Komáromi csárdás

Konzervatorium I 2009.09.05. 14:10

Nem világos, hogy mit várt volna el Bauer Tamás Sólyom Lászlótól és a komáromiaktól. Azt, hogy a komáromiak ne emlékezzenek tovább Szent Istvánra, annak ellenére, hogy ezer évig megőrizték emlékezetükben? Csak azért, mert István király alapította a magyar államot? Azt, hogy ne emlékezzenek a komáromi vár védőinek leszármazottai a ’48-as magyar szabadságharcra? Csak azért, mert március 15. magyar állami ünnep lett? Talán csárdást kellett volna járnia Komáromban a köztársasági elnöknek? Ez a csárdás valóban megnyugtatóan jelezte volna a szlovák félnek, hogy látogatása tisztán kulturális alapokon áll? Vagy Kapanyányimonyókról, a hírhedt népmesei hősről kellett volna elmélkednie (általa) el nem mondott beszédében?

 
Németh Endre írása
 
 
Őszintén szólva nem értem Bauer Tamást. Az embert. Nem értem, hogy miért foglalkoztatja ilyen intenzíven a határon túli magyarok ügye. Bauer Tamás közgazdász. Nem a kisebbségi jogok szakértője. Nem érintett. Tudtommal nem élnek közeli családtagjai a szomszédos országokban. Láthatóan nem sok hús-vér határon túlival találkozott életében. Írásai alapján valószínűleg elsődleges információi a témában az írott és íratlan sajtótermékekből származnak. Még engem sem foglalkoztat ilyen szinten a téma, pedig tulajdonképpen érdekelhetne. Feleségem székelyudvarhelyi, apám a román határ közelében, egy kis bánsági faluban nőtt fel a mai Vajdaságban. Így hát időről-időre találkozom rokonokkal, a Vajdaságban, Erdélyben és Budapesten, és ilyenkor néha érintőlegesen szóba kerül a politika, a kisebbségi helyzet is. Ezért informatikus létemre van némi affinitásom a kisebbségi kérdések iránt.
 
Bauer Tamás gondolatmenete mindenesetre évek óta zárt, egységes rendszert alkot. Nincs rés a falon, amelyen bármilyen rendszeridegen gondolat bejuthatna. Írásai önmagában a kettéosztott és egyre polarizálódó ország szimbólumai, ahol még gondolatmorzsák sem juthatnak át a közéleti táborok között húzódó határvonalakon.  Bauer Tamás elemzései rendre a futballhuligánok, a közel nyolc éve ellenzékben lévő Orbán Viktor, valamint a harmincas évek és a dualizmuskorabeli magyar nacionalizmus koordinátarendszerében mozognak. A világ bajaiért általában a magyar nacionalizmus a felelős. Ha kivételesen mégsem, akkor a magyar nacionalizmussal rokon, azzal egy tőről fakadó másik nacionalizmus a ludas.
 
 

Politika és kultúra

 

A végkifejlet pedig rendre az, hogy tegyünk már végre különbséget a politikai és a kulturális nemzet között. Értsük már meg végre, hogy a határon túli magyarok nem részei a magyar politikai közösségnek, és, hogy rendkívül sértő a többségi nemzetekre, ha magyar állami ünnepeket a magyar kisebbségek is megünneplik. Az pedig már végképp Európa félreértése, ha egy ilyen ünnepen még egy magyar közjogi méltóság is megjelenik.
 
Az elmélet a politikai és kulturális nemzet szétválasztásáról kétségkívül tetszetős. Egy apró bökkenő mégis van. Ez a szétválasztás nem tehető meg olyan sterilen, mint ahogy azt Bauer Tamás szeretné. Szimbólumaiban, ünnepeiben, kulturális emlékezetében legalábbis lehetetlen kivitelezni a javasolt sebészi beavatkozást. Egész egyszerűen arról van szó – s ez már Marx Károlynak is feltűnt az 1848-as forradalmak kapcsán –, hogy a magyar államalkotó nemzet. Vagyis a magyar nemzet politikai és kulturális létezése kibogozhatatlanul összefonódik. Kulturális emlékezete a kezdetektől magában foglalja politikai tapasztalatait is. István király egyszerre része a magyar kultúrának és a magyar történelemnek.
 
Nem világos, hogy mit várt volna el Bauer Tamás Sólyom Lászlótól és a komáromiaktól. Azt, hogy a komáromiak ne emlékezzenek tovább Szent Istvánra, annak ellenére, hogy ezer évig megőrizték emlékezetükben? Csak azért, mert István király alapította a magyar államot? Azt, hogy ne emlékezzenek a komáromi vár védőinek leszármazottai a ’48-as magyar szabadságharcra? Csak azért, mert március 15. magyar állami ünnep lett? Talán csárdást kellett volna járnia Komáromban a köztársasági elnöknek? Ez a csárdás valóban megnyugtatóan jelezte volna a szlovák félnek, hogy látogatása tisztán kulturális alapokon áll? Vagy Kapanyányimonyókról, a hírhedt népmesei hősről kellett volna elmélkednie (általa) el nem mondott beszédében? Így talán mindenki számára valóban világossá tette volna, hogy idegen tőle a „lakossági irredentizmusnak” még a gondolata is?
 
 

Az analógia erőltetése

 
 
A másik bosszantó momentum az, hogy Bauer nem a „dolgot, őt magát nézi”, hanem olyan tágabb összefüggésrendszerbe helyezi a meghiúsult elnöki látogatást, ami nem szolgálja sem a helyzet megértését, sem a konszolidációhoz vezető lépések megtervezését. A szerző érthetetlen okból a nyelvtörvény mellé helyezi a státustörvényt, és a kettős állampolgárság ügyét. Mintegy azt sugallva, hogy a nyolc éve ellenzékben lévő Orbán Viktor sem jobb Ficonál. Tehát Orbán Viktor megdorgálása ismét időszerű és ezzel a gesztussal is egyértelműen javítottunk a szlovákiai magyarok helyzetén.
 
Persze lehet szeretni, vagy nem szeretni Orbán Viktort. Lehet párhuzamot vonni a magyar kisebbségeket kirekesztő lépések és az irányukba tett pozitív gesztusok között. De ettől még sajnos nem értjük meg a szlovák nacionalizmus rétegződését, politikai mozgásterét, és Fico elnök mozgatórugói sem lesznek világosabbak. Egészen egyszerűen esetünkben nem tartozik a tárgyhoz a magyar jobboldal tevékenysége. És hiába kormányoznak Magyarországon közel nyolc esztendeje a jámbor szocialisták és szabaddemokraták, a nacionalista démon az ő regnálásuk végén szabadult el Szlovákiában.
 
Természetesen az önkritika fontos dolog, és nem kívánom mentegetni a Köztársasági Elnöki Hivatal munkatársait sem. Ők is követtek el hibákat a rendezvény szervezésében, és egy ilyen kiélezett helyzetben ezek a hibák sokkal jobban exponálódnak, mint normális körülmények között. Jobban hangsúlyozhatták volna, hogy próbálták ugyan meghívni a szlovák köztársasági elnököt a szoboravatóra, de az nem ért rá. Vagy legalább megpróbálhattak volna meghívni valakit, aki helyettesíti a szabadságon lévő szlovák elnököt, hogy a szlovák államot is képviselje valaki a rendezvényen. A probléma gyökere azonban mégsem a Köztársasági Elnöki Hivatal tevékenységében keresendő: a szlovák belpolitikai mozgások belső logikája alapján egy szokatlanul nacionalista kormány került hatalomra Szlovákiában, amely romaellenes, és a magyarokat súlyosan szankcionáló nyelvtörvényt vezet be saját állami ünnepén.
 
 

Furcsa semlegesség

 
 
Bauer dolgozatában látszólag a semleges tibeti elemző nézőpontjából tekint a magyar és a szlovák nacionalizmusra, de valahogy mégis mindig a magyarok bűneit ecseteli sötétebb színekkel. A monarchia idején például Bauer szerint a magyarok mindent megtettek a nemzetiségek asszimilációja érdekében. És valóban: különösen a városokban élő német polgárság körében gyors asszimilációs folyamatok zajlottak le, és bizonyos pozíciók elérésékor a magyar származás előny volt.
 
Persze, nehéz igazi bűntudatot érezni ezért, olyan kisebbségi tapasztalatokkal, amely középpontjában nagyipari módszerekkel történő milliós betelepítések és százezres kitelepítések állnak. Nagyszeben és Brassó belvárosában önkéntelenül is elfogja a látogatót az érzés, hogy ezeket a városokat még a szászok építették valamikor, milyen kár, hogy mutatóba is alig maradt közülük. Vagy itt van például a kis vajdasági zsákfalu, Tamásfalva, ahol apám gyerekként felnőtt. Egyetlen szerb család sem lakott benne a második világháborúig. Ma már ők alkotják a többséget.
 
A tanyáktól a nagyvárosokig mindenütt drámaian megváltoztatták a lakosság etnikai arányait a magyarok kárára. Vajon melyik külföldi hinné el ma, hogy a kincses Kolozsvár valaha a magyar kultúra egyik fellegvára volt, hogy itt épült az első magyar színház és a második magyar egyetem? Persze, vannak szigetek, ahol még megmaradt a magyar többség. Ilyen például Zenta is. Talán ezért tartotta fontosnak a demokratikus szerb közigazgatás, hogy az addig megyeközpontként funkcionáló Zenta ilyen típusú jogosítványát elvegye, és a szinte tisztán szerb Nagykikindának adja.
Biztos, hogy még mindig a vezeklés ideje van itt? Nem a józan cselekvésre kellene ma már koncentrálunk?
 
           

Tennivalók   

 

Bauer Tamással ellentétben azt gondolom, hogy a kisebbségi magyar politika legnagyobb rákfenéje nem a többséggel való konszenzusos vagy konfliktusos viszony. Ha egy politikai csoportosulásnak céljai vannak, természetes, hogy a célok elérése érdekében konfliktusokat kell vállalnia. Leginkább azt hiányolom, hogy nincs a legitim kisebbségi magyar szervezeteknek egy, az adott államra és a helyi magyar kisebbségre vonatkozó átfogó stratégiai tervük. Olyan tervük, amelyeket a legitim kisebbségi szervezetek egymással és a magyar parlament pártjaival való egyeztetés után kormányzati ciklusokon átívelve támogatnának, vállvetve a magyar állammal. Továbbá hiányolok egy olyan kampánystratégiát, amely garantálná, hogy ne maradjon pusztába kiáltott szó a megalkotott stratégiai cél. Folyamatosan szövetségeket keresve, kisebb lépésekben vagy nagyobb konfliktusok árán mindig közelednünk kellene ehhez a célhoz, és amikor az előrelépés lehetetlen, legalább napirenden kellene tartani az ügyet.  
 
Még Dél-Tirolban is évtizedek munkája volt a területi autonómia kivívása. Mi sem érhetünk el gyors eredményt. De ha még a deklarált célokat sem sikerült kitűznünk húsz év alatt, akkor végképp nem remélhetünk gyors eredményt. Céltalan hajósnak ritkán kedvez a szél. Jómagam a területi autonómia híve vagyok – ahol ez egyáltalán lehetséges –, mert a tapasztalatok szerint ez biztosítja leginkább a kisebbségek megmaradását. Ezt azonban nem nekem kell eldöntenem, hanem a helyi kisebbségi szervezeteknek. Az biztos, hogy a kettős állampolgárság és az autonómia egymásnak ellentmondó célok. Nem lehet mindkettővel egyszerre kampányolni.
 
És pont az írásom elején leírtakból látszik, hogy a határon túli magyar közösségek egyértelműen kötődnek Magyarországhoz, ami egyértelműen hátrányt jelent az előzmények és tapasztalatok nélküli autonómián alapuló megoldások számára. Nem véletlen, hogy az amúgy is gyors megoldást kínáló, speciális magyar-magyar viszonyon alapuló ötletek kerültek előtérbe idáig. Kérdés, hogy a kudarcok ellenére tovább folytatódik-e ez az irány? Kidolgoznak-e egy részletes autonómia-tervrendszert a többségi nemzetek nyomása ellenére, vagy továbbra is kis lépésekben haladunk majd általában előre, néha hátra? Ha Magyarországban lenne egy egészséges önzés, akkor törődne azzal, hogy maradjon hosszútávon a térségben kétmillió barátja.
 
Végezetül pedig álljon itt egy személyes anekdota. Bauer Tamás felzaklatva írja, hogy micsoda dráma egy szomszédos állambeli magyar sportoló számára, ha a magyar csapattal kell játszania, a magyar jobboldali nyomásnak köszönhetően. A himnusz eléneklésétől a mindenhol hasonló felkészültségű szurkolók zaklatásáig állítólag óriási feszültséget élnek át ezek a játékosok. Nos, ez távolról sincs mindig így. Olimpiai bajnok röplabdázó unokatestvéremnek például ez nem jelentett semmilyen problémát. Természetesen elénekelte a magyar himnuszt is szerb válogatottként, majd mindent beleadott a játékba és nyertek. Később még szóvá is tette Havas Henrik egyik reggeli TV-műsorában, hogy jé, ez a Mester Gyula elénekelte a magyar himnuszt a magyar-szerb meccsen.
 
Ami nem bonyolult, azt fölösleges elbonyolítani.
 

 

 

Kapcsolódó írások:

Birkózás a történelemmel. Szent István király névnapjára

Versailles, Nagy-Trianon palota, 1920. június 4.

Kettős állampolgárság akkor és ma


A bejegyzés trackback címe:

https://konzervatorium.blog.hu/api/trackback/id/tr201361903

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Gróf Tisza István kontra károlyi 2009.09.06. 11:13:51

"Szeretnék nagy rokonszenvet érezni a magyarok iránt, de ez nem sikerül nekem. Nem tudok mit kezdeni e tanulatlan nép vadságával és éretlenségével.” Majd  – távolról sem a magyar progresszió iránti rokonszenvtől  vezérelve &n...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Bell & Sebastian 2009.09.05. 14:46:36

A konnacionalizmus Szálasi Ferenc találmánya, egyesíti a nacionalizmust és az internacionalizmust.

Fico, (mert onnan fúj a szél), ebből kihagyta a nemzetek közti együttműködés szükségességét, így megkapta a vegytiszta nacionalizmust.

Patriotizmus mázával bevont sovinizmus, a legrosszabb fajta nacionalizmus, egy kvázi-náció ön-igazolására.

Kutyaugatás hallik - biztos a kutya! Pedig playback-CD.

dobray · http://mandiner.blog.hu/ 2009.09.05. 17:18:31

Bauer dogmatikus, begyöpösödött liberális álláspontot képvisel. Kukába való.

Konzervatív 2009.09.05. 17:49:43

Ott a pont SzilvayG-nél.Bauer szóra sem érdemes,a leghülyébb liberálisok közül való,életében nem járt még Budapest határain túl.Igazi jó kis társadalommérnök:mindig az éppen általa istenített ideológiát,intézményt akarja ráerőltetni a társadalomra.Régen a tervgazdaságba volt szerelmes,most a free market a mindene.Szerintem ezek alapján is láthatjuk,hogy Bauer elvtárs nem az elvek embere,tehát nem nagyon érdemes foglalkoznunk vele.Nyugodtan fröcsöghet,meg féltheti a demokráciát mindentől,nála-náluk úgy sincs rosszabb.

akak 2009.09.05. 19:58:48

bauer okosabb, mint a fórumozók többsége

elGabor · http://doom-doom-doom.tumblr.com/ 2009.09.05. 21:46:29

@akak: Nana, akaknál és persze Hitetlen Tamáskánál azért nem okosabb.

Sutty 2009.09.06. 13:31:34

nem elég éles a cikk. puha, vajkenő-késsel is teljesen átrendezhető, bauert fikázó szagú, de érveket nem sorakoztat fel. sokkal durvábbat tudnék erről írni. Az a lényeg szerintem, hogy tökmindegy hogy csárdással, királyok szobrai mögé bújtatva próbálunk határrevíziót elérni (bizonyítsa ezt Révkomárom szó használata), Sólyommal nem fog menni. Nincs tekintélye. (ő intézte így)

Sutty 2009.09.06. 13:36:09

azt látom, ismét bejött a magyar virtus. Megcsináljuk a balhét, majdeltűntetjük a felelősöket a pástról. Az ottmaradtak pedig egymásra mutogatnak. Gyerekek, hol van Gyurcsány Fecó és Göncz Kinga, akik ezt mind-mind kiharcolták nekünk?

Shore 2009.09.06. 20:53:17

@SzilvayG (dszg):

"Bauer dogmatikus, begyöpösödött liberális álláspontot képvisel. Kukába való."

@Konzervatív:

"Bauer szóra sem érdemes,a leghülyébb liberálisok közül való,életében nem járt még Budapest határain túl."

Idézetek a cikkből, ha véletlenül nem sikerült volna elolvasni:

" Az anyanyelv használata az első feltétele a kisebbséghez tartozók teljes értékű életének, elemi nyelvi autonómiájának."
A nyelvtörvény "Súlyosan megalázza ezzel a kisebbséghez tartozókat. "
"A megalázó nyelvtörvény ellen teljes joggal tiltakoznak a szlovákiai magyarok"

"A szlovákiai nyelvtörvényt ..a Fidesz-kormány 2001-es magyar nyelvtörvényével állították párhuzamba. Ez téves párhuzam" A magyar nyelvtörvény "nevetséges, de ...teljesen ártalmatlan" "A szlovákiai nyelvtörvény ezzel szemben komoly és ártalmas."
"Az, hogy mennyire embertelen a nyelvtörvényben megjelenő szlovák nacionalizmus, nyilvánvaló."

Ez valóban liberális álláspont, bár én egy kicsit sajnálom, hogy kukába való.

Bell & Sebastian 2009.09.06. 22:32:18

@Shore:

Így jár, aki önkényesen mondatokat ragad ki a szövegkörnyezetéből.
Hamar föladtad az olvasást, a kunklúzió többnyire a végén van:

Ellenzi a letelepedés nélküli kettős állampolgárságot!
Bauer Tamás a kukába való! Már ott van, tegnap még a fedelet is magára csapta!
Így jártatok!

Kenguru 2009.09.06. 23:00:48

Azért valamit tisztázzuk.

Bauer Tamás az egyik világító példája annak hogy miért zsugorodott 1%-ra idehaza az SZDSZ és az "szdszesség" támogatottsága.

DE az SZDSZ és amit képviselt NEM azonosítható a magyar liberalizmussal.
Talán olyan párt is majd lesz egyszer ami igen, de nem mostanában.

excopp 2009.09.07. 12:29:11

"Fico elnök mozgatórugói"
- csak a pontosság kedvéért: Fico miniszterelnök, az elnök Gasparovic (persze a hatalom súlypontja ott is a Me-é)
- a nyelvtörvény csak azok számára értelmezhető, akik azt hiszik, hogy a nyelveket törvények "csinálják"
- fenntartva korábbi véleményemet: a szomszédsági- és nemzetpolitika átgondolásra szorul
- mindenképpen fontos lépésnek tartom ma a magyar ME. által megjelentetett levelet - szlovákul a Sme-ben (én az Index-cikkből értesültem róla)
- én úgy érzem, hogy érdek-, illetve értékalapú külpolitika nem egymást kizáró, hanem kiegészítő fogalmak; kár hogy Göncz Kinga után ennyi romot kell eltakarítani

kicsit OFF:
- a sietősen létrehozott külügyminiszteri és a megszervezett szécsényi Me-i találkozó mintha láthatatlan közösségi (EU) nyomás alapján jött volna (jönne) létre

- Bauert meg lehet fikázni, de az ő véleménye is csak egy a sok közül (sajnos a magyar külpolitika megoldási lehetőségeihez vajmi keveset tesz hozzá)

- azzal viszont meg kell(ene) barátkoznunk, hogy a külföld és különösen a szomszédok képe nem feltétlen uo. rólunk, mint a miénk magunkról

Sutty 2009.09.07. 15:18:15

úgy látom, az szdsz-re szüksége volt az mszp-nek hogy hatalmon maradhasson. Kihasználták őket, Bauer pedig csak a zsebét tömte, mint ahogy az összes többi is. A szdsz bukását nyugodtan írhatják a talp -és popsinyaló Kókának legfőképp.

Sutty 2009.09.07. 15:20:11

Bauer csak ékes példája volt annak, hogy ő is máshol fialtatja a pénzét, pl: ott, ahol lehetséges.

Bell & Sebastian 2009.09.07. 15:22:18

@excopp:

Szerettem volna megkérdezni azt, hogy tulajdonképpen mit is szerettél volna mondani bő 22 sorban, ami az újdonság erejével hat?

Ugye nem exzsaru vagy? Ajaj.

Bell & Sebastian 2009.09.07. 15:26:38

@Sutty:

SZDSZ - MSZP minimum mellérendelt viszonyban volt.
A többit meg nemigen értem, mi is akar lenni.

custos · http://jehu.blog.hu 2009.09.07. 15:28:37

Kár, hogy egyébként nem érdektelen írásában a szerző Bauert inkább karikírozza, semmint korrekt módon értelmezi. Igaz, így könnyebb vele "elbánni", s az itteni közönség nagyobbik része is jobban honorálja az ilyesmit.

Bell & Sebastian 2009.09.07. 15:43:28

@custos:

Esetleg számonkérhetné az egész balliberális eszmerendszer kritikáját, különös tekintettel a határon kívülrekedt nemzet-testvéreink megtagadására.

A posthoz Bauer írását is el kellene olvasni, téves következtetésre csak rosszul felállított előföltételek esetén lehet jutni. Maga szerint nem így van?

Shore 2009.09.07. 17:47:55

@Bell & Sebastian:

Így jár, aki önkényesen mondatokat ragad ki a szövegkörnyezetéből."

Hogyan is?

"Hamar föladtad az olvasást, a kunklúzió többnyire a végén van:"

Ezt (mármint a föladást) honnan vetted?

"Ellenzi a letelepedés nélküli kettős állampolgárságot!"

Konkrétan erről ezt írja:
"Erőpolitikával - akár verbális erőpolitikával, megalázó gesztusokkal, akár arrogáns törvényekkel, mint a Fidesz által bevezetni tervezett, letelepedés nélküli kettős állampolgárság - ezt aligha lehet elérni. "

Hogy kinek van igaza, azt pedig az idő hamarosan eldönti, hiszen jövőre Viktor biztosan vált a jelenlegi külpolitikán, és elkezdi a Bauer által kárhoztatott "erőpolitikát".

custos · http://jehu.blog.hu 2009.09.07. 19:08:28

@Konzervatív: Fogalmad sincs, kiről beszélsz - dehát a környezetedben biztos ez a menő.

custos · http://jehu.blog.hu 2009.09.07. 19:12:42

E helyen lehet tanulmányozni, milyen nehéz is viszonylag színvonalas dolgot csinálni a jobboldalon: egyszerűen nincs rá közönség. A hívek árulózásra stb. vágynak.
(Na ja: beéérett jó tíz éve fideszes néphülyítése.)

Bell & Sebastian 2009.09.07. 23:33:28

@custos:

Kezdem érteni (a postod elolvasása után), miért is szerepelnek az írástudók negatív előjellel a Bibliában.

Nincs neked közöd a jobboldalhoz, aki ennyit náci-fasisztázik az komcsi, de minimum libero!
Egy NKVD -s. :)))

Bell & Sebastian 2009.09.07. 23:39:07

@Shore:

Van, hogy szalvéta nélkül kell megragadni a problemát! Valakinek, akit tőlem akár még O.V. -nak is hívhatnak, csak csinálja!
Az elvbarátaid konkrétan ebben a kérdésben leszerepeltek, ennélfogva még az sem igaz, amit kérdezel.

custos · http://jehu.blog.hu 2009.09.08. 05:58:53

@Bell & Sebastian: Ami azt illeti, valóban nincs - és nem is akarom, hogy legyen, amíg ez a mi jobboldalunk olyan, amilyen. A legkevesebb, amit mondani lehet róla: ostoba.
Még egy ilyen Konzervatórium is messze meghaladja igényeit és képességeit.
(Nem nácizom/fasisztázom - semmi -zom. Azokat nevezem így, akik azok. És csak a megfelelő témákban. Az pedig nem -zomozás.)

excopp 2009.09.08. 08:03:55

@Bell & Sebastian:
- még egyszer elolvastam magam
- nem hiszem, hogy sokkal rosszabb lenne, mint más komment (az ad hominem stílust pedig nem kívánom követni)
- és még az sem áll, hogy mindenki más mondandója az újdonság erejével hat
- néha mintha felmondandó leckékkel szembesülnék - ezekkel nem is vitatkozom, minthogy a citált szerzők egy részének munkásságát nem ismerem - más részüké (pl. Baueré ) meg nem érdekel

- a volt rendőri minőség is áll, de gondolom azért nem kell elnézést kérnem - egy évtizedet szolgáltam, jelenleg is dolgozom - évjáratom miatt 2030-ig, és nem vagyok kedvezményes nyugdíjas - de ne kelljen már ezért magyarázkodnom
- rendőrként is, meg civilként is igyekeztem nem megfelelni azoknak az elvárásoknak, amelyek sztereotípiaként feltűnnek a " (volt) zsaru" hallatán

- ami a mondandómat illetné: érdemes lenne a magyar birodalmi tudat búvópatakként rejtező jelenségeit is egyszer górcső alá venni - a szomszédsági politikában ez lehet az egyik rákfene (főleg úgy, hogy gyakran nem is észleljük magunkon) - ezt majd valaki tehetséges megírja
- lehet, hogy a r r a majd valami igényesebbet is sikerül alkotni...

Bell & Sebastian 2009.09.08. 10:33:30

@custos:

Megpróbálom átvinni a 2 collos bikkfát:

- a homoszexualitás bűn, a vele való kérkedés csak olaj a tűzre
- a baloldal azért ajnározza a homárokat, hogy tovább tördelje a társadalmat támogatókra és ellenzőkre
- a nácizmus lényege a fensőbbrendűség, amit egyáltalán nem Hitler kezdett hirdetni
- a fasizmus lényege a tekintélyelvűség, több alfaja is létezik
- a dobálókra, piacilégy újságírókra illenek- e definíciók?

Nem, ellenben @custos commentelőre, hááát, hogy is mondjam...? (a postja és véleménye alapján)

Megvan, heuréka! Náci-fasiszta-főtthomár.

___________________________ (törölt) 2009.09.08. 14:52:21

Egyébként ebben a tördelésben lehet valami. Érdekes, hogy akik a XIX. században nevezték magukat liberálisnak - mint pl. Babits - azok az alatt azt értették, hogy ki lehet találni olyan módokat, hogy nagyon különböző emberek egymást békén hagyva tudjanak élni. Eltelt száz év, és most meg azt nevezzük liberalizmusnak, ami gyakorlatilag egy "osztályharcos" mentalitás, éppen a réginek az ellentéte, tulképp marxista, csak már nem gazdasági osztályokról, hanem kulturális csoportokról szól, de tényleg a konfliktus az alapja, nem a békénhagyás. Valóban fel kell tenni a kérdést: miért is kell egyáltalán olyan helyzetet teremti, hogy nekem mindenáron ki kelljen alakítanom egy vagy támogató, vagy ellenző véleményt? Miért nem lehet azt csinálni, hogy marad a dolog bent az Acapella falai között meg mittudomén, és akkor egyszerűen nem kellene foglalkoznunk vele? Valóban miért kell konfliktust generálni, amikor az nem szükséges? A XIX. századi liberalizmus a konfliktusok minimalizálását jelentette, és mára elcsúszott az ellenkezőjébe, a fölösleges konfliktusok gyártásába. Ha sok ember szerint a pacalfőzés rettentően büdös, akkor a toleráns és liberális megoldás, a szó eredeti, XIX. századi értelmében vajon nem azt jelentené-e, hogy vmi félreeső helyen kell főzni, ahol minimális mennyiségű embert zavar? Nem odabaßni mindenki orra alá? Komolyan nem értem...

Hoggarty 2009.09.08. 16:00:27

@Shenpen: Babits 17 eves volt a tizenkilencedik-huszadik szazad fordulojan.

Sutty 2009.09.08. 22:07:07

@Bell & Sebastian: MSZP+SZDSZ "mellérendelt"? ez mit kanyarít szerinted? Te vagy Kóka esetleg? :) Egymást választották apafej!

Sutty 2009.09.08. 22:11:06

(gondolom, egymás mellé rendelték egymást, - erre gondoltál?)

Sutty 2009.09.08. 22:30:19

Sólyom László őszintén hogy érzi, miért nem engedték át a hídon? Mert fasiszták? (nem életszerű) Mert jobban állnak mint Magyarország? (reális) Mert Komárom/Komárnót elkezdtük Révkomáromnak szólítgatni és félnek a határrevíziótól? (reális) Mert nem államkompatibilis királyt szeretnénk avatgatni, állam-inkompatibilis napon? (ennyi önkritikánk tényleg lehetne...)

Sutty 2009.09.08. 22:30:53

túl sok a véletlen baki..

Sutty 2009.09.08. 22:33:13

mégegy lehetőség, ez az eredménye a trehány külpolitikánknak, amit elkövettünk eu-ba (2004) lépésünk óta.. A politikusaink a belső viszályokon dolgoztak, amely külföldre is átgyűrűzött. Én ezt látom! kövezzetek meg!

Sutty 2009.09.08. 22:54:18

nézzétek meg, a vén troll folytatja a hülyéségét; itt lehetne a lehetőség a Visegrádi 4-ek találkozóján megbeszélni amit lehet, de solymunk folytatja a makacs, bevénhedt politikát. Pedig, mindenki ott lenne - oda lehet állni - és nem, ő nem mer... ragaszkodik a hülye diplomáciai jegyzőkönyvéhez, a végén pedig ismét lemaradunk valamiről, miatta... ELEGEM VAN!!! "http://index.hu/kulfold/2009/09/08/solyom_megse_talalkozik_a_szlovak_allamfovel/"

Sutty 2009.09.08. 23:13:41

a másik kedvencem: kijelentjük, nem értjük a szlovákokat - tesszük a hülyét, hogy mirét is lehet romokban a diplomáciai kapcsolat, majd hírtelen pár tollvonással megpróbálunk koppanásig nyalni, majd mégsem index.hu/kulfold/2009/09/07/bajnai_hidakat_epitene_a_magyar-szlovak_hataron/

Sutty 2009.09.08. 23:16:06

idézem Bajnai-t: "efogadhatatlan, hogy bármely magyar kormányban helyet kapjon az SNS magyarországi ellenpárja, a szélsőséges Jobbik" - szögezte le írásában." igazán ebből is az önkritika hiányzik, az MSZP szélsőséges pozicióba került. Lassan a jobbik valóban a jobbik lesz - majd a legvégén beszélgethetünk szélsőséges megoldásokról, hogyan raktátok gatyára Magyarországot apafej!

Sutty 2009.09.08. 23:22:24

@exkopp: hogyan lehetne a magyar törvényeket úgy alakítani, hogy a politikai bűn igenis politikai bűnként bűntethető legyen? gondolok itt: MEGTÉVESZTÉS, PROVOKÁCIÓ, SOROZATOS HIVATALI VISSZAÉLÉS, SIKÍTÁS, FELELŐSSÉG-GONDATLANSÁG BEHAJTÁSA? Borzasztó egyszerűen bizonyítható bűnök ezek ám!

Sutty 2009.09.08. 23:24:35

(a kedvencem még mindig a jegybankelnökünk ciprusi adóelkerülő ON/OFF-sorcégei, mint példamutatás - majd a nyilatkozata: igen! elzsebeltem! de visszahozom majd... muhaha)

Bell & Sebastian 2009.09.08. 23:46:25

@Sutty:

Sitty-sutty, kerek világkép. Csak lapos. ... és esti fény!

Sutty 2009.09.08. 23:48:16

@Bell-Sebastian: eredetileg Suttyóknak szántam, de úgy látszik - Rád illett :F

Sutty 2009.09.08. 23:58:12

Bell, bizonyíthatod valamirevalóságodat: 1., kérdésem: szerinted minden rendben Magyarországon? 2., Te vagy én csesztem el? 3., jól gondolom -e, hogy jól gondolkodtak azok a Magyarok, akik már régesrég itt hagyták a süllyedő hajót?

Bell & Sebastian 2009.09.09. 00:17:29

@Shenpen:

Mit tegyünk, ha Istent akarjuk elpusztítani?
Alvilági segítség kell hozzá, sok. - gondolhatnánk.

Diké (jog), Eiréné (béke), Eunomia (törvényesség) ellenségeit kell megidézni elsősorban.

2,10 Házadnak gyalázatára tervezted a sok nép kiirtását, és bűnössé tetted lelkedet.
2,11 Mert a kő is ellened kiált a falból, és a gerenda a fa-alkotmányból visszhangoz néki.
2,12 Jaj annak, a ki várost épít vérengzéssel, és a ki várat emel álnoksággal.

[Hab.]

Akár így is levezethető - akár másként.

Bell & Sebastian 2009.09.09. 00:20:04

@Sutty:

3x nem! (Nem, nem soha!) :)

Sutty 2009.09.09. 02:49:13

@Bell & Sebastian: djáva vadj :)

excopp 2009.09.09. 12:11:49

@Sutty:
- én úgy vélem, hogy a magyar Btk. tartalmaz minden olyan tényállást (bűncselekményt), amelyek egy jogállam (ön)védelme céljából szükségesek
- más kérdés, hogy itt is létezik az "érinthetetlenek" kasztja ( az eredeti fogalomtól eltérő előjellel) - abban igaza van Fricznek, Schöpflinnek vagy Moldovának (nem tudom ki az ősforrás), hogy következmények nélküli ez az ország
- a politikai felelősség politikai következményeket kíván (pl. a választáskor) - ennek más jellegűnek kell lennie, mint a büntetőjoginak, hiszen a politika a nehéz döntések mestersége
- úgy vélem azonban, hogy amennyiben valódi megtisztulási akarat keletkezne az elitben (ez talán fogalmilag is kizárt a politikai mezőben, kiváltképp nálunk), törvényi háttérben nem lenne (mert nincs) hiány

csak kicsit OFF:
- Princznek még nem zárult le az ügye, a polgári szak talán még Tocsiknál sem, a Kulcsár-ügy sem mozdul, továbbra is hordják a hegyet az építendő alagút fölé, satöbbi - a politikai szálak elkenődtek
- miközben B. Madoff kapott százötven évet, vagyonelkobzást, és még ő kért bocsánatot - egy két esztendeig SEM tartó bírósági tárgyalás-sorozat után, Nixon pl lemondott, Clintont meg az igazságszolgáltatás félrevezetéséért megbüntették ha jól emlékszem, kétszázezer dollárra, Izraelben a Me. ellen folyik eljárás (korábban a közt. elnökkel szemben indult), ennyi...

Sutty 2009.09.09. 12:50:28

@excopp: "a politika a nehéz döntések mestersége " mivel a magyar vezetőség többszörösen bizonyította hibás -ill. döntésképtelenségét de még mindig nem tett le a hatalomról, csak további megtévesztéseken dolgoznak, (bitorol) úgy látom, símán meszelhetőek. Ha nem megy szép szóval, próbáljuk meg jogilag elintézni végre valahára. Írásodból az jött le, hogy igazán ez felesleges kör, úgysem érdemes, felsoroltad a példákat - de én ebben nem hiszek. Bárkit meglehet csapni jogi nyelven, csak jól kell csinálni - akarni kell!

Sutty 2009.09.10. 21:08:49

következő bizonyíték: "Ficó felmosta Bajnaival (is) a padlót" www.bumm.sk/33295/nemeth-zsolt-fico-felmosta-bajnaival-a-padlot.html

Sutty 2009.09.10. 21:16:00

slota: ""Az SNS már unja, hogy Magyarország állandóan ugyanazt a nótát fújja, s megpróbál konfrontációt szítani köztünk" " Bajnai a találkozó előtt is hazugságokat terjesztett a nyelvtörvényről" "egyértelműen Trianon megszüntetésére törekednek" "a határok megkérdőjelezése elfogadhatatlan, és egy új háború kezdete lehet Európában" EGYRE MEREDEKEBBEK A SZLOVÁKOK!!!
www.bumm.sk/33296/slota-a-magyarokat-csak-trianon-megszuntetese-erdekli.html

Sutty 2009.09.15. 10:32:10

nem látom életveszélyesnek a szlovák nyelvtörvényt, íme egy mulatságos összeállítás erről: www.barazoltan.sk/?p=444

Harald Blåtand 2009.10.05. 17:53:07

"Nem világos, hogy mit várt volna el Bauer Tamás Sólyom Lászlótól és a komáromiaktól. Azt, hogy a komáromiak ne emlékezzenek tovább Szent Istvánra, annak ellenére, hogy ezer évig megőrizték emlékezetükben? Csak azért, mert István király alapította a magyar államot?"
Na ja, de ez nem ok arra, hogy valaki I. Istvánnak történelemhamisító szobrot állítson, kettős keresztes zászlóval, amit soha nem használt (csak III. Béla kezdte használni, majd' százötven évvel később). Amennyiben ez a kettős keresztes zászló jelenleg a szlovák állam jelképe (márpedig az), ilyen szobor állítása bármely szlovákiai magyar közösség részéről nemcsak történelemhamisítás, hanem a/butaság b/ tapintatlanság c/provokáció is (tetszés szerinti kiválasztható). Semmi meglepő nincs azon, hogy egy ilyen szobor avatására nem jött el szlovák politikus, ez természetes. Se az oly végtelen nagy tudományú köztársasági elnöknek, se az elnöki hivatalnak nem jutott eszébe, hogy ez a szobor ebben a formában sértés, a magyar államfő jelenlétében felavatni még nagyobb sértés, pedig csak a magyar állam szimbólumainak a történetét kellett volna ismerniük hozzá, legalább alapszinten (ami a magyar állam fejétől talán elvárható lenne). Úgy sértették meg a szlovákokat, hogy közben nem is tudtak róla, aztán lehetett tanácstalanul ácsorogni a hídon.

Mátyás, az igazságos 2009.10.06. 06:05:03

az a gond, hogy a konzervatórium ebben a formában nem hiteles!

OLVASÓK SZÁMA

AKTUÁLIS TÉMÁINK

MANDINER

  • Hibás feed URL.

JOBBKLIKK

CREATIVE COMMONS

Creative Commons Licenc