Kingdom of Bumford, avagy mi folyik az ellenrepublikánus háremben?

BékésMárton I 2009.08.07. 21:21

Nemrég a Magyar Demokrata c. lap által a „magyar monarchizmus egyik szellemi vezetőjének” nevezett úr úgy foglalta össze egy konzervatív korszak közeledtében bízó és a polgári jobbközép megerősödésének örvendő, valamint a konzervatív társadalmi reakciók ezzel párhuzamos revitalizációját látó és az új magyar konzervativizmus megszületését üdvözlő cikkemet, hogy az nem több, mint „helyfoglaló értelmiségi opportunizmus”. Nos, az „értelmiségit”, azt rögtön ki is kérem magamnak, a többire pedig legyen elég annyi, hogy aki a jobboldali áttörés és a konzervatív fordulat előtt defetista, annak ez épp elég baj lehet. Ugyanitt PHJ (= Pánczél Hegedűs János), hiszen róla van szó, erősen megrótta Schlett Istvánt is, hogy a Kommentárban közölt (amúgy zseniális meglátásokban bővelkedő) cikkében nem vett figyelembe bizonyos rém fontos szempontokat. A sas (értsd, ebben a relációban: Schlett professzor úr) nyilván nem kapdos legyek után, de én azért összefoglalnám a véleményemet egy-két fejleményről, annál is inkább, mivel egyre többen kérdezik: ha monarchista vagyok – márpedig az vagyok –, akkor miért nem működöm együtt a „szellemi vezetővel”? Hát akkor elmondanám. Megterítek, aztán meg kitálalok.

 
Kezdem a legfontosabbal. Mindig is monarchista voltam, mert hiszem, hogy a magyar nemzet természetes államformája a királyság (ahogyan mondjuk az amerikaié a köztársaság, a svájcié a kantonális nemzetközösség, a németé pedig a föderális birodalom), s átérzem az ezeréves királyság hagyományának fontosságát, szépségét, történelmi energiáját. A magyar királyság múltja lelki, metapolitikai és történelmi szempontból egyaránt fontos, forradalmi elpusztítása pedig katasztrofális következményekkel járó kára volt nemzetünknek. Emellett a magyar legitimista mozgalom (1918–1946) nagy tisztelője vagyok, politikai szerepüket a tiszta magyar konzervativizmus megjelenési formájának tartom, egykori gondolataik, valamikori tevékenységük nagyon közel áll a szívemhez. Különösképpen így van ez a szintén vasi származású gróf Sigray Antallal kapcsolatban, akiről monográfiát is írtam, úgy állítva be őt, mint a magyar királypárti mozgalom utolsó és legszellemdúsabb vezetőjét, a magyar függetlenség, semlegesség és konzervatív irányú fejlődés nagy alakját.
 
Természetes tehát, ha évekkel ezelőtt úgy véltem: amennyiben létezik a mai Magyarországon monarchista közeg, akkor ott a helyem. Ma azonban már úgy látom: ilyesmi közeg ugyan létezik, de mivel olyan, amilyen, nincs ott a helyem. Azonban monarchista érzelmű vagyok/leszek, legitimista szimpátiákkal, a konzervatív jobbközép politizálást vallom magaménak, és ahhoz az ébredő „ifjúkon” nemzedékhez tartozom, amely értékes intellektuális segítséget nyújthat az új magyar konzervativizmus kialakulásához. S most pontosan azért vagyok dühös, mert egy kis szekta elrabolta a magyar monarchizmusról folyó beszédet, és kisajátítva azt, saját játékszerévé alacsonyította le.
 
2006 tavaszán cikket küldtem egy egyetemi barátom unszolására egy ókatolikus (a II. vatikáni zsinat előtti, tridenti rítust követő) folyóirat számára, a lap címe Miles Christi volt. (A lapban összesen háromszor publikáltam: 2006-ban az osztrák hivatásrendi gondolkodó Othmar Spannról, majd egy év múlva a spanyol falangizmus alapítójáról, José Antonio Primo de Riveráról, végül szintén egy év múlva – PHJ-val ápolt kapcsolatunk megromlásának küszöbén – Slachta Margit politikai szerepléséről.) Hogy lehetőleg semmi se maradjon ki, itt jelzem, hogy nagyjából ekkor rendeztem sajtó alá PHJ tudtommal egyetlen, kétrészes tudományos tanulmányát, amely érdekes témát dolgozott fel, ráadásul igen jól, és őszintén kívántam, hogy írója ezen az úton haladjon tovább. Látni fogjuk, nem így történt.
 
A Miles Christi-hez visszatérve, a lap sajnos csak volt: ugyanis néhány nyilvános, forgalomban kapható szám után szerkesztője, PHJ abbahagyta működtetését és blogot kezdett írni, amely a Monarchista Gondolatok elnevezést kapta. Egy ideig figyelve a honlapot, úgy döntöttem, hogy írásokkal támogatom azt. Két szöveget adtam le, egyik a magyarországi republikanizmus érvénytelenségéről, intellektuális sekélyességéről, politikai impotenciájáról szólt, a másik a forradalmak által elpusztítottak vérének állított emléket, azt állítván, hogy a doktriner balos ideológiák mindig vérfürdőkbe torkollnak. Nem sokkal korábban az említett egyetemi ismerősöm, János és én Pécsre mentünk előadást tartani a magyar királyságról. A vonaton kialakult véleményegységgel szembe menve, János referátumában aktuális kérdésként kezelte a monarchia gondolatát, mindent összehordott a rendszerváltás bűneiről, és kijelentette, hogy a királyság restaurálása jelenvaló feladat. Mi ketten csak néztünk, ugyanis az aktuálpolitikai keretbe helyezett monarchizmus helyett a királyság filozófiai alapjairól, történetpolitikai szerepéről adtunk elő. Na, ekkor láttam, hogy itt valami baj lesz.
 
A probléma érzésem szerint az volt, hogy míg én konzervatívként a múltra összpontosítok, a királyságban hagyományt, szépséget, államunk történelmi erőfeszítéseinek összegét látom, addig PHJ – hangsúlyozottan a saját vezetése alá rendelve – a monarchizmust egy aktivista, a jelenlegi politikai palettán elhelyezendő, ortodox hitelveket indoktrináló mozgalommá akarja változtatni. S mivel a baloldali és liberális erők eleve szemben állnak ezzel a kísérlettel, velük nem is foglalkozva, a jobboldal azon részét kritizálja engesztelhetetlenül, amelyik nem hajlandó egyetérteni vele és nem gondolja hozzá hasonló gyermeteg törhetetlenséggel (vagy fordítva) például, hogy a Szent Korona tan egy abszolút aktuális dolog, hogy még mindig királyság van, vagy hogy minél előbb politikailag is aktuálissá kellene tenni a királyság ügyét. Vagyis a PHJ-féle spekulatív monarchizmus fő ellenségét a jobbközép „megalkuvó” politikájában leli fel, meg-megújuló támadásait afelé a mérsékelt konzervativizmus felé irányítja, amely vagy nem hajlandó behódolni ambiciózus vezetési terveinek, vagy nem gondolja aktualizálhatónak a királyság ügyét – vagy mindkettőben egyszerre vétkes.
 
Ezért olvashatunk mérsékelt íráskészséggel elkészített cikkei között arról, hogy „a new world order bármikor eltapos vagy éppen hasznosít kicsiny (és nagyobb) magyar konzikat, akik ellene ágálnak”, ezért kéjeleg kommentjeiben a Flódniórium” [a rá jellemző sajátos argóban ez a Konzervatóriumot jelenti, az inkriminált kifejezéssel pedig egy zsidó süteményre utal, ki lehet találni, na vajon milyen okból] állítólagos „megalkuvásán”, ezért gyűjt maga köré olyan apródokat, akik fenntartás nélkül elfogadják, hogy a legnagyobb baj a mai Magyarországon az, hogy a jobbközép erők elfogadják a „’89-es paktumot” (bármit is jelentsen ez). Meglátásom szerint a helyzet az, hogy a hangzatos kiállások, manifesztumok, monarchista akciótervek mögött valójában egy vezetési ambíciókkal megvert ember áll, aki furcsa ellenrepublikanizmust létrehozva, a magyar királyság ezer évéről valójában nagyon kevés szót ejt, míg a jelen politikai színtér jobb oldalát, a vele egyet nem értő konzervatívokat, az általa „jungkonziknak” nevezetteket viszont folytonos csipkelődő kritikával illeti, gyanúba keveri, kioktatja, fölényesen lekezeli, oktalan hülyének nézi.    
 
A bili egyszer kiborult. 2008 novemberében János engem és egy barátomat leültetett, de az asztalhoz hívta Turner „Hubatka” Gábor HVIM-es Szent Korona Rádió-főszerkesztőt is, aki többek között ki találta fejteni, hogy a TV-székház elfoglalása „ellenforradalom” volt, és hogy „az utcai harcos bajtársak között van néhány nyilas, de azok is jófejek”. Hát köszi – ez lenne a magyar monarchizmus? Nnna neeee! A megbeszélés – amely egy, természetesen PHJ vezetése alatt létrejövő monarchista portál körülírását célozta – részemről üvöltözéssel fejeződött be, mert dühös lettem, hogy nem kapok választ a kérdéseimre. Ezek a következők voltak: János, szerinted aktuális ma a királyság restaurációja? János, miért a jobbközép az ellenség? János, a Szent Korona Rádió, a HVIM (akik mind Budaházy és Toroczkai bomberjéből/csikósködmönjéből bújtak ki) biztos, hogy jó partner egy konzervatív portál számára? János, leellenőrizted, hogy a Demokrata-szerkesztő Ágoston Balázs – aki a saját blogján Hitlert élteti –, megfelelő ember-e egy katolikus szellemiségű portál támogatásához? A feltett kérdésekre a zavarodottság volt a válasz. A helyzetet az oldotta valamelyest, hogy „Hubatka” közölte velem a következőket:
 
-         Az írásaid alapján nem ezt vártam volna tőled, most nagyot csalódtam.
-         Miért, mit olvastál tőlem? – Tettem fel a kérdést.
-         Hát, a két posztodat a monarchista blogon…
-         Köszi. De azért mást is írtam.
-         ???

   
Egy szó, mint száz, Jánossal közöltem, hogy az általa prioritásként kezelt „támadjuk be a jobbközepet”-stratégiát nem tudom elfogadni, mert egyrészt abszolút nem értek vele egyet, másrészt olyan helyen dolgozom (HírTV), olyan helyekre írok (Kommentár, Magyar Nemzet, Konzervatórium) és olyan intézményekben (Századvég, Nézőpont Intézet, Fidesz Ifjúsági Tagozat) dolgozókkal tartok fenn kapcsolatot, amely nexusok összeegyeztethetetlenek azzal, amit tőlem kérsz, és erkölcsi elnyomorodás nélkül nem tudok mindkettőnek megfelelni. De – mondtam –, mivel nem is értek egyet az ágendáddal, teljesen világos, hogy nem működök ebben közre és nagy örömmel távozom. Sziasztok.
 
Eljöttünk. Ezzel tudtam, hogy véget ért valami. Nem veszek részt – sok mindenki mással együttesen – olyan honlap munkájában, amely a Jobbikot „jobbról” előző SZKR-val cimbizik; nem leszek hajlandó a balliberális korszak kifulladása közepette a jobbközepet fikázni; nem hívom – a néha nem túl kényelmes, de azzá tehető – szellemi otthonomat zsidó süteménynek és nem hiszem, hogy a legfontosabb dolog a Habsburg főhercegek morganatikus házasságán abajogni. Továbbá azt sem gondolom, hogy a magyar királyság nemes és szép hagyományának ápolása helyett aktualizálni kellene a monarchista politikát, ezzel teljesen elszürkítve és egy ortodox szekta játékszerévé téve azt. Valamint jelentős problémának éreztem akkor – és ebbéli érzésem egyre csak erősödik –, hogy PHJ rátelepszik az egészre, kielégíthetetlen ambíciói, vezetési akarnoksága, indoktrinációra kényszerítő beszédmódja nem hagy levegőt másoknak. Másoknak, akik csupán szabad emberként együtt akarnak gondolkodni, mindenféle vezér, mozgalmi elkötelezettség és aktivistáskodás nélkül. PHJ körül azóta egész kis hárem formálódott, ahol intellektuális eunuchok vigyázzák a rendet.
 
Tucatnyi a tagság, amelybe jótehetségű egyének is meg-megfordulnak, de a színvonal minden közreműködésük ellenére csak nem növekszik. A tudományos igényű, kulturális célú, hagyományőrző monarchizmusnak egyre kevesebb nyoma van a honlapon. De lássuk csak, kiket vonz ez az intim környezet! Mindjárt itt van „Czelder brigadéros”, aki blogján imigyen fakadt ki a Konzervatóriummal kapcsolatban: „Ez lenne a konzervatív attitűd? Zsidósiratás, kimagyarázkodás […] Azt még elviselem, ha néha zsidótopikok vannak, mert fontos kérdés. De ez már túlzás mind mennyiségre, mind minőségre nézve! Önök a sok konzulástól már nem látják az erdőt!” Még szerencse, hogy itt vannak a felvilágosítók! A honlap rendszeres kommentelői között van a SZKR vezetője, aki egy alkalommal blogjában olyan, a magyar monarchizmus számára elsődleges témát dolgozott fel, mint a skinhead szubkultúrában elterjedő mérhetetlen szexuális szabadosság, íme: „vannak viszont a koncerteken részegen tomboló, seggüket/mellüket mutogató tinilányok. Van a Magyar Szigeten egész napos sátorban való szexelés. Láttam már egy nemzeti rock rendezvény közelében, az úttesten egyesülő skinhead párt, de nem ritka látvány az orális szexet művelő lányok látványa sem egy-egy rendezvény eldugottabb részén.” Nahát, ez utóbbi aztán végképp tarthatatlan! De ebből talán bőven elég is ennyi.
 
Ha az ember kényszeresen közszereplésre vágyik, mondjuk egy héten belül két interjút is csináltat magával, bekéredzkedik más blogokra, sorra-rendre unszol másokat, hogy működjenek vele együtt, akkor állnia kellene azt a sarat, amelyet akár rosszindulatból, akár véletlenül, akár a vita hevében kritikusai ráfröcskölnek. A mások által feltett kényelmetlen kérdésekre azonban túl sokszor a csend felel. (Lehet, hogy ezzel az írással is így lesz? Majd meglátjuk.) Így volt ez akkor is, amikor valaki rákérdezett (megjegyzéseit azóta a „szellemi vezető” eltávolította), hogy hogyan is volt egy állítólagos szerzőijog-sértés a múltban? Egy PHJ által szerkesztett kötet, amely a Battlenoise! címet viselte és a nyugati, ill. magyar indusztriális martial zenével foglalkozott, ugyanis egyesek szerint nagy botrányt kavart Németországban, mivel a kötetben szereplő képek és szövegek, dokumentumok közléséhez az érintettek közül többen nem járultak hozzá. PHJ nem tisztázta magát, pedig megnyugtató lett volna hallani, hogy semmi baj nem történt, csak egyszerű, sajnálatos félreértésről volt szó. Mondom mindezt azért, mert ha valaki „szellemi vezető”, akkor kötelessége válaszolni az őt ért – akár igaztalan – kritikákra is, amelyek alapjai egyébként a neten olvashatóak. Ezekre válaszolni kell, mert a csend és a hallgatás nem tisztázza a félreértéseket, és nem járul hozzá a helyes kép kialakításához. Ha nem így teszünk, azt mifelénk lapításnak nevezik. (Megjegyzem: biztos vagyok benne, hogy valami hülye félreértés történt s nem olyasmi, amire néhányan célozgatnak.) 
 
Ha nem tudnánk, PHJ nem csak lapszerkesztő, honlaptulajonos és -szerkesztő, portál-működtető, lovagrendi tisztségviselő és még ki tudja, mi, hanem együttesben is énekel, és a magyar indusztriális matrial zenei színtérre is igyekezett befolyást szerezni egykor (fanzine-szerkesztés, könyvkiadás, koncertezés, interjúk). Zenekara, a Kriegsfall-U zörejekkel operáló monoton zajongása, harciaskodó kántálása manapság „monarchista zeneként” próbálja eladatni magát. Én meg „monarchista zabpelyhet” reggelizek, a barátnőmnek pedig konzervatív tangát veszek egy jobboldali fehérneműboltban. Na ne bohóckodjunk már!
 
De a csend nem csak itt jellemzi Kingdom of Bumford urának vitatkozási stílusát. „Szakításunk” – bocsánat a szóért, de egy háremben ilyen a szemantikai környezet – után írhattam, mondhattam bármit, a monarchista blogon és a Regnum! portálon nem jelent meg még egy ajánló sem, pedig sokan kérték PHJ-t erre, levélben és szóban egyaránt. (Mivel ez egy amolyan visszaemlékezés, megtehetem, hogy magamról írok, mégha nem is szívesen. De azért elnézést kérek ezért.) Tehát, miután elmenekültem eunuchizálásom elől, folytattam tovább a legitimista téma feldolgozását. Ablonczy Balázsnak hála, írhattam A magyar jobboldali hagyomány c. kötetbe, mégpedig a legitimistákról, ahol bemutattam a két világháború közötti magyar monarchisták konzervativizmusát, jobboldaliságát, méghozzá nagyon pozitív fényben. Kicsivel ezelőtt a Rubicon-ban ugyanezt erősen lerövidítve közöltem. Majd jött egy cikk a Magyar Nemzetben elfelejtett monarchista hagyományunk újrafelfedezésének szükségességéről. Egy alkalommal a nemzeti szabadelvű Filep Tamás Gusztávval 20 perces beszélgetést folytattunk a HírTV Ősök Tere c. műsorában, alaposan „megdicsérve” a legitimistákat.
 
Korunk legkiválóbb fiatal egyháztörténésze, kedves barátom, Soós Viktor Attila két alkalommal is meghívott a Katolikus Rádióban vezetett műsorába, ahol Sigrayról, illetve a legitimizmus vallási, kulturális, földrajzi meghatározottságairól beszélgettünk. A monarchista blog a felsoroltak egyikéről sem adott hírt, noha előfordult, hogy a szóban forgó Rubicon számot bereklámozta. Nos, PHJ vagy nem olvasta végig a lapszám tartalomjegyzékét, vagy pedig – rosszindulatú leszek – bumfordi viselkedéssel egész egyszerűen nem hajlandó tudomásul venni, hogy valaki az önmagának fenntartott hitbizományra merészelte tenni óvatlan lábát. Jellemző otrombaság az is, hogy a magát ókatolikusnak mondó portál nem foglalkozott a Katolikus Rádió legitimista adásainak promózásával, az adás-szerkesztő többszöri nyomatékos kérése ellenére sem. Vagyis biztos velem van a baj. Várnám a választ, hogy miben is áll ez?
 
A PHJ-monarchizmus azonban dübörög tovább. Hol Ablonczy Balázst rója meg, majd kéri fel publikálásra, hol Antall Józsefet gyalázza portáljának egyik plakátján, amelyen a rendszerváltás utáni első magyar miniszterelnök mint republikánus szerepel – elő a hánytállal! – Károlyi, Kádár és Rákosi társaságában. Hol pedig a tüntető humora miatt közkedvelt Tea-kör kedélyeit borzolja fel rikító merevségével, sótalan humortalanságával, komolykodó okoskodásával. „Hogy teremtsek így egységet?” – tehetjük fel most mi is a „szellemi vezető” nevében azt a technikai kérdést ennyi ügyetlenkedés hallatán, amit a novemberi találkozón az arcomba kaptam, csak mert nem voltam hajlandó behajolni a hárem urának. A PHJ-monarchizmus megtalálta azonban társait: a Dunába lőtt zsidó vallású magyar állampolgárok emlékművébe helyezett disznólábakon szórakozó Szent Korona Rádió és a Demokrata szerkesztője kiáll mellette, reklámozza, előtérbe helyezi, talán követi is. Ám legyen, de a monarchizmus ezzel nagyon rossz társaságba keveredik.
 
A SZKR ad ugyanis otthont Budaházy rádiós jegyzeteinek és egy firmában van Toroczkai lapjával (Magyar Jelen). Azt hiszem, ennyi elég is. Ágoston Balázs pedig – aki Jánossal egy hete címlapos interjút készített, pózerkedő képekkel a Hősökön – úgy tűnik, sok minden másban is hisz a monarchizmus mellett. Mindjárt itt van az, hogy az elvileg „polgári hetilap” Demokrata szerkesztője magánblogján nyilas-honlapot hirdet, neonáci toborzót linkel, uszít  a konzervatív jobboldal ellen („A Fidesz nem nemzeti érdekeket képviselő párt, ezért a rá adott szavazat magyar szempontból káros.” – jó, mi?), valamint a holokauszt-tagadás körül pörög. Jó kis szövetségesek egy katolikus, tradicionalista, királypárti gondolatkör számára! Ám a monarchista blog/Regnum! portál felhozatala sem áll sokkal közelebb a királysághoz. Olvashatunk itt melegekről, kommunista propagandafilmekről, vagy lamentálhatunk a kiugrás helyességén-helytelenségén. A többi, valóban fontos téma (Mindszenty-ügyek, pápai enciklikák, címertan, konzervativizmus-viták) viszont csak érintőlegesen tart kapcsolatot a királysággal, a monarchizmushoz szorosan véve nincs köze. Miben is áll tehát akkor ez a királyság-pártiság? – tehetjük fel a jogos kérdést.
 
A monarchista blog és a Regnum! portál királyságügyben tanúsított vélekedése meglehetősen megismerhetetlen volna, ha nem rendelkeznénk majd’ féltucatnyi interjúval, amit PHJ adott. Ezekben a Szent Korona tan ma is érvényes folytonossága, a királyság felszámolásának el nem ismerése, a mielőbbi restauráció meg nem határozott módon történő, kellően nem körvonalazott formában megvalósuló óhajtása szerepel, számos egykori (főleg Molnár Kálmántól származó) legitimista érv ma már teljességgel irreleváns hangoztatásával és jelentős pátoszfaktorok beiktatásával. Mindez egy abszolút nem reális, inkább egyenesen valóságellenes konstrukciót alkot, vágyak és álmok társaságában előadva, amely olyan, mint az utópizmus, csak ezúttal a múlt felé irányítva. E királyság-pártiság egyetlen komolyan vehető éle a köztársasági rendszer és csatolt részei (forradalmak, kommunizmus, szabadkőművesség, republikanizmus, szekularizáció) felé néz, de olyannyira erre fókuszál, ebben éli ki magát – más, valóban valóságos, itt és most releváns cél híján –, hogy lassan teljes mértékben a választott ellensége által meghatározott keretben fog mozogni. Ezzel pedig átveszi a köztársaság viszonyítási pontjait, fogalmi rendszerét, vagyis saját antitézisének foglyává válik. Ezért mondom, hogy ellenrepublikanizmusról van szó, hiszen nem az ezeréves királyság felidézése, kulturális, politikatörténeti relevanciáinak bemutatása folyik, hanem a jelenlegi köztársaság esetlen támadása, mégpedig azzal az áttételes céllal, hogy a monarchizmus a jelenben aktív politikai erő lehessen.     
 
Ez a fajta monarchizmus, amely valójában tehát ellenrepublikanizmus, kicsi is, savanyú is, és nem a mienk. Nem képviseli a magyar királyság ezeréves hagyományának kulturális örökségét, nem foglalkozik a legitimista mozgalom hagyatékával, lemond az ősi magyar államforma szellemi, lelki, mentális, történetpolitikai védelméről, érzéketlen a finom megkülönböztetések iránt és emiatt aktuális politikai mozgalmat igyekszik generálni magából, mindenféle mélyebb tudás, ismeret és a történelmi tények iránti alázat nélkül. Éppen ezért egy ilyen „mozgalomban” – PHJ zenei vezérsége is egyébként egy MozgaloM nevű lap köré szerveződött – nem veszek részt, mert elhibázottnak látom napirendjét, vállalhatatlannak szövetségeseit, tisztázatlannak szellemi alapjait, elrontottnak politikai stratégiáját, károsnak és rossznak taktikáját, végül alkalmatlannak „szellemi vezetőjét”. A magyar monarchista hagyományról azonban továbbra is fogok írni, a legitimizmus megismerését továbbra is elő fogom segíteni, magamat továbbra is legitimista-szimpatizáns király(ság)pártinak fogom nevezni. És teszek arra, hogy mások lejáratják a monarchizmust, amikor félreérthető, eltorzított üzeneteket közvetítenek róla s ezzel párhuzamosan a magyar királyság örökségéhez nem méltó dolgokat is képviselnek, vagy háremet tartanak maguk körül. Mindehhez jó szórakozást kívánok, de én nem vagyok háremhölgy.   

 


A bejegyzés trackback címe:

https://konzervatorium.blog.hu/api/trackback/id/tr51295563

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: A magyar nemzet romlásának oka az elmúlt 500 évben 2009.08.10. 10:07:46

…egyetlen személyes hangvételű, bátor önfeltárulkozó posztba sűrítve. Mégiscsak zseniális ez a Marci gyerek! Szomorú történet ez, kedves magyar testvéreim, nagyon szomorú.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Hoggarty 2009.08.07. 21:52:00

Az az igazi, Géza, amikor az egyik monarkista veri a másik monarkistát.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2009.08.07. 22:05:43

Egy nap még azt is megérted, hogy nem azért szoktuk cikizni ezt a kultúrkört, mert ekkora genyák vagyunk, hanem mert tele van dilinyóssal...

jan 2009.08.07. 22:18:24

Kicsit hosszú és sértődött lett ez a poszt, de azért érdekes volt.

Hellscream 2009.08.07. 22:45:32

Hadd kérjek egy érdemi Szent Korona-tant védő írást. Eddig csak olyat olvastam (most már tudom kitől), ami inkább ellenreklámnak volt jó .

bs395 · http://killtheradical.blog.hu 2009.08.07. 23:03:19

„A magyar királyság múltja lelki, metapolitikai”
És most képzeld, ha még értelmiségi is lennél.

„mert egy kis szekta elrabolta a magyar monarchizmusról folyó beszédet”
Mint minden más témában. Üdvözlünk a valóságban. Annak örülj, hogy nem pár száz éve van, mert akkor meg is koronáznák, te meg mehetnél a vokálba.

„A többi, valóban fontos téma […] címertan”
Izé. Addig oké, hogy a heraldok dolga a heraldika, de mióta a herald is elektromos, azóta ez is csak szabadidős tevékenység. Abból megélni nem lehet, tehát nem valóban fontos dolog. De ahogy gondolod.

„Miben is áll tehát akkor ez a királyság-pártiság? – tehetjük fel a jogos kérdést.”
A kijelentés erejében, mint sok minden más. Nem az a lényeg, hogy igaz-e, hanem hogy mennyire akarjuk nagyon. Az öncsalás ugyan bűn, de nélküle nem lenne büntetés.

JámborAndrás · http://magyarinfo.blog.hu/ 2009.08.07. 23:48:22

Békés Márton :D
Magyar Nemzet :D
epic

Czelder Orbán 2009.08.07. 23:49:39

1, Az SZKR tényleg gáz. Én sem örülök a társbérletnek, de érdekes módon az idevágó véleményemet nem linkelted.
monarchista.blogspot.com/2009/07/nekunk-kiralysag-kell-cimlapon-magyar.html?showComment=1249315364108#c8617644299804422333

2, Engem ne merj dehonásztálni aljas és igaztalan rágalmakkal. Még humorod sincs, vagy direkt kiölted magadból? Mellesleg én mióta vagyok _tényező_??

3, PHJ-val fennálló aggályaidat nem ér nyilvánosan pellengérre állítani, vitasd meg vele. _Úriember_ ilyet nem tesz. Másrészt ne mosd össze a személyét a monarchizmus eszméjével, hogy egyszerre üssed ugyanott.

4, Én értem, hogy mire hajtasz, de azért mégiscsak ciki nyíltan összemosni a Fidesz propagandát a konzervatív jelzővel. Hitelteleníted magadat és a monarchista gondolkodásmód diszkreditálását erősíted

Ha a néhány évvel fiatalabb BM találkozna a mostanival, tutira elhányná magát. Nem szeretnél öregkorodban tükörbe nézni??
Félreértések elkerülése végett: a munkásságodat tisztelem. Csak azt.

zsögödbenő 2009.08.07. 23:54:34

Jó ez az egész, de nem magánügy alapvetően?
Arra viszont a metapolitikán túl nem kapunk választ, miért legitimista és monarchista Békés Márton illetve hogy ezen alapállása vajon mit is jelent.
Arra azért felhívnám szíves figyelmét, hogy a német berendezkedés (amit föderális birodalomként aposztrofált, kissé pontatlanul tán) NEM államforma, hanem a politikatudomány és az alkotmánytan elfogadott kategóriarendszere szerint kormányforma. Ezzel összevetni a királyságot eleve problematikus, hiszen szezon és fazon...
Arról nem is beszélve, hogy az ezeréves magyar királyságnak szép hagyományai vannak, de talán egyetért végzett történész barátunk azzal, hogy a kormányzás, hatalomgyakorlás módja tekintetében jónéhány rendszert felmutatott Istvántól Károlyig. Erre is figyelemmel vethető fel az is, hogy a monarchista szerző vajon melyik berendezkedést tekinti példának?
Az külön történet, hogy egyáltalán mire alapozhatóak az olyan axiomatikus kijelentések, mint hogy a magyar nemzet természetes államformája (vö. fenti korrekcióval) a királyság!?

bridgeman 2009.08.07. 23:56:57

Azért ez viccnek durva volt

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2009.08.08. 01:45:32

s ami kimaradt:

(hirtelen megőszülve visszacsoszog a Tea-Kör címerét festeni)

józan' 2009.08.08. 01:54:29

Nah, ezt most tuti azért rakta ki az Index, hogy megmutassa milyenek is ezek az aljas Konzervatívok valójában. :)
Az előző "fasisztoid, homofób véleménydemonstráció" kicsit sok volt a _közbeszédnek_.

BM meg tálcán kínálja itt a negatív reklámot.

(mert nem hiszem, hogy ez a sztori az Index törzsközönségét különösen érdekelné amúgy)

Bell & Sebastian 2009.08.08. 01:58:17

Marci!

Asszem leszalámiztak, de újratemetünk!

(Monarchiát akarok, bohémmel, burkussal, tóttal, bunyeváccal, pojákkal!)

Kár, hogy Antallnak hamarabb jutott az eszébe valami ilyesmi, oszt' a Viktor is folytatta...
Akkor már min. hárman vagyunk: én, a Viktor és Békés Marci! A King az adja magát!

Nyasgem, hülye elhajlók, bár a többség Ti vagytok, az Igazság nálunk! Csak előbb _ezek_ eltakarodhatnának! Meg azok is!

gitáros 2009.08.08. 02:16:45

"a magyar nemzet természetes államformája a királyság"...

Minden tiszteletem mellett, de tényleg, más se hiányzik, mint Isten kegyelmébőli uralkodók, meg szentkorona, mint jogforrás... Számomra olyanok ezek a dolgok, mint nagy levegőt venni egy baromi régen bezárt, soha nem takarított, poros szobában.

Nem inkább a való világgal kéne foglalkozni? Tényleg nem lehet érezni, hogy ezek dolgok már történelem részei, és nem többek?

Viszont mindehhez a Gyalog galopp, mint illusztráció számomra teljesen korrekt.

Bell & Sebastian 2009.08.08. 02:25:02

@gitáros:

Már megbocsásson, de Oroszországban mi van de facto Ön szerint?
(Neem, nem Cár, legalábbis a titulusa, de amúgy...)
És lám, milyen hatékony, nemde?

bs395 · http://killtheradical.blog.hu 2009.08.08. 02:28:28

@Bell & Sebastian:
abszolút korrekt, hisz oroszországban élünk, ahol putyin fia fogja örökölni a trónt.
persze ha ellenszólalunk oroszországban, akkor is hatékonyan működik a dolog, csak kevésbé kellemes.

Bell & Sebastian 2009.08.08. 02:33:39

@bs395:

Döntsük már el végre, mi a fontosabb, hangyaboly vagy hangya-boy?

bs395 · http://killtheradical.blog.hu 2009.08.08. 03:10:01

@Bell & Sebastian:
jaja, a hangyaboy midaddig fontosabb, amíg a királnyő hirtelen felindulásból - mert szép a birtokunk, örökpanorámával - ki nem nevez minket felségárulónak, és az összes magasztos értéket talicskában utánunk küldik a picébe, csak nem ehetőek.

hacsaturján 2009.08.08. 05:23:01

csuklik a tengeri malacom.

borzzz 2009.08.08. 05:42:07

Rendszeres olvasó (néha kommentelő) vagyok a Konzin, ez a poszt is érdekelt... volna. Ha szabad kívülről belepofázni (pláne egy nemzeti szabadelvűnek), szerencsésebb lett volna 2 posztot írnod, és az egyiket csak a monarchizmusról vallott nézeteidnek szentelni s a másikban boncolgatni, milyen elméleti és személyes problémáid vannak más monarchistákkal (vagy magukat annak vallókkal).
Korszerű monarchizmus - ízlelgetem a fogalmat, mert ez nekem még új, de módfelett érdekel, mint minden "európai értelemben vett" jobboldali, konzervatív hagyományunk (amibe régen és ma is aljas szándékból vagy sötét tudatlanságból mosták bele a valójában baloldali demagóg hungarizmust).

Közöd?? (törölt) 2009.08.08. 07:18:26

"Láttam már egy nemzeti rock rendezvény közelében, az úttesten egyesülő skinhead párt, de nem ritka látvány az orális szexet művelő lányok látványa sem egy-egy rendezvény eldugottabb részén.”

asszem meg kell látogassak ilyen rendezvényeket is:-)

peetmaster · http://nemdohanyzom.blog.hu 2009.08.08. 07:57:44

csak azért írok, hogy látsszon, elolvastam :)
meg hogy valami hasznom is legyen belőle: tud valaki olyan oldalt, ahol a Szent Korona-tan értelmesen le van írva? Mert mindenki csak hivatkozik rá, de nem ismerteti senki.
Egyébként, hogy tényleg on is legyek: minden kormányzati rendszer (a mai napig) legitimitásának forrása az elfogadott erőszak. Valaki közölte, hogy ő a király, elnök, cár stb, és a többiek elfogadták vagy bajuk esett.

BékésMárton 2009.08.08. 09:14:28

@Közöd??: jaja, ezt a poént azért kihagytam, denagyon szívesen beleraktam volna, kár, hogy nem vagyok újra 16 éves, 10 évvel ezelőtt ilyenek azért sajnos nem voltak... hát, ennyi

BékésMárton 2009.08.08. 09:20:28

@peetmaster: vannak erről szóló értelmes írások, amelyek történeti perspektívában fogják fel a SZKT-t, de ezeket a munkákat ált. nem mostanában írták, ld. pl.:
lexikon.katolikus.hu/M/Magyar%20Szent%20Korona-tan.html
www.magyarmenedek.com/products/2281/A_szentkorona-eszme_tortenete_-_Eckhart_Ferenc.htm

BékésMárton 2009.08.08. 09:30:19

@Czelder Orbán: nocsak, már tényező vagy, rendszeresen kommentelsz, bloggerkedsz, úgyhogy ne mondd, hogy nem számt, amit mondasz, nagyon is számít, nem dehonesztállak, csak idéztelek Téged
ez egy vitacikk, vagy ha tetszik, támadás, nem tudom, miért kellene finomkodnom
nem hajtok semmi re sem

Hellscream 2009.08.08. 10:14:04

@BékésMárton:
A Szent Korona-tan csupán a királyságpártiság jogi alapja, vagy jár vele valamilyen eszme is? (pl. irredentizmus, katol., őskon.)?

BékésMárton 2009.08.08. 10:17:39

@Hellscream: Te, hát szerintem egyiknek sem alapja, de ez csak az én véleményem - úgy gondolom, hogy ez egy hosszú, évszázados jogelméleti és alkotmánytani fejlődés eredménye, a magyar állam felépítésének eszmei-gondolati alapja, háttere, kb. már Zsigmond király idején vannak előzményei és még a Horthy-korszakban is próbálták újradefiniálni, sok mindent társítottak hozzá, de valójában egy jogi kérdés, vagy inkább eszmei-jogi gondolat

nem hinném, hogy bármi jár vele együtt, annak ellenére, hogy ma a szélsőjobb a legőrültebb dolgokat kapcsolja hozzá

Csöncsön · http://mondataink.blog.hu 2009.08.08. 10:34:25

@bs395: "„mert egy kis szekta elrabolta a magyar monarchizmusról folyó beszédet”
Mint minden más témában. Üdvözlünk a valóságban. Annak örülj, hogy nem pár száz éve van, mert akkor meg is koronáznák, te meg mehetnél a vokálba."

Ezen hangosan fölröhögtem.

Tökéletesen egyetértek.

BékésMárton 2009.08.08. 10:58:32

@Csöncsön: lehet, hogy így van... ezt én sem tagadom és én is mosolyogtam rajta

dannyrose 2009.08.08. 11:06:35

PHJ a SZKR is egy vicc, csak sajna a komcsikkal szemben minden megengedett elv alappján az utóbbi időben a szésőjobb építgette a maga kis butaságait SZKR-rel, Hunhírrel, barikaddal, meg kuruc infóval. Marcinak igaza van, eljött az ideje, hogy menjenek ezek a francba a korlátlan baromságaikkal.

BékésMárton 2009.08.08. 11:11:00

@dannyrose: pfffú, hát kösssz, de sztem Neked van igazad, mert lehet, hogy az egészet össze kellett volna - hiszen lehetett volna - kötni a széljobb "tradicionalista" szárnyával, ahová a PHJ-monarchizmus is igyekszik tartozni
a gyanúm az, hogy PHJ lesz még jobbikus potentát

Hellscream 2009.08.08. 12:07:16

@BékésMárton:
Igen, pont erre vonatkozott a kérdésem. Jó pár írást olvastam, amely kifejezetten irritáló eszmékkel mosta össze e tant (horthysta alapokon persze) és nagyon érdekel, hogy ez valójában benne van, Horthy alatt került bele, vagy csak a mostani szélsőjobb próbálkozik. Mert amúgy nem látok problémát ezzel, magam is támogatnék egy jó királyt :)

Regno delle Due Sicilie · http://regnodelleduesicilie.blog.hu 2009.08.08. 12:17:09

nekem tetszik a cikk, nagyon informatívnak tartom és szerintem az elhatárolódás elve is nyilvánvalóvá válik (azaz a saját álláspontod is, vö. zsögödbenő kommentjével), meg jogosnak és időszerűnek is érzem (maximálisan).

viszont az furcsa, hogy aktuális monarchista szövetségest nem említesz, mintha egyedül gondolkodnál így. vagy én értelek félre? üdv egy szintén vasitól!

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2009.08.08. 12:20:42

@Hellscream: A Szent Korona-tan régi magyar csel arra, hogy miként kerüljük el a királyság valóságos tiszteletét. Ne keressen racionális magyarázatot rá, mert nincs. Az Intelmek elég forrás ehhez, és abból pedig nyilvánvaló, hogy a Korona valaminek a szimbóluma.

BékésMárton 2009.08.08. 12:24:40

@francesco lorenzo: nagyon kösssz, s természetesen nem vagyok egyedül semmivel sem, semmi újat nem találtam ki és végképp nem vágyom semmiféle vezérkedésre - hogy nem egyedül gondolkodom így, azt bizonyítja a Te jelenléted és más kommentelők egyetértése is, de csak itt a Konzin tudok mondani legalább 3-4 embert, aki szintén monarchista a lelke mélyén, csak - amint én is - nem akar semmiféle aktuálpolitikai élet tulajdonítani ennek

a vasiak meg már alapból ilyen monarchista-félék :)

_andris 2009.08.08. 13:10:28

A király nélküli királyság megmagyarázásához valóban jól jöhetett a szentkorona-tan a két vh. között.

Legalább Szapolyai és Ferdinánd kora óta nem volt egyszerű a képlet, mégis a magyarok (mindenféle pártiak, a rebellisek is, a trónfosztók is) hittek egy közös hazában, Magyarországban. Ilyen korszakban formálódott ez az eszme, egy válasz a szétszakítottságra.
A radikális jobb zöme nem akar királyt, a Szentkorona-tant mégis folyton emlegetik.

corpusz hiszti · automatice.blog.hu 2009.08.08. 14:52:12

jó ezt így leírva látni: "átérzem az ezeréves királyság hagyományának fontosságát, szépségét, történelmi energiáját...a királyságban hagyományt, szépséget, államunk történelmi erőfeszítéseinek összegét látom", ezt olvasva bőven tolerálható számomra - antibölcs(ész) kapitalista számára - az a hit, mely szerint létezik "természetes" államforma, és hogy az a királyság lenne; ebből az idézetből, az ilyen büszke mondatokból kiindulva képződhet értelmes, felszabadító vita(nem feltétlenül megegyezés!),
bár ezen cikk önigazoló alaphangja elég messze áll tőlem, a szerző egyéb írásai - az azokban megjelenő realista, erőn alapuló, politikai attitűd és stílus miatt - számomra szimpatikusak

valóban igaz az, hogy a magyar királyság múltját, azt a hagyományt forradalmi úton elpusztították? nem az a fontos, hogy én itt és most mit veszek vagy nem veszek át ebből a hagyományból a jelen körülmények között, ebben a világban? az elpusztítása az lenne, ha senki nem törődne vele, de akkor talán már nem is kár érte.

Bell & Sebastian 2009.08.08. 14:55:37

@bs395:

Itt mondják, nem lesz királynő!

@hacsaturján:

Azért csuklik a guinea piged, mert fosik a Turultól, pedig az csak a Sólymok egyik alfaja, repülő patkányt (galambot) fogattak vele őseink és nyulat.
(Túlszabad demokratát vagy neo-kominternest.)

:)

bs395 · http://killtheradical.blog.hu 2009.08.08. 15:02:53

@Bell & Sebastian:
dávid ibolya lemond?

gordon735 2009.08.08. 15:21:47

Kell hétköznapi, kombattáns monarchizmus és kell elmélyült, tudományos igényű vizsgálódás. Nagyon nem kellenek olyan exponensek, akiknek tisztessége megkérdőjelezhető (ha jól értem, nem csak egy egyszerű szerzői jogi problémáról volt szó), és nem kellenek hisztis, személyeskedő kirohanások, még blogbejegyzés szintjén sem. Rendezzék le magánban.

"egy kis szekta elrabolta a magyar monarchizmusról folyó beszédet, és kisajátítva azt, saját játékszerévé alacsonyította le."

Önt mi akadályozza abban, hogy a monarchizusról beszéljen? Monarchista honlapot indítson? Interjúkat adjon? Semmi. Senki nem rabolt el semmit, ennek a mondatnak nincs értelme.

"A probléma érzésem szerint az volt, hogy míg én konzervatívként a múltra összpontosítok, a királyságban hagyományt, szépséget, államunk történelmi erőfeszítéseinek összegét látom, addig PHJ – hangsúlyozottan a saját vezetése alá rendelve – a monarchizmust egy aktivista, a jelenlegi politikai palettán elhelyezendő, ortodox hitelveket indoktrináló mozgalommá akarja változtatni. S mivel a baloldali és liberális erők eleve szemben állnak ezzel a kísérlettel, velük nem is foglalkozva, a jobboldal azon részét kritizálja engesztelhetetlenül, amelyik nem hajlandó egyetérteni vele és nem gondolja hozzá hasonló gyermeteg törhetetlenséggel (vagy fordítva) például, hogy a Szent Korona tan egy abszolút aktuális dolog, hogy még mindig királyság van, vagy hogy minél előbb politikailag is aktuálissá kellene tenni a királyság ügyét."

A blog mindig is kiemelet helyen foglalkozott a baloldali köztársaság-eszme kritikájával. Az pedig magától értetődő, hogy kíméletlenül ostorozza a jobboldal azon részét, amely elfogadja a köztársasági kereteket. Mégis mit várt? Ez egy monarchista blog, amelynek szerzője szeretné a királyságot restaurálni. Nem kutatni, meg publikálni róla, hanem restaurálni. Lehet állítani, hogy a restauráció nem aktuális, megvalósíthatatlan, nem kívánatos, őrültség, stb. De számon kérni egy kombattáns monarchistán, hogy miért támadja köztársaságpárti jobboldalt - ez olyan, mint kérdőre vonni a leopárdot a foltjai miatt.

"ezért kéjeleg kommentjeiben a „Flódniórium” [a rá jellemző sajátos argóban ez a Konzervatóriumot jelenti, az inkriminált kifejezéssel pedig egy zsidó süteményre utal, ki lehet találni, na vajon milyen okból] állítólagos „megalkuvásán”"

Ó jaj, akkor most mi van? A Konzervatórium szerzői éjszakánként telezokogják a párnájukat, mert egy kommentben zsidó süteménynek nevezték a portáljukat? Pszichológushoz kell emiatt járniuk? Zavar állt be a szexuális életükben? Rettegnek és csomagolják a bőröndjüket?

"Eljöttünk. Ezzel tudtam, hogy véget ért valami. Nem veszek részt – sok mindenki mással együttesen – olyan honlap munkájában, amely a Jobbikot „jobbról” előző SZKR-val cimbizik; nem leszek hajlandó a balliberális korszak kifulladása közepette a jobbközepet fikázni; nem hívom – a néha nem túl kényelmes, de azzá tehető – szellemi otthonomat zsidó süteménynek és nem hiszem, hogy a legfontosabb dolog a Habsburg főhercegek morganatikus házasságán abajogni."

Nekem sem tetszik az SZKR, de ez az elhatárolósdi egy balos dolog. A konzervatív attitűd az, hogy mindenki saját magáért felel. PHJ csak azért felel, ami a saját blogján, ill. az általa szerkesztett portálon megjelenik. Ilyen alapon a Teakört is lehetne kritizálni, mert ott meg Loxon viseltetik gyengéd érzelmekkel a náci-szimpatizáns tradicionalisták irányában. (Disclosure: én is szimpatizálok a tradicionalistákkal.) Ha az Ön számára PHJ taktikai, politikai, kitudjamilyen összefekvése az SZKR-rel nem szimpatikus, ne publikáljon nála. De nincs értelme PHJ-n számon kérni minden hülyeséget, amit az SZKR leközöl. Sem a blogon, sem a portálon nem jelentek meg náci anyagok.

A magam részéről az Index címlapját sem tartom jobb helynek a Demokrata címlapjánál.

Károly főherceg morganatikus házasságát én bátorkodtam felvetni. Nem magán a házasságon "abajogtam", hanem azon, hogy ezzel a korábban egyértelmű öröklési rend felborult. A monarchiának ugyebár az egyik lényeges eleme az, hogy a trón bizonyos _nem vitatható_ szabályok szerint öröklődik. Többek között ez a jó benne - nem kell (nem lehet) négyévenként napirendre tűzni a kérdést, hogy ki is vezesse az országot. Ez adja a rendszer stabilitását. A dinasztiákon belüli öröklési rendet pedig a családi törvény (House Law, Hausgesetze) szabályozza - amit Ottó főherceg fia házassága alkalmával módosított, és ezt a módosítást a család jelentős része ellenezte. Egy monarchista számára az öröklés rendje fontos szempont. Az az álláspont, amely szerint efféle kérdésekkel csak a bulvármagazinokat olvasó, gangon kávézó Mari nénik foglakoznak, teljesen téves. A monarchista politika (a normális, tradicionális politika) jelentős részben családi politika. A családi élet "magánélet"-té degradálása egy teljességgel modern jelenség.

"Valamint jelentős problémának éreztem akkor – és ebbéli érzésem egyre csak erősödik –, hogy PHJ rátelepszik az egészre, kielégíthetetlen ambíciói, vezetési akarnoksága, indoktrinációra kényszerítő beszédmódja nem hagy levegőt másoknak... A tudományos igényű, kulturális célú, hagyományőrző monarchizmusnak egyre kevesebb nyoma van a honlapon."

Mindenki azt ír a blogjára, amit akar. Ha Ön több "hagyományőrzést" szeretne, nyugodtan indíthat saját blogot. Levegő sok van, csak kevesen bírják tüdővel a versenyt (heti 1-2 színvonalas blogposzt kell ahhoz, hogy egy honlapnak minimális olvasóközönsége legyen).

"A honlap rendszeres kommentelői között van a SZKR vezetője, aki egy alkalommal blogjában olyan, a magyar monarchizmus számára elsődleges témát dolgozott fel, mint a skinhead szubkultúrában elterjedő mérhetetlen szexuális szabadosság, íme: „vannak viszont a koncerteken részegen tomboló, seggüket/mellüket mutogató tinilányok. Van a Magyar Szigeten egész napos sátorban való szexelés. Láttam már egy nemzeti rock rendezvény közelében, az úttesten egyesülő skinhead párt, de nem ritka látvány az orális szexet művelő lányok látványa sem egy-egy rendezvény eldugottabb részén.” Nahát, ez utóbbi aztán végképp tarthatatlan! De ebből talán bőven elég is ennyi."

Igen, tarthatatlan. Jobboldali, konzervatív ember (főleg, ha nő) nagy fontosságot tulajdonít a szexualitásnak, a viselkedése ennek megfelelően természetes módon szemérmes, visszafogott és méltóságteljes. Ebbe a casual nyilvános szopás nem fér bele. Egyébként miért baj az, hogy az SZKR vezetője az SZKR-en vezetett _saját blogján_ erről a témáról ír?

"Ha nem tudnánk, PHJ nem csak lapszerkesztő, honlaptulajonos és -szerkesztő, portál-működtető, lovagrendi tisztségviselő és még ki tudja, mi, hanem együttesben is énekel, és a magyar indusztriális matrial zenei színtérre is igyekezett befolyást szerezni egykor (fanzine-szerkesztés, könyvkiadás, koncertezés, interjúk). Zenekara, a Kriegsfall-U zörejekkel operáló monoton zajongása, harciaskodó kántálása manapság „monarchista zeneként” próbálja eladatni magát. Én meg „monarchista zabpelyhet” reggelizek, a barátnőmnek pedig konzervatív tangát veszek egy jobboldali fehérneműboltban. Na ne bohóckodjunk már!"

A martial zene szerintem is katasztrófa, de hogy jön ide a zabpehely és a tanga? Ön szerint ezek egyenrangú dolgok? Miért ne lehetne egy monarchista mozgolódásnak saját kultúrája (zene, irodalom, stb.)?

"De a csend nem csak itt jellemzi Kingdom of Bumford urának vitatkozási stílusát. „Szakításunk” – bocsánat a szóért, de egy háremben ilyen a szemantikai környezet – után írhattam, mondhattam bármit, a monarchista blogon és a Regnum! portálon nem jelent meg még egy ajánló sem, pedig sokan kérték PHJ-t erre, levélben és szóban egyaránt."

Igen, ez egy kicsinyes dolog PHJ részéről. De kicsinyességben Ön is erős versenyző, amint ezt az egész blogbejegyzés illusztrálja.

"Ezzel pedig átveszi a köztársaság viszonyítási pontjait, fogalmi rendszerét, vagyis saját antitézisének foglyává válik. Ezért mondom, hogy ellenrepublikanizmusról van szó, hiszen nem az ezeréves királyság felidézése, kulturális, politikatörténeti relevanciáinak bemutatása folyik, hanem a jelenlegi köztársaság esetlen támadása, mégpedig azzal az áttételes céllal, hogy a monarchizmus a jelenben aktív politikai erő lehessen."

Igen, ez végre egy releváns észrevétel, csak így ebben a formában nem vezet sehová. Értelemes társalgásnak addig nincs meg az esélye, amíg Ön vitatja a monarchizmus aktív politikai szerepének lehetőségét/kívánatosságát (számomra nem derült ki a cikkből, melyikkel van gondja).

Győzzön meg arról, hogy az aktív politikai tényezőként működő monarchizmus nem lehetséges/nem kívánatos - vagy konstruktív kritikával segítsen abban, hogy a monarchizmus kinője ellenrepublikánus gyermekbetegségeit.

BékésMárton 2009.08.08. 16:16:52

@gordon735: nos, ilyen kimerítő és több helyen igaz kritikára nem számítottam , köszönöm szépen, méghozzá szívből

nem igen tudok mindenre válaszolni, mert ez egy túlzásoktól sem mentes bírálata annak a valaminek, amivé János a magyar monarchizmust tette - amint írtam, vannak a blogon igen tehetséges emberek (akár hiszi, akár nem, Önt is ezek közé számítom), de kibontakozásukat megfojtja a vezérkedés, az ambíciók túlburjánzása, az önexponációra való nagyon erős hajlam, a sértődés és a mások kirekesztése a közös beszélgetésből

(blogot nem indítok, mert arra alkalmatlan vagyok, meg aztán itt ez a Konzervatórium, itt jól elvagyok, s mivel a monarchizmust történelmi kérdésként kezelem, ha arról akarok íni, arra ott vannak a tudományos fórumok)

amit Ön kérdezett, és a legfontosabbnak érzem, arra szíves örömest válaszolok:
vélekedésem szerint nem aktuális sem a királykérdés, sem pedig a restauráció, a legitimizmus (nagy "szerelmem") pedig ma teljesen időn és téren kívüli törekvés, a magyar királyságot forradalmi úton 1946-ban megdöntötték, annak vége van, hogy meddig, azt nem tudom, de azt igen, hogy ma ez a kérdés biztosan nem aktuális politikai értelmeben - kulturálisan viszont az, amint tudományos értelemben is

Köszönöm a hozzászólást. Tényleg.

BékésMárton 2009.08.08. 16:19:04

@corpusz hiszti: öööö, hát köszi - vsz sok mindenben nem értünk egyet, de köszi szépen a hozzászólást, azt hiszem, ha az emberek sértődés és egymás meggyőzősének szándéka nélkül beszélnek, vagy akár vitatkoznak, az igen értékes eredményekre vezethet
amúgy persze,igazad van: a lényeg az, hogy ki mit tart fontosnak, mit vall ebből az egészből

Joejszaka 2009.08.08. 16:21:02

BM,

javaslom szedje le a cikket, és írjon inkább arról, amiről uriember ír: mégpedig, hogy hogyan lehet mai aktuális egy monarchista mozgalom.

Ez bazzeg a turáni átok.

Ha nem szereti PHJ-t. akkor az érveit szedje szét, és ne az embert, szerintem ez a konzervatív módi.

BékésMárton 2009.08.08. 16:26:01

@Joejszaka: sztem nem szedtem szét senkit, arról meg nem tudok írni, hogy miért aktuális ma egy monarchista mozgalom ,mert szerintem nem aktuális, ilyen egyszerű

Joejszaka 2009.08.08. 16:29:34

@BékésMárton:

Márton nem akartam megsérteni, tényleg.

A blogstílusban benne van, hogy odaszólunk a szerzőnek, ha nem tetszett az írás.

És szerintem ez az írás nem stílusos, lehetett volna elegánsabban, ennyi.

Béke.

attila1 (törölt) 2009.08.08. 16:49:09

"Kezdem a legfontosabbal. Mindig is monarchista voltam, mert hiszem, hogy a magyar nemzet természetes államformája a királyság "

jé, klónozták a dinoszauruszokat?

Hellscream 2009.08.08. 16:56:15

@gordon735:
Kívülállóként nekem ez a rész keltette fel leginkább érdeklődésemet: "ez az elhatárolósdi egy balos dolog. A konzervatív attitűd az, hogy mindenki saját magáért felel."
Ez egy általános nézet? Én eddig úgy tudtam, ez épphogy liberális vélemény.

Bell & Sebastian 2009.08.08. 16:57:47

@attila1:

Ááá, dehogy, az időjós-békákat tapossák csak!
- Mondja fiam, melyik osztálynál akadt el alsóban?

attila1 (törölt) 2009.08.08. 17:09:44

@Bell & Sebastian: ha jól emlékszem, második és harmadik között. De a másodikat négyszer is végigjártam, szóval nem tudom, ez mennyinek számít.
Egyébként ugye egyetlen "monarchista" sem gondolta, hogy nem röhögik ki őket? Ugye nem?

rosta 2009.08.08. 17:31:46

@BékésMárton: Ez az írás eléggé felejtősre sikeredett. Amikor arról írsz, hogy valaki Hitlert élteti, miközben a linkre kattintva az jön ki a dologból, hogy a demokrácia képes még a Hitlert is hatalomra juttatni, már akkor sejtettem, hogy ez az írás valamilyen ok miatt alaposan el lett nagyolva.

Ahogy mondta itt valaki, egy cikket kellett volna arról írni, hogy mit is jelenthetne nálunk a monarchia. Mondjuk milyen államszerkezetet jelentene. Másik cikket meg arról, hogy a monarchiacentrum mozgalomnak kik is a szélsőségesei és máris tiszta lenne a kép.

A személyes hangokat elhagyva te lehettél volna az irányadó monarchia guru, ha van ilyen. Persze attól még lehet, hogy te vagy, tudod a koronát minden monarchista a tarsolyában hordozza... :)

Bell & Sebastian 2009.08.08. 17:54:05

@attila1:

No látod, ezért kérdém!
Viszont nem a Te hibád, kelj fel, és olvass! :)

Otido · http://monarchista.blogspot.com/ 2009.08.08. 21:41:29

Mindig megdöbbent egy személyeskedő hangnem, mert ilyenkor úgy gondolom, ha valamiért már csak ez, az ultima ratio maradt, ott feldolgozatlan és kibeszéletlen feszültségek vannak a háttérben, ami kiteregetve, 'kitálalva' úgy sem tud a kívülálló sem eldönteni, sem valamelyik vélemény mellé állni.

Ezt az írását Kedves Márton, egy hét múlva már nem írta volna meg, talán várni kellett volna a megjelentetésével legalább 2 napig, amíg amiatt a valami miatt lecsillapodik felzaklatott lelke, ami ennek az írásnak az elkészítésére sarkalt és amire nem jöttem rá, mi is lehet.
Mert az nem lehet, hogy egy Demokrata cikk, vagy címlap ilyen elemi dühöt váltott ki Önből. Vagy a riportot készítő személy titulusai vágták ki Önnél a biztosítékot?

Egy tüske azért maradt bennem. Írása elején igyekezett kihangsúlyozni, még idejekorán, hogy: "Mindig is monarchista voltam, mert hiszem, hogy a magyar nemzet természetes államformája a királyság" majd hozzáteszi: "Emellett a magyar legitimista mozgalom (1918–1946) nagy tisztelője vagyok, politikai szerepüket a tiszta magyar konzervativizmus megjelenési formájának tartom..." hogy mindezekhez a legvégén leírja: "vélekedésem szerint nem aktuális sem a királykérdés, sem pedig a restauráció, a legitimizmus (nagy "szerelmem") pedig ma teljesen időn és téren kívüli törekvés". Nem aktuális? 1956 október 22-én aktuális volt-e a magyar (ellen)forradalom. Vannak történések, amik egy óra alatt változtatják meg a világot, s csak mert éppen most, ebben a minutumban "nem aktuális", ki mondja, hogy nem lesz az holnap.
Gondolati öncenzurát kellene mindenkinek alkalmaznia, s amíg meg nem történik valami, addig beszélni sem lehet gondolatokról?

A monarchizmusban (vagy a legitimizmusban) nem hívő monarchista (vagy legitimista) önbecsapás. Ki higgyen benne, ha nem, aki ért hozzá, foglalkozik vele, kutatja. és a kívülálló hogyan higgyen benne, ha aki hirdeti, tanítja, maga sem hisz benne.

Mint a Marxista-leninista Estiegyetem egyik réges-régi oktatója, aki előadása előtt azonnal igyekezett tudatosítani a hallgatókban, hogy mindaz ami az elkövetkező egy órában el fog hangzani, mindez csak azért történhet meg, mert neki ezt kötelessége leadni, egyébként nemhogy a fele, de egy fél mondat sem igaz az egészből. Meg is bukott a rendszer, mert nem hittek benne; akik tudói voltak, azok sem.

Sok fronton támadta PHJ-t. Igaz, nem igaz, ki tudja. Igyekezett korrekt lenni a hivatkozásokban, de azért abban a bizonyos "könyvügyben", amiről magam nem is hallottam eddig, elkövette azt a hibát, hogy báér a vádakat felsorolta, ezzel nyomatékosítva az olvasóban, hogy "nem zörög a haraszt", de elfelejtette hozzátenni (nem is hinném, hogy direkt nem akarta megemlíteni), hogy mindezekre a kérdésekre már válaszolt, még idejében PHJ, s nem úgy történt, ahogy Ön írta: "zekre válaszolni kell, mert a csend és a hallgatás nem tisztázza a félreértéseket, és nem járul hozzá a helyes kép kialakításához. Ha nem így teszünk, azt mifelénk lapításnak nevezik."
Olyan részletesen feldolgozta a témát, vajon miért nem említette meg a választ? Talán tényleg, az egész "ügy" nem "ügy", csak a mellőzöttségen alapuló személyes sértődés, hogy Önt kihagyták a Demokrata által felállított, mi-az-hogy-nagyon-is közhiteles consilium regium-ából? A hiányolt és elvárt, hivatkozott választ, bár nem is kerestem, megtaláltam. Elolvashatja Ön is, talán valamennyi választ kap zenei könyvkiadásos kérdéseire. én is most tudtam meg a részleteket: www.gothic.hu/gothic.html?http://www.gothic.hu/hirek_harcizaj_deadmartial.html

Sajnálom, ha kevesebbet olvashatom majd Önt. Talán ez a vitácska, azért nem fogja korlátozni publikációs energiáit.
Ha kevesebb helyre "ütött" volna írásával, biztos nagyobban csapott volna. Kár érte! Látom azért a sui-laudatio felsorolásából, lesz azért hol publikálnia. Mire volt ez jó?

gordon735 2009.08.08. 23:19:13

@BékésMárton: rendben, vettük az adást, rajta tartjuk a szemünket PHJ-n. És most kérem menjen mindenki vissza az íróasztala mellé, és tegye a dolgát meggyőződésének, habitusának, képességeinek megfelelően. Nem kérjük számon BM-en PHJ-t és viszont, tudomásul vettük, hogy Önök egymástól független, önálló entitások.

@chubakka: Ön szerencsésebb volt a kereséssel. Azonnal be kellett volna linkelni az írást a monarchista blogra, nem értem PHJ részéről ezt a - rá egyébként nem jellemző :D - szemérmességet.

@Hellscream: a liberális álláspont az, hogy mindenki saját magáért felel - abban az értelemben, hogy mindenki a saját szerencséje kovácsa; és ezeket az önös mozgásokat a Láthatatlan Kéz, vagy mi, majd összerendezi Közjóvá. A liberalizmus végső célja a Közjó, egyfajta olajozott, a szükségleteket magas színvonalon kielégítő, hatékony társadalom.

A (valódi) konzervatív álláspont az, hogy mindenki saját magáért felel - abban az értelemben, hogy döntéseivel a saját becsületét, jó hírnevét, és végső soron lelki üdvét teszi kockára. A konzervativizmus végső célja metafizikai jellegű, egy olyan társadalom, ahol az egyénnek minden lehetősége megvan az üdvözülésre. A liberális individualizmussal való hasonlatossága csupán felszínes.

gordon735 2009.08.08. 23:28:07

Vacak blogmotor sajnos leszedte a hivatkozásokat.

BékésMárton 2009.08.09. 08:51:42

@chubakka: köszi a hozzászólást, a helyzet az, hogy az írás már akkor elkészült volna, amikor János a TeaKörben közölt posztjában megalkuvónak nevezett, a Demokrata pedig nagyjából akkor verte ki a biztosítékot, amikor úgy kb. 2003 táján "torquemadista kisinasnak" nevezett, most annyit regisztráltam csak, hogy ez a két szféra összeért

azt pedig nagyon hangsúlyoznám, hogy a posztomban leírtam, hogy minden bizonnyal "hülye félreértés" volt az, amit a neten olvasni a szóban forgó kötetről

BékésMárton 2009.08.09. 08:52:52

@gordon735: visszatérek az íróasztalhoz, most is ott kommentelgetek, én is vettem az adást és jeleztem másutt, hogy lezártam a dolgot

ricardo 2009.08.09. 19:22:29

Ejh Békés Marci, Ön monarchista? Vissza a jobbágysorba? Derék. Bár félek, a piac spontán rendje a feudalizmust nem produkálja.

Konzervatorium · http://www.konzervatorium.blog.hu 2009.08.12. 10:52:56

Turner Gábor válasza:

Egy "pszeudo-monarchista" prostituált koporsószöge

Békés Márton Konzervatóriumban megjelent kirohanásáról írnék pár sort mivel tőlem is idéz, azaz nem idéz, hanem csúsztat, és olyan beszélgetéseket, amik nem úgy, vagy nem is olyan környezetben hangzottak el, amiben ő leírja és így megszólítottnak érzem magam. Ezért válaszolok, bár nem tudom, hogy a történtek után érdemes-e vele foglalkozni. Mivel azonban a valótlanságokat nem kedvelem, ezért nagyon fontosnak érzem, hogy helyesbítsek, mivel a szerző alapvető sajtóetikai vétséget követett el azzal, hogy az engedélyem nélkül egy magánbeszélgetésből (ráadásul rosszul idézve) kiragadott egy részt és annak publicitást adott, egy nagyon rossz kontextusban.

Az ominózus beszélgetés rész végén elmondtam, hogy ismerem a Sigrayról írt művét is. Ezután az asztalra bökött és a frissen megjelent az amerikai neokonzervativizmusról szóló könyvére mutatott és azt mondta; "Na, én ilyeneket írok!". Mivel a könyv akkor jelent meg pár napja, nem volt hozzá szerencsém sajnos.

Le szeretném szögezni, hogy Békés úr munkásságát tisztel(t)em, mert tényleg szakmailag felkészült, de a hozzáállása számomra elfogadhatatlan és gusztustalan. Ki foglalkozott eddig vele negatíve? Írtam én (vagy PHJ) róla, megnevezve, kimondva egy rossz szót is? Senki sem szólt hozzá, maradt volna csöndben. Aztán meg, "akinek nem inge..." mondás itt is érvényes a Pánczél Hegedűs Jánossal készült, a Demokratában megjelent interjú kapcsán tett kijelentések miatt. És miért pont most tette ezt meg ezt a kirohanást? Most lett lelkiismeret furdalása, amiért egyszerűen politikai prostituált lett belőle:


"Egy szó, mint száz, Jánossal közöltem, hogy az általa prioritásként kezelt „támadjuk be a jobbközepet”-stratégiát nem tudom elfogadni, mert egyrészt abszolút nem értek vele egyet, másrészt olyan helyen dolgozom (HírTV), olyan helyekre írok (Kommentár, Magyar Nemzet, Konzervatórium) és olyan intézményekben (Századvég, Nézőpont Intézet, Fidesz Ifjúsági Tagozat) dolgozókkal tartok fenn kapcsolatot, amely nexusok összeegyeztethetetlenek azzal, amit tőlem kérsz, és erkölcsi elnyomorodás nélkül nem tudok mindkettőnek megfelelni. De – mondtam –, mivel nem is értek egyet az ágendáddal, teljesen világos, hogy nem működök ebben közre és nagy örömmel távozom. Sziasztok."

Ez, amellett, hogy nagyon szép lenne, de nem így történt, egy beismeréssel is felér. De ez nem indok, hogy másokat bemocskoljon valaki! Békés Mártonnal egyébként a kapcsolatom ezután sem szakadt meg, mert egy olyan írásra, amelyben a magyar ellenforradalom eseménytörténetével foglalkoztam felháborodottan, szakmai érveket hozott fel ellenem. Igaz nem velem, hanem lényegében Zsiga Tibor professzor úrral vitázott, annak korai könyvének (Horthy ellen, a királyért!) tartalmával. Én akkor is igyekeztem korrekten eljárni, hiszen az észrevételeit figyelembe vettem és belevettem az írásomba, utólag javítva azokat. A javított írás itt (szentkoronaradio.com/szent-korona/2009_01_02_a-magyar-ellenforradalom-1919-1920-igaz-tortenetehez-i) a szóváltás, amelyet jellemző módon a Monarchista Gondolatokon jelent meg, itt olvasható; www.blogger.com/comment.g?blogID=2239542342894666132&postID=3393654675672086912


A korrektség azonban inkorrektséget szült. Kedves Márton! Legyél fideszes, hírtévés, meg mitbánomén milyen lapoknak a szerkesztője: kutyát se érdekelt - eddig. Mi is azt mondtuk, hogy "Szia!" és mi is tudtuk, hogy ennyi volt, hiába ígértél mást. Bár furcsálltam már akkor is, hogyan mondhattad, hogy csak "a vitrinbe tennéd kifényezve a monarchizmust" - de ez a te ügyed. Ez alapján nem nagyon nevezheted magad monarchistának. Úriembernek hittelek, aki nem beszél zártkörű megbeszéléseken elhangzott dolgokról, nem veri azokat nagy dobra, ráadásul kiforgatva, csúsztatva. De te ezt az alapvető elvet megsértetted. (Egyébként továbbra is ellenforradalmi esemény - és nem önmagában egy ellenforradalom -, volt a tv-ostrom szerintem, és tényleg van a nyilasok között is "jó fej", attól függetlenül, hogy nem vagyok nyilas és nem értek egyet azzal az ideológiával - bár nem kenyerem az elhatárolgatás és a feltétlen polkorrektség-, de a Márton által idézett kijelentések nem úgy, és nem olyan környezetben hangzottak el, ahogy ő feltüntette. Én mindent vállalok, amit mondok, de felháborító, hogy egy zártkörű beszélgetésre hivatkozik Békés úr és azt kiteregeti.)


Egyszerűen a kezem ökölbe szorul, amiért egy kibontakozó közösséget próbálsz megbontani és amiért ilyen gusztustalanul viselkedsz. A viszontválaszt lehetőségét, a teljes képhez pedig köszönöm a Konzervatóriumnak.


Üdvözlettel,
Turner Gábor
SZKR - elnök
HVIM - elnökségi tag

Hoggarty 2009.08.12. 10:56:15

Alvilágok ha találkoznak.

Ara Jerezian 2009.08.13. 00:33:11

A cikk erdekes, a vita sok mindent mutat - peldaul Bekes Marton szemelyisegeröl is, de azt hagyjuk. A forma, a stilus, az enkep igencsak sajatos - azonban maradjunk a tartalomnal. BM magat monarchistanak tartja. Rendben. Hogy ez mit jelent, nem tudni, ugyanis mihelyt mas is annak tartja magat - es ekkent, ami a monarchizmus, tehat feudalis halandzsadumakkal -, akkor BM rajön, hogy ez gaz, s elmondja, hogy ö maskepp monarchista, s nem ugy, ahogy a többseg. Akkor hogy? Kifogasolja BM a monarchistak közelseget az integrista katolikusokhoz, holott ez - a ket gondolat erzkonservativ jellege okan - igencsak erthetö. Kifogasolja BM az antiszemita fel- es alhangokat, miközben tudhatja (tudhatna), hogy ez egyaltalan nem ritka az lefebvristaknal (az FN egyik belsö frakciojat voltakepp ök alkotjak, s masutt is erös az atfedes a radjobbos, ellenforradalmi reakcios, szeljobbos körökkel - igy ez itthon is varhato volt...) A monarchizmus gondolataval sem all ellentetben az antiszemitizmus. Ez engem, mint köztarsasagpartit kevesse zavar - am BM ne akarja levakarna azt sajat ugymond eszmerendszereröl, ami nagyon is passzol ahhoz. Aki a Miles Christibe irogatott, a fallangista ideologus föbacsirol irogatott - nos, nos, az meg plane ne akarjon itt vakarodzni. Vagy ha akar, indoka egy lehet: feledtetni akarja multjat. A sztori valahogy az lehet, hogy a videki srac felkerül Pestre, bele az egyetemi letbe, bele sok intellektualis lehetösegbe, s ö mellenyul, mert nem a PC, nem a konform jobboldallal spanol legelöször, hanem a nonkonformistakkal (mintha valami liezon a hazai Nouvelle Droite-tal is lett volna...), es amikor kikerül az eletbe - fontos allasokba, amelyek önigazolaskeppen meg is emlit BM a cikkben (nezöpont, szazadveg, magyar nemzet, kommentar, hir tv, hüha, hüha) -, nos akkor rajön, hogy valahogy gaz az ifjukor. Nem kellett volna levetközni annak a lapnak, akarom mondani, nem kellett volna ifjonti hevvel rögtön a szeljobbra csuszni - ami persze erhetö, a szeljobb es a szelbal itthon es a nagyvilagban is izgalmasabb, mint a konzisag. Csak aztan jönnek azok az idök, amikor illik mar akkomodalni. Ez a cikk is erröl szol. Felmondani a PC leckeket - megtartva a monarchizmus latszatat (ezzel igazolva az en kontinuitasat), miközben eppen tagadva a monarchizmus szamos szükszegszerü következmenyet...

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2009.08.19. 02:29:54

@BékésMárton:

Nekem ennek a történetnek a prototípusa a Csengey-Balassa-izé:-( De bizonyára többszáz ilyen történetet találnánk (visszamenőleg egészen Catal-Hüyükig, és tovább), ha gondolkodnánk egy kicsit. De az, ugye, nem trendi:-( Eszembe jutott egy jó régi bejegyzésem (akár a Konzervatóriumban is megjelenhetett volna:-)), pedig még csak nem is gondolkodtam:-) Valószínűleg ez a Békés-Hegedűs-izé idézte föl bennem:-(

Ez:

neonepiprimitiv.blog.hu/2008/02/08/into_the_labyrinth

ü
bbjnick

idelle · http://egymondatban.blog.hu/ 2009.09.04. 12:26:21

"átérzem az ezeréves királyság hagyományának fontosságát, szépségét, történelmi energiáját. "

a nosztalgiával az a baj, hogy hazug. minden esetben. a szépségről meg energiáról annyit: hány Árpád-házi királyunk halt meg természetes halállal?
minden monarchistának kötelezővé tenném a Svejk olvasását. ha olvasták, akkor újra és újra és újra.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2010.11.07. 15:35:21

rád a fidesz illik, be is vallod:

"támadjuk be a jobbközepet”-stratégiát nem tudom elfogadni, mert egyrészt abszolút nem értek vele egyet, másrészt olyan helyen dolgozom (HírTV), olyan helyekre írok (Kommentár, Magyar Nemzet, Konzervatórium) és olyan intézményekben (Századvég, Nézőpont Intézet, Fidesz Ifjúsági Tagozat) dolgozókkal tartok fenn kapcsolatot, amely nexusok összeegyeztethetetlenek"

csak nem látod

"a SZKR vezetője, aki egy alkalommal blogjában olyan, a magyar monarchizmus számára elsődleges témát dolgozott fel, mint a skinhead szubkultúrában elterjedő mérhetetlen szexuális szabadosság, íme"

míg a cikk ott:

"Mi a baj a nemzeti oldalon?
Hol van már az, hogy a mai lányok, még ha a Kárpátia zenekar pólóját is hordják, hogy 17-18 évesen még szűzek? Hol van az, hogy az első kapcsolatból házasság lesz, aztán sok gyerek és boldog élet? Hol van az, hogy akinek családja van az sem kacsingat félre és nem tart szeretőt? Sajnos, ebben a tekintetben is érezteti a hatását a liberalizmus."

mondd békés márton, te teljesen hülye vagy? innentől látszik, hogy ez politikai megrendelés/unszimpátia kiterjedése. tény, h a kuruc és a barbár jobbik nem alkalmas a királyság eszmei képviseletére, de

"a barátnőmnek pedig konzervatív tangát veszek egy jobboldali fehérneműboltban"

vö: "De ebből talán bőven elég is ennyi."

"hol Antall Józsefet gyalázza "

meg is érdemli az a balek. balek v hazaáruló, de a balek az kedvesebb, mint az utolsó magyar király, ugyanolyan balek antall

"de a monarchizmus ezzel nagyon rossz társaságba keveredik." ezzel egyetértek

a KRIEGSFALL-U. meg inkább zaj, mint zene. szerintem sok következtetést is le lehet vonni, abból, ha valaki ilyen zenét szerez. komolyzenénél valószínűbb az harmonikus magánélet, mondani se kell.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2010.11.07. 15:45:34

@BékésMárton: és ezt a kommentet mégis hogyan tudod összeegyeztetni a bejegyzés szövegével?

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2010.11.07. 15:51:52

@gordon735: "egy kis szekta elrabolta a magyar monarchizmusról folyó beszédet, és kisajátítva azt, saját játékszerévé alacsonyította le."

ja

nem phj jár a hírtévébe, ott is lehetett volna beszélni a monarchizmusról , persze a pártkatonák nem engedték, csak így lebegtetik, hogy begyűjtsék az összes szavazatot

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2010.11.07. 15:59:24

@BékésMárton: a monarchizmust történelmi kérdésként kezelem,"

itt vagy egy apró félreértés nálad.

te nem vagy monarchista, tudod miért? mert a monarchizmust történelmi kérdésként kezeled

a monarchista monarchiát akar, most, jövő héten, 20 év után, de te csak történelmi kérdésként kezeled. basszus.

ez nem veszi észre magát?

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2010.11.07. 16:02:42

@rosta: mikor arról írsz, hogy valaki Hitlert élteti, miközben a linkre kattintva az jön ki a dologból, hogy a demokrácia képes még a Hitlert is hatalomra juttatni"

békés márton, szalonképtelen vagy.

ez, és a már említett hazugságod barbárrá tesz

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2010.11.07. 16:12:43

@Konzervatorium: csak "a vitrinbe tennéd kifényezve a monarchizmust" "

ez elmebeteg

Kara kán · http://karakan.blog.hu 2012.03.10. 09:35:22

Kedves civakodók!
Én csak egy dolgot nem értek: miért baj az, ha fiatalok nyári táborban szexelnek? Máskor meg nyafogunk, hogy rosszak a demográfiai mutatóin.
Hadd szeretkezzenek azok a fiatalok!

OLVASÓK SZÁMA

AKTUÁLIS TÉMÁINK

MANDINER

JOBBKLIKK

CREATIVE COMMONS

Creative Commons Licenc