Rólunk

Konzervatorium I 2007.10.26. 00:11

A megalakulásunk óta olyan szellemi műhelyt szeretnénk létrehozni, amely keretein belül vita tárgyává emeljük azokat a kérdéseket, melyekről a nagy magyar nyilvánosság nem, vagy keveset beszél. Névválasztásunk a szellemi műhely megközelítés mellett nem titkolja politikai hovatartozásunkat sem. Bár szerzőink a politikai paletta számos sarkából érkeznek, mégis elmondható, hogy döntő többségében konzervatív, neokonzervatív és libertárius megközelítésből szemléljük a világot.

AMIBEN HISZÜNK
A szabadság szemszögéből

Hiszünk az egyén szerepének fontosságában. Az ember se nem jó, se nem rossz, pusztán „köztes lény”. Az egyén nem csupán jogokkal, hanem ezekkel járó kötelességekkel is bír, a kötelességeiből adódóan felelősséget vállal önmagáért, közösségéért, környezetéért és a jövő nemzedékeiért.

Úgy gondoljuk, hogy a közösségeket mindig érvényes elvek, maximák, erkölcsi irányvonalak mozgatják. Fontosnak tartjuk a múlt örökségét, az organikusan kifejlődött társadalmi intézményeket és hagyományokat. Elvetünk és veszélyesnek tartunk minden olyan kísérletet, mely absztrakt elvekből levezetve próbál általános érvényű megoldást adni közösségekben keletkezett problémákra, nem hiszünk a pozitivista fejlődéskoncepcióban, a Korlátlan tervezhetőségében. Követjük azokat, akik az igazságot keresik, de óvakodunk azoktól, akik azt állítják, megtalálták. Elfogadjuk és megpróbáljuk értelmezni a zsidó-keresztény kultúra abszolút erkölcsiségét, az antik filozófiát, az egyetemes erkölcsi értékeket. Bármilyen érték- és kultúrrelativizmus ellen állást foglalunk.

Nézeteink szerint a közösségre vonatkozó elvek nem törvényekben leírtak, azonban alapvető fontosságúnak tartjuk a törvényt és a rendet (law and order), mely a békés fejlődést biztosítja a közösségek számára. Elfogadjuk a törvények természetjogi alapjait. Hiszünk a törvény előtti egyenlőségben, de nem hiszünk az egyenlősdiben.

A közösségben az egyének saját szorgalmuk és tehetségük alapján osztják fel egymás között a munkát, melynek gyümölcsét nagyra értékeljük. Hiszünk a magántulajdonban, mely szent, sérthetetlen, elidegeníthetetlen, mert az egyén igazán csak azért vállal felelősséget, amit a magáénak érez. A szabad piacgazdaság oldalán állunk, mert az a lehető legnagyobb szabadságot biztosítja az egyéni felelősségvállalásnak.

MONDANIVALÓNK

A bolsevik- és nemzeti szocializmust a legerkölcstelenebb politikai berendezkedésnek tartjuk azok totalitárius, kollektivista és értéknihilista tulajdonságaik miatt.

Úgy látjuk, hogy a szocializmust a rendszerváltás posztkommunista hagyománnyá konzerválta, melyel szembenézni és leszámolni Magyarország legalapvetőbb nemzeti érdeke.

A posztkommunizmussal való szembenézés csak úgy lehetséges, ha a régi magyar, illetve nyugati civilizáció hagyományait megkeressük, történelmünket értelmezzük, és a politikát, mint a közösségformálás legnemesebb eszközét erkölcsileg alátámasztjuk.

Meggyőződésünk, hogy a politikáról való gondolkodás értéknihilizmusával le kell számolni. Hiszünk a politikában, a szakértői kormányzást hamis mítosznak tartjuk. Vissza kell adni a politikának a létjogosultságát, hitelét, erkölcsi alapját és értékét.


Kapcsolódó írásunk: első bejegyzésünk, a Köszöntő.


A bejegyzés trackback címe:

https://konzervatorium.blog.hu/api/trackback/id/tr53487401

OLVASÓK SZÁMA

AKTUÁLIS TÉMÁINK

MANDINER

JOBBKLIKK

CREATIVE COMMONS

Creative Commons Licenc