"

Dr. No 2010.11.16. 14:46:36

@Vidéki: Elég volt belőled, nyalonc!

Iustizmord 2010.11.16. 14:50:13

@Vidéki: ha hittél abban h a föld lapos, akkor kiábrándítalak: egyik elképzelés sem igaz

@Dr. No: szíjjártó-lázár szerepében: Vidéki

Vidéki 2010.11.16. 15:09:20

@Dr. No:
Ez egy "értelmiségi" észérve? Ennél többre nem vagy képes?

Iustizmord 2010.11.16. 16:46:49

www.mno.hu/portal/746988

a cikk szíme: Finomhangolás.

mint ahogy a műegyetemen mondták:

mérj mikrométerrel, méretezz krétával, vágj baltával.

finomhangolás. bruhahaha

Dr. No 2010.11.16. 17:20:25

@Vidéki: Tudod, a magadfajtával szemben az ember nem érvel. Helyette deresre húzatja az intézőjével, aztán kidobatja a birtokáról a pimaszkodó szolgát.

Dr. No 2010.11.16. 17:21:55

@Iustizmord: "Finomhangolás" - a cikk a turbónyalás iskolapéldája.

megmondomdom 2010.11.16. 17:28:14

@Vidéki: Jó kis balek vagy. Akkor nézzük a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményét, a baromságaidnak pontosan ellentmond! Az Orbán-kormány Nemzetgazdasági minisztériumának jelentése, mielőtt kommunistáznál, te, hiperhülye!

www.ngm.gov.hu/data/cms2085419/MNYP_kulfold.pdf

Röviden és tömören:

index.hu/gazdasag/magyar/2010/11/16/cafolja_matolcsyt_az_ngm_nyugdijtanulmanya/

Egyébként szerintem is jobb lett volna, ha az állami nyugdíjrendszeresen belül kezdték el volna a különszámlás nyugdíjpénztárakat létrehozni, a befolyó pénzeszközöket pedig infláció feletti hozamot biztosító, állampapírokba fektették volna. Ezzel még nagyobb lett volna az állampapírok belső felvásárlása, illetve alacsonyabb kezelési költsége lett volna a nyugdíjpénztár tagjainak.
De, sokkal jobb, ha az eddig is reálhozamot elért MANYUP-oknál marad a pénz, mintha egyszerűen felhasználná minden tényleges kompenzáció nélkül az állam- .

dancsavita 2010.11.16. 17:39:10

Meg persze ezt lehet úgy kommunikálni, mint az azonnali, nagyárányú teljesítését: mivel igen kevesen tudnak a Bajnai-féle 17 %-ról, ahogy arról is, hogy már ők is különadóztattak - csak lényegesen alacsonyabb összeggel. :-)

megmondomdom 2010.11.16. 18:06:44

@dancsavita: Bajnaiéktól se voltam elájulva, az offshore-lovag se tett semmit az átfogó szerkezeti reformok felé való elmozdulás terén. Bár se idejük, se támogatottságuk nem volt.
Viszont, én hülye barom, azt hittem, hogy a populista kamuszövegelés után a 2/3-os többséggel nekikezd Orbánc cigányunk a tényleges, logikus és szükséges szerkezetátalakításhoz. Nem is igazán benne bíztam, hanem abban, hogy az eddig őt pénzelő magyar gazdasági elit kikényszeríti belőle.
Ehelyett ..., a cigány Szaddam diktátorrá lett, az Alkotmánybíróságot szétverik, volt ócska látványpolitizálás, na meg egy totálisan szar 2011. évi költségvetés. Siralmasak! Én már most visszasírom az offshore-lovag Bajnai-kormányt, minden mocskuk ellenére.

bazalttufa · http://konzervatorium.blog.hu 2010.11.16. 19:19:27

Minősítgetés, anyázás nélkül, a vitát! Köszönöm!

El Flaco 2010.11.16. 20:25:55

@bádogos:
@Vidéki: "A 13. havi nyugdíj és közalkalmazotti ilyen típusú juttatások nem tartoztak-e a magántulajdon fogalomkörébe?"

Az a magántulajdon, amit már megkaptál. Tudtommal senki sem vett el ilyen típusú pénzeket visszamenőleg a kedvezményezettektől."

A manapság oly nagyon szeretett AB meg erről kissé máshogy vélekedik:

"A tulajdonszerzésnek a 13. § alkalmazási köréből való kizárása ter-
mészetesen nem jelenti azt, hogy a tágabb tulajdoni koncepcióban a
polgári jogi értelemben vett tulajdonjog megszerzésére irányuló kötel-
mi vagy adott esetben dologi jogosultságok ne élvezhetnének tulajdoni
védelmet, hiszen ilyen esetben van a jog által elismert vagyoni érté-
kű jog. Ennek megfelelően a várományok védelme ugyanígy lehetséges
a tulajdonhoz való jog alapján, mint a létrejött igényeké, feltéve, hogy
a szóban forgó váromány szubjektív jogként, meghatározott tartalom-
mal a jogosulthoz tartozik. Ezért dönthetett úgy az Alkotmánybíróság
bizonyos társadalombiztosítási jogosultságokra vonatkozó várományok
– mint például a már megfogant magzat szüleinek várományai a majda-
ni társadalombiztosítási anyasági ellátásokra – az Alkotmány 13. §-ának
védelmét élvezik." lásd 43/1995. (VI. 30.) AB határozat

Vidéki 2010.11.16. 21:30:15

@megmondomdom:

Neves belföldi és külföldi közgazdászok már régen rámutattak a manyup rendszer kártékony jellegére. (KUN JÁNOS: A tyúk nem tojik aranytojást – gondolatok
a magánnyugdíjpénztárakról című cikk 101.-111. oldal
http://www.asz.hu/ASZ/titkarsagi.nsf/0/9D79C8739596C0AFC12576CD004350AB/$File/Pu_szemle_10_1.pdf 207 oldalas tanulmánykötetben).

„A Világbank egy 2005-ben publikált terjedelmes tanulmányban (Holzmann és Hinz, 2005) vizsgálta felül a kötelező tőkésített nyugdíjpénztárakra vonatkozó korábbi álláspontját."
"olyan országok, amelyeknek nagy az államadósságuk s nagy implicit államadósságot megtestesítő felosztó-kirovó nyugdíjrendszerrel rendelkeznek, ne térjenek át a magán-nyugdíjpénztári rendszerre. Magyarország ezek közé az országok közé tartozik."

Másik: http://blog.mtakti.hu/blog_cikk/?cikk[cikk][keyvalue]=43

"Az állam költekezése, a népesség öregedése, a kifizetett nyugdíjaknak a nyugdíjalap bevételeihez viszonyított aránya valós közgazdasági probléma, amit pénzügyi trükkökkel nem lehet megoldani. Várhatóan ez lesz az EU álláspontja, ami elgondolkodtathatja a magyarhoz hasonló magán-nyugdíjrendszereket bevezetett országokat, érdemes volt-e az egész hercehurca, nem lenne-e hatékonyabb egyetlen kötelező társadalombiztosítási rendszert a magánpénztári rendszer helyett, amely csak a pénzügyi szektornak biztosít bizonyítható előnyöket."

Iustizmord 2010.11.16. 21:39:46

húbazz megjött Vidéki, jön a hardcore fidesz mainstream lózung, megjött a fidesz hivatásos és hivatalos meghmondó- és magyarázó nickje.

Vidéki 2010.11.16. 22:03:30

@Iustizmord:

Észérvekkel kellene vitatkozni. Nem kellene a személyeskedés fegyverét forgatni.

Ez nem segíti az "érem három oldalának" megvilágítását.

megmondomdom 2010.11.16. 22:18:42

@Iustizmord:
Aztán majd meglepődik, hogy miből éljen öregkorára, mert nem lesz csak minimális állami nyugdíj. Menjen minden a nagy közösbe, a meg nem emésztett magokat meg majd kieszi a politikai elit által kipottyantott citromból, hogy éhen ne pusztuljon.:) Nesze neked öngondoskodás!:)
Ja, az csak Nyugaton divat, a rothadó kapitalizmusban!:)

nexialista · http://nexialista.blog.hu 2010.11.17. 08:34:34

"olyan piaci torzulásokat hivatottak orvosolni, melyeket maga az (eredetileg jó szándék vezérelte) állami politika hozott létre" = adózók, fizessetek a hibáinkért!

nexialista · http://nexialista.blog.hu 2010.11.17. 09:24:19

jópofa cím...
a tapasztalat azt mutatja, ha egyszer elfogadjuk a sarc jogosságát, soha nincs vége a sarcolásnak, pedig eleve jogtalan vala

dr. pretender 2010.11.17. 21:19:40

@Vidéki: Szia Vidéki! Te mennyi pénzt viszel át a magánszámládról az állami rendszerbe?

Vidéki 2010.11.20. 09:57:27

@Iustizmord:
Írtad:

"nekem jogásznak ég az arcom hogy szakmám képviselői adták ehhez a nevüket. szakmailag ugyanis ez egy nagy büdös nulla."

Te büszke jogász, az vagy aki voltál.

Büszke jogászaink döngetik a mellüket és úgy állítják be a dolgokat, hogy a rendszerváltás során olyan hatalmas teljesítményt nyújtottak, hogy világbajnoki aranyérmesek lettek a jogászkodás kategóriájában:

1. Sikerült létrehozniuk a leges-legdemokratikusabb Alkotmányt.

2. Sikerült létrehozniuk Magyarországon a szuper-jogállamot.

Jogászaink az olyan fajta törvény fogalmazást kedvelik és tartják alkotmányosnak, jogállamilag kifogástalannak, amin a bíróságok és az intellektuális bűnözők prókátorai évtizedes nagyságrendben bíbelődhetnek, mint a primitív Tocsik ügyön annakidején.

3. Manapság egy hatóság sem ellenőrzi, hogy ki és milyen céllal kíván vállalkozást alapítani, ráadásul az új társaságot akár 1 óra alatt be is jegyzik. Személyi összetételüket senki sem ellenőrizheti abból a szempontból, hogy előtte hány vállalkozást döntöttek be, hány beszállítót és egyéb ügyfelet károsítottak meg és esetleg hány száz vállalat van egy személy nevén.

4. Világbajnok jogászainknak az sem „szúrja ki a szemét”, ha egy hajléktalan szállóra több száz vállalkozás van bejelentve. Számukra ez abszolút nyilvánvaló, hogy ez a helyzet csakis abszolút jogállami és abszolút Alkotmányos lehet.

5. A felszámolásba kergetett cégek minden évben több száz milliárd forinttal maradnak adósai az államnak. Az adócsalással megszerzett pénzeket is csak kevés esetben szerzik vissza a hatóságok. A büntetőeljárásban lefoglalt vagyontárgyakat „jogállamilag” öt-hat évig kell tárolni, addigra, mire értékesíteni lehet, értéküket vesztik (például drága autók).

6. A közkasszát megkárosító személyeknél a kár megtérítését akadályozza, hogy a vagyonosodási vizsgálat ritka, minta fehér holló és nem terjed ki családtagokra, üzlettársakra esetleg barátokra.

Az ilyen egyszerű, mindennapi ügyek nem szúrnak szemet a büszke jogászoknak, viszont fellegekben járó teóriákon szívesen csámcsognak akár éveken át. A ködös megfogalmazás életelemük, mert ez ad lehetőséget arra, hogy szinte csodákra is képesek legyenek:

Gyakran bizonyították már, hogy képesek a szerecsent is fehérre mosdatni.

Iustizmord 2010.11.20. 10:34:08

@Vidéki: ne haragudj, annyi de annyi butaságot írsz. nem hiszem hogy meggyőzlek, de azért megpróbálom a sületlenségeidet egy kissé helyrerázni.

Te büszke jogász, az vagy aki voltál.

ez tök érthetetlen.

Büszke jogászaink döngetik a mellüket és úgy állítják be a dolgokat, hogy a rendszerváltás során olyan hatalmas teljesítményt nyújtottak, hogy világbajnoki aranyérmesek lettek a jogászkodás kategóriájában:

ja hogy a jogászok en bloc a felelősek. értem. zseniális.

1. Sikerült létrehozniuk a leges-legdemokratikusabb Alkotmányt.

ami annyira demokratikus, hogy éppen nyesegetik. nyugodtan tudomáuul veheted h sólyomnak ezhegyszer igaza van: érdemben sokkal jobbat írni nem lehet, mert ez egy européer alkotmány VOLT.

2. Sikerült létrehozniuk Magyarországon a szuper-jogállamot.

Jogászaink az olyan fajta törvény fogalmazást kedvelik és tartják alkotmányosnak, jogállamilag kifogástalannak, amin a bíróságok és az intellektuális bűnözők prókátorai évtizedes nagyságrendben bíbelődhetnek, mint a primitív Tocsik ügyön annakidején.

nagyon demagóg vagy. viszont gazdáid az olyanfajta törvényhoást kedvelik, hogy ha valami normatíve nem lehetséges, akkor személyre szabják. ha úgyse, megszűntetik. ládd Költségvetési tanács, ami mintha ellenzéki követelésre alakult volna meg, most meg lenullázzák. mert picit odarondítottak a kormánynak,.

3. Manapság egy hatóság sem ellenőrzi, hogy ki és milyen céllal kíván vállalkozást alapítani, ráadásul az új társaságot akár 1 óra alatt be is jegyzik. Személyi összetételüket senki sem ellenőrizheti abból a szempontból, hogy előtte hány vállalkozást döntöttek be, hány beszállítót és egyéb ügyfelet károsítottak meg és esetleg hány száz vállalat van egy személy nevén.

már miért ellenőrízné BÁRKI hogy milyen CÉLLAL akar vki vállalkozni? hát pénzt akar vele keresni, baszki. azért. és kilyen szempontból ellenőríznék, mi? valóban nemigen tartják be a kizártsági szabályt (Gt.23.§) de ez nem a jogalkotó és nem általában a jogászok hibája. de majd a fidesz biztos helyreteszi, miért is nincs eddig ilyen tv.jav?

4. Világbajnok jogászainknak az sem „szúrja ki a szemét”, ha egy hajléktalan szállóra több száz vállalkozás van bejelentve. Számukra ez abszolút nyilvánvaló, hogy ez a helyzet csakis abszolút jogállami és abszolút Alkotmányos lehet.

képzelj el egy Empire State Building méretű éépületet. irodaépületet. hány cég lehet oda bejelentve? mondjuk minden 100nm-re juthasson 1 cég? vagy hogy? nem érted hogy a székhely az alapvetően postázási és nyilvántartási célt szolgál? persze hogy nem.

5. A felszámolásba kergetett cégek minden évben több száz milliárd forinttal maradnak adósai az államnak. Az adócsalással megszerzett pénzeket is csak kevés esetben szerzik vissza a hatóságok. A büntetőeljárásban lefoglalt vagyontárgyakat „jogállamilag” öt-hat évig kell tárolni, addigra, mire értékesíteni lehet, értéküket vesztik (például drága autók).

várjuk a fidesz módosító javaslatait. én nem látam őket. amúgy a Be-módosításra volna néhány értelmes ötletem, hidd el...

6. A közkasszát megkárosító személyeknél a kár megtérítését akadályozza, hogy a vagyonosodási vizsgálat ritka, minta fehér holló és nem terjed ki családtagokra, üzlettársakra esetleg barátokra.

Az ilyen egyszerű, mindennapi ügyek nem szúrnak szemet a büszke jogászoknak, viszont fellegekben járó teóriákon szívesen csámcsognak akár éveken át. A ködös megfogalmazás életelemük, mert ez ad lehetőséget arra, hogy szinte csodákra is képesek legyenek:

ezek nagyonnenm egyszerű és mindennapi ügyek....

Gyakran bizonyították már, hogy képesek a szerecsent is fehérre mosdatni.

hát, barátom, most személyeswkednek kell. mert vagy egy agymosott zombi cvagy, ha a cégeljárást is alkotmányjogi szemszögből ekézed, és visszaböffented lázárjánost, vagy nem is létezel és egy számítógép generálja a hsz-eidet, amit látzárjános programozott.

apropos, jegyezzük is meg a nevet: lázár jános (sic), az újkorio magyar demokrácia eminens sírásója.

Vidéki 2010.11.20. 11:26:12

@Iustizmord:

Egy jól ismert orosz dal így kezdődött:

„Te büszke kozák,
Az vagy aki voltál…”

Erről asszociáltam a hozzád hasonló (túl)büszke jogászokra.

Írod: „ja hogy a jogászok en bloc a felelősek. értem. zseniális.”

Egyáltalán nem mosom egybe a jogászokat, ahogyan te sem tetted, amikor ezt leírtad:

"nekem jogásznak ég az arcom hogy szakmám képviselői adták ehhez a nevüket. szakmailag ugyanis ez egy nagy büdös nulla."

A hozzád hasonló büszke jogászok „érvelnek” úgy mint te: „hát, barátom, most személyeswkednek kell. mert vagy egy agymosott zombi cvagy,” valamint állítják azt, amit régen Ferenc József császár és király egykor magyarországi látogatása alkalmából:

„Minden nagyon szép, minden nagyon jó, mindennel meg vagyok elégedve.”

Iustizmord 2010.11.20. 14:11:53

@Vidéki: neeeeem, ferencjóska aztat mondta h magyaro-n kétféle ember van: jogász meg kanász, tehát ha finoman oltani akarsz, akkor így.

aka

mondhatta volna szebben , kis lovag, más más hangnemből így ni, hallja csak

de mind1

nézd én arra vagyok büszke hogy gyakorló jogáész vagyok akinek nem KELL megerőszakolnia magát hogy szakmai kutyábalemenást végezzek, jobb akaratom ellenére.

de a szakma szabályai makacs dolgok, ha büszke vagyok, ha nem (te címkézel), és bezony úgy van az, hpogy a szakmaiság makacs dolog. outsidernek jogba beledumálni lehet, mert ez nem egy egzakt tudomány (pl mondhatod egy csillagásznak hogy szerinted a heliocentrikus világkép a helyes, de ha kiröhög, az nem őt minősíti), de tudomány. teát outsidereknek jószándékú kritika okés, tudóskodó arcoskodás nem okés.

amúgy áruld már el, te mit tanulsz/tál, mivel keresed a kenyered? csak úgy érdekelne. (az nem ér hogy te vagy a fidesz ifjúsági tagozatának újbudai elnökhelyettese)

Vidéki 2010.11.20. 18:06:42

@Iustizmord:

Írod: "mondhatta volna szebben , kis lovag, más más hangnemből így ni, hallja"

Cyrano ezt is mondta: "Hülye fráter is lehet lovag".

Mutatis mutandis, ezt jogászokra is el lehet mondani.

bazalttufa · http://konzervatorium.blog.hu 2010.11.21. 00:54:05

Iustizmord: ilyen stílusban?? Ha nem esik jól, nem válaszolj, de nekem kellemetlen, amikor törzskommentelők vita helyett a derítő anyagát köpködik.

Iustizmord 2010.11.21. 11:13:14

@bazalttufa: ha elragadott volna a hév (vagy más kötöttpályás közlekedési eszköz) kérem mindenki elnézését, de egy kis személyeskedésen túl szvsz nem írtam nagy taplóságot de majd jobban nfigyelek.

OLVASÓK SZÁMA

AKTUÁLIS TÉMÁINK

MANDINER

Nincs megjeleníthető elem

JOBBKLIKK

Nincs megjeleníthető elem

CREATIVE COMMONS

Creative Commons Licenc
süti beállítások módosítása