Forradalom után

Konzervatorium I 2011.01.07. 07:25

 „Védelmező nincsen felettünk,
se isten nem véd, sem király:
A közjó alkotói lettünk –
hát vesszen el, ki ellenáll!”

A baloldali kormányhatalom sorsa legkésőbb 2008 tavaszán, a szociális népszavazáson már megpecsételődött, így a baloldal 2010-es veresége már régóta nem volt kérdéses, csak a vereség mértéke függött a kormány teljesítményétől. A fővárosi MSZP körül naponta kirobbanó korrupciós botrányok pedig mindenkivel megértették, hogy ezeknek tényleg menniük kell. Már rég nem érdekeltek senkit a baloldali értelmiség vészjelzései a sátán második eljövetelével kapcsolatban, sőt ismert baloldali közírók is inkább pozitív várakozásokkal néztek az új Orbán-kormány elé.

Huhogó János írása

A Fidesznek nyolc éve volt felkészülnie a kormányzásra, számba venni a teendőket, levonni a tanulságokat az 1998-2002 közötti kormányzati tapasztalatokból, főleg pedig higgadtan elemezni az alapvetően sikeres kormányzás utáni 2002-es bukás, majd pedig annak tanulságait, hogy az MSZP a bemutatott kormányzati teljesítményével hogyan tudott 2006-ban újrázni, s mennyiben járult hozzá az MSZP sikeréhez a Fidesz elhibázott választási kampánya. Ám egy reális önvizsgálatot a felelősség megállapításának kellett volna követnie.  S a politikában a felelősség megállapításának egyetlen következménye van: a hivatalvesztés, a Fidesz esetében a pártvezér tényleges eltávolítása a helyéről.

Ehhez képest míg a pártelnöki tisztség forgott körben az egyes vezetők között, a tényleges hatalom mindvégig a pártvezér kezében maradt. Már a 2002 utáni két-három évben végrehajtották a Fidesz olyan átalakítását, ahol minden személyi és politikai kérdésben a döntő és megfellebbezhetetlen szó Orbán Viktoré maradt. Ebben az időszakban indult Schmitt Pál és a több más közéleti nagyság szédítő karrierje is.

Orbán Viktort 2002 óta, s különösen pedig a 2006-os választási kudarc óta a reváns vezérelte. Egy pillanatra sem tudta elfogadni a vereséget, és főleg nem tudott azzal szembenézni, hogy nemcsak az 1998-as győzelemnek, hanem a két egymást követő vereségnek is az elsődleges oka ő maga volt. A 2002-es vereségből nem a háborús politika kudarcára, hanem az ellenkezőjére következtetett: nem voltak elég konfrontatívak, nem foglaltak el elég hadállást, lehetőleg az összest, s nem semmisítették teljesen az ellenfelet. Ellenzékben a Fidesz válogatás nélkül, a legélesebben támadott minden és bármilyen kormányzati intézkedést. Ha a kormány osztogatott, akkor nem adott eleget, ha jóléti jogosultságot vont el, akkor romlásba döntötte a magyarságot. Miközben folyamatos elosztási nyomás alatt tartották az MSZP-t, a választási csalás, majd 2006 után a hazugsággal megnyert választások vádjának állandó lebegtetésével a kormányzat legitimitását vonták kétségbe. Az 1989-90-ben újjászületett magyar parlamentarizmusnak és a jogállamnak ma már alig maradt tekintélye és társadalmi támogatottsága. Összeroppantak a rendszert hatékonyan és jogszerűen működtetni képtelen baloldal és a baloldal elleni harcban az intézmények elpusztítását is megengedhetőnek tartó Orbán kettős szorításában.

A Fidesz ellenzéki politikája és választási ígérete – kimondva-kimondatlanul – nagyon egyszerű volt. Minden nehézségért a kommunisták a felelősek, s ha a kommunistákat eltakarítják, akkor semmit vagy szinte semmit nem kell változtatni, mindenkinek jut majd nagyobb falat kenyér, magasabb nyugdíj, nagyobb agrártámogatás, magasabb bér az orvosoknak, nővéreknek és tanároknak, tandíjmentes oktatás és teljesen ingyenes egészségügy, közben adócsökkentés a vállalkozóknak. Hogy ezek egymást kölcsönösen kizárják, az láthatóan nem érdekelte őket. Mivel politikája egyetlen célja a kormányhatalom visszaszerzése volt, szinte semmit nem lehetett megtudni arról, hogy a Fidesz mit is kezdene majd a megszerzett hatalommal. 

Sokan már akkoriban is azt gondolták, hogy a Fidesz politikai elképzelései az egyes gazdasági ágazatokról és a társadalmat szorító problémákról annyira titkosak, hogy azokat ők maguk sem ismerik. A kormányalakítás óta eltelt jó nyolc hónap tapasztalatai azt a mutatják, a hatalom közvetlen megragadásához és megtartásához kapcsolódó terveken kívül a Fidesznek nem voltak érdemi és főleg megalapozott elképzelései arra, hogy mit is kellene csinálni az ország legégetőbb ügyeiben.

Orbán Viktor második választási győzelmét páratlan hazai és nemzetközi bizalom fogadta. Már rég nem érdekeltek senkit baloldali értelmiségiek vészjelzései a sátán második eljövetelével kapcsolatban, annyira lejáratták magukat azzal, hogy minden kritika nélkül asszisztáltak a baloldali koalíció politikájához. A politizáló közvélemény túlnyomó többsége abban bízott, hogy a kormányhatalom megszerzésének alárendelt ellenzéki politikát majd felváltja a józan helyzetfelmérésre épülő, reális kormányzati cselekvés, az egymásnak ellentmondó, s nyilvánvalóan megalapozatlan ígéreteket az a szükséges változtatások végrehajtása. Sem a közoktatásügyben, a szociális ellátásokban vagy az egészségügyben szükséges átalakításokhoz, sem – mondjuk – a MÁV szanálásához nem kell az alkotmányhoz vagy a sarkalatos (kétharmados) törvényekhez, vagy akár a kormányzati szerkezethez hozzányúlni. 

A szavazófülkében végrehajtott forradalmat még tarthattuk olcsó retorikai fogásnak, de a fellengzős NENYI és annak kötelező kifüggesztése a közhivatalokban és közintézményekben, majd az első kormányzati lépések már arra utaltak, hogy Orbán tényleg komolyan gondolja a forradalmat.

A magyar állam átalakítása egy sok betegséggel küzdő parlamentáris rendszerből centralizált egyszemélyi uralommá új alkotmány elfogadása nélkül is megtörtént. Orbán már évekkel ezelőtt tűz alá vette az alkotmányos berendezkedést, mert az – állítása szerint – felélte tartalékait, meggyengült, s nem képes magát megvédeni. A tartalékait felélt alkotmányos berendezkedés megállapításából logikusan következett, hogy a hatályos magyar alkotmányban semmi megbecsülésre méltó nincs.

A nemzeti közösség egységét, a napi politika viharai feletti országot, a „hazát a magasban” megjelenítő vezető szerepét Orbán Viktor már az első miniszterelnöksége idején is egyre inkább átvette a passzív Mádl elnöktől. Látványosan elhanyagolta a parlamenti üléseket, a hozzá intézett kérdésekre nem ő, hanem valamelyik minisztere válaszolt, miközben ő kisiskolásokat kalauzolt a gótikus házban. A fontos politikai bejelentéseket sem az országgyűlésben, hanem saját hívei előtt, az akkoriban állandósult éves „országértékelő beszédek” elmondásakor tette meg.  Ezáltal is jelezte, hogy nem része a politikusok vacak csetepatéinak, mert „előtte egy nemzet sorsa áll”. Egy ilyen kormányfői szerepfelfogás nem tűr el önálló személyiséget a Sándor-palotában (sem). Göncz, Mádl, majd pedig Sólyom nyilván nem volt hibátlan, de voltak valakik. Schmittnek bizonyosan vannak erényei, de ő egy senki. S Orbánnak épp ilyen elnök kell.

Noha minden tényleges hatalmat változatlanul a kezében tart, Orbán lényegében kivonult az unalmas, hétköznapi ügyvitelből. Átláthatatlan méretű szupertárcák létrehozásával radikálisan átszabták a kormányzás szerkezetét, amely hónapokra megbénította a központi közigazgatást. Ma sem világos, mi a miniszter és mi a reszortállamtitkárok feladata és felelőssége, közben az újra létrehozott Belügyminisztérium olyan erős, mint utoljára Kádár János idején volt. (Ha ilyen szépen fejlődnek az orosz-magyar kapcsolatok, még különleges tanácsadók is érkezhetnek majd Moszkvából, mint a régi szép időkben.) A kormányzati reform egyben a teljes hatalmi centralizációt jelenti. A közigazgatási szuperminisztérium kontrollál minden ágazati jogalkotást és minden közszolgálati kinevezést, miközben bármelyik köztisztviselő bármikor indokolás nélkül eltávolítható állásából. A területi közigazgatás átalakítása az önkormányzati rendszer érintése nélkül egyelőre összevonja és a megyei kormánymegbízottakon keresztül közvetlen „pártirányítás” alá helyezi lényegében az összes ágazati szakigazgatási hatóságot. Így aligha fognak érvényesülni szakmai szempontok, mindent a Fidesz, pontosabban a Fideszhez közeli helyi erős emberek közvetlen üzleti és politikai érdekei fognak meghatározni.

A parlamenti jogalkotás legfontosabb ügyeinek előkészítését az új rendszer nem bízza a minisztériumi jogászokra és a hosszadalmas közigazgatási egyeztetési eljárásokra, hanem országgyűlési képviselők nyújtják be, egyéni vagy közös indítványként az ismeretlen helyeken, ismeretlen személyek által és át nem látható érdekek által meghatározott tartalommal megfogalmazott törvényjavaslatokat. A modern parlamentarizmusban nem az a fontos, hogy a vita során a képviselők egymást meggyőzzék, hanem a nyilvánosság előtt folyó politikai vita, melynek során a kormánynak a törvényjavaslatban testet öltő politikai elképzeléseit érvekkel, vitahelyzetben kell megvédenie. A törvényjavaslatok kormányzati előkészítése sem a finnyás jó ízlés számára fontos, hanem azért, hogy az elképzelések hibái, a megvalósíthatóság buktatói már az előkészítő szakaszban kiderüljenek, s ne a parlament elé kerülő szöveg megismerésekor törjön ki a botrány. Nem létezik mindent tudó forradalmi agy vagy technokrata racionalitás, amelynek elképzeléseit vita, egyeztetés és kompromisszumok nélkül lehet kormányzati akarattá formálni. A szovjet típusú rendszerek története során volt számos ilyen kísérlet, de mind véres diktatúrákba fulladt, majd csúfos kudarcot vallott.  Ha pedig a vitára, az egyeztetésre és a kompromisszumok létrejöttére nincsenek rendezett keretek, s ez legalább részben nem a nyilvánosság előtt folyik, a különböző területi és ágazati érdekcsoportok bizantinikus küzdelmei uralják el a politikát s meghal a valós közérdek. Ez utóbbi volt a Brezsnyev-korszak, nálunk pedig a kései kádárizmus jellemzője, ami nagyban hozzájárult a keleti blokk vészes lemaradásához, majd a rendszer összeomlásához. Az orbánizmus egyelőre korai, „spontán forradalmi korszakát” éli, ahol az állam és a jog nem önálló szabályok alapján működő rendszerek, hanem az uralom közvetlen, s főleg pedig korlátozás nélküli eszközei.

A rendkívüli parlamenti többség, rajongóinak százezrei és a belső ellensúlyok nélkül irányítható Fidesz párosulva a szétforgácsolódott ellenzék tehetetlenségével 2010-ben lényegében korlátlanná tették a pártvezér hatalmát. Az alkotmányozó többség birtokában radikálisan korlátozták az Alkotmánybíróság hatáskörét, megszüntették a Költségvetési Tanácsot, a legfőbb ügyész helyére két parlamenti ciklust meghaladó hosszúságú hivatali időre egy kipróbált és megbízható pártkatonát ültettek. Arra is jutott energia, hogy a politika viharai által addig megkímélt versenyhatóság élére egy a szakmában ismeretlen, de nyilván nagyon megbízható ügyvédet állítsanak, s közben eltávolítsák a hivatal tekintélyes, hozzáértő vezetőit. Nyilvánvaló, hogy minden ilyen lépés a 2002-ben elszenvedett választási kudarcból levont tanulságok következménye. Orbán Viktor még egyszer nem veszítheti el a főhatalmat. Már csak külső intézmények, a NATO, még inkább az EU, s főleg persze a világgazdaság realitásai állnak a miniszterelnöki teljhatalom útjában.

Az új kormány első napjaiban világossá vált, hogy Orbán tényleg komolyan gondolta azt a rengeteg népboldogító intézkedést, amit az elmúlt nyolc évben megígért vagy legalábbis sugallt a választóinak. Az ígéretek teljesítéséhez a forrásokat először a magasabb költségvetési hiány elfogadtatásával remélték megteremteni, arra hivatkozva, hogy a távozó kormány hazudozott, s a tényleges hiány lényegesen nagyobb annál, mint amit az EU-nak megígértek. Az államcsődről és a közelgő fizetésképtelenségről szóló kijelentések szerintem nem véletlen elszólások, hanem nagyon is tudatos, ám rendkívül felelőtlen politika eszközei voltak. Így remélték nyomás alá helyezni az EU-t és a nemzetközi pénzpiacokat. Láthatólag nem érdekelte a kormányt, hogy az ilyen szövegek rombolják a kormány tekintélyét, s főleg a forint árfolyamának drasztikus romlása miatt havonta sok tízezer forintot vesznek ki a devizahiteles családok kasszájából. Hiába, forradalom van, „csapásokat adunk, csapásokat kapunk.” (Hogy ezen a bennfentesek nagyon sok pénzt kereshettek, az egy másik lapra tartozik.) A görög válságtól megrémült EU a már amúgy is rossz hírű, folyamatosan trükköző magyaroknak semmi eltérést nem engedett. Így az Orbán-kormány első és legeredetibb gazdaságpolitikája egy hét alatt, már azelőtt megbukott, hogy az első lépéseket a kormány megtette volna.

A miniszterelnök egyik ereje abban rejlik, hogy ha valóban leküzdhetetlen akadállyal találkozik, azonnal és habozás nélkül váltani tud, s szent meggyőződéssel vallja, hogy ő mindig is azt gondolta, amit éppen mond. A költségvetési hiány növekedésének terhére megvalósított népboldogító gazdaságpolitika gyors bukása után egy rövid hétvége alatt előállt a 29 pontos gazdasági program, középpontjában a pálinkafőzés engedélyezésével, már a költségvetési szigor és a maastrichti kritériumok vállalását célozta meg, s Orbán ezúttal is úgy tett, mintha sose gondolt volna mást. Egy darabig úgy látszott, le kell mondani a Fidesz nagy tervéről, az adócsökkentésről és az egykulcsos szja-ról. A kieső bevételek, illetve a többletkiadások finanszírozására először a bankadót találták ki, majd a különféle ágazati különadókat (az energia- és távközlési vállalatokat és a kiskereskedelmi láncokra), amelyek mind ravaszul úgy vannak megkonstruálva, hogy lényegében csak a multinacionális vállalatokat érintsék, a hazaiakat kevésbé. (Az adókkal érintett OTP és MOL vezetőinek száját nyilván más előnyök biztosításával fogják be.) A forradalmaknak megvan az a logikája, hogy nem tudnak leállni, s ez a „gazdasági forradalom” esetében is igaz. Először bankadókról, majd ágazati különadókról és a magán-nyugdíjpénztári befizetések átmeneti befagyasztásáról beszéltek, de hamarosan multi- és bankrendszer-ellenes propaganda, a magán-nyugdíjpénztárakban kezelt vagyonok tényleges államosítása következett. S nem csak az egyes politikai akciók vetnek fel komoly aggályokat, hanem az azt kísérő, Hugo Chávez stílusában előadott balos, antikapitalista retorika és a folyamatos lódítás is. A plebejus gazdaságpolitika szinte minden eleme szélhámosság. A kisember számára így is elképzelhetetlen nagyságú, havi bruttó kétmilliós vezetői bérplafonokról beszélnek, majd kiderül, hogy a kormányfő egyedi döntése felmentést adhat a korlátozás alól. Megnegyedelik a jegybank elnökének illetményét (amit annak idején a fideszes jegybankelnöknek állapítottak meg), majd négyszeresére felemelik a jegybank felügyelőbizottsága elnökének tiszteletdíját (aki – hogy, hogy nem – volt már a jegybank elnöke is). Az adómentes természetbeni juttatások megnyirbálása sok kisembertől vesz el fontos pár ezer forintokat, miközben az egykulcsos adórendszer a magas keresetű eliteknek és a tőkejövedelmet húzóknak kedvez.

A gazdaságpolitika irányításának is a hatalmi pozíciók átvétele volt a leghatékonyabban működő területe. Az állami vagyon, a fejlesztési források és a gazdasági infrastruktúra tekintetében teljes a koncentráció, s az irányítás még csak nem is leplezetlenül kötődik a Fidesz gazdasági erős emberéhez. Közben nem lehet látni az ágazati politikai elképzeléseket, amelyek az energetika, a közlekedés, különösen pedig a lassan működésképtelenné váló magyar vasútügyet érintenék, hacsak az előirányzott újabb centralizációt és a különböző ágazati szuperholdingok létrehozását nem tekintjük gazdaságpolitikai elképzeléseknek. (A fejlesztési minisztériumban ma helyettes államtitkár foglalkozik egy egész olyan ágazattal, amelynek az első minisztere Széchenyi István volt.) A mezőgazdaságot, a vidékfejlesztést és a környezetvédelmet összefogó falusi szupertárca minisztere helyett a Fidesz gazdasági erős emberei diktálnak, míg a környezetvédelem utolsó keresztes lovagja is csak addig volt látható, ameddig az MSZP-s oligarchák ellen rohamozni. Mióta az alumíniumipar állami ellenőrzés alá került, a környezetvédelem sem olyan rettenetesen fontos.

Az elmúlt nyolc év folyamatos kampányolásában a Fidesz a legtöbb népbarát ígéretet a humánszféra – művelődés és oktatásügy, szociális ellátás és egészségügy – tekintetében tette, de ezáltal a saját kormányzati mozgásterét határolta be. A nemzeti erőforrások miniszterének egyszerre kellene megbirkóznia az egyre inkább finanszírozhatatlan szociális hálóval, az átgondolatlan reformelképzelések által szétzilált egészségüggyel, megvívnia a nemzetközi gyógyszergyárak és a hazai orvosi elitek nyomásával, rendbe tenni az egyre inkább szegregált közoktatást, visszanyesni a méretében túlfejlesztett, de minőségileg gyenge, tömeges felsőoktatást, s közben fenntartani a nemzeti kultúra intézményrendszerét, a múzeumokat, színházakat, zenekarokat. Mindezt úgy, hogy nyilvánvalóan nem lesz mindenre több pénz. Jó esetben egy-két dologra lesz valamennyivel több forrás. A rosszmájú olvasatok szerint az összes pénznyelő területet azért szervezték egy minisztériumba, egy idős, politikailag súlytalan miniszter alá, hogy a harcok zaja és a harcban elesettek földi maradványai ne zavarják az összképet.

A Fidesz nyolc éves ellenzéki léte során soha nem beszélt világosan ezekről a területekről sem. Láthatóan az egészségpolitikában legalább három politikai agytröszt és több gazdasági érdekcsoport versengett egymással, miközben az igazat senki sem mondta ki: a jelen finanszírozási szerkezetben lényeges szolgáltatásromlás lesz. Más lehetőség az adók emelése vagy a részben fizetős egészségügy bevezetése nélkül nem adódik. Nyilvánvalóan, ahogy nincs világnézetileg semleges állam, nincs világnézetileg semleges közoktatásügy sem. Az államnak és a közoktatásnak is a társadalom elfogadott normáit kell érvényesítenie, illetve továbbadnia.  Ez pedig nálunk, mint a nyugati világban mindenütt Athén, Róma és Jeruzsálem öröksége, a nyugati keresztény civilizáció, ahol még az ateisták is keresztények. A szekuláris világban azonban nyíltan kultúrharcot indítani butaság, s eleve vesztésre ítélt dolog, főleg, ha nem párosul a minőséggel és az intellektuális színvonallal. Már látszik, hogy a közoktatásügy kérdésében a koalíciós partnerek között sincs egyetértés, miközben a felsőoktatásnak alig van gazdája, s főleg nincsenek világos, a nyilvánosság elé tárt elképzelések az átalakítás irányáról. Az állami művelődéspolitika és a mecenatúra még az oktatásügynél is rázósabb dolog. A művészeknek hatalmas és érzékeny lelke van, ezért művészek, s nem pedig adminisztrátorok a közigazgatási szuperminisztériumban, s a minőség sem rámutatásra, sem parancsra nem születik meg. Persze a modern képzőművészet, de akár még a modern zene egy része lehet közönséges szélhámosság, s ha állami mecenatúra van, akkor a megrendelőnek joga van a pénz elköltésének megfelelőségét ellenőrizni. De elefánt módjára mozogni nemcsak a porcelánboltban, a múzeumokban és a művészek világában is nagyon veszélyes. S egy nagy előadóművész nyílt levele akkor is nagyon sokat árt az országnak, ha történetesen zsúfolva van valótlanságokkal és félelemből eredő túlzásokkal.

Az elmúlt év utolsó heteit, az új év első napjait, s még várhatóan hosszú heteket-hónapokat az új médiatörvény uralja. A törvény hihetetlen részletességgel, 230 szakaszban szabályozza a sajtó világát, a nyomtatott és elektronikus sajtótól egészen az internetig. A hivatalos magyarázat szerint a törvény minden egyes rendelkezése megtalálható valamely EU-s tagország hasonló szabályozásában, de a törvény megszületését, majd hatályba lépését követő nemzetközi sajtókampány, illetve az egyes „nyugati” politikusok nyilatkozatai arra utalnak, hogy a törvény egészében véve mégsem tűnik elfogadhatónak. A magyar jobboldalnak régi, s nem alaptalan sérelme a magyar sajtóviszonyok kiegyensúlyozatlansága, a médiában létező baloldali túlsúly. A kilencvenes évek elejének „médiaháború” néven elhíresült politikai konfliktusa része volt az akkori kormánypártok és az akkori ellenzék közötti harcnak, s az utóbb közszolgálatinak nevezett állami rádió és televízió feletti politikai kontroll megszerzése körül forgott. A küzdelemben az akkori teljes ellenzék (SZDSZ, MSZP, Fidesz), majd egy idő után az ellenzék túlnyomó része (ohne Fidesz) a Kádár-korszak utolsó éveiben az állami rádiót és televíziót uraló elitcsoportok mellé állt.  A magyar sajtó szerkezete azonban a kereskedelmi televíziók és rádiók megjelenésével, majd az internet elterjedésével radikálisan átalakult, a jobboldali sajtóvállalkozások megerősödésével pedig a baloldali politikai túlsúly sem igaz már, s a magyar sajtó már sokszor tényleg úgy viselkedik, ahogy egy szabad ország szabad sajtójának kellene.

A Fidesz ezzel az új sajtószabályozással, a teljes média állami kontrolljával mintha azt a harcot szeretné elsöprő győzelemmel befejezni, amit húsz évvel ezelőtt az akkori sajtó, az akkori (MDF-es) kormánnyal szemben vívott, s amely harcban a Fidesz nem az akkori kormány mellett, hanem azzal szemben állt, mint a sajtó elsőszámú kedvence.  Akármit is állítanak a hivatalos magyarázatok, a két parlamenti ciklust meghaladó időre hivatalt kapott, s a miniszterelnök legbelső bizalmasai közé tartozó médiaügyi főregulátor önmagában bizonyítja a törvény elfogadása mögötti tényleges politikai szándékot, a jobboldali sajtó politikai gleichschaltungja után a teljes média feletti kontrollt megszerzését. Ez azonban aligha fog működni. Ez nem Kína, a magyarok pedig nem kínaiak, hanem Európa egyik legrenitensebb népe. De az is megtörténhet, hogy a média feletti politikai kontroll megszerzése helyett olyan bohózati jeleneteknek leszünk tanúi, mint amikor a hatósági eljárással a megregulázni szándékozott rádióállomás számára sok tízezer vagy még több új hallgatót szereztek.

A forradalmi kormány külpolitikai orientációkeresése a belpolitikai lépések logikus következménye. A Lajtán túl a Nyugathoz – „Európához” – való tartozás egyszerű ténykérdés, nálunk politikai program, nemzeti cél vagy éppen súlyos csalódások okozója. A Nyugatról alkotott kép tele van a rettenetesnek talált hazai viszonyokkal szemben felállított vágyképekkel, de az illúziókkal párhuzamosan él, s időnként hallatlanul megerősödik a nyugattal szembeni dac, ellenségesség, sőt valamiféle sértettség, amit jócskán táplál, hogy az ország minden keletről érkező pusztításnak ki volt téve, amelyektől a „Nyugat” nem védte meg. Az elmúlt húsz év politikai diskurzusában a baloldali kormányok vagy épp az ellenzékben levő baloldal a velük szemben felhozott érveket rendre az európaiságra, demokráciára, jogállamra, piacgazdaságra, meg a hasonló szép dolgokra hivatkozással bunkózták le. A legutóbbi nyolc év baloldali politikai teljesítménye pedig nem egészen indokolatlanul keltette sokakban azt az érzést, hogy ha az az európaiság, az a demokrácia, az a jogállam, s az a piacgazdaság, amit „ezek” művelnek, akkor köszönjük, de egyikből sem kérünk. A történelmi és az egészen közelmúltbeli előzmények magyarázzák, miért tetszik olyan sok honfitársunknak az odamondogatós, az EU-t és a világkapitalizmus intézményeit froclizó orbánista külpolitika.

Az oroszok és a kínaiak felé való tapogatózásnak más okai is vannak. Orbán Viktor már régóta azt keresi, hogyan szabadulhat meg a politikájának külső, általa nem alakítható korlátaitól. Az 1989-90-ben létrehozott alkotmányos berendezkedés fékek és egyensúlyok finom rendszerét építette fel, hazánk NATO-, majd pedig EU-tagsága jogilag is korlátozták a magyar kormány öntörvényűségét, az ország hatalmas külső finanszírozási szükségletei pedig a kormányzat gazdasági mozgásterének szabtak korlátokat. A kétharmados többség belföldön lényegében korlátlanná tették a miniszterelnök hatalmát, de a nemzetközi tőkepiacok akár naponta is mérlegre tették a magyar kormány tevékenységét, s ettől is meg akar szabadulni.

Orbán választói jelentős tömegeivel osztozik a nyugatellenes dacban . Gondolkodására láthatóan erős befolyást gyakoroltak azok a szerzők, akik az angol-amerikai kultúrájú világkapitalizmus helyett a sikeres kelet-ázsiai országok (Tajvan, Szingapúr, Dél-Korea, stb.) példáját ajánlották követésre. Bogár László globalizáció- és nyugatellenes filippikái, Lovas István Amerika-ellenes éllel megfogalmazott lelkes beszámolói a tajvani és szingapúri közállapotokról és Matolcsy könyvszemléi a világkapitalizmus összeomlását prófétáló könyvekről nemcsak Orbán, hanem az egész jobboldal gondolkodását alakították.

A miniszterelnök orosz és kínai útjai nem egyszerűen egy racionális gazdaságpolitikai döntés eredményei voltak, akárhogy is arról beszélt, hogy „a jövőben átalakulnak a külpolitikai kapcsolatok, és elsősorban a gazdasági, pragmatikus szempontok lesznek fontosak. Az ideológiai, civilizációs, vallási vagy katonai szempontok viszont háttérbe szorulnak a szövetségkötésekkor.” Orbán az oroszokkal természetesen energiaügyekről akart tárgyalni, de fideszes körökben a kormányzatot érintő nyugati kritikai megjegyzéseket hallva, divatos a vállrángatás: „,majd az oroszok megoldják ezt nekünk”.

A kínai nyitástól pedig olyan finanszírozást remél az ország számára, amely más logika szerint működik mint a világ tőkepiacai, s kormányzását függetlenné teszik az EU és a nemzetközi tőkepiacok kontrolljától. Az orosz vagy kínai mintájú irányított kapitalizmusban a vállalkozások sikerességét nem a gazdasági versenyben való helytállás alapozza meg, hanem a kormányzati befolyás vagy az állami erőforrásokhoz való hozzáférés lehetősége.  A miniszterelnök számára nem új a gondolat, már 1994-ben sem a szabad verseny elősegítését, hanem lényegében az országnak pár kiválasztott nagytőkés közötti felosztását, egy mai putyinista rendszer létrehozását kérte számon az akkor éppen frissen vesztes MDF-n.

Az orosz és kínai orientáció, különösen, ha az – kimondva vagy kimondatlanul – államhatalmi és társadalmi modellválasztás is, halálos illúzió. Nem olyan rég vonultak ki innen a Vörös Hadsereg alakulatai, s a Tiennanmen téri tüntetések se olyan régen voltak még, hogy ne tudnánk, milyenek is az oroszok, meg a kínaiak, s főleg milyen az a rendszer, ami ott van.

*

2011. január elsejétől hazánk az Európai Unió soros elnöke, s a soros elnöki feladatokat az ország képviseletében Orbán Viktor látja el. Akármi is a véleményünk az Európai Unióról – az én véleményem például nem túlságosan hízelgő, kedvező erről a rettenetesen bürokratikus intézményről, ahol a megfogant, de meg nem született madarakat jobban védik, mint a megfogant, de meg nem született gyermekeket –, mégiscsak nagy dolog, s főleg pedig nagy lehetőség, hogy a nyugati világ legfontosabb nemzetek feletti intézményében, ha formálisan is, de a magyar kormányfő az első számú politikai vezető. De sajnos Orbán nem érti, hogyan működik az EU, vagy sokkal valószínűbb, hogy érti, de nem hajlandó elfogadni a játékszabályokat. Pedig a mai nyugati világot formáló angol-amerikai kultúra egyik legfontosabb kultúraformáló intézménye a férfi csapatjáték, aminek a lényege az előre meghatározott játékszabályok által meghatározott keretek között folyó harc. A bonyolult szerkezetű mondatnak mindkét eleme egyként fontos: az előre meghatározott szabályok és a harc. S egy ilyen régi lelkes focistának, mint a miniszterelnök, értenie kellene, hogy a játékszabályokat semmibe vevő csapatot kizárják a bajnokságból.

A rengeteg túlzással, igaztalan váddal és merő rosszindulattal folytatott sajtókampányt, mely a magyar kormány és rajta keresztül országunk ellen folyik, s megmérgezi a féléves uniós elnökséget, el lehetett volna kerülni, ha a miniszterelnök hajlandó lenne tudomásul venni, hogy sem az EU-val, sem az IMF-fel, sem pedig a sajtóval nem lehet úgy viselkedni, azzal a hazudozással, pofátlansággal és arroganciával, ahogy ő a pártját, a kormányát és ma már az egész országot is kezeli.

E sorok írója nem Orbán-fóbiás, csak épp a miniszterelnök húsz éve az egyik legfontosabb politikai szereplő, aki most szinte egyszemélyben határozza meg az ország sorsát. Magyarországon még nincs diktatúra, valószínűleg nem is lesz. Amit szeretne felépíteni, az valami furcsa keveréke a putyinizmusnak, a kínai állam irányított kapitalizmusának és valamiféle dél-amerikai balos népbarát rendszernek. Az Európai Unió soros elnöke az első, ebben a minőségében tartott sajtókonferencián kijelentette, büszke arra, hogy őt Putyinhoz hasonlították a nemzetközi sajtóban.

Ha nem iróniának szánta, akkor ezt hívják a büntető eljárásjogban beismerő vallomásnak.

Frissítés, 2011.01.07., 15.17.: A cikk a Világgazdaság Online tudósítását vette alapul, ami annyit ír: „Orbán Viktor emellett a külföldi újságírók kérdésére elmondta: büszke arra, hogy Vlagyimir Putyin hoz hasonlították a nemzetközi sajtóban.” Ehhez képest a mai Magyar Nemzet (9. o.) szerint a miniszterelnök azt mondta: „Ami a Putyin-hasonlatot illeti, nézze, én Hitlertől kezdtem.” (Azaz korábban Hitlerhez hasonlították.) „Személyesen engem nem érintenek meg az ilyen bántó, szurkáló megjegyzések, de Magyarországgal szemben tisztességtelennek tartom őket.”

Kövesd a Konzervatóriumot a Facebookon is!

 


A bejegyzés trackback címe:

https://konzervatorium.blog.hu/api/trackback/id/tr562566438

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Áprilisi fülkeizé: Forradalom vagy ellenforradalom? 2011.01.07. 14:26:07

Lehet, hogy mégis forradalom kezdődött tavaly áprilisban? Egyre inkább úgy tűnik, hogy a Fidesz, ha nem is fegyverrel, de mégiscsak gyökeresen felforgatja Magyarország nagy nehezen kivívott többpárti demokratikus társadalmi berendezkedését. Ha viszont ...

Trackback: Heuréka! Adó kedvezmény= lex Orbán! 2011.01.07. 14:25:14

Kövezzetek meg, nevessetek ki, de most esett le kinek is kedvezmény, a családi adóelőleg kedvezmény!Költségvetési intézmény középvezetőjeként több tíz ember ügyeit intézem, így hát elért a -Magyar Állam Kincstár jóvoltából- szűk határidős adójóváírásos...

Trackback: Vége van a jogállamnak? 2011.01.07. 13:46:04

Szerző:  Ténytár Mostanában elég sokat hallhatunk, olvashatunk arról, hogy a friss törvényi változások nyomán már a jogálla

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

nyeznajka 2011.01.07. 09:05:48

Ez nagyon jó poén.
Konkrétan kit parodizáltok?
Bauer Tamás?
Vagy valamelyik Hírszerzős szerző?

Iustizmord 2011.01.07. 09:06:38

huhogó jános az egy fordított egei antal?

a cikk a táv harmadánál jól bírja a tempót.

Iustizmord 2011.01.07. 09:22:50

végigolvastam. jó összefoglaló, ill történeti elemzés, bár hogy pont a konzin és nem pl a Mancs vagy HVG oldalán találom, némi elhajlásra utal a fordított egei antaltól (merthogy egei antal inverze írta a cikket, az sicher).

a cikk csupán következtetést nem von le. ill az elején annyiban h viktornak úgy 2006 tájékán mennie kellett volna, de az elmúlt, back with a vengeance, a stáb pisszenni sem mer, merre tovább, vitya?

Vén Csataló 2011.01.07. 09:33:39

Elnézést kérek, ez még a Konzeratórium vagy közben felvásárolta a 168 óra?

Iustizmord 2011.01.07. 09:38:31

@dobray: és ha vitatkoznál önmagaddal az mely állítás lenne?

dobray · http://mandiner.blog.hu/ 2011.01.07. 09:56:22

@Iustizmord: nem tudom, nem én vitatkozok. Előbb-utóbb biztos szerzőkollega is idekacsint.

tothh · http://polizis.blog.hu 2011.01.07. 09:59:29

Érdekes, logikus levezetés az írás. Én azonban nem gondolom azt, hogy ez ennyire megtervezett és programszerű lenne. Én sokkal inkább azt gondolom, hogy ami most itt zajlik, egy permanens forradalom, amit nem tudnak egyszerűen abbahagyni. Ebből következőleg meg egyre több át nem gondolt túlkapás jelenik meg, kiegészítve azzal, hogy némely ifjú titán a párt körül azt gondolta, hogy külföldön is kétharmadunk van. Orbán ennél nyilván okosabb, ezért is érthetetlen számomra, hogy miért nem kapott észbe előbb.

Azzal a résszel egyetértek, amely a 2002-es vereséget tekinti egyfajta határkőnek, illetve igazolásnak minden "antidemokratikus" lépés irányába. Kiegészíteném még két komoly frusztrációval. Az egyik az, hogy 1998 és 2002 között Orbán, bár birtokolta a politikai hatalmat, a gazdasági, és főleg nem szellemi hatalmat azonban csak alig sikerült befolyásolnia. Főleg az utóbbival kapcsolatban volt gyengébb helyzetben. Mindezt tetézte, hogy a balliberális elit természetéből fakadóan lenéz(ett) és kigúnyol(t) mindent és mindenkit, aki és ami a jobboldalhoz kötődik. Így volt ez a most már boldog emlékezettel emlegetett Antall Józseffel is.
A gúnyolódás, Orbán - túlnyomórészt igaztalan - pellengérre állítása volt az egyik gyökere pl. a 2002-es vereségnek.

A másik frusztráció sokkal mélyebb jellegű (persze bizonyítani nem tudom, de jelentős érzés ez bennem). Orbán, és a Fidesz szűkebb köre első generációs értelmiség. A rendszerváltozáskor a két akkori elitcsoport vezetői már sokadgenerációs értelmiségiek voltak, és ez is egy frusztrációt kelthetett egyrészt a fideszesekben. Másik oldalról pedig benne lehet Orbánban az a dac, hogy "nekem sikerült, én innen ide eljutottam, mert képes vagyok rá, és megdolgoztam érte", amit a politikájában is egyfajta önigazolásként mutat. Sajnos gyakran a külpolitikában is.

Mindent összevetve, én úgy látom, hogy a frusztrációk és a forradalom permanens természete löki egyre inkább abba az irányba az országot, hogy egyre radikálisabb lépéseket teszünk, ahonnan egyre nehezebb a hátrálás.

Összességében az ország (igen, az egész ország) "se veled, se nélküled" állapotban van Orbánnal. Az ő karizmája nélkül ugyanis nem tudom, hogy egyáltalán mit lehetne tenni a nagyon sok súlyos válsággal küzdő országban, másrészt viszont az általam, és a cikk által is említett tulajdonságok megnehezítik a saját, és az ország dolgát is.

A kibontakozásban én valahol az "új jobboldal" kulcsszerepét tudom elképzelni. Ez az oldal, a VV, a mandiner, és a társaik, és a rendszerváltozás után szocializálódó fiatal értelmiség lehet az, amely már egy forradalom nélküli helyzetben is képes lenne helyt állni. Ez a csapat ma még - részben kényszerből, részben bizakodásból - egyértelműen a Fidesz mellett áll. De nem fél kritizálni, kimondani a hibákat. Jobbról.
És itt ne azt várja senki, hogy majd "belülről" megdöntik a "diktátor" Orbánt, mert az a ballib csapat stílusa és szája íze szerint menne, hanem a folyamatoknak kell egy olyan irányt szabni, akár nyomásgyakorlással is, amely az európai, alapvetően demokratikus úton tartja az országot.

PS. Arról mi a véleményetek, ha ilyen erős össztűz alá kerül a kormány, és az ország, mi az értelmiség, vagy egyáltalán a közélettel foglalkozó emberek feladata. Nyíltan a bírálók mellé állni (mint ahogy a Hírszerző tette), és az ország külső büntetését követelni, vagy pedig a kritikák ellenére kiállni az ország mellett, és aztán itthon jól leb@szni a kormányt, belső ügyként?

Én megmondom őszintén, az utóbbira szavazok. Ti hogy gondoljátok?

orulunkvincent 2011.01.07. 10:41:58

vincentesedik a konzervatórium :))))

orulunkvincent 2011.01.07. 10:51:15

"ha a miniszterelnök hajlandó lenne tudomásul venni, hogy sem az EU-val, sem az IMF-fel, sem pedig a sajtóval nem lehet úgy viselkedni, azzal a hazudozással, pofátlansággal és arroganciával, ahogy ő a pártját, a kormányát és ma már az egész országot is kezeli."

"Amit szeretne felépíteni, az valami furcsa keveréke a putyinizmusnak, a kínai irányított állam kapitalizmusnak és valamiféle dél-amerikai balos népbarát rendszernek."

ha ezt én írom le (és tulajdonképpen még nem is írtam ilyesmit, bár néha kétségkivül gondolok) akkor tölgyike lelibbancsoz. mit fog ez a Jean Chouan kapni, azt el nem tudom képzelni.

Gabrilo · http://konzervatorium.blog.hu 2011.01.07. 11:39:02

Azért itt kicsit közrejátszhatott az a bizonyos "frazeológia".

P.mester 2011.01.07. 12:09:45

Nagyon jó kis poszt, még ha egyes megállapításaival nem is értek egyet.

Huhogó János 2011.01.07. 12:20:47

Épp most jelezte az egyik barátom, hogy Radnóti Sándor ezt a cikket ajánlja a fészbukos profilján. Bár a miniszterelnökkel ellentétben, nem vagyok Rejtő-olvasó, s ő is mintha elfelejtené ifjúkori olvasmányait, most úgy jártam, mint valamelyik Rejtő-figura ... Nem biztos, hogy pont erre az elismerésre végy

Megtisztelő Radnóti Sándor elismerése, aki művelt, s bölcs ember - bár én a Miklóst (R.M.) jobb irodalmárnak tartom, mint őt -, remélem, előbb-utóbb tőle is várhatunk egy írást arról, hogy a baloldali értelmiség nagyjai mennyiben felelősek azért, ami az elmúlt nyolc évben hazánkban történt. Mert a mostani 2/3-ban vastagon benne van, hogy nem merték kiírni az előrehozott választásokat. Pedig nekik is jobb lett volna, talán lenne SzDSz, biztosan nem lenne 15%-os Jobbik.

Bár, a jó ég tudja, hogy ők nem inkább félni szeretnek. Végül is a szadistáknak is mindig kell egy mazochista, aki szereti, ha kínozzák!

bádogos 2011.01.07. 12:21:37

Rendkívül pontos diagnózis. Egyetlen szavába sem sikerült belekötnöm.
Nem emlékszem, hogy valaha olvastam-e hasonló színvonalú írást konzervatív szerzőtől.

rdos · http://h2o.ingyenweb.hu/tema/6.html 2011.01.07. 12:21:48

Tetszett az írás.

Egy valamit azonban nem értek. Mitől jobboldali párt a fidesz? Mert magát annak mondja? Az eddigi ténykedése se nem polgári, se nem nemzeti.

bádogos 2011.01.07. 12:32:06

@Huhogó János: Amit írsz, nagyrészt igaz, de azért gondold át a helyzetet fordítva.
Vajon a jobboldali értelmiség hogyan viselkedne hasonló helyzetben? Hányan mondanák, hogy "Viktor, le kéne mondanod, mert kezded nagyon elkúrni az országot !" ?

Eddig csak az olyan talpnyaló gittegyletek hangját hallottam, mint a Professzorok Batthyány Köre, akik közölték, hogy az EU és az IMF lejáratta magát, mert nem akartak részt venni Viktor bábszínházában. Talán egyedül Mellár Tamásra emlékszem, aki a gazdaságpolitikát bírálta - és most még nincs is vészhelyzet, meg összezárás. (A jobboldali értelmiség természetes állapota az összezártság.)

HaKohen 2011.01.07. 12:32:41

@tothh:

Mindig ámulok tágra nyitott szemmel, amikor valaki nálam is naivabb és több illúzióval teljes fazonnal találkozom. Szóhoz sem jutok a hozzászólásod olvastán.

mcs · http://paralelart.wordpress.com/ 2011.01.07. 13:32:25

képes volt valaki hátralépni két lépést és onnan tekinteni a folyamatokra?
és tud értelmes mondatokat összefűzni, gondolatmenetet felépíteni?

mi a fene, felütötte fejét a belső ellenzék a konzin?

meg vagyok döbbenve. egyúttal gratulálok a szerzőnek a korrekt elemzésért.

Gabrilo · http://konzervatorium.blog.hu 2011.01.07. 13:39:16

Huhogó János azért gondolom, nem a fentiek dicséretére vágyott :((((

idelle · http://egymondatban.blog.hu/ 2011.01.07. 13:40:50

aki tőlem balra áll, az már jobbikos, de ez egy majdnem hibátlan írás. talán csak egyetlen félmondat van benne, ami reagálásra késztet:

"annyira lejáratták magukat azzal, hogy minden kritika nélkül asszisztáltak a baloldali koalíció politikájához."

1) amikor az ellenoldalról totális - ha nem is igaztalan, de nem egyszer ferdítésen (hazugságon) alapuló - össztűz zúdul a "te" oldaladra, akkor valahogy megbocsátható, hogy nem vagy annyira aktív a "saját" oldalad kritizálásában.

2) öröm lenne annyi kritikus hangvételű írást olvasni jobboldali és fidesz-médiamunkások tollából a Fidesz-kormányról, mint amennyit a balliberálisok írtak a sajátjukról.

3) bár a konzi nem egy esetben üdítő kivétel, azért a jobboldali sajtó szervilizmusával szerintem be lehet kerülni a Guinnessnél a rekordok könyvébe.

tothh · http://polizis.blog.hu 2011.01.07. 13:42:46

@HaKohen: Ebben mi volt a naivitás?
Meglehetősen kritikusan értékeltem én is a kormányfő viselkedését. Az már naivitás lenne, ha nem vagyok hajlandó elfogadni az eleve ördögi rosszindulatról szóló elméleteket?

orulunkvincent 2011.01.07. 13:45:39

@Gabrilo: Jean Chouan egeszen bizonyosan tolgynek illetve a jobbklikk kollektivajanak dicseretere vagyott, es most teljesen meg van dobbenve, hogy ok nem lelkesednek. :))))) ember, amit Huhogo leirt azzal itt paran valoban egyetertenek. Nemcsak azzal am amit Orbanekrol irt, hanem amit a cuclibrol. Bizony, nem Orban Viktor az utobbi evek elso aggressziv, hazudozo, pofatlan miniszterelnoke, hanem az utobbi evek elso aggressziv, hazudozo, pofatlan miniszterelnoke akik alacsonyabb 180 centimeternel :))))

Bloodscalp 2011.01.07. 13:53:13

@orulunkvincent: nem olvastam végig, mert hamar vettem lapot hogy nem érdemes...de ez a pár sor engem is megfogott:) most ez kritikai írás szeretne lenni vajon?:)

Malachi 2011.01.07. 13:58:55

kíméletlenül pontos és korrekt, továbbá -
@Huhogó János: ezzel is teljesen egyetértek. létezik még valódi, önálló, konzervatív újságíró? aki képes indulatmentesen, szigorúan a tények alapján ítélni? talán még nincs minden elveszve.

mindenesetre köszönöm az írást. nem hittem, hogy éppen itt találkozom ilyennel.

orulunkvincent 2011.01.07. 13:59:41

@Bloodscalp: szeretne lenni ?????? :)))))) paros labbal szall bele Orban Viktorba, hatulrol, es egy kicsit meg a foldon is osszerugdalja, meg fejbe is veri. de ezt amennyire lehet korrekten teszi. ez egy nagyon tisztesseges iras, csak nem fogja meguszni a szerzo.

Severus 2011.01.07. 14:00:21

Jó kis írás, sokat javított a szememben a Konzervatórium utóbbi időben sokat romlott képén.

Így tovább!

Hej, ha az MDF nem írja le magát az elmúlt pár évben (Schmuk Andorral meg az SZDSZ-szel), most Bokrossal karöltve mekkorát kaszálhatna... Ők lehetnének a váltópárt.

Gabrilo · http://konzervatorium.blog.hu 2011.01.07. 14:02:58

@orulunkvincent:

Egy maréknyi gyf-árva lelkendezik itten.
Ösmerek egy viszonylag ismert és elismert eltellektüelt, aki személyesen nekem azt mondta, lassan kezd a baloldal kedvenc jobboldalija lenni, és ez kétségtelenül zavarja.
Na, valami ilyesmiről van szó - amúgy HJ itt hasonló dolgot tett szóvá.

Severus 2011.01.07. 14:06:10

@Gabrilo: "Egy maréknyi gyf-árva lelkendezik itten."

Tudjuk, tudjuk, aki nincs hasra esve Viktortól, az mind csak gyurcsányista lehet...

Az igazi Sipi - Citizen of European Union (törölt) · http://www.youtube.com/results?search_query=ud+zrt 2011.01.07. 14:08:14

@tothh: "nem vagyok hajlandó elfogadni az eleve ördögi rosszindulatról szóló elméleteket"

nem kell elfogadni, de lassuk be, orban viktor palyaja politikai karaktergyilkossagok sorozatabol all..:-)

ugye azert azt eleg nehez a joindulatu cselekedetekhez sorolni...

mcs · http://paralelart.wordpress.com/ 2011.01.07. 14:09:06

@Gabrilo: amíg nem jutsz el a ki mondja állapotból a mit mond-ig, addig bizony oldaltól függetlenül neked nem lesz érdekes a véleményed, próbálj meg evvel együtt élni, és figyeld meg, hogy mások hogyan próbálkoznak.

a tények nélküli csupasz minősítések az akolmelegen kívül meglehetősen kontraproduktívak.

Gabrilo · http://konzervatorium.blog.hu 2011.01.07. 14:15:52

@mcs:

A politikai vélemény értékelés, és nem "tény". Tudja, mit mondott erről Schütz?
Na ugye.

orulunkvincent 2011.01.07. 14:17:07

@Gabrilo: Mivel a baloldal kedvenc jobboldalijának lenni careerwise nem túl előnyös dolog a centrális erőtérben, nem csoda ha ez valakit zavar. A GYF-árva kifejezést maga tölgy találta ki. Remek. :))))

Iustizmord 2011.01.07. 14:17:28

gabrilo, neked nagyon savanya a szőlő.

1. tehát úgy véled, hogy itt egyesek dícsérete (mint piszkos fred szeretete) öl, butít és nyomorba dönt, mert ha mi dícsérjük a szerzőt, az maga szégyen
2. a szerző szégyellje magát mert pár nemjobbos megdícsérte - ergo szar a cikk (tehát csak az a jó cikk amin a nemjobber hörög)
3. továbbá MINDENKI gyf-árva aki viktort kritizálja,

ecsém, tényleg igaz h a kiscserkész vagy lelkesedik vagy utálkozik.

Az igazi Sipi - Citizen of European Union (törölt) · http://www.youtube.com/results?search_query=ud+zrt 2011.01.07. 14:20:14

@Gabrilo: "A politikai vélemény értékelés, és nem "tény"."

ez leforditva azt jelenti, hogy elferditet az igazsagot mert a kozeg, amibe beleszocializalodtal, ahova tartozonak vallod magad ezt koveteli meg toled, kulonben arulova valsz a szemukben..?

mert ebben az esetben remelem elobb halok meg, mint magyar konzervativva valok..:-)

Malachi 2011.01.07. 14:20:44

@Gabrilo: a 2002-2010-ig vezető folyamatokat meglehetősen tényszerűen írja le. sokaknak ez is nehezére esik. a "gyurcsány árva" butaságra nem akartam reagálni, megtették mások.

Iustizmord 2011.01.07. 14:22:00

@mcs: ha nem tudod mit mondott erről Schütz (ami alap, bár biztos van aki mást mondott, pl Mágenheim doktor vagy Vágási Feri Töki bácsiról meg Gábor Gáborról már nem is szólva) szal ha éppen egy schützi idézet most nincs meg neked, akkor nem vagy oly értelmiségi h érdemes legyen veled vitázni.

Képviselőné Háztartásbeli Andrea 2011.01.07. 14:23:29

Érdekes, hogy a fideszben viktort nem lehet lecserélni.

Gazza Úr 2011.01.07. 14:27:05

@Vén Csataló: Lassan kiderül, hogy a kibontakozóban lévő "új jobboldal" teljes mértékben egyetért a 168 órával az egyedüli különbség a konklúzió, vagyis, hogy ez nem lesz diktatúra.

@Huhogó János: A cikk végén szereplő:
"Amit szeretne felépíteni, az valami furcsa keveréke a putyinizmusnak, a kínai irányított állam kapitalizmusnak és valamiféle dél-amerikai balos népbarát rendszernek." keveréket te minek neveznéd?

PS: Emlékeim szerint 2008-ban, jobboldali körökben jópofa vicc volt, hogy ha nem lett volna a rendszerváltás, akkor ki vezetné most az országot? (megfejtés: Gyurcsány).
Kiegészítésem: Ha nincs a rendszerváltás (vagy pl. Kádár nem hal meg) milyen lenne az állami berendezkedés? (Válasz az idézett részben)

Gabrilo · http://konzervatorium.blog.hu 2011.01.07. 14:28:53

@orulunkvincent:

Az illető elég szuverén figura, nem a centrális erőtér miatt zavarja. Gondolkodjék.

@az igazi Sipi:

Más az emberi világgal foglalkozó viták/értelmezések igazságigénye, mint a természettudományoké, amelynek a tényfogalmát itt egyesek erőltetik. De ez azért nem új felfedezés.

@Iustizmord:

Én valóban nem vagyok értelmiségi, és ennek örülök is. Ha magának viszont Vágási az autoritás ilyen kérdésekben, akkor nincs is több kérdésem :)))

kalandlövész · http://kalandloveszet.hu 2011.01.07. 14:31:34

Tényleg elég 168 órás hangulata van :)

Bloodscalp 2011.01.07. 14:32:15

@orulunkvincent: megúszni? vmi kitüntetésre gondolsz mint Annának?:)
láttod mit ad a Hírestv a lakájmédiának?:P nem is értem hogy ti hogy nem vagytok még illegalitásban...

orulunkvincent 2011.01.07. 14:34:43

@Bloodscalp: Illegalitásban vagyunk. Vagy nem ? Mittudomen. :))

mcs · http://paralelart.wordpress.com/ 2011.01.07. 14:34:45

@Gabrilo: a politikai vélemény az tényleg értékelés.

üres és céltalan minősítgetés ellenben egyszerű szellemi maszturbáció.

Iustizmord 2011.01.07. 14:36:24

@Gabrilo: gyenge, gyenge. hagyjuk már ezt a majomkodó magázódást. tényleg az öcsém lehetnél, felhatalmazlak h visszategezz. frankón.

1. te lennél az első aki kikérné ha elvitatnák tőle az "értelmiségi" jelzőt. bárha néha sajátkezűleg sokat teszel érte. pl most is.

2. látom te vágásiferiben a féltanult munkásprolit látod. bár biztos nem emlékszel mert kicsi voltál, de pl vele mondatták ki anno a munkásréteg értelmesebbjének véleményét. tudod, nyomdász volt a sorozatban, az meg a munkásértelmiség

3. nekem senki sem autoritás. sem vlagyimir iljics, sem fletó, de mégh a magasságos viktor se.

4. tessen már megérteni: éppen attól lett jó a cikk hogy a jobber kliséket elhagyta. jahogy a balos /libsi / független véleményekkel egybeesett néhány megállapítása? az étel ízét se az adja hogy jobb vagy balkezes a szakács.

Gabrilo · http://konzervatorium.blog.hu 2011.01.07. 14:41:15

@Iustizmord:

Maga könnyen művelt :))) Tudja, mi az az "intelligentsia", a fogalom honnan származik és a gyakorlatban mit jelent? Azon lennék legjobban megsértődve, ha annak neveznének.
Má' megint mellényúlt.

orulunkvincent 2011.01.07. 14:42:50

@Gabrilo: Nem tudom kiről van szó. Fogalmam sincs ki a baloldal kedvenc jobboldalija. Magyarországon eddig egyetlen kiemelkedő, nemzetközileg elismert figura szólt hozzá a történethez, a nyolcvankétéves Kornai János.

Ha nekem valaki 1989-ben azt mondja, hogy a magyar jobboldal húsz év alatt nem tud kitermelni egy igazi komoly,nemzetközileg is elismert figurát körberöhögöm. 1989-ben már ki lehetett jutni jobb helyekre. Nem állítom,hogy a cuclib oldalon van komoly ember, de most mintha nem erről lenne szó. Én el sem tudom képzelni kire gondolsz. A szerep is hiányzik.

Iustizmord 2011.01.07. 14:46:33

@Gabrilo: voltam már ostoba, most könnyen művelt. látom az ilyen gyerekes minősítgetés álláspontod szerint a jobber vitakulturha része. hülyézz le bátran, 2 db pontos j-vel ha attól megkönnyebbülsz. és hogy jönnek ide az oroszok? nyilván nem a pre-szovjet meg pláne nem a kgb-s értelemben gondolunk most arra hogy "intelligentsia". hogy a rákba jön ez ide?

Gabrilo · http://konzervatorium.blog.hu 2011.01.07. 14:47:31

@orulunkvincent:

Nem baj, mindent magának sem kell tudnia. :))

@Iustizmord:

Nézzen utána, többet nem segítek.

rockjano_ 2011.01.07. 14:48:46

Remek cikk és külön örülök hogy ez itt megjelenhetett.

Én liberális vagyok de megkérdezném a jobboldali fiatal olvasókat hogy lassacskán nem volna -e itt az ideje alapítani egy jobboldali-liberális-piacbarát pártot.

Mint Tuskék lengyelországban, vagy valami hasonlót. Szerintem aki a Fidesz belső átalakíthatóságában bízik az téved.

jano

Veder1 2011.01.07. 14:51:25

@Gabrilo, nem lehetne a cikkről beszélgetni?

orulunkvincent 2011.01.07. 14:56:15

@Gabrilo: Egy komoly fiatal konzervativrol (? gondolom) azert hallottam. Szuromi Szabolcs Anzelm szerzetes-teologus, harmincnyolc evesen MTA doktor, egyetemi tanar es rektorhelyettes a Pazmanyon, kanonjogi tekintely. Mondjuk ketlem, hogy sokan ismerik a nevet.

Iustizmord 2011.01.07. 14:57:19

@Vödör: nem lehet, mások személyeskedő alázgatásának szánnivaló bepróbálásával fennen kell hirdetnie saját virtuális szellemi felsőbbségét, amiről még el is hiszi hogy létezik. tipikus jobber arcoskodás, de azt nagyon tudja, 25 évesen, tengernyi tapasztalattal meg átdolgozott nappal a háta megett.

Veder1 2011.01.07. 15:03:40

@Iustizmord, én azért nem feltételezek ilyen rosszat róla.

A cikkről: jól összerakott, következetes, stílusában visszafogott írás. Annyival egészíteném ki, hogy szerintem a legrosszabb verziót mutatja be. Mintha a szerző felvenne egy sötét szemüveget és azon keresztül vizsgálná az eseményeket. Remélem a valóság azért ennél rózsaszínűbb :) De egyáltalán nem baj, hogy valaki így is bemutatta.

mcs · http://paralelart.wordpress.com/ 2011.01.07. 15:07:49

@Iustizmord: hagyd, zuzu petals szindróma.

félévente megpróbálom, aztán mindég kiderül, hogy a helyzet változatlan, enyhe negatív kilátással.

Bloodscalp 2011.01.07. 15:08:22

@orulunkvincent: és illegitimek is...meg minden ilyesmi, a lényeg az hogy szidnod kell a komcsikat az elmúlt "nyóc évért"...mellékes hogy van egy szar kormányunk akikről ordított hogy azok-ja ti is komcsik vagytok

orulunkvincent 2011.01.07. 15:08:25

Az olvasok magyarazzak el a konzervatoriumnak, hogy milyen jo kis cikket irtak. A konzervatorium zavartan tiltakozik. :)))

immortalis · http://immortalis.blog.hu/ 2011.01.07. 15:10:12

Gyanús ez az írás, nagyon gyanús... :)

Iustizmord 2011.01.07. 15:10:38

@Vödör: én nem feltételezem, hanem ez a kialakult véleményem, bár vélhetően van benne némi personal feud. de ez a határozott véleményem néhány kis pengeváltás után alakult ki.

back 2 work, a cikk hagvétele egyébként üdítő, amennyiben sem nyalonc, sem boszorkényüldöző, korrekt kritika. és ezen még az sem ront ha egyes meglátásai máshogy is magyarázhatóak,

Iustizmord 2011.01.07. 15:15:13

@orulunkvincent: a nap kommentje :o)

@mcs: magyarázd meg kérlek (tudod ostoba könnyenművelt vagyok, csak szájbarágósan)

naugye! 2011.01.07. 15:20:18

Hatalmasat csalódtam. Már a konzervatívizmus sem véd meg a gondolkodástól.

dobray · http://mandiner.blog.hu/ 2011.01.07. 15:20:52

Frissítés, 2011.01.07., 15.17.: A cikk a Világgazdaság Online tudósítását vette alapul, ami annyit ír: „Orbán Viktor emellett a külföldi újságírók kérdésére elmondta: büszke arra, hogy Vlagyimir Putyin hoz hasonlították a nemzetközi sajtóban.” Ehhez képest a mai Magyar Nemzet (9. o.) szerint a miniszterelnök azt mondta: „Ami a Putyin-hasonlatot illeti, nézze, én Hitlertől kezdtem.” (Azaz korábban Hitlerhez hasonlították.) „Személyesen engem nem érintenek meg az ilyen bántó, szurkáló megjegyzések, de Magyarországgal szemben tisztességtelennek tartom őket.”

Vén Csataló 2011.01.07. 15:21:30

@Gazza Úr: Ha megbocsátasz ez az "új jobboldal" csupán a régi SZDSZ, ami kétségtelenül durván jobboldali neokon volt. A kibontakozás pedig - ha esetleg a jelenleg zajló Magyarországellenes nemzetközi gyűlöletcunamira gondolsz - nem új az SZDSZ-t támogató kül- és belföldi körök részéről. De ebből még nem lesz működőképes új jobboldal Magyrországon. Csupán újrafestik a gittegylet névtábláját.

Kettes · http://orulunkvincent.blog.hu 2011.01.07. 15:23:05

@Iustizmord: Gabrilonak elég masszív önértékelési problémái vannak. Lehet, hogy kicsit sportolnia kéne, vagy legalább napoztatnia az arcát. 28 nap telihold azért túlzás.

Kettes · http://orulunkvincent.blog.hu 2011.01.07. 15:25:11

@dobray: Nem tudom eldönteni, kinek van igaza. Várjuk meg, mit mond Szijjártó Péter. :-D

dobray · http://mandiner.blog.hu/ 2011.01.07. 15:25:15

@Bloodscalp: csupán nem óhajtunk együtt menetelni egy lejáratódott népséggel, ami nyolc évig éljenezte az MSZP-kormányt. És nem is fogunk, akármennyire tetszik nekik, hogy az Orbán-kormány nem mindenben tetszik nekünk. Evvan.

nem várt fordulat 2011.01.07. 15:26:02

hamarosan ki fog derülni az is, hogy a konzevatoriumblogot valójában a kommunisták írják, és csak vártak a megfelelő időpontra, amikor egy ilyen írást megszellőztethetnek :))

egyébként pont azon gondolkodtam, hogy uagyanúgy, ahogy az mszp nem képes betölteni a gyurcsány mögött maradt űrt, vajon a fidesz, ha kiesik viktor bármilyen oknál fogva, kit fog tudni felmutatni?

dobray · http://mandiner.blog.hu/ 2011.01.07. 15:26:10

@Kettes: hát ööö ha ön ilyesmire pazarolja a péntek délutánját, várja meg nyugodtan :D

misc · http://misc.blog.hu 2011.01.07. 15:31:11

Az előző két poszt után megnyugtató látni, hogy értelmes szerzők is vannak a Konzervatóriumnál.

Vén Csataló 2011.01.07. 15:32:37

És a témához.

Szerintem Orbán azért mondta be Putyint, hogy Európa kezdjen szépen elgondolkodni azon, hogy akar-e egy keleti-orientácójú Magyarországot.

Ha ugyanis Európa olyan mértékben elárulja Magyarországot és a demokratikusen megválasztott kétharmados többségű kormányt és parlamentet egy fővárosi, párezer fős gliberális gittegylet hisztériakampánya miatt, akkor nekünk valóban semmi keresnivalónkabban az Európai Unióban, amelyik mondjuk simán szemet húny a Benes-dekrétumok felett, egy neonáci Slota felett, egy szlovák nyelvtörvény felett, de minket a szőnyeg szélére állít, mert egy jó nemzetközi sajtókapcsolatokkal rendelkező kicsi, de annál arrogánsabb, parlamenti képviselet nélkül csoportocska akarja megmondani a kétharmados többségű parlamentnek és kormánynak, hogy mit tehet és mit nem.
Ennek semmi köze semmiféle demokráciához vagy európai értékekhez. Ez egy nyersen érdekvezérelt Európa képét mutatja, amelyik olyan jelzésekből azért talán ért - ha ért - hogy Orbán pl. kezd büszlke lenni arra, hogy Putyinhoz hasonlítják (aki bármilyen förtelmes is, azt azért nem lehet rá mondani, hogy ne az orosz érdekeket képviselné mindenek fölött).

Cypriánus 2011.01.07. 15:32:39

azért a poszthoz árnyalásként megjegeyezném, hogy a "kínai államkapitalizmus"-ról írt kép fölötte elnagyolt, Matolcsy pedig (nem vagyok rajongója) pedig bőven idézett olyan cikkeket is, amelyek az USA hatalmának megmaradását prognosztizálták, közgazdasági elmélete pedig jobbára az angolszász baloldal .... , mint Keynes , Krugman hatott, és nem mondjuk Putyin.

Bloodscalp 2011.01.07. 15:34:39

@dobray: ha el kell menni szavazni akkor el kell menni szavazni-ez nem tetszés kérdése:)

netgenyo 2011.01.07. 15:35:23

Ingyenes SMS küldés: sendfreesmsmesseges.blogspot.com (Bocs a reklámért de gondolom hasznos és tényleg működik, általában minden nap kora estig!)

AlerTomi 2011.01.07. 15:35:41

Azért az legyen világos, hogy ez a cikk Konzi történetének egyik legfontosabb cikke.

Kettes · http://orulunkvincent.blog.hu 2011.01.07. 15:40:00

@dobray: Jó, akkor ne meneteljetek. Gyertek mellettünk duzzogva és felhúzott orral, és ha valaki kérdi, mondjátok, hogy nem ismertek minket. :-)

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2011.01.07. 15:44:06

Bizonyára, valahol messze az óperenciás tengeren túl, a történelem végén, a liberális elmékben létezik egy olyan ország, ahol tökéletesen mennek a dolgok. Működnek a szelepek, emeltyűk és progresszió vonata robog a jövő felé. A nép diszkurzív, szelíd vitákban megegyezik az alapvető kérdésekben, azután döntenek, a megállapodásokat betartják, mindenki szereti a másikat és az oroszlán a báránnyal hál. Ja és mindez legalább 200 éve tart.

Csakhogy ilyen ország nincs. Európa meg pláne nem. Valamelyik belga mitugrász oktat bennünket a demokráciára, abból az országból, amelyik jelenleg kormányozhatatlan holmi atavisztikus etnikai viták okán, melyek jó eséllyel polgárháborúhoz, és/vagy szétszakadáshoz vezetnek. Meg kéne kérdezni tőle, hogy ő vallon vagy flamand? Bár ezek az EU-s izék inkább megélhetési belgák - mint Grűn az ominózus viccben. Az az Európa oktat bennünket, amelyik számára a Benes-dekrétumok, vagy a szlovák nyelvtörvény "belügy" - mert érdekei úgy diktálják. Persze attól, hogy Európa magára nézve nem tartja őket kötelezőnek az elvek még lehetnének jók, de nem azok.

A jelenlegi - 20 éve tartó - hideg polgárháború viszonyai között a pluralista megoldások működésképtelenséget eredményeznek mely, nagyszerű környezetet támaszt a libsi háttéremberek orbitális lopásaihoz. A pluralizmus szép szimbóluma Hagyó elvtárs nokiás-doboza. Az egész úgy működésképtelen, ahogyan van, hiszen a felek, a barát - ellenség logika mentén, kizárólag olyan személyeket akarnak jelölni, akik a másik számára elfogadhatatlanok.

szerénységem 2011.01.07. 15:46:04

Szerintem túl kéne lépni ezen a GyF-árva meg hasonló dolgokon. Ma már nem erről szól a történet. Mondjuk arról, hogy lesz-e a lengyelekhez hasonlóan egy Polgári Platform-szerű párt, mégpedig nagyon sürgősen, mert már ma is késő van.

Huhogó János 2011.01.07. 15:52:08

Élvezettel olvasom a kommentárokat, s bár lehet, hogy naív vagyok, nem hinném, hogy mindenki balos, aki egyetért azzal, amit írtam. Kb 2000 óta mondom, hogy baj lesz, baj lesz, s voltam már mindenféle Gyurcsány-bérence, stb., csak fehér ember nem.

Orbán Viktor az utolsó 20-25 év egyik legnagyobb politikai tehetsége. Ha nem az lett volna, s persze, ha az ellenfelei bal- és jobboldalon nem olyan töketlenek, akkor nem lett volna 35 évesen kormányfő, s nem állt volna fel két bukta után harmadjára, 2/3-os többséggel. Egy tehetségtelen hülyének - s most nem akarok neveket sorolni - alig van felelőssége, egy ilyen nagy, s féktelen tehetségnek, mint a miniszterelnök, bizony nagyon nagy a felelőssége.

Az egyik tételem a kb 2002 óta folytatott Fideszes politikáról, hogy nem jobboldali, nem konzervatív, s még csak nem is keresztény. (Ha lesz energiám, meg is írnám ezt kicsit részletesebben az elkövetkező hetekben.) Baloldali, mert 2002 óta jórészt a Kádárizmus értékvilága felől kritizálja a technokrata modernizációval kisérletező MSZP-t. (Az MSZP másik fele persze Kádárizmus reloaded, csak éppen az öreg sakkjátékos képességei nélkül.) Nem konzervatív, hanem radikális, mert ez a dichotómia inkább a változások metodikáját jelenti, semmint azok tartalmát, s végül nem is keresztény, mert a Semjén-féle halandzsától eltekintve, bizony nagyon sok ponton szembe megy pl. a katolikus társadalmi tanítással.

Ez persze mind semmit nem változtat azon, hogy amit most csinál, nem jó, s ha így folytatja, akkor nagy baj lesz. S ha bukás van, akkor a jobboldalnak annak ellenére megint hosszú időre annyi, hogy amit a fiúk csinálnak, az minden, csak nem jobboldali. (Lásd előbb.)
Márpedig a 21. század első 10 éve jórészt elment a hideg polgárháborúval és a kormány tehetetlenségével. Nem kellene a következő tíz évet is elszúrni.

Diocles 2011.01.07. 15:57:07

Szórakoztató cikk, amelyből megtudhatjuk, h a kormány minden egyes lépése hibás volt. Láthatnánk a tisztelt szerző alternatíváját is?

Sok mindennel egyetértek (elsősorban a médiatörvény kritikájával), de:
- szerintem számos ellentmondás van a cikkben, pl. egyszerre tartja hibásnak a szerző a kapitalista-liberális egykulcsos adót és a "szocialista-chavezista" multiadót (akkor most melyik irány a jó? vagy-vagy.)
- Schiff András természetesen nem a hazai művészeti politika miatt írta meg azt a cikkek, mint ahogy a filmes balhék (P. Koltai-ügy, MMKA-botrányok) is nagyvonalúan elfelejtődnek az elemzésben
- az ország nyolc nagytőkés érdekszférájára való felosztásáról szóló Orbán-idézet (ja, az ősforrás itt ugye Debreczeni emlékezete) enyhén szólva torzítva vagyon idézve, a Debreczeni-féle könyvben ez ugye úgy szerepel, h ez elkerülhetetlen, így az MDF-kormány legalább megteremthette volna a jobboldal gazdasági hátterét

- az alternatívát továbbra is hiányolom, az ilyen írásokkal az a gond, h ugyan nagyon szemléletesen összeszedik a kormányzat hibáit, majd learatják a baloldali tapsokat, de ha egyenként végigmegyünk az állításaikon, akkor láthatjuk, h csupán a rossz és a rosszabb között lehet választani (pl. mi legyen a különadók helyett? mi legyen a filmes lobby botrányos húzásai után? fogjuk meg inkább az ellopott milliárdokat, vagy továbbra is szórjuk, h ne sértsünk meg senkit? stb.)

orulunkvincent 2011.01.07. 16:02:03

@aristo: Es a hulye Rousseaurol sem kell elfeledkezni. Minden bajok okozoja lett volna, ha nem II. Ramszesz minden bajok okozoja. II. Ramszesz volt az elso ertelmisegi. Az ertelmisegi pedig a legrosszabb. Hukk. Es da capo al fine.

Baltaarcú Apu 2011.01.07. 16:07:39

Orbánnak most már csak kb. annyi köze van jobboldalisághoz, konzervativizmushoz, demokráciához, mint Zsirinovszkijnak a liberalizmushoz...kellene egy igazi jobboldali, konzervatív párt (CDU, CSU?). Komoly esélyei lennének 2014-ben vagy az összeomláskor...

szerénységem 2011.01.07. 16:09:42

@Huhogó János: Na de hát azt csak azok állítják, hogy keresztény, konzervatív vagy jobboldali a Fidesz, akik még életükben sose láttak ilyet közelről. És egyébként - sajnos - valóban nem láttak sokan ilyet Magyarországon, hát honnan is láthattak volna. Ki mutatta volna meg nekik húsz év alatt?
A szomorú az, hogy a környékünkön, ha nem is CDU vagy tory minőségben, de azért mégiscsak kialakultak efféle pártok lengyel, szlovák, cseh, de még akár román példákat is említhetnénk.
Nálunk semmi.

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2011.01.07. 16:17:12

@orulunkvincent: Éppen ellenkezőleg, róla kell először elfeledkezni...

Bloodscalp 2011.01.07. 16:17:30

@aristo:...nagyszerű környezetet támaszt a konzi háttéremberek orbitális lopásaihoz. A pluralizmus szép szimbóluma a pécsi püspök nokiás-doboza....

látod ugyanaz ha kicsit kinyitod a szemed, a kapzsiság nem pártfüggő-na persze erről nem lesz riport a hírtv-n

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2011.01.07. 16:18:35

@Bloodscalp: Mit is lopott el a pécsi püspök?

Zb74 2011.01.07. 16:23:57

@Huhogó János: "2000 óta mondom, hogy baj lesz'

Megvan! Akkor te Bokros Lajos vagy! :-D

Egyébként nagyon jó a cikk - bár én a címe alapján arra számítottam, hogy a mottót is Szekfű Gyulától veszed majd.

Így viszont illő tisztelettel bár, de rámutatnék, hogy a második sor jelenleg hibásan szerepel; "se isten nem véd, sem király" formában. Az általam ismert magyar fordítás második versszakának második sora így hangzik: "nem véd sem isten, sem király". Ez így énekelhető, míg a te verziód az azonos szótagszám ellnére sem igazán az, ezért gondolom, hogy én tudom jól. (Tudom, nem egy lényeglátó hozzászólás ez, de igazság szerint a cikk amúgy annyira jó és kerek, hogy lényegeset hozzátenni nemigen lehet - amint a többi kommentből is kiviláglik.)

dobray · http://mandiner.blog.hu/ 2011.01.07. 16:24:56

@Bloodscalp: @Kettes: köszi, inkább itthon maradok, vagy lemegyek valami fasza koncertre. a szavazás tetszés kérdése, baloldalra nem szavazok, soha, he. :D Inkább otthon ülök. :D De nem hiszem, hogy akár a mentelés, akr a szavazás kérdése aktuális volna.

Bloodscalp 2011.01.07. 16:25:42

@aristo: hát az is jó lassan derül ki

bagabo 2011.01.07. 16:26:35

Teljes együttérzésem a szerzővel, igen, én vagyok a gyűlölt ballib, aki
viszont tényleg azt gondolja, hogy jelenleg nincs nagyon alternatívája a
fidesznek, mivel a baloldal magát gyalulta le fletó és társai ámokfutásával.
Ez pont annak volt köszönhető, hogy nem akadtak olyan baloldali, liberális
értelmiségiek, akik szembe mertek volna fordulni a háborús logikával és
bátran kritizálni a saját házuk táján. Azt ugye nem kell sorolni, hogy lett volna mit... Sajnos úgy látom ugyanez igaz a jobboldalon is. Valódi demokrácia csak akkor lesz itt, ha megtanulunk kritikusan állni elvbarátainkhoz, kontrollt gyakorolni a mindenkori hatalom felett. Biztató kísérlet ez a cikk. Az, hogy a fidszet besoroljuk jobbra, balra szerintem eléggé lehetetlen küldetés, hiszen a tőke, multiellenesség tűnhet akár baloldalinak is, de sztem egyáltalán nem az, hiszen nem párosul egy olyan programmal, amelyik a leszakadókat, eleve hátrányos helyzetből indulókat segítené. Ezzel ellentétben ezek az intézkedések részben olyan kiadások fedezésére szolgálnak, amelyek egyértelműen a felső középosztály pozícióit erősítik tovább. Ez a hirtelen jött keleti orientáció tényleg elég aggasztó és nekem kicsit váratlan is, mert a választások előtt a Nemzetben vezető politikusok, Orbán is helyretették a túlzott euroatlanti elkötelezettségről rinyáló, fent is említett nagyérdemű publicistákat.
Attól félek, a magyar politikai életet még évekig áthatja majd az a háborús logika, amelyért mindkét oldal és támogatói sokat tettek, így a racionalitás felé való elmozdulásra nem sok esély maradt. Nagyon szomorú ez a jövőre nézve.

Vén Csataló 2011.01.07. 16:36:26

@szerénységem: 20+ éve úgy exponálja a média Orbánt, mint aki jobboldali, az MSZMP maradványt és a liberálisokat, mint aki pedig baloldali. Akit kicsit is érdekel, hogy mi az a jobb és baloldaliság, tudja, hogy ezek a címkék hamisak. Orbbán nem jobboldali, a szocialisták nem szocialisták, a liberálisok pedig nem liberálisok, és főleg nem baloldaliak.
Más kérdés, hogy az egyszeri állampolgár (és nem csak a segédmunkás, hanem bőven följebb is) pont letojja, hogy akkor most ki a jobb és ki a baloldali. A politológia és az eszmetörténet afféle bölcsész ködevés, aminek nem sok gyakorlati haszna van a számára. (Egyébként tényleg nincs, azé ég egy világon semmi.)

Huhogó János 2011.01.07. 16:37:25

@Diocles: nem akarok a részletekbe belemenni, így csak 1-2 dolog:

1. Az egykulcsos adó a nagykeresetüeknek jó, s a legtöbb "kapitalista" országban jóval magasabb kulcsok vannak, s főleg voltak még a 60-as években. (Ami persze nagyon kártékony volt.) Nem a multi-adó a balos, még csak bankadó sem az, hanem az egésznek a retorikája nagyon olyan, mintha Caracasból hallanánk. Meg persze az adómértékek eltúlzottak, s főleg szelektívek.

2. Ez az írás nem a magyar múvészeti életről szólt, ami megérne egy hosszabb írást is, így nem érinti a filmiparban dúló korrupciót. Schiff elsősorban félelemből írta a nyílt levelet, s a nevének megemlítése azt akarta illusztrálni, hogy a művészvilágban nem szabad elefántkodni.

3. Nem Debreczeni emlékezete a forrás, hanem egy eredeti hangfelvétel, amit ő készített OV-vel.

4. Gyakori duma, hogy akkor a kritikus írások mondják meg, mit kellett volna csinálni. Erre csak G B Shaw-t tudom idézni, aki az irodalmi kritikával kapcsolatban jegyezte meg: attól, hogy nem tudok tojást tojni, még meg tudom állapítani, melyik tojás záptojás ...

orulunkvincent 2011.01.07. 16:38:03

@aristo: Igy van, II.Ramszeszt el kell felejteni. Az o liberalis filozofiaja mergezte meg a vilagot. Utana kell csak elfelejteni minden mernokot, biologust es cipofelsoreszkeszitot. Es akkor lesz vegre egy tiszta, egeszseges enyhen be'zsszinu vilagunk. GUMIDOMINOVAL A NEPERT !!!!

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2011.01.07. 16:49:09

@orulunkvincent: Már elsőre sem értettem hogyan jön szegény Ramszesz Rousseau-hoz, de ez bizonyára valami speciális liberális humor, a lényege az, hogy a poént mindenki saját maga találja ki plurálisan...

dark future · http://www.andocsek.hu 2011.01.07. 16:51:59

Ezt ki a fene írta? Ilyet még soha nem olvastam itt. Alapos, igényes tanulmány, pontos helyzetfelméréssel, és többnyire jó következtetésekkel.

Mégiscsak van olyan jobbos értelmiségi, aki ki meri mondani az igazságot?

Kettes · http://orulunkvincent.blog.hu 2011.01.07. 17:20:07

@aristo: "A pluralizmus szép szimbóluma Hagyó elvtárs nokiás-doboza."

Még mindig ezen röhögök. Gomba? Szintetikus? Téglafal? Mit nyomsz?

csi szi 2011.01.07. 17:20:11

Az angolszász típusú konzervativizmus (ami neoliberális és/vagy libertárius gazdasági elveket vall, olyan országokban persze, amelyek nem "gyarmatok", hanem "gyarmattartók" a globálkapitalizmus rendszerében, ellentétben pl. velünk) Magyarországon életképtelen, pár tucat elefántcsonttoronyba zárt ideológuson (akik eredetiben olvasták a neokon szakirodalmat stb.) és a komprádorelit azon pár ezres rétegén kívül, amely fogékony a szociális konzervativizmusra, esetleg vallásos nevelést is kapott, neadjisten rózsadombi, de régi úri középosztálybeli sokadgenerációs értelmiségi család sarja, akinek nem komilfó a gumicsizmás alcsúti paraszt és annak primitív demagógiája :)
A 90-ben létrejött komprádor elit többsége ugyanis szocializációja, (akár zsidó polgári, akár "mélyről jött", de a cuciban "magasra" került) felmenői révén a balliberális oldalra lett becsatornázva, érzelmileg és érdekileg egyaránt. A zorbánviktor is nagyon jól tudta, hogy a plebejus, antiglobalista felhangokkal kísért keresztény-nemzeti kurzussal lehet aratni, mert ez vonzza azokat, akik akár saját tehetségtelenségük vagy lustaságuk miatt, akár az MSZP-s, SZDSZ-es hálózat miatt nem lehettek "valakik" a rendszerváltozás után sem.

csi szi 2011.01.07. 17:27:56

@szerénységem: Az említett országokban az SZDSZ-nek sem volt igazi megfelelője, no meg tudtommal a posztkomcsi pártjaikban sem volt KB- és PB-tagok vitték a prímet, ültek bársonyszékekbe.

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2011.01.07. 17:29:02

@Kettes: A liberálisoknak - úgy tűnik - nincs érzéke a szimbólumokhoz. A nokiás doboz egyszerre és ragyogóan szimbolizálja a lopás nagyszerűségét és elkövetői tahó, pitiáner kisszerűségét, nem sok nevetnivaló van rajta.

csi szi 2011.01.07. 17:29:34

@dark future: Ez csak a szintézise Bauernek, Debreczeninek és sokan másoknak, ami sajnos persze nem jelenti azt, hogy nincs benne nagyon sok igazság.

Huhogó János 2011.01.07. 17:33:47

@Zb74: Bokros egy hólyag (én meg nem tartom magam hólyagnak), aki teljesen alkalmatlan volt pénzügyminiszternek.
Az Internacionálé idézett versszakát meg a netről szedtem le, s nem énekeltem el a cikk írása közben.

Iustizmord 2011.01.07. 17:45:32

@Vén Csataló: Ha ugyanis Európa olyan mértékben elárulja Magyarországot és a demokratikusen megválasztott kétharmados többségű kormányt és parlamentet egy fővárosi, párezer fős gliberális gittegylet hisztériakampánya miatt

wattafákk? szal a KOMPLETT eu-t egy párezer fős pesti gittegylet (mondjad má ki: a buzi libsi zsidrákok) kedvéért gecizik velünk? biztos nem az ufók azok?

@AlerTomi: Azért az legyen világos, hogy ez a cikk Konzi történetének egyik legfontosabb cikke.

azaz, de buzgón cáfolják. mintha viktor kritikája megfosztaná egy konzervet a lényegétől. holott pont ellenkezőleg, viktor úgy konzerv ahogy lenin kapitalista.

csi szi 2011.01.07. 17:52:27

@Vén Csataló: Egyrészt a jobboldal-baloldal (vagy ahogy angolszászoknál nevezik, konzervatív-liberális) ellentétpárt legalább két tengelyen lehet ábrázolni, úgymint szociális (erkölcsi értékrend stb.) és gazdasági. Az előbbire vetíthetők pl. az abortuszhoz vagy a melegházassághoz hasonló wedge issue-k, a másodikra pedig az olyasmik, hogy lehet-e az állam jó gazda, cool dolog-e welfare-t osztogatni a "dologtalanoknak" és így tovább. Fel lehet rajzolni egy olyan koordinátarendszert is, amelyik az autoritáriusságot (illetve a másik irányban libertáriusságot) mér szociális és fiskális téren. Egy jobboldali diktatúra például lehet szociálisan konzervatív, gazdaságilag laissez-faire (Pinochet például beengedte a chicagói fiúkat). A baloldali diktatúrák többnyire szociálisan a hagyományos erkölcsi értékrend felszámolására törnek, gazdaságilag pedig a parancsgazdaság hívei. A mi ballibünk gazdaságpolitikailag szinte Pinochet-ista, szociálisan pedig szinte maoista volt (pl. a magyar hagyományokkal szembeni dühüket illetve). A jobboldalunk pedig szociálisan konzervatív és etatista, tehát nem éppen doktriner neoliberális (mint pl. az angolszász konzik vagy Bokros).

katikám 2011.01.07. 17:52:50

Ez a cikk.... leborulok.

1. Alapos, okos, higgadt és rengeteg munka van benne.

2. Több insight-ja van, mint a szokásos cikkeknek ezen (és hasonló) blogokon, kik állandóan tudományoskodó, "elemző" mércével próbálnak úgy mérlegelni, mintha simán egy MÁSHOL (="nyugaton") szokásos jobboldali-konzervatív (you name it) kormányunk lenne. A szerző végre szakít ezzel a "mérsékelt jobbosok" körében népszerű illúzióval.

És a több insight fényében való leíráshoz nyilván bátorság is kellett. :(

És hálás vagyok.
Ti. talán egy fél és két egész mondat kivételével mindennel egyetértek; viszont a szerző a sajátomnál alaposabb, kevésbé forrófejűbb és "férfiasabban szikár" módon fogalmaz - ezért az ő szövege alkalmasabb arra, hogy elmondjam (a MAI NAPIG is a szemembe nézve "én nem tudok semmiről, miért, mi baj van?"-t játszó/hazudó fideszista barátaimnak) amit szeretnék.

Tehát használni fogom (magáncélra), mert nálam már elfogytak a szavak.

emárton 2011.01.07. 17:54:44

@Huhogó János: Hát... Radnóti Miklósról nem tudom, hogy mit mondana, de Radnóti Miklósné, Fifi néni múlt héten írta alá a médiatörvény ellen tiltakozó petíciót. :) Egyébként nagyon pontos és tisztességes írás! Mármint a tiéd. Meg a petíció is...

Iustizmord 2011.01.07. 17:59:09

@aristo: Valamelyik belga mitugrász oktat bennünket a demokráciára

nigel farage fan-e vagy?

www.youtube.com/watch?v=bypLwI5AQvY

you come from BELGIUM THAT IS PRETTY MUCH A NON-COUNTRY.

www.youtube.com/watch?v=sxESjGmqqw4

Gabrilo · http://konzervatorium.blog.hu 2011.01.07. 17:59:54

@aristo:

Ne törődjön Jótündérrel, mindig ilyen hatással van rá a magic mushroom.

csi szi 2011.01.07. 18:01:53

@szerénységem: Egy Polgári Platform-szerű pártra szerintem is szükség lenne, csak kérdés, hogy jöhetne létre a semmiből, valszeg sehogy, ha pedig az MDF és az SZDSZ romjain, akkor bizony sok lejáratódott embert is cipel majd magával eleve. Az LMP szintén alkalmatlan erre a szerepre, ők az SZDSZ aktivista hagyományait viszik tovább, a Fidesz szakadására pedig nem nagyon lehet számítani, ez nyilvánvaló (esetleg néhány ex-fideszes, onnan kigolyózott arcra igen). A magyar politikát pedig egy elég mély árok szeli ketté, amin ha átkel valaki, az a másik oldalon menthetetlenül árulóvá válik (az MDF-nek ez lett a veszte). Ja és ki adna erre pénzt?

Dr. simonmondja. · http://off.blog.hirszerzo.hu/ 2011.01.07. 18:04:38

Hát ez fergeteges volt.

" Ha nem iróniának szánta, akkor ezt hívják a büntető eljárásjogban beismerő vallomásnak "

Ez a vége.
Akkor most megvolt a beismerés. Mégsem Őszöd.
Hát, akkor mi legyen?

Ittmaradt az ország kettesben ezzel a bogárhitű Büszkeputyinnal .

Most kezdjünk egy körkörös világháborút?

Iustizmord 2011.01.07. 18:04:58

@Huhogó János: Az egyik tételem a kb 2002 óta folytatott Fideszes politikáról, hogy nem jobboldali, nem konzervatív, s még csak nem is keresztény. (Ha lesz energiám, meg is írnám ezt kicsit részletesebben az elkövetkező hetekben.)

GYERÜNK TE KIS GYF-ÁRVA, NYÍÍÍHA, GYORSABBAN, DE ÁLLAT, TOLJAD MÉG, TE NAGY KAN!

CSAK NEHOGY GABRILO, A KONZI HITMAN KIVÁGJON INNEN MINT MACSKÁT SZ.RNI (TÖLGY MEG MAJD 2-3 ÉRTELMEZHETETLENÜL FELLENGZŐS DE SEMMIRŐLNEMSZÓLÓ KOMMENTEL ALÁZ...ZA ENMAGÁT)

:o))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

csi szi 2011.01.07. 18:07:56

@katikám: Annyi munka van benne, hogy alaposan végigolvasta az ÉS, a 168 óra, Debreczeni József stb. termését évekre visszamenőleg :)
Szintézisnek jó. Azért egy kérdésem van, mi van akkor, ha Bogár, Lovas, Matolcsy stb. esetleg nem holdkórosok és teljesen hülyék? Ha tényleg nem a neokon-neolib út az üdvözítő?

Vén Csataló 2011.01.07. 18:08:45

@Iustizmord: Ne zsidózz, szerencsétlen! Másrészt meg az nyugati, javarészt ballib sajtó még véletlenül sem egyenlő a világgal. Ma már világosan tudható, hogy a külföldi orgánumok napok óta úgy öklendeznek, hogy fogalmuk nincs róla, hogy pontosan miért is öklendeztnek, viszont egy az egyben nyelték a hazai ballib gittegylet hisztériáját, mint kacsa a nokedlit. Ez lenne valamiféle európai érték? Hogy hisztériázik a libsi cimbike, ők meg minden forrás ellenőrzués nélkül azonnal le-büdösországozák egész Magyarországot???

Iustizmord 2011.01.07. 18:08:58

@Zb74: TOVÁBBÁ A 4. SOR IS ÚGY HANGZIK:"VESZEN EL KI ELLENÁLL" "HÁT" NÉLKÜL

Iustizmord 2011.01.07. 18:12:28

@Vén Csataló: az eszmetörténet afféle bölcsész ködevés, aminek nem sok gyakorlati haszna van a számára.

gabrilo most meg fog veszi....ködevést tanult, sőt arra specializálódott, és arra nagy az arca.

(az most karaktergyilok amit folytatok, vagy intifada, vagy crusade?)

Gabrilo · http://konzervatorium.blog.hu 2011.01.07. 18:13:09

@Iustizmord:

Az alpári prolikat vágjuk ki. Nem azokat, akikkel adott esetben nem egyezik a véleményünk :)

csi szi 2011.01.07. 18:14:57

@simonmondja.: Nem, csak mondjuk nem pucsítunk be egy "mértékadó nyugati" első, a renitens jobbágynak címzett ejnyéjére, esetleg a Szent Pénzpiacok előtt sem hullunk térdre az első füttyentésre :) Tíz évvel ezelőtt az Ausztria elleni nagy blokád hogy végződött? Ki volt a rendes osztrák, aki kikérte magának, hogy banánköztársaságként kezeljék őket, vagy azok az "osztrákok", akik Bécs utcáin nekimentek a rohamrendőröknek antifasiszta hevületükben?
A cikk legnagyobb hibája, hogy hiába tesz úgy, mintha megpróbálna Orbán fejével gondolkodni, nem nagyon teszi. Mi történt volna, ha a fidesz azonnali megszorításokkal kezdi a kormányzást pl? (Mondjuk a gyűlöletes inaktívokat legjobban megbüntetve) Hol állna most a pártok népszerűsége? Stb.
Tropico-t játszik az országgal, nem mintha a szocik nem ezt tették volna.

PR-küszöb 2011.01.07. 18:17:41

@aristo:

"A jelenlegi - 20 éve tartó - hideg polgárháború viszonyai között a pluralista megoldások működésképtelenséget eredményeznek mely, nagyszerű környezetet támaszt a libsi háttéremberek orbitális lopásaihoz..."

Valami rémlik a latin óráról (Seneca: Epistulae Morales, Liber V)

'Mus syllaba est; mus autem caseum rodit; syllaba ergo caseum rodit.'

'Egér liberális. Egér ellopja a sajtot. Következésképp a liberális ellopja a sajtot...'

Így gondoltad?

:)

Iustizmord 2011.01.07. 18:18:56

@orulunkvincent: II.Ramszeszt el kell felejteni. Az o liberalis filozofiaja mergezte meg a vilagot.

Ehnatonra teccik gondolni, szerintem. Ehnaton mint az első libsi, csak még nem volt zsidó :o))))

@Vén Csataló: egy fővárosi, párezer fős gliberális gittegylet

ez márpedig burkolt zsidózás, szerintem. mert nem kunczéra gondol ilyenkor senki hanem petőivánra, TGM-re, stb. trust me.

@csi szi: aha, az ellenség keze betette a lábát soraitokba

PR-küszöb 2011.01.07. 18:27:37

@csi szi:

BUXUS.
Én nem azért választok meg egy pártot, hogy a győzelme másnapján már el kezdjen engem, mint választót 'legyártani' a következő választásokra, hanem azért, hogy akár ellenemre is, tegye a dolgát.
Ez a bizalom lényege.

A fanatizmus egyébként a túlkompenzált kétség. (C. G. Jung)

Vén Csataló 2011.01.07. 18:28:34

@Iustizmord: Sajnos nem érdekel, hogy szerinted mi burkolt zsidózás. Onnantól kezdve, hogy ilyen önkéntes gondolatrendőri megállapításokkal rukkol elő valaki, egyáltalán nem érdekel, hogy mit gondol. Bármiről.

Iustizmord 2011.01.07. 18:29:44

@Gabrilo: alpári proli dolog mást per ostoba szólítani , akárcsak félreértés /olvasás de nettó hülyeség okán is.

ne próbálkozz öcsi, már rájöttem hogy annyit tudsz mint egy marék lepke. szép színes de akkor is csak egy marék , ami lepkéből..khm... kontraproduktív.

majd ha egy keserveset dógoztál, gyereket szül...nemzettél (tudod, nálam libsinél eldöntheted) , ilyesmi. addig bezony csak a holdnak csahos ugatása forog fent, igaz peckesen csóvált farokkal. műanyagmadonnás elméletieskedő papírízű auktoritássaltakaródzó *** szobakonzervségből (nemvörös)csillagos ötös, de ez a való világban nem egy nagy wasistdas.

apám korosztálya még per "nyikhaj" aposztrofálta az ilyet. és nyakon is suhintotta volna. csak ez a kötsög liberálizmus, bászki, csak ez hagy téged létezni.

szóval hess, távozz tőlem sántán.

*** utánanéztem Schütz-nek. aztat találtam, valami Schütz Ila nevű auktortól, hogy "hádemán milyen cúúúúkornak teccik lenni, nágyságos méltóságos grófkisásszony urám!" valami vígoperettben vót.

Iustizmord 2011.01.07. 18:31:20

@Vén Csataló: na jó viccet félretéve ez annak hangzott, még ha nem is annak szántad. csak én már a csurkai sorközolvasásba beletenultam.

ha nem annak szántad akkor élc el, balfenéken.

de fenntartom hogy SZERINTED a farok csóválja a kutyát, holott a farok mink vagyunk itt a végeken, és kezdünk konyulni, miközben büszkénállónak gondoljuk enmagunk.

Iustizmord 2011.01.07. 18:32:30

@csi szi: A cikk legnagyobb hibája, hogy hiába tesz úgy, mintha megpróbálna Orbán fejével gondolkodni

a cikk nem OV fejével gondolkodik, hanem madártávlatból elemez.

Gabrilo · http://konzervatorium.blog.hu 2011.01.07. 18:39:11

@Iustizmord:

Eddig a jobbosok/értelmiségiek témában beégett. Én a helyében nem öcsiznék itt :)
Visszatérjünk rá, vagy ejti a témát, és lapos kúszásban meghúzza magát? :)

tölgy · http://konzervativok.blogspot.com 2011.01.07. 18:39:48

@Iustizmord: maga is szerelmes belém.
Értem én, hogy szeretné felhívnia a figyelmet magára. De akkor elébb olvasson, tanuljon.

És valahogy dolgozza fel, de én a lányokat szeretem.

Vén Csataló 2011.01.07. 18:41:06

@csi szi: Igen, ilyen ideológiai koktélokkal próbálkozik a világ, de azon túl, hogy az embernek esetleg jól esik, ha be tudja azonosítani a koktélok alkotó elemeit, sajnos sok gyakorlati haszna nincs a dolognak, mert a gyakorlat egy lényegesen felszínesebb világban zajlik. A tömegdemokrácia hajlamos egyszerűbb gondolatokra és egyszerű azonosító cimkékre igényt tartani (főleg, ha még erősítik is benne hogy ez a helyénvaló), és a média készségesen szállítja is ezeket, hiszen de mennyivel egyszerűbb jelszavakkal és skatulyákkal orientálni a tömegeket, mint belemenni a részletekbe. Más kérdés, hogy pont ettől válik a média aggasztó negyedik hatalmi ággá. S hogy mitől oly aggasztó? Hát attól, hogy a médiába azért nem éppen az felelős értelmiség krémje dolgozik, inkább a legalja (tisztelet a kívételnek).

Gabrilo · http://konzervatorium.blog.hu 2011.01.07. 18:42:59

@tölgy:

A liberálisok hangulatától függ, minek nézik épp a másikat. Ne nyomja el Jusztot!

tarackos 2011.01.07. 18:43:10

Nekem tetszett az írás, már nem is emlékszem hogyan kerültem ide. :) Tárgyilagos, indulatoktól mentes és -ahogy vki írta- talán azért furcsa mert hiányoznak belőle a jobbos klisék, szokásos köpködések.

A gondom talán abból adódik, hogy nem ismerem a Szerző hitvallását, a cikkből pedig nem derül ki mihez viszonyít mit tekint etalonnak vagy mi lenne az ideája. Mivel nem állnak tőlem messze a megállapítások, feltételezem a Szerző is liberális demokráciában gondolkozik.

Nekem ennyi elég is lenne keretnek, a ME neve, értékrendje számomra nem fontos amennyiben a keretek között mozog. Én azt vallom, virágozzék száz virág, bár itt sokan kertészek szeretnének lenni és feszt gyomlálnának. Na, őket kellene távoltartani a politikától és mindenki jobban járna...

Valaki szintén írta, a rendszerváltás után szocializálódott generációnak kellene már szóhoz jutni. Egyetértek vele, úgy látszik az idősebb generációkkal befürdött az ország, nem értik a mai világot.

۝merta-X 2011.01.07. 18:55:58

Elejétől végéig színigaz.

Köszöntem!!!

Iustizmord 2011.01.07. 18:56:54

@Gabrilo: laposkúzásban? egy fiatal munkanélküli bölcsésznél? megalol. ismered a jogászindulót? :o))))

a kor meg objektív. a hetvenes évek a nyolcvanasok előtt voltak. az öcsi nem lekezelő. csak olyan paternalista. tudod, no offense, but fact. demég1x, tegezz csak vissza, úgy szép az élet. magázni az ügyfeleimet szomtam, de ők sokszor nem jönnek, hanem hozzák, talpig vasba, és lakatos meg orsós néven elmélkednek róluk. ne bukjá má egy szintre velük.

amúgy az "Eddig a jobbosok/értelmiségiek témában beégett"

ezt úgy értik hogy van egy jobbosok vs értelmiségiek death match? :o)

@tölgy: örülök hogy kend is a csajokat szereti, már van közös platform. a rajongás csak plátói, hidd el. majd egyszer ha nagy leszel, meg auktoritás fellebbezhetetlen, ugyi, mert az eleve olyan) nem akarasz-e "mamutfenyő" nickre módosítani? (a jegenyefát nem javallom mert az nem növik az égig)

Gabrilo · http://konzervatorium.blog.hu 2011.01.07. 19:00:30

@Iustizmord:

Miért lennék munkanélküli? Nem vagyok szocialista savazó :)) Évek óta dolgozom, pubi :)

A kor objektív, de úgy tűnik, a felkészültség nem egyenesen arányos a korban. Nézzen utána ennek az intelligentsia-problémának, utána beszélhetünk.

Parancsoljon, egy Schütz (nem elszállt bölcsész, bankban dolgozott :))):

en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Sch%C3%BCtz

Iustizmord 2011.01.07. 19:09:35

@Gabrilo: A kor objektív, de úgy tűnik, a felkészültség nem egyenesen arányos a korban.

űhhhhhhhhhahahahah

asztal mellett meghalnál.

na jó részemről off, majd még igazolnom kell h nem vagyok körülmetélve és nagyobb a farkam.

Iustizmord 2011.01.07. 19:14:55

ha már jelen cikket propagáltam OTT, akkor itt egy vélemény ONNAN:

Hamár szocio-politizálunk, én is írok egy érintőlegesen kapcsolódó gondolatot. Kádár alatt ezt az országot pártvonalon előrejutott jóelvtársak, ügyes és a többieken ésszel felülkerekedő okoselvtársak, és egy csomó jó szakember (nem írok technokratát, mert annak magyarul konnotációi vannak) irányította. Az elsőre lehet példa Czinege elvtárs a HM-ben, a másikra Fekete elvtárs az MNB-ben, a harmadikra meg Gipsz Jakab vízépítő mérnök az X megyei vízügyi igazgatóság vezető_helyettesi_ beosztásában, harminc éven át.
Kádár egyik nagy ötlete vagy megérzése a rendszer stabilizálásában az volt, hogy megérezte azt a mértéket, ameddig a hatalom stabilitása érdekében felk kell tölteni pártkáderrel az egyes gazdasági-politikai ágazatokat, és amelyen túl viszont jól-rosszul de hagyni kell a szakembereket dolgozni.
Ebben segítette őt több olyan tényező, amely a mi politikusoknak nincsen kéznél. Ilyen volt a karhatalom és a nyíltan létezhető pártalapszervezet. Természetesnek vette a kor embere a Munkásőrség és a 3/3 létezését, mint ahogy azt is, hogy van üzemi párttitkár, aki nem azért lett párttitkár, mert ő hegeszt a legkevesebb zárvánnyal, hanem mert ő a legjobb kommunista közel s távol. Az üzem ettől még termelt, és ha kiemelt üzem volt, akkor jól is termelt. A kor emberében kialakult az a tudat, vagy beidegződés, hogy képes volt párttag, és elvtársnak szólítandó embert tisztelni, mert egyébként jó szakember volt és mert rajta múlott a kollektíva sikere.

Antallék generációjának az egyik legnagyobb frusztrációja az lehetett, hogy az emberek nagy részének alapvető baja nincs azzal ahogy él és dolgozik. Ez így persze meredek, mert nyilván nem lett volna rendszerváltás, ha mindenki maradéktalanul boldog. De rá kellett jönni, hogy a "gyűlölt elvtársak" jó része köztiszteletben álló, adott esetben nemzetközileg is elismert szakember. Rá kellett jönni, hogy nem lehet bankrendszert csinálni pl. Fekete és tanítványai nélkül, hgoy az épkézláb rendőr-katona főtiszti kar Moszkvában tanulta meg a szakmát, satöbbi.
Innen ered az első "polgári" kormány furcsa szembenállása a magyar polgárság kezdeményeivel. Ezek az emberek húztak el a privát szférába sokszor komplett vállalatokkal, gyengítve az ország politikai erejét-irányíthatóságát.
A helyükre talált emberek között számtalan homo novus volt, aki nem bízott a saját embereiben, akik vagy visszasírták X elvtársat, vagy pedig le is léptek X elvtárs cégébe. Megkezdődött a helyek feltöltése megbízható emberekkel, így felborítva a Kádár-rendszer egyik legfontosabb egyensúlyát.
Így lett a polgári rendszerváltásból egy olyan rendszer amely egy 70% diktatúrából és 30% józan ország-működtetésből álló rendszert 100% zűrzavarrá változtatott.
Új és alacsony rangú elvtársak ültek a gombokhoz, és élvezték, hogy alapíthatnak Hivatalt, Főosztályt satöbbit.

Itt érünk el katonáékhoz, ahol ez az egész egybeesett a tömeghadsereg leépítésével, a Varsói Szerződés megszűnésével. A régi erőszakszervezetek megszűnésekor - jól tudjuk - kiöntötték a gyereket is a fürdővízzel együtt. Miután kialakult egyfajta ösztönös lenézés-irtózás ezekkel a szervezetekkel (HM, hírszerző szolgálatok) megkezdődött a lelkes amatőrökkel való feltöltés, ami úgy tűnik, mára eljutott a teljes züllésig.
Megfigyelhető, hogy amíg az MSZP-kormányok használják az intézményrendszert és a régi garnitúrából igyekeznek embereket pakolni az élére (pl. Laborc) addig a Fidesz-kormányok, amelyek saját hatalom-gyakorlásuk során eljutottak addig a felismerésig, hogy külső-belső elhárításra szükség van, mindenféle alternatív szervezetek kiépítését kezdték meg (Kehi, adórendőrök, TEK, Médiahatóság) hogy valamelyest uralják a hatalmukat veszélyeztető tényezőket.
Orbán generációjának a bukástól való félelme, a sok kicsi közül egyedüliként megkapaszkodás generációs élménye korlátozza a horizontjukat. A kifelé figyelés az ő államférfivé-nagypárttá válásuknak ebben a stádiumában korai. Orbán Viktor ezerszer jobban tart egy alternatív csoporttól a Fideszen belül, mint attól, hogy Merkel, Sarközy és Obama közös közleményben ítéli el. Hiba lenne ezt a szemére hányni, sajnos ez a rendszerváltásunk velejárója. Fekete elvtársnak egy idő után nem kellett attól tartani, hogy holnap nem lesz MNB alelnök és Czinege elvtárs hadügyminiszterségét se sok minden veszélyeztette. Ilyen helyzetből már tud az ember kifele figyelni, főleg akkor, ha Magyarországnak, mint akkor, kialakult, figyelendő ellenségképe van, amely ma nincs.
Összegezve: jobboldali kormány alatt hatékony hírszerző szolgálatunk akkor lesz, haa fiúk megtanulják azt is, hogy ez mire való. Könnyen lehet, hogy nem Információs Hivatalnak fogják hívni, mivel az elejétől felépül egy szervezet, amelyik szaktudás ide vagy oda, teljesen az új rendszer logikája alapján fog működni. Persze mivel ez szakma, és nincsen jobb- meg baloldali Beethoven-szonáta, ugyanazt fogják ott csinálni, mint Álomország normálisan működő Információs Hivatalában. Azonban ez sajnos nem most lesz, meg nem is ebben a hónapban, de lehet nem is ebben a kormányzati ciklusban. Bár utóbbira már csak mérsékelt összegekben fogadnék.

by lemil.blog.hu/2011/01/05/vitaposzt_az_ih_es_az_orszagimazs

by Professor Pizka

hódolat neki

Gabrilo · http://konzervatorium.blog.hu 2011.01.07. 19:17:51

@Iustizmord:

Maga jogász? Így már értem a hübrisz forrását.
És mi ez az "asztal mellett meghalnék" duma? A Netes Szájkaratésok Társaságába tartozik tán maga is? :))

Iustizmord 2011.01.07. 19:32:59

@Gabrilo: na csak hogy ok(k)ulj, cimbi. annektodat, si non é vero é ben' trovato

egyszer Yehudi Menuhin itt volt pesten s elvitték a mátyás pincébe, ahol szóltak neki h maga a főprímás fog játszani, azt amit Yehudi mester kér. Menuhin rendelt is: Aida. mire a főpramás (énekelve, hegedálva):

Áááájde mágáááás, áááj de mágás (mittoménilyen fa van az udvaromban)

majd megkérték magát Menuhint hogy hegedáljon egyet, a főprímásnak, akit megkérdeztek, milyen is az öreg Jedi.

mire a főprímás:

"Há szíp, szíp, DE ÁSZTÁLNÁ' MEGHÁLNÁ"

HÁT ÍGY.

AMÚGY tényleg jogász. nem hübrisz, az nálad van pleffre, én tudom h mimindent nem tudok. úgyhogy legyen jogi kisiparos, ami vagyok.

de nemagázz, vazz, nemagázz, nem loptad el az tárcámat.

Gabrilo · http://konzervatorium.blog.hu 2011.01.07. 19:38:05

@Iustizmord:

Akkó' jóvan. Na mi lesz ezzel az értelmiségi-témával? Nekifut?

Kettes · http://orulunkvincent.blog.hu 2011.01.07. 19:39:21

A kemény csapatnak a torkán akadt a poszt, hazai pályán trollkodnak. :)

@aristo: A nokiásdoboz egy jobber mítosz. Hagyó vagy nokiás dobozban kapta a pénzt, vagy mekiszacskóban, vagy delaware-i számlára utalták neki vagy bármi más. Ezek értelemszerűen a tahó, pitiáner kisszerűség (szóismétlés) szimbólumai egy olyan szimbólumrendszerben, ahol a nagyvilágiság szimbóluma, hogy stróman nevére íratom a Gripen-kenőpénzből szerzett vagyont.

Mindenről a pluralizmus tehet. Ha az nem lenne, akkor nem lennének hagyók, nem lennének nokiásdobozok és nem lenne korrupció sem. A pártállam közismerten felszámolja a korrupciót.

Iustizmord 2011.01.07. 19:46:11

@Gabrilo: jogi segédmunkásként? megbolodnult maga hogy mindet kétszer mond kétszer mond?

amúgy milyen értelmiségi téma? a bölcsész nem értelmiségi. értelmetlenségi, rather. (tudom h nem tudod: "megismerni a bölcsészt szűk tarisznyájáról éjfekete ruhájáról, elborult agyáról, hóna alatt orsoz szótár moszkvai képeslap, és ha éppen nem tanul , csak koncz zsuzsát hallgat", továbbá "mert a jogász délig alszik, egyetemre nem jár, szerényen él, meghúzódik, mégis ő a császár")

na ennyit a gólyatáborról.

Iustizmord 2011.01.07. 19:47:18

@Kettes: hazai pályán trollkodnak.

aka hazai pályán a catenaccio-t is masszív bekkelésre váltották és a gólvonalról fejelgetik ki a labdákat.

HaKohen 2011.01.07. 20:24:14

@tothh:

Nem erre gondoltam. Hanem arra, hogy a Huhogó elemzése meglehetősen reálisnak tűnt föl - ahhoz képest gondollak naivnak.

No de ez egy bocsánatos bűn; látod, magamnak is megbocsátom. Majd ha megnősz, veszítesz a naivitásodból tán. Vagy nem.

HaKohen 2011.01.07. 20:34:06

@Vén Csataló: @Gazza Úr:

Volt már a kezetekben egyáltalán 168 óra? Összetennék a két kis kezüket, ha egy ilyen elemzést tudnának produkálni. Arról nem is beszélve, hogy nem férne be egy ottani cikk terjedelmébe. Ez is mutatja, hogy csak annyit tudtok, hogy a 168 órára köpködni kell bizonyos körökben.

Ha már, talán olvassátok. Vagy menjetek logopédushoz diszlexia ellen.

orulunkvincent 2011.01.07. 21:38:12

Huhogó János még tagja a Konzervatórium szolidáris közösségének, vagy már kiírta magát onnan ? .:)

szerénységem 2011.01.07. 21:44:05

@csi szi: Egyrészt igen, SZDSZ nem létezett máshol, bár a lengyeleknél volt liberális párt egy ideig. Másrészt valóban, a legtöbb helyen (mondjuk nem épp Romániában) azért sikerült a volt nomenklatúrát a partvonalra szorítani. Na de hogy a Szolidaritásból kinőtt pártok vagy Klausék ültessék maguk mellé őket, azt végképp nem hiszem. :-)

ulloiut · http://orulunkvincent.blog.hu/ 2011.01.07. 21:49:36

Segítség eltévedtem! Azt hittem a konzervatóriumon vagyok, s közben véletlenül otthon kötöttem ki.

Megdöbbentő írás. Először én is azt hittem, hogy ez valami paródia akar lenni.

Mondanám, hogy korrekt, igényes munka. Sőt, azt is mondhatnám, hogy majdnem mindennel egyetértek. De nem mondom, mert nem szeretném a szerzőt ballib dicsérettel megbántani:-)

Mindenesetre ha a szoclib kurzust kritikátlanul szemlélő baloldali vagy liberális értelmiség képviselői írtak volna ilyen cikket (írtak, gyakran nem ilyen igényesen, de írtak), akkor nem lett volna esélyük arra, hogy a kormányt támogató értelmesebb réteg leül velük normálisan vitatkozni és elmagyarázza, hogy miért, miben tévednek. Egy valós vitára a két oldal között nincs esély, nyilván azért, mert a ballib értelmiség teljes mértékig és kritikátlanul kiszolgálta a ballib "ámokfutást" (otthon rossz kormányzásnak szoktam hívni, de ha Rómában vagy...)

Mivel a jelen cikk szerzője azonban nem baloldali, és ráadásul egy olyan portálon jelent meg a cikk, amit rosszindulattal sem lehet az előző kormányok támogatásával vádolni, itt most végre megvan a lehetőség arra, hogy megjelenjenek a kormányt támogató értelmiségiek, és részletesen elmagyarázzák, hogy miért téves a cikkben foglaltak kritika. Kíváncsian várom a vitát, ami végre nem abban fog kimerülni, hogy még egy balliberális idióta Orbánt gyalázza.

szerénységem 2011.01.07. 21:51:04

@csi szi: Az LMP ráadásul elég balos is, nekem legalábbis. Nem döntötték még el, hogy most akkor kapitalizmust szeretnének, vagy valami egyebet. (Pláne, hogy mi az az egyéb)
Nehéz szülés lesz, az biztos, de mivel ez egy piac, kifogja termelni magából, ahogy anno az MDF és kapcsolt részei elvérzésével a helyet a Fidesz töltötte be egy laza átfazonírozással. És ahogy a nem létező piacpárti jobboldal szerepét meg az MSZP próbálta eljátszani nem túl őszintén és hitelesen, ezért kevés sikerrel.
Hogy ki fogja fizetni? Ó, ha kell, lesz itt pénz, nyugalom. Abban a pillanatban, ahogy a Fidesz veszélyezteti mondjuk nemcsak a különadókkal a multikat, hanem szélesebb kört is, kerül pénz rögvest, sőt tán már ma is. Ez ilyen egyszerű. A Fideszt is felépítették és finanszírozták a nehéz időkben, és az se került kevésbe.

HaKohen 2011.01.07. 22:08:04

@Vén Csataló:

"az nyugati, javarészt ballib sajtó..."

Most melyikekre gondolászol? Times, Frankfurter Allgemeine..., Washington Post, Die Welt, Economist?

Tényleg nem tudsz olvasni. Csak köpködni.

HaKohen 2011.01.07. 22:16:32

@Iustizmord:

"ismered a jogászindulót?"

Nem vagyok jogász. Úgyhogy léci, léci, mondd meg, mi van benne?

Iustizmord 2011.01.07. 22:25:50

@HaKohen:

jogászk vagyunk mi, faszagyerekek
dőlnek utánunk a sösrösüvegek
az egyetem téren van egy iskola
de mi nem járunk oda

körúton a ttk-sok
meg a buzi közgazdászok
kurva hülyék mégis tuggyák
a bölcsészek mind nullák

jogászk vagyunk mi, faszagyerekek
tőlünk származnak a zabigyerekek
nő és pia nálunk megszokott dolog
ez a legszebb mesterség

szombat este hogyha feláll a f..szunk
kuplerájba megyünk s jó nagyot toszunk
kurvák sikoltása minket nem riaszt
mert mi bátran nyomjuk a faszt-a faszt-a faszt

na ipso, az egyik

HaKohen 2011.01.07. 22:50:04

@Iustizmord:

Kösz.

Löwy Árpádok vesztek el bennetek.

Quadrille Lobster · http://oriblog.blog.hu/ 2011.01.07. 23:14:30

@tothh:
"nem vagyok hajlandó elfogadni az eleve ördögi rosszindulatról szóló elméleteket"

Nyújtsa fel az ollóját, aki nem találkozott még olyan emberrel, aki anélkül okozott bajt, hogy rosszindulattal, előre azt akart volna okozni.
Pláne nyomás alatt gyakori az ilyen.

Quadrille Lobster · http://oriblog.blog.hu/ 2011.01.07. 23:16:13

@Iustizmord: jesszus, leírva még nem is láttam a jogászindulót. Így még rémesebb :)
Bár jó sok teszkós rövidital után kimondottan könnyű énelekni, szinte csúszik ki a szádon...

Quadrille Lobster · http://oriblog.blog.hu/ 2011.01.07. 23:23:43

"Az Európai Unió soros elnöke az első, ebben a minőségében tartott sajtókonferencián kijelentette, büszke arra, hogy őt Putyinhoz hasonlították a nemzetközi sajtóban."

Tényleg bunkóság volt egy exkomcsi kisállam vezetőjétől (mert még nem tuduk magunkat újradefiniálni) elmenni Brüsszelbe és benyögni, h a "Nyugat alkonya, olvastam, bibííí! Ti meg még neeeem."

De igen, csak ők már régebben. Azóta eljutottak a jelenbe.

Amúgy valamiért a WSJ valamiért épp most hozta le ezt a véleményt: Az EU elnöksége egy jelentéktelen pozíció. Ez eddig is így volt, csak most úgy tűnik ezzel kéne megmagyarázni, hogyan kerülhetett egy szakócához szokott előember markába.

blogs.wsj.com/brussels/2011/01/04/the-eu-rotating-presidency-shrinks/?mod=rss_WSJBlog&mod=brussels

"Is the golden age of the European Union’s six-month rotating presidency over? Thirteen months into the Lisbon Treaty, which was supposed to downgrade the role of the rotating presidency, that seems to be happening."

1.szóló · http://ide-oda.blog.hu 2011.01.08. 00:57:08

"a Fidesz válogatás nélkül, a legélesebben támadott minden és bármilyen kormányzati intézkedést. Ha a kormány osztogatott, akkor nem adott eleget"

Emléxem, "természetesen" ugyanezt tették a Medgyessy-féle "50%-os" béremelés degradálásával is, akkor aktuálisan kb. 37%-ra...

Ám de - lássatok csodát! - amikor már arról szólt a fáma, hogy M.P. "felelőtlen osztogatása" mennyivel növelte az államadósságot, egyszeriben 50%-ot ért az emelés immár a Fidesz szerint IS!
(-na még jó, hogy nem annál is többet;))

1.szóló · http://ide-oda.blog.hu 2011.01.08. 01:33:46

@Iustizmord: Végre egy jogász!
Érdekelne a becses szakvéleményed erről a számomra hihetetlen jogszabály szövegezésről!

edemokracia.magyarorszag.hu/forum/posts/preList/143037.page

(előre is köszönöm! - mert ugye "legfontosabb a szakma";)

SzaGyu 2011.01.08. 06:04:25

Gratulálok!
Ez egy nagyon tárgyszerű és jó cikk.
Kellene valami kiadót keresni és nyomtatott formában kiadni.
Esetleg szamizdatként lehetne terjeszteni, ha majd lejár Szalai Annamária moratóriuma.

hacsaturján 2011.01.08. 07:35:30

ejnye, hát mi van itt? tán benézett a ló az ablakon?

Iustizmord 2011.01.08. 10:05:38

@1.szolo -2014;): megalol.

azért nem irigyelem a kodifikátorokat, mert ötletszerű, előkészítetlenjogszabálytervezeteket kell rapid módon kodifikálniuk, egyszerűen mód nincs arra hogy nyugodtan végigrágják, végigmodellezzék.

bár persze az se jó ha huszon-harmincéves emberek kodifikálnak, mert ott nem árt a tnyleges tapasztalat, sajna a megrendelővel van a gond. ha kiadja hogy egy 100§-os jogszablyt holnapra meg kell szövegezni, akkor meg kell szövegezni, mese nincs, csak ugye hamari munka ritkán jó.

sajna ez a tendencia már gyurcsány alatt is így volt kitaláltak vmit aztán politikai okból másnapra-jövő hétre jogszabály lett belőle, akármit is omndott volna a ráció. olyan, amillyen. a tendencia most is ez, lásd lex mol, lex borkai, btk-módosítás. még jogszabályoknál is kéne vmi hatástanulmány, kompatibilitás-vizsglat, dehát ez mind idő, idő, idő. és sajna az időn spórolás mindig a minőség rovására megyen.

Iustizmord 2011.01.08. 11:03:22

In theory, the presidency should provide a check on the government, except that the current holder of the job, Pal Schmitt, an Olympic fencing gold-medallist from 1968 and 1972, seems to view his role as Fidesz cheerleader-in-chief.

from: www.economist.com/blogs/charlemagne/2011/01/european_politics

értitek: smittpaja mint "CHEERLEADER-IN-CHIEF", akkora kotta hogy überelhetetlen.

Dr. simonmondja. · http://off.blog.hirszerzo.hu/ 2011.01.08. 11:03:59

A kisérlet sikerült.
A beteg meghalt.

Ha jól látom, a névtelen szerző cikkével nem rezonál együtt a Konzervatórium, sem a Mandiner jobber szive.
Ezt vegyük tanulságnak.

Orbánt csak baloldalról válthatják le.

Vén Csataló 2011.01.08. 11:45:13

@HaKohen: Látom funkcionális analfabéta vagy.
Szerinted a "javarészt" szó mit jelent?
Kapsz egy matyóhímzéses hányózacskót, ha kitalálod!

blacklord 2011.01.08. 12:03:32

"A miniszterelnök egyik ereje abban rejlik, hogy ha valóban leküzdhetetlen akadállyal találkozik, azonnal és habozás

nélkül váltani tud, s szent meggyőződéssel vallja, hogy ő mindig is azt gondolta, amit éppen mond."

Nemrég írtam valamit én is vezérünkről és kormányunkról, és kb. ugyanerre jutottam - borzasztó ez az 1984-es "nem

láttam a fényképet" stílus.

"A magyar sajtó szerkezete azonban a kereskedelmi televíziók és rádiók megjelenésével, majd az internet

elterjedésével radikálisan átalakult, a jobboldali sajtóvállalkozások megerősödésével pedig a baloldali politikai

túlsúly sem igaz már, s a magyar sajtó már sokszor tényleg úgy viselkedik, ahogy egy szabad ország szabad sajtójának

kellene."

Hmmm, hmmm. A fő megállapítás igaz, de azért vannak súlyos anomáliák, lásd pl. sávolyi és pátyi beruházások.

Értelmesen olvasva a híreket (illetve azok hiányát) teljesen egyértelmű, hogy komoly befolyással bíró, fideszes

kötődésű emberek is benne voltak.

"Ez nem Kína, a magyarok pedig nem kínaiak, hanem Európa egyik legrenitensebb népe."

Ez mekkora egy király mondat! :-)))

"Az orosz és kínai orientáció, különösen, ha az – kimondva vagy kimondatlanul – államhatalmi és társadalmi modellválasztás is, halálos illúzió. Nem olyan rég vonultak ki innen a Vörös Hadsereg alakulatai, s a Tiennanmen téri tüntetések se olyan régen voltak még, hogy ne tudnánk, milyenek is az oroszok, meg a kínaiak, s főleg milyen az a rendszer, ami ott van."

Ámen.

"...ha a miniszterelnök hajlandó lenne tudomásul venni, hogy sem az EU-val, sem az IMF-fel, sem pedig a sajtóval nem lehet úgy viselkedni, azzal a hazudozással, pofátlansággal és arroganciával, ahogy ő a pártját, a kormányát és ma már az egész országot is kezeli."

Hát igen, itt van a gondok fő gyökere. Én szívem szerint szívesen belelátnék mind az ő, mind Matolcsy fejébe - ők komolyan gondolják ezeket a dolgokat, amik ennyire durván balul sülnek el végül, vagy egyszerűen csak össze-vissza csapkodnak?

A befejezés pedig nagyon, de nagyon üt. Eszméletlen jó írás az egész amúgy is. Csak tudnám(nk), mit lehetne azért tenni, hogy végre normális(abb) demokrácia épülhessen ki itthon... értsd: sokkal átláthatóbb közintézmények, és amiben egyeztetések és előkészítés után születnek törvények, amik hatásait vizsgálják, és meghatározott idő után (pl. 2-3 év) korrekciókat hajtanak végre rajta. Kb. ennyi kéne, ezt tűzön-vízen keresztül tolni, és sok minden javult volna - önmagától. Ehelyett amit csinálnak, az önmagában is káros, de a legnagyobb baj az, hogy pont a keleties folyamatokat (az önkényeskedő hatalmasság minden szinten) erősítik a nyugatiak (közösségek aktív szerepvállalására épülő kormányzás) helyett. Nagyon, de nagyon elszomorító.

blacklord 2011.01.08. 12:04:30

Ááááá. Bocs a tördelésért. Itt van helyesen (előző törlendő):
"A miniszterelnök egyik ereje abban rejlik, hogy ha valóban leküzdhetetlen akadállyal találkozik, azonnal és habozás nélkül váltani tud, s szent meggyőződéssel vallja, hogy ő mindig is azt gondolta, amit éppen mond."

Nemrég írtam valamit én is vezérünkről és kormányunkról, és kb. ugyanerre jutottam - borzasztó ez az 1984-es "nem láttam a fényképet" stílus.

"A magyar sajtó szerkezete azonban a kereskedelmi televíziók és rádiók megjelenésével, majd az internet elterjedésével radikálisan átalakult, a jobboldali sajtóvállalkozások megerősödésével pedig a baloldali politikai túlsúly sem igaz már, s a magyar sajtó már sokszor tényleg úgy viselkedik, ahogy egy szabad ország szabad sajtójának kellene."

Hmmm, hmmm. A fő megállapítás igaz, de azért vannak súlyos anomáliák, lásd pl. sávolyi és pátyi beruházások. Értelmesen olvasva a híreket (illetve azok hiányát) teljesen egyértelmű, hogy komoly befolyással bíró, fideszes kötődésű emberek is benne voltak.

"Ez nem Kína, a magyarok pedig nem kínaiak, hanem Európa egyik legrenitensebb népe."

Ez mekkora egy király mondat! :-)))

"Az orosz és kínai orientáció, különösen, ha az – kimondva vagy kimondatlanul – államhatalmi és társadalmi modellválasztás is, halálos illúzió. Nem olyan rég vonultak ki innen a Vörös Hadsereg alakulatai, s a Tiennanmen téri tüntetések se olyan régen voltak még, hogy ne tudnánk, milyenek is az oroszok, meg a kínaiak, s főleg milyen az a rendszer, ami ott van."

Ámen.

"...ha a miniszterelnök hajlandó lenne tudomásul venni, hogy sem az EU-val, sem az IMF-fel, sem pedig a sajtóval nem lehet úgy viselkedni, azzal a hazudozással, pofátlansággal és arroganciával, ahogy ő a pártját, a kormányát és ma már az egész országot is kezeli."

Hát igen, itt van a gondok fő gyökere. Én szívem szerint szívesen belelátnék mind az ő, mind Matolcsy fejébe - ők komolyan gondolják ezeket a dolgokat, amik ennyire durván balul sülnek el végül, vagy egyszerűen csak össze-vissza csapkodnak?

A befejezés pedig nagyon, de nagyon üt. Eszméletlen jó írás az egész amúgy is. Csak tudnám(nk), mit lehetne azért tenni, hogy végre normális(abb) demokrácia épülhessen ki itthon... értsd: sokkal átláthatóbb közintézmények, és amiben egyeztetések és előkészítés után születnek törvények, amik hatásait vizsgálják, és meghatározott idő után (pl. 2-3 év) korrekciókat hajtanak végre rajta. Kb. ennyi kéne, ezt tűzön-vízen keresztül tolni, és sok minden javult volna - önmagától. Ehelyett amit csinálnak, az önmagában is káros, de a legnagyobb baj az, hogy pont a keleties folyamatokat (az önkényeskedő hatalmasság minden szinten) erősítik a nyugatiak (közösségek aktív szerepvállalására épülő kormányzás) helyett. Nagyon, de nagyon elszomorító.

blacklord 2011.01.08. 12:14:44

@idelle: "2) öröm lenne annyi kritikus hangvételű írást olvasni jobboldali és fidesz-médiamunkások tollából a Fidesz-kormányról, mint amennyit a balliberálisok írtak a sajátjukról."

Hááááát. Pofonok és vélemények, ugye. Szerintem jóformán semmi nem volt, vagy legalábbis nagyon radar alatti jelentőségű volt, míg a fősodor csak mondta, csak mondta, hogy "deazorbán". Megköszönhetjük nekik, végül tényleg ez lett belőle. Gyökerek.

blacklord 2011.01.08. 12:31:31

@Vén Csataló: te Úristen... te ezt komolyan gondolod? Szerinted valamelyik árnyékként mozgó ex-SZDSZes elment Angela Merkelhez, és tollba adta a szóvivőjének, hogy mit kéne rajtunk szidni? Ez legalább olyan durva elképzelés, mint amiket a Debreczeni-féle rongyok (bár jó kérdés, hogy ki a nagyobb ribanc, ő vagy Schmitt pl - szerintem D-nek jobbak az általános szellemi képességei, úgyhogy gyanús, hogy ő...) folyamatosan propagáltak Viktorról, és ráadásul az a szomorú, hogy sokkal nagyobb részben (bár még mindig elég kicsiben) lett igazuk, mint én azt valaha is lehetségesnek hittem volna.
Szerintem is méltatlan (már a leminősítés mértéke is túlzó, vö. Románia, Bulgária, Portugália, Írország és Görögország minősítésével) ez a mérték, de hát azért tettek is érte bőven. Irdatlan nagy mellénnyel kiállnak, és mondják a lózungokat meg a féligazságokat rendszerszinten (ráadásul mást kifelé és befelé, ami persze 5 perc alatt kiderül. Vagy nem tudják, vagy úgy gondolják, hogy a köznép úgyse veszi le - és ez szerintem halálos hiba, nem lehet az értelmiséggel szemben kormányozni, és ha az értelmiség azt látja, hogy mindennel kapcsolatban hazudoznak, ott előbb-utóbb gond lesz.)
Elképesztő, amit Viktorék idáig csinálnak, na. Kb. akkor lenne ez a racionális viselkedés, ha az ország baromi jó állapotban lenne és le akarnák magukat betonozoni. De az ország mai állapotában, ahol tényleg nagyon sok megoldandó feladat van, ott önmagában az időveszteség, amit ez a sok hatalmi machináció okoz, már halálos lenne, de a sok beindított káros folyamat biztosan meg fogja adni a kegyelemdöfést.
"I have dreamt a dream, but that dream was taken away from me..."

Az ország felemelkedése nem Viktorhoz fog kötődni. Mélyebbre fogunk süllyedni, mielőtt újra emelkedni kezdhetnénk. Kár érte.

blacklord 2011.01.08. 12:37:37

@aristo: van valami abban, amit mondasz, de az biztos, hogy nem a kiskirálykodás kereteit az állam minden szintjén megteremtő kormányzás lesz a kiút. Csak úgy történelmi perspektívából ez biztosan kijelenthető. Elképzelhető lenne egy olyan sokkal centrálisabbá tett kormányzás, ami működik, de ahhoz nagyon mély átláthatóság kellene - ui. ettől fogadná el az értelmiség egy része. Az MSZP részben azért bukott meg, mert ezek az ügyek (nincsenek illúzióim, szerintem tök ugyanez ment 20 éven át), nagyobbrészt az online sajtónak köszönhetően pattantak ki. Beszédes, hogy ezek után az egyik első intézkedés az volt, hogy csökkentsék az állami cégekkel kapcsolatos átláthatóságot, INDOKLÁS nélkül. Lehet drukkernek lenni, de nem nagyon lesznek utána már elveid...

blacklord 2011.01.08. 12:51:17

@csi szi: akkor az 1+1=5. Nem, de ki az, aki 3-nál több agysejttel komolyan tudja venni, hogy az egykulcsos adó az üdvözítő út, amikor jó sok helyen már megbukott? Bár nem szeretném, még annak is látnám értelmét, hogy OK, nőjön a hiány, de cserébe brutálisan redukáljuk a munkára rakódó terhek nagy részét. Ebből lehetne gazdasági növekedés. Abból, ami most lett, nem lesz, csak több Rolex és Porsche, meg több eltöltött szállodaéjszaka Hawaiiban és a Seychelles-eken.
Sőt, szerintem ezért még érdemes lenne az egészségügyi- és nyugdíjellátás alapszintjéből is vágni, de mondjuk ez már más kérdés...

Vén Csataló 2011.01.08. 13:02:13

@blacklord: Mivel sajnálatosan gyakorlott vagyok az ilyen, hamis expozíciójú libsi kommentek kezelésében, ezért jelezném, hogy

1. Amit ideírtál az nem az én elképzelésem a történtekről, hanem a te elképzelésed arról, hogy nekem vajon mi lehet az elképzelésem a történtekről.

2. A te elképzelésed természetesen hamis, nevetséges és olyan földostoba, hogy ennél lejjebb már tényleg csak a vakond kavar.
Persze nem véletlenül hozol elő ennyire pánhülye szöveget, minél pánhülyébbnek állítod be az én (vélt) elképzelésemet, annál egyszerűbb cáfolni és nevetségessé tenni.

3. Ez természetesen szándékos és egyébként igen aljas, manipulatív vitatechnika, nem mellesleg minősített érvelési hiba, ld. itt:
hu.wikipedia.org/wiki/Szalmab%C3%A1b%C3%A9rvel%C3%A9s

Szóval mi a fenét akartál mondani édes fiam?

Kettes · http://orulunkvincent.blog.hu 2011.01.08. 13:20:42

@simonmondja.: Fél év telt el a kormányzásból, amire nyolc éve várnak éjt nappallá téve. Ez azért a legtöbb ember számára túl kevés idő ahhoz, hogy felülvizsgálja a hiteit és a mítoszait.

A mandiner.hu (nem a bog) pedig egy trolltenyészet, ahol publicisztikákkal etetik a funkcionális analfabétizmus-alkoholizmus-szexuális nyomor csapdájában vergődő szerencsétleneket. Azok még Orbánt is széttépnék, ha önkritikát alkalmazna. Nem sokat számít, hogy az ottani olvasók hogy reagálnak erre a cikkre.

szamarhegy 2011.01.08. 13:21:15

@simonmondja.: Remélem ez nincs így, csak lassabban ülepednek le a dolgok. A politika túlkapásait, a korrupciót, hülyítést csak akkor tudjuk minimalizálni, ha az értelmiség eltávolodik a pártpolitikától és a fontos (reál) ügyek 80%-ban egyetértés mutatkozik, a maradék 20% bőven elég a szimbolikus különbségekre. A fenti írás nagyrészt a reál ügyekkel foglalkozik, azokkal a témákkal, amelyek nem illeszkedhetnek be egy józan, értelmes ember polgári, európai, kapitalista, demokratikus világába. Magyarországnak csak akkor van jövője, ha a politikát nem engedjük be ebbe a 80%-ba. A szimbolikus politizálásról szóló (itt is megjelenő) elemzések szimpla úri huncutságnak tűnnek, amíg az alapvető értékek (demokrácia, jogállamiság, átláthatóság, média, stb.) is megkérdőjeleződnek, aktuálisan az Orbán kormány részéről.

Sztyepan Asztahov 2011.01.08. 13:37:00

Gratulálok a posztírójának! Nincsen benne félelem, túlzás.

Még annyit tennék hozzá, hogy kicsit nagy tudatosságot feltételez arról az ügyről, hogy miért kommunikáltak államcsődöt. Nekem az a hipotézis jobban tetszik, ami szerint inkább arról van szó, hogy valamivel kommunikálni kellett, hogy miért lesz hirtelen kolbászból a kerítés. Az államcsőd a hazai kis nyugdíjasokra volt kalibrálva, nem gondolták, hogy külföldi tőkések is figyelnek a kormányra. M
ég nem érezhető annyira a kelet fele való orientálódás, de meglátjuk.

(Én még arra vagyok kíváncsi, hogy Huhogó Jánost fogják-e még engedni itt posztolni, mert a többi konzervatóriumosnak nem annyira tetszik)

Iustizmord 2011.01.08. 13:40:03

@Vén Csataló: pedig ez jött le a kommentedből nekem is, mármitn amit vehemensen cáfolsz. mert a párezres pesti libsi értemiség kire vonatkozna? fekete agyalágyulára? csurkára? akkor meg kire? ld ahogy írtam fentebb.

az "édes fiam" meg mire? jobber komment nincs arcoskodás nélkül?

Vén Csataló 2011.01.08. 14:02:16

@Iustizmord: Ha megbocsátasz, nem az én dolgom elszámolni a ti agyit determinációitokkal és prekoncepcióitokkal.
Arcoskodás pedig annak jár, aki velem arcoskodik. Te lényegében leantiszemitázol, ez a másik szerencsétlen meg meghamisítja a kommentem értelmét, majd számonkéri rajtam a maga hamisított értelmezését.
Mégis mi a fenére számítotok ilyen vitastílus elővezetése nyomán?

blacklord 2011.01.08. 14:50:56

@Vén Csataló: ne haragudj, de ezzel a stílussal csak kiröhögteted magad. Jössz a vitatechnikai linkekkel, miközben érdemben nem válaszolsz. De elmondom még egyszer, hogy te is megértsed:
Nem azért áll a áll balhé, mert "egy fővárosi, párezer fős gliberális gittegylet" hisztériázik a nyugatnak, akik pedig átveszik azt orrba-szájba. Volt már ilyenre is példa, tegyük hozzá azért, és pl. Schiff levele a Washington Postban szerintem is kimeríti a szánalmasság csúcskategóriáját.
A hiszti azért áll, mert olyan nagy horderejű döntéseket hoz a kormány, amikből legjobb szándékkal is csak öncélú hatalomépítés szándéka látszik, amiket nyilvánvaló hazugságokkal és csúsztatásokkal magyaráznak, és mindeközben ugyanolyan lekezelően és kioktatóan kezeli az EU-t, mint az itthoni közönséget. Tessék, mondj akkor érveket arra, hogy miért kellett:

a) nem újrajelölni azt a Sólyom Lászlót köztársasági elnöknek, akit a Fidesz juttatott hatalomba, vagy legalábbis miért pont Dobzse-Dobzse Palit tenni a helyére
b) olyan embert tenni az ÁSZ élére, akinek egyrészt nincs elég tapasztalata, másrészt már elmarasztalta őt az ÁSZ egyszer, ráadásul olyan ügyei is vannak (voltak? :-) ) folyamatban ennél a hatóságnál, ahol elmarasztalás nézett ki a végére
c) olyan embert tenni a nemzeti erkölcs védelmére hivatott hatóság élére, aki előzőleg egy szexlap főszerkesztője volt (ez amúgy inkább a keményvonalas konzervatívokat kéne, hogy zavarja, mint engem)
d) megszüntetni azt a Költségvetési Tanácsot, aminek léte önmagában komoly piaci bizalmat szül (és ezen át az államadósság kötvényeinek hozamfelára révén több tízszeresen megtérült a működtetésére fordított 1 milliárd forint)
e) visszamenőleges hatályú törvényeket hozni!!!! Nem érv az, hogy "jajdeazolyanigazságtalan", hogy ők ekkora pénzeket vettek fel. Egy demokrácia így működik, a jövőben (azaz a saját kormányzásuk alatt) kell megteremteniük a feltételeit annak, hogy ez ne történjen meg soha többet. Ami ez előtt volt és nem ütközik BTK-ba, azzal már nincs mit tenni. Mi tesznek ők ehelyett - csökkentik az állami cégek nyilvános adatainak körét (azaz azt próbálják elérni, hogy kevésbé tudódjanak ki az ilyen ügyek majd)
f) az Alkotmánybíróságot, ami éveken keresztül a Fidesz fő referenciája volt az MSZP-vel szemben, azt az első alkalommal, hogy nekünk nem tetsző döntést hoz, visszanyesni
g) a Magánnyugdíjpénztárak államosítása kapcsán nyugdíjtőzsdézéssel meg Selmeczivel ködösíteni, ahelyett, hogy az államadósságos érv (ami vitatható ugyan, de mégis védhető) hangzott volna el egyből (ezen ügyben még Viktor is hazudott egy szépet a Facebook videóján, ahol közölte, hogy "sajnos, azok voltak többségben, akik rosszul jártak" - mivel hogy a kasszák túlnyomó többsége nyereséges volt összes tagjaikkal egyetemben)
h) utóbbi tőke előirányzása folyó kiadásokra, PLÁNE a nyugdíjkassza hiányának fedezésére, ráadásul úgy, közben még EMELIK is a nyugdíjak összegét
i) a kirótt ágazati válságadók (amiket nyilván végsősoron a fogyasztók fognak kifizetni) nagyságrendű összeg elosztogatása különböző negyedrendű fontosságú projektekre decemberben (amikor rájöttek, hogy akkora plusz lesz a magánnnyugdíjakból, hogy nyugodtan ki is engedhetnek kicsit)
j) eltávolítani az elismert szakmai tekintélyekből álló civileket a volt állambiztonságis iratok környékéről, és ismét tisztán az állambiztonságiak kezébe adni a döntést (mert az, hogy ők dolgozzák fel, az nem jelent mást)?
h) Kósa-Szíjjártó forintdöntés és a Varga-féle csontvázazás után most is elismerni (Orbán-féle cikk), hogy igenis sokat köszönhet az ország annak, hogy Bajnai meg merte lépni azokat a költségcsökkentő kiadásokat, amiket Viktorék nem? A szomorú az, hogy pont ezen az úton kéne továbbmenni (TB- és nyugdíjkiadások csökkentése), és látszik, hogy erre semmi esély, reménykedünk szemet behúnyva, hogy "majdagazdaságinövekedés".

És plusz adaléknak: szerinted mivel védhető az, ahogy ők is megszavazták a Seres Mária-féle képviselői költségtérítési szavazás ellehetetlenítését, még a szoci kormányzás végén?

Ficóéknak volt legalább annyi eszük, hogy tisztelettudóan magyarázták el az EU-nak, hogy miért is elengedhetetlen a gyalázatos nyelvtörvényük, ami így visszasüppedt az ilyen ügyekben szokásos "majd megoldják saját hatáskörben"-mechanizmusába. De mi, mi nem, mi egyből azzal nyitunk, hogy "eszünk ágában sincs" bármin is változtatni. És ha még valami lényeges ügyben tennék ezt (pl. magyar mezőgazdaság újra felépítése, ahol az uniós struktúra nyilvánvalóan kedvezőtlen nekünk), de nem, egy csak nekik fontos baromságban...

Most komolyan, szerinted nincs ezekkel semmi alapvető gond? Te pont ezt vártad tőlük? Hogy ahelyett, hogy a minisztériumok készítenék elő a törvényeket, amiket aztán, akár(!) véleményezhetnek is az általuk érintettek, mielőtt parlament elé kerül, ahol normális keretek között meg lesznek vitatva, nos, ehelyett egyéni képviselői indítványokkal sunnyognak? Bmeg, még Fideszes képviselők szerint is elfogadhatatlan a médiatörvény 10%-a!!!

Mindössze ennyin gondolkodj el - szerinted ők tényleg tökéletesek? Ha valamiben hibáznak, nem az lenne a normális, hogy ezt -részben- saját szimpatizánsaik is jelezhessék nekik, majd utána korrigáljanak? Ui. a legnagyobb baj azzal, amit ők csinálnak, az az, hogy eleve kellő előkészítés nélkül születnek meg a döntések, majd utána olyan tesztoszteron-zsákutcába navigálják magukat, hogy már ne korrigálhassanak (és ez nem az első ilyen eset).

A végére pedig idéznék @Iustizmord-tól:
"az "édes fiam" meg mire? jobber komment nincs arcoskodás nélkül?"

Rodeo36 2011.01.08. 16:30:16

@Huhogó János: minden tiszteletem a cikkíróé, aki türelemmel elemzi -talán csak leírja- a helyzetet, egyetértek, de az egész hosszas tényismertetés elveszi az élét, és szerintem most nem másról mint éles kardokról, hüvelyükből kirángatva, és lőfegyverekről kell beszélni, mert ami van az undorító, én a magam módján úgy írom le: a ripacs szaros alsóneműre, mosdatlanúl krinolint és rizsporos parókát tesz fel az Operabálra, percenként hanyattesik a parketten, leeszi magát a kaviárral és a vajas piritóssal, a tokaji fehérbort kilötyböli mert keze lába remeg az idegességtől, ez a nagy belépője, mint a Csárdáskirálynő csak persze a drága nem egy Honthy Hanna, de még csak nem is egy képzett jegyszedő, hanem egy útszéli kurva randán kifestve és a pofájára fagyott kínos vigyorral...akivel senki nem táncol és kosarat kap meg petrezselymet árúl, és ez a halál, ilyen a snob másképpen parvenű

blacklord 2011.01.08. 17:21:11

@Vén Csataló: És főleg, szerinted az normális, hogy gyakorlatilag amióta kormányon vannak, azóta 25%-al magasabban van a HUF-CHF árfolyam? A befektetőket is csak a libsik vezetik meg? Te ezt tényleg komolyan tudod hinni?

Vén Csataló 2011.01.08. 18:35:16

@blacklord: Hogy te mit tartasz röhejesnek, annak sajnos számomra nulla a relevanciája. Fogalmazhatok úgy is, hogy egyáltalán nem érdekel, tekintve, hogy egyáltalán nem érdekel a korábban említett néhány ezer fős libsi gittegyletnek se a véleménye, se a hisztériája - bármilyen hosszasan is ragozod itt a magadtok nyomorát.

Tessék szépen beletörődni, hogy 8 év végtelenül gazember ballib kormányzása nyomán a választók kétharmados többséghez juttatták a jelenleg kormányzó erőket, míg az említett ballib társaságot politikai értelemben elküldték a p...ba (copyright Horn Gábor). A véleményeivel, a világképével és a narratíváival, a inkorrekt vitatechnikáival, de főleg a pofátlan kettős mércéjével és képmutatásával egyetemben.

Úgyhogy hisztériázhatsz itt napestig, ebben az országban akkor sem az fog történni, amit a parlamenti képviselettel sem rendelkező ballib gittegylet ki akar hisztériázni magának, hanem az, amit egy kétharmados felhatalmazású kormány, de leginkább a mögötte álló választói csoport akar.
Tanuld meg szépen, hogy EZ a demokrácia, és nem pedig az, amikor valami önjelölt, belföldi választói támogatás helyett külföldi érdekcsoportok támogatásával a felszínen tartott "élcsapat" osztja az eszet a sok lenézett választónak - ahogy azt műveltétek éveken át.
Ennek vége.
És ha nem tetszik, akkor - egy híres főballibet idézve: el lehet menni!!!

Vén Csataló 2011.01.08. 18:43:13

@blacklord: Talán olvasgass némi nem-ballibbulvár gazdasági sajtót, és akkor majd nem teszel fel ostoba kérdéseket a nem a forinttal, hanem az euroval szemben megállíthatatlanul erősödő svájci frank árfolyamáról:

www.tozsdeforum.hu//index2.phtml?menu=0&submenu=onearticle&news_id=420189&red=hk

1.szóló · http://ide-oda.blog.hu 2011.01.08. 19:19:15

@Vén Csataló: "egy híres főballibet idézve: el lehet menni!!!"

"El lehet menni Szlovákiába, itt lehet hagyni Magyarországot, de a nyugdíjasokat akkor is az államnak kell kifizetnie!" - ez a meglehetősen ingerült mondat tegnap, az Országos Érdekegyeztető Tanács ülésén hangzott el Gyurcsány Ferenc miniszterelnök szájából, arra reagálva, hogy Demján Sándor, a VOSZ elnöke, majd Széles Gábor, az MGYOSZ feje is Szlovákiával példálózott, s azt prognosztizálta: ha nem kezdődik el a fizikai munkások bérfelzárkóztatása adócsökkentés révén, akkor előbb-utóbb külföldön keresnek munkát, hasonlóképpen a magyarországi cégek is.
+
"Ez a programja a munkáltatóknak? Én is tudok keményen kérdezni! Ez? Hogyan fogjuk kifizetni a nyugdíjakat? Hogyan? El lehet menni Magyarországról! Itt lehet bennünket hagyni, kérem szépen! Tessék! Lehet menni!"

Megjegyzem: - MÁR lehet is visszajönni, adót IDE fizetni...

Iustizmord 2011.01.08. 19:19:47

@Vén Csataló: egyáltalán nem érdekel a korábban említett néhány ezer fős libsi gittegyletnek se a véleménye, se a hisztériája

igen, én ezt burkolt zsidrákozásnak értékelem. like it or not.

vagy mondj 1 arcot aki a lbsi belpesti gittegyletből aki NEM ZSIDÓ és NEm érdekel téged. neveket, neveet, neveket, plz

blacklord 2011.01.08. 19:25:39

@Vén Csataló: Muhaha, te egyre mulatságosabb leszel. Majd nézd meg a hozzászólásaimat, és emeld ki azokat a részeket, ami szerinted hisztériára utalnak. Egyszerűen szánalmas vagy, továbbra is csak személyeskedsz, és az egyetlen konkrétum, amit benyögtél, az egy nyomi link volt. Tessék, itt van egy párocska neked is:
www.xe.com/currencycharts/?from=HUF&to=CZK&view=1Y
www.xe.com/currencycharts/?from=HUF&to=PLN&view=1Y

Vajon merrefelé mutat ez a két görbe szerinted, régiós versenytársainkkal szembeni fenomenális haladásunkat illusztrálandó?

Próbáld már magad egy kicsit megerőltetni, és legalább úgy tenni, mintha érvelni is tudnál... :-)

Ha esetleg valamiért mégis kinőne az agyad, az, hogy a szocik ennyire durván elbaszták, abból még nem következik, hogy Viktorék jobbak lesznek. Sajnos. Sőt, egyelőre úgy néz ki, hogy ha megfognál tetszőleges 20-30 körüli fiatalt kb. a szakterületeknek megfelelő végzettséggel, akkor jobb teljesítményt nyújtanának, mint ez a szánalomtenger. Amiből viszont egyenesen következik, hogy -ha nem fosnának tőle ezerrel- akkor mindenki jobban járna, ha az ország jövőjét minél szélesebb körben tárgyalnánk, amiből végül valamilyen módon kialakulna a cselekvési terv. Akkor leszűkítem neked, mert látom, hogy a bináris agyadnak túl sok olvasás megárt:
Szerinted rendben van az, hogy ötletszerűen szórják ki a törvényeket, egyéni képviselői indítványokra, az érintettek nemhogy aktív részvételét, de beleszólási lehetőségét is teljesen kizárva?

Válaszodat IGEN-NEM formában fogalmazhatod meg. Extra pontok járnak azért, ha képes vagy utána ",mert" strukúrát alkalmazni, azért meg pláne, ha úgy fogod gondolni, hogy érveid nem szorulnak személyem szidalmazására, hanem anélkül is megállják helyüket. Ha ez nem fog menni, akkor előre szólok, hogy nem fogok válaszolni, mert reménytelennek minősítelek.

blacklord 2011.01.08. 19:44:35

Szeretném azt még csendben hozzátenni, hogy mivel a Fidesznek programja (akárcsak a szociknak) érdemben NEM volt (volt benne 7 db szám összesen, ha jól emlékszem), ezért nem igazán lehet arra hivatkozni, hogy "a választók erre szavaztak". Kurvára nem szavaztak erre. Jogukban áll akármit csinálni (hisz tényleg övék a parlamenti helyek >66%-a) de legalább ne mantrázzák ezt a baromságot. Arról már nem is beszélve, hogy olyan viszont ÁLLT a programjukban, hogy "megvédjük a magánnyugdíjpénztárakat". Muhhaha.
Meg olyan is gyakran elhangzott, hogy az alkotmánybíróság szava szent - aztán hirtelen egész más irányba mennek a dolgok. Ha neked az ilyen szintű hiteltelenség nem tűnik fel, akkor azzal nincs mit tenni. Attól még lehetsz a jobboldal elkötelezett híve, hogy az esetleges negatívumaikat nem tagadod le, tudod...

Vén Csataló 2011.01.08. 19:56:32

@blacklord: Hiába erőlködsz, nincs az az mocskolódás, amivel meg tudnál megsérteni, se te se a másik, antiszemitázó libsi, mivel egyszerűen nem számítotok. Persze, ha nagyon akarsz, nyugodtan erőlködhetsz, nehogy a végén még telehisztizd a posztot, hogy korlátozni akarlak az erőlködési jogodban.

Vén Csataló 2011.01.08. 20:09:00

@1.szolo -2014;): Nem tudom pontosan mit akartál mondani ezzel, de Gyurcsány eftárséknak anno eszükbe nem jutott olyan gazdasági környezetet létrehozni (mondjuk társasági adó csökkentéssel illetve az egyéb mindenféle füstadók, kapuadók, hídpénzek és fene se tudja hány és milyen közteher csökkentésével), hogy ne akarjanak elhúzni a vállalkozások. Elsősorban a hazai vállalkozások - mert hogy a multik egész jól el voltak a maguk remek adókedvezményeivel.

blacklord 2011.01.08. 20:55:44

@Vén Csataló: lol. Olvasd végig egyszer azt, amit te írtál, és azt, amit én. Utána fontold meg újra, hogy ki mocskolódik. Reménytelen vagy, én ezennel búcsút intek neked és bináris agyadnak.

Iustizmord 2011.01.08. 21:07:03

@Vén Csataló: nem akartalak sérteni, de már látom hogy nagyon lüke vagyol.

"mivel egyszerűen nem számítotok"

jól van szemellenzős öreg gebe, akkor szopizzad csak vezéred redvásbránerét, hajrá. látom te is a szopvány jobber vitapartner vagy,

de tudod mit: akkor i sburkoltzsidózál, ha teccik ha nem. (n)e(n)nyi.

Iustizmord 2011.01.08. 21:16:35

@Vén Csataló: nem akartalak sérteni, de már látom hogy nagyon lüke vagyol.

"mivel egyszerűen nem számítotok"

jól van szemellenzős öreg gebe, akkor szopizzad csak vezéred redvásbránerét, hajrá. látom te is a szopvány jobber vitapartner vagy,

de tudod mit: akkor i sburkoltzsidózál, ha teccik ha nem. (n)e(n)nyi.

Kárpáthy Zoltán 2011.01.08. 21:46:29

Zápádnyikik & szlavofilek.... Nincs új a nap alatt

hakos2 2011.01.08. 22:42:31

A hosszú írás, mintha csak Bauer és más "balliberális gondolkodók" írásainak korábbi kliséit gyűjtötte volna csokorba.
Csak kettőt említsek a három tucatnyiból: az Orbán "hazudik", meg az "államosítás" mantra ismételgetése már elcsépelt szövegek. Az ex-katedra stílus pedig igazán kínos, sehol egy "valószínűleg" , "feltehetően", "szerintem" , "véleményem szerint", emiatt a végkicsengés is elég komikus, minthogy a szerző neve nem éppen pozitív asszociációkat kelt az emberben. (Huhogó? Ez most tényleg becsületes név, vagy csak írói álnév?)

A tartalom alapján a grafomán szerző tarthat egy közös ülést a piroslap szerkesztőivel.

A konzervativizmus pedig nem az ország teljes lecsúszását eredményező posztkommunista rendszer konzerválását jelenti. Ezt azért illene egy magát konzervatívnak nevező tollforgatónak tudnia.

HaKohen 2011.01.08. 23:19:32

@Kárpáthy Zoltán:

A szlavofilek sokkal színvonalasabbak voltak, mint akiket hozzájuk hasonlítasz.

Persze, ha jól értem a hasonlatodat. Hogy csak értsem: az utánad következő hozzászólás @hakos2: mocsodéka olyan, mint a szlavofilok stílusa és tartalma volt?

trabant 2011.01.09. 00:55:37

"Akármi is a véleményünk az Európai Unióról – az én véleményem például nem túlságosan hízelgő, kedvező erről a rettenetesen bürokratikus intézményről, ahol a megfogant, de meg nem született madarakat jobban védik, mint a megfogant, de meg nem született gyermekeket"

Ez feltevés, vagy konkrétan alátámasztható tény?

Geo_ 2011.01.09. 07:48:15

Bár jó lett volna a nemzetközi botrány előtt is hasonló szellemű írásokat olvasni - jobb későn, mint soha.
Azt hiszem, az "ungváryzmusnak" igaza van, erről bővebbet: mozgovilag.com/?p=3593 "Sikeres modernizáció, polgári átalakulás csakis a jobboldal kormányzása alatt mehet végbe"

nexialista · http://nexialista.blog.hu 2011.01.09. 09:24:11

kizárt, hogy sikeres legyen bármelyik oldal önmagában,
fizikában lehet látni, mi történik a kiegyensúlyozatlan rendszerekkel...

komment1 2011.01.09. 10:08:33

Kedves Huhogó János (jó kis álnév)!

Már egy ideje olvasom a Konzervatórium cikkeit. Kedvencem Novák Attila írása a TGM ügy kapcsán. Marha jó cikk, végre leírta valaki, hogy mi folyik a magyar tudományos berkekben.

Erről a mostani írásról: Gratulálok! Egyszerűen remek cikk. Előrebocsátom, hogy jómagam alapvetően konzervatív beállítódású vagyok, tavasszal a Fideszre is szavaztam (+LMP), hogy végre vége legyen a Gyurcsány-MSZP korszaknak - és mégis nagyon tetszik az írása. Sőt, állatira tetszik. Sőt, én is terjeszteni fogom, mint valaki már fentebb írta. Tényleg komoly, nagy munkával íródott elemzés, semmiféle balliberális mantra nincs benne, mint azt egyesek állítják.

Szerintem nincs szégyellnivaló abban, hogy úgymond a "másik oldal" is kedveli a cikkét - ez a szekértáborosdi szerintem amúgy is olyan nagyon lejárt kezd lenni. Uncsi és kontraproduktív.

Török Gábor blogján már írtam, nagyon örültem annak, hogy megjelentek keresztény kritikák is pl. a médiatörvény kapcsán a Mindennapin, ill. Süveges Gergő rendesen megszorongatta az m2-n Kiss Norbertet (KEH hivatalvezető:)) a médiatörvény aláírása kapcsán. Ezért is örültem, hogy Ön egy kommentjében még arra is kitért, hogy ez a kormány nem csupán nem kifejezetten konzervatív, de több esetben a keresztény gondolkodással ellenkező intézkedéseket is hoz, miközben mindent teleaggat keresztény szimbólumokkal. Balavány György a Mindennapin megjelent mostani írása megdöbbentő és elgondolkodtató (www.mindennapi.hu/cikk/vezer/mar-bocsanat/2011-01-07/1093) - tulajdonképpen ugyanezt a problematikát, a közbeszéd brutális eldurvulását és a szekértábor politika értelmetlenségét taglalja Sebők János is: hvg.hu/velemeny/20110105_kozelet_bayer_greczy. Szerintem is igaz, hogy ha nem törekszünk mi magyarok a tényleges együttműködésre legalább az alapvető kérdésekben, akkor közösen reked meg a "két tábor" a senki földjén. Ez egyre inkább látszik, számomra ez a fő mondanivalója az Ön mostani cikkének is. Azt hiszem, a mostani nagyon szélsőséges politikai helyzet egyetlen nagy előnye, hogy esélyt ad arra, hogy elkezdjen lassan, óvatosan az ország túllépni a régi reflexeken. Különben KO. Ezért nagyon fontos szerintem Balavány György gesztusa, aki nem várt mások bűnbánatára, hanem maga kért elnézést azoktól, akiket publicistaként (Magyar Nemzet) nemcsak kritizált (akár abszolút jogosan), hanem "egyúttal kipellengéreztem, szándékosan megaláztam őket". Gondolom, nem volt könnyű lépés és valódi emberi nagyságra vall ennek elismerése, és azt hiszem, ennek van hatása, még akkor is, ha "mások", a "másik oldal" nem követik a mea culpában. Valahol el kell kezdeni a normális vitakultúrát, egymás emberi mivoltának alapvető tiszteletben tartását akkor is, ha a vélemények különböznek, vagy valakinek a tevékenységét elítélem. A tettet kell elítélni, nem az embert. A Konzervatórium pontosan ezt a normális vitakultúrát, elemzői hangot képviseli, és fontos, hogy a itt a kritika vagy a dicséret végre valóban nem pártszínektől függ. A Fidesznek és minden pártnak csak javára válik, ha normális, építő kritikát kap az úgynevezett "saját oldaláról" is, ha nem csak Bólogató Jánosok, hanem Huhogó Jánosok is mondanak róla véleményt.

Huhogó János 2011.01.09. 13:27:11

@komment1: köszönöm az elismerést.

Nem értem, hogy ki és miért olvasott bele a szövegembe bármiféle balos, libi vagy szadeszos elhajlást. Attól, hogy OV-t egy életveszélyes alaknak tartom, aki nemcsak elképesztő dolgokat művel, hanem még hülyeségeket is csinál (a kettő nem ugyanaz, az elképesztő dolog nekünk rossz, a hülyeség neki is). Ezt kimondani pedig a jobboldali emberek kötelessége. Ha meg nem lehet kimondani, akkor nincs szólásszabadság, ami pedig fontos, s nemcsak liberális érték. Messzire vezetne leírni, hogy a történelmi liberalizmus egy része hogyan épült bele a modern konzervativ gondolkodásba vagy akár a modern katolikus politika-felfogásba. Évekkel ezelőtt Shenpen írt a konzin a liberalizmus katolikus gyökereiről, s nyilván nem az SZDSZ-re gondolt. A szadi az nem Condorcet vagy a Gironde, hanem Rousseau és a jakobinusok örököse, hogy most másról ne is beszéljek.

A Fideszes politikára ráöntött keresztény szósz (Orbán refkó papos szövegei, meg Semjén kenetteljes dumája) rettenetesen sokat árt a keresztény politikának, különösen, ha a Fidesz megbukik. Mert akkor 20 évig semmiféle keresztény érveléssel sem lehet előjönni a politikában.

Meg egyébként is, OV azért olyan most, mert 8-10 éve a "jobboldali holdudvar" egyik jeles tollforgatója nem mondta meg neki, hogy mi a baj. aki meg megmondta, azt a többiek kinyírták. Rengeteg ilyen történetem van, sajnos.

Diocles 2011.01.09. 14:30:00

Lehet kérdezni valamit a tisztelt posztszerzőtől? Kire szavazott 2006-ban és 2010-ben? Álnévvel ezt tán fel lehet tárni.

Mindez persze nem von le semmit az intellektuális teljesítményéből, de legalább helyretenné azokat a (baloldali) lelkendező hozzászólásokat, amelyek a "saját oldal" kritikájáért nyújtják az elismeréseket. Mondanom sem kell ugye, h jóval könnyen leírni egy olyan formációt, amelytől - akár konzervatívként is, lásd Debreczeni esete - korábban sem vártunk semmit.

Korábban feltettem a kérdést a szerzőnek, h oké, oké, össze lehet szedni mindent, sok mindennel magam is egyetértek, de mi az alternatívája? Nem mintha a "Kádárnak mennie kell!" c. méltán híres íráshoz kívánnám hasonlítani a cikket, de abban jóval több volt, mint a cím, és minden létező rossz felsorolása, hanem benne volt az elgondolt alternatíva, ezért is lehetett komolyan venni, komolyan vitázni róla, és persze ezért is valósulhatott meg. Itt viszont semmit nem látni megoldásként, mint ahogy más hasonló "beszólásokban" és elemzésekben sem.

Azt a választ kaptam itt, h ez nem az ő dolga. Oké, elfogadom, de akkor ez nem több, mint valamiféle értelmiségi játék, unaloműzés, ábrándozás a soha meg nem valósuló meseországról.

orulunkvincent 2011.01.09. 14:48:52

@Diocles: Egeszen nyilvanvaloan a FIDESZ-re szavazott. :)))

A Kadarnak mennie kell, az elso mondat a Tarsadalmi Szerzodesbol, amit bizony az os-SZDSZ-esek irtak, akiket te ugy szeretsz :)) Kis Janos bizony, meg Koszeg Ferenc es Solt Ottilia.

Orban Viktort egy demokratikusan valasztott parlament allitotta a kormany elere, amit Huhogo leirt, azt mar irtak le Berlusconival es Sarkozyvel kapcsolatban is. Nem mintha Orban ezekkel osszemerheto lenne fontossagban. Orban Viktor egy nyugat-europai konzervativ szamara vallalhatatlan dolgokat (is) csinal, es Huhogoban szemlatomast ketsegeket ebresztett Orban gazdasagpolitikaja is. Ez van. Sulyos kritikat fogalmazott meg vele szemben. De ezt nem lehet a Tarsadalmi Szerzodeshez hasonlitani, mert Orban Viktor egyelore belul van az alkotmanyos kereteken, es Huhogo is ellenszenves (de tehetseges) figuranak irta le nem de facto zsarnoknak.

Egy normalis orszagban az emberek nem teszik fel az eletuket egy politikai vezetore, nem definialja oket egy Orban Viktor vagy egy Gyurcsany Ferenc, hanem csak foglalkoznak vele, beszelgetnek rola, ahogy pl. beszelgetnek futballrol, idojarasrol, szinhazrol. Igen, a futball es a politika eseteben, idonkent indulatosan szoktak beszelgetni. A szinhaz es az idojaras eseteben ez nem annyira jellemzo. Es ?? Nagy tortenet mondhatom :)))

hakos2 2011.01.09. 14:49:46

@Huhogó János:
A cikkedbe nem beleolvastuk a balos-libsi hazugságokat, hanem azok benne vannak. Amikor tényként jelentesz ki dolgokat, majd ezekből következtetéseket vonsz le, miközben ezek a következtetéseid alapjául szolgáló állítások egyáltalán nem tények és önmagukban is igazolást igényelnének.

Egyébként ami Orbán veszélyességét illeti, én pont ellenkezőleg gondolom. Veszélyes az lenne, ha most ismét a jobboldali kormányokra eddig jellemző kontraproduktív kompromisszumkeresést folytatnák. A szocialista kormányok durván eltapostak minden ellenvéleményt és gátlástalanul a saját embereiket, politikai kádereiket rakták be mindenüvé, ahova csak lehetett. (pl . Simor) (Meg is lett az eredménye az ország teljes morális és gazdasági leépülésében.) Ettől a gárdától mindenekelőtt meg kell szabadulni, még annak az árán is, hogy átmenetileg nagyobb zavarok keletkeznek a közigazgatásban, ugyanis ha ezek az alkalmatlan személyek ottmaradnak, akkor a zavarok nem átmenetiek lesznek, hanem állandósulnak). Az pedig, hogy a politikában valaki alkalmazza annak alapvető szabályait és eszközeit, az nem hiba, hanem szükségszerűség.

A jelen helyzetben csakis egy a korábbi sztereotípiákkal szakító, a magyar politikai berendezkedést teljesen felszántó politikának van még némi esélye arra, hogy Magyarországot és a magyarságot egy olyan irányba tudja elmozdítani, amely a szakadék szélétől távolabb visz bennünket. Nevezhetjük ezt akár "forradalomnak" is. ( a helyzetünk demográfiailag, morálisan és gazdaságilag is katasztrofális, bár ez lehet hogy egy elméleti ideológusi szintről nézve nem olyan feltűnő)

Az általad kifogásolt keresztény politikának (szósznak nevezed) pedig nincs alternatívája. Orbán azon kevés politikusok közé tartozik, aki saját családi életével is példát mutathat. (Élete és szavai között megvan a ritka összhang) Vagy te talán tudsz olyan politikai erőt, mozgalmat, amelyet kereszténynek lehet minősíteni és hiteles is lenne? No meg esélye is lenne bármiféle politikai érdekérvényesítésre. Ha nem vennéd észre, hála az elmúlt húsz (+ korábbi 50 év) keresztényellenes baloldali média-hegemóniának a kereszténységnek nincs valami jó csengése, a keresztény érvelést ez teszi lehetetlenné. (Az egyházak elnyákosodását és begubózását most hagyjuk - ez világjelenség-, pedig a "keresztény politikának" ez árt igazán).

Persze lehet álmodozni valamiféle eljövendő messiásról, aki majd a tökéletes keresztény-krisztusi politikát hozza el és csodatételei által megnyitja a Bauerek, Bolgárok, Tóták és Gyurcsányok szemét, és azok krisztusi szeretettől eltelve majd mind együtt fognak dolgozni a haza üdvén, de azért ne felejtsd el, hogy ez még egykor Jézus Krisztusnak sem sikerült.

Orbánt a balliberális oldal nem azért gyűlöli, mert ő nem képviseli jól a keresztény értékeket, hanem mert éppen képviseli azokat és emellett még sikeres politikus is. Ezt azért illene észrevenni. (Ők ugyanis a sikertelen keresztény politikusokat kedvelik). Orbán is, akárcsak mindenki más, hibákat is elkövet. De ezek következményeiben eltörpülnek az mellet, amit a direkt keresztényellenes és zsigeri magyargyűlölő balliberális politika okozott és okozna továbbra is, ha hatalma lenne. A te kritikád pedig messze nem racionális, "a jobban is csinálhatnánk" hozzáállást tükröz. Ne haragudj, de amit produkáltál, az a balliberális hazugságok némi "konzervatív" szósszal történő leöntését jelenti. (Csendesen megkérdezem: nem Debreczeni József babérjaira törsz véletlenül?)

Iustizmord 2011.01.09. 15:34:07

@hakos2: "A szocialista kormányok durván eltapostak minden ellenvéleményt és gátlástalanul a saját embereiket, politikai kádereiket rakták be mindenüvé, ahova csak lehetett"

nocsak, és most mi van?

"Az általad kifogásolt keresztény politikának (szósznak nevezed) pedig nincs alternatívája. Orbán azon kevés politikusok közé tartozik, aki saját családi életével is példát mutathat. (Élete és szavai között megvan a ritka összhang)"

refiként elment a pápához gazsulálni wtf? egy refi????????
vagy vesd már ö9ssze a 95 előtti nyilatkozataival vö csuhások térdre imához... és hgy is van az hogy kis túlzással ahány gyereke, annyifélének keresztelve?

és hogy a "keresztény politikánk" (mi is az pontosan?) nincs alternatívája? kifejtenéd, mert ez így lózung...

"Élete és szavai között megvan a ritka összhang"

ezt külön felírtam, páratlan objektivitással szemléled a Mestert.

Iustizmord 2011.01.09. 15:36:26

miért érzem hogy amint valaki kritikát fogalmaz meg a jobboldalon orbnnal vagy politikájával, pártjával szemben, rögtön mint "árulót" támadják? mitől lett orbán egy szent tehén?

2011.01.09. 15:41:20

Nagyon jó írás. Gratulálok!

orulunkvincent 2011.01.09. 15:45:42

@Iustizmord: A "csendesen megkerdeznem" kezdetu taploid modorossagot akoska velhetoen a partbizalmi szuleitol tanulta. Mintha a szocializmust biralta volna egy elhajlo. :)

Diocles 2011.01.09. 15:54:20

@Iustizmord:

1. hm, talán azért, mert egykoron ugyanez a lelkendezés vette körbe Dávid Ibolyát és Debreczeni Józsefet is balról, szóval egy magára valamit adó jobboldali értelmiséginek érdemes gyanakodva körülnéznie, ha ez a tábor most őt kezdi hozsannázni

2. épp arra volnék kiváncsi, h honnan jön a kritika, ha megtisztel a szerző a válaszával.
jobboldalinak, vagy konzervatívnak sok mindenki vallhatja magát, maga Gyurcsány is őket szeretné integrálni a megreformálandó pártjába, ilyen esetben egyáltalán nem megerőltető áldozat egy heveny kormányellenes kirohanás.

3. ha saját táborból jön a kritika, az már komolyabb áldozat, bár itt akkor felmerül a kérdés, h mégis mit várt a tisztelt szerző?
a vitatott témák zömét ("egészpályás letámadás", stb.) kábé előre biztosra vette, vehette mindenki, ilyenkor ébredni fel, h mégsem ilyen lovat akartunk? hogy voltaképp semmiben nem értünk egyet azokkal, akiket állítólag támogattunk? ez felettébb vicces volna.
félreértés ne essék, nagy öngólokat lő saját magának a fidesz, amelyekkel lehetetlen egyetérteni (médiatörvény pl.), de a cikk a kormány szinte egyetlen intézkedésével sem ért egyet, ha jól látom.

1.szóló · http://ide-oda.blog.hu 2011.01.09. 16:36:59

@hakos2: "A(...) keresztény politikának (...) pedig nincs alternatívája. (...) tudsz olyan politikai erőt, mozgalmat, amelyet kereszténynek lehet minősíteni és hiteles is lenne?"

Grat...
I. Istvánnál még el lehetett fogadni ezt, amikor a keresztény politika "alternatívája" a német leigázás lett volna.
Kérdés:
- most melyik keresztény (felebaráti) állam igázná le az országunkat, ha nem folytatnánk a keresztény (római v. görög v. valamely református) kurzust?

Kettes · http://orulunkvincent.blog.hu 2011.01.09. 17:53:16

A legcsekélyebb intellektuális erőfeszítést sem teszik, hogy vitatkozzanak a cikk megállapításaival. Paródia, nem olvasott Schützöt, libsi gittegylet véleménye, azért van igazunk, mert kétharmadunk van, ballib kliséket ismétel, biztos nem is szavazott igazán de igazán, szívből és igazán a Fideszre, nem mutat alternatívát, és ha mutatna is: a keresztény politikának nincs alternatívája, fül befog, hangosan lalázik.

Csak így tovább. Az önreflexió hiánya a siker receptje.

Iustizmord 2011.01.09. 18:30:34

Vén Csatóval tegnap este kissé karcos voltam s személyeskedő, sorry.

de fenntartom h amit írt a burkolt zsidózás.

Iustizmord 2011.01.09. 18:38:20

@Diocles: 1. hm, talán azért, mert egykoron ugyanez a lelkendezés vette körbe Dávid Ibolyát és Debreczeni Józsefet is balról, szóval egy magára valamit adó jobboldali értelmiséginek érdemes gyanakodva körülnéznie, ha ez a tábor most őt kezdi hozsannázni

ez bizony igaz, mondom én, olyan a balos lelkendezlst generáló belső kritika a jobbon mint piszkos fed szeretete: öl butít s nyomorba dönt

de ettől tán nem kéne feladni a kis kritikus hangot.

tudod mint a rómaiak a diadalmenet alatt: a triumphator fülébe suttogta egy rabszolga h "te is halandó vagy".

2. épp arra volnék kiváncsi, h honnan jön a kritika, ha megtisztel a szerző a válaszával.
jobboldalinak, vagy konzervatívnak sok mindenki vallhatja magát, maga Gyurcsány is őket szeretné integrálni a megreformálandó pártjába, ilyen esetben egyáltalán nem megerőltető áldozat egy heveny kormányellenes kirohanás.

itt a tévedés, mert te felteszed h minden kritika EGYBEN a baloldal szekértolása is . mertha azt mondod h lehet kritizálni DE CSAK BELÜL MEG SZŰK KÖRBEN, kifelé egységmutatás van, máris az ún demokratikus centralizmushoz érsz, ami pedig kommenista dolog.

szal hidd el, aki jobbos és kritizálnem feltétlkenül a maszop 5. hadoszlopa...

trust me, én nem vagyok jobbos.

3. ha saját táborból jön a kritika, az már komolyabb áldozat, bár itt akkor felmerül a kérdés, h mégis mit várt a tisztelt szerző?
a vitatott témák zömét ("egészpályás letámadás", stb.) kábé előre biztosra vette, vehette mindenki, ilyenkor ébredni fel, h mégsem ilyen lovat akartunk? hogy voltaképp semmiben nem értünk egyet azokkal, akiket állítólag támogattunk? ez felettébb vicces volna.
félreértés ne essék, nagy öngólokat lő saját magának a fidesz, amelyekkel lehetetlen egyetérteni (médiatörvény pl.), de a cikk a kormány szinte egyetlen intézkedésével sem ért egyet, ha jól látom.

hm, látom fel se merül hogy nem a szavazó /posztoló árulja el vezérét/pártját hanem a párt/vezér árulja el őt/értékeit.

pedig volt már ilyen, amikor a vezetés szembefordult a bázissal: kisgazdák, szdsz (!!!), mdf... mindig az volt "hivatalosan" az áruló aki nem a vezetés tagja volt, holott effektíve fordítva volt.

Iustizmord 2011.01.09. 18:39:54

@Kettes: jó összefoglaló az ellenvéleményekről.

még az nem volt hogy a szerző biztos csak egy kikeresztelkedett zsidrák, aki a maszop zsoldjában áll.

(ha bayerzsoca kommentelne ide is írná)

Iustizmord 2011.01.09. 18:41:11

@Iustizmord: Vén CsataLÓ.

bárha a Vén Csatlós se volna úzás.

politicus · http://mandiner.blog.hu 2011.01.09. 19:19:57

@simonmondja.:

Nekem pl. tetszett az írás, a 95%-ával egyetértettem. Akkor ezt most hol könyveled el?

politicus · http://mandiner.blog.hu 2011.01.09. 19:21:27

@Kettes:

"Ez azért a legtöbb ember számára túl kevés idő ahhoz, hogy felülvizsgálja a hiteit és a mítoszait."

Milyen bölcs meglátás ez Kettes. Ismerek olyat is, akinek 8 év is kevés volt hozzá! Ki nem találnád, hogy TE vagy az, ugye? :):)

Huhogó János 2011.01.09. 19:38:20

Honnan jött a szerző kérdésre?

MDF-es voltam, 94 után a jobboldali pártok jobbközép szövetségét támogattam, Lezsák elnökségekor otthagytam az MDF-t, rövid MDNP-s állomásozás óta "pártonkívüli". '98-ban Fidesz szavazó, 2002-ben - tele kétségekkel, s ellenérzésekkel - még mindig, 2006-ban újra MDF - jobb híján -, 2010-ben meg - csukott szemmel, jobb híján - LMP. (Mert ha nem szavazok, az a Fideszes 2/3 esélyét növeli, MSZP, Jobbik pedig nem jöhet szóba.) Amúgy jobboldali, gazdaságpolitkában mérsékelt Thatcherista, világnézetileg Wojtyla-Ratzingerista katolikus, biztonságpolitikában atlantista, kulturálisan anglomán. Ez így elég részletes?

Ha nem jött volna át a szövegemen, a Fidesszel az egyik bajom, hogy nem jobboldali, hanem baloldali populista (avagy Orbánul: plebejus), a másik bajom, hogy 8 év alatt csak anyázás folyt, felkészülés nem, a harmadik pedig az, hogy a jobboldal ügyének árt, amit csinálnak, mert a hülyeségeikkel diszkreditálják. Az MDF végvonaglásairól meg inkább nem mondok semmit, a Konzin épp eleget lehetett olvasni róla kb másfél-két éve.

A kritika ügyéről: az ellenfélnek egy hibát-hibára halmozó jobboldali kormány kell, ugyanis az saját magának elintézi a megbuktatását. Ugyanez volt a helyzet a Fidesz és az MSZP viszonylatában. Orbánnak iszonyatos szüksége volt Gyurcsányra, meg az MSZP összes hülyeségére. Helyette is elvégezték a piszkos munkát, a politikai harakirit, neki csak várnia kellett, meg heccelni a választókat.

Huhogó János 2011.01.09. 19:58:59

Nem hiszem amúgy, hogy épeszű jobboldali hagyja magát integrálni GyF pártjába. Ő még az MSZP-t sem tudta integrálni, s anélkül, hogy belemennék az Apró-klán dumába, amit nem birok, ő azért nagyon mélyen benne van a Kádárizmus legmélyében. Mi lenne, ha valamelyik német kancellár egy olyan házban lakott volna, amit a felesége nagyszüleinek Hitler utalt ki, s előtte meg zsidóktól vették el. Amúgy meg az egész baloldali világ nagy baja, s nemcsak a magyaré, hanem a nyugatié is, hogy a szovjet, kínai stb rendszerek támogatása miatt semmi szégyenérzet nincs. Lassan amiatt is bocsánatot kell kérni, hogy elődeink, a homo sapiens, kinyomta a neandervölgyi ősembert a lakóhelyéról (lásd ethnic cleansing), de a nyugati baloldali értelmiség bűneiért még senki nem kért bocsánatot, de még csak magába sem szállt ....

Iustizmord 2011.01.09. 20:48:31

@Huhogó János: MDF-es voltam, 94 után a jobboldali pártok jobbközép szövetségét támogattam, Lezsák elnökségekor otthagytam az MDF-t, rövid MDNP-s állomásozás óta "pártonkívüli". '98-ban Fidesz szavazó, 2002-ben - tele kétségekkel, s ellenérzésekkel - még mindig, 2006-ban újra MDF - jobb híján -, 2010-ben meg - csukott szemmel, jobb híján - LMP. (Mert ha nem szavazok, az a Fideszes 2/3 esélyét növeli, MSZP, Jobbik pedig nem jöhet szóba.) Amúgy jobboldali, gazdaságpolitkában mérsékelt Thatcherista, világnézetileg Wojtyla-Ratzingerista katolikus, biztonságpolitikában atlantista, kulturálisan anglomán.

és ezzel ki is írtad magad viktor (s a truemagyarsáűg) jövőjéből, meg a hardcore diehard fidesznyikek szerint áruló is vagy. ember te nem lehecc. én kérek elnézést

(tök normális ember vs reality)

heima_ 2011.01.09. 21:15:06

aki a "kisember" szót használja, komoly ember nem lehet.

Baromságok:

"újra létrehozott Belügyminisztérium olyan erős, mint utoljára Kádár János idején volt. " a BM egyáltalán nem olyan erős, mint akár mondjuk Lamperth idején, a hivatásos vonalon (rendőrség, katved,nemzetbizt) kívül az önkormányzatok tartoznak hozzá, a teljes közigazgatás, állampolgársági ügyek, választások, köziratok stb mind a KIMhez került. Rendészeti tárcának erps, de BM-nek nagyon nem.

"közvetlen „pártirányítás” alá helyezi lényegében az összes ágazati szakigazgatási hatóságot. Így aligha fognak érvényesülni szakmai szempontok, mindent a Fidesz, pontosabban a Fideszhez közeli helyi erős emberek közvetlen üzleti és politikai érdekei fognak meghatározni."

az államigazgatás eddig is kettős (politikai és szakmai) irányítás alatt állt (mert miniszter irányítja a központi hivatalokat), csak még a szakmai irányítást decentralizálták, addig a politikait nem. mintha egy megyében minden településen lenne jegyzői hivatal, polgármester meg csak egy.

"Ha pedig a vitára, az egyeztetésre és a kompromisszumok létrejöttére nincsenek rendezett keretek, s ez legalább részben nem a nyilvánosság előtt folyik, a különböző területi és ágazati érdekcsoportok bizantinikus küzdelmei uralják el a politikát s meghal a valós közérdek."

az elmúlt 20 év gyakorlata pont azt mutatta, hogy a társadalmi egyeztetés címszó alatt folyt a nyílt és durva ágazati lobbiharc, ami igen hamar közérdeket varázsolt a magánérdekből

"a legfőbb ügyész helyére két parlamenti ciklust meghaladó hosszúságú hivatali időre egy kipróbált és megbízható pártkatonát ültettek."

ez igen aljas, felveti a jóhírnév megsértését. Polt legfelsőbb ügyészségi osztályvezető ügyész volt kinevezése előtt, nem pártkatona.

"Az adómentes természetbeni juttatások megnyirbálása sok kisembertől vesz el fontos pár ezer forintokat, miközben az egykulcsos adórendszer a magas keresetű eliteknek és a tőkejövedelmet húzóknak kedvez."

mivan??? a cafeteria adókulcsa pont hogy kisebb lett (25>19%), az új szja rendszer kedvezményezetteinek felsorolásából kihagyni a családokat vicc.
meg "tőkejövedelmet húzók és magas keresetű elitek" és akkor Orbán viszi a chavezi retorikát..

Igazi médiaszemüvegen keresztül készült írás. Semmi eredeti gondolat, nulla eredeti adatok, tények alapján való következtetés-levonás.

Dr. simonmondja. · http://off.blog.hirszerzo.hu/ 2011.01.09. 21:50:03

@politicus:
És mit szóltak a mandineren az olvasóid, amikor előálltál a véleményeddel ?
Most így hirtelen nem emlékszem, hogy láttam volna, amikor véded az írást a szorítóban.

Sztyepan Asztahov 2011.01.09. 21:53:51

@komment1: tökéletesen egyetértek azzal, amit írtál. Én is kezdem unni a szekérpolitikát. 2006-ban a baloldali újságírók védték a kormányt foggal-körömmel, most a jobboldali újságírók próbálják védeni a védhetetlent. Aki nem velünk van az ellenünk, - mondják mindkét táborban.

@Huhogó János: szomorú, hogy ennyire bizonygatnia kell, hogy konzervatív a sok hülye szekértoló miatt, akinek csak fehér meg fekete létezik árnyalat nem. Ilyen világot élünk. :(

Amúgy én is konzervatív voltam és most is az vagyok valamilyen szinten, de jobb híján idén az LMP-re szavaztam.

HaKohen 2011.01.09. 21:57:51

@heima_:

"Igazi médiaszemüvegen keresztül készült írás. Semmi eredeti gondolat, nulla eredeti adatok, tények alapján való következtetés-levonás."

Ezt most a saját hozzászólásodról írtad?

HaKohen 2011.01.09. 22:09:15

@Diocles: @hakos2: @politicus: és más magyargyűlölők, esetleg hungarofóbok:

Ezért tartunk itt:

1.) Csak (szekér)táborokat láttok.

2.) Csak címkézni tudtok (balos, jobbos, konzi, keresztény, komcsi, libsi sattöbb).

3.) Végtelen magabiztossággal ítélkeztek mindenki fölött, aki nem úgy gondolja.

4.) Képtelenek vagytok személyeskedés nélkül vitatkozni valakivel. (A személyeskedés tkp. agresszív gúnyolódás, az irónia szépségei nélkül - ez persze az én szubjektív véleményem; nem kell elfogadni.) És ami ezzel azonos, nem vitapartnereitek véleményével, nézeteivel, érveivel állítotok szembe véleményeket, nézeteket, érveket, hanem ledorongoltok, és mivel nem győzitek érvvel, igyekeztek (legalábbis erkölcsileg) megsemmisíteni őket összevissza vagdalkozással.

politicus · http://mandiner.blog.hu 2011.01.09. 22:35:34

@simonmondja.: ezt az írást? A Mandineren? Én azt hittem, ezt az írást itt kell kibeszélni, nem ott. Lemaradtam valamiről? Forradalmasítottad a blogolás műfaját?

Diocles 2011.01.09. 22:39:17

Kérte Huhogó János, h a védelmébe vegyétek? Ki árulózta itt le? Senki.
Nem is tudná "elárulni" a "létező jobboldalt", ugyanis - mint azt nagyon korrekten leírta, tiszta vizet öntve a pohárba - azt már egy évtizede nem támogatja. Köszönöm, h ezt tisztázta, így legalább nem tudnak belőle új Debreczenit csinálni.

Az írása mesteri esszé, egy Népszabadság megnyalhatná mind a 10 ujját, ha egy ilyen szerző is publikálásra méltatná, egyébiránt tartom, amit korábban írtam, ti. az egészen nyilvánvaló baromságokat leszámítva (első helyen itt a médiatörvény említendő) a legtöbb esetben csupán aközött lehet választani, h melyik ujját harapja meg akármelyik kormány.

A "létező jobboldal" sem valamiféle gonoszságból lett populista, "nacionalista", "kereszténykedő", hatalomkoncentráló, hanem alkalmazkodik az istenadta néphez. Mint ahogy az sem véletlen, h a jobboldali massza egyetlen reális ellenpólusa jelenleg Szanyi kapitány Puch pártpénztárnokkal karöltve, akárhogy is finnyáskodnak némely blogokon, vagy akárhogy is próbálják ezt a tény mellőzni.

"Amúgy jobboldali, gazdaságpolitkában mérsékelt Thatcherista, világnézetileg Wojtyla-Ratzingerista katolikus, biztonságpolitikában atlantista, kulturálisan anglomán."

Tudom, h olcsó érv, szégyellem is magam miatta, de ilyen szellemiséget aztán legkevésbé az LMP-ben talál.

politicus · http://mandiner.blog.hu 2011.01.09. 22:42:44

@HaKohen: Te mi az úristenről beszélsz? Milyen szekértáborról beszéltem, kit címkéztem?

Amúgy tessen figyelni az olyan jelzőkre, mint magyargyűlölő, hungarofób, mert nekem ezek nagyon címkézésnek tűnnek.

Huhogó János 2011.01.09. 22:47:14

@Diocles: nincs kedvem mindenre válaszolni, csak pár megjegyzés:

A jobboldal részben olyan, mint mi magyarok, részben olyan, mint amilyenre a politikát meghatározó emberek alakítják, jól-rosszul felmérve a népi igényeket. Szerintem az országból többet is ki lehetett volna hozni, mert az adottság benne van, de nem sikerült. Tölgyessy mondta vhol, hogy Orbán 2002 óta rendszeresen a magyar karakter árnyékos oldalára apellál.

LMP-ügyben igazad van, én is így gondolom, de akkor a 2/3 volt számomra a kérdés.

1.szóló · http://ide-oda.blog.hu 2011.01.09. 22:47:30

@heima_: Baromság: "Polt legfelsőbb ügyészségi osztályvezető ügyész volt kinevezése előtt, nem pártkatona."

EZ IS a "kinevezése előtt" volt:
"1993-ban belépett a Fideszbe. Az 1994-es országgyűlési választáson a párt képviselőjelöltje volt, de mandátumot nem szerzett.
1995-ben megválasztották az állampolgári jogok országgyűlési biztosa általános helyettesévé (...). Ekkor kilépett a Fideszből."

A tények makacs dolgok... (Non opus est verbis, credite rebus;)

komment1 2011.01.09. 23:21:37

@Huhogó János:

Kedves Huhogó János!

Köszönöm a válaszát. Szerintem nemcsak azért nagyon fontos, hogy ilyen kritikus cikkek is íródjanak mind konzervatív, mind keresztény oldalról a Fidesz jelenlegi irányvonala kapcsán, mert esetleg változtatnak valamit, hanem azért is , mert, ahogy Ön írja, ha a Fidesz veszítene, akkor hosszú időre lejáratódnának a konzervatív és különösen a keresztény értékek. Viszont jelentősen növelheti szerintem ezeknek az értékeknek, az ilyen érvelésnek a hitelességét, ha keresztény és konzervatív kritikát is kap az Orbán-kormány, ha ezekből a körökből többen is elutasítják, hogy beálljanak élő díszletnek a szimbólumerdőbe.

További jó munkát kívánok!

komment1 2011.01.09. 23:24:55

@Sztyepan:

Kedves Styepan!

Jó látni, hogy nem vagyok egyedül a véleményemmel.

Üdvözlettel:
komment1

orulunkvincent 2011.01.09. 23:25:00

"Még baloldalinak nem nevezhető magyar internetes helyeken is olvasható, hogy a
jobboldali értelmiségben csalódtak, mert nem szólal meg, vagyis nem úgy
viselkedik, mint a baloldali "értelmiség". A baloldali értelmiségi mérce szerint
valóban nem. A különbség abban van, hogy míg a baloldali "értelmiségi" egyben
liberális életfelfogást is vall, vagyis kizárólag saját szempontját tartja
egyetemesnek - hiszen az értelmiségi a modern észkultusz gyermeke -, a
jobboldali értelmiségi valamilyen ügy elősegítője szeretne lenni, nem akarja
életfelfogását másra ráerőltetni, fontosabb számára a tényleges egyéni
szabadság, tisztában van az egyéni észhasználat korlátaival. Számára nem fikció
a közösség érdeke, a vezetői felelősség nem oldódik fel az intézmények bonyolult
együttműködésében. A politika az ésszerű és a hitszerű kényes egyensúlyán
alapszik, mert ez a természete. Döntő pontokon a baloldali értelmiségi tisztán
hitelvszerűen működik, a naiv része nem is veszi észre, hogy eszköznek
használják, miközben hiúságát táplálják." (Lánczi András)

A kritikának nincs helye.

Huhogó János 2011.01.09. 23:27:02

@komment1: kösz! Lenne miről írni, de pénzt is kell keresni ... Mert akárki, akármit gondol, nem Gyurcsány fizet ... más se ...

HaKohen 2011.01.09. 23:47:20

@politicus:

1. Amint láthatod, a hsz-emnek 3 címzettje volt. De kétségtelen, hogy nem kellett volna téged egy kalap alá vennem a másik 2-vel (+ öreglóval vagy hogy is híjják). Ezért elnézésedet kérem.

2. Mentségemre szóljon, hogy a 19:21:27-es hsz-ed ilyen szempontból azért necces volt.

3. A 3 név után ott volt egy 'és', amit nem kellene magadra venned.

4. Na persze, a 'magyargyűlölő' és a 'hungarofób' az én találmányom, nyilván most és tőlem olvashattad először. Remélem, közbenjársz az érdekemben, hogy valami találmányi díjat kapjak értük. (Az azért remélem világos, hogy e két jelző nem rád vonatkozott - a félreérthetőségért ne haragudj.)

1.szóló · http://ide-oda.blog.hu 2011.01.10. 00:03:03

@orulunkvincent: - nekem csak egy kérdésem volna Lánczihoz:

Vajon amikor ezt írta a "jobb és bal"-oldaliakról, akkor HÁTTAL vagy SZEMBE állt vizsgálata "tárgyaival"?

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2011.01.10. 07:06:18

@Huhogó János:
"Amúgy meg az egész baloldali világ nagy baja, s nemcsak a magyaré, hanem a nyugatié is, hogy a szovjet, kínai stb rendszerek támogatása miatt semmi szégyenérzet nincs. Lassan amiatt is bocsánatot kell kérni, hogy elődeink, a homo sapiens, kinyomta a neandervölgyi ősembert a lakóhelyéról (lásd ethnic cleansing), de a nyugati baloldali értelmiség bűneiért még senki nem kért bocsánatot, de még csak magába sem szállt .... "
Nem akarok az ördög ügyvédje lenni, de itt az elfogultságod akadályozza a probléma megértését.
Ezek a dolgok nem történtek olyan régen, hogy konszenzus legyen róluk.
Ezért mindenki a maga szempontjait nézi.
Hasonlóképp az USA és a jobboldali értelmiség se kért soha bocsánatot, mondjuk az apartheid támogatásáért, vagy mondjuk az Operation PBSUCCESS-ért. C'est La Guerre.
Egy ideológiai háborúban mindenki azt hiszi, hogy neki van igaza. Ha pedig igaza van, akkor miért kellene szégyent éreznie?
A nácikkal kapcsolatban már van konszenzus, ott mindenki elfogadja, hogy kinek is volt igaza. A hidegháború viszont még nincs így feldolgozva az agyakban.
Nézz vissza 20 év múlva :)

heima_ 2011.01.10. 07:11:31

@1.szolo -2014;): aha, szóval mert 17 éve egyszer jelölt volt (figyelem, jelölt, még csak nem is képviselő), ezért kipróbált pártkatona lesz. az utána jövő 17 év kormánytól teljesen független karrier meg nem számít mi? na de akkor ilyen alapon Sólyom László pártkatona? Göncz Árpád pártkatona? Tölgyessy pártkatona? utóbbi melyik párté is? a tények valóban makacs dolgok, ezért undorító ha kiforgatják őket.

@HaKohen Ezt most komolyan hozzá bírtad adni?

@poszt: kimaradt, h a közlekedést is államtitkár irányítja, nem helyettes államtitkár (akárcsak az egészségügyet, oktatást, pénzügyeket stb)

komment1 2011.01.10. 08:30:46

@Huhogó János:

Hát ezt felettébb megértem, nem éppen könnyű a magyar értelmiségi lét. És még a kommentelés is idő, nem is kevés, veszem észre. Ön mindenesetre most szerintem igencsak megtette a magáét.

Minden jót:
komment1

politicus · http://mandiner.blog.hu 2011.01.10. 12:27:22

@HaKohen:

4.-hez: ez most mi? Ki mondta, hogy te találtad ki? Néhány kommentelőt (köztük engem) címkézéssel vádolsz, de a hozzászólásod első mondatában címkézel. Ne tereljük a beszélgetést.

orulunkvincent 2011.01.10. 12:36:16

@politicus: Ha nem vagy teljesen hülye, akkor felfoghattad, hogy a "magyargyűlölő" és "hungarofób" ironizálás volt HaKohen részéről. A helyzet az, hogy amikor a tehetségtelen karrierista Lánczi András az államhatalommal a hátában en bloc kiosztja a baloldali értelmiséget, (ő ugye egy marxista folyóirat szerkesztője volt évekig, és buzgón nyalt kommunista segget), akkor bizony elég komoly címkézés folyik. Gréczy Zsolt sem kifejezetten lekváros fánkot sütöget. Egészen durva, hideg polgárháborús jelenségről van szó, amit a magyar internet trollifikációja csak erősít.

orulunkvincent 2011.01.10. 12:38:56

@politicus: Ugyancsak szeretném megjegyezni, hogy azt állítottad, te 95 százalékban egyetértesz Huhogóval. Akkor miért is nem veszed magadra azt amit ő kap ? :))))))) Vagy ő pont az öt százalék miatt kap ??
Lemernéd írni mi az amiben egyetértesz vele ? :) (legyen azért kilencvenöt százalék körül)

politicus · http://mandiner.blog.hu 2011.01.10. 12:42:45

@orulunkvincent: jaj. Kapkodom a fejem, tényleg nem értem miről van szó. Mondjuk teljesen hülye vagyok, az igaz. De hogy jön ide Lánczi András, akiről a cikkben egy szó sem esik. Ráadásul egy HaKohen kommentjében semmilyen iróniára utaló jel nincs.

orulunkvincent 2011.01.10. 12:49:19

@politicus: Tehát úgy gondolod, hogy ő azt mondta, te egy hungarofób vagy. A hungarofób kifejezést kizárólag nagyon durván leépült szélsőjobboldali marhák szokták használni általában liberálisokra, amikor a zs-betűt nem merik leírni. Majd ő elmagyarázza mire gondolt, de te meg ne gondold, hogy mindenkinek tollas a háta. Magyarországon egészen durva, primitív, kultúrkampf folyik valamiféle imaginárius baloldal és jobboldal között. Ennek a kultúrkampfnak a főideológusa ez a majom Lánczi András. Semmiről sem lehet értelmesen beszélni. Nagyon várom ám a 95 százalékot.

orulunkvincent 2011.01.10. 13:13:34

@politicus: Az NKTH és különösen Boda Miklós elnök finanszírozási gyakorlata, enyhén szólva is aggályos volt. Én azt is gondolom, hogy az egész mögött felsejlik valami ami inkább tűnik cuclib holdudvarnak mint kismacskának. Ennek az országnak érdeke lenne az, hogy legalábbis valamilyen szinten megvizsgálják mi történt. Amikor azonban ezt a kultúrkampf kellős közepén teszik, egészen gusztustalan hellerezéssel kombinálva, akkor az ember simán besorolja a hideg polgárháborús harci cselekmények közé. A FIDESZ most veszít el egy meccset médiaügyben, amit döntetlen közeli helyzetre hozhatott volna. A kampflogika néha egyszerűen csak árt. Most éppen nekik árt.

politicus · http://mandiner.blog.hu 2011.01.10. 13:15:02

@orulunkvincent: leírom külön neked, de most mennem kell szakdolgozatot bírálni.
Lánczit meg továbbra sem értem, hogy kerül ide. Ráadásul rossz helyen házalsz Lánczi minősítgetésével.

politicus · http://mandiner.blog.hu 2011.01.10. 13:16:22

@orulunkvincent:

Bocsáss meg, hogy értetlenkedem, de könyörgöm, miről van szó? Mi közöm van mindehhez, mi ez az egész? Miért írkálod mindezt nekem? Nem keversz valakivel?

orulunkvincent 2011.01.10. 14:34:07

@politicus: " de most mennem kell szakdolgozatot bírálni."

a magyar felsooktatas mindig tartogat szamomra meglepeteseket :))

1.szóló · http://ide-oda.blog.hu 2011.01.10. 16:37:01

@heima_: kifelejtetted ezt: "Schmidtt pártkatona?" - á, de hogy!

"jelölt, még csak nem is képviselő"
- a párt szempontjából ez tök mindegy, hisz képviselővé már a választók teszik (tették volna:), a jelölteket viszont 0.Viktor maga választja ki - mint az köztudott...

"az utána jövő 17 év kormánytól teljesen független karrier"
-ből bátran vond csak le az alábbi pártmegbízatásai bő 10 évét:
"1995-2000: állampolgári jogok országgyűlési biztosa általános helyettese
2000-2006: a Magyar Köztársaság legfőbb ügyésze"
www.obh.hu/volt/polt.htm

HaKohen 2011.01.10. 20:00:19

@politicus:

Javaslom, hogy vegyél egy iróniamétert. Hátha az segít. Vagy az sem.

2011.01.11. 00:01:54

be kell látni: orbán és bandája megérett a pusztulásra. Egy indokom van: az ft árfolyam "lebegtetés(zuhanás)" előre kiszámított folyamat, mely haszna a fidesz pártkasszát növeli, miközben a polgárok jelentős részének hatalmas károkat okoz. Akasztófára mindet!

macibarcelona 2011.01.11. 00:50:27

Az elso vilaghaboru kitorese elott egyes torteneszek szerint az osszes nemet ajku ferfi es no pszichejeben jelen volt a haboru akarasa, es hogy a kepzomuveszek, a zeneszek es az irok muveiben kimutathato az a nyughatatlan vagy, ami almaik elpusztitasara iranyult. Ez az oszton atavisztikus, osi vadsagot hozott ki beloluk. A haboru kitorese utan igy magyarazza ezt Thomas Mann: "Ez a bekes vilag, mely most ilyen hatalmas egihaboru kisereteben omlott ossze - hat nem volt mindannyiunknak mar elege belole? Hat nem volt romlott, minden kenyelmevel egyutt? Hat nem volt gennyes es buzlo a civilizacio rothadasa miatt? Moralisan es pszichologiailag ereztem ennek a katasztrofanak a szuksegesseget, es azt a megtisztulaserzetet is, ami felemelon es felszabaditon toltott el, amikor a lehetetlennek velt valoban megtortent."

Huhogo Janostol kerdezem: rosszul gondolom, hogy van itt egy eros parhuzam?

Amugy pedig nemreg jartam a Vajdasagban, ahol egy ottmaradt es teljesen meghasonlott magyar iroval beszelgettunk a haborurol. Azt mondja, hogy a mai napig nem kepes feldolgozni, hogy ez hogy tortenhetett meg veluk, es mikor mar kirobbant, meg akkor se akartak elhinni, hogy az a valosag, mert annyira irrealis volt. Most, 15 evvel a haboru utan sem erti. A naivak vegig azt gondoltak, hogy igen, komoly baj van, de majdcsak megoldodik valahogy. Na ebben nem tevedtek. A valahogyban.

Iustizmord 2011.01.11. 00:56:58

@macibarcelona: Az elso vilaghaboru kitorese elott egyes torteneszek szerint az osszes nemet ajku ferfi es no pszichejeben jelen volt a haboru akarasa, es hogy a kepzomuveszek, a zeneszek es az irok muveiben kimutathato az a nyughatatlan vagy, ami almaik elpusztitasara iranyult.

továbbá a franciák, az angolok, az oroszok és a monarchia, ezek mid A háborútól várták a megoldást. európa akkor egy nagy fortyogó üst volt, szarajevo csak belobbantotta a puskapot. képzavar,de érted.
amúgy ajánlott uptodate olvasmány: A titánok bukása by Ken Follett, olvasmányosan.

macibarcelona 2011.01.11. 01:35:04

@Iustizmord: most olvastam A Wittgensteineket (Alexander Waugh), en viszont azt ajanlom neked.

Amugy meg azt nem tudom biztosan, hogy az angolok pl. mennyire akartak haboruzni, de ok, elfogadom, hogy egesz europa be volt indulva. Ettol fuggetlenul nem lehet, hogy nincs olyan generacio, aki ebbol a borzalom elmenybol kimaradhat? - Vegul is az 50 utan szuletettek kozul, akiben tulteng a huszarver, az hol kap kielegulest? Nem lehet mindegyikbol rendor. Remelem. A himeknek mindig is szukseguk volt harci trofeakra, meg hosi sebesulesekre, es ha a fociban ilyen szarok vagyunk, akkor mi marad?

Ok, kicsit fatalista megkozelites, de egyszeruen azt latom, hogy az agyhalottakra nem hatnak az eszervek, csak a kognitiv disszonancia dolgozik bennuk, a szoranya oszton

politicus · http://mandiner.blog.hu 2011.01.11. 09:30:56

@HaKohen: Javaslom, hogy írj ironikus stílusban.

politicus · http://mandiner.blog.hu 2011.01.11. 09:32:59

@orulunkvincent:

Nem akarok kioktató lenni, távol álljon tőlem, de azért csendben megjegyezném, hogy ha valaki szakdolgozatot bírál, az még nem jelenti azt, hogy a felsőoktatásban is dolgozik. Mint ahogy nem is teszem. :)

De ha már, mert fúrja az oldalamat, mi lepett meg benne?

orulunkvincent 2011.01.11. 09:34:19

A mandíner csipája is, hogy kinyílt. Rájöttek, hogy az Alkotmánybíróság jogkörének korlátozása nem jó dolog. Nem siették el az biztos. És mindezt azzal indokolva, hogy Thomas Molnar is írt valami hasonlót, vagy inkább valami egészen mást :)))))

orulunkvincent 2011.01.11. 09:54:40

"Az intézet volt sajtófőnöke, Milován Orsolya 1,7 milliós szakértői szerződést kapott a Közigazgatási Minisztériumtól (KIM), és a Nézőpont két elemzője - Böszörményi Nagy Gergely és Szabó Márk - is a KIM-hez került tavaly júniustól. Milován nemzetpolitikai elemzéseket készített a tárcának heti 110 ezer forintért a KIM honlapjának adatai szerint."

jobbklikk.hu/index.php?Szerzok

Valahogy mind a hárman rajta vannak, együtt a konzervatóriumos ideológokkal. :))))

heima_ 2011.01.11. 10:11:01

@orulunkvincent: sikeresen elkaptad a blikk-kurucinfo vonalat grat. Egy Sikeres Ember.

politicus · http://mandiner.blog.hu 2011.01.11. 10:13:29

@orulunkvincent:

Ha nem gond, inkább azt írom le, amivel nem értek egyet, az számszakilag kevesebb lesz.

"teljesen ingyenes egészségügy."

Az egészségügy sosem volt ingyen. Ez szokásos lózung, vagy érv, amely a vizitdíj legitimálását volt hivatva megteremteni.

"A magyar állam átalakítása egy sok betegséggel küzdő parlamentáris rendszerből centralizált egyszemélyi uralommá új alkotmány elfogadása nélkül is megtörtént."

Ez szerintem erős túlzás, miközben igaz, hogy a magyar közjogi rendszerben a miniszterelnöknek, személytől függetlenül magának a tisztségnek kiemelt szerepe van. Ha tetszik Mo.-on a miniszterelnöknek van kormánya, és nem a kormánynak vezetője. Ez már a megválasztásából is adódik, hisz egyedül a kormányfőt nevezik ki a parlament, a miniszterek személyére a kormányfő tesz javaslatot a köztársasági elnöknek, aki csak aláírja azok kinevezését. A miniszterek nem felelősek a parlament felé, a jelen alkotmány szerint a kormányfő hívható vissza egyedül ún. konstruktív bizalmatlansági indítvány keretében. Uralomról beszélni az én ízlésemnek kicsit sok, inkább beszélnék a kormányfői poszt primátusáról.

"A fontos politikai bejelentéseket sem az országgyűlésben, hanem saját hívei előtt, az akkoriban állandósult éves „országértékelő beszédek” elmondásakor tette meg."

Ezeket a beszédeket emlékeim szerint minden esetben elmondta a parlamentben is napirend előtt.

"Noha minden tényleges hatalmat változatlanul a kezében tart, Orbán lényegében kivonult az unalmas, hétköznapi ügyvitelből."

Eddig az volt a vád Orbán ellen, hogy mindent és mindenről ő akar egyszemélyben dönteni, most pedig lényegében arról ír a szerző, hogy ő csak a stratégiai kérdésekkel foglalkozik. Én úgy tudom, hogy Orbán továbbra is minden fontos szálat a kezében tart, hogy kimondhass a végső szót, miközben a részletkérdésekbe természetesen nem avatkozik be.

"Ma sem világos, mi a miniszter és mi a reszortállamtitkárok feladata és felelőssége"

Minden minisztériumnak van SZMSZ-e, ezekből tudható, ki milyen feladat és felelősségi körrel rendelkezik.

Talán ennyi, de ezek sem érintik a cikk lényegi mondanivalóját.

Gabrilo · http://konzervatorium.blog.hu 2011.01.11. 10:14:47

@heima_:

Az egyik 1,7 m bruttó, négy hónapra. Ez egy. A másik az, hogy ezek az arcok - MO, BNG és SZM - teljesen "nyilvánosan" kapnak fizetést. Munkáért. Nem háttérintézményeknél nyúlnak le milliókat ilyen-olyan projektekre.
Ez megint a nagy műbalhé, mert leírva olyan jól hangzik, hogy "1,7 millió", illetve hogy korábbi nézőpontosok dolgoznak minisztériumban.
JT ezt a semmit lovagolja meglehetősen álságos módon :)))

heima_ 2011.01.11. 10:27:59

@Gabrilo: Gréczy Zsolt "nyilvánosan" kapott fizetést? Munkáért? Írt erről vlha is vincent? :)

MIx 2011.01.11. 10:28:01

Gratulálok "Huhogó János"-nak. Annyira egyetértek megállapításaival, mintha magam írtam volna. (Sajnos én nem tudtam volna ilyen rendszerezett lenni). Üdítő kivétel az írás, nincs benne érzelmi túltengés, csak a kegyetlen tényeket írja le. Nagyon kemény, nagyon igaz.
Mostanában OV intézkedéseit bíráló külföldi véleményeket sokan kikérik maguknak, mondván nem ilyenek a magyarok, csak OV ilyen.
Én azt mondom, sajnos jogosak a kritikák, ilyenek a magyarok, mert aki elment szavazni azoknak ~53%-a hitt OV-nak és hisz még most is benne. És sajnos nagy a felelőssége azoknak is, akik megundorodván a politikától, a politikusoktól, nem mentek el szavazni, s ezzel átengedték a döntés jogát a "hívőknek". Lusta a magyar gondolkodni, vagy még nem szerzett olyan politikai stb. ismereteket, hogy egy politikus ígéreteit, eddigi tetteit jól meg tudná ítélni. Sőt, még igazából ígéretek sem voltak, csak egy homályos sejtetés, ha mi jövünk, akkor minden jobb lesz. Akkor majd "repül a sült galamb".
Sokáig azt hittem van OV-nak koncepciója, programja, csak nem akarja idő előtt meghirdetni. Ma már azt látom, nincs semmiféle reális stratégiája az ország talpra állítására. (A fejre állítására sajnos van).
Egyik barátom által gyakran emlegetett idézet jut eszembe a Rischelieu c. színdarabból, amikor a bíborosnak azt mondja tanácsadója: "Excelenciás uram, a koncepciótlanságunk hallatlan manőverezési lehetőségeket teremt számunkra". Most itt tartunk, s tartunk 1984 felé nagy iramban.

Gabrilo · http://konzervatorium.blog.hu 2011.01.11. 10:30:50

@heima_:

Zsoltika aranytündérbogár, hát ő neki nem is kell píz, ő elhivatásból nyalja Feri hátsóját! Ha mégis, akkor Feri pusztán a mecénása, érted :))

orulunkvincent 2011.01.11. 10:41:56

@Gabrilo: Senkinek sem tollas a háta. Gyurcsányék a Demos-t futtatták, Orbánék a Nézőpontot, Századvéget. Gréczy Zsolt egyébként ugyanolyan kis nyüzüge jobber volt mint Te, bejelentkezett a FIDESZ-nél és elhajtották. Erre ment oda ahol megfizették. Szerető Szabolcs meg vérliberális volt, elhajtották a Magyar Hírlaptól elég szemét módon ,lett belőle keménykonzi. Ugyanez a helyzet Torkos Matilddal. Bayer Zsoltnak is volt egy érdekes időszaka, khmmm.... Picit támogatta pl. a Demokratikus Chartát :)))) Azt én nem állítom, hogy az egyik oldal jobb mint a másik. Sem okosabbak nem vagytok a cuclibnél, sem becsületesebbek. Ezt állítom.

heima_ 2011.01.11. 10:42:52

@Gabrilo: ha még a Feri, de még a Szakértő is igényt tartott Zsolt kiváló munkaerejére, kéz a kézben Komássy Ákossal.

Minden állami felsővezetőnek joga megválogatni a közvetlen munkatársait, és igazából a kiválasztott személyek a vezetőt is minősítik. Hát a Szakértőnek Zsolti jutott meg egy kiscúslág, másnak meg az ex-nézőpont, ilyen ez:)

heima_ 2011.01.11. 10:52:26

@orulunkvincent: persze, egy az egyben lehet kicserélni a jobbklikket meg gréczy blogját, fel sem tűnik a különbség :)

Gabrilo · http://konzervatorium.blog.hu 2011.01.11. 11:06:29

@orulunkvincent:

Aham. Akkor még egyszer: mi is a probléma azzal, ha a minisztérium alkalmaz valakit, aki korábban elemző intézetnél dolgozott? Ebben mi "nem tiszta"? A DEMOS kifizetései kicsit másként zajlottak: példának okáért kb. 5 millió egy tanulmányért, majd több mint 3 millió ugyanennek a tanulmánynak a prezentációjáért (!!!). És ez DF-éknek az aprópénz volt, mert a többit nem a MeH-től, hanem háttérintézményektől kapták. Abbul épült villa meg lett terepjáró.
Fent említettek nem kapnak baráti lettát háttérintmézményektől, hanem _állásban_ vannak a minisztériumban és a ktv alapján kapják a fizetésüket (kivéve a megbízásit, de ott lesz szíves szépen számolni, az egy korrekt fizetés, de egyáltalán nem sok, és mellesleg állásban többet kap egy kormánytisztviselő.)
Ennyit erről. Majd ha mutatnak olyan szerződést, amik milliárdokról szólnak, háttérintézményekből, vagy pályázatokról, ahol mondjuk a pályázathoz kicsit sem kapcsolódó témában nyernek heideggerről és lukácsról írt esszékkel, akkor beszélhetünk.
Addig maga csak besározni próbál abszolút tisztességes embereket és hazudik.

orulunkvincent 2011.01.11. 11:19:16

@Gabrilo: Ezek a fiúk-lányok hűséges pincsikutyái voltak Navracsicsnak, és kaptak egy kevés (tényleg kevés) mogyit. Ennyi és nem több.
Lánczi Tamás kicsit többet kapott. Ti meg ha jól értem még mindig semmit. Részvétem.

@heima_: Így van. Nem Orbán Anita férje áll a gzdaságpolitika mögött, hanem a reformkommunista káder Kopátsy Sándor legjobb tanítványa. Éppenséggel joguk van hozzá, nem vitatom.

orulunkvincent 2011.01.11. 11:21:03

@politicus: akkor miben NEM értünk egyet ? eltekintve attól, hogyha nekem egy objektív kritikát kellene írnom Orbán regnálásáról (hálistennek nem kell) akkor valamivel enyhébben fogalmaznék ? :))

heima_ 2011.01.11. 11:25:48

@orulunkvincent: ha meg éppen Orbán Anita férje állna a gazdpol mögött, akkor meg az lenne a baj. szerencsére itt van nekünk a vincent, mint a becsületesség, a vérfüggetlenség és a szakértelem csillaga hazánk ködös egén!

(gondolkoztál már azon h 4x,5x éves matematika guruként huszonéves fiatalok internetes savazása a kedvenc hobbid? jogod van hozzá, nem vitatom.)

IntelCorei5 2011.01.11. 11:31:12

@Huhogó János:

Az Ön elemzése, visszatekintése és megállapításai nagyon ülnek!
Külön öröm, hogy kilépett a "személyt támadom" stílusból.

Sajnos akadnak olyanok is itt, akikre ez nem jellemző (vén csaló) és érvek helyett a személyeskedés az egyetlen fegyverük.

Pár lényeges és fontos témát nem említett mint pld a határon túli magyarok állampolgársága és választójoga. Ez tudatos volt, vagy nem tartotta ezeket
említésre méltónak? A magam részéről ezzel kapcsolatban ambivalens érzéseim vannak, családunk érintett, de még sem tudom elképzelni, hogyan lehet ezt jogilag úgy megoldani, hogy ne okozzon később ellentétet a tényleges és a "virtuális" állampolgárok között.

Úgy érzem olyan ez mint egy paradoxon - helytelen kérdésre adott válasz.

Gabrilo · http://konzervatorium.blog.hu 2011.01.11. 11:33:00

@orulunkvincent:

Lánczi Tamás hosszú évek óta Navracsics kabinetfőnöke. A többiek pedig a Nézőpontnál dolgoztak, most pedig máshol dolgoznak. Nem "mogyit" kaptak, hanem _dolgoznak_ teljesen törvényesen és tisztességesen fizetésért. Mondja csak, hogy is jön ez ahhoz, hogy gyanús tanulmányokért nyúlnak le milliókat? Nem több hónapos megbízási szerződés, hanem konkrét kifizetések, kamu termékekért cserében (de még ha nem kamu, akkor is némi plusz mogyiért).
Az álszentségtől nem lesz valami komoly baja, betegsége?

sashimi 2011.01.11. 12:00:06

"Amikor az emberek és a kzinek először találkoztak, a kzinek örömteli ordítással és heves támadással üdvözölték őket. Úgy hitték, új vadászterületre, új prédára bukkantak. Azonban a földlakók nem csupán visszaverték a támadást, de győztek! Hogyan lehetséges, hogy a Harcos Nép vereséget szenvedett a rafinált, gyáva (noha nem ügyetlen) „növényevőktől”, akik még valamirevaló fegyverekkel sem rendelkeztek? Hosszas, megfeszített gondolkodás eredményeképpen a kzinek rájöttek a válaszra: első alkalommal nem támadtak elég keményen és gyorsan! Végül is, bármilyen fondorlatosak is az emberek, esélyük sincs, ha minden olyan gyorsan történik, hogy a rájuk jellemző találékonyságnak nincs ideje munkába lépni"

Én a fenti idézetet szoktam használni Orbán politikájának a jellemzésére.

politicus · http://mandiner.blog.hu 2011.01.11. 13:13:31

@Gabrilo: bocs, valóban jotunder ír a orulunkvincent néven?

politicus · http://mandiner.blog.hu 2011.01.11. 13:14:36

@orulunkvincent: Én annak örülnék leginkább, ha holnap (de legyen holnapután) az orulunkvincent.blog.hu-n olvasnék egy legalább ilyen terjedelmű és ilyen kritikus elemzést az elmúlt 8 évről.

politicus · http://mandiner.blog.hu 2011.01.11. 13:26:05

@orulunkvincent:
Újfent nem szeretnék kioktató lenni, de a történeti hűség itt is meg kívánja, hogy jelezzem: az AB hatáskörének módosításáról annak kritikájáról 2010. október 26-án emlékezett meg Kálmán&Tóni itt: mandiner.blog.hu/2010/10/26/kotmany

És hogy ezek után ki siet vagy nem siet el mit (pl. tájékozódás, olvasás, értelmezés), azt a kedves olvasóra bíznám. Szigorúan demokratikus alapon. :)

mcs · http://paralelart.wordpress.com/ 2011.01.11. 13:29:27

@politicus: @orulunkvincent:

na, mondjuk az engem is érdekelne. és ideje is volna.

Iustizmord 2011.01.11. 14:10:11

@Gabrilo: többiek pedig a Nézőpontnál dolgoztak, most pedig máshol dolgoznak. Nem "mogyit" kaptak, hanem _dolgoznak_ teljesen törvényesen és tisztességesen fizetésért.

és mit dolgoznak pontosan? amit felcseréltek a nézőpontos munkával? vagy ami eddig társadalmi munka volt most már össztársadalmivá nemesült? vagy csak sportállás? komolyan kérdem mert láttunk már olyat sokat az elmúlt 30 évben

Iustizmord 2011.01.11. 14:12:02

@orulunkvincent: Bayer Zsoltnak is volt egy érdekes időszaka, khmmm.... Picit támogatta pl. a Demokratikus Chartát :

belülről bomlasztotta :o))))))) pont mint a Mancsot

Diocles 2011.01.11. 14:40:25

@politicus:
Ki más? A személyeskedő stílusáról könnyen felismerhető, nincs nick a világon, aki ennyire lemenne kutyába.
Látom sikerült is összetrollkodnia ezt a jobb sorsra érdemes topicot. :(

maroz 2011.01.11. 14:46:27

@politicus: Minek? Hogy legyen mi alá ödaröfikézzék a trollok a sunáznámot? :)

politicus · http://mandiner.blog.hu 2011.01.11. 14:57:47

@maroz: most is "odaröfögted". És rosszabb lett?

egy nik a sok közül 2011.01.11. 15:12:14

MUSZÁJ

itt is HAZUDOZNI?

SEHOL a külföldi online sajtóban nincs nyoma ilyen orbán általi kijelentésnek.

"A cikk a Világgazdaság Online tudósítását vette alapul, ami annyit ír: „Orbán Viktor emellett a külföldi újságírók kérdésére elmondta: büszke arra, hogy Vlagyimir Putyin hoz hasonlították a nemzetközi sajtóban.” "

maroz 2011.01.11. 15:55:46

@politicus: Úgy gondolod, hogy ez kellően motiváló egy kisesszényi poszt megírásához? :) (Nem én kezdtem el arról apropózni, hogy mit is kéne írni a Vincenten, ugye?)

orulunkvincent 2011.01.11. 16:08:16

@politicus: Én ennél bármikor írok kritikusabbat Gyurcsányékról, Kókáékról.

Terjedelmileg viszont nem gondoltad komolyan. Majd pont megőrültem :))

orulunkvincent 2011.01.11. 16:14:51

@politicus: Én teljesen rendben lévőnek találtam amit dobray írt, csak egyszerúen nem hittem a szememnek. Elkezdtétek huzigálni az oroszlán bajuszát :)))

forromadar 2011.01.11. 19:12:30

És hol van a társadalom másik ötvenegy százaléka?
Keresem a nőt, de a konzervatóriumban nem találom.

tarzus 2011.01.11. 22:17:37

Wildmann úrhoz van szerencsénk?

tarzus 2011.01.11. 22:19:24

Wojtyla mindig azt mondta: "Legyetek derűsek!"

Ez a cikk nem az!

trabant 2011.01.12. 00:09:16

@hakos2:
"Az általad kifogásolt keresztény politikának (szósznak nevezed) pedig nincs alternatívája. Orbán azon kevés politikusok közé tartozik, aki saját családi életével is példát mutathat. (Élete és szavai között megvan a ritka összhang)"

A felesége és kegyeltje, Szalai Annamária a ritka nagy összhangról elég sokat tudna mesélni. (Jelenleg nem várható, de ami késik, nem múlik.)

politicus · http://mandiner.blog.hu 2011.01.12. 09:39:28

@maroz: kibújsz az eredeti felvetés megválaszolása alól. Ez is egyfajta válasz.

politicus · http://mandiner.blog.hu 2011.01.12. 09:41:25

@orulunkvincent: Annyi kiegészítést hadd tegyek, hogy ezekre az mszp-kritikus írásaidra az előző kormány regnálása idején lett volna igazán szükség, nem most. De bepótolni semmit sem késő. Azért átnézek néha-néha a blogotokra és kíváncsian várom a fejleményeket.

politicus · http://mandiner.blog.hu 2011.01.12. 09:43:15

@orulunkvincent: Figyelj jobban oda arra, amit írtam, mert pl. most nem arra válaszoltál. Még egyszer: az oroszlán bajszát nem most, hanem kb. 3 hónappal ezelőtt is már harciasan rángattuk. Csak akkor sem voltál elég figyelmes. :)

heima_ 2011.01.12. 11:12:23

@politicus: ez akkor úgy volt, hogy a kormány úgyis kisebbségi, meg szakértői meg lehet tudni a végét etc ezért nem kell velük foglalkozni, ellenben az ellenzéki Fidesszel. máig azon röhögök, h kettes posztot írt a Fidesz (akkor egy ellenzéki párt!!) költségvetési hitelességéből az aktuális büdzsé vitájában.

idén vlahogy elmaradt az MSZP költségvetési felelősségének boncolása. pedig Európa leírta Orbánt, mindenki az MSZPre figyel, aki megszabadít a diktatúrától.

maroz 2011.01.12. 11:46:49

@politicus: Így próbáltam udvariasan jelezni, hogy érzésem szerint a kérdésfelvetésed nem volt valami megfontolt.

Eleve nem értem ezt a baller-jobber dichotómiát, illetve értem, de mégiscsak inkább szeretném nem érteni. Pláne abban az általad sugallt kontextusban (ha félreértettelek volna előre is elnézést) miszerint itt valamiféle paritásnak kéne lennie, ha egy általad "jobbernak" azonosított blog ír egy (ön?)kritikusabbat, akkor a világ rendje és egyensúlya miatt ugyanezt azonnal meg kell tennie egy "baller" blognak is.

Nehéz ebben rációt találni. :)

Persze ettől függetlenül bármikor készséggel elismerem, hogy mindennek én voltam a legfőbb oka, én szültem Gyurcsányt, én neveltem fel, én irányítgattam az útját a hatalomig és én súgtam a fülébe Őszödön, ésatöbbi valamint bármi. Csakis és kizárólag engem terhel minden felelősség az elmúlt nyolc évért, és most, ki nem mondott kérésedre felköpök majd aláállok.

Most, hogy letudtuk ezt a szarságot továbbléphetünk végre? ;)

politicus · http://mandiner.blog.hu 2011.01.12. 11:55:28

@maroz: Ja értelek, két malomban őrölünk, ami nyilván az én hibám, mert félreérthetően fogalmaztam, ill. a gondolataimat nem osztottam meg veled. Elnézést, ezúttal pótolom.

Nyilvánvalóan szó sincs arról, hogy ha mi írunk egy kormánykritikus posztot, akkor másnak írnia kell egy ellenzékkritikusat, ez értelemszerűen baromság. Arra próbáltam meg felhívni a figyelmet, hogy pl. az általatok írt blogban publikáló szerzők (állandó és megbecsült vendégei egyébként a Mandinernek) és persze mások is folyamatosan kormánykritikus írásokat várnak tőlünk. Egy halom született is, de ez mégsem elég.
Az eredeti megjegyzésem fentebb tehát arra vonatkozott, hogy azok, akik ilyeneket várnak el tőlünk, de maguk egyébként soha, a hozzájuk közelebb álló kormányról rossz véleménnyel nem voltak, sőt az előző kormány idején is az ellenzéket ekézték, és akik ezeket a kritikus posztokat rendszerint nem olvassák, vagy ha igen, nem értik meg, nos ezek a kommentelők talán egy kicsit visszavehetnének az elvárásaikból, magukba szállhatnának, mert az mégsem járja, hogy mástól elvárják a kritikát minden irányba, miközben a maguk kritikai attitűdje mindig csak egy irányba mutat. Így érthető, amit írtam?

Iustizmord 2011.01.12. 12:27:32

még mindig epedve várom, @Gabrilo: hogy a volt nézőpontos elvátrsakank milyen nagyszerű érdemi munkát siekrül végeznie kis magyar közigünk részére, amit feltételenül és nélkülözhetetlenül muszáj volt minisztériumi állandó munkával összekötni. vagy csak a slepp szinekúrákkal való szokásos jutalmazásáról van szó, mint az nálunk szokás, fülkeforradalom ide vagy oda.

mondjuk azt sem érem hogy egy "pár hónapos megbízási szerződés" miért drágább mint valakit odavenni teljes fizuval, 4 évre.

ill hogy mi az a hihetetlen elemzőmunka, amire egy minisztérium rendes állománya alkalmatlan és megerősítésre szorul (kíváncsi vagyok hány talpas (nem vezető!) közszolgát rúgtak ki "minőségi csere" jogcímen)

(mondjuk azt eddig se értettem hogyha annyi jogász van a közigben, minek kell kiszervezni ügyvédi irodákhoz a még kávéfőzést és a számgépes passziánszozást is)

maroz 2011.01.12. 12:31:11

@politicus: Írod: "sőt az előző kormány idején is az ellenzéket ekézték".

Talán van egy másmilyen megközelítés is. Csak a jegyzőkönyv végett hadd másoljak ide egy bővítettebb mondatot a Vincent indítóposztjából:

"Horn Gábor — viccbéli agresszív kismalacként — huszadszor fenyegeti meg a kormányt, hogy kibuktatják magukat a parlamentből, egy baranyai orvos agyvérzést diagnosztizál a 14 késszúrással megölt öregasszony holttestén, a frissen felújított Szabadság híd előtt nem férnek el egymás mellett a villamosok, a kormányzati negyed indítása majd visszavonása, bármely szokványos Nyakó-Szíjjártó IQ csata, költségvetési vita a nyírségi színesfémkereskedő és sasadi MGTSZ könyvelője között, vagy egy újabb heti gyurcsánycsomag, vagy Sólyom László, amint megválasztják a vakondok. Mind-mind olyan pillanat, amitől egy normális ember zavartan körülnéz: hol lehet a kamera…?"

Kettő lett, mindegy, a második nem annyira bővített. :)

Abban neked teljesen igazad van, hogy nekünk, polgároknak is tanulnunk kell még ezt a polgári demokrácia nevű társasjátékot, és ugye egy tanulási folyamat alatt törvényszerűen vétünk hibákat. Például azt, hogy túl közel engedjük magunkhoz a Pártot, ami törvényszerűen odavezet, hogy idővel magunkról is csak dichotóm módon tudunk gondolkodni (jobber-baller, és a nüanszai). Nem könnyű ezzel szakítani, és ez a szakítás sem megy egyik pillanatról a másikra, hanem egy folyamat.

2009-ben már egészen jól lehetett látni, hogy itt az elkövetkezendő években az lesz a meghatározó, amit Orbán akar, ezért mindazok, akiket a saját sorsa foglalkoztott jobban a polgár versus hatalom relációban attól nem teljesen ésszerű, hogy inkább Orbánnal foglalkozott, semmint a kivel is? Mit is kellett volna 2009-ben csinálni? Rugdosni a döglött oroszlán foszladozó tetemét? :)

politicus · http://mandiner.blog.hu 2011.01.12. 12:42:45

@maroz: Tudod, az utolsó bekezdésig még el is fogadom, amit írsz, de az utolsó bekezdésed (azon túl, hogy az elmúlt 8 évből 7-et egészen lazán lecsíp) egészen egyszerűen felmentést ad a kormánykritika alól. Ismerem ezt a hozzáállást, amely abból fakad, hogy nagyon nehéz a hozzánk közelebb állókat kritizálni, így aztán minden, hangsúlyozom, minden lehetséges érvet, vagy annak tűnő valamit megragad, amivel aztán alátámasztja az éppen aktuális mondanivalót. Mindegy, hogy mi az érv, ez esetben az, hogy Orbán a potens politikus, aki úgyis kormányozni fog, de olvastam én már azt is, hogy lényegében Orbán az egyetlen tehetség, így az ő mozgását kell figyelni, kritizálni, vagy, hogy ő az egyetlen veszély a demokráciára, így rá kell igazán figyelni, vagy hogy a kormánnyal szemben tulajdonképpen a Fidesz uralkodik az országban (vö.: Gyurcsány kijelentését a fideszes árnyékállamról) és a sor a végtelenségig folytatható.

Tehát csak azt szeretném mondani, megerősítve az általad az utolsó előtti bekezdésben írottakat, hogy bizony nem könnyű szakítani ezzel a barát-ellenség dichotómiával (amelynek során te éppen most könnyedén felmented magad a kormánykritika feladata alól), de meg kell próbálni. Szerintem a Mandiner ezt próbálja.

Gabrilo · http://konzervatorium.blog.hu 2011.01.12. 12:53:32

@Iustizmord:

Magának milyen fogalmai vannak a minisztériumok általános (szürke)állományáról? Fodor Gábor kb. délre járt be, és kettőkor el is ment, Horn Gábor sem dolgozta éppen szarrá magát - és most egy miniszterről meg egy államtitkárról beszélek.
Az említett volt nézőpontosok olyan területen dolgoznak, amit eddig is műveltek. Nyugodtan mondhatom, hogy mindegyikük rendkívül tehetséges, értelmes és dolgos. Ráadásul fiatalok is (sokaknak biztos ez csípi a szemét). Egy átlagos közszolgánál/tisztviselőnél magasabban vannak szellemileg. Ez van. Hát, hogy Navracsics odavette őket - mondja, ha ismer tehetséges, okos és szorgalmas fiatalokat, akkor mi a gond? Majd hülye lett volna, ha nem teszi.

Megbízási szerződéssel pedig sokszor - ebben az esetben biztosabb - olcsóbb valakit odavenni, mint rendes állásba. De a megbízási szerződés egészen más miatt volt, ezt viszont sajna nem kötöm az orrára.

A minisztériumok nagy része pedig kupleráj (volt). A legjobban működő minisztérium, ahol valóban sokat dolgoznak, Navracsicsé. Evvan. És a besározott arcok rengeteget dolgoznak, ezt személyesen tudom.

orulunkvincent 2011.01.12. 12:59:06

@politicus: a vincentre feltett első a politikához valóban kapcsolódó írásom 2009 áprilisa. ez amúgy a harmadik posztom az első egy vicc negyedik henrik és orbán kapcsolatáról, a második matematika.

.........................................................................................................

Kellene valami fontos es mely megmondas, mi? Ami helyreteszi ezt a Bajnai-dolgot, attekinti a helyzetet, es szepen, egyenesen megmondja a tutit, bele az arcotokba, gyerekek. Mert a tuti mondva jo.

Nem fog menni. New Jersey van. Rossz kave, jo narancsle. Itt nem tudjak, ki a Bajnai. A burundi taxisofor megkonzultalta az indiai benzinkutassal, hol a Mall, es ott vagyok. A Mallt azt tudjak, a Bajnait nem, es sajnos jo esely van ra, hogy ez a Hungary dolog is eleg uj lenne a szamukra. Nem, nem mi vagyunk a vilag kozepe. A szele vagyunk, gyerekek, es pontosan annyira erdekli a WSJ-t, a NYT, a WP-t, az NBC-t es a GHTYZX-t a sorsunk, amennyire felnek attol, hogy tul nagy zajt csapna egy nagyobb nozincsuszas es az azt koveto beleallas az altalajba. Megmondasnak kicsit sovany, tudom. De csak ennyire telik. Ilyenkor szokta mondani a tegnapiferi, hogy huzzunk bele. Nem, mostantol a belehuzas fakultativ. Majd meg mondok tutit kesobb. Bye. JT

Iustizmord 2011.01.12. 13:54:07

@Gabrilo: nézze meg már az ember, akkor is a sértett szól belőled amikor mit meked hekuba. érdemben:

1. a minisztériumi dógozók általános felkészültségéről nincs túl jó véleményem, mint általában a magyar közigről.

2. hagyjuk már hornt meg fodort. az AKTUÁLIS balfaszkodásra soha nem érv hogy de mások is balfaszok. a tolvaj sem védekezhet azzal hogy mások is lopnak.

3. ki sározta a cimbijeidet? biztos ügyesek, okosok, sőt ügyesebbek, okosabbak meg szorgalmasabbak mint az a szoci maradány aki ezelőtt ott volt, sőt nemzetközi összehasonlításban is ők a top (bár reméljük nem olyan nyeretlen kétévesek mint.... mint az átlag magyar "értelmiségi" aki ha hozzávágnak egy kommunikáció, bölcsész vagy jogászdiplomát személyesen érez késztetést hogy feltalálja a meleg vizet) de talán itt a baráti elfogultság kissé elveszi a tisztánlátásodat.

ettől függetlenül rövid szakmai életüket átolvasva saját honpaljukon, vannak kétségeim hogy kim miben tudós. a politológusi diploma nálam kb = kommunikáció -büfé szakos töltelékpapírral. pláne úgy hogy nem látom a gyakorlatot, amit megszereztek. humántudományoknál veszélyes a papírízű tudás. legyen mégoly okos is a delikvens. majd te is megtapasztalod.

4. "Az említett volt nézőpontosok olyan területen dolgoznak, amit eddig is műveltek." konkrétan, ha szabad? mert nézőpontja, sőt véleménye mindenkinek van, akárcsak seggeluka, csak a másiké ritkán érdekes. de ha jól értem, a fiúk-lányok pont azt csináljék mint török gábor, dereczeni, ágh attila, stumpf, fricz, meg a többi "elemző"

5. továbbá véletlenül mind navracsics üzlettársa. nem nepotizmus, nem urambátyám, csak a teljesítmény, tudom.

6. továbbá navracsics nagyszerű minisztériumából jönnek azok a jogszabályok, melyektől egy jogász (szigorúan szakmailag) szeretne a sarokba hányni. csak azt nem mondjad h önálló képviselői indítványok, mert akkor meg minek KIM...

háááát, nem győztél meg

mcs · http://paralelart.wordpress.com/ 2011.01.12. 14:04:21

@Iustizmord: most mit morgolódsz, nagyonis dolgoznak navra bácsinál a jogi osztályon:

hirszerzo.hu/belfold/20110111_mediatorveny_uj_valtozat_Fidesz

remélem a joghallgatókat jövő evvel szivatják majd közig vizsgán.

Gabrilo · http://konzervatorium.blog.hu 2011.01.12. 14:17:34

@Iustizmord:

NEm is biztos, hogy meg kell győznöm magát, mert szemmel láthatóan nem kompetens a kérdésben. Ahogyan a politikát sem érti, különben nem jönne ezzel a "tisztán jogászi szemlélet" című izével.

Elhiszem én, hogy magának a bölcsész szitokszó. Én meg magyarul helyesen író jogászt láttam eddig keveset (értelmeset sem túl sűrűn, a legtöbb seggelős szakbarbár, de ahhoz különös szellemi kvalitások nem kellenek). És szerintem sem ér sokat egy politológusi diploma (igaz, a többi itthoni sem).

De nekik bizony van tapasztalatuk. Milován O. (mint az az előhozott anyagból is kiderül) mindig is nemzetpolitikával foglalkozott, elhiheti, hogy lát a pályán. Nemzetpolitika-témában Ablonczy Balázs mondjuk tekintély, szerintem ő is azt mondaná, hogy ebben a korosztályban magasan az egyik legjobb.
Böszörményi Gergővel pedig rengetegen dolgoztak már együtt, őket ki lehet faggatni, mennyire van rendben. Valószínűleg az egyik legtehetségesebb, ha nem A legtehetségesebb abban, amit csinál.
A KIM egy elég "fiatal" minisztérium. Ha dönteni kell a 40 éve íróasztalhoz láncolt, beszűkült bürokraták és a friss, felkészült fiatalok között, valószínűleg utóbbiakat választanám. Innovatívabb, tudja (ezt épp egy liberális vetné el??). Persze, biztosan szükségük van tapasztalatra. És érdemes néha fiatalokat bedobni a mélyvízbe is. Valahol mindent el kell kezdeni, nem? Maga is elkezdett dolgozni valamikor :)))

És nem, a Nézőpont soha nem készített olyan elemzéseket, mint Ágh Attila, könyörgöm. Ha valamit leminősít, legalább tudná, miről is beszél :((

Iustizmord 2011.01.12. 14:57:37

@Gabrilo: nem, szemmel láthatóan semmiben nem vagyok kompetens amiben Gabrilo úgy ítéli. legyen mától ez az origo: Gabrilo állítása. ugorjunk.

egy jogszabályt tisztán jogászi személélettel KELL szemlélni, ezt ún jogdogmatikának hívják. egy jogszabálynak persze van (több) más vetülete: gazdasági, politikai, pénzügyi, demográfiai sőt jogpolitikai, stb, de egy TISZTÁN jogászi mindig van. namost ha a TISZTÁN jogászi szemlélet szernt egy jogszabály nem jó, sőt szar, vagy el van baszva, akkor a többi szemlélettel meg ki lehet törölni.

"magának a bölcsész szitokszó"

dehogy, megvan az értelme a bölcsészkedésnek is. csak az iparból (aka ÉLET) jött szakembereket a magam földhözragadt gyakorlatias módján előbbre rangsorolom hasznossági alapon. nem vitatva hogy micsoda jópofa dolog az antik szerzőkön valóelmélkedés.

"Én meg magyarul helyesen író jogászt láttam eddig keveset (értelmeset sem túl sűrűn, a legtöbb seggelős szakbarbár, de ahhoz különös szellemi kvalitások nem kellenek"

lehet hogy kicsi volt a merítés, vagy sok az általánosítás? vagy az előbbiből az utóbbi? mert akkor teccene érteni hogy a jogászkodás az szemlélet, nem tételes jogszabályismeret. áh, egy bőcsésznek olyan ezt magyarázni mint tiknak az abc-t.

az enumerációra nem tudok reagálni, oscar-átadási ceremónia felkonfja jut az eszembe, vagy inkább egy hollywoodi mozi nyitó képsorai ahol egy sorban elszántan megy a sok űrhajós a kamera felé, eltökélt tekintettel, hátulsról megvilágítva.

"A KIM egy elég "fiatal" minisztérium Ha dönteni kell a 40 éve íróasztalhoz láncolt, beszűkült bürokraták és a friss, felkészült fiatalok között, valószínűleg utóbbiakat választanám. Innovatívabb, tudja (ezt épp egy liberális vetné el??). Persze, biztosan szükségük van tapasztalatra."

a jogászkodás meg egy konzervatív szakma. az államigazgatás is. sajna itt az innováció meg a fiatalos lendület nem elég. konzervativizmus, az jáccik itt.

"És nem, a Nézőpont soha nem készített olyan elemzéseket, mint Ágh Attila, könyörgöm. Ha valamit leminősít, legalább tudná, miről is beszél :(( "

ágh attila neve csak eszembe jutott, nem végzek komparatív (hehehe majdnem azt írtam összehasonlítást) elemzést két politikai elemző között.

Iustizmord 2011.01.12. 15:31:56

@mcs: igen, erre és az ilyenre utaltam amikor azt mondtam h ami joigalkotás címen ma magyaro-n zajlik, attól a jogásszakma szeretne a sarokba hányni.

persze biztos csak a mélyvízbe dobott friss, felkészült fiatalok kezdeti szárnypróbálgatása. vagy lehet h nettó politika, amit mi, egyszerű kommentelők nem értünk, nem is érthetünk??????

Gabrilo · http://konzervatorium.blog.hu 2011.01.12. 15:31:58

@Iustizmord:

Na, igazolt ösmét azzal, amit írt :))) A politika a különböző szempontok közti mérlegelésről és döntésről szól. Semmiféle "tiszta szemlélet" nincs benne, nem is lehet. Tudja, ez amolyan "bőcsészes" metafűzikai légben szálló feltételezés. A valóságban ilyen nincs, majd nézze meg eccer, ha már ennyit beszél róla :)))))

Jogászból elég sokat ismerek. És a legnagyobb része valóban seggelős szakbarbár. Ha valami felmerül, fújja a jogszabályt rá, meg az eljárásmódot, de egy önálló gondolata nem volt sohasem. Sajnálatos módon könnyen lehet, hogy nem is lesz a későbbiekben sem.
De ha már "előítéletesség" meg "általánosítás" (ezeket maguk annyira szeretik!): nem lehet, hogy kissé általánosít a bölcsészekkel kapcsolatban? Tudja-e, hogy az amerikai egyetemeken (amelyek még mindig a legjobban a világon) a fent említett "fölösleges klasszikusokat" hogy verik bele a kinevelendő elit fejébe? Súlyosan. De ez a két dolog biztos nincs összefüggésben egymással, ugye :)))

A magyar közigazgatásra maga mondta föntebb, hogy szar. Tehát rászorul némi javításra. Most meg aszondja, ez konzervatív dolog (nyilván struktúra-konzervatívra gondol, de az valójában nem konzervatív, ám ha ebből is kioktat, akkor árkot röhögök maga köré). Ha javítani akar valaki, változtatni kell a meglévőn, nemde?

Ha a politikai elemzések és elemzők közti különbségről fingja sincs, akkor viszont ezzel kapcsolatban inkább ne nyissa szólásra a száját, esetleg :))

Iustizmord 2011.01.12. 15:45:02

@Gabrilo: nem politikáról, jogról írtam mint tudományról. ne tessék már félrebeszélni.

asztán Kelsenről hallottál-e?

Jogászból elég sokat ismerek. És a legnagyobb része valóban seggelős szakbarbár. Ha valami felmerül, fújja a jogszabályt rá, meg az eljárásmódot, de egy önálló gondolata nem volt sohasem

és peres jogászt? büntetőjogászt? olyat láttál-e már közelről dolgozni, tárgyalóban?

amúgy ismerek pár bölcsészt . És a legnagyobb része valóban kétbalkezes seggelős arcoskodó okostojás. Ha valami felmerül, fújja a kitűnő szerzők SŐT: AUKTORITTÁSOK nevét, mint önigazolást, meg néhány idézetet de egy önálló gondolata nem volt sohasem.

"Most meg aszondja, ez konzervatív dolog (nyilván struktúra-konzervatívra gondol, de az valójában nem konzervatív"

nem nem ezt mondtam , pláne nem gondoltam, olvass vissza és próbálj értelmesen értelmezni.

továbbá változtatás =/= javítás, ez teccik tudni nem ily mechanikus.

"Ha a politikai elemzések és elemzők közti különbségről fingja sincs"

nincs valóban. mind ingyenélő spekulatív varázsgömbbebámuló kenyérpusztító, aki a sötét szobában keresi nemlétező macskáját.

de áruld már el kérlek, de reszelés közben is magázod a csajt, vagy akkor kevésbé vagy modorosch?

Gabrilo · http://konzervatorium.blog.hu 2011.01.12. 15:52:05

@Iustizmord:

Kelsen? És ő volna a "jog mint konzervatív tudomány" gondolatának meglapozója? :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Muhahahahaha.

"a jogászkodás meg egy konzervatív szakma. az államigazgatás is. sajna itt az innováció meg a fiatalos lendület nem elég. konzervativizmus, az jáccik itt. "

Olvasom, értem. Milyen értelemben konzervatív? Politikailag? Kulturálisan? Strukturálisan? És ez pontosan mit is jelent?

"továbbá változtatás =/= javítás, ez teccik tudni nem ily mechanikus."

Igen, pont hogy nem mechanikus. De ha valami szar, akkor azon javítani kell, és a javítás per definitionem változtatást jelent, hiszen ha úgy hagyjuk, szar marad. De ennyire ne menjünk már le oviba.

Jogászt nem keveset ismerek, mint már mondottam, mert a családban is van. Ennyit erről :))

Iustizmord 2011.01.12. 15:59:37

@Gabrilo: Kelsen? És ő volna a "jog mint konzervatív tudomány" gondolatának meglapozója? :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Muhahahahaha.

nem, én a másik művére gondoltam.

z államigazgatás is.. Milyen értelemben konzervatív? Politikailag? Kulturálisan? Strukturálisan?

döntéselőkészítés-döntéshozatal-végrehajtás. avantgard módon (szvsz) (friss, fiatalos, mélyvizes módon) nem megy. erre gondoltam, a magam pongyola módján.

Gabrilo · http://konzervatorium.blog.hu 2011.01.12. 16:03:15

@Iustizmord:

Hát igen, Kelsen valóban csőkonzerv volt. Szerintem ugorjunk inkább :))

"döntéselőkészítés-döntéshozatal-végrehajtás." Ó, a jogász-bölcsesség. Ezek formai kritériumok. Mi van, ha _konkrétan_ a döntéselőkészítés-döntéshozatal-végrehajtás lassú, túl bürokratikus, nem hatékony? Na akkor változtatnak rajta, jobb esetben. És akkor is "döntéselőkészítés-döntéshozatal-végrehajtás" lesz a címkén, mégis teljesen máshogy fog kinézni.

Megbeszéltük.

Iustizmord 2011.01.12. 16:06:17

@Gabrilo: Jogászt nem keveset ismerek, mint már mondottam, mert a családban is van.

csak nem a Zegerszegi Ügyv. kamarában?

Iustizmord 2011.01.12. 16:13:07

@Gabrilo: de testvérem az úrban, HOL írtam én h Kelsen kozervatív volt????? azt mondam (sarkítva) hogy:

1. a jog konzervatív tudomény

és ettől függetéenül állítottam h

2. a jogszabályoknak van egy tisztán jogi, jogdogmatikai vetülete, EKRÖBEN hoztam Kelsent minta "tiszta jogtan" c munkát. (bár nemlévén jogfilozófus, hazudnék ha azt mondanám hogy betéve fújom)

csak te vmi érthetetlen okból összekombináltad.

Iustizmord 2011.01.12. 16:14:49

na jó elég a lazításból jönnek hozzám dógodzani kő, üdv

Gabrilo · http://konzervatorium.blog.hu 2011.01.12. 16:15:02

@Iustizmord:

Most akkó konzervatív, vagy Kelsennek van igaza? A "tiszta vetület" nagyjából megegyezik azzal, hogy Kant csücsül a szobájában, és írja valamelyik nagy művét.
Szóval a pozitivista Kelsen, vagy konzerv tudomány?
Hehehe.

Iustizmord 2011.01.12. 16:19:49

@Gabrilo: szvsz az egyik nem zárja ki a másikat.

mcs · http://paralelart.wordpress.com/ 2011.01.12. 16:20:38

@Iustizmord:

az előkészítés-döntés-végrehajtás (netán utána értékelés), mint tudjuk bolsevista trükk, nemzeti kormányban, vagy önkormányzatban nincs helye.

ne legyél már gyerekes.

@Gabrilo:

olyan bájos, amikor összekevered a politikai döntést (ami politika) meg a döntés nyomán születő törvény megalkotását (ami meg egy szakmai aktus)
aztán következik a lesajnálás, afféle eposzi kellékként.

---

"De ha valami szar, akkor azon javítani kell, és a javítás per definitionem változtatást jelent, hiszen ha úgy hagyjuk, szar marad."

érzésem szerint, ha valami szar, akkor elsőként meg kéne tudni, hogy mi is a hiba, mielőtt nekiállunk ész nélkül fabrikálni.
mitől szar valami:
1. nem értük, hogy hogy kell használni, ezért szarul működik
2. nem arra használjuk, amire való, ezért szarul működik
3. nem biztosítjuk a működési feltételeit, ezért szarul működik
4. tényleg szar elemekből áll össze, ezért szarul működik

ebből az első három esetben ugye javításra nem szorul, a változás más területeket kellene, hogy érintsen.

volt hibakeresés?
volt rendszerelemzés?
volt döntés-előkészítés?

az minek, ugye. változtatás az volt, mert a változtatás az menő dolog. mióta lettél te obamista?

mellékesen szólva kb. 1 hónapja még nem volt szmsz (sem) pl. a gazdasági minisztériumban.

határidős nemzetstratégiai projektek bemutatása már ki volt tűzve, de még ki sem volt írva a főosztályvezető pályázata. vicc. rossz vicc.

Gabrilo · http://konzervatorium.blog.hu 2011.01.12. 16:28:48

@Iustizmord:

Sajna ezt rosszul tudja :(( Most valami vagy konzerv, vagy pozitivista. Sajna a kettő együtt nem megyön.

@mcs:

Nézze, ez nem olyan bonyolult kvantumfizikai feladvány. Valami rosszul működik, huzamosabban - változtatni kell. Most hogy elemeiben, egészében, vagy másban, az mellékes.

Miért lenne obamista valaki, ha azt mondja, itt-ott kell változtatás? Mivel az állapotunk tökéletlen, és mindig van javítanivaló, eleve kell változtatás.

"rendszerelemzés" ----> szépen kérem, ne káromkodjon.

mcs · http://paralelart.wordpress.com/ 2011.01.12. 16:42:12

@Gabrilo: az direkt nekem szóló fricska, hogy csak a lényegre nem reagálsz?

ha valami rosszul működik, akkor meg kell keresni a hibát a javítás előtt. ezt nem előzheti meg logikailag a javítás.

nem szeretnék orvosos, vagy autószerelős párhuzamokba bonyolódni, ha valamitől a már kauzális lánc sem része a konzerv kánonnak, akkor szólj és gyorsan abbahagyom.

maroz 2011.01.12. 17:16:45

@politicus:

"azon túl, hogy az elmúlt 8 évből 7-et egészen lazán lecsíp"

A beszélgetés arról folyt, hogy a Vincent blogon volt-e kormánykritikus írás, a blog az elmúlt 8 évből 7-et lazán nem létezett, akkor meg? :)

Nem tudom, érzed-e, hogy mennyire ciki lenne most egyáltalán arról szólni, hogy a most a Vicentre írogatók mikor és milyen értékek, érdekek mentén kit és hogyan kritizáltak, sőt, részemről még egy olyan is van, hogy dafke se kezdem el mintegy magyarázgatni a bizonyítványt, mert a lényeget csak az nem látja, aki nem akarja.

A lényeg ugyanis az, hogy a szoc(lib)et nem te, ti, oldal, jobber, mittomén (látod, még a fogalmhasználattal is mekkora bajban vagyok), buktattátok meg, hanem én. Azzal, hogy másfélmiliomod magammal nem szavaztam rá. Ez a lényeges, mert ez dokumentált és húsbavágó, míg az, hogy melyik, kéttucat ember által olvasott fórumon ki mit kritizált vagy mulasztott el kritizálni már nem annyira.

Az elmúlt időszakról pedig minden további nélkül lehet beszélgetni, de nem úgy, hogy majd blogon valaki megmondja a tutifrankót az egész nyolcéves időszakról. Majd születnek kibaszott jó könyvek az elmúlt nyolc évről, ahogyan azt Gyurcsány megígérte. :)

Inkább afféle privát tanulságokat lehet az elmúlt évekből leszűrni, számomra például az egyik éppen pont az, amit már említettem, tehát hogy a hatalmat (vagy a hatalom jelenlegi/potenciális jövőbeni birtokosát, a Pártot) nem szabad túl közel engednünk magunkhoz, a másik pedig, hogy a cél és a célhoz vezető eszközök tekintetében érdemes kicsit körültekintőbbnek lenni, mert az eszköz könyörtelenül visszahat a célra, így ha pillanatnyilag elfogadok nem túl korrekt eszközöket akkor számolnom kell azzal, hogy erre könnyen rámehetnek a céljaim is.
De ismétlem, ezek privát, leginkább saját használatra szóló tanulságok.

Gabrilo · http://konzervatorium.blog.hu 2011.01.12. 17:29:21

@mcs:

És nyilván a változtatás előtt senki nem nézte meg, hibás-e a cucc. Csak épp végeláthatatlan útvesztők voltak mindenütt. De az biztosan nem utal hibára.
Pföjj, édes Istenem :(((

politicus · http://mandiner.blog.hu 2011.01.12. 17:34:49

@maroz:

"A beszélgetés arról folyt, hogy a Vincent blogon volt-e kormánykritikus írás, a blog az elmúlt 8 évből 7-et lazán nem létezett, akkor meg? :)"

Ugye azt te is érzed, hogy attól mert egy blog nem létezett korábban, az nem túl erős érv arra, hogy egyébként a szerzői a korábbi évekről miért is nem készítettek egy olyan átfogó munkát arról az időszakról mint, amilyen ez itt a Konzervatóriumon, amely szintén nem létezett az általa elemzett 8 évből kb. 6-ban.

A végén csak megerősíteni szeretném, hogy nem azzal van a gond, ha egy blog, egy fórum ilyen-olyan politikai előítéletektől "terhes", ez tök rendben van, a Mandiner is ilyen, a gondom azzal volt/van, hogy azok - de most kezdjem el megint? - egy kicsit legyenek méltányosabbak pl. a Mandinerrel szemben (amelyik megkapja a magáét a kemény jobberektől is), akiknek a nyila elsősorban egy jól körülhatárolható irányba száll.

maroz 2011.01.12. 17:57:05

@politicus: Oké, legyenek, és igen, ezt már tényleg túlragozzuk. :)

orulunkvincent 2011.01.12. 18:07:38

@politicus: En ma eppen nem vagyok megerto kedvemben a Mandinerrel szemben. En regen olvastam ilyen aljas szarsagot mint ma reggel. Ez azonban leginkabb a szerzot minositi. Engem a dolog szemelyesen nem erint, de totalisan felhaborito, etikatlan, konkret intezmeny konkret etikai kodexevel brutalisan ellentetes.

En Grift-et es kicsi baratait nem turnem meg a blogomon. Ennyi. Az, hogy ti hagyjatok, hogy ilyen hangnemben mocskoljanak benneteket egyszeru mazochizmus.

Iustizmord 2011.01.12. 18:11:27

@Gabrilo: na még1x, biztos félreérthető voltam. mondjuk ha félre is akarnak érteni, megnő a téves interpretáció esélye

SZERINTEM a jogtudomány EGÉSZÉBEN , is ide értünk mindent ami a joggal kapcsolatos az egy konzervatív tudomány. annyiban legalábbis hogy naponta nem változtatnak jogdogmatikai szabályokon, nem találnak ki új jogi instrumentumokat, az egész szabályozást nem újraírják hanem finomítják, értelmezik, szal nem fehér lapról indítanak.

ettől FÜGGETLENÜL volt ez a kelsen nevű arc, aki igyekezett a jogról mint normáról lefejteni minden külső cafrangot, ha jól értem tkp logikai alapon építve fel a cuccot. ERRE írtam én, kifejezetten a jogszabályakotás mint jogi aktus körében hogy létezik a jogszabályoknak egy tisztán jogásszakmai minimum tartalmi követelménye, hogy a jogrendet, a jogszabályok egészét mint rendszert szemlélve, ne legen ellentmondás, elvarratlan szál, szabályozatlan rész, tehát a jogszabály a rendszer integráns része legyen, és önmagában is értelmezhető legyen. dogmatikailag rendben legyen, stb. magyarul valamiféle technikai minimumot kértem számon.

ezt a kettőt meg összemostad.

(kelsenről nem akarok vitatkozni, a jogfilozófiai műveltségem nem mélyenszántó)

amúgy emlékeim szerint kelsen éppen kanti alapokon próbálta a jogot mint tudományt leírni mint a "normák tudományát", vö "trmészettudomány".

továbbá ízéelgetem h konzerv VAGY pozitivista. most arra teccik gondolni méltóztatni hogy a pozitivistának nem kell mint végső megalapozó isten, a konzervnek meg igen? úgy értsem tehát aki természetjogi szemléletű az meg szükségképpen hívő és konzerv? aki meg jogpozitivista a szükségképpen nem lehet konzerv? definiáljuk már akkor zártfajú felsorolással hogy mik a konzervség nélkülözhetetlenül szükséges és mik a kizáró feltételei?

megjegyzem, az elhatárolás azért nem tarthat, mert a gyakorlatban minde gyakorló jogásznak a jogpozitivizmust el kell ismernie, csak elborultagyú LB és Ab határozatokban nyer teret (többnyire) valamiféle természetjogias megközelítés.

de nem értem, nem értem, biztos én vagyok a buta.

megyek is vissza utcasöpörni.

Iustizmord 2011.01.12. 18:19:30

@mcs: most tényleg ennyire érthetetlen amit írok vagy Gabrilo akarja direkte félreérteni??????????

Iustizmord 2011.01.12. 18:21:21

oké értem ott basztal el h kelsent belekevertem és ezzel belementem ebbe a konzerv vs pozitivista c. hüjjjeségbe.

politicus · http://mandiner.blog.hu 2011.01.12. 18:22:44

@orulunkvincent:

néhány megjegyzés:
- te ugyanolyan gyűlölködő stílusban írsz azokról/azoknak, akikkel nem értesz egyet, mint azok, akiket éppen kritizálsz (a legjobb példa erre a Bayer poszt, ahol azért kritizálod Bayert teljes joggal, mert implicite gyilkosságra szólít fel, miközben te ugyanolyan aljas módon valami nagyon hasonlót/ugyanazt sugalmazod)
- ha szerkesztő lennék a Mandineren, mint ahogy nem vagyok, bizonyos embereket nem tűrnék meg, akik között pl. Te bizonyosan ott lennél.
- az ugyanis, amit ma elkövettél ott (mindegy, hogy miért, ezt semmi sem menti), az minden józan számítás szerint az egyik legaljasabb cselekedet, amit egy blogíróval szemben el lehet követni. Ha igaz, amit írtál, ha nem.

De mindez csak arra jó, hogy szépen eltereljük a témát az eredeti kérdésfelvetéstől (a vincent miért nem volt kormánykritikus az előző kormánnyal). Amit felfogtam. Meg azt is, hogy e hónapban már nem írsz. Talán a következőben sem, esetleg már soha. Egy biztos: önkritikát pl. tőled valószínűleg sosem fogunk olvasni. Megértettem, megjegyeztem.

mcs · http://paralelart.wordpress.com/ 2011.01.12. 18:26:08

@Iustizmord: nem tudom. úgy tűnik, mintha azt sem értené, amit én írok, még töprengek rajta, hogy direkt játszik ostobát, vagy ez valami újnenyis pökhendiség része, amit még mi nem szoktunk meg.

bár a téma eszelősen túl lett ragozva, szóval az se lenne baj tényleg nem értené, és annyiban is maradnánk. bár ennek kicsi az esélye.

(btw, figyelmeztetlek, hogy elhasználtad a negyedéves mondatzáró írásjel kvótádat!)

Iustizmord 2011.01.12. 18:46:05

@mcs: a nenyihez mi köze a pökhendiségnek?

Iustizmord 2011.01.12. 19:10:22

@mcs: hehe. látom maga inkompetens. olvas Schöcköt? ha nem, akkor maga azt úgyse értheti, megsúgom. na próbálkozik még megérteni vagy magának az már sok?

orulunkvincent 2011.01.12. 20:05:21

@politicus: az a poszt egy igazi köztörvényes mocsok volt. szerintem lesz következménye. nem hiszem, hogy a továbbiakban olvasni fogom a mandínert, nyugi. az erkölcsi érzék teljes hiánya undorral tölt el.

politicus · http://mandiner.blog.hu 2011.01.12. 20:12:25

@orulunkvincent: az, hogy elkerülöd a Mandinert, azt kifejezetten és nagyon jól teszed.
"erkölcsi érzék teljes hiánya undorral tölt el."
Ezt a te esetedben tökéletesen megértem.

Bert 2011.01.12. 20:12:45

Korrekt konzervatív elemzés.
Sajnos tényleg ez a helyzet.

Iustizmord 2011.01.12. 21:22:20

@orulunkvincent: furdal az oldalam, melyik? amiben a filozófusokat fikázza?

Iustizmord 2011.01.12. 21:23:30

@orulunkvincent: viszont dobray cikke nagyon korrekt volt !!!!!!!

@Bert: áh ezewn már túl vagyunk, lapozz...

orulunkvincent 2011.01.12. 23:41:18

@Iustizmord: konkrétan a saját kollégáit mocskolja. teljesen tudatosan hazudozva mindenfélét. az egyetemen is kampf van, pozíciókért harcolnak, a kisfiúk kis feladatokat kapnak, a nagyfiúk nagyobbat. kálmánka nagyon kicsi fiú.

Iustizmord 2011.01.12. 23:45:09

nem ide tartozik sőt off, de érdemes:

„A technikai obstrukciónak voltak mesterei és tudósai, akik valósággal remekeltek a Ház munkaképességének megbénításában. A legmegszokottabb fogásuk az volt, hogy az ülések elején négy-öt módosítást indítványoztak a jegyzőkönyv szövegéhez – olykor csak hasonló jelentőségű szavak kicserélését, mint például indítvány helyett javaslat – mindegyik módosításra húsz képviselő aláírásával név szerinti szavazást kértek. Mivel minden név szerinti szavazás eltart egy óráig, a házszabályok szerint pedig az ülés négy órában van megszabva, tehát négy-öt név szerinti szavazással agyon lehetett ütni egy-egy ülést. Mégpedig a házszabályok tiszteletben tartása mellett, teljesen törvényes módon"

a megfejtők között egy "magyar parlamentarizmus a kommenizmus előtt c antológiát sorsounk ki.

Alf (törölt) 2011.01.13. 15:31:23

és akkor ezzel szemben ajánlom törökgábor mai posztját.

HaKohen 2011.01.13. 18:13:04

@Iustizmord:

Iskolai emlékeim alapján az 1900-as évekre gyanakszom (+- egy évtized pontossággal). Na, küldöd az antológiát?

Ha nem létezik olyan, akkor megelégszem egy Mikszáth-kötettel is.

HaKohen 2011.01.13. 18:14:32

@Alf: És mikor, és mivel szemben?

Különben tudod, mit ajánljál? Olvassa a halál.

Iustizmord 2011.01.13. 20:07:52

@HaKohen: bezony, a tisza istván vagy a bánffy kormány alatt kelt az idézet :o))))

Iustizmord 2011.01.13. 20:09:41

@Iustizmord: @HaKohen: daliűás idők, amikor még nem cserpalkovics meg rogán, szíjjártó, lázárjános-szerű niemandok tolongtak az akkor még T. Házban...

OLVASÓK SZÁMA

AKTUÁLIS TÉMÁINK

MANDINER

Nincs megjeleníthető elem

JOBBKLIKK

Nincs megjeleníthető elem

CREATIVE COMMONS

Creative Commons Licenc
süti beállítások módosítása